Category Archives: DC

Next page →

Resident Evil 4: Návod – Kapitola 4-3

Běžte rovně za nosem, doběhněte k troskám domů a na konci vlezte oknem do domku vpravo. Otočte rumpálem, slezte do podzemí a doběhněte do velkého sálu. Prostřílejte se k žebříku, vylezte po něm nahoru do místnosti a seberte klíč od dolů. Jakmile ho seberete, tak na vás začnou útočit davy vesničanů. Zůstaňte proto v 2. podlaží a systematicky likvidujte jednoho za druhým.

20160911085719 20160911085752

Až se všech zbavíte, tak seběhněte dolů, opusťte písečný domek a odemkněte si železné dveře v pravé zadní části místnosti. Proběhněte chodbou, rozstřelením světel na stropě zastavte past (předtím se hodí použít jeden omračující granát, abyste se zbavili parazitů) a pokračujte dál k důlním vozíkům. Naskočte do toho třetího, střelte do páky nalevo a vozík se rozjede.

20160911090125 20160911090214

Likvidujte postupně nepřátele skákající do vozíků, vyhýbejte se trámům (akční tlačítka) a po zastavení střelte do další páky nalevo. Držte si nepřátele od těla a počkejte, až sjedete po točitých kolejích dolů, kde vyskočte z vozíků. Rychlým mačkáním akčního tlačítka se vytáhněte nahoru a projděte dveřmi před vámi. Seberte artefakt, po žebříku a vylezte na čerstvý vzduch a vložte ho do dveří u ohniště. Nakonec už jen nasedněte do výtahu.

20160911090547 20160911091143

Legacy of Kain Soul Reaver: Vylepšení života

Ve hře můžete v průběhu vašeho putování získat zářící výseče, přičemž za každých 5 z nich, vám navýšen život. V následném přehledu se vychází z toho, že máte již všechny brány aktivovány a pokud ne, tak se držte jednotlivých části při hledání glyphů, do té doby, než bránu objevíte.

Vylepšení života 1

Požadavky: procházení mřížemi
Lokace: Underworld
Popis: Od nulté brány v podzemí, která byla na začátku hry, se vydejte neustále dál až k prvnímu Planar portálu, který slouží k transformaci materiálního a spektrálního světa. Pokračujte dál a dostanete se do části s upíry. Zde jen seskočte do vody pod vámi, ve spektrálním světě se protáhněte mříží nalevo a získáte první vylepšení.

Vylepšení 1-1 Vylepšení 1-2

Vylepšení života 2

Požadavky: procházení mřížemi
Lokace: Necropolis
Popis: Přeneste se k 3. bráně, vyběhněte ven a skočte do jezera před vámi. Hned jak to uděláte, tak napravo objevíte tunel, kterým proběhněte a na druhém konci uvidíte po vaší pravici ozdobnou bránu, za kterou se skrývá druhé vylepšení. Abyste se k němu dostali, tak jen aktivujte spektrální svět a protáhněte se mřížemi.

Vylepšení 2-1 Vylepšení 2-2
Vylepšení 2-3 Vylepšení 2-4

Vylepšení života 3

Požadavky: procházení mřížemi
Lokace: Razielim City
Popis: Přemístěte se k druhé bráně, vyběhněte ven a seběhněte po schodech na nádvoří. To opusťte hlavní branou a hned, jak to uděláte, tak se otočte doleva. Uvidíte mříž a za ní další upgrade. Otočte se, kvádr vzadu odtlačte k mříži a vyskočte na něj. Poté už jen aktivujte spektrální dimenzi a protáhněte se na druhou stranu.

Vylepšení 3-1 Vylepšení 3-2

Vylepšení života 4

Požadavky: procházení mřížemi
Lokace: Útočiště klanů
Popis: Přemístěte se k první teleportační bráně (1 – The Lake of The Dead) a dveřmi vyběhněte ven. Dejte se doprava, proběhněte kaňonem a dostanete se zpět k Útočišti klanů. Tam aktivujte spektrální svět, utíkejte k mříži v pravé části a protáhněte se jí na druhou stranu, kde najdete další vylepšení (toto vylepšení nelze minout a získáte ho v průběhu hry).

Vylepšení 4-1 Vylepšení 4-2

Vylepšení života 5

Požadavky: procházení mřížemi
Lokace: Tichá katedrála
Popis: Dostaňte se do horní části Tiché katedrály a tam objevíte chodbu, ve které je zvon. Udeřte do něj, následně se otočte čelem vzad, utíkejte rovně a přeplachtěte na opačnou stranu této části. Jakmile dopadnete na zem, tak utíkejte do chodby před vámi a tam najdete druhý zvon.

Vylepšení 5-1 Vylepšení 5-2

Rychle do něj udeřte a pokud jste to stihli včas, tak uvidíte jak praskne skleněná stěna na konci chodby, ve které byl první zvon. Tam se následně i vydejte, na stěně otočte páku a uvidíte jak, se otevře tajný vchod. To se bohužel stane jen na malou chvíli a zase se zavře, takže použijte přechod do spektrálního světa, ve kterém zůstane vchod otevřený. Následně tedy zamiřte ke druhému zvonu a vstupte do tajné chodby napravo, kde přejděte do materiálního světa a na zdi otočte uzávěrem, který zanechá vstup do místnosti otevřený napořád.

Vylepšení 5-3 Vylepšení 5-4

V levé části této místnosti projděte chodbou, na konci i dveřmi a přeplachtěte k těm naproti vám. Dostanete se do místnosti s egyptskou tématikou, kde zabijte upíry a uvidíte zvláštní útvar, v němž je uschované vylepšení života. Pokračujte tedy dál, protáhněte se ve spektrálním světě mřížemi a správně natočte a umístěte do stěny jednotlivé kvádry. Jakmile se vám to podaří, tak uvidíte, jak se otevře vstup do částí s vylepšením života, který si můžete sebrat.

Vylepšení 5-5 Vylepšení 5-6

Vylepšení života 6

Požadavky: lezení po zdi
Lokace: Necropolis
Popis: Opusťte místnost s 3. bránou, utíkejte k jezeru a skočte na jeden ze sloupů. Na něm se otočte doleva a uvidíte zeď, po které se dá vylézt nahoru. Udělejte to a najdete další upgrade.

Vylepšení 6-1 Vylepšení 6-2

Vylepšení života 7

Požadavky: lezení po zdi
Lokace: Underworld
Popis: Od nulté brány v podzemí utíkejte k prvnímu planar portálu ve hře a vzadu vedle průchodu uvidíte jinak vypadající zeď. Přepněte se tedy do materiálního světa, vylezte po ní nahoru a seberte vylepšení.

Vylepšení 7-1 Vylepšení 7-2

Vylepšení života 8

Požadavky: plavání
Lokace: Silenced Cathedral
Popis: Od brány 5 utíkejte k Tiché katedrále, skočte do vodního příkopu a plavte doleva. Na konci příkopu odbočte znovu doleva, proplavte tunelem a vyskočte ven z vody. Nakonec už jen vylezte nahoru po zdi a na útesu najdete vylepšení.

Vylepšení 8-1 Vylepšení 8-2
Vylepšení 8-3 Vylepšení 8-4

Vylepšení života 9

Požadavky: plavání
Lokace: Lidská citadela
Popis: Přemístěte se do lidské citadely k bráně 4 (pokud ji nemáte odkrytou, tak postup, jak se zde dostat najdete v kategorii Glyphy u Water glyphu), vyběhněte ven z místnosti s teleportem a oběhněte náměstí až k vodopádu. Za ním se skrývá stěna, po které vylezte nahoru a získáte další vylepšení.

Vylepšení 9-3 Vylepšení 9-4

Vylepšení života 10

Požadavky: plavání
Lokace: Lidská citadela
Popis: Z nádvoří, z něhož se jde k teleportu, se vraťte zpět na velké nádvoří a otočte se zády k dvojitým, dřevěným dveřím. Následně vyběhněte po jedné z ramp nahoru, pokračujte dozadu do chodby a projděte dveřmi na jejím konci. Následně vyběhněte po schodech nahoru, projděte dalšími dveřmi a zamiřte až k vodnímu příkopu. Přeskočte ho, nalevo otočte ventilem a tím snížíte vodu v kanálu. Seskočte tedy dolů, doběhněte do větší místnosti a najdete dva bloky.

Vylepšení 10-1 Vylepšení 10-2

Nejprve se porozhlédněte okolo a povšimněte si mříží, pod kterými je zídka. Doprostřed před zídku dotáhněte blok, pak ho vyhoďte nahoru na ni a druhý blok vedle toho prvního. Oba bloky pak dejte na sebe (viz. obrázek), aktivujte spektrální svět a protáhněte se mřížemi. Pokračujte do další místnosti, vraťte se do materiálního světa a vyběhněte po schodech nahoru, kde najdete páku na stěně. Přehoďte ji, vstupte do poslední místnosti a ve fontáně objevíte vylepšení.

Vylepšení 10-3 Vylepšení 10-4

Vylepšení života 11

Požadavky: plavání
Lokace: Lidská citadela
Popis: V lidské citadele se dostaňte k dvojitým dveřím a vstupe na nádvoří. Skočte do vody, pod mostem najdete vstup do tunelu, který je blokován mříží. Zničte ho pomocí projektilu, proplavte tunely až na konec a jakmile vyskočíte z vody a dostanete se na pevnou zem, tak se otočte čelem vzad. Naproti sobě uvidíte jinak vypadající zeď, po které vylezte nahoru a doběhněte na konec chodby, kde najdete vylepšení života.

Vylepšení 11-1 Vylepšení 11-2
Vylepšení 11-3 Vylepšení 11-4

Vylepšení života 12

Požadavky: střelba projektilů
Lokace: Nupraptorova pevnost
Popis: Přesuňte se k 7. bráně v Nupraptorově pevnosti (viz. Stone Glyph), vyběhněte ven a dostaňte se lebkou až na vrchol, kde přeplachtěte na útes se zapálenou pochodní. Jděte po něm dál a předtím, než vstoupíte do tunelu, tak se otočte doprava. Na protější straně uvidíte blok, který vám zespodu blokuje cestu. Pomocí projektilu ho zasuňte do výklenku ve zdi, přeplachtěte na druhou stranu ke vstupu do místnosti s teleportem a vyskočte na římsu nalevo. Pak vylezte po zdi až nahoru, vyskákejte po římsách a objevíte skryté vylepšení.

Vylepšení 12-1 Vylepšení 12-2
Vylepšení 12-3 Vylepšení 12-4

Vylepšení života 13

Požadavky: obíhání (constrict)
Lokace: Razielim City
Popis: Teleportujte se k 2. bráně, vydejte se chodbou do hlavní části nádvoří a tam projděte dveřmi, které jsou napravo před vámi. Chodbou doběhněte na rozcestí, dejte se doprava a doběhněte k věži. Vyběhněte po schodech nahoru, oběhněte jednou zařízení ve středu, čímž použijete schopnost constrict a přehoďte páku na stěně. Tím spustíte druhý padací most a můžete zamířit nově zpřístupněnou chodbou pro další vylepšení.

Vylepšení 13-1 Vylepšení 13-2

Vylepšení života 14

Požadavky: obíhání (constrict)
Lokace: Zatopené opatství
Popis: Dostaňte se do hlavní části Zatopeného opatství, přeskákejte po plošinách ve vodě a dostanete se do budovy. Doběhněte do části s obrovskou závitovou tyčí a oběhněte ji (constrict). Poté se dole vypustí voda a vy můžete vytáhnout dva bloky ze stěn. Za jedním z nich najdete předposlední vylepšení života.

Vylepšení 14-1 Vylepšení 14-2
Vylepšení 14-3 Vylepšení 14-4

Vylepšení života 15

Požadavky: obíhání (constrict)
Lokace: Dumahovy ruiny
Popis: Od trůnního sálu, kde jste se setkali s Dumahem utíkejte nazpět k monolitu a od něj chodbou doleva. Dostanete se na malé nádvoří se sochou uprostřed, na kterou použijte dvakrát schopnost constrict a vstupte do nově zpřístupněné části. Tam zabijte dva Turelim upíry a poslední vylepšení, které vám naposledy zvýší zdraví v materiálním světě.

Vylepšení 15-1 Vylepšení 15-2
Vylepšení 15-3 Vylepšení 15-4

Legacy of Kain Soul Reaver: Teleportační brány

Seznam jednotlivých teleportačních bran ve hře včetně obrázků, abyste snadno poznali, do které lokace cestujete.

01: The Lake of the Dead

Nachází se v jeskyni před vstupem k jezeru smrti.

01 - The Lake of the Dead

02: Razielim City

Po vstupu do pevnosti vyběhněte po schodech na hlavním nádvoří a vstupte do části napravo od ohně.

02 - Razielim City

03: The Necropolis

V první hrobce v Nekropolisu.

03 - The Necropolis

04: The Human Citadel

V citadele lidi na uzavřeném nádvoří. Jakmile se tam dostanete, tak na opačné straně je pouze jedna chodba, která vede přímo do místnosti s teleportem.

04 - The Human Citadel

05: The Silenced Cathedral

V jeskyni před katedrálou.

05 - The Silenced Cathedral

06: Zephon´s Lair

Nachází se v nejvyšším patře Tiché katedrály, která se nachází přímo před vstupem do Zephonova doupěte.

06 - Zephon´s Lair

07: Nupraptor´s Retreat

Jakmile se dostanete tunelem do části s pevnosti Nupraptora (obrovská lebka ve skále), tak vyskákejte po levé zdi nahoru a objevíte vstup do místnosti s teleportem.

07 - Nupraptor´s Retreat

08: The Tomb of the Sarafan

Před vstupem do hrobky.

08 - The Tomb of the Sarafan

09: The Drowned Abbey

Na konci koridoru před vstupem do zatopeného opatství.

09 - The Drowned Abbey

10: The Lighthouse

Hned jak se dostanete do této části, tak zhlédněte animaci a zůstaňte pod vodou. Plavte kupředu a napravo najdete vstup do části s teleportem.

10 - The Lighthouse

11: Ash Village

Na opačné straně kaňonu, než se nachází vstup do Dumahových ruin.

11 - Ash Village

12: Oracle´s Cave

Ve vstupní jeskyni Oracle´s Cave před vstupem do části s kotlem.

12 - Oracle´s Cave

13: The Chronoplast

Před vstupem do Chronoplastu najdete chodbičku po vaší levici, která vás zavede k teleportu.

13 - The Chronoplast

Legacy of Kain Soul Reaver: Cheaty

Cheaty existují ve všech verzích hry Legacy of Kain: Soul Reaver. Odzkoušeny mám pouze PS1 verzi, takže ostatní tady dávat nebudu. Kombinace by měla být na Dreamcastu totožná, akorát musíte použít přiíslušná tlačítka na jeho ovladači.

Playstation 1 Cheaty

Vždy musíte zapauzovat hru, podržet L1 nebo R1 a poté použít kombinaci níže.

Maximální zdraví: →, O, ↓, ↑, ↓, ↑.
Maximální magie: Δ, →, ↓,  →, ↑, Δ, ←.
Doplnění zdraví: ↓, O, ↑, ←, ↑, ←.
Doplnění magie: →, →, ←, Δ, →, ↓.
Sníží zdraví: ←, O, ↑, ↑, ↓.
Zvýší zdraví o 1 úroveň: →, X, ←, Δ, ↑, ↓.
Fire Glyph: ↑, ↑, →, ↑, Δ, L2, →.
Force Glyph: ↓, ←, Δ, ↓, ↑.
Sound Glyph: →, →, ↓, O, ↑, ↑, ↓.
Stone Glyph: ↓, O, ↑, ←, ↓, C →.
Sunlight Glyph: ←, O, ←, →, →, ↑, ↑, ←.
Water Glyph: ↓, O, ↑, ↓, →.
Aerial Reaver: X, →, ↑, ↑, Δ, ←, ←, →, ↑.
Fire Reaver: Δ, →, ↓, O, ↑.
Kain Reaver: X, O, →, Δ, ←, ←, →, ↑.
Constrict: ↓, ↑, →, →, O, ↑, ↑, ↓.
Lezení po zdech: Δ, ↓, L2, →, ↑, ↓.
Plavání: ↑, O, ↓, →, O, ←, ↑.
Procházení mřížemi: ↓, O, O, ←, →, Δ, ↑.
Telekineze: ←, →, O, ←, →, ←.
Soul Reaver, všechny schopnosti a umožní vám libovolně přecházet mezi světy: ↑, ↑, ↓, →, →, ←, O, →, ←, ↓.

Legacy of Kain Soul Reaver: Kompletní průvodce

 1. Návod
 2. Glyphy
 3. Fire Reaver
 4. Teleportační brány
 5. Vylepšení života
 6. Cheaty

Legacy of Kain Soul Reaver: Návod

Všech 16 částí k této hře, ve které se ujímáte role Raziela, který se mstí svým bratrům, kteří ho zavraždili a hlavně Kainovi.

 1. Začátek
 2. Nekropolis
 3. Boss Melchiah
 4. Útočiště klanů
 5. Boss Kain
 6. Tichá katedrála
 7. Boss Zephon
 8. Sarafanova hrobka
 9. Boss Morlock
 10. Zatopené opatství
 11. Boss Rahab
 12. Dumahovy ruiny
 13. Boss Dumah
 14. Jeskyně orákula
 15. Chronoplast
 16. Finální střet s Kainem

Legacy of Kain Soul Reaver: Návod – Část 16: Finální střet s Kainem

Tento souboj je velmi podobný prvnímu střetu s Kainem, jediný rozdíl tkví v tom, že musíte skákat mezi patry. Nejprve ho tedy zasáhněte v přízemí a on se začne objevovat v druhé. Neustále se držte ve středu spodního patra v léčebném kruhu a jeho zásah vám nic neudělá.

Screenshot 2016-04-21 21-26-56 Screenshot 2016-04-21 21-28-44

Ve správné chvíli za ním vyrazte, zasáhněte ho dřív, než on vás a stejný postup zopakujte i ve třetím patře. Nejlepší samozřejmě je, když ho na dálku na chvíli omráčíte projektilem ze Soul Reaver, který vám dá trochu času navíc. Nakonec zhlédněte závěrečnou sekvenci celé hry a vychutnejte si zasloužený konec.

Screenshot 2016-04-21 21-29-26 Screenshot 2016-04-21 21-54-00

Legacy of Kain Soul Reaver: Glyphy

Glyphy jsou speciální schopnosti obdobná kouzlům, které můžete ve hře využívat proti vašim nepřátelům. Jejich zisku obvykle předchází nějaká hádanka je těžší je získat. V následující sekci vám tak přinášíme seznam glyphů a také přesný popis toho, jak je získat.

Glyphy

Název: Force Glyph
Požadavky: procházení mřížemi
Lokace: Necropolis
Popis: Nechte se přenést k 3. bráně, ignorujte cestu ke schodišti a zamiřte chodbou na opačné straně, která vás vyvede ven z budovy. Dostanete se k vodnímu jezeru, do kterého skočte a pokud nemáte schopnost plavání, tak se vás hra přehodí do spektrálního světa. Rovnou si to namiřte do tunelu v pravé části a ten vás zavede do dalšího podvodního jezera, v jehož zadní části je mříž. Protáhněte se jí na druhou stranu a vyběhněte nahoru do skryté části, kde aktivujte materiální svět. Poté jen shoďte všechny tři pilíře směrem ke středu místnosti a seberte silový glyph.

Screenshot 2016-04-16 17-52-03 Screenshot 2016-04-16 17-53-26 2
Screenshot 2016-04-16 17-55-39 Screenshot 2016-04-16 17-56-43

Název: Stone Glyph
Požadavky: lezení po stěnách
Lokace: Nupraptor´s Retreat
Popis: Opět se nechte přenést k 3. bráně, vyjděte ven a poté co se přepnete do spektrálního světa, tak skočte dolů do jezera. Utíkejte směrem dozadu, proběhněte tunelem  v levém zadním rohu a na konci vyskákejte po útesech nahoru. Pomocí portálu přejděte zpět do materiálního světa, vylezte nahoru po zdi a shlédněte animaci, která vám představí lokaci Nupraptor´s Retreat. Jděte kousek dopředu, vylezte nahoru po zdi nalevo a vyskočte o patro výš. Dveřmi před vámi se dostanete k teleportační bráně (7 – Nupraptor´s Retreat), aktivujte ji a vraťte se zpět. Poté sleťte dolů, levým okem lebky vstupte do pevnosti a probojujte se až ke zdi, po níž vylezte nahoru.

Screenshot 2016-04-16 18-20-57 2 Screenshot 2016-04-16 18-29-28 2

Následně vylezte po další zdi, vyskočte na dřevěný trám a z něj na zídku, kde aktivujte spektrální svět, který změní tvar trámů. Vyskočte opatrně na trám nad vámi, přeskočte k planar portálu a aktivujte materiální svět. Pokračujte po trámech nahoru až k točitému schodišti, přeplachtěte na druhou stranu a vysokým skokem vyskočte doprava. Následně proběhněte chodbou před vámi až na konec a dostanete se do venkovní části. Povšimněte si malého výřezu, do kterého si stoupněte a nalevo uvidíte římsu s hořící pochodní. Vyskočte do výšky, přeplachtěte na plošinu a pokuste se nespadnout dolů, protože byste museli celou část opakovat. Vydejte se po římse dál, proběhněte tunelem a dostanete se do místnosti se sochou kováře.

Screenshot 2016-04-16 18-31-34 Screenshot 2016-04-16 18-33-08

Porozhlédněte se po místnosti a objevíte 6 výklenků, do kterých musíte zasunout příslušné kvádry a ty mít i správně natočené. Utíkejte o jednu část nazpět a hned jak uvidíte dvě velké hořící mísy, tak se podívejte vlevo nahoru. Vyskočte nahoru na římsu, shoďte dolů kvádr a odtlačte ho zpět do místnosti s kovářem, kde ho zasuňte do příslušného výklenku. Následně vytáhněte druhý blok schovaný v rohu za sloupem a vložte ho do druhého výklenku ve spodním patře. Vyskočte napravo do horní části, zasuňte blok do jednoho z výklenků a utíkejte dozadu do místnosti za sochou kováře. Zde najdete další trojici bloků, z nichž jeden je ukrytý v rohu na výstupku. K němu přisuňte další dva bloky, potáhněte ten z rohu a následně ho shoďte dolů. Nyní už jen umístěte zbylé tři bloky do zdi a po zhlédnutí animace můžete sebrat glyph zkamenění.

Screenshot 2016-04-16 20-22-29 2 Screenshot 2016-04-16 20-23-41

Název: Sound Glyph
Požadavky: střelba projektilů
Lokace: Silenced Cathedral
Popis: Vydejte se směrem do Tiché katedrály a dostaňte se do velké místnosti s potrubím, kde jste ve spodní části aktivovali větráky a vyletěli vzhůru. Skočte dolů, chodbou ve spodní části zamiřte dál a jakmile uvidíte stěnu, tak nahoře rozstřelte skleněnou stěnu s terčem. Vylezte po zdi nahoru, projděte tunelem a na konci se ve spektrálním světě protáhněte mříží. Na druhé straně pak aktivujte zpět materiální svět, ze zdi před vámi seberte zlatou palici a ustupte o pár kroků dozadu.

Screenshot 2016-04-16 22-54-59 Screenshot 2016-04-16 22-55-44 2

Podívejte se vzhůru, zamiřte paličku do výklenku vysoko nad vámi a hoďte ji tam. Poté utíkejte k mříži, kterou jste se protáhli, vylezte nahoru po stěně a otočte se. Nejprve aktivujte spektrální svět, přeskočte na první plošinu a vraťte se zpět do toho materiálního. Následně pak přeskákejte dál, ze třetí plošiny skočte do výklenku nalevo a z něj pak úplně dozadu, kde najdete zlatou paličku. Tu si vezměte, utíkejte do místnosti vzadu a bouchněte do velkého zvonu. Nakonec už jen shlédněte sekvenci a seberte zvukový glyph.

Screenshot 2016-04-16 22-58-11 2 Screenshot 2016-04-16 23-01-42

Název: Water Glyph
Požadavky: plavání
Lokace: Human Citadel
Popis: Přemístěte se k 1. bráně u Lake of Death, pokračujte k jezeru, přejděte přes provazový most a přeskočte na další ostrůvek. Poté se podívejte nalevo a uvidíte cestu, kudy proudí voda. Skočte tam, ponořte se do vody a proplavte až k citadele lidí. Zde vám přijde vhod fakt, pokud jste doposud ignorovali lidi a nezabíjeli je, tak vás nyní budou uctívat a darují vám i svůj život. V pravé části této lokace najdete nalevo od obří brány dveře, kterými projděte. Pak vyběhněte nahoru po schodech, vysuňte dva kvádry a položte je na sebe. Následně je přisuňte je k levé zdi a vyskočte nahoru do chodby.

Screenshot 2016-04-16 23-52-08 Screenshot 2016-04-16 23-52-29

Doběhněte k otevřenému prostranství, přeplachtěte přes nádvoří a dostanete se do citadely. Utíkejte doprava, seskočte dolů a doběhněte na konec chodby, kde projděte dvojitými dveřmi. Poté vyběhněte po levé rampě nahoru, pak i železnými vrátky nalevo a vyběhněte o patro výš. Dostanete se na náměstí, utíkejte dokola a odbočte do jediné chodby, na kterou narazíte. Ta vás zavede k teleportační bráně (4 – Human Citadel), kterou aktivujte a vraťte se zpět do hlavní části, kde jste se dostali dvojitými dveřmi. Skočte dolů do vodního příkopu, pod mostem objevíte mříž, která blokuje vstup do tunelu a pomocí projektilu jí zničte. Pokračujte tunelem dál, proplavte větrákem a dostanete se do obrovské kopule.

Screenshot 2016-04-17 00-00-37 2 Screenshot 2016-04-17 00-05-45

Z ní pokračujte dál tunelem pod hladinou, na konci vyskočte ven na pevnou zem a po schodech utíkejte k velké soše ženy. Od ní se dejte doprava, projděte dveřmi a vyběhněte po schodech. Následně přeskočte malý příkop s vodou a v protější zdi objevíte jinak zbarvenou část. To je blok, který vytáhněte ven, shoďte ho do příkopu a odtlačte dozadu do velké místnosti, částečně zatopené vodou. Blok vložte do otvoru ve středu, následně se zvedne voda a vy se můžete vrátit k velké soše, u které získáte vodní glyph.

Screenshot 2016-04-17 00-07-35 Screenshot 2016-04-17 00-18-55

Název: Fire Glyph
Požadavky: ohnivý meč
Lokace: Cistern
Popis: Od brány 2 se vydejte dál, opusťte teleportační místnost a projděte dřevěnými dveřmi naproti. Doběhněte k rozcestí, dejte se doleva a sestupte do zatopené části. V první místnosti si to namiřte rovnou naproti, protáhněte se tunelem a dostanete se do místnosti, kde uvidíte znak ohnivého glyphu. Obejděte místnost, najděte dřevěné dveře a vydejte se jimi dál. Zabijte dvojici upírů, otočte pákou na stěně a hned poté se přepněte do spektrálního světa, čímž zamezíte tomu, že se velká vrata zase zavřou. Těmi proběhněte na druhou stranu, vraťte se do materiálního světa a seskočte dolů do kruhové místnosti.

Screenshot 2016-04-17 21-08-40 Screenshot 2016-04-17 21-16-51

Otočte další pákou, proběhněte pod zvednutou mříží a okolo bazénku se dejte doprava. Odbočte do chodby, zabijte dvojici upírů a poté co projdete dřevěnými dveřmi na konci, tak shlédněte animaci. Seskočte dolů, aktivujte spektrální svět a vyskákejte po sloupech nahoru. Následně přeskočte dozadu k portálu, vraťte se do materiálního světa a vzadu pro máchněte přes oheň, čímž si aktivujete Fire Reaver. Nakonec se vraťte do kruhové místnosti, kde jste otočili pákou a pokračujte druhou chodbou do místnosti s velkou sochou. Zde použijte svůj Fire Reaver a objeví se glyph.

Screenshot 2016-04-17 21-17-12 2 Screenshot 2016-04-17 21-26-30

Název: Sunlight Glyph
Požadavky: plavání
Lokace: Lighthouse
Popis: Od brány 5 zamiřte k Tiché katedrále, seskočte do vodního příkopu, který vede kolem ní, a dejte se doprava. U mříže aktivujte spektrální svět, protáhněte se na druhou stranu a tam použijte planar portal. Zatopeným tunelem se vydejte dál do velké místnosti, zde vyplavte nahoru a dalším tunelem se dostanete až k majáku, kde spustí sekvence. Než vyplavete na hladinu, tak podél pravé stěny plavte kupředu, odbočte do tunelu napravo a poté, co aktivujete bránu (10 – Lighthouse) se vraťte nazpět. Vyplavte na povrch, vytáhněte se na skálu, po skalních útesech skákejte vzhůru a dostaňte se k ohništi, kde si můžete aktivovat Fire Reaver, pokud jste ho již získali.

Screenshot 2016-04-20 18-33-03 Screenshot 2016-04-20 18-37-23 2

Následně přeskočte na útes napravo, vyskákejte nahoru do jeskyně a proběhněte ji do výše položené části, odkud můžete přeplachtit k majáku a zabít jednoho upíra. Hned na to zabijte i toho v chodbě a pokračujte až ke dveřím na jejím konci, kterými se dostanete do další části. Shlédněte animaci, dejte se doleva dolů okolo skalní stěny a projděte prvními dveřmi nalevo. Za nimi se vydejte do místnosti, vyskákejte nahoru na potrubí a shoďte dolů blok. Ten odtlačte k páce, postavte ho nalevo od ní a co nejblíže otočnému kolu ve středu místnosti, přičemž prostor přímo u kola nechte volný. Následně otočte pákou a ta se začne vracet zpět. Rychle chytněte blok, vsuňte ho do cesty otočnému kolu a utíkejte nazpět do otevřené části s majákem.

Screenshot 2016-04-20 18-38-43 2 Screenshot 2016-04-20 21-43-29

Seskočte dolů na plošiny ve vodě, přeskákejte na tu zadní a vstupte do spodní části majáku, kde zabijte upíra. Potom projděte dveřmi a shlédněte další cutscénu. Seskočte až úplně dolů, vydejte se chodbou kupředu a projděte výsečí v železném okruží. V dalším okruží už výseče nebudou, takže přejděte do spektrálního světa a projděte pod ním až do zadní části. Pak použijte portál pro návrat do materiálního světa, projděte obyčejnými dveřmi a na konci další chodby těmi dvojitými. Skočte doleva do nádrže s bloky, s jejich pomocí propojte obě potrubí a poté vyskočte nahoru. Utíkejte podél potrubí dozadu, otočte ventilem a tím aktivujete proud vody, který rozběhne kolo.

Screenshot 2016-04-20 22-33-50 Screenshot 2016-04-21 00-02-41

Vraťte se tedy k němu, napravo od něj vyskočte na potrubí, ze kterého utíká pára a nechte se vynést až nahoru na dmychadlo. Z jeho okraje přeskočte na rampu a z ní pak na další. Následně projděte dveřmi a dostanete se do místnosti s obřími písty, kde proskočte třetí dírou v podlaze. Vraťte se zpět před maják a uvidíte, že jste v horní části rozsvítilo světlo. Přeskákejte přes pohyblivé plošiny (písty), vyskočte po útesech nahoru a projděte dveřmi po vaší pravici. Poté už jen doběhněte do chrámu a ve chvíli, kdy světlo osvítí stěnu, tak aktivujte spektrální svět a seberte glyph slunečního světla.

Screenshot 2016-04-21 00-05-04 Screenshot 2016-04-21 00-06-16

Legacy of Kain Soul Reaver: Fire Reaver

V tomto článku se dozvíte, jak získat ohnivou formu meče Soul Reaver, kterou budete dále potřebovat i pro zisk ohnivého glyphu.

Název: Fire Reaver
Požadavky: plavání
Lokace: nedaleko Zatopeného opatství
Popis: Přemístěte se k 9. bráně, vyběhněte ven z místnosti a projděte dřevěnými dveřmi naproti vás. Utíkejte kupředu, bránu otevřete pomocí projektilu a skočte do vody. Dejte se doprava, u brány vyskočte nahoru na římsu před vámi (L1 + x) a na druhé straně seskočte dolů. Doplavte až k bráně, ve spektrálním světě se jí protáhněte a na druhé straně se vraťte zpět do materiální dimenze.

Screenshot 2016-04-17 19-00-17 Screenshot 2016-04-17 19-06-29

Dejte se doprava, doplavte do velké místnosti a tam se otočte doleva k barevnému sklu, které zničte pomocí projektilu. Nově uvolněnou cestou plavte dolů a dostanete se k nevylíhnutým upírům klanu Rahabim. Kousek nalevo se vydejte dolů do další části, povšimněte si skla po vaší levici a zničte ho. Následně se dostaňte na pevnou zem pod nohama, švihněte vaším mečem přes plameny a získáte ohnivý meč. Ten se změní do původní podoby při styku s vodou, ale můžete ho navrátit zpět tím, že s ním máchnete přes jakýkoliv plamen.

Screenshot 2016-04-17 19-09-26 2 Screenshot 2016-04-17 19-09-48 2

Legacy of Kain Soul Reaver: Návod – Část 15: Chronoplast

Nově zpřístupněnou chodbou seběhněte dolů, prohlédněte si sochu Moebiuse a pomocí pák nastavte na hodinách ručky tak, že budou ukazovat 6:00. Poté seskočte až úplně dolů a najdete puzzle se světly. Nejprve natočte pomocí Dumahovy schopnosti Constrict kameny tak, aby výsledná barva paprsku odpovídala barvě symbolu, potom oběhněte dokola středové zařízení a paprsek se odrazí k dalšímu symbolu. Celý postup tedy ještě dvakrát zopakujte a otevřenými dveřmi se vydejte dál. Na konci chodby projděte dvojitými dveřmi, zabijte upíra a oběhněte červený kámen, dokud se první výřez nesrovná s hlavním průchodem.

Screenshot 2016-04-16 09-58-29 Screenshot 2016-04-16 09-59-37

Následně to samé udělejte i s modrým a žlutým a projděte dál (měli byste 5x oběhnout modrý, 2x červený a 7x žlutý). Seskočte dolů, zabijte upíra, který vám vstoupí do cesty, a přeplachtěte na druhou stranu malé propasti. V místnosti s ozubenými koly si nejprve povšimněte řady bloků. Ty odsuňte tak, aby se rozběhla ozubená kola, vyskočte na to, které je blíž plošině a z něj přímo na ni. Pokračujte dozadu na pevnou zem, utíkejte doprava a z okraje přeskočte na plošinu, která se kymácí ze strany na stranu. Pak skočte nahoru do části nad plošinou, seskočte dolů a pokračujte chodbou dál. Až po vaší pravici objevíte mříž, tak sestřelte kvádr za ní projektilem, běžte chodbou níž a za další mříží sestřelte druhý blok.

Screenshot 2016-04-16 09-59-50 Screenshot 2016-04-16 10-10-39

V místnosti dole pak zabijte Turelim upíra a připravte se na puzzle. Ten je jednoduchý a v podstatě stačí jen natočit správně bloky podle předlohy na podlaze. Poté projděte dveřmi dál, utíkejte chodbou až k díře v zemi a seskočte dolů. Povšimněte si třech symbolů vyrytých na zdi napravo a dostanete se na rozcestí, odkud vedou tři chodby. V každé z nich je na zemi vystouplý symbol a po stranách další tři. Vaším úkolem je v každé místnosti oběhnout středový symbol tak, aby se spojil s tím na kraji a vytvořil ten na zdi. Jakmile budete mít všechny správně nastavené, tak se spustí animace a uvidíte, jak se v jednotlivých místnostech aktivují houpací plošiny.

Screenshot 2016-04-16 10-16-14 Screenshot 2016-04-16 14-23-38

Vyskočte na jednu z nich, následně do výklenku a tam přehoďte páku. Zopakujte to u zbylých plošin, utíkejte zpět do první chodby a vstupte do nově otevřené chodby. Ta je dlouhá a během cesty se u vstupu do jiné dimenze spustí sekvence, která zobrazuje minulost a budoucnost. Pokračujte tedy stále kupředu a až se dostanete do části, kde se chodba změní po stránce architektury, tak sledujte levou zeď a objevíte dveře, které vás zavedou k teleportační bráně (13 – Chronoplast). Po její aktivaci se už jen vraťte na chodbu a utíkejte na její konec, kde projděte dveřmi.

Screenshot 2016-04-16 14-32-03 Screenshot 2016-04-16 14-40-27
Next page →