Category Archives: PC

Next page →
← Previous page

Final Fantasy IX: Schopnosti

V tomto díle se veškeré schopnosti vašich postav učíte z předmětů, které jsou různorodé. Jedinou výjimku tvoří jako modrý mág Quina, která se učí modrou magii tím, že spořádá nebo uvaří nepřátele. Jednotlivé schopnosti jsou rozděleny do dvou kategorií: Aktivní (jenž se dají použít v menu nebo přímo v boji) využívají pro vyvolání MP, které lze doplňovat elixírem nebo podpůrnými prostředky jako je Ether či Elixir a dále ty pasivní, které si za magické kameny aktivujete v menu postav. Ty slouží jako podpora postav automaticky a jedinou nevýhodou je, že počet kamenů je omezen úrovní postavy. Každá pasivní schopnost samozřejmě stojí jiný počet kamenů a tak je jen na vás jaké z nich si aktivujete, protože je můžete mimo boj kdykoliv deaktivovat. Schopnosti se vždy stanou dostupnými jakmile si nastavíte předmět a za získané body se schopnost začnete učit. Pokud byste se ji nenaučili a zbraň či výstroj odstranili, tak o schopnost přijdete, proto je nejlepší se ji vždy naučit celou a teprve potom vybavení změnit. Většina aktivních schopností je přímo určena pro danou postavu (výjimku tvoří pouze bílá magie, kterou disponuje současně Eiko i Dagger a některé z kouzel jsou společné), zatímco ty pasivní jsou často přístupné všem postavám.

  1. Pasivní schopnosti
  2. Aktivní schopnosti: Zidane Tribal – Zlodějské techniky
  3. Aktivní schopnosti: Dagger (Garnet Til Alexandros XVII)  – Bílá magie a Eidoloni
  4. Aktivní schopnosti: Vivi – Černá magie
  5. Aktivní schopnosti: Adelbert Steiner – Rytířské techniky
  6. Aktivní schopnosti: Quina Quen – Modrá magie
  7. Aktivní schopnosti: Freya Crescent – Technika dračích rytířů
  8. Aktivní schopnosti: Eiko Carol – Bílá magie a Eidoloni
  9. Aktivní schopnosti: Amarant Coral – Bojové techniky

Final Fantasy IX: Aktivní schopnosti – Amarant Coral: Bojové techniky

Název MP Popis Vybavení AP
Chakra 4 Obnoví HP a MP jednomu členovi vaší skupiny. Cat´s Claws, Leather Plate 30
Spare Change Způsobí ne-elementální poškození pomocí Gilů. Poison Knuckles, Rune Claws 90
Curse 12 Učiní nepřítele slabým proti jednomu elementu. Mythril Claws, Kaiser Knuckles 20
Aura 12 Sešle Auto-Life a Regen na jednoho člena party. Scissor Fangs, Duel Claws 25
No Mercy 12 Způsobí ne-elementální poškození nepříteli. Dragon´s Claws, Duel Claws 25
Revive 20 Oživí člena skupiny. Tiger Fangs, Rune Claws, Rebirth Ring 35
Demi Shock 20 Poškození, které je závislé na HP nepřítele. Avenger, Rume Claw 50
Countdown 16 Sešle Doom na nepřítele. Kaiser Knuckles 40

Final Fantasy IX: Aktivní schopnosti – Eiko Carol: Bílá magie a Eidoloni

Název MP Popis Vybavení AP
Carbuncle 24 Vyvoláte Reflect, Protect (Moonstone), Haste (Emerald) nebo Vanish (Diamond) na všechny členy vaší skupiny. Ruby 35
Fenrir 30 Způsobí zemské nebo větrné poškození (Maiden Prayer) všem nepřátelům. Sapphire 55
Phoenix 32 Způsobí ohnivé poškození všem nepřátelům a oživí padlé členy skupiny. Phoenix Pinion 40
Madeen 54 Způsobí svaté poškození všem nepřátelům. Ribbon 120
Cure 6 Obnoví HP jednomu či více cílům.  Magic Racket, Silk Shirt 20
Cura 10 Obnoví více HP jednomu či více cílům. Golem´s Flute, Barette 40
Curaga 22 Obnoví hodně HP jednomu či více cílům. Hamelin, Angel Flute 80
Regen 14 Postupně bude obnovovat HP postavy. Fairy Flute, Fairy Earrings 25
Life 8 Oživí mrtvého nepřítele. Golem´s Flute, Cachusha, Rebirth Ring 35
Full-life 24 Oživí mrtvého nepřítele s plným HP. Siren´s Flute, Light Robe 90
Panacea 4 Odstraní statusy Venom a Poison. Air Racket 15
Stona 8 Odstraní statusy Petrify a Gradual Petrify. Multina Racket, Lamia´s Flute 25
Esuna 20 Odstraní různé negativní statusy. Fairy Flute, Siren´s Flute, Angel Flute, Rubber Suit 80
Shell 6 Sníží poškození z magických útoků. Multina Racket, Mythril Racket, Cotton Robe, Gold Choker, Moonstone 20
Protect 6 Sníží poškození z fyzických útoků. Mythril Racket, Steepled Hat, Desert Boots 20
Haste 8 Zrychlí rychlost postavy (její ATB ukazatel). Fairy Flute, Running Shoes, Emerald 30
Silence 8 Ohluší nepřátelé, kteří nemohou použít magii. Priest´s Racket, Lamia´s Flute, Magic Armlet 25
Mini 8 Zmenší jednoho či víc nepřátel. Magic Racket, Feather Boots 35
Reflect 6 Odrazí magický útok zpět na sesilatele. Mythril Racket, Ruby, Reflect Ring 25
Float 6 Vyzvedne jednoho či více nepřátel do vzduchu. Lamia´s Flute, Feather Boots 25
Dispel 16 Odstraní všechny abnormální statusy způsobené magickými útoky. Tiger Racket, Siren´s Flute 35
Might 14 Zvýší fyzickou útočnou sílu. Priest´s Racket, Hamelin 25
Jewel 4 Extrahuje drahokam Ore z cíle. Hamelin 50
Holy 36 Způsobí svaté poškození Angel Flute, White Robe 110

Final Fantasy IX: Aktivní schopnosti – Freya Crescent: Techniky Dračích Rytířů

Název MP Popis Vybavení AP
Reis´s Wind 12 Sešle regeneraci na všechny členy skupiny. Mythril Spear, Holy Lance, Gold Helm, Angel Earrings 40
Lancer 10 Sníží HP a MP nepřítele. Partisan, Dragon Wrist, Coral Ring 20
White Draw 36 Obnoví MP všem členům skupiny. Ice Lance, Kain´s Lance, Emerald 90
Luna 12 Sešle Berserk na všechny cíle. Trident 30
Six Dragons 28 Vysaje HP a MP ze 2 členů skupiny a převede je na další dva. Heavy Lance 25
Cherry Blossom 46 Způsobí ne-elementální poškození všem nepřátelům. Obelisk, Kain´s Lance 40
Dragon´s Crest 16 Způsobí fyzické poškození, jehož výše je závislá na počtu draků, které jste zabili. Holy Lance, Kain´s Lance 45
Dragon Breath 78 Sníží HP všem nepřátelům. Dragon´s Hair 205

Final Fantasy IX: Aktivní schopnosti – Quina Quen: Modrá magie

Název MP Popis Nepřítel
Goblin Punch 4 Způsobí ne-elementální poškození nepříteli. Goblin, Goblin Mage
Lv5 Death 20 Zabije nepřátele, jejichž level je násobkem 5. Dracozombie, Lich, Stroper, Whale Zombie
Lv4 Holy 22 Způsobí svaté poškození nepřátelům, jejichž level je násobkem 4. Amdusias, Feather Circle, Torama
Lv3 Def-less 12 Sníží obranu nepřátel, jejichž level je násobkem 3. Carve Spider, Lamia, Lizard Man, Grand Dragon, Ochu, Sand Scorpion
Doom 12 Sešlete zkázu na nepřítele. Ash, Veteran
Roulette 18 Náhodně vybere nepřítele či spojence a zabije ho. Ghost, Hecteyes, Zombie
Aqua Breath 14 Způsobí vodní poškození všem nepřátelům. Axolotl, Clipper, Sahagin, Vepal
Mighty Guard 64 Sešle Shell a Protect na všechny členy skupiny. Antlion, Gargoyle, Gigan Octopus, Myconid, Serpion
Matra Magic 8 Sníží HP cíle na 1. Armstrong, Dragonfly, Land Worm, Ogre, Trick Sparrow, Zaghnol
Bad Breath 16 Způsobí nepříteli statusy Confuse, Darkness, Poison, Slow a Mini. Anemone, Malboro, Worm Hydra
Limit Glove 10 Způsobí cíli ne-elementální poškození, když je vaše HP 1. Axe Break, Blazer Beetle, Catoblepas, Jabberwock, Mandragora, Mu
1 000 Needles 8 Sníží HP nepřítele o 1 000 bodů. Cactuar
Pumpkin Head 12 Způsobí poškození, které je úměrné rozdílu mezi vaším maximálním a aktuálním HP. Bandersnatch, Basilisk, Hedgehog Pie, Ladybug, Python, Skeleton, Yeti
Night 14 Uspí všechny cíle. Abomination, Grimlock, Nymph, Seeker Bat
Twister 22 Způsobí větrné poškození všem nepřátelům. Abadon, Red Dragon, Tiamat
Earth Shake 20 Způsobí zemské poškození všem nepřátelům. Adamantoise, Earth Guardian, Shell Dragon
Angel´s Snack 4 Použijete Remedy na všechny členy skupiny. Behemoth, Epitaph, Ironite, Mistodon
Frog Drop 10 Způsobí poškození závislé na množství pochytaných žab. Gigan Toad
White Wind 14 Obnoví HP všem členům skupiny. Garuda, Griffin, Zemzelett, Zuu
Vanish 8 Člen vaší skupiny zmizí a stane se odolným proti fyzickému útoku. Drakan, Gnoll, Hornet, Troll, Vice
Frost 8 Způsobí nepříteli status Freeze. Chimera, Kraken, Wraith
Mustard Bomb 10 Způsobí nepříteli status Heat. Bomb, Grenade, Maliris, Red Vepal, Wraith
Magic Hammer 2 Sníží MP nepřítele. Magic Vice, Ring Leader
Auto-Life 14 Oživí vašeho spojence ihned poté, co umře. Carrion Worm, Cerberus, Gimme Cat, Stilva, Yan

Final Fantasy IX: Aktivní schopnosti – Adelbert Steiner: Rytířské techniky

Název MP Popis Vybavení AP
Darkside Sníží vaše HP, aby zasáhl nepřítele stínovým poškozením. Bloodsword 30
Minus Strike 8 Zraní nepřítele poškozením, které je úměrné rozdílu maximálního a aktuálního HP. Iron Sword, Excalibur II, Rubber Helm 35
Iai Strike 16 Zabije nepřítele. Rune Blade 40
Power Break 8 Sníží útočnou sílu nepřítele. Diamond Sword 40
Armor Break 4 Sníží obranu nepřítele. Mythril Sword 30
Mental Break 8 Sníží magickou obranu nepřítele. Ice Brand, Gold Helm 45
Magic Break 4 Sníží magii nepřítele. Flame Saber 25
Charge! 10 Všichni členové party blízko smrti zaútočí. Coral Sword, Aegis Gloves 30
Thunder Slash 24 Zraní nepřítele bleskovým poškozením. Defender, Ragnarok 30
Stock Break 26 Zraní všechny nepřátele ne-elementálním poškozením. Ultima Sword, Excalibur II 35
Climhazzard 32 Zraní všechny nepřátele ne-elementálním poškozením. Excalibur, Excalibur II 70
Shock 46 Způsobí fyzické poškození nepříteli. Ragnarok 60

Final Fantasy IX: Aktivní schopnosti – Vivi Ornitier: Černá magie

Název MP Popis Vybavení AP
Fire 6 Způsobíte malé poškození ohněm. Mage Staff, Leather Hat 25
Fira 12 Způsobí střední poškození ohněm. Flame Staff, Mage´s Hat, Power Belt, Topaz 50
Firaga 24 Způsobí velké poškození ohněm. Octagon Rod 75
Sleep 10 Uspí nepřítele/nepřátele. Flame Staff 20
Blizzard 6 Způsobí malé poškození ledem. Leather Wrist 25
Blizzara 12 Způsobí střední poškození ledem. Ice Staff, Opal 50
Blizzaga 24 Způsobí velké poškození ledem. Octagon Rod 85
Slow 6 Zpomalí nepřítele / nepřátele. Ice Staff, Magus Hat 20
Thunder 6 Způsobí malé poškození blesky. Silk Shirt, Glass Buckle 25
Thundara 12 Způsobí střední poškození blesky. Lightning Staff, Peridot 50
Thundaga 24 Způsobí velké poškození blesky. Octagon Rod 80
Stop 8 Zastaví nepřítele/nepřátele. Oak Staff 25
Poison 8 Otráví nepřítele/nepřátele. Lightning Staff 35
Bio 18 Způsobí ne-elementální a jedové poškození. Oak Staff 40
Osmose 2 Absorbujete MP a převedete je sesilateli. High Mage Staff, Gaia Gear 70
Drain 14 Absorbujete HP a převedete je sesilateli. Oak Staff 60
Demi 18 Ubere HP v závislosti na jeho množství. Cypress Pile, Black Belt, Amethyst 30
Comet 16 Způsobí ne-elementální poškození. Cypress Pile 55
Death 20 Zabije cíl. Black Hood 45
Break 18 Promění nepřítele v kámen. Cypress Pile 30
Water 22 Způsobí vodní poškození. N-Kai Armlet 55
Meteor 42 Způsobí ne-elementální poškození všem nepřátelům. High Mage Staff 95
Flare 40 Způsobí ne-elementální poškození. Black Robe 95
Doomsday 72 Způsobí stínové poškození všem nepřátelům. Mace of Zeus 150

Final Fantasy IX: Aktivní schopnosti – Dagger: Bílá magie a Eidoloni

Název MP Popis Vybavení AP
Shiva 24 Způsobíte ledové poškození všem nepřátelům. Opal 20
Ifrit 26 Způsobíte ohnivé poškození všem nepřátelům. Topaz 35
Ramuh 22 Způsobíte bleskové poškození všem nepřátelům. Peridot 30
Atomos 32 Sníží HP všem nepřátelům v závislosti na jejich HP. Amethyst 30
Odin 28 Způsobí KO všem nepřátelům. Dark Matter 30
Leviathan 42 Způsobí vodní poškození všem nepřátelům. Aquamarine 40
Bahamut 56 Způsobí ne-elementální poškození všem nepřátelům. Garnet 80
Ark 80 Způsobí stínové poškození všem nepřátelům. Pumice 100
Cure 6 Obnoví HP jednomu či více cílům. Rod, Magic Racket, Silk Shirt 30
Cura 10 Obnoví více HP jednomu či více cílům. Healing Rod, Barette 50
Curaga 22 Obnoví hodně HP jednomu či více cílům. Wizard Rod, Whale Whisker 155
Life 8 Oživí mrtvého nepřítele. Mythril Rod, Healing Rod, Whale Whisker, Cachusha, Rebirth Ring 30
Scan 4 Zjistíte nepřítelovo množství HP, MP a jeho slabiny. Air Racket, Desert Boots 25
Panacea 4 Odstraní statusy Venom a Poison. Rod, Air Racket 15
Stona 8 Odstraní statusy Petrify a Gradual Petrify. Multina Racket 25
Shell 6 Sníží poškození z magických útoků. Mythril Rod, Multina Racket, Mythril Racket, Wizard Rod, Cotton Robe, Moonstone, Gold Choker 35
Protect 6 Sníží poškození z fyzických útoků. Rod, Mythril Racket, Wizard Rod, Steepled Hat, Desert Boots 30
Silence 8 Ohluší nepřátelé, kteří nemohou použít magii. Mythril Rod, Asura´s Rod, Priest´s Racket, Magic Armlet 30
Mini 8 Zmenší jednoho či víc nepřátel. Magic Racket, Asura´s Rod, Feather Boots 40
Reflect 6 Odrazí magický útok zpět na sesilatele. Stardust Rod, Mythril Racket, Ruby, Reflect Ring 20
Confuse 8 Způsobí zmatení jednoho či více nepřátel. Asura´s Rod, Lamia´s Tiara 35
Berserk 6 Nepřítel/Nepřálé budou nekontrolovaně útočit. Magic Racket 30
Blind 6 Sníží nepříteli přesnost fyzických útoků. Multina Racket, Magician Shoes 40
Float 6 Vyzvedne jednoho či více nepřátel do vzduchu. Stardust Rod, Lamia´s Tiara, Feather Boots 20

Final Fantasy IX: Aktivní schopnosti – Zidane Tribal: Zlodějské techniky

Název MP Popis Vybavení AP
Flee S velkou šancí se vám podaří utéct z bitvy. Dagger, Mage Masher, Zorlin Shape, Ultima Weapon, Germinas Boots 40
Detect Uvidíte předměty, které má u sebe nepřítel. Mage Masher, Orichalcon 40
What´s That!? 2 Umožní vám zaútočit zezadu. Butterfly Sword 40
Soul Blade 6 Použije skrytou sílu zlodějských mečů a dýk. The Ogre 35
Annoy 4 Způsobí cíli status Trouble. Gladius, Sargatanas 50
Sacrifice 32 Obětujete se, abyste doplnili HP a MP ostatním členům party. Exploda, Masamune 55
Lucky Seven 6 Způsobí fyzické poškození v závislosti na štěstí. Gladius, Exploda, Rune Tooth, The Tower, Thief Hat 85
Thievery 8 Způsobí fyzické poškození cíli, které je úměrné ukradeným věcem. Angel Bless, The Tower 100

Final Fantasy IX: Pasivní schopnosti

Název MK Popis Vybavení Zidane Dagger Vivi Steiner Quina Freya eikosmall Amarant
Ability Up 3 Postavy se rychleji učí nové schopnosti. Brigandine, Cachusha, Diamond Armor, Diamond Gloves, Green Beret, Lapis Lazuli, Ribbon, Silk Robe, Stardust Rod 95 60 55 70 40 65 55 80
Absorb MP 6 Absorbuje MP, které použije nepřítel. Promist Ring 80
Accuracy+ 2 Zvýší přesnost fyzických útoků. Black Hood, Diamond Helm, Genji Armor, Lapis Lazuli, Power Wrist 30 40 30 30
Add Status 3 Přidá status zbraně k útoku. Funkční pouze pro zbraně, které nějaký status obsahují. Feather Hat, Twist Headband, Bone Wrist, Thunder Gloves, Chimera Armlet, Bracer, Glass Buckle 35 25 50 35 25 20
Alert 4 Ochrání vás před napadením zezadu. Barbut, Ninja Gear, Germinas Boots 40 60 30
Antibody 4 Ochrání vás před statusy Poison a Venom. Mythril Helm, Bronze Gloves, Glass Armlet, Mantra Band, Survival Vest, Glutton´s Robe, Glass Buckle 20 15 30 35 20 15 20 25
Auto-Float 6 Automaticky bude sesláno kouzlo Float v boji. Venetia Shield, Feather Boots 20 20 20 20 40 20 25 35
Auto-Haste 9 Automaticky bude sesláno kouzlo Haste v boji. Running Shoes 55 55 55 65 70 75 65 70
Auto-Life 12 Automaticky bude sesláno kouzlo Life v boji. Rebirth Ring 130 105 70 155 165 125 100 140
Auto-Potion 3 Automaticky použijete Potion, když budete zranění. Mythril Vest, Magician Robe, Demon´s Vest, White Robe, Running Shoes, Gold Choker, Extension 30 20 10 20 30 30 30 30
Auto-Reflect 15 Automaticky bude sesláno kouzlo Reflect v boji. Reflect Ring 95 75 70 95 75 95 70 85
Auto-Regen 10 Automaticky sešle kouzlo Regen v boji. Golem´s Flute, Golden Hairpin, Glutton´s Robe, Light Robe, Carabini Mail, Brave Suit, Maiden Prayer, Angel Earrings 25 35 30 75 30 25 35 35
Bandit 5 Zvýší úspěšnost při krádeži (Steal). Mythril Dagger, N-Kai Armlet 40
Beast Killer 4 Zvýší poškození proti bestiím. Broad Sword, Flash Hat, Leather Wrist, Egoist´s Armlet, Platina Armor, Moonstone, Black Belt 30 55 25 10
Bird Killer 3 Zvýší poškození proti létajícím nepřátelům. Bronze Armor, Chain Mail, Adaman Vest, Yellow Scarf 20 25 30 10
Body Temp 4 Ochrání vás před statusy Freeze a Heat. Holy Miter, Jade Armlet, Glutton´s Robe, Genji Armor, Diamond, Fairy Earrings, Madain´s Ring 25 25 15 35 20 20 20 20
Boost 12 Zvýší sílu Eidolonů. Pumice Piece 190 150
Bright Eyess 4 Ochrání před statusem Darkness. Feather Hat, Iron Helm, Ritual Hat, Cachusha 35 25 20 25
Bug Killer 2 Zvýší poškození proti hmyzu. Bronze Helm, Mythril Gloves, Mythril Armlet 35 50 25 10
Chemist 4 Zdvojnásobí potenciál předmětů pro léčení. Cotton Robe, Grand Armor, Barette, Madain´s Ring 15 20 35
Clear Headed 5 Ochrání před statusem Confusion. Gold Helm, Lamia´s Tiara, Green Beret, Circlet, Magic Armlet, Dark Gear, Magician Shoes 25 25 15 30 25 35 15 30
Concentrate 10 Zvýší sílu všech kouzel. Robe of Lords, Rosetta Ring 80 90
Counter 8 Protiútok fyzických útoků. Ritual Hat, Venetia Shield, Power Vest, Anklet, Power Belt, všechny Amarantovy zbraně (kromě Rune Claws) 70 100 55 85 240
Cover 6 Převezmete útok za někoho z vaší skupiny. Red Hat, Gauntlets, Linen Cuirass, Mythril Armor 20 30 90
Devil Killer 2 Způsobíte větší poškození démonům. Thunder Gloves, Chain Plate, Demon´s Vest 25 30 30 10
Distract 5 Sníží přesnost fyzických útoků nepřítele. Judo Uniform, Shield Armor, Diamond, Reflect Ring 30 30 25
Dragon Killer 3 Způsobíte větší poškození drakům. Javelin, Barbut 70
Eye 4 Eye 5 Zvýší četnost, se kterou aktivujete Counterování. Kaiser Helm, Flash Hat, Ninja Gear, Rubber Suit 60 35 35 50
Flee-Gil 3 Získáte Gily, když utečete ze souboje. Wrist, Gold Choker, Desert Boots 45 30
Gamble Defense 1 Náhodně zvedne obranu. Twist Headband, Adama Hat, Power Vest, Barette 20 40 20 35
Guardian Mog 3 Mog vás ochrání pomocí neviditelných sil. Madain´s Ring, Ribbon 30
Half MP 11 Sníží spotřebu MP v boji na polovinu. Light Robe, Protect Ring 125 140 90 120
Healer 2 Obnoví HP vašeho cíle. Healing Rod, Garnet, Anklet 30 20 60 20 40
High Jump 4 Vyskočíte výše, čímž zvýšíte sílu útoku Jump. Dragon Mail 75
High Tide 8 Umožní vám rychleji aktivovat Trance mód. Partisan, Dark Hat, Grand Helm, Jade Armlet, Genji Gloves, Gaia Gear, Demon´s Mail, Minerva´s Plate, Sapphire, Forks 35 30 25 35 250 20 30 60
HP+10% 4 Zvýší HP o 10%. Chain Mail, Judo Uniform, Aquamarine, Germinas Boots 20 30 10
HP+20% 8 Zvýší HP o 20%. Mantra Band, Genji Helmet, Adaman Hat, Defense Gloves, Maximillian, Black Belt, Battle Boots 40 60 75 40
Initiative 5 Zvýší šanci, že zaútočíte první. Battle Boots 95
Insomniac 5 Ochrání vás před statusem Sleep. Mythril Helm, Bandana, Diamond Helm, Holy Miter, Magician Cloak, Gaia Gear, Coral Ring 30 25 25 25 40 30 25 20
Jelly 4 Ochrání vás před statusy Petrify a Gradual Petrify. Dark Hat, Circlet, Diamond Gloves, Dragon Wrist, Bronze Vest, Mythril Armor, Dark Gear 35 40 25 30 35 30 35 15
Level Up 7 Postavy získávají rychleji levely. Iron Helm, Egoist´s Armlet, Pearl Rouge, Fairy Earrings, Extension, Rosetta Ring 75 50 30 50 60 40 65 50
Locomotion 4 Ochrání vás před statusem Stop. Black Hood, Golden Skullcap, Survival Vest, Plate Mail, Demon´s Vest, Ninja Gear, Anklet 30 30 35 35 20 25 15 20
Long Reach 16 Útoky ze zadní řady mají stejnou sílu jako z té přední. Thief Hat, Protect Ring 170 200 210 210
Loudmouth 4 Ochrání před statusem Silence. Mage´s Hat, Golden Hairpin, Silk Robe, White Robe, Pearl Rouge 20 40 30 15
Mag Elem Null 13 Nulifikuje magické elementy. Promist Ring, Protect Ring 115
Man Eater 2 Zvýší poškození proti lidem. Bandana, Coronet, Mythril Gloves, Coral Ring 25 20 20 10
Master Thief 5 Budete krást lepší předměty. Thief Gloves 50
Millionaire 5 Po souboji získáte více Gilů. Yellow Scarf 100
MP Attack 5 Postava použije MP ke zvýšení síly útoku. Cross Helm, Red Hat, Power Belt, Battle Boots 45 50 20 60
MP+10% 4 Zvýší MP o 10%. Magician Cloak, Magician Robe, Emerald, Magician Shoes, Extension 50 35 15
MP +20% 8 Zvýší MP o 20%. Black Robe, Angel Earrings 45 30 50
Mug 3 Při použití schopnosti Steal způsobíte zranění. Thief Hat, Chimera Armlet, Survival Vest 65
Odin´s Sword 5 Odin zraní nepřátele, pokud jeho instantní zabití selže. Ancient Aroma 50
Power Throw 19 Zvýší sílu schopnosti Throw. Bracer 125
Power Up 3 Zvýší sílu schopnosti Chakra. Golden Skullcap 30
Protect Girls 4 Obdržíte poškození místo žen. Butterfly Sword, Leather Shirt 35
Reflectx2 17 Zdvojnásobí sílu kouzel, které se odrazí od Reflectu. Black Robe, Rosetta Ring 110
Reflect-Null 7 Nulifikuje Reflect a útoky. Robe of Lords, Pearl Rouge 45 30 55
Restore HP 8 Obnoví se vám HP, když jste blízko smrti (žluté HP). Platinum Helm, Minerva´s Plate, Brave Suit, Grand Armor, Promist Ring 85 100 85 75
Return Magic 9 Vrátí magii, kterou použije nepřítel. Coronet, Brigandine 90 170
Steal Gil 5 Společně s předměty ukradnete i Gily. Glass Armlet, Yellow Scarf 40
Stone Killer 4 Způsobíte vyšší poškození kamenným nepřátelům. Platinum Helm, Adaman Vest, Gold Armor, Power Vest 30 20 20 10
Undead Killer 2 Způsobíte vyšší poškození nemrtvým nepřátelům. Head Gear, Ritual Hat, Silver Gloves, N-Kai Armlet, Plate Mail 45 30 20 10

*MK značí počet magických kamenů potřebných pro aktivaci pasivních schopností.

Next page →
← Previous page