Category Archives: PS4

Next page →
← Previous page

Dark Souls 3: Štíty – Malé štíty: Plank Shield

Plank Shield
Typ štítu Small Shield Typ útoku Strike
Speciální schopnost Shield Bash Cena FP 12 (-/-)
Váha 1.0 Životnost 40
Útočná síla Obranná absorbce
Fyzická 53 Fyzická 41
Magie 0 Magie 24
Oheň 0 Oheň 27
Blesky 0 Blesky 23
Temnota 0 Temnota 25
Kritický zásah 100 Stabilita 34
Další efekty
Krvácení 0 Otrava 0
Mráz 0 Posílení kouzel 0
Bonusy atributů (písmeno) / Požadavky pro použití zbraně (číslo)
Síla Obratnost Inteligence Víra
E
8 0 0 0
Zisk
– Základní vybavení pro třídu Deprived.
– Vypadá z velkých nemrtvých nepřátel, kteří mají tento štít na sobě.
– Nachází se u mrtvoly v Undead Settlement. Od hořícího stromu se vydejte doprava na most, za ním zničte bedny napravo a pokračujte kolem útesu až k domu. Vylezte po žebříku na střechu a po ní zamiřte až ke zmíněné mrtvole na druhé straně.

Dark Souls 3: Štíty – Malé štíty: Hawkwood´s Shield

Hawkwood´s Shield
Typ štítu Small Shield Typ útoku Strike
Speciální schopnost Parry Cena FP – (-/-)
Váha 2.0 Životnost 60
Útočná síla Obranná absorbce
Fyzická 72 Fyzická 56
Magie 0 Magie 35
Oheň 0 Oheň 58
Blesky 0 Blesky 45
Temnota 0 Temnota 55
Kritický zásah 100 Stabilita 41
Další efekty
Krvácení 0 Otrava 0
Mráz 0 Posílení kouzel 0
Bonusy atributů (písmeno) / Požadavky pro použití zbraně (číslo)
Síla Obratnost Inteligence Víra
E
5 0 0 0
Zisk
– Získáte ho od kováře Andrého, když si s ním promluvíte poté, co Hawkwood opustí Firelink Shrine. Pokud byste si s Andrém nepromluvili, tak štít najdete štít u náhrobku před Firelink Shrine, poblíž místa, kde se nachází nepřátelský pes.

Dark Souls 3: Štíty – Malé štíty: Golden Falcon Shield

Golden Falcon Shield
Typ štítu Small Shield Typ útoku Strike
Speciální schopnost Parry Cena FP – (-/-)
Váha 2.5 Životnost 85
Útočná síla Obranná absorbce
Fyzická 74 Fyzická 59
Magie 0 Magie 45
Oheň 0 Oheň 39
Blesky 0 Blesky 20
Temnota 0 Temnota 37
Kritický zásah 100 Stabilita 48
Další efekty
Krvácení 0 Otrava 0
Mráz 0 Posílení kouzel 0
Bonusy atributů (písmeno) / Požadavky pro použití zbraně (číslo)
Síla Obratnost Inteligence Víra
D
10 0 0 0
Zisk
– Od bonfiru Crystal Sage zamiřte nazpět do Road of Sacrifices a hned jak proběhnete velkou místností, tak se dostanete na rozcestí. Dejte se levou chodbou, doběhněte až do bažin na konci a seskočte na skalní římsu po levé straně. Po ní doběhněte až k mrtvole a objevíte štít. Útes se nachází nalevo od vstupu do pevnosti Farron Keep.

Dark Souls 3: Štíty – Malé štíty: Elkhorn Round Shield

Elkhorn Round Shield
Typ štítu Small Shield Typ útoku Strike
Speciální schopnost Parry Cena FP – (-/-)
Váha 1.5 Životnost 55
Útočná síla Obranná absorbce
Fyzická 69 Fyzická 59
Magie 0 Magie 63
Oheň 0 Oheň 33
Blesky 0 Blesky 36
Temnota 0 Temnota 25
Kritický zásah 100 Stabilita 39
Další efekty
Krvácení 0 Otrava 0
Mráz 0 Posílení kouzel 0
Bonusy atributů (písmeno) / Požadavky pro použití zbraně (číslo)
Síla Obratnost Inteligence Víra
E
8 0 0 0
Zisk
– Lze ho koupit od Greirata za  1 500 duší.

Dark Souls 3: Štíty – Malé štíty: Crimson Parma

Crimson Parma
Typ štítu Small Shield Typ útoku Strike
Speciální schopnost Parry Cena FP – (-/-)
Váha 1.5 Životnost 55
Útočná síla Obranná absorbce
Fyzická 69 Fyzická 52
Magie 0 Magie 63
Oheň 0 Oheň 40
Blesky 0 Blesky 36
Temnota 0 Temnota 39
Kritický zásah 100 Stabilita 39
Další efekty
Krvácení 0 Otrava 0
Mráz 0 Posílení kouzel 0
Bonusy atributů (písmeno) / Požadavky pro použití zbraně (číslo)
Síla Obratnost Inteligence Víra
E
7 0 0 0
Zisk
– Lze ho zakoupit u Shrine Handmaid za 800 duší.

Dark Souls 3: Štíty – Malé štíty: Sacred Bloom Shield

Sacred Bloom Shield
Typ štítu Small Shield Typ útoku Strike
Speciální schopnost Spell Parry Cena FP – (-/-)
Váha 1.5 Životnost 85
Útočná síla Obranná absorbce
Fyzická 82 Fyzická 54
Magie 0 Magie 81
Oheň 0 Oheň 49
Blesky 0 Blesky 44
Temnota 0 Temnota 47
Kritický zásah 100 Stabilita 38
Další efekty
Krvácení 0 Otrava 0
Mráz 0 Posílení kouzel 0
Bonusy atributů (písmeno) / Požadavky pro použití zbraně (číslo)
Síla Obratnost Inteligence Víra
D
10 0 0 0
Zisk
– Od bonfiru v Lothric Castle se vydejte ven na hradby a jakmile vyběhnete po schodech nahoru, tak v místnosti napravo zabijte okřídleného rytíře s dvojitými sekerami. Pak vylezte po žebříku nahoru a vzadu bouchněte do zdi, za kterou se vám odkryje skrytá část. Pak jen doběhněte k mrtvole na konci a seberte štít.

Dark Souls 3: Štíty – Malé štíty: Llewellyn Shield

Llewellyn Shield
Typ štítu Small Shield Typ útoku Strike
Speciální schopnost Parry Cena FP – (-/-)
Váha 3.0 Životnost 70
Útočná síla Obranná absorbce
Fyzická 76 Fyzická 68
Magie 0 Magie 69
Oheň 0 Oheň 63
Blesky 0 Blesky 44
Temnota 0 Temnota 61
Kritický zásah 100 Stabilita 45
Další efekty
Krvácení 0 Otrava 0
Mráz 0 Posílení kouzel 0
Bonusy atributů (písmeno) / Požadavky pro použití zbraně (číslo)
Síla Obratnost Inteligence Víra
D
12 0 0 0
Zisk
– Vypadne z NPC Horace the Hushed, kterého musíte porazit v jeskyni v lokaci Smouldering Lake. Hned jak od prvního bonfiru seběhnete k jezeru, tak se přimkněte k pravé skále a objevíte vstup do chodby, která vás přivede do jeskyně s Horacem.

Dark Souls 3: Štíty – Malé štíty: Iron Round Shield

Iron Round Shield
Typ štítu  Small Shield Typ útoku Strike
Speciální schopnost Parry Cena FP – (-/-)
Váha 2.0 Životnost 55
Útočná síla Obranná absorbce
Fyzická 71 Fyzická 67
Magie 0 Magie 44
Oheň 0 Oheň 38
Blesky 0 Blesky 19
Temnota 0 Temnota 36
Kritický zásah 100 Stabilita 47
Další efekty
Krvácení 0 Otrava 0
Mráz 0 Posílení kouzel 0
Bonusy atributů (písmeno) / Požadavky pro použití zbraně (číslo)
Síla Obratnost Inteligence Víra
E
5 0 0 0
Zisk
– Počáteční vybavení pro Thiefa.
– Vypadává z Hollow Soldiers v lokacích High Wall of Lothric a také v Lothric Castle.

Dark Souls 3: Štíty – Malé štíty: Ghru Rotshield

Ghru Rotshield
Typ štítu Small Shield Typ útoku Strike
Speciální schopnost Shield Bash Cena FP 12 (-/-)
Váha 1.5 Životnost 55
Útočná síla Obranná absorbce
Fyzická 78 Fyzická 62
Magie 0 Magie 43
Oheň 0 Oheň 39
Blesky 0 Blesky 34
Temnota 0 Temnota 37
Kritický zásah 100 Stabilita 44
Další efekty
Krvácení 0 Otrava 36
Mráz 0 Posílení kouzel 0
Bonusy atributů (písmeno) / Požadavky pro použití zbraně (číslo)
Síla Obratnost Inteligence Víra
E
5 0 0 0
Zisk
– Vypadává z monster Ghru v lokacích Farron Keep a Smouldering Lake, kteří ho mají u sebe.

Dark Souls 3: Štíty – Malé štíty: Caduceus Round Shield

Caduceus Round Shield
Typ štítu Small Shield Typ útoku Strike
Speciální schopnost Parry Cena FP – (-/-)
Váha 1.5 Životnost 55
Útočná síla Obranná absorbce
Fyzická 69 Fyzická 52
Magie 0 Magie 63
Oheň 0 Oheň 46
Blesky 0 Blesky 36
Temnota 0 Temnota 25
Kritický zásah 100 Stabilita 39
Další efekty
Krvácení 0 Otrava 0
Mráz 0 Posílení kouzel 0
Bonusy atributů (písmeno) / Požadavky pro použití zbraně (číslo)
Síla Obratnost Inteligence Víra
E
10 0 0 0
Zisk
– Součást počáteční výbavy Pyromancera.
– V Undead Settlement se dostaňte k hořícímu stromu, kde se nachází Estus Shard a pokračujte doprava na most. Jakmile přes něj přeběhnete, tak rozbijte bedny napravo a utíkejte dozadu k domům, kde po žebříku vylezte nahoru na střechu. Po ní přeběhněte na druhou stranu a seskočte dolů k mrtvole, která má štít u sebe.
Next page →
← Previous page