Category Archives: Xbox

Next page →

Silent Hill 2 Director´s Cut: Zakončení

In Water: Během hry hodně bojujte a své zranění si léčete pouze v nutných případech. Buďte hrubí na Mariu, vrážejte do ní a nekomunikujte s ostatními postavami. V poslední části hry si poslechněte rozhovor ve sluchátkách v Reading room a v chodbě po souboji s 2 monstry Pyramid Head vyslechněte celou rozmluvu Mary. Rovněž si občas prohlédněte nůž od Angely a nijak nezkoumejte fotku ani dopis od Mary.

(Pokračování textu…)

Silent Hill 2 Director´s Cut: Kompletní průvodce

 1. Návod
 2. Návod: Born From a Wish
 3. Zakončení
 4. Extras
 5. Achievementy / Trofeje

Silent Hill 2 Director´s Cut: Návod

Ačkoliv je hra spojena v jeden celek, je návod rozdělen do 11 částí, aby byl přehlednější a nemuseli jste procházet velké množství textu.

 1. Centrální Silent Hill
 2. Apartmány Wood Side
 3. Apartmány Blue Creek
 4. Návštěva Rosewater parku
 5. Cesta do nemocnice
 6. Brookhavenská nemocnice
 7. Silent Hill
 8. Historická společnost Silent Hillu
 9. Vězení Toluca
 10. Podzemní labyrint
 11. Lakeview Hotel

Silent Hill 2 Director´s Cut: Návod – Část 11: Lakeview Hotel

Vystupte z loďky, jděte k hotelu a z kašny nalevo si vezměte hrací skříňku (Little Mermaid music box). Vstupte do samotného hotelu, z nástěnky napravo si vezměte mapu (hotel map for guests) a utíkejte do restaurantu Lake shore. Ze stolu si vezměte klíč s rybou (fish key) a utíkejte nazpět. Po skončení krátké animace s Laurou seběhněte po schodech do patra B1 a ve výtahu na konci seberte ředidlo (thinner). Vraťte se o patro výš a zamiřte k recepci v části Lobby. Nejprve si přečtěte vzkaz na pultu, poté vstupte do prostoru za ním a poté, co z přihrádky seberete klíč od pokoje 312 (key to hotel room 312), tak po schodišti vedle záchodků vyběhněte do 2. podlaží.

(Pokračování textu…)

Silent Hill 2 Director´s Cut: Návod – Část 10: Podzemní labyrint

Nejprve prozkoumejte celé patro, aby se vám zakreslila mapa a utíkejte do severovýchodní části, kde najdete dvojici žebříku naproti sobě. Slezte po jednom z nich dolů, ze západní strany vstupte do místnosti uprostřed patra a ze stolu seberte velký nůž (Great Knife) patřící Pyramid Headovi. Pak se vraťte o patro výš, po jihovýchodním žebříku slezte dolů, proběhněte štolou na opačný konec a vylezte nahoru. V místnosti najdete krychli, se kterou když otočíte, tak se to projeví i ve skutečnosti.

(Pokračování textu…)

Silent Hill 2 Director´s Cut: Návod – Část 09: Vězení Toluca

Po animaci s Eddiem seberte ze stolku za vámi tabulku (tablet of Gluttonous Pig), opusťte místnost a vydejte se chodbou nahoru. Z druhého stolku po vaší levici si vezměte mapu (map of the prison), utíkejte na konec chodby, projděte zničenou místností nalevo a dostanete se do západní chodby. V místnosti nalevo seberte zapalovač (lighter), vraťte se zpět na chodbu a utíkejte k mřížím na jihu, u kterých projděte dveřmi napravo. V zadní místnosti si vezměte loveckou pušku (hunting rifle) a vraťte se zpět do prostřední chodby věznice.

(Pokračování textu…)

Silent Hill 2 Director´s Cut: Návod – Část 08: Historická společnost Silent Hillu

Prohlédněte si obrazy v celém objektu, seběhněte dlouhou chodbou do podzemí a projděte malou místností. Za mřížemi se dejte vlevo, na dalším rozcestí doprava a v místnosti na konci skočte do díry. Prozkoumejte zeď a až zjistíte, že se liší, tak do ní dvakrát bouchněte ocelovou trubkou. Projděte dveřmi, které se za ní ukrývaly, otočte se doprava a pokračujte za roh. Utíkejte rovně až do chodby před vámi a projděte dveřmi napravo.

(Pokračování textu…)

Silent Hill 2 Director´s Cut: Návod – Část 07: Silent Hill

Utíkejte na jih, po Rendell Street zamiřte na východ a pokračujte k Saul Street. Proběhněte tunelem do druhé části města a podle mapy pokračujte k rohu Lindsey Street a Sanders Street, kde najdete na verandě před domem dopis a maticový klíč (wrench). Po jeho sebrání utíkejte na západní konec Katz Street, otevřete si dveře a pokračujte na sever do parku Rosewater.

(Pokračování textu…)

Silent Hill 2 Director´s Cut: Návod – Část 06: Brookhavenská nemocnice

Ihned po vstupu si vezměte z nástěnky po Jamesově levici mapu (map of the hospital), přes recepci zamiřte do místnosti s dokumenty a vedle psacího stroje naleznete klíč (Purple Bull key). Po schodišti vedle Visiting Room vyběhněte do 2. podlaží, vstupte do pánských šaten a ze zakrváceného pláště vytáhněte klíč (examination room key). Poté běžte do dámských šaten naproti přes chodbu, ze skříňky seberte brokovnici (shotgun) a z plyšového medvídka zahnutou jehlu (bent needle). Podle mapy doběhněte do Examining Room 3, přečtěte si dokument v psacím stroji a na papír si opište kód, který se generuje náhodně.

(Pokračování textu…)

Silent Hill 2 Director´s Cut: Návod – Část 05: Cesta do nemocnice

Z parku si to nejprve namiřte na jihozápad k benzínce Texxon Gas, z kapoty auta vytáhněte železnou tyč (steel pipe) a poté pokračujte do Pete´s Bowl-O-Rama. Maria vás počká venku a vy můžete nerušeně prozkoumat bowling bar. Uvnitř projděte dveřmi napravo, vyslechněte rozhovor mezi Laurou a Eddiem a jděte za nimi. Jakmile Laura uteče dvojitými dveřmi, tak ji sledujte ven a před budovou si promluvte se zadýchanou Mariou.

(Pokračování textu…)

Next page →