Doom: Secrets a Collectibles – Level 7: Argent Facility (Destroyed)

PC PS4 Xbox One

Přehled všech secret lokací a collectibles v sedmé úrovni s názvem Argent Facility ze hry Doom, která vyšla v roce 2016.

1. Data Log 1: Baron of Hell II
Hned na začátku mise se otočte a vzadu na boxem objevíte datapad.

2. Secret: Rageguy: Cacodemon Model
Po sebrání data logu, vyběhněte nahoru po schodech a dejte se po kovové lávce doprava. Na konci se vytáhněte na vyvýšenou část napravo a poté ještě o několik úrovní nahoru. Až nebudete moci pokračovat vzhůru, tak přeběhněte po další kovové lávce a na jejím konci naproti sobě sloup s označením 1. Seskočte na plošinu, která ho obklopuje, dejte se doleva a objevíte figurku.

3. Klasická mapa: Doom 2 – Underhalls
Vraťte se na kovovou lávku, ze které jste seskočili na spodní plošinu se sloupem č. 1. Tentokrát vyskočte na horní plošinu, oběhněte bedny a vzadu za nimi zatáhněte za páku. Potom už jen seskočte dolů a za sloupem se vám otevřeli dveře do části s klasickou mapou.

4. Elite Guard 1
Vraťte se na plošinu, kde jste přehodili páku, přeskočte na vyvýšenou kovovou lávku a utíkejte až k propasti, kterou překonejte dvojskokem. Pokračujte na konec, podívejte se dolů a seskočte do rozpadlého tunelu, kde objevíte mrtvolu.

5. Data Log 2: Calm Under Pressure
Od Elite Guarda se otočte a zamiřte do místnosti s prvním úkolem. Vzadu na panelech objevíte druhý data log.

6. Rune Trial 1: In-Flight Mobility
Jakmile se probojujete skrz venkovní prostranství, tak se dostanete ke dveřím s panelem a napravo od nich se objeví holografický obraz muže. Otočte se doleva, s dvojskokem přeskočte na protější skálu a utíkejte k runovému kameni.

7. Elite Guard 2
Hned od runového kamene zamiřte k útesu a přímo naproti vám uvidíte sloup. Podívejte se dolů a uvidíte jen jámu. Postavte se na okraj útesu, otočte se zády ke sloupu a pomalu couvejte, dokud nezačnete padat. Během pádu udělejte druhý skok směrem kupředu a dopadnete do tajného kanálu, na jehož konci se nachází elitní voják.

8. Data Log 3: Samuel Hayden II
Dříve zmíněnými dveřmi se dostaňte zpět do vnitřních prostor a dostanete se do chodby, na jejímž konci budete muset nadzvednout dveře. V místnosti zabijte nové monstrum zvané Pinky a v zadní části této velké místnosti najdete třetí data log.

9. Elite Guard 3
Po získání data logu, aktivujte panel a přes vzduchovou komoru se dostaňte ven z budovy. Tam využijte odrážecí rampu napravo před vámi a ta vás vymrští na horní platformu s elitním vojákem.

10. Data Log 4: Mancubus III
Od elitního vojáka se otočte čelem vzad, vyběhněte nahoru po schodech a dejte se doleva. Zamiřte na široký propojovací most a z něj do budovy před vámi, kde najdete tyto data.

11. Field Drone
Od data logu pokračujte chodbou dál a dojdete přímo k dronovi na bednách. Pokud budete hodně rychlí, tak ho stihnete aktivovat dříve, než odletí. V opačném případě utíkejte dál a nalevo aktivujte počítač. Počkejte, až se přesune nákladní bedna, přeskočte na ní a z ní nahoru na lávku napravo nad vámi, po níž doběhněte k dronovi.

12. Rune Trial 2: Armored Offensive
Od drona seskočte na platformu dole pod vámi a vyjděte ven. Dejte se doleva, vyběhněte po malé rampě a na zdi před vámi uvidíte velké číslo 11. Doběhněte na konec ochozu, seskočte dolů na železnou lávku a kolem zdi doběhněte k runovému kameni.

13. Argent Cell
Vraťte se k místu, kde jste vyběhli ven z budovy a pokračujte na opačnou stranu. Tam seskočte na útes nalevo, doběhněte na konec a přeskočte na protější zem. Následně přeskočte na plošinu napravo a po skalách vylezte až nahoru na heliport. Tam se otočte, přeskočte na protější skálu a po rampě napravo seběhněte k truhle s Argent Cell.

14. Data Log 5: Cacodemon II
Vraťte se na heliport a u vesmírné lodi najdete tento data log.

15. Patriotguy: Baron of Hell Model
Z heliportu zamiřte do budovy a dostanete se do místnosti, kde získáte žlutou přístupovou kartu od mrtvoly. Když se podíváte doleva a nahoru uvidíte římsu, na kterou se můžete vytáhnout a následně vstoupit do skrytého zákoutí s figurkou.

16. Elite Guard 4
Se získanou žlutou přístupovou kartou otevřete dveře ve stejné místnosti, seskočte dolů do šachty a pokračujte po rampě před vámi směrem nahoru. Nalevo objevíte mrtvolu vojáka, která obsahuje Praetor Token.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.