Doom: Secrets a Collectibles – Level 9: Lazarus Labs

PC PS4 Xbox One

Seznam všech secret lokací a collectibles v 9. úrovni hry Doom z roku 2016, která nese název Lazarus Labs.

1. Data Log 1: An Important Message
Hned na začátku opusťte výtah, projděte místností a dostanete se do části, kde se odehraje holografická scénka. Jděte naproti k malé prosklené místnosti a na pultu objevíte data log.

2. Secret 1: Tajný průchod
Dostaňte se k výtahu, který je zablokovaný kvůli mrtvole. Napravo od něj proběhněte mezi bednami až k větrací šachtě, kde odkryjete tajnou chodbu.

3. Data Log 2: Elite Guard II / Elite Guard 1
Šachtou v předchozím bodě pokračujte na konec, seberte mega-zdraví a seskočte na plošinu. Z ní přeskočte na tu před vámi a jděte na levý konec, kde seskočte dolů ke dveřím. Těmi projděte a uvidíte holografický obraz muže. Projděte na konec, vylezte na vyvýšenou část nad vámi a dostanete se k zavřeným dveřím, jež lze otevřít. Vy se ovšem otočte, skočte do šachty za vámi a projděte jí až k ventilační mřížce. Tu odstraňte a objevíte data log a také elitního vojáka.

4. Field Drone
Vraťte se k zavřeným dveřím, které jsem zmiňoval v předchozím bodě, otevřete je a projděte tunelem na konec. Dostanete se do malé místnosti, kde objevíte drona.

5. Data Log 3: Cyberdemon Specimen CD587-1
Od drona vylezte dírou ve stropě do chodby, zamiřte ke dveřím a jakmile jimi projdete, tak se dejte doleva. Vstoupíte do chodby, kde na panelu po vaší pravici objevíte data log o Cyberdemonovi.

6. Rune Trial 1: Rich Get Richer
Od Data Logu 3 pokračujte chodbou na konec, projděte dveřmi a vyběhněte nahoru po schodech. Hned jak to uděláte, tak vykopněte kryt v podlaze a seskočte do tajné místnosti, odkud se chodbou dostanete do temné části. V ní vyskočte nahoru do místnosti s runovým kamenem zkoušky.

7. Elite Guard 2
Dostaňte se do velké místnosti s operačním stole, na kterém je rozpáraná obrovská mrtvola. Pokračujte kolem ní dozadu, projděte vraty a vyskočte na zařízení před vámi. Uvidíte před sebou obrovské vrata a nalevo panel, kterým ho můžete otevřít. Jakmile to uděláte, tak objevíte mrtvolu elitního vojáka.

8. Eliteguy: Olivia Pierce Model
Otevřete rukama velká vrata a dostaňte se do místnosti, kde na vás bude útočit hodně monster Pinky. Místnost vyčistěte a povšimněte si kamenných desek zavěšených po stranách místnosti. Za druhou napravo najdete nejen mega-zdraví, ale také tunel, který vás dostane do tajné chodby. V ní se dejte doprava, na rozcestí doleva a pak malým tunelem až k figurce.

9. Toxicguy: Samuel Hayden Model
Až použijete výtah a dostanete se do místnosti s obřím kamenem (Helix Stone) ve středu místnosti, tak na druhé straně vyběhněte po schodech nahoru a dejte se doprava. Doběhněte k mechanické paži a podívejte se na zeď, kde jeden z článků bude svítit červeně. Utíkejte k němu, aktivujte ho a jakmile se vysune, tak objevíte druhou figurku.

10. Data Log 4: Olivia Pierce II
Vraťte se ke schodům a projděte průchodem přímo naproti. Poté jen proběhněte chodbou až k pultu a na jeho pravé straně najdete data log.

11. Argent Cell 1
Po sebrání data logu aktivujte počítač a vstupte do místnosti za vámi, kde jednotku najdete.

12. Elite Guard 3
Po aktivaci Helix Stonu seběhněte po točitém schodišti dolů, v katedrále zabijte monstra a utíkejte k oltáři. Od něj pokračujte chodbou napravo a dostanete se do místnosti, v jehož středu je studna. Seskočte do ní a objevíte mrtvolu elitního vojáka.

13. Classic Map: Doom – Tower of Babel
Vyskočte ze studny a v prostoru nalevo od schodů najdete páku, kterou přehoďte. Poté se jen vraťte zpět do studny a vstupte do tajné lokace, která ukrývá klasickou mapu z prvního Doomu.

14. Elite Guard 4 / Rune Trial 2: Saving Throw
Po aktivaci panelu v části s holografickou projekcí se otočte a proběhněte pravými dveřmi. Následně se vydejte do místnosti napravo tam hned po vstupu objevíte v levé části u stropu ventilační šachtu. Vlezte do ní, seskočte dolů a dostanete se do místnosti s mrtvým elitním vojákem a runovým kamenem.

15. Data Log 5: Cyberdemon Specimen CD587-2
Až sjedete velkým výtahem dolů, tak ho najdete na zemi přímo před obrovskými vraty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.