0

Legacy of Kain Soul Reaver: Návod – Část 6: Tichá katedrála

Nyní si to namiřte k místu, kde jste poprvé použili portál pro přechod mezi světy a utíkejte dozadu k bráně. Tou ve spektrálním světě projděte na druhou stranu a doběhněte k Tiché katedrále, která je obehnána malým vodním příkopem. Kolem něj se dejte doprava a projděte kolem první odbočky až k světelnému kruhu, který vám pomůže v návratu do materiálního světa. Následně se vydejte zpět ke zmíněnému rozcestí, doběhněte na konec uličky a vyskákejte nahoru po skalních římsách. Pak doběhněte na konec, projděte dveřmi a vstupte do místnosti s přemisťovací bránou (5 – Silenced Cathedral). Vraťte se zpět ke katedrále, přeběhněte přes padací most a pomocí vašeho meče otevřete bránu (pokud nemáte plné životy, tak si je doplňte a Soul Reaver se zhmotní). Poté se přepněte do spektrálního světa, protáhněte se mřížemi a dejte se doprava, kde najdete kruh pro přechod mezi světy.

Screenshot 2016-04-09 20-49-53 Screenshot 2016-04-09 20-54-21

Použijte ho, přeskočte propast s vodou a zabijte upíra ze Zephonova klanu. Následně vyskočte nahoru na vyvýšené místo, kde zabijte i druhého upíra, doběhněte na konec chodby a projděte dvojitými dveřmi. Hned po vstupu vyskákejte po stupínkách napravo na střechu budovy, nahoře se otočte o 180° a skočte na níže položenou střechu. Poté pokračujte na platformu nalevo a z ní do výklenku ve zdi. Tam použijte vysoký skok a vytáhněte se na římsu nalevo, ze které přeskočte na další, jen bude za vámi. Tam si vezměte zbraň, postavte se zády ke zdi a před sebou uvidíte nejvyšší budovu, na kterou přeplachtěte. Nakonec už jen přeskočte na cestičku u vstupu do budovy a utíkejte kupředu. Po pár krocích se spustí animace a vy budete svědky toho, jak Zephonův upír balí mrtvé tělo do kokonu. Seskočte dolů, zabijte ho a dostaňte se vysokým skokem na vyvýšenou část v rohu.

Screenshot 2016-04-09 20-55-42 Screenshot 2016-04-09 21-25-25

Z ní přeskočte na římsu, otevřete obrovské vrata a vstoupíte do katedrály, kde Raziel vysvětlí její původ. Přepněte se do spektrálního světa, povšimněte si, jak se změní trubky a po té nalevo vylezte nahoru. U modrého světla použijte znovu glyph přeměny, vyskočte nahoru na platformu a pokračujte dozadu ke dveřím. Od nich se vydejte doprava po římse, přehoďte páku pod zapáleným ohněm a dolů sjede platforma. Skočte na ni, čímž ji uzamknete, pokračujte doprava podél zdi a projděte druhými dveřmi. Za nimi pokračujte po cestě dolů, ve spektrálním světě projděte mřížemi a dostanete se do malé místnosti s puzzlem. Nejprve se přepněte do materiálního světa, pak zabijte upíry a prohlédněte si pořádně místnost. Uvidíte, že jsou zde 4 bloky, které mají z jedné strany obrazec a rovněž 4 výklenky, do kterých je musíte správně zasunout. Jako první musíte zasunout blok do pravé stěny, jenž musí být vyzvednut.

Screenshot 2016-04-09 21-30-25 Screenshot 2016-04-09 21-44-50

Přímo pod díru si dejte libovolný kvádr a vedle něj umístěte správně natočený kámen, který budete zasunovat (uvědomte si, že když kámen na zasunutí zvednete nahoru, tak ho o 90° otočíte). Až ho budete mít nahoře na kvádru, tak k nim přisuňte další a zasuňte ho na své místo. Pak zasuňte na správná místa zbylé bloky a uvidíte krátkou sekvenci. Následně se ve spektrálním světě protáhněte mřížemi, aktivujte ten materiální a vraťte se zpět nahoru. Po římse utíkejte k prvním dřevěným dveřím, projděte jimi a seběhněte dolů. Tam zabijte dvojici upírů, běžte dozadu a vyskočte na blok, který se objevil poté, co jste vyřešili předchozí puzzle. Přehoďte páku, vraťte se zpět nahoru a sešlápněte druhou platformu tak, aby se uzamknula. V následné animaci uvidíte, jak se ve spodní části místnosti aktivují ventilátory. Skočte tedy dolů přímo na ně, začněte se na místě vznášet (x, x) a vyleťte až do horní části katedrály, kde se spustí krátká sekvence.

Screenshot 2016-04-09 21-58-42 Screenshot 2016-04-09 22-07-32 2

Vyskočte na římsu napravo, pokračujte nahoru do kopečka a projděte dveřmi napravo, které jsou zasazeny do skleněné stěny. Po pár metrech projděte dveřmi nalevo, doběhněte k mříži a ve spektrálním světě se jí protáhněte. V zadní části vyskočte do výklenku, použijte planar portal a zabijte upíry. Čtyři bloky, které vidíte ve středu této místnosti odtlačte k výklenku, vyskočte do něj postupně oddělte všechny bloky. Následně si prohlédněte výklenky ve zdi a uvidíte, že do každého bloku vede určitý počet potrubí, podle čehož musíte zasunout jednotlivé bloky. Ty si tedy nejprve správně natočte, zkontrolujte, kam který patří a poté ho tam vsuňte (pokud to uděláte správně, tak uslyšíte cvaknutí). Po správném vyřešení hádanky uvidíte krátkou sekvenci, ve které praskne skleněný kryt a odkryje první závaží. Pak se protáhněte mřížemi, u dveří aktivujte materiální svět a dveřmi projděte do předchozí chodby, kde se vydejte doleva a nahoru do kopce.

Screenshot 2016-04-09 22-10-27 Screenshot 2016-04-09 22-13-26 2

Povšimněte si zvonu nalevo, proběhněte kolem něj a projděte dalšími dveřmi. Na konci se protáhněte mřížemi (musíte být ve spektrálním světě), vraťte se zpět do reality a bude vás čekat další puzzle s potrubím, který je velmi podobný tomu prvnímu, ale trošku obtížnější. Musíte zasunout celkem šest kvádrů do stěny, přičemž do každé z nich přijdou hned dva. Ve stěně nalevo vytvořte U tvar, v zadní stěně L tvaru a nakonec napravo udělejte klasické rovné I. Až se vám to podaří, tak se odkryje druhé závaží a vy se můžete vrátit zpět na chodbu. Na zdi naproti si povšimněte otočné páky, seběhněte zpět dolů a bouchněte do zvonu po vaší pravici. Od něj se otočte, přeplachtěte přes místnost na druhou stranu a utíkejte rovně. Jakmile seběhnete dolů do chodby, tak rychle bouchněte do druhého zvonu a uvidíte animaci, v níž se rozbije skleněná stěna poblíž zmíněné páky. Utíkejte tedy zpět do této chodby, vyběhněte nahoru a otočte pákou.

Screenshot 2016-04-09 22-47-33 Screenshot 2016-04-09 23-16-58

Ta odkryje na krátkou chvíli tajnou chodbu, ale vy bohužel nemáte dost času na to, abyste se tam dostali po svých. Proto se přepněte do spektrálního světa, čímž zastavíte čas, v místech, kde byla skleněná stěna, seskočte dolů a utíkejte do chodby s druhým zvonem, kde po vaší pravici najdete vstup do tajné místnosti. Jděte tam a napravo na stěně otočte uzávěrem, který nastálo otevře vstup do místnosti. V levé chodbě najdete planar portal, který použijte pro přesun do materiálního světa, zabijte lidské útočníky a projděte dveřmi vedle portálu. Následně přeskočte propast, projděte dveřmi ve skleněné zdi a proběhněte chodbou až na konec, kde najdete vstup do egyptské místnosti. Nejprve zabijte dva upíry a poté se podívejte na výseč vylepšení života, která je uvězněna ve skleněném vězení. Protáhněte se mříží napravo, vzadu najdete portál pro změnu světů a bude vás čekat další puzzle s kvádry. Nejprve zasuňte první čtyři na svá místa a objeví se další čtyři, které rovněž umístěte do výklenků.

Screenshot 2016-04-09 23-18-29 Screenshot 2016-04-09 23-40-08

Potom se dostaňte přes mříže zpět, seberte vylepšení a utíkejte zpět do místnosti u druhého zvonu, kde jste museli zastavit čas, abyste se tam dostali. Od posunutého sloupu se vydejte dozadu, seskočte do místnosti dolů a zabijte posíleného upíra pomocí bodce v rohu. Potom vyběhněte po potrubí až nahoru a dostanete se do chodby, jejíž strany jsou lemovány potrubím. Na první odbočce se dejte vlevo, doběhněte do části se závažími a uvidíte, že zbylé dvě jsou pořád zakryty sklem. Aktivujte spektrální dimenzi, protáhněte se mříží nalevo a vraťte se do té materiální. Utíkejte doleva a na konci uvidíte tři poklopy. Otevřete ten prostřední a pravý, shlédněte animaci, v níž se zpřístupní třetí závaží a dostanete se k mříži. Od ní pokračujte chodbou dál, na konci zvedněte opět prostřední a pravý poklop a získáte přístup k poslednímu závaží. Utíkejte zpět, protáhněte se mřížemi a v nejbližším portálu aktivujte materiální svět.

Screenshot 2016-04-09 23-43-05 2 Screenshot 2016-04-09 23-47-13

Vraťte se k závažím, každé jednou otočte pomocí □ a vstupte do zadní části, kde se aktivoval větrací systém a nechte se vynést nahoru. Pomalu se sneste na jedno potrubí, shoďte dolů chybějící část, čímž ho opravíte a to samé udělejte i s tím druhým. Potom skočte nahoru do chodby a doběhněte do části, kde se spustí krátká sekvence. Po jejím skončení zabijte dvojici upírů, použijte obě závaží a stěny se od sebe odsunou. Poté skočte na platformu napravo, z ní na další, která je pod trojicí potrubí a nakonec na samotné potrubí. Z jeho konce přeplachtěte do chodby před vámi (ta, kterou jste otevřeli otočením závaží). Ve spektrálním světě se dostaňte přes mříže, na druhé straně seskočte dolů a použijte portál. Zpět v realitě zabijte dva upíry, pak otočte kolem, které je umístěno dole na zařízení a uvidíte, jak z prvního potrubí začne proudit vzduch. Následně se otočte zpět k mřížím a po levé i pravé straně uvidíte potrubí, které vypadá jako varhany. Vyskákejte nahoru po těch napravo a z předposlední trubky skočte do chodby nad vámi.

Screenshot 2016-04-09 23-49-53 2 Screenshot 2016-04-09 23-51-07 2

Na konci chodby se protáhněte mřížemi, použijte portál a po trubce na boční straně zamiřte vzhůru. Chodbou se dostaňte do místnosti, kde zabijte dvojici upírů, následně vytáhněte kvádr v zadní části a dotáhněte ho ke žlutému potrubí. Vyskočte na kvádr, otočte ventilem a z trojitého potrubí začne sršet další proud vzduchu. V místech, kde jste vysunuli kvádr, a spadly sutiny, vyskočte nahoru do chodby a utíkejte na konec do místnosti. Nevšímejte si upírů, vyskočte na nejníže položenou trubku a dostaňte se po ní dál. Pak seskočte na potrubí dole, strčte do potrubí, tak abyste ho opravili a utíkejte po něm nahoru, kde najdete poslední ventil. Nyní se vraťte zpět do místnosti s trojitým potrubím, použijte svá křídla a nechte se vynést proudem vzduchu nahoru do chodby. Doběhněte na rozcestí, dejte se vpravo a dveřmi na konci se dostanete k teleportační bráně, kterou si aktivujte (6 – Zephon´s Lair). Nakonec už se jen vraťte na rozcestí a poslední chodbou napravo zamiřte do Zephonova doupěte.

Screenshot 2016-04-10 08-56-34 Screenshot 2016-04-10 09-01-30

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..