Tag Archives: A Stroll for Two

Final Fantasy XV: Vedlejší úkoly – A Stroll for Two

Quest: A Stroll for Two
Doporučený Level: N/A
Zadání: Zadá vám ho Iris po dokončení hlavního úkolu Burden of Expectation.
Odměna: Dle rozhodnutí až 1 500 Exp, 10 AP nebo Elixir.

Ráno po dokončení Burden of Expectation vás Iris požádá, abyste ji vzali na obhlídku po městě. Souhlaste (200 Exp) nebo odmítněte (2 AP) a nakonec ji stejně budete muset doprovodit. Vyjděte za ní ven před podnik, následujte ji na tržiště Partellum, kde můžete říct, že vás to zajímá (250 Exp) nebo taky ne (2 AP) a pokračujte k elektrárně.

(Pokračování textu…)