Tag Archives: Část 1

Next page →

Final Fantasy 6 Advance: Vedlejší questy a dungeony – Dračí doupě (Dragon´s Den): Část 1

S první skupinou zamiřte pravým vstupem do dungeonu, dejte se doprava a následně na sever. Jakmile vyběhnete po schodech nahoru, tak narazíte znovu na draka Ice Dragon, kterého jste porazili dříve. Hlavním rozdílem je, že je mnohem silnější a současně na vás zaútočí 4 tito draci. Sesílejte Ultimu za pomocí Soul of Thamasa dvakrát v řadě, udržujte své postavy při plném životu a postupně všechny draky zlikvidujte a za odměnu získáte zbraň Final Trump pro Setzera. Pokud máte problém s přežitím, tak doporučuji využít Espera Phantom, který zneviditelní vaše členy a ti se tak stanou nezranitelní fyzickými útoky, které ledový drak tak rád používá pro protiútok. Až ho zabijete, tak zničíte pečeť ledu a uvidíte, na kterých místech byla odstraněna.

(Pokračování textu…)

Dark Souls 3 DLC Ashes of Ariandel: Návod – Část 1: Painted World of Ariandel (Main Part)

 • Vydejte se do lokace Cathedral of the Deep k bonfiru Cleansing Chapel. Ihned po přemístění uvidíte u oltáře lamentující postavu, s níž si promluvte a přijměte její nabídku.
 • Proběhněte jeskyní a dostanete se do zasněžené lokace Painted World of Ariandel, kde si aktivujte bonfire – Snowfield.
 • Vydejte se doprava na zasněžený kopec, přeběhněte po něm na druhou stranu a dejte se doprava na ledovcový útes, který se pod vámi propadne a vy se dostanete do zasněženého lesa.
 • Pokračujte doleva, držte se levé skály a zabijte jak vlky tak i oživlé stromy. Dostaňte se kolem stěny až na kopec, poté utíkejte na druhé straně směrem dolů a doběhněte k provazovému mostu.
 • U něj se otočte čelem vzad a nalevo za vámi objevíte vstup do jeskyně s bonfirem – Rope Bridge Cave, který si aktivujte.
 • Opusťte jeskyni, přeběhněte přes provazový most a u vstupu do kaple si promluvte se Sirem Vilhelmem.
 • Následně vstupte do kaple, uvnitř si aktivujte bonfire – Ariandel Chapel a promluvte si s Lady Friede. Jakmile to zopakujete podruhé, tak získáte Chillbite Ring.
 • Opusťte kapli, zamiřte přes most nazpět a na druhé straně seběhněte po žebříku napravo dolů. Kolem útesu se vydejte dál až k příkrému kopci, po němž se sklouznete až dolů.
 • Zamiřte jedinou cestou až k průchodu, za ním se dejte doprava a projděte pod mostem. Dejte si pozor na nové, velmi rychlé monstrum a nakonec vylezte po žebříku napravo do budovy.
 • Uvnitř si v boční kuchyni promluvte s corvianským osadníkem ptačího vzhledu a vyběhněte ven, kde napravo uvidíte most. Než na něj vlezete, tak běžte do domu nalevo a aktivujte si bonfire – Corvian Settlement.
 • Přeběhněte přes most, utíkejte kolem mírumilovných Corvianů dál a po chvíli uvidíte nepřítele, který je začne likvidovat. Zbavte se ho, doběhněte k bráně a otočte se čelem vzad. Podél levého srázu seskočte o úroveň níž a kolem domů doběhněte až k malým schůdkům, po nichž vyběhněte nahoru a dostanete se k žebříku.
 • Vylezte po něm na střechu, doběhněte k věži a po dalším žebříku pokračujte na můstek. Po něm zamiřte na druhou stranu a dejte se doprava. Po chvíli putování skončíte na střeše malého kostela, do kterého můžete proskočit oknem. Uvnitř vás ovšem čekají dva silní nepřátelé, takže se mějte na pozoru.
 • Opusťte kostel, otevřete si branku do vesnice Corvianů, u které jste před chvíli byli z druhé strany a od branky se dejte doleva.
 • Vstupte do budovy, kde na vás bude čekat Sir Vilhelm, který vás dříve varoval a tak vám nezbude nic jiného, než se s ním utkat. Nejedná se zrovna o slabého nepřítele, takže se nedržte moc v defenzivě a snažte se agresivně útočit. Po souboji získáte jeho meč Onyx Blade a také Contraption Key.
 • Ten následně použijte na páku v zadní části místnosti a po nově vytvořeném schodišti vyběhněte nahoru. Na stole objevíte Painting Woman, se kterou si promluvte a vyběhněte ven na balkón. Dejte se doprava kolem zdi až k bonfiru – Snowy Mountain Pass, aktivujte si ho a než se vydáte dál, tak otevřete dveře do domu.
 • Nyní vás čeká lehké bloudění zasněženým lesem. Od bonfiru zamiřte kupředu, proběhněte pod kmenem stromu a hned nato se dejte doprava a na rozcestí, kam se dostanete, odbočte doprava, čímž se dostanete k obrovskému zvonu.
 • Vyběhněte k němu na kopec a budete se moci vydat rovně nebo doleva. Zamiřte rovně, teprve před útesem odbočte doleva a pokračujte jedinou přímou cestou až k místu, kde narazíte na vlky.
 • Od těch jděte doprava, nahoru na útes a na rozcestí rovně, což vás přivede ke 2 velmi silným rytířům Millwood Knight. Raději kolem nich proběhněte, seskočte o jednu úroveň ze srázu a před vámi narazíte nalevo na vstup do jeskyně, což je váš cíl. Než to ovšem uděláte, doporučuji si vytvořit velmi užitečnou zkratku.
 • Přímo naproti vstupu do jeskyně je ztrouchnivělý strom, který můžete skopnout dolů, přeběhnout přes něj a následně pak pokračujte z kopce dolů až k druhému stromu. Ten rovněž sundejte dolů a zavede vás na střechu domu, kde jste bojovali se Sirem Vilhelmem. Nyní už jen použijte výtah a sjeďte do místnosti s Painting Woman, od které to je jen pár kroků k bonfiru.
 • Nyní se vraťte stejnou cestou k jeskyni a zamiřte až do katakomb. V první místnosti utíkejte rovně, jděte doprava a přeběhněte kolem zdi na druhou stranu propasti. Pak si to namiřte rovnou do malé místnosti před vámi a vyběhněte po schodech nahoru. Nakonec jen otevřete dveře a zkratkou se dostanete zpět do kaple s Lady Friede.
 • Vraťte se dolů do katakomb, utíkejte okolo propasti do pravého zadního rohu a zde uvidíte hmyz, který se dívá přímo do zdi. Když do ní bouchnete, tak objevíte iluzorní zeď a budete moci seběhnout do nižšího podlaží.
 • Ve velké místnosti, kam se dostanete i skokem do zmíněné propasti z horní části, se probijte přes hromadu hmyzích nepřátel až ke sloupu s otočným mechanismem a ten aktivujte.
 • Nyní se vraťte k bonfiru, nalevo od svatyně si aktivujte fantoma Gaela a seběhněte dolů do katedrály pod svatyní, kde si promluvte si s monstrem. To spustí animaci, jenž bude zakončena soubojem s bossem, kterým je samotná Lady Friede.
 • Souboj má celkem tři fáze, přičemž fantom, kterého jste si povolali, se objeví až v té druhé. V první fázi bojujete pouze s Lady Friede, která je poměrně hodně silná a tak je nejlepší se jí držet u těla a snažit se jí dostat za záda, abyste ji mohli zasáhnout kritickým úderem. Dejte si pozor hlavně na její zmizení. V tu chvíli se přemístí a nabíjí si extra silný útok, kterému se dá s trochou štěstí vyhnout, nejlepší je však najít místo, kde je a během nabíjení ji zasáhnout
 • Poté, co jí uberete první život, shlédněte animaci a započněte druhou část souboje s ní a monstrem Father Ariandel. Zaměřte se primárně na něj a společně se Slave Knight Gaelem zlikvidujte toto monstrum. Druhá fáze je ze všech 3 nejsnadnější, takže se stačí vyhýbat útokům a sekat monstrum, co jen to bude možné.
 • Pokud jste si mysleli, že předchozí dvě fáze byly těžké, tak třetí je opravdový hardcore a musím říct, že je to jediný boss, kde jsem byl nucen využít pomoc ostatních hráčů, protože pokud vás náhodou zabije, tak samozřejmě musíte zabít znovu i první dvě fáze a tak je boj pro opravdu otrlé.
 • Po jejím zabití získáte duši Soul of Sister Friede a navíc budete moci aktivovat bonfire. Tímto dokončíte hlavní část tohoto DLC a vzadu této části se objeví druhý bonfire, který vás přenese do lokace Dreg Heap, pokud vlastníte druhé DLC s podtitulem The Ringed City.

Metal Gear Solid: Návod – Část 1: Revolver Ocelot

Docks

Seběhněte po schodech dolů do vody, za barelem seberte Ration a vraťte se zpět nahoru. Podlezte pod potrubím, zlomte vaz dvojici hlídkujících vojáků a utíkejte k vysokozdvižnému vozíku v pravém horním rohu mapy. Počkejte, dokud nepřijede voják výtahem, zbavte se ho a vstupte do výtahu, který vás automaticky vyveze na povrch.

(Pokračování textu…)

Resident Evil 7 Biohazard: Návod – Část 1: Příjezd do Louisiany

Vydejte se po lesní cestě kupředu a dostanete se k bráně, která je ovšem zamčená a tak pokračujte dál po cestě nalevo. Ta vás zavede k opuštěné dodávce, jež patřila členům týmu Sewer Gators, kteří se zde rozhodli natočit video. Uvnitř dodávky můžete najít obálku jejich časopisu a následně se zničenou branou vydejte dál. Po chvíli narazíte na muže, který se ovšem záhy ztratí a vaše kroky by měli směřovat dál až k jakési skládance z koňských končetin. U ní zmáčkněte pravý analog, čímž si kleknete a podplazte se na druhou stranu. Pokračujte dál a ž k domu, ve spáleništi seberte kabelku a uvnitř najdete řidičák patřící Mie.

(Pokračování textu…)

Dark Souls 3: Návod – Část 1: Cemetery of Ash, Firelink Shrine

 • Vydejte se kupředu a u zničené fontány seberte od mrtvoly Ashen Estus Flask.
 • Pokračujte rovně až k útesu, dejte se doleva a nahoře na kopci aktivujte první bonfire. Ten slouží nejen jako checkpoint, ale zároveň v oblasti resetuje všechny nepřátelé a zároveň vám obnoví Estus Flask.
 • Doběhněte do arény, kde ze sochy vytáhněte meč a porazte prvního bosse Iudex Gundyra. Ideální je vykrývat útoky pomocí štítu, snažit se dostat za jeho záda a pak několikrát udeřit. Jakmile se promění, tak si udržujte odstup, než zaútočí a jakmile se vám otevře, tak mu zasaďte několik dalších ran.
 • Za jeho zabití získáte artefakt Coiled Sword a budete moci aktivovat bonfire – Iudex Gundyr.
 • Poté otevřete dvojité vrata vedoucí ven z arény a zamiřte si to k budově na kopci zvané Firelink Shrine, která bude vaším domovem po zbytek hry.
 • Uvnitř si promluvte Fire Keeperem a zjistíte, že si u ní můžete levelovat postavu za získané duše.
 • Pomocí Coiled Sword aktivujte bonfire uprostřed Firelink Shrine. Nyní máte možnost používat jednotlivé bonfiry k přemisťování mezi nimi.
 • Stejným vstupem jakým jste do Firelink Shrine vstoupili vyběhněte ven, dejte se doprava a na konci narazíte na NPC Swordmaster, kterého porazte.
 • Vraťte se zpět do Firelink Shrine a promluvte si s NPC postavami Shrine Handmaid a Blacksmith André.
 • Nakonec se vydejte k bonfiru, zvolte možnost Travel a přemístěte se do lokace High Wall of Lothric.
 • Později, až našetříte dostatek duší (musíte mít alespoň 20 000), tak se vraťte za Shrine Handmaid a kupte u ní Tower Key.
 • Po schodech vyběhněte nahoru do horního patra Firelink Shrine a v části nalevo od trůnu najdete východ z budovy, který vás zavede k věži s mřížemi. Odemkněte ji pomocí klíče, vstupte dovnitř a vyběhněte nahoru na most.
 • Zhruba v polovině se podívejte doleva a seskočte dolů na střechu. Utíkejte po ní rovně a povšimněte si hnízda, ve kterém hnízdí vrána Pickle Pee, Pump-a-Rum. Té můžete vhodit nějaký ten předmět do hnízda a výměnou dostanete jiný. Výměna je funkční vždy jen jednou za každou hru.
 • Následně doběhněte na okraj Firelink Shrine, seskočte na římsu pod vámi a vstupte do budovy. Po nosnících, které se tyčí vysoko nad trůny najdete mrtvolu, která má u sebe další Estus Shard.

Parasite Eve 2: Návod – Část 1: M.I.S.T. Center

Na střelnici si nejprve vyzkoušejte střelbu na terče, za kterou můžete získat nějakou tu herní měnu (BP) a poté ji opusťte. Po cestě si promluvte s Piercem a zamiřte do skladu se zbraněmi (Firearms), kde se můžete podívat na aktuální nabídku. Nakonec sklad opusťte, zamiřte do garáže a tam si promluvte s Piercem a řekněte mu, že jste připraveni na misi (Ready).

Screenshot 2016-05-23 21-01-48 Screenshot 2016-05-23 21-03-30

Legacy of Kain Soul Reaver: Návod – Část 1: Začátek

Vydejte se nahoru do kopce, doběhněte do kruhové místnosti a narazíte na bránu, která slouží jako teleport. Stoupněte si na vyznačené místo před ní, čímž ji aktivujete a vydejte se uvolněnou chodbou dál. V další místnosti se musíte nasytit dušemi pomocí O a získat tak ztracené zdraví, které je vyobrazeno v pravém spodním rohu obrazovky. Následně se vydejte dál, držte se pokynů na obrazovce a přeskákejte po plošinách kupředu, přičemž nakonec musíte využít své schopnosti plachtit a dostat se tak přes větší propast. O kousek dál zabijte v jámě dvě monstra, vysajte jejich duše a vyskočte vysokým skokem nahoru do chodby, odkud pokračujte do části, kde vám bude vysvětlen přechod mezi materiálním a spektrálním světem.

Screenshot 2016-04-05 20-37-01 Screenshot 2016-04-05 20-43-35 2

Postavte se do modrého portálu na podlaze (Planar Portal), zmáčkněte Select a pomocí □ se přepněte do materiálního světa (musíte mít plný život, který si můžete doplnit vysátím duší). Jedinou cestou se vydejte dál, přeplachtěte přes vodní příkop, který je pro vás v materiálním světě smrtící a na konci chodby projděte dveřmi. Za nimi shlédněte krátkou animaci, přeplachtěte ke dvěma monstrům naproti a několika ranami je oslabte. Poté je můžete chytnout podržením tlačítka ∆ a následným puštěním je hodit do vody, slunečního světla nebo na bodáky, které můžete vidět na stěnách. Až je zabijete, tak vysajte jejich duše a pomocí tlačítek R2 + L2 se porozhlédněte po místnosti (když stojíte čelem k vodě, tak se podívejte nahoru a doprava a uvidíte skrytou chodbu).

Screenshot 2016-04-05 21-18-19 Screenshot 2016-04-05 21-43-40

Utíkejte k velkému bloku v rohu, přidržením □ ho chytněte a odtlačte pod zmíněnou chodbu. Poté skočte na blok, z něj pomocí vysokého skoku do chodby a na jejím konci projděte dveřmi. Dostanete se ke svatostánku klanu a tak budete muset shlédnout krátkou sekvenci. Po jejím skončení si vedle brány vezměte první zbraň v podobě špičaté tyče, díky které můžete omráčené nepřátele nabodnout zmáčknutím ∆. Až je oba zabijete, tak pokračujte uličkou kolem ohniště a jedinou cestou zamiřte kupředu. Po cestě zabijte další monstrum, doběhněte k prvním dveřím po vaší levici a těmi se dostanete až k teleportační bráně, kterou si aktivujte (1 – Lake Of The Dead). Následně se utíkejte nazpět a pokračujte k jezeru mrtvých.

Screenshot 2016-04-05 21-48-55 2 Screenshot 2016-04-05 21-51-34

Silent Hill 4 The Room: Návod – Část 1: Tajemný byt 302

Opusťte pokoj, zamiřte ke kuchyni a na zdi napravo od ní uvidíte lidskou tvář. Prozkoumejte ji, následně celý byt a spustí se animace. Poté se ocitnete ve svém pokoji, přičemž tentokrát v jeho skutečné verzi. Zamiřte ke vchodovým dveřím bytu, na kterých objevíte řetězy a podívejte se skrz kukátko ven, kde uvidíte vaši sousedku Eileen. Pokračujte k oknu, podívejte se ven a po sérii scének se ještě podívejte do bedny vedle televize, která slouží k ukládání vaši věcí. Ihned jak bednu opustíte, tak uslyšíte ránu a budete se muset vydat do koupelny, která se nachází naproti ložnici. Ještě než to uděláte, si z lednice vezměte čokoládové mléko a láhev vína a z díry ve zdi v koupelně, která se zde objevila, si vytáhněte železnou tyč a následně pak prolezte tunelem do metra.

Screenshot 2016-02-21 15-24-53 Screenshot 2016-02-21 15-29-38

Castlevania Order of Ecclesia: Návod – Část 1: Ecclesia, Monastery a Ruvas Forest

Ecclesia

Po rozmluvě s Albusem vyskákejte nahoru a vstupte do zdobených dveří po pravé straně. Následně shlédněte animaci s Barlowem a Albusem a jakmile budete moci Shanou ovládat, tak zmáčkněte šipku ↑ a absorbujte rapier glyph Confodere. Potom si ho nastavte v menu na tlačítka X a Y, vyzkoušejte si na učiteli nové schopnosti a vydejte se do místnosti napravo. Probojujte se až do úzké věže, kde jste začínali (v místnosti napravo si můžete uložit hru) a seskočte dolů. Jděte stále na západ a přemístěte se do kláštera.

002 003 005

(Pokračování textu…)

Resident Evil 3 Nemesis: Návod – Část 1: Uptown Racoon City

Po výbuchu utíkejte kupředu, zastřelte zombíka a vylezte na hromadu železa. Pak seskočte dolů a shlédněte animaci, která vás zavede do skladiště. Jakmile budete Jill ovládat tak jděte doleva, z boxu vzadu místnosti si vezměte First Aid Spray a pak jděte k pletivu. Prozkoumejte svítící kontrolku a najdete krabičku nábojů do pistole. Po schodech vyjděte nahoru, běžte dál směrem od kamery a po dalším schodiště zamiřte až do řídící místnosti. Ze skříně si vezměte dvě krabičky střelného prachu, následně seberte klíč z nástěnky u dveří a uložte si hru. Potom opusťte místnost, seběhněte po schodech dolů a běžte směrem ke kameře. Objevíte dveře, které odemkněte právě získaným klíčem a proběhněte úzkou uličkou na konec. Na ulici se dozadu, projděte dveřmi a po dřevěné podlaze se vydejte kupředu.

(Pokračování textu…)

Next page →