0

Syphon Filter: Návod – Washington DC: Destroyed Subway

Jděte doprava kolem stěny, přejděte přes kolejiště na nástupiště a udělejte pár kroků kupředu. Rychle zabijte hořícího teroristu a utíkejte na konec nástupiště. Na východní straně nástupiště nejprve zlikvidujte dvojici teroristů, potom slezte do malého prostoru kolejiště, které nehoří, a odtud vylezte na… Continue Reading