Tag Archives: Glyphy

Legacy of Kain Soul Reaver: Kompletní průvodce

 1. Návod
 2. Glyphy
 3. Fire Reaver
 4. Teleportační brány
 5. Vylepšení života
 6. Cheaty

Legacy of Kain Soul Reaver: Glyphy

Glyphy jsou speciální schopnosti obdobná kouzlům, které můžete ve hře využívat proti vašim nepřátelům. Jejich zisku obvykle předchází nějaká hádanka je těžší je získat. V následující sekci vám tak přinášíme seznam glyphů a také přesný popis toho, jak je získat.

Glyphy

Název: Force Glyph
Požadavky: procházení mřížemi
Lokace: Necropolis
Popis: Nechte se přenést k 3. bráně, ignorujte cestu ke schodišti a zamiřte chodbou na opačné straně, která vás vyvede ven z budovy. Dostanete se k vodnímu jezeru, do kterého skočte a pokud nemáte schopnost plavání, tak se vás hra přehodí do spektrálního světa. Rovnou si to namiřte do tunelu v pravé části a ten vás zavede do dalšího podvodního jezera, v jehož zadní části je mříž. Protáhněte se jí na druhou stranu a vyběhněte nahoru do skryté části, kde aktivujte materiální svět. Poté jen shoďte všechny tři pilíře směrem ke středu místnosti a seberte silový glyph.

Screenshot 2016-04-16 17-52-03 Screenshot 2016-04-16 17-53-26 2
Screenshot 2016-04-16 17-55-39 Screenshot 2016-04-16 17-56-43

Název: Stone Glyph
Požadavky: lezení po stěnách
Lokace: Nupraptor´s Retreat
Popis: Opět se nechte přenést k 3. bráně, vyjděte ven a poté co se přepnete do spektrálního světa, tak skočte dolů do jezera. Utíkejte směrem dozadu, proběhněte tunelem  v levém zadním rohu a na konci vyskákejte po útesech nahoru. Pomocí portálu přejděte zpět do materiálního světa, vylezte nahoru po zdi a shlédněte animaci, která vám představí lokaci Nupraptor´s Retreat. Jděte kousek dopředu, vylezte nahoru po zdi nalevo a vyskočte o patro výš. Dveřmi před vámi se dostanete k teleportační bráně (7 – Nupraptor´s Retreat), aktivujte ji a vraťte se zpět. Poté sleťte dolů, levým okem lebky vstupte do pevnosti a probojujte se až ke zdi, po níž vylezte nahoru.

Screenshot 2016-04-16 18-20-57 2 Screenshot 2016-04-16 18-29-28 2

Následně vylezte po další zdi, vyskočte na dřevěný trám a z něj na zídku, kde aktivujte spektrální svět, který změní tvar trámů. Vyskočte opatrně na trám nad vámi, přeskočte k planar portálu a aktivujte materiální svět. Pokračujte po trámech nahoru až k točitému schodišti, přeplachtěte na druhou stranu a vysokým skokem vyskočte doprava. Následně proběhněte chodbou před vámi až na konec a dostanete se do venkovní části. Povšimněte si malého výřezu, do kterého si stoupněte a nalevo uvidíte římsu s hořící pochodní. Vyskočte do výšky, přeplachtěte na plošinu a pokuste se nespadnout dolů, protože byste museli celou část opakovat. Vydejte se po římse dál, proběhněte tunelem a dostanete se do místnosti se sochou kováře.

Screenshot 2016-04-16 18-31-34 Screenshot 2016-04-16 18-33-08

Porozhlédněte se po místnosti a objevíte 6 výklenků, do kterých musíte zasunout příslušné kvádry a ty mít i správně natočené. Utíkejte o jednu část nazpět a hned jak uvidíte dvě velké hořící mísy, tak se podívejte vlevo nahoru. Vyskočte nahoru na římsu, shoďte dolů kvádr a odtlačte ho zpět do místnosti s kovářem, kde ho zasuňte do příslušného výklenku. Následně vytáhněte druhý blok schovaný v rohu za sloupem a vložte ho do druhého výklenku ve spodním patře. Vyskočte napravo do horní části, zasuňte blok do jednoho z výklenků a utíkejte dozadu do místnosti za sochou kováře. Zde najdete další trojici bloků, z nichž jeden je ukrytý v rohu na výstupku. K němu přisuňte další dva bloky, potáhněte ten z rohu a následně ho shoďte dolů. Nyní už jen umístěte zbylé tři bloky do zdi a po zhlédnutí animace můžete sebrat glyph zkamenění.

Screenshot 2016-04-16 20-22-29 2 Screenshot 2016-04-16 20-23-41

Název: Sound Glyph
Požadavky: střelba projektilů
Lokace: Silenced Cathedral
Popis: Vydejte se směrem do Tiché katedrály a dostaňte se do velké místnosti s potrubím, kde jste ve spodní části aktivovali větráky a vyletěli vzhůru. Skočte dolů, chodbou ve spodní části zamiřte dál a jakmile uvidíte stěnu, tak nahoře rozstřelte skleněnou stěnu s terčem. Vylezte po zdi nahoru, projděte tunelem a na konci se ve spektrálním světě protáhněte mříží. Na druhé straně pak aktivujte zpět materiální svět, ze zdi před vámi seberte zlatou palici a ustupte o pár kroků dozadu.

Screenshot 2016-04-16 22-54-59 Screenshot 2016-04-16 22-55-44 2

Podívejte se vzhůru, zamiřte paličku do výklenku vysoko nad vámi a hoďte ji tam. Poté utíkejte k mříži, kterou jste se protáhli, vylezte nahoru po stěně a otočte se. Nejprve aktivujte spektrální svět, přeskočte na první plošinu a vraťte se zpět do toho materiálního. Následně pak přeskákejte dál, ze třetí plošiny skočte do výklenku nalevo a z něj pak úplně dozadu, kde najdete zlatou paličku. Tu si vezměte, utíkejte do místnosti vzadu a bouchněte do velkého zvonu. Nakonec už jen shlédněte sekvenci a seberte zvukový glyph.

Screenshot 2016-04-16 22-58-11 2 Screenshot 2016-04-16 23-01-42

Název: Water Glyph
Požadavky: plavání
Lokace: Human Citadel
Popis: Přemístěte se k 1. bráně u Lake of Death, pokračujte k jezeru, přejděte přes provazový most a přeskočte na další ostrůvek. Poté se podívejte nalevo a uvidíte cestu, kudy proudí voda. Skočte tam, ponořte se do vody a proplavte až k citadele lidí. Zde vám přijde vhod fakt, pokud jste doposud ignorovali lidi a nezabíjeli je, tak vás nyní budou uctívat a darují vám i svůj život. V pravé části této lokace najdete nalevo od obří brány dveře, kterými projděte. Pak vyběhněte nahoru po schodech, vysuňte dva kvádry a položte je na sebe. Následně je přisuňte je k levé zdi a vyskočte nahoru do chodby.

Screenshot 2016-04-16 23-52-08 Screenshot 2016-04-16 23-52-29

Doběhněte k otevřenému prostranství, přeplachtěte přes nádvoří a dostanete se do citadely. Utíkejte doprava, seskočte dolů a doběhněte na konec chodby, kde projděte dvojitými dveřmi. Poté vyběhněte po levé rampě nahoru, pak i železnými vrátky nalevo a vyběhněte o patro výš. Dostanete se na náměstí, utíkejte dokola a odbočte do jediné chodby, na kterou narazíte. Ta vás zavede k teleportační bráně (4 – Human Citadel), kterou aktivujte a vraťte se zpět do hlavní části, kde jste se dostali dvojitými dveřmi. Skočte dolů do vodního příkopu, pod mostem objevíte mříž, která blokuje vstup do tunelu a pomocí projektilu jí zničte. Pokračujte tunelem dál, proplavte větrákem a dostanete se do obrovské kopule.

Screenshot 2016-04-17 00-00-37 2 Screenshot 2016-04-17 00-05-45

Z ní pokračujte dál tunelem pod hladinou, na konci vyskočte ven na pevnou zem a po schodech utíkejte k velké soše ženy. Od ní se dejte doprava, projděte dveřmi a vyběhněte po schodech. Následně přeskočte malý příkop s vodou a v protější zdi objevíte jinak zbarvenou část. To je blok, který vytáhněte ven, shoďte ho do příkopu a odtlačte dozadu do velké místnosti, částečně zatopené vodou. Blok vložte do otvoru ve středu, následně se zvedne voda a vy se můžete vrátit k velké soše, u které získáte vodní glyph.

Screenshot 2016-04-17 00-07-35 Screenshot 2016-04-17 00-18-55

Název: Fire Glyph
Požadavky: ohnivý meč
Lokace: Cistern
Popis: Od brány 2 se vydejte dál, opusťte teleportační místnost a projděte dřevěnými dveřmi naproti. Doběhněte k rozcestí, dejte se doleva a sestupte do zatopené části. V první místnosti si to namiřte rovnou naproti, protáhněte se tunelem a dostanete se do místnosti, kde uvidíte znak ohnivého glyphu. Obejděte místnost, najděte dřevěné dveře a vydejte se jimi dál. Zabijte dvojici upírů, otočte pákou na stěně a hned poté se přepněte do spektrálního světa, čímž zamezíte tomu, že se velká vrata zase zavřou. Těmi proběhněte na druhou stranu, vraťte se do materiálního světa a seskočte dolů do kruhové místnosti.

Screenshot 2016-04-17 21-08-40 Screenshot 2016-04-17 21-16-51

Otočte další pákou, proběhněte pod zvednutou mříží a okolo bazénku se dejte doprava. Odbočte do chodby, zabijte dvojici upírů a poté co projdete dřevěnými dveřmi na konci, tak shlédněte animaci. Seskočte dolů, aktivujte spektrální svět a vyskákejte po sloupech nahoru. Následně přeskočte dozadu k portálu, vraťte se do materiálního světa a vzadu pro máchněte přes oheň, čímž si aktivujete Fire Reaver. Nakonec se vraťte do kruhové místnosti, kde jste otočili pákou a pokračujte druhou chodbou do místnosti s velkou sochou. Zde použijte svůj Fire Reaver a objeví se glyph.

Screenshot 2016-04-17 21-17-12 2 Screenshot 2016-04-17 21-26-30

Název: Sunlight Glyph
Požadavky: plavání
Lokace: Lighthouse
Popis: Od brány 5 zamiřte k Tiché katedrále, seskočte do vodního příkopu, který vede kolem ní, a dejte se doprava. U mříže aktivujte spektrální svět, protáhněte se na druhou stranu a tam použijte planar portal. Zatopeným tunelem se vydejte dál do velké místnosti, zde vyplavte nahoru a dalším tunelem se dostanete až k majáku, kde spustí sekvence. Než vyplavete na hladinu, tak podél pravé stěny plavte kupředu, odbočte do tunelu napravo a poté, co aktivujete bránu (10 – Lighthouse) se vraťte nazpět. Vyplavte na povrch, vytáhněte se na skálu, po skalních útesech skákejte vzhůru a dostaňte se k ohništi, kde si můžete aktivovat Fire Reaver, pokud jste ho již získali.

Screenshot 2016-04-20 18-33-03 Screenshot 2016-04-20 18-37-23 2

Následně přeskočte na útes napravo, vyskákejte nahoru do jeskyně a proběhněte ji do výše položené části, odkud můžete přeplachtit k majáku a zabít jednoho upíra. Hned na to zabijte i toho v chodbě a pokračujte až ke dveřím na jejím konci, kterými se dostanete do další části. Shlédněte animaci, dejte se doleva dolů okolo skalní stěny a projděte prvními dveřmi nalevo. Za nimi se vydejte do místnosti, vyskákejte nahoru na potrubí a shoďte dolů blok. Ten odtlačte k páce, postavte ho nalevo od ní a co nejblíže otočnému kolu ve středu místnosti, přičemž prostor přímo u kola nechte volný. Následně otočte pákou a ta se začne vracet zpět. Rychle chytněte blok, vsuňte ho do cesty otočnému kolu a utíkejte nazpět do otevřené části s majákem.

Screenshot 2016-04-20 18-38-43 2 Screenshot 2016-04-20 21-43-29

Seskočte dolů na plošiny ve vodě, přeskákejte na tu zadní a vstupte do spodní části majáku, kde zabijte upíra. Potom projděte dveřmi a shlédněte další cutscénu. Seskočte až úplně dolů, vydejte se chodbou kupředu a projděte výsečí v železném okruží. V dalším okruží už výseče nebudou, takže přejděte do spektrálního světa a projděte pod ním až do zadní části. Pak použijte portál pro návrat do materiálního světa, projděte obyčejnými dveřmi a na konci další chodby těmi dvojitými. Skočte doleva do nádrže s bloky, s jejich pomocí propojte obě potrubí a poté vyskočte nahoru. Utíkejte podél potrubí dozadu, otočte ventilem a tím aktivujete proud vody, který rozběhne kolo.

Screenshot 2016-04-20 22-33-50 Screenshot 2016-04-21 00-02-41

Vraťte se tedy k němu, napravo od něj vyskočte na potrubí, ze kterého utíká pára a nechte se vynést až nahoru na dmychadlo. Z jeho okraje přeskočte na rampu a z ní pak na další. Následně projděte dveřmi a dostanete se do místnosti s obřími písty, kde proskočte třetí dírou v podlaze. Vraťte se zpět před maják a uvidíte, že jste v horní části rozsvítilo světlo. Přeskákejte přes pohyblivé plošiny (písty), vyskočte po útesech nahoru a projděte dveřmi po vaší pravici. Poté už jen doběhněte do chrámu a ve chvíli, kdy světlo osvítí stěnu, tak aktivujte spektrální svět a seberte glyph slunečního světla.

Screenshot 2016-04-21 00-05-04 Screenshot 2016-04-21 00-06-16

Castlevania Order of Ecclesia: Glyphy

Glyphy ve hře zastávají funkci zbraní a kouzel, přičemž je můžete také různě kombinovat a vyvolat tzv. Union Glyph. Pokud glyph najdete, tak musíte držet šipku ↑ a absorbovat ho do sebe. Pak už si ho jen stačí nastavit v inventáři a příslušným tlačítkem ho můžete vyvolat.

Modré glyphy

Tyto glyphy obsahují zbraně, kouzla a štíty a je možné je přidělit pouze na tlačítka X a Y. Je jich celkem 50.

Zbraně a štíty

Confondere 001 Vol Confondere 002
MP za použití: 5 Atribut: Slash MP za použití: 10 Atribut: Slash
Popis: Útok rapierem. Popis: Silnější útok rapierem.
Zisk: Na začátku hry během výcviku s Barlowem. Zisk: Z monstra no. 041 Dullahan v lokaci Skeleton Cave.
Confodere Vol Confodere
Melio Confondere 003 Secare 004
MP za použití: 15 Atribut: Slash MP za použití: 5 Atribut: Slash
Popis: Nejsilnější útok rapierem. Popis: Útok mečem.
Zisk: Po souboji s Wallmanem se protáhněte zdí a rozbijte sochu. Zisk: Z monstra no. 006 Bone Scimitar, kterého najdete v lokacích Monastery a Ruvas Forest.
Melio Confodere Secare
Vol Secare 005 Melio Secare 006
MP za použití: 10 Atribut: Slash MP za použití: 15 Atribut: Slash
Popis: Silnější útok mečem. Popis: Nejsilnější útok mečem.
Zisk: Rozbijte sochu ve východní části lokace Giant´s Dwelling. Zisk: Vymlaťte ho z no. 095 Spectral Sword v Dracula´s Castle Arms Depot.
Vol Secare
Hasta 007 Vol Hasta 008
MP za použití: 5 Atribut: Slash MP za použití: 10 Atribut: Slash
Popis: Útok kopím. Popis: Silnější útok kopím.
Zisk: Z monstra no. 014 Spear Guard v Minera Prison Island. Zisk: Rozbijte sochu, na kterou narazíte při průchodu Tristis Pass.
Hasta Vol Hasta
Melio Hasta 009 Macir 010
MP za použití: 15 Atribut: Slash MP za použití: 5 Atribut: Strike
Popis: Nejsilnější útok kopím. Popis: Úder kladivem.
Zisk: Rozbijte sochu, na kterou narazíte na začátku lokace Dracula´s Castle Barracks. Zisk: Rozbijte sochu při průchodu lokací Ruvas Forest.
Melio Hasta Macir
Vol Macir 011 Melio Macir 012
MP za použití: 10 Atribut: Strike MP za použití: 15 Atribut: Strike
Popis: Silnější úder kladivem. Popis: Nejsilnější úder kladivem.
Zisk: Rozbijte sochu při průchodu Misty Forest Road. Zisk: Vymlaťte ho z no. 091 Hammer Shaker v Dracula´s Castle.
Vol Macir
Arcus 013 Vol Arcus 014
MP za použití: 15 Atribut: Slash MP za použití: 15 Atribut: Slash
Popis: Horizontálně letící šíp. Popis: Diagonálně letící šíp.
Zisk: Z monstra no. 013 Bone Archer v Minera Prison Island. Zisk: Rozbijte sochu v podmořských jeskyních v Somnus Reef.
Arcus Vol Arcus
Melio Arcus 015 Ascia 016
MP za použití: 25 Atribut: Slash MP za použití: 15 Atribut: Slash
Popis: Tento šíp dokáže pronásledovat nepřátele. Popis: Sekera letící obloukem.
Zisk: Po získání glyphu Paries se vraťte zpět do Misty Forest Road, protáhněte se skrz zeď a rozbijte sochu. Zisk: Z monstra no. 009 Axe Knight v lokaci Ruvas Forest a Minera Prison Island.
Ascia
Vol Ascia 017 Melio Ascia 018
MP za použití: 30 Atribut: Slash MP za použití: 45 Atribut: Slash
Popis: Větší sekera letící obloukem. Popis: Obrovská sekera letící obloukem.
Zisk: V severovýchodní části lokace Somnus Reef rozbijte sochu pod vodní hladinou (poblíž teleportu). Zisk: Z monstra no. 100 Great Knight v Arms Depot v Drákulově hradu.
Vol Ascia
Falcis 019 Vol Falcis 020
MP za použití: 5 Atribut: Slash MP za použití: 10 Atribut: Slash
Popis: Útok srpem. Popis: Silnější útok srpem.
Zisk: Uvnitř sochy ve východní části Minera Prison Island. Zisk: Vymlaťte ho z monstra no. 052 Miss Murder, které najdete v části Giant´s Dwelling.
d
Melio Falcis 021 Culter 022
MP za použití: 15 Atribut: Slash MP za použití: 8 Atribut: Slash
Popis: Nejsilnější útok srpem. Popis: Hod nože směrem dopředu.
Zisk: Rozbijte druhou sochu v Arms Depot v Drákulově hradu, která je ještě dál na západ. Zisk: Uvnitř sochy v alchymistické laboratoři při průchodu lokací Monastery.
Melio Falcis Culter
Vol Culter 023 Melio Culter 024
MP za použití: 16 Atribut: Slash MP za použití: 24 Atribut: Slash
Popis: Hod 2 nožů směrem dopředu. Popis: Hod 3 nožů směrem dopředu.
Zisk: Vymlaťte ho z monstra no. 086 Red Smasher v Dracula´s Castle. Zisk: Rozbijte sochu v Arms Depot v Drákulově hradu.
Melio Culter
Scutum 025 Vol Scutum 026
MP za použití: 5 Atribut: N/A MP za použití: 5 Atribut: N/A
Popis: Glyph štítu, který vás ochrání před útoky seshora a zvýší statusy DEF, CON a MND. Popis: Glyph lepšího štítu, který vás ochrání před útoky zepředu a zvýší statusy DEF, CON a MND.
Zisk: Uvnitř sochy v podmořských jeskyních Kalidus Channel. Zisk: Vypadne z monstra no. 057 Lizardman v lokacích Tristis Pass či Oblivion Ridge.
Scutum Vol Scutum
Melio Scutum 027 Redire 028
MP za použití: 5 Atribut: N/A MP za použití: 10 Atribut: Slash
Popis: Glyph nejlepšího štítu, který vás ochrání před útoky zepředu a zvýší statusy DEF, CON a MND. Popis: Vrhne velkou oboustrannou magnetickou čepel.
Zisk: Hned jak vstoupíte do Arms Depot v Drákulově hradu, tak seskočte věží dolů a vstupte do chodby napravo. Tam rozbijte sochu a získáte tento glyph. Zisk: Uvnitř sochy při průchodu lokací Training Hall.
Melio Scutum Redire

Kouzla

Cubus 029 Torpor 030
MP za použití: 20 Atribut: Kámen MP za použití: 20 Atribut: Led
Popis: Promění nepřítele v kámen, pokud je petrifikace jeho slabinou. Popis: Kouzlo, které znehybní nepřátele.
Zisk: Nejprve získejte kouzlo Ignis, pak se vraťte zpět do kláštera (Monastery) a jděte do nejzápadnější místnosti. Zde najdete hodně kostek, které jsou poskládány na sobě. Použijte tedy Union Glyph (Ignis + Ignis) a rychle absorbujte glyph. Zisk: Absorbujte glyph nad Nikolaiem ve Wygol Village.
Torpor
Lapiste 031 Pneuma 032
MP za použití: 20 Atribut: Strike MP za použití: 25 Atribut: Slash
Popis: Vyvolá obrovskou kamennou pěst, která srazí nepřítele. Popis: Větrná vlna, která odrazí nepřítele.
Zisk: Po souboji s bossem Blackmore v Dracula´s Castle pokračujte na východ a dojděte do věže. Vyskákejte nahoru a zamiřte do první chodby nalevo, na kterou narazíte. Doběhněte až do místnosti s valícími se kameny a pomocí glyphu Paries se přes zdi dostaňte až k místu, kde najdete Lapiste- Zisk: Až budete mít dvojskok, tak se vydejte do východní části Tymeo Mountains a najdete druhý teleport. Od něj vyskákejte o patro výš a vstupte do větrné místnosti. Pomocí Magnes glyphu se dostaňte na horní plošinu, kde fouká silný vítr a zachyťte se dalšího magnetu. Posuňte postavu trochu doleva, vystřelte se a až budete na pravém okraji plošiny, tak začněte absorbovat. S trochou štěstí se vám to podaří dříve, než vás vítr shodí dolů.
Lapiste Pneuma
Ignis 033 Vol Ignis 034
MP za použití: 25 Atribut: Oheň MP za použití: 40 Atribut: Oheň
Popis: Sešle plameny na nepřátele. Popis: Vytvoří pilíř ohně.
Zisk: Ukradněte ho během vyvolávání monstru No. 031 Fire Demon v Tymeo Mountains. Zisk: V západní části Drákulova hradu v Underground Labyrinth je místnost, ve které šlehají ohnivé paprsky. Protáhněte se mezi nimi až na konec a přivlastněte si glyph.
Vol Ignis
Grando 035 Vol Grando 036
MP za použití: 25 Atribut: Led MP za použití: 40 Atribut: Led
Popis: Kouzlo, která vyvolá ledový hrot a vrhne ho směrem kupředu. Popis: Vytvoří ledový pilíř.
Zisk: V podmořských jeskyních v Kalidus Channel najděte monstrum no. 027 Sea Demon, počkejte až začne kouzlo vyvolávat a ukradněte mu ho. Zisk: V lokaci Tristis Pass dojděte k zamrzlému vodopádu, vyskákejte až nahoru a připravte se magnetický glyph. Zachyťte se bodu, nechte se vystřelit směrem doleva nahoru a hned jak se dostanete na pevnou zem, tak rychle absorbujte glyph.
Grando Vol Grando
Fulgur 037 Vol Fulgur 038
MP za použití: 25 Atribut: Blesky MP za použití: 40 Atribut: Blesky
Popis: Elektrická koule, která zraní nepřátele přímo před vámi. Popis: Kouzlo, které vyvolá elektrický výboj.
Zisk: Ukradněte ho monstru no. 060 Thunder Demon během jeho vyvolávání. Zisk: V Minerva Prison Island se vydejte k východnímu teleportu a pokračujte věží až dolů. Odbočte do chodby nalevo, protáhněte se místností s elektrickými výboji a na konci absorbujte glyph.
Fulgur Vol Fulgur
Luminatio 039 Vol Luminatio 040
MP za použití: 25 Atribut: Světlo MP za použití: 40 Atribut: Světlo
Popis: Točící se světelné koule. Popis: Vyvolá kouli světla, která pronásleduje nepřítele.
Zisk: Na vrcholu Lighthouse. Zisk: Až ho bude sesílat nepřítel no. 070 White Fomor, tak ho od něj absorbujte.
Luminatio 001 Vol Luminatio
Umbra 041 Vol Umbra 042
MP za použití: 25 Atribut: Temnota MP za použití: 40 Atribut: Temnota
Popis: Kouzlo temných sil, které se zaměří na nepřítele. Popis: Vyvolá kouli temnoty.
Zisk: V Misty Forest Road najděte monstrum no. 036 Black Fomor a ukradněte mu kouzlo, které vyvolává. Zisk: Vydejte se do Mystery Manor, probojujte se k savepointu a od něj zamiřte na západ do temné místnosti. Opatrně se vyhněte jezdícím bodcům, dostaňte se na konec a získejte glyph.
Vol Umbra
Morbus 043 Nitesco 044
MP za použití: 25 Atribut: Prokletí MP za použití: 20 Atribut: Oheň a světlo
Popis: Sešle na nepřítele zakázanou kletbu. Popis: Koncentruje magickou energii a promění ji v silný paprsek.
Zisk: Jděte do Mechanical Tower v Drákulově hradu a dostaňte se do místnosti, ve které jsou dva přístroje a v pozadí vrata. Nastavte si na X a Y glyph Fulgur. V rychlosti zasáhněte oba přístroje zmíněným Fulgurem a jakmile se zvednou vrata, tak kouzlo absorbujte. Zisk: Vysajte ho z nepřítele no. 082 Nova Skeleton v Dracula´s Castle.
d
Acerbatus 045 Globus 046
MP za použití: 44 Atribut: Blesky a temnota MP za použití: 50 Atribut: Strike
Popis: Vyšle proti nepříteli zničující sféru. Popis: Uvolní energetickou sféru.
Zisk: Vysajte ho z Albuse během souboje v Mystery Mansion. Zisk: Vysajte ho z monstra no. 105 Demon Lord v Large Cavern nebo od bosse Barlowea v Ecclesia.
Globus
Dextro Custos 047 Sinestro Custos 048
MP za použití: 16 Atribut: Slash MP za použití: 16 Atribut: Slash
Popis: Útok pravé hlavy bájného Cerberuse. Popis: Útok levé hlavy bájného Cerberuse.
Zisk: V Dracula´s Castle, nelze ho minout. Zisk: V Dracula´s Castle po souboji s bossem Death.
Dextro Custos Sinestro Custos
Dominus Hatred 049 Dominus Anger 050
MP za použití: 66 Atribut: Temnota MP za použití: 66 Atribut: Temnota
Popis: Kouzlo, které vyvolá pilíř světla. Při vyvolání zraní Shanou. Popis: Vyvolá magmatickou kouli, která ničí vše co jí stojí v cestě.
Zisk: Absorbujte ho od Albuse v Minera Prison Island. Zisk: Absorbujte ho od Albuse v Giant´s Dwelling.
Dominus Hatred Dominus Anger

Červené glyphy

Tyto glyphy můžete nastavit pouze na tlačítko R a obsahují různé transformace, navýšení statusů a extra schopnosti, které budete potřebovat při postupu hrou. Celkem jich je 23.

Magnes 001 Paries 002
MP za použití: 5 Atribut: N/A MP za použití: 5 Atribut: N/A
Popis: Vytvoří magnetické pole, díky kterému se můžete zachytávat za železné body. Popis: Můžete se pohybovat skrz zdi, které jsou k tomu určené (vychází z nich mlha).
Zisk: Při průchodu lokací Monastery, nelze ho minout. Zisk: Během souboje s bossem Wallman.
Magnes Paries
Volaticus 003 Rapidus Fio 004
MP za použití: 20 Atribut: N/A MP za použití: 80 Atribut: N/A
Popis: Vykouzlí vám křídla, díky kterým můžete létat. Popis: Umožní vám pohybovat se rychleji.
Zisk: Na volném prostranství v části Final Approach v Drákulově hradu. Zisk: Dostaňte se do místnosti, kde jste našli glyph Felicem Fio, rozbijte zeď vpravo a pokračujte chodbami dál až do místnosti s tímto glyphem.
Volaticus Rapidus Fio
Vis Fio 005 Fortis Fio 006
MP za použití: 80 Atribut: N/A MP za použití: 80 Atribut: N/A
Popis: Dočasně zvýší STR a účinek fyzických glyphů. Popis: Dočasně zvýší CON a účinek magických glyphů.
Zisk: Rozbijte sochu poblíž savepointu v Mechanical Tower (Dracula´s Castle). Zisk: Rozbijte sochu v podmořských jeskyních Kalidus Channel.
Vis Fio d
Vis Fio 005 Fortis Fio 006
MP za použití: 80 Atribut: N/A MP za použití: 80 Atribut: N/A
Popis: Dočasně zvýší STR a účinek fyzických glyphů. Popis: Dočasně zvýší CON a účinek magických glyphů.
Zisk: Rozbijte sochu poblíž savepointu v Mechanical Tower (Dracula´s Castle). Zisk: Rozbijte sochu v podmořských jeskyních Kalidus Channel.
Vis Fio d
Sapiens Fio 007 Fides Fio 008
MP za použití: 80 Atribut: N/A MP za použití: 80 Atribut: N/A
Popis: Dočasně zvýší INT a taky fyzickou odolnost. Popis: Dočasně zvýší MND a taky magickou odolnost.
Zisk: Po získání glyphu Volaticus se vraťte do Oblivion Ridge, dojděte do první větší oblasti a vyleťte k soše na skále napravo. Zisk: Rozbijte sochu v doupěti pavouků v Tymeo Mountains, které se nachází pod zemí.
d Fides Fio
Felicem Fio 009 Inire Pecunia 010
MP za použití: 80 Atribut: N/A MP za použití: 80 Atribut: N/A
Popis: Dočasně zvýší LCK. Popis: Dočasně zvýší obnos zlaťáků, které vypadnou z nepřátel.
Zisk: Až porazíte Blackmora, tak pokračujte co nejdál na západ do věže. Rozbijte podlahu, seskočte dolů a rozbijte zeď vpravo. Objeví se zeď skrz, kterou se dostanete pomocí Paries. Protáhněte se tedy zdí do malé místnosti a rozbijte sochu. Zisk: Rozbijte sochu v malé jeskyni na konci Tristiss Pass.
Felicem Fio Inire Pecunia
Arma Felix 011 Arma Chiroptera 012
MP za použití: 80 Atribut: N/A MP za použití: 80 Atribut: N/A
Popis: Můžete se proměnit v pantera a získat jeho schopnosti. Popis: Můžete se proměnit v netopýří ženu a získat její schopnosti.
Zisk: Z monstra no. 077 Black Panther v Dracula´s Castle. Zisk: Z monstra no. 035 Werebat v lokaci Misty Forest Road.
Arma Felix d
Arma Machina 013 Refectio 014
MP za použití: 80 Atribut: N/A MP za použití: 80 Atribut: N/A
Popis: Můžete se proměnit v robota a získat jeho schopnosti. Popis: Zvýší schopnost fyzické regenerace.
Zisk: Vymlaťte ho z monstra no. 096 Automaton ZX27. Zisk: Po souboji s Wallmanem jděte dál na východ do velké místnosti, odtud na jih do věže a seskočte do její spodní části. Nyní se můžete vydat buď doleva anebo doprava. Zvolte levou cestu a ve velkém sálu rozbijte zeď v levém horním rohu mapy. Za ní najdete sochu s tímto glyphem.
d d
Arma Custos 015 Fidelis Caries 016
MP za použití: 80 Atribut: N/A MP za použití: 80 Atribut: N/A
Popis: Dává vám mocnou sílu Cerberuse. Popis: Vyvolá zombie, které bojují s vámi.
Zisk: Po souboji s Eligorem v Arms Depot v Drákulově hradu. Zisk: V části Ruvas Forest najděte monstrum no. 012 Necromancer a počkejte, až bude kouzlo vyvolávat. V tu chvíli ho nasajte k sobě.
Arma Custos Fidelis Caries
Fidelis Alate 017 Fidelis Polkir 018
MP za použití: 80 Atribut: N/A MP za použití: 80 Atribut: N/A
Popis: Vyvolá létající strážce, kteří bojují po vašem boku. Popis: Vyvolá Polkiry, kteří vám budou stát po boku.
Zisk: V lokaci Final Approach v Drákulově hradu od nepřítele no. 102 Winged Skeleton. Zisk: V lokaci Dracula´s Castle ho vymlaťte z monstra no. 081 Polkir.
d d
Fidelis Noctua 019 Fidelis Medusa 020
MP za použití: 80 Atribut: N/A MP za použití: 80 Atribut: N/A
Popis: Vyvolá sovy, které budou bojovat s vámi. Popis: Vyvolá hlavy medúz, které budou bojovat s vámi.
Zisk: Z nepřítele no. 061 Owl, kterého najdete na stromech v Tristis Pass. Zisk: Vymlaťte ho z monstra no. 098 Gorgon Head v Mechanical Tower v Dracula´s Castle.
d Fidelis Medusa 001
Fidelis Aranea 021 Fidelis Mortus 022
MP za použití: 80 Atribut: N/A MP za použití: 80 Atribut: N/A
Popis: Vyvolá pavouky lebkouny, kteří bojují po vašem boku. Popis: Vyvolá nemrtvé příšery, které budou skákat po místnosti.
Zisk: Z nepřítele no. 25 Skull Spider, kterého najdete ve vraku lodi v podmořských jeskyních Kalidus Channel nebo v Tymeo Mountains. Zisk: Vysajte ho z démona Jiang Shi, který se nachází v lokaci Large Cavern.
d d
Dominus Agony 023
MP za použití: 66 Atribut: N/A
Popis: Drákulova magie, která z vás vysává život.
Zisk: Získáte ji po zabití Albuse v Mystery Manor.
Dominus Agony

Castlevania: Order of Ecclesia – Kompletní průvodce

V následujícím článku se nachází rozcestník pro všechny články napsané pro hru Castlevania: Order of Ecclesia. Postupně budou všechny přidávány a aktualizovány, takže pokud by vám i něco chybělo, tak nám určitě napište.

 1. Návod
 2. Mapy
 3. Glyphy
 4. Bestiář
 5. Questy
 6. Tajné lokace Training Hall a Large Cavern
 7. Extras

Bloodborne: Chalice Dungeony

V následujícím článku si uděláme komplexní pohled do Chalice dungeonů ve hře Bloodborne, kde můžete nalézt veškeré Uncanny a Lost zbraně, materiály. Blood Gemy (to hlavně ty hodně vzácné a silné) a také některé Caryllovy runy. Postupně se tedy podíváme na to, jak dungeony fungují, kde naleznete jednotlivé poháry i to, jak je otevřete. Dále se dozvíte jak fungují offeringy a k čemu jsou dobré. Nakonec pak připravím tabulku s vybranými Root dungeony, včetně loot listu.

(Pokračování textu…)