Tag Archives: Návod

Next page →

Dante´s Inferno: Návod – Část 11: Treachery

Promluvte si s Vergiliem, o kousek dál si doplňte zdraví a manu a poté, co si uložíte hru, tak slezte po provazech až dolů a seskočte na natažené lano pod vámi. Přeručkujte po něm doprava a na konci seskočte na ledovou plošinu. Zde si dejte pozor na obra, který se vás snaží sfouknout a zabijte okřídlené fúrie a také okřídlené rohaté démony. Poté se na zdi napravo objeví záchytný bod a vy se můžete zhoupnout na další lano. Na něm se spusťte až dolů, rozhoupejte se a zničte ledovcový zátaras, načež přeskočte na provaz z lidských těl. Po něm zamiřte dolů, počkejte, až obr nebude foukat a pomocí záchytných bodů zamiřte na další provaz z lidských těl. Po něm opět slezte dolů, seskočte na ledovec a po něm sjedete k básníkovi, se kterým si promluvte. Nyní vás čeká cesta po ledové stezce za básníkem, kde vede pouze jedna jediná a správná cesta.

(Pokračování textu…)

Dante´s Inferno: Návod – Část 10: Fraud

Hned u vstupu do jeskyně se spustí video a vy se znovu setkáte s Beatrice, která na vás pošle ohnivého démona Malacodu. Schlaďte ho svatým křížem, zabijte ho klasickými útoky a doběhněte na konec jeskyně, kde otevřete démonické dveře. Za nimi přehoďte páku, sjeďte výtahem dolů a pokračujte přímočarou cestou až k první zkoušce nazvané Panderers and Seducers (Malebolge 1). V první aréně je úkol jednoduchý a to zabít všechny nepřátele pomocí nekonečné magie, přičemž bonus získáte, pokud se vám to podaří pod 75 sekund. Až se vám to podaří, tak přeběhněte přes most, po zdi slezte do druhého podlaží Malebolge a jedinou cestou dojděte do arény, kde vás čeká zkouška Flatterers. Přehoupněte se pomocí kosy přes propast a v nadcházející zkoušce musíte udělat během jediného komba alespoň 100 zásahů, pokud to stihnete do 30 sekund, tak získáte i bonus.

(Pokračování textu…)

Dante´s Inferno: Návod – Část 09: Violence

Okolo sochy Beatrice zamiřte až k provazu z lidských těl, spusťte se po něm dolů a seskočte na lano pod vámi. Ručkujte doprava, seskočte na další lano a z něj na to pod vámi. Pokračujte dál, pusťte se a zhoupněte tak, abyste se zachytili dalšího lana. Po něm přeručkujte na konec a slezte po provazu z lidských těl až na pevnou zem. Zničte zával z kamení, pomocí mechanismu otáčejte po směru hodinových ručiček a následně pusťte, což bude mít za následek, že udeří do zdi. Tento postup opakujte, dokud minotaur nezničí provaz i svou sekeru a tu pak využijte pro další postup. Jakmile sjedete po provazu z lidských těl dolů, tak si to namiřte k opodál stojícímu Vergiliovi a následně pokračujte kolem břehů krvavé řeky až k fontánám. Vyskočte nahoru na vyvýšenou část, vypořádejte se s okřídleným rohatým démonem, kterému nejprve odsekejte křídla a pokračujte dozadu na malý ostrůvek.

(Pokračování textu…)

Dante´s Inferno: Návod – Část 08: Heresy

Přeskákejte na třetí lano, zničte konstrukci nalevo a vylezte po laně nahoru na pevnou zem, kde si budete moci uložit hru u sochy Beatrice. Nalevo od ní použijte mechanismus a otáčením páky po směru hodinových ručiček zatáhněte dřevěné kůly do skalní stěny. Rychle se vraťte k lanu, spusťte se po něm až dolů a po rozhoupání přeskočte na provaz z lidských těl. Na vše máte čas, dokud nevyjedou kůly ze stěny, takže se zbytečně nezdržujte a poté se spusťte dolů na natažené lano pod vámi. Přeručkujte po něm doleva, spusťte se dolů a po sérii lan a provazu seskočíte na balkón, kde si doplňte manu a životy z fontány a také si promluvte s básníkem. Následně otevřete démonické dveře a vstupte do chodby zahalené ohněm.

(Pokračování textu…)

Dante´s Inferno: Návod – Část 07: Anger

Promluvte si s básníkem, doběhněte k močálům a přeskočte na malý ostrůvek, z něhož přeručkujte po laně k soše Beatrice a uložte si hru. Pokračujte dál na malé prostranství, kde zabijte červy, pekelné přisluhovače a okřídlené bestie, a jakmile se vám uvolní cesta, tak se vydejte dál. Vyskočte na malý ostrůvek před vámi, pomocí kosy se zhoupněte na vyvýšenou část nalevo a odtlačte kvádr na plošinu. Ta sjede dolů a uvolní vám cestu, na které se znovu setkáte s Vergiliem. Po rozmluvě s ním vylezte na zeď nalevo, přeručkujte po ní na druhou stranu a dostanete se do jeskyně s malým jezírkem uprostřed. Dejte si tedy pozor, ať do něj nespadnete, zabijte svůdkyně i ohnivé pekelné přisluhovače, které musíte nejprve zasáhnout křížem a nakonec uvidíte, jak se vám otevře cesta kupředu.

(Pokračování textu…)

Dante´s Inferno: Návod – Část 06: Greed

Doběhněte k soše, u níž si uložte hru, po provazu z těl slezte dolů a spusťte se na lano pod vámi. To následně rozhoupejte, přeskočte na další provaz z těl a jedinou možnou cestou se dostaňte na pevnou zem, kde budou hořet plameny. Ujměte se houby, podržte RB a následně ji odhoďte skrze plameny, tlačítkem B. Rychle vyskočte na lano, rozhoupejte se a přeskočte na pevnou zem nalevo, kde zničte kovovou konstrukci. Po provazu z těl slezte dolů, přeručkujte po lanu okolo membrán chrlících oheň a z konce se pusťte dolů, přičemž při pádu musíte rychle zmáčknout akční tlačítko a chytit se záchytného bodu. Potom už jen přeskákejte na provaz z těl dál nalevo a spusťte se po něm dolů na pevnou zem. Utíkejte chodbou kupředu, zachytněte se římsy a vytáhněte se nahoru. Ve výklenku nalevo rozbijte fontánu many a života, pokračujte k básníkovi a shlédněte animaci, ve které se objeví Danteho mrtvý otec.

(Pokračování textu…)

Dante´s Inferno: Návod – Část 05: Gluttony

Promluvte si s básníkem, doběhněte k fontánám a doplňte si zdraví. Spusťte se dolů po provazu z lidských těl a dejte si pozor na membrány chrlící oheň. Z konce se spusťte na lano pod vámi, akčním tlačítkem ho rozhýbejte a mějte na paměti, že poté co bude lano zapáleno, tak máte jen omezené množství času. Dostaňte se po stěnách dál, spusťte se dolů po dalších lanech a zničte konstrukci, která vám stojí v cestě. Pak skočte do vzduchu, využijte záchytný bod a dostaňte se až na provaz z těl. Sjeďte po něm dolů, spusťte se na lano pod vámi a přeručkujte na pevnou zem. Doplňte si manu i zdraví, promluvte si s Virgilem a po poslední provazu z lidských těl se dostaňte až dolů, kde vás čeká další boss – Cerberus.

(Pokračování textu…)

Dante´s Inferno: Návod – Část 04: Lust

Zamiřte po stezce kupředu, u sochy i uložte hru a slezte po laně dolů. Tam se rozhoupejte, přeskákejte po lanech až k provazu z lidských těl a z něj se spusťte dolů na další lano. Zničte obrovskou konstrukci, použijte další lana a zabijte okřídlené stvůry, které vás napadnou. Poté už jen pokračujte až k dalšímu provazu z lidských těl a z něj se spusťte až na pevnou zem. Vypořádejte se s duší hříšníka, pokračujte hlouběji a dorazíte k mostu, kde se poprvé setkáte s Kleopatrou. Po jeho skončení utíkejte na most, zastavte se u druhé sochy nalevo a povšimněte si páky. Musíte ji aktivovat ve chvíli, kdy na kotouč v podlaze míří kulový blesk.

(Pokračování textu…)

Dante´s Inferno: Návod – Část 03: Limbo

Napravo si promluvte s básníkem, pokračujte dál a v dálce si povšimněte krále Mínose, který rozhoduje, do jakého kruhu Pekla budou daní hříšníci uvrženi. Slezte dolů po démonické zdi, seskočte ke dveřím, a jakmile na vás zaútočí nepřítel, tak ho chytněte akčním tlačítkem a vrhněte proti dveřím, čímž si uvolníte cestu dál. Jděte dál, těsně před Cháronovou hlavou jděte doprava a uvidíte démonické dveře. Po jejich otevření se dostanete do místnosti, kde narazíte na nový typ monster nenarozené děti, které mají místo rukou ostré břity. Zlikvidujte je, pokračujte k básníkovi a po krátké rozmluvě vyběhněte po cestě až nahoru a dostanete se k dalším démonickým dveřím.

(Pokračování textu…)

Final Fantasy 6 Advance: Návod – World of Ruins: Kefkova věž

S první skupinkou sjeďte dolů po pásu, dejte se doprava a nahoře si vezměte z truhly Hypno Crown. O kousek níže projděte průchodem nalevo, sjeďte dolů po dalším páse a vraty napravo vstupte do interiéru. Tam si vezměte z truhly Fixed Dice a pokračujte na jih. Venkem pouze proběhněte a dostanete se do místnosti, která je rozdělena na dvě poloviny (napravo si můžete povšimnout zeleného tlačítka na podlaze. Přepněte se na druhou skupinu, zamiřte do druhé části a tam vyběhněte nahoru. Následně jděte do levého horního rohu a ve skále si můžete všimnout dobře ukryté truhly, která obsahuje brnění pro Celes a Terru s názvem Minerva Bustier. Pokračujte na jih a spodním průchodem vstupte do vězení, kde v západní cele narazíte na bosse Ultima Buster. Zabijte ho, u save pointu, který se objeví, si uložte hru a pokračujte dál.

(Pokračování textu…)

Next page →