0

Silent Hill Origins: Návod – Část 1: Příjezd do Silent Hillu a nemocnice Alchemilla

Příjezd do Silent Hillu Po krátké úvodní sekvenci, v níž poprvé spatříte malou dívku Alessu, pokračujte po hlavní cestě až k hořícímu domu a shlédněte animaci. Uvnitř vyběhněte po schodišti do 2. patra, vstupte do dveří naproti a mezi hořícími plameny doběhněte k popálené dívce. Jakmile ji budete… Continue Reading

0

Silent Hill: Lokace předmětů ve hře – Část 3: Vzhůru do alchemillské nemocnice

Máme tady třetí část článku, ve které se věnujeme jednotlivým předmětům v prvním Silent Hillu, které můžete nalézt. V této části můžete nalézt 2 mapy, které se nepočítají do finálního součtu, 3 speciální předměty a dále také 55 předmětů, které jsou počítány a brány… Continue Reading

0

Silent Hill: Návod – Část 3: Cesta do centra, Nemocnice Alchemilla a Iluzorní nemocnice

Cesta do centra Dejte se na východ Bradburyho ulicí, u jámy odbočte do uličky nalevo a doběhněte ke garáži se zakrvácenými vraty. Za nimi projděte vrátky do zahrady a vstupte do domku K. Gordona. Druhými dveřmi dům opusťte a pokračujte dolů na Bradbury Street. Pokračujte… Continue Reading