Tag Archives: Playstation

Medal Of Honor: Návod – Mise 5: Sabotage The Rjukan Hydro Plant

Level 1: The Roaring Penstocks (1. únor 1945)

 • Zastavte vodu v centrálním potrubí
 • Zničte všechny zařízení pro přísun elektrické energie
 • Vypněte hlavní rozvod elektřiny
 • Vstupte do výrobního závodu

Jděte rovně, zastřelte dvojici vojáků a pomocí ventilu zastavte vodu. V chodbě nalevo otočte dalším ventilem, čímž otevřete vrata, seběhněte dolů a seskočte do obrovského potrubí. Dejte se doprava, jedinou cestou doběhněte o další podlaží níž a dostanete se do systému chodeb. Pořádně sledujte stěny a povšimněte si cedulí s nápisem R5. U třetí cedule se otočte doprava, rozstřelte krabice a protáhněte se větrací šachtou na druhou stranu. Pomocí náloží zničte 2 z 6 zařízení, jděte na hlavní chodbu a pokračujte SV směrem.

screenshot-2016-10-16-20-51-22 screenshot-2016-10-16-20-54-35

Na konci vylezte po žebříku nahoru, prolezte trojicí ventilačních šachet a vyhoďte do povětří další zařízení. Potom vylezte po schůdkách nahoru a pokračujte skrz další dvě šachty. Jedinou možnou cestou doběhněte až k rampě, seběhněte po ní dolů a ihned odbočte do chodby napravo. Na konci zničte v pořadí čtvrté elektrozařízení, vraťte se zpět k místu, kde jste seběhli po rampě dolů jděte doprava. Po pár krocích odbočte znovu doprava, vyhoďte do vzduchu poslední dvě zařízení a na stěně přehoďte páku, čímž vypnete přívod elektřiny. Pak už si prostřílejte cestu k žebříku na konci úrovně a ukončete ji.

screenshot-2016-10-16-21-17-22 screenshot-2016-10-16-21-19-13

Level 2: Generators Of Destruction (1. únor 1945)

 • Odstavte všechny generátory
 • Vypněte průtok tepelných cisteren
 • Zničte všechny výzkumné dokumenty
 • Lokalizujte D20 report
 • Najděte výtah

Zastřelte vědce, doběhněte k žebříku a vylezte po něm nahoru. Po pár krocích seskočte dolů do další místnosti, zbavte se všech nepřátel a projděte dveřmi vpravo. U cedule Stasjon 3 se dejte doprava, vypněte všechny 3 generátory a pokračujte chodbou na opačnou stranu. Doběhněte do velké místnosti s cisternami, na stěně otočte prvním ventilem a vstupte do chodby na východě. Rychle zastřelte vojáka, který se snaží obsadit těžký kulomet, v další místnosti s cisternami otočte druhým ventilem nalevo a úzkou chodbou doběhněte k malé rampě směřující nahoru.

screenshot-2016-10-16-21-25-18 screenshot-2016-10-16-21-26-33

Vyběhněte nahoru, vstupte do první místnosti po vaší pravici, vyhoďte do vzduchu první dva kabinety a po chodbě dojděte na rozcestí. Z něj se vydejte rovně a v místnosti na konci seberte ze stolu report D20. Nyní už se jen vraťte na rozcestí, vydejte se jižní chodbou dál a v každé boční místnosti, na kterou narazíte vyhoďte do povětří kabinety. Až je všechny zničíte, tak pokračujte dál a vstupte do výtahu.

screenshot-2016-10-16-21-27-24 screenshot-2016-10-16-21-52-26

Level 3: Betrayal In The Telemark (1. únor 1945)

 • Otevřete nouzový ventil
 • Odkloňte nádrže s těžkou vodou
 • Získejte dodávkový list
 • Najděte garáž
 • Zničte náklaďák

Doběhněte do šaten, odtud jižní chodbou dál a dojděte až k první nádrži s těžkou vodou. Otočte ventilem, pokračujte k druhé nádrži, kde rovněž otočte ventilem a severozápadní chodbou se vydejte kupředu. Vylezte po žebříku nahoru na ochoz, doběhněte na jeho konec a otevřete nouzový ventil. Pak seskočte dolů, odkloňte třetí nádrž a jedinou možnou cestou doběhněte k té čtvrté, kde dokončíte druhý úkol v této misi. Pak se vydejte dolů po kolejišti nalevo, postřílejte německé vojáky a první chodbou po vaší levici zamiřte do malé místnosti. Zbavte se trojice nacistů, vzadu za bednami si ze stěny vezměte dodávkový list a vraťte se zpět na kolejiště. Nyní už jen sledujte koleje do garáže, tam vyhoďte auto do povětří a opusťte budovu.

screenshot-2016-10-16-22-05-36 screenshot-2016-10-16-22-13-19

Level 4: Heavy Water (1. únor 1945)

 • Zničte oba náklaďáky
 • Zničte elektrický generátor
 • Vyhoďte trajekt do vzduchu

Zastřelte dva vojáky před vámi, zlikvidujte náklaďák napravo a vydejte se údolím dopředu. Po cestě se zbavte druhého náklaďáku, proběhněte malým tunelem a sledujte cestu stáčející se doprava. Hned jak uvidíte odbočku po vaší levici, tak zde zahněte a dopracujte se k těžkému kulometu. Obsaďte ho, postřílejte několik vojáků a seskočte na hlavní cestu před vámi. Po pár krocích směrem na severovýchod projděte průchodem ve skále nalevo a dojděte k malému generátoru, který zničte pomocí trhaviny. Potom utíkejte zpět do údolí, doběhněte k bráně a otevřete si ji. Nakonec už jen vyhoďte do povětří trajekt a ukončete level.

screenshot-2016-10-16-22-18-16-2 screenshot-2016-10-16-22-24-30

Medal Of Honor: Návod – Mise 4: Attack Impenetrable Fort Schmerzen

Level 1: The Siegfried Forest (25. listopad 1944)

 • Zničte bombardér Stuka
 • Získejte páčidlo
 • Otevřete poklop a vstupte do pevnosti
 • Najděte vchod do první části

Prostřílejte se úzkou uličkou na hlavní cestu, tam se zbavte několika dalších Němců a zamiřte na jihovýchod. Dejte si pozor na vojáky na stromech, sledujte pravou stranu cesty a jakmile objevíte ceduli s nápisem Umweg!, tak odbočte doprava. Dostanete se na hřbitov, kde se zbavte německého odporu a uličkou na opačném konci zamiřte na další lesní cestu. Pomalu postupuje kupředu, najděte první příkop v zemi a seskočte do něj. Otočte se doleva, přikrčte se a protáhněte otvorem do tunelu. Ten vás dovede až k autu s těžkým kulometem, kde nejprve zabijte německého vojáka a následně obsaďte kulomet, s kterým zabijte několik nepřátel.

screenshot-2016-10-16-12-57-14 screenshot-2016-10-16-12-59-51

Nyní se vraťte zpět k příkopu, vylezte z něj ven a vydejte se dál na východ. U druhé cedule s nápisem Umweg! se vydejte doprava, jděte kousek kupředu a dojděte ke špatně viditelnému rozcestí, ze kterého pokračujte doleva. Slezte po žebříku do tunelu, tím se protáhněte na druhý konec a přeskákejte po bednách na druhou stranu. Zastřelte vojáka na hlídkové věži před vámi, přeskočte zeď a vylezete do věže. Pomocí těžkého kulometu rozstřílejte bombardér Stuka, otevřete velkou bránu nalevo od něj a po cestě pokračujte vlevo. Jděte kupředu a hned jak uvidíte bedny, tak utíkejte rychle k nim a přikrčte se.

screenshot-2016-10-16-13-46-59 screenshot-2016-10-16-13-46-15

Před vámi jsou dva těžké kulomet, kterých je potřeba se zbavit. Pomocí granátů je tedy zlikvidujte, poté si vezměte páčidlo opřené u stěny poblíž pravého kulometu a lesní uličkou pokračujte dál na sever. Dostaňte se dál, zlikvidujte vojáka v bunkru před vámi a pokračujte po cestě vlevo. Schovejte se za hranoly, zlikvidujte obsluhu těžkých kulometů a otvorem napravo se dostaňte do bunkru. Tam otevřete poklop, slezte po žebříku dolů a na druhé straně zase nahoru do lesa. Dejte si pozor na vojáky v pevnosti před vámi, prostřílejte se až k hlavnímu vchodu a odtud k žebříku, u kterého mise končí.

screenshot-2016-10-16-13-49-24 screenshot-2016-10-16-13-50-43

Level 2: Officer´s Quarters (25. listopad 1944)

 • Zašlete falešnou S.O.S.
 • Najděte rozkazy od plukovníka Mullera
 • Získejte klíč do nižších podlaží
 • Najděte plynovou masku

Jděte za roh doprava, pak do červeně osvětlené chodby naproti a tou utíkejte až na konec. Dveřmi po levé straně se vydejte dál, na rozcestí se dejte vlevo a v místnosti na konci odešlete falešnou S.O.S. zprávu. Vraťte se zpět k rozcestí, odtud chodbou dál a po žebříku na konci vylezte nahoru. Po schodech před vámi vyběhněte nahoru, hned odbočte doleva a zpovzdálí rozstřelte krabici. Po menším výbuchu slezte dolů po žebříku, který byl za ní schovaný a zastřelte Němce po vaší pravici. Běžte chodbou dál, protáhněte se kolem záchodu, kde zlikvidujte nacistu a na konci další chodby se dejte doprava. Dojděte až na konec, seskočte dolů do malé čtvercové místnosti a zamiřte do chodby směřující na sever. Na jejím konci si vezměte ze stolu rozkazy plukovníka Mullera, jděte zpět do předešlé místnosti a pokračujte na východ.

screenshot-2016-10-16-14-50-35-2 screenshot-2016-10-16-14-54-04

Na konci červené chodby nejprve prolezte dírou ve zdi nalevo, posbírejte si zásoby a vraťte zpět. Projděte dveřmi naproti, v další místnosti vylezte po žebříku nahoru na ochoz a zbavte se nácků. Pak jděte do SZ rohu, prolezte větrací šachtou na druhou stranu a hoďte několik granátů do otvoru v podlaze. Následně slezte po žebříku dolů, vstupte do chodby napravo a doběhněte k rampě, která vás zavede o podlaží níž. Od modrých vrat, které si dobře zapamatujte, pokračujte doprava a doběhněte k rozcestí. Nejprve jděte doleva, vstupte do místnosti a ze stolu si vezměte plynovou masku. Potom vyjděte ven, dejte se chodbou doleva a dojděte do místnosti velitele. Zastřelte ho vzadu na toaletě, vezměte si klíč, který po něm zůstane a prostřílejte si cestu zpět k modrým vratům. Ty už jen otevřete, zbavte se posledních německých vojáků a dírou v podlaze ukončete kolo.

screenshot-2016-10-16-14-57-09 screenshot-2016-10-16-14-57-35

Level 3: Mustard Gas Production (25. listopad 1944)

 • Aktivujte uzávěr plynu 1
 • Aktivujte uzávěr plynu 2
 • Opusťte pevnost

Z místnosti před vámi se vydejte doleva, jedinou možnou cestou se prostřílejte až k malé rampě a vylezte po ní nahoru. Zbavte se německého odporu, proběhněte chodbou s několika potrubími a na jejím konci odbočte doleva. Pokračujte k žebříku, po kterém slezte o patro níž, rychle postřílejte všechny útočící Němce a porozhlédněte se po místnosti plné potrubí.

screenshot-2016-10-16-15-15-30 screenshot-2016-10-16-15-18-23-2

Po žebříku nalevo vylezte nahoru na úzkou lávku, doběhněte na její konec a seskočte dolů. Vydejte se chodbou nalevo, v červeně osvětlené místnosti otočte ventilem na potrubí a pokračujte na rozcestí. Z něj si to namiřte rovně, otočte druhým ventilem v místnosti na konci a běžte zpět na rozcestí. Severní chodbou už jen doběhněte do místnosti s žebříkem, vylezte po něm nahoru na lávku a vlezte do větračky nalevo.

screenshot-2016-10-16-15-22-36-2 screenshot-2016-10-16-15-22-46

Medal of Honor: Kompletní průvodce

Původní Medal of Honor byl obrovským úspěchem, který na ps1 zažil svou nejlepší éru, která poté ještě navázala úspěchem na PC a PS2. Právě na úplně první díl přinášíme možnost nostalgických vzpomínek v podobě průvodce.

 1. Návod
 2. Unlockables
 3. Cheaty

Medal of Honor: Návod – Mise 2: Destroy Mighty Railgun Greta

Level 1: Sneak Into Railstation (15. červen 1944)

 • Přehoďte koleje
 • Získejte doklady “ID modrá“
 • Získejte doklady “ID červená“

Seběhněte po schodech až úplně dolů, vylezte nahoru po žebříku nalevo a po ochozu zamiřte k německému veliteli. Ukažte mu váš průkaz, následně ho střelte do hlavy a seberte mu  doklady. Potom přehoďte výhybku kolejí na panelu poblíž, vraťte se ke schodišti a vyběhněte nahoru. Na rozcestí se dejte doleva, zastřelte hlídkujícího vojáka a dveře za ním se otevřou. Dejte si pozor na dva útočníky se samopaly, rychle se jich zbavte a utíkejte ke schodům.

screenshot-2016-10-15-01-06-02 screenshot-2016-10-15-01-08-16

Po první části sejděte dolů, pokračuje k zamčeným dveřím přímo naproti a vlezte do ventilační šachty nalevo. Protáhněte se jí až na konec, rozstřelte mřížku a rychle zlikvidujte dalšího důstojníka. Vezměte si jeho doklady, seběhněte po schodech dolů a otevřete dveře. Nově získané doklady ukažte vojákovi napravo, vstupte do poslední části a prostřílejte si cestu na konec úrovně.

screenshot-2016-10-15-01-09-13 screenshot-2016-10-15-01-10-13-2

Level 2: Find The Gift Package (15. červen 1944)

 • Ukradněte dopravní manifest
 • Získejte papíry “ID červená“
 • Najděte speciální dárek
 • Odstavte záložní lokomotivu
 • Sledujte koleje vedoucí do tunelu

Seběhněte dolů, kde zastřelte vojáka před vámi, následně vyběhněte nahoru po rampě nalevo a seberte dopravní manifest pověšený na stěně. Vraťte se zpět dolů, jděte kousek dopředu a všimněte si hlídkujícího vojáka, který hlídá velká vrata nalevo. Zastřelte ho, vypněte poplach, který se pravděpodobně zapne a otevřenými vraty projděte do části s lokomotivou. Prozatím s ní nic neuděláte a tak se vydejte dál hlavní chodbou. Po chvíli se dostanete do velké místnosti, kde uvidíte několik německých vojáků a pár beden.

screenshot-2016-10-15-01-17-40 screenshot-2016-10-15-01-18-51

Zlikvidujte veškerý odpor, prozkoumejte stůl v severní části místnosti a seberte z něj červené doklady. Poté vyjděte ven na nástupiště, dejte se kolem zdi doprava a otevřete brašnu na kytaru. Vezměte si sniperovku spolu s výbušninou, vraťte se zpět k lokomotivě a na její zadní část připevněte bombu. Utečte z dosahu exploze, stejnou cestou se vraťte na nástupiště před železniční stanicí a seskočte na koleje. Po těch se vydejte na jih a prostřílejte si cestu.

screenshot-2016-10-15-01-20-21 screenshot-2016-10-15-01-21-51

Level 3: Rail Canyon (15. červen 1944)

 • Obstarejte si granáty
 • Zničte palivové zásobníky
 • Opusťte kaňon směrem k válečnému dělu

Jděte kousek dopředu, podívejte se nahoru směrem k provazovému mostu a zastřelte vojáka přicházejícího zleva. Pokračujte dál, u cedule s číslem 1 odbočte doprava a na konci uličky seskočte dolů do díry. Přikrčte se k zemi, doplazte se do bunkru a zastřelte vojáka před vámi. Ze země seberte granáty, rozstřelte zpovzdálí červenou bednu a vyběhněte ven. Po kolejích utíkejte dál na jih, odbočte do uličky poblíž cedule s označením 2 a na konci zlikvidujte zásoby paliva. Utíkejte nazpět a po kolejích se vydejte dál doleva. Po chvíli narazíte na další bunkr po vaší pravici.

screenshot-2016-10-15-08-12-18 screenshot-2016-10-15-08-13-43

Na nic tedy nečekejte, zvenčí zastřelte nacistu, který se snaží obsadit kulomet a pokračujte dál k mostu, který vede přes řeku. Opatrně přes něj přejděte na druhou stranu a zastavte se přímo u cedule s číslem 3. Pomalu nakoukněte do bunkru nalevo, zabijte skopčáka pomocí granátu a utíkejte po kolejích kupředu. Po cestě zastřelte dvojici vojáků, proběhněte tunelem na druhou stranu a vydejte se směrem na východ. Nyní už jen utíkejte stále podél kolejí až k dalšímu tunelu, projděte jím a seskočte dírou v podlaze. Následně se otočte směrem od kulometného hnízda a dokončete misi.

screenshot-2016-10-15-08-34-59 screenshot-2016-10-15-08-41-08

Level 4: Meeting Greta (15. červen 1944)

 • Zničte válečné dělo Grétu

Velmi snadná, krátká a lineární mise. Neustále se držte kolejí, likvidujte vše, co vám přijde pod ruku a dostaňte se k obrněnému vlaku s dělem. Nejprve vyčistěte oblast od nacistů, pak prozkoumejte vlak a umístěte na něj 4 nálože. Jakmile vybuchnou, tak mise skončí a tím i celá tato mise.

screenshot-2016-10-15-10-25-01 screenshot-2016-10-15-10-33-56

Medal of Honor: Návod – Mise 1: Rescue The G3 Officer

Level 1: Find The Downed Plane (12. červen 1944)

 • Získejte deník
 • Najděte letadlo
 • Vstupte do města

Jděte kupředu do úzké uličky mezi keři, zabijte nepřítele a pokračujte k domu před vámi. Napravo zabijte dalšího strážného, rychle oběhněte dům a zbavte se třetího. Uvnitř domku posbírejte náboje a vydejte se po cestě dál. Prostřílejte si cestu do zatáčky, kde obsaďte těžký kulomet, zbavte se dalších Němců, kteří se objeví nalevo a pokud potřebujete, tak za vámi najdete velké doplnění zdraví (Field Surgeon Pack). Zamiřte kupředu, vyběhněte nahoru do kopečka a zlikvidujte skupinku vojáků. Probojujte se až do vesničky, kde dojděte na konec hlavní ulice a odtud pak do trosek domu nalevo. Vyběhněte po schodech nahoru, přikrčte se a protáhněte otvorem po vaší levici.

screenshot-2016-10-14-23-10-22 screenshot-2016-10-14-23-10-41

Rychle seberte deník na podlaze, zastřelte německého vojáka před vámi a projděte domem na otevřené prostranství, kde vás čeká další strážný. Úzkou uličkou se vydejte dál a dojdete na hlavní cestu, kde uvidíte utíkajícího Němce. Rychle ho zastřelte, přeběhněte přes most a jednou dobře mířenou kulkou se zbavte i oficíra. Kousek opodál objevíte letadlo a splníte tak druhý úkol. Nyní se vydejte po cestě dál až k těžkému kulometu, napravo otevřete velká vrata a zbavte se dotírajících vojáků. Pak už jen projděte vraty a mise skončí.

screenshot-2016-10-14-23-12-41 screenshot-2016-10-14-23-15-31

Level 2: Search The Town (12. červen 1944)

 • Zničte rádiový vysílač
 • Zlikvidujte gestapo
 • Lokalizujte úkryt

Vydejte se kupředu, odbočte doprava za roh a zastřelte vojáka před vámi. Utíkejte rovně a vstupte do posledního domu nalevo. Pomocí granátu zničte rádio vysílač, vraťte se na ulici a za rohem zastřelte vojáka na balkóně. Pokračujte dál, zlikvidujte důstojníka a vezměte si SMG, který po sobě zanechá. Potom seběhněte úzkou uličkou dolů, prostřílejte se k dalšímu důstojníkovi a po jeho likvidaci utíkejte jedinou přístupnou cestou až k mostu. Odpravte ze světa další dva Němce, přejděte přes most na druhou stranu a utíkejte na konec ulice. Z ní odbočte doleva do malé uličky, zastřelte oficíra a měla by se objevit hláška Half Of Gestapo Threat Neutralized. Rychle se otočte, utíkejte po hlavní ulici nazpět a napravo za zídkou zastřelte pátého důstojníka.

screenshot-2016-10-14-23-25-28 screenshot-2016-10-14-23-25-49

Přeběhněte přes most, povšimněte si žebříku nalevo a slezte po něm dolů. Nalevo zastřelte obyčejného vojáka, podél vodního kanálu zamiřte k můstku a přeběhněte přes něj na druhou stranu. Kousek dál vstupte do tunelu, zastřelte dalšího člena gestapa a po žebříku vylezte do ulic. Zastřelte vojáka ve výklenku nalevo, pak druhého v okně na konci ulice a jděte dál. U schodů zabijte sedmého člena gestapa a vyběhněte nahoru, kde vás bude čekat poslední. Nyní si to namiřte ke skladu a několikrát vystřelte do beden uvnitř, které vybuchnou. Protáhněte se skladem na druhou stranu, prostřílejte se ulicemi dalšího tunelu a ten vás zavede do poslední části. Krok za krokem postupujte kupředu a dostanete se na malé náměstí s tankem uprostřed. Od něj už se jen vydejte uličkou napravo, vstupte do domu a mise skončí.

screenshot-2016-10-14-23-26-03 screenshot-2016-10-14-23-37-24-2

Level 3: Sewer Chase (12. červen 1944)

 • Získejte G3 aktovku
 • Lokalizujte sklad zbraní
 • Opusťte kanalizaci

Jděte doleva, v rohu poblíž mrtvého pilota seberte kufřík a chodbou po vaší levici seběhněte dolů. Pak pokračujte tunelem doprava, rovně a dostanete se až k zatarasenému průchodu. Od něj se otočte o 90 stupňů doleva a seběhněte další chodbou dolů do útrob kanalizace. Jakmile se dostanete na rozcestí, tak se podívejte doprava a přímo před sebou uvidíte rozlámané dveře. Rozstřelte je, proskočte dovnitř (tím splníte druhý úkol) a seberte brokovnici. Vraťte se zpět na rozcestí, pokračujte rovně na opačnou stranu a jedinou cestou doběhněte na menší otevřené prostranství.

screenshot-2016-10-14-23-44-19 screenshot-2016-10-14-23-45-09

Zde zlikvidujte dvojici Němců nahoře, vstupte do dalšího tunelu a po cestě vyběhněte nahoru. Nyní vás čeká jednolitá cesta kupředu, která bude lemována několika vojáky a jejich psy. Až se dostanete na další rozcestí, tak nejprve zabijte vojáka a psa napravo a teprve poté se vydejte vlevo. Doběhněte k žebříku, slezte po něm dolů a zastřelte další nepřátele. Následně odbočte do levého tunelu, na rozcestí se dejte taktéž vlevo a dostanete se do větší místnosti, v jejímž středu je kolem dokola zábradlí. Zde zlikvidujte poslední odpor nacistů a po schodišti na východní straně vyběhněte nahoru.

screenshot-2016-10-14-23-48-32 screenshot-2016-10-14-23-52-27