Tag Archives: Případ 21

L.A. Noire: Návod – Případ 21: The Gas Man

Steffens House Fire

Po úvodní animaci na požárech opusťte s Herschelem stanici a v novém autě zamiřte ke Steffensovu domu. Tam shlédněte animaci a vydejte se za panem Steffensem, který vám ukáže výherní tiket (vodítko: Competition Ticket). Následně ho budete muset vyslechnout.

Výslech Dona Steffense

  • Travel competition: Good Cop/Truth (vodítko: Suburban Redevelopment)
  • Suburban Redevelopment: Bad Cop/Doubt

Po výslechu se vydejte k levé straně domu a nedaleko komína prohledejte oblast u plotu. Tam najdete rozvodnou skříň Instaheat, kterou naposledy servisoval Matthew Ryan (vodítko: Heater serviced by Ryan). Nyní si to zamiřte k policejnímu telefonu, zavolejte na centrálu a získejte adresu společnosti Suburban Redevelopment. Jakmile ji budete mít, tak zamiřte k druhému domu, který shořel.

Sawyer House Fire

Na místě požáru se seznámíte s požárníkem Albertem Lynchem a po úvodní scéně si prohlédněte mrtvá těla celé rodiny. Jakmile to uděláte, tak se dejte kolem rohu doprava a na rohu objevíte regulační uzávěr (vodítko: Regulator valve). Poté vás Lynch upozorní žháře, kterého začne Phelps pronásledovat a tak ho budete muset dopadnout, nebo porazit v pěstním souboji.  V krátké animaci zjistíte, že se jedná o Herberta Chapman, který má v kapse jednoduchý zpožďovač z cigarety. Až skončíte, tak se vraťte k vozu a zamiřte do cestovní agentury.

(Pokračování textu…)