Tag Archives: Případ 24

L.A. Noire: Návod – Případ 24: A Polite Invitation

Curtis Benson´s Apartment

Po úvodní scéně s Elsou a asistentem návladního opusťte nemocnici a zamiřte k bytu Curtise Bensona. U domu si prohlédněte schránky a zjistíte, že bydlí v bytě č. 2. Utíkejte tedy rovně za nosem, vyběhněte po schodech nahoru a dejte se doleva. Na konci zaklepejte na dveře, promluvte si s Curtisem a začněte s ohledáním bytu.

  • Na skleněném jídelním stole za Bensonem najdete certifikát (vodítko: Share certificate).
  • Na stolku nalevo od jídelního stolu pak dohodu o pojištění (vodítko: Insurance agreement).
  • Poté vykopněte dveře nalevo od krbu, kde najdete 12 letou dívku. Jakmile ji pošlete domů, tak začněte s výslechem.

Výslech Curtise Bensona

  • Motive for fraud: Accuse/Lie (důkaz: Share certificate)
  • Suburban Redevelopment: Accuse/Lie (důkaz: Insurance agreement)
  • Buchwalter case settlement: Bad Cop/Doubt

(Pokračování textu…)