Tag Archives: Questy

Silent Hill Downpour: Kompletní průvodce

Rozdělovník na jednotlivé kategorie hry Silent Hill Downpour, kde najdete prozatím kompletní návod a následně budou doplněny i další části.

 1. Návod
 2. Vedlejší úkoly
 3. Zakončení
 4. Achievementy / Trofeje

Dark Souls 3: NPC a jejich příběhové linky – Yoel of Londor a Yuria of Londor

1) Po zabití bosse Vordt of the Boreal Valley  použijte na srázu banner a dostanete se na hradby v Undead Settlements. Seběhněte dolů, dejte se doleva a na konci cesty narazíte na spoustu mrtvých poutníků. Napravo je ovšem i jeden živý a on vám nabídne své služby, což přijměte a on se přemístí do Firelink Shrine.

20160718202704

20160718202739

2) Přemístěte se do Firelink Shrine, promluvte si s Yoelem a zvolte možnost Draw Out True Strength. Díky tomu získáte zdarma jeden level, ale získáte 1 Dark Sigil, díky čemuž budete prokletí a propadnete temnotě. S tím jak budete umírat a váš Hollowing se zvyšovat, tak musíte použít tuto možnost 5x a získat 5 Dark Sigil.

Poznámka: Výše uvedené musíte splnit předtím, než porazíte bosse Abyss Watchers, protože pak již nebudete mít možnost.

3) Promluvte si s Anri a Horacem v Halfway Fortress v Road of Sacrifices, udržte Anri naživu a poté, co se s Horacem rozdělí, tak jí neříkejte, kde se nachází. Rovněž si s ní promluvte v části před soubojem s High Lord Wolnirem.

4) Pokud získáte všech 5 Dark Sigil, zabijete bosse Abyss Watchers a dostanete se k provazovému mostu v Catacomb of Carthus, tak Yoel zemře přirozenou smrtí a místo něj se ve Firelink Shrine objeví Yuria of Londor, která bude pokračovat v tom, co Yoel započal.

5) Nepovinné: Jestliže máte ve svatyni i Orbecka z Vinheimu, tak si s Yuriou promluvte a ona vás požádá o jeho zabití, protože vás ohrožuje v postavení pána temnoty. Zabijte ho, doneste jí Orbeckův popel a za odměnu dostanete unikátní zbraň Morion Blade. Druhou možností je kompletně splnit Orbeckův příběh a poté, co mu přinesete všechny knihy a porazíte prince Lothrica a Loriana, tak ho najdete v Grand Archives. Stačí přeběhnout přes most, vyběhnout po schodech a najdete ho mrtvého u stolu. Pak seberte jeho ostatky a zaneste je Yurii, která vás i tak odmění.

6) Jakmile se dostanete do Church of Yorshka, tak kompletně vyzpovídejte Anri a nalevo od vchodu si povšimněte soch. V žádném případě zde nepoužívejte zbraně, protože jedna socha je maskovaný zabiják a jeho zabitím byste přerušili tento quest.

7) Po zabití Pontiffa Sulyvahna se vraťte za Yuriou, promluvte si s ní a dozvíte se o tajemném rituálu, který se odehraje v Temple of Darkmoon. Vraťte se k bonfiru Pontiff Sulyvahn, pokračujte po střechách se stříbrnými rytíři dál a nakonec vstoupíte do budovy, která funguje jako spojovací element s otočným schodištěm do Anor Londo. Jakmile do této budovy vstoupíte, tak seběhněte po schodech dolů, napravo bouchněte do iluzorní zdi a za ní si promluvte s poutníkem, od kterého dostanete artefakt Sword of Avowal. S ním se vydejte dál do hrobky a měli byste zde mít připravenou Anri, kterou zabijte pomocí získaného meče. Ihned po splnění tohoto úkolu byste měli mít u sebe 8 Dark Sigil.

8) Vraťte se do Firelink Shrine, promluvte si s Yuriou a ta vám pogratuluje k úspěšnému ceremoniálu. Dále se dozvíte o tom, že byste měli oheň vzít, než abyste ho propojili. Nyní se můžete vrátit k místu, kde jste zabili Anri a na tomto místu najdete meč Anri´s Straight Sword.

9) Pokračujte k finálnímu bossovi s 8 Dark Sigils u sebe, vyvolejte si před soubojem Yuriu na pomoc jako fantoma a společně bosse Lord of Ciders porazte. Za každou cenu udržte Yuriu naživu, po souboji se dotkněte ohně a shlédněte speciální zakončení Usurpation of Fire.

20160617155652

10) Poté ještě nezačínejte novou hru a zůstaňte v té stávající. Vraťte se k místu, kde stála Yuria a pokud jste ji na finální souboj vyvolali a přežila, tak zde najdete její zbraň Darkdrift a Black Set.

Dark Souls 3: NPC a jejich příběhové linky – Ringfinger Leonhard

1) V High Wall of Lothric se dostaňte k druhému bonfiru Tower on the Wall a po návratu do Firelink Shrine zamiřte k Lothricově trůnu a promluvte si s Leonhardem, který vám dá 5 ks Cracked Red Eye Orbs.

2) Po zabití bosse Curse-Rotted Greatwood či aktivování bonfiru Cliff Underside si obstarejte 1 ks Pale Tongue a promluvte si znovu s Leonhardem, od kterého dostanete Lift Chamber Key.

3) Přemístěte se k Tower on the Wall bonfiru, seběhněte až do spodní části věže a odemkněte klíčem mříže vzadu. Potom sjeďte výtahem dolů, porazte Darkwraitha a získejte Red Eye Orb, se kterým se vraťte zpět do Firelink Shrine, kde si opět promluvte s Leonhardem.

4) Zamiřte do Cathedral of the Deep, dostaňte se do komnaty Rosarie v horním patře a nabídněte ji 1 Pale Tongue (Offer a Pale Tongue). Pomocí bonfiru znovu načtěte oblast, u dveří v komnatě si promluvte s Leonhardem a poté nabídněte Rosarii 1 další Pale Tongue.

5) Poté, co se dostanete do Profaned Capital a aktivujete místní bonfire, tak se vraťte za Rosarií a u jejího těla najdete předmět Black Eyed Orb.

6) Pokračujte do Anor Londo, zabijte Aldriche a výtahem v napravo či nalevo od bonfiru vyjeďte do horního patra a vstupte do komnaty Gwynevere. Zde se automaticky objeví nabídka k použití Black Eye Orbu, kterou potvrďte a poté provedete invazivní útok do Leonhardova světa.

7) Zabijte Leonharda a získejte Silver Mask, Soul of Rosaria a Crescent Moon Sword. Zároveň si můžete zbytek Leonhardova setu zakoupit u Shrine Handmaid.

Dark Souls 3: NPC a jejich příběhové linky: Sirris of the Sunless Realms

Důležitá informace: V žádném případě nenabízejte Rosarii v Cathedral of the Deep předmět Pale Tongue, protože v takovém případě se s vámi Sirris rozloučí, následně opustí svatyni a vy tak nebudete moc dokončit její příběhovou linku.

1) V Road of Sacrifices se dostaňte do pevnosti Halfway Fortress, tam si promluvte se členy covenantu Blue Sentinels – Anri of Astora a Horace the Hushed. Poté se přemístěte do Firelink Shrine a promluvte si se Sirris, která sedí na schodech vedle tunelu, který vede ke Shrine Handmaid.

20160719102454

20160719102512

2) Následně pokračujte k bonfiru Keep Ruins v Road of Sacrifices, jděte na most a seskočte z něj doleva. Utíkejte k budově oběhněte ji k žebříku a vylezte po něm nahoru. V budově se nachází Old Wolf of Farron, ale vy se dejte kolem vstupu doprava a vyběhněte po schodech nahoru. Hned jak vyběhnete, tak udeřte do zdi nalevo a odkryjete iluzorní zeď, za kterou se ukrývá mrtvola s ostatky Dreamchaser´s Ashes. Ty zaneste Shrine Handmaid do Firelink Shrine a díky tomu bude mít Sirris další možnosti konverzace. Promluvte si s ní a dostanete gesto Darkmoon Loyalty.

20160719102825

3) Dostaňte se na most vedoucí do Irithyll of the Boreal Valley a po pár krocích vám do zad vpadne krokodýlí monstrum Sulyvahn´s Beast. Zabijte ho, pokračujte na konec mostu a na náměstí aktivujte bonfire a načtěte tak celou oblast. Vraťte se zpět na most a téměř na začátku se objeví značka Sirris, která vás povolá do svého světa, kde společně porazte NPC Creighton the Wanderer.

20160719225639

20160719225848

4) Vraťte se do Firelink Shrine, promluvte si se Sirris a za odměnu dostanete Blessed Mail Breaker a Silvercat Ring.

5) Po zabití Aldriche se vraťte k místu, kde jste porazili bosse Curse-Rotted Greatwood a před vstupem objevíte vyvolávací symbol, díky kterému se opět přemístíte do světa Sirris. Tentokráte musíte v Pit of Hollows porazit jejího dědečka Hodricka.

20160720014059

6) Jakmile se vrátíte do zpět do svého světa, tak seskočte dolů a u bonfiru si vezměte Sunset Armor  Set, který patřil zabitému Hodrickovi a vydejte se do Firelink Shrine. Zde vyjděte před svatyni, utíkejte rovně a dívejte se doleva ke srázu, kde objevíte Hodrickův hrob a u něj Sunset Shield.

7) Zpět ve svatyni si promluvte se Sirris a dle jejích slov je připravena zemřít, čehož můžete využít a zabít ji sami, aniž by vám to oplácela. V opačném případě počkejte až zabijete dvojčata Lothrica a Loriana na vrcholu Lothric Castle a vraťte se zpět k hrobu, kde jste našli Sunset Shield. Nyní tam najdete Sunless Talisman a u Shrine Handmaid si budete moci koupit brnění, které patřilo Sirris.

Dark Souls 3: NPC a jejich příběhové úkoly

V tomto článku se podíváme na jednotlivé postavy a jejich příběhové linky, které jsou na rozdíl od jiných her dobře ukryté a přijít na to, jak je dokončit, není zase tak jednoduché.

1) Anri of Astora
2) Siegward of Catarina
3) Ringfinger Leonhard
4) Sirris of the Sunless Realms
5) Greirat of the Undead Settlement
6) Cornyx of the Great Swamp
7) Irina of Carim
8) Yoel of Londor / Yuria of Londor
9) Orbeck of Vinheim
10) Unbreakable Patches
11) Karla

Dark Souls 3: NPC a jejich příběhové úkoly – Siegward of Catarina

1) Se Siegwardem se poprvé setkáte v lokaci Undead Settlement, kde si s ním promluvte u výtahu ve věži. Po vyčerpání všech možností rozhovoru sešlápněte výtahové tlačítko a než se rozjede výtah dolů, tak seskočte. Shora přijede druhá výtahová plošina, na kterou si stoupněte, a výtah vás vyveze nahoru. Jakmile tam dojedete, tak znovu sešlápněte výtah a po cestě dolů seskočte v mezipatře na plošinu. Venku se znovu setkáte se Siegwardem, takže si s ním promluvte a společně zabijte Fire Demona, který se prochází na nádvoří před vámi. Potom si se Siegwardem promluvte a postupně byste měli získat nápoj Siegbrau a gesta Toast a Sleep.
20160719083745

20160719091646

2) V Cathedral of the Deep porazte bosse Deacons of the Deep, pak opusťte místnost a jakmile budete stát čelem k hale uvnitř katedrály, kde byli obři, tak jděte doprava a dojděte k výtahu. Tím vyjeďte nahoru, otevřete dvojité dveře a dostanete se před katedrálu. Nyní se vraťte k poslednímu bonfiru, abyste znovu načetli svět, vraťte se k otevřeným dveřím a díky této akci se zde objevil Siegward of Catarina, resp. Unbreakable Patches, který mu ukradl jeho brnění. Promluvte si s ním, vydejte se přes platformu na druhou stranu a dotyčný vás spustí dolů do části haly a zjistíte, že to nebyl Siegward. Nyní se musíte přes horní část katedrály dostat až k místnosti Rosarie, vůdkyně covenantu Rosaria´s Fingers, a tam si s Patchesem znovu promluvte. Kupte od něj celý Catarina set, vraťte se do kaple Cleansing Chapel a když vyjdete ven hlavními dveřmi, tak napravo uvidíte studnu. Utíkejte k ní, promluvte si s uvězněným Siegwardem a hoďte mu dolů jeho brnění.

Pozn: Pokud hrajete NG+ a máte brnění u sebe, tak mu ho můžete hodit rovnou, aniž byste se střetli s Unbreakable Patchesem.

20160719190719

20160719192511

3) V Irithyll of the Boreal Valley se přes jezero a kanalizace dostaňte do kuchyně a zde si promluvte se Siegwardem sedícím u krbu. Pokud to zde uděláte a nejprve se vydáte zabít dalšího bosse Pontiff Sulyvahna, tak Siegward zachrání jinou NPC postavu Greirat of the Undead Settlement. Tento krok je důležitý udělat předtím, než se vydáte do Irithyll Dungeonu, protože jinak by Siegward Greirata nezachránil. Na druhou stranu tento bod nemá přímý vliv na Siegwardův quest a můžete ho přeskočit, pokud vás nezajímá, co se stane s Greiratem.

4) V Irithyll Dungeonu se dostaňte do části s obrem, z ní pokračujte do kanalizační stoky s krysami a než odbočíte ze stoky pryč, tak doběhněte na její konec a v bedně napravo seberte Old Cell Key.

20160720020735

20160720020806

5) Od Profaned Capital bonfiru slezte po žebříku dolů, dírou ve zdi vyskočte ven a nalevo přeběhněte přes dřevěný můstek do malého labyrintu. Tím projděte až na konec, případně dírou seskočte do zamořené vody a doběhněte k budově. Na její pravé stěně je žebřík, po kterém vylezte nahoru, oběhněte na opačnou stranu střechy a vyjděte po první části schodiště. Napravo na střeše porazte Logana, od kterého získáte jeho svitek pro Orbecka a podívejte se okolo sebe. Na protější zdi se nachází okno, do kterého můžete ze střechy skočit a dostat se tak až k Siegwardově cele, kterou odemknete klíčem Old Cell Key. Za odměnu dostanete Titanite Slab a v rohu místnosti můžete najít i prsten Covetous Gold Serpent Ring.

20160720022013

20160720022418

6) Pokračujte dál do Profaned Capital a zamiřte vzhůru za bossem Yhorm the Giant. Ihned po vstupu se spustí animace a na pomoc vám přispěchá Siegward, s jehož pomocí Yhorma zabijte. Pokud by se tak nestalo a animace se nespustila, pak jste museli nějakou část úkolu vynechat jako například zabití ohnivého démona v bodu 1. Po souboji si se Siegfriedem promluvte, znovu načtěte oblast a na místě po něm zůstane další meč Storm Ruler, Catarina Set, Zweihander a také štít Pierce Shield.

20160720022955

Dark Souls 3: Kompletní průvodce

Jednotlivé části průvodce, které jsou hotové budou již nalinkovány a ty další alespoň vypsány, abyste věděli, které kategorie čekat. Pokud by vám nějaká chyběla, tak dejte vědět a případně ji doplním. To samé platí i o kategoriích, které byste raději viděli jako první, tak stačí napsat pod článek.

Dark Souls 3

 1. Návod
 2. Tipy a triky do začátku hry
 3. Zbraně
 4. Štíty
 5. Magie
 6. Vybavení
 7. Prsteny
 8. Nepřátelé
 9. Covenanty
 10. Gesta
 11. Transpondace duší
 12. Předměty
 13. NPC a jejich příběhové úkoly
 14. Zakončení

DLC Ashes of Ariandel

 1. Návod
 2. Zbraně

Castlevania Order of Ecclesia: Questy

Ve hře můžete plnit různé questy, které vám zadávají obyvatelé vesnice Wygol poté, co je zachráníte. Vždy si s nimi musíte promluvit a oni vám řeknou, co potřebují. Někteří chtějí nějaký ten předmět, jiní zabít nestvůry, namalovat portrét či vyfotit příšeru. Jakmile splníte všechny úkoly, které vám vesničané zadají, tak si promluvte s Nikolaiem a dostanete do něj Master Ring.

(Pokračování textu…)