Tag Archives: Resident Evil 5

Next page →

Resident Evil 5: Návod

Návod je rozdělen do článků, které obsahují všechny části jedné kapitoly.

 1. Kapitola 1: Civilian Checkpoint / Public Assembly
 2. Kapitola 2: Storage Facility / Train Station / Savanna
 3. Kapitola 3: Marshlands / Execution Ground / Oil Field
 4. Kapitola 4: Caves / Worship Area
 5. Kapitola 5: Underground Garden / Experimental Facility / Uroboros Research Facility
 6. Kapitola 6: Ship deck / Main Deck / Bridge Deck

Resident Evil 5: Poklady a drahokamy

V Resident Evil 5 můžete nalézt na spoustu předmětů k nalezení, mezi které patří i poklady a drahokamy, kterým je věnována celý tento článek. Pro vás jsou důležité ze dvou důvodů. Tím hlavním je to, že drahokamy a poklady můžete prodat a získat tak extra peníze, za které si můžete kupovat další vybavení a vylepšení pro vaše zbraně. Tím druhým důvodem je pak fakt, že za získání všech druhů pokladů a drahokamů získáte trofej/ achievement s názvem They Belong in a Museum. Kategorie jsou rozděleny na poklady a následně drahokamy podle jejich tvaru tak, abyste získali jednoduchý přehled, co vše máte. Předměty jsou řazeny přesně tak, jak je najdete i v inventáři ve hře, proto je zjištění toho chybějícího otázkou několika vteřin.

Gold Ring
 Gold Ring
Typ: Poklad Cena: 5 000 G
Lokace
Kapitola 1-1: Zabijte Majini Executionera s obrovskou sekyrou a prsten vypadne z něj.
Kapitola 1-2: Zabijte bosse Uroboros pomocí střelných zbraní.
Kapitola 3-2: V části, kde Josh nabourává do posledního počítače, aby otevřel dveře do doků, tak na vás zaútočí Chainsaw Majini. Zabijte ho a získáte prsten.
Kapitola 3-2: Až se v docích spustí odpočet a vy zamíříte ke člunu, tak zabijte Big Man Majiniho.
Ivory Relief
 Ivory Relief
Typ: Poklad Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 1-2: Až se v domě setkáte s unesenou blondýnkou, která bude nakažená, tak ji zabijte a seberte její přívěšek.
Dead´s Bride Necklace
 Dead Bride´s Necklace
Typ: Poklad Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 5-2: V druhé části této kapitoly se budete pohybovat po dopravních pásech, na kterých budou ležet mrtvoly. U některých z nich se nachází náhrdelník.
Kapitola 6-1: Krátce po zisku obou přístupových karet se dostanete do místnosti, kde se nacházejí 3 nepřátelé s raketomety. Zabijte je a po každém z nich zůstane na zemi ležet náhrdelník.
Royal Necklace
 Royal Necklace
Typ: Poklad Cena: 5 000 G
Lokace
Kapitola 5-3: Dostaňte se po železných lávkách ke kanceláři, kde jsou útočníci s raketomety, zabijte je a vstupte dovnitř. Na stole najdete box s tímto náhrdelníkem.
Jewel Bangle
 Jewel Bangle
Typ: Poklad Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 2-1, 3-2, 5-3, 6-1: Tento šperk můžete vybít z nepřátel Big Man Majini. Tento šperk z nich vypadne ve všech těchto kapitolách.
Venom Fang
 Venom Fang
Typ: Poklad Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola 3-2: Dostaňte se do rafinérie, kde zlikvidujte 2 nepřátelé Chainsaw Manjini, ze kterých tento šperk vypadne.
Antique Clock
 Antique Clock
Typ: Poklad Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 1-2: Dostaňte se k místu, kde musíte vykopnout železnou branku a napravo od ní se nachází budova s několika vchody. Vstupte dovnitř dveřmi pod schody, které jsou jako jediné průchozí, vyběhněte po schodech nahoru a zamiřte na západní balkón, kde otevřete truhlu, ve které hodiny najdete.
Chalice (Silver)
 Chalice (Silver)
Typ: Poklad Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 3-1: Na člunu se vydejte do severozápadního rohu mapy a tam prohledejte truhlu.
Kapitola 3-1: Najdete ho v bedně na centrálním ostrůvku.
Chalice (Gold)
 Chalice (Gold)
Typ: Poklad Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola 5-3: Dostaňte se do ovládací místnosti v ruinách, kde se nachází tlačítko pro spuštění mostu a otevřete skříňku.
Kapitola 6-2: Procházejte všechny skříňky na začátku této kapitoly a najdete 2 zlaté kalichy.
Idol (Silver)
 Idol (Silver)
Typ: Poklad Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 3-1: Dostaňte se na severovýchodní ostrov, dojděte do zadní části a vyhoďte Shevu do levé věže, kde najde sošku v truhle.
Kapitola 3-1: V jihozápadním rohu mapy najdete osadu, kde je bedna a v ní soška.
Idol (Gold)
 Idol (Gold)
Typ: Poklad Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola 4-1: Dostaňte se do části se sochami, aktivujte první sochu a doběhněte k druhé, poblíž které najdete truhlu se zlatou soškou.
Kapitola 4-2: Zamiřte se do části, kde odrážíte paprsek pomocí zrcadel a pokračujte do nejnižšího podlaží. Zde natočte zrcadla na sochu a otevřete tak obě boční místnosti. Uvnitř jedné z nich najdete tuto sošku.
Ceremonial Mask
 Ceremonial Mask
Typ: Poklad Cena: 4 000 G
Lokace
Kapitola 3-1: Na konci kapitoly, než se dostanete na lanovku, tak odbočte do jeskyně napravo a masku najdete v truhle na konci chodby.
Jewel Beetle
 Jewel Beetle
Typ: Poklad Cena: 4 000 G
Lokace
Kapitola 2-2: Začněte kapitolu a zamiřte k vlakovým soupravám. Až mezi nimi proběhnete, tak nalevo uvidíte hromadu desek, na kterou vylezte a místo toho, abyste vylezli na vlak, tak se otočte doprava a seberte brouka.
Kapitola 2-2: Od posledního brouka seskočte z desek dolů, jděte rovně a následně doprava. Na konci uličky prozkoumejte západní roh.
Kapitola 3-1: V závěrečné části kapitoly musíte otáčet pákou, abyste aktivovali most pro vašeho partnera. Vedle páky jsou dveře a napravo od nich tento brouk.
Kapitola 3-2: V oblasti se stany Tricellu prozkoumejte barely s naftou.
Kapitola 3-2: Vylezte na centrální platformu v rafinérii, kde se nachází uzávěr a na ní se nachází brouk.
Kapitola 5-1: Hned na začátku se dejte doleva kolem rostlin a na konci uličky najdete brouka po vaší pravici.
Beetle (Brown)
 Beetle (Brown)
Typ: Poklad Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 3-1: Hned na začátku prozkoumejte kmen palmy napravo.
Kapitola 3-1: Zamiřte do jihozápadního rohu mapy, zamiřte si to okolo obydlí a seberte brouka z jednoho ze stromů.
Kapitola 3-1: Na centrálním ostrově prozkoumejte strom v levé části slepičí farmy.
Kapitola 3-1: Vydejte se na severozápadní ostrov, vysedněte na lávku a z ní seskočte dolů do části ve středu, kde visí ryby. Tam prozkoumejte západní stěnu a najdete ho.
Kapitola 3-1: Vydejte se do východní části jezera s aligátory, utíkejte ke stromu v levé části a najdete brouka.
Beetle (Gold)
Beetle (Gold)
Typ: Poklad Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola 4-2: Dostaňte se do části, kde musíte odrážet paprsky pomocí zrcadel a dostaňte se do nejnižšího, třetího podlaží. Paprsek odrazte na sochu v severní části a jakmile se otevřou boční místnosti, tak jděte do té západní, kde se nachází tento zlatý brouk.
Topaz (Pear)
 Topaz (Pear)
Typ: Drahokam Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 2-1: Dostaňte se do doků a seběhněte dolů na pláž. Otočte se k moři, jděte do pravé části vody a měli byste v ní najít topaz.
Kapitola 2-1: Po zabití Chainsaw Majiniho, který ovládá motorovou pilu, vyběhněte nahoru po schodech a dostanete se k truhle s drahokamy.
Kapitola 4-1: Začněte kapitolu, projděte první částí a zabijte pavoučí monstra. Jakmile se dostanete ke dveřím, tak zničte blízké pochodně a v jedné z nich najdete topaz.
Kapitola 4-1: Po zisku předešlého drahokamu pokračujte do místnosti s mostem, kde budete vy i Sheva rozděleni. Seskočte tedy dolů a najdete pochodeň, ve které je další kus topazu (Pear).
Kapitola 4-2: Na začátku této kapitoly ujděte pár kroků, otočte se a podívejte se vzhůru, kde objevíte drahokam, který sestřelte dolů.
Ruby (Pear)
 Ruby (Pear)
Typ: Drahokam Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 2-2: V temných dolech nechte Shevu, ať vezme svítilnu a vydejte se kupředu. Na prvním rozcestí se dejte doleva, zabijte Majiniho a jděte dál. Po zabití další skupinky najdete drahokam na stropě.
Kapitola 2-2: Po zisku předchozího rubínu  zamiřte na dalším rozcestí doleva a pokračujte k mostu. Zastavte ve středu a podívejte se nahoru.
Kapitola 3-1: Hned na startu kapitoly rozbijte lebku nalevo.
Kapitola 3-1: Dostaňte se na lodi do SV části mapy, vystupte v malé osadě a vydejte se kupředu. Vstupte do první chýše napravo, zastavte se u vchodu a rozstřelte lebku, která drahokam skrývá.
Kapitola 3-1: V osadě, kde v jezeře budou plavat aligátoři počkejte, až se budete vracet nazpět a jakmile seskočíte do vody, tak se otočte doprava. Utíkejte kupředu a na prknech po vaší levici uvidíte drahokam.
Kapitola 3-2: Po spuštění mostu po něm přeběhněte do tunelu a zničte první pochodeň.
Kapitola 4-1: Začněte kapitolu, projděte první částí a zabijte pavoučí monstra. Jakmile se dostanete ke dveřím, tak zničte blízké pochodně a v jedné z nich najdete rubín.
Kapitola 4-1: Po rozdělení s vaším partnerem se vydejte za ním a těsně před opětovným setkáním narazíte na dvě místnosti. Jděte do té napravo a prohledejte sarkofág po vaší levici.
Kapitola 4-1: Dostaňte se do místnosti se sochami, u té předposlední zatáhněte za tahadla a pod tou spodní najdete rubín.
Kapitola 4-2: Dostaňte se k místu, kde se před jednou ze slunečních pastí schováte pod klenbou můstku nad vámi. Podívejte se vzhůru a sestřelte rubín dolů.
Kapitola 4-2: Dostaňte se do 2. podlaží s puzzlem se zrcadly a najdete ho na platformě, kde se schová Sheva při řešení puzzlu.
Kapitola 4-2: Ve třetím podlaží s puzzlem se zrcadly otočte paprsek na sochu a rubín najdete v lebce ve východní místnosti.
Sapphire (Pear)
 Sapphire (Pear)
Typ: Drahokam Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 2-1: Projděte kolem kamionu na mostě, pak i podzemním tunelem a až se znovu dostanete na denní světle, tak se otočte doleva a najdete ho pod vodou.
Kapitola 3-3: Zabijte nepřátele u 2. brány a najdete na lávce v JV rohu.
Kapitola 4-1: Projděte první částí, zabijte pavoučí monstra Bui Kichwa a kolem žebříku pokračujte dozadu. Až se dostanete do slepé uličky, tak se od truhly otočte vzad a podívejte ke stropu, kde uvidíte safír.
Kapitola 4-1: Po zisku předchozího safíru se vraťte k žebříku, vylezte po něm nahoru a doběhněte ke dveřím, kde rozbijte lebku nalevo.
Kapitola 4-1: Poté, co budete se Shevou rozděleni, tak se za ní vydejte a před vaším setkáním uvidíte dvě místnosti. V té nalevo otevřete se Shevou sakrofág a objevíte safír.
Kapitola 4-1: Z místnosti, s posledním safírem, zamiřte do té sousední a rozbijte pochodeň.
Kapitola 4-1: Dostaňte se do místnosti se sochami, u té předposlední zatáhněte za tahadla a pod tou horní najdete safír.
Emerald (Pear)
 Emerald (Pear)
Typ: Drahokam Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 2-1: Po zabití Chainsaw Majiniho, který ovládá motorovou pilu, vyběhněte nahoru po schodech a dostanete se k truhle s drahokamy.
Kapitola 3-1: Dojeďte v člunu na pevninu v severovýchodním rohu mapy, doběhněte do přístřešku s vázami a nahoře sestřelte lebku.
Kapitola 4-1: Doběhněte k žebříku, vylezte po něm nahoru a vstupte do tunelu, kde rozbijte první pochodeň, na kterou narazíte.
Kapitola 4-1: V druhé části se dostanete k sarkofágu, od kterého pokračujte dál  a rozbijte první pochodeň, na kterou narazíte.
Kapitola 4-2: V severovýchodním rohu místnosti s pastí, kde můžete zastřelit Majiniho u laseru, je pochodeň s tímto smaragdem.
Kapitola 4-2: Dostaňte se do třetího podlaží s puzzlem se zrcadly a odkloňte ho na sochu. Následně pak vstupte do východní místnosti a tam rozbijte lebku.
Kapitola 5-1: Na začátku kapitoly se vydejte k severní straně květinové zahrady a podívejte se ke stropu, kde najdete drahokam.
Diamond (Pear)
 Diamond (Pear)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 2-1: Doběhněte do doků a tam uvidíte Majiniho, který chce utéct. Rychle ho zastřelte a vypadně z něj diamant.
Kapitola 2-2: Dostaňte se do poslední části kapitoly, kterou je kaňon, projděte kolem kulometné věže a nalevo uvidíte žebřík. Podívejte se nahoru a sestřelte drahokam ze skály.
Topaz (Square)
 Topaz (Square)
Typ: Drahokam Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 4-1: Jakmile se dostanete do druhé části, kde uvidíte pohled na obrovskou, rozlehlou lokaci, tak doběhněte na konec cesty, seskočte dolů a projděte kolem dvou nádob. Následně se podívejte na zeď nad průchodem a objevíte drahokam.
Kapitola 4-1: Dostaňte se do části se sochami, jděte do jihovýchodního rohu mapy a dostanete se na lávku, kde na vás zaútočí několik Majini. Pak pokračujte na jih, seskočte dolů na schůdky a vyběhněte po nich nahoru. Následně se podívejte ke stropu a sestřelte topaz.
Kapitola 4-1: V části se sochami zatáhněte za tahadla u třetí sochy a objevíte drahokam.
Kapitola 4-2: Vydejte se do chodby se slunečním paprskem, kde jsou na západní straně všechny výklenky. V druhém výklenku z jihu najdete pochodeň, která ukrývá čtvercový topaz.
Ruby (Square)
 Ruby (Square)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 2-1: Po zabití Chainsaw Majiniho, který ovládá motorovou pilu, vyběhněte nahoru po schodech a dostanete se k truhle s drahokamy.
Kapitola 2-2: V dolech se dostaňte do obrovské místnosti a pozabíjejte všechny nepřátele. Pak vylezte po žebříku na centrální platformu, po lávce zamiřte dál na kruhovém zařízení uvidíte třpytící se rubín.
Kapitola 2-2: Ve stejné části jako předchozí rubín zamiřte nahoru a levým tunelem se vydejte dál. Až seskočí Majini dolů, tak ho zabijte, podívejte se ke stropu a sestřelte ho dolů.
Kapitola 3-2: Proběhněte kolem stanů Tricellu a doběhněte ke dveřím. U nich se otočte doprava a ze zdi sestřelte drahokam.
Kapitola 5-1: Hned na začátku kapitoly se otočte a sestřelte ho ze zdi.
Sapphire (Square)
 Sapphire (Square)
Typ: Drahokam Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 2-1: Po zabití Chainsaw Majiniho, který ovládá motorovou pilu, vyběhněte nahoru po schodech a dostanete se k truhle s drahokamy.
Kapitola 3-2: Po spuštění mostu v první části vstupte do tunelu a rozbijte druhou pochodeň.
Kapitola 4-1: Dostaňte se k žebříku, vylezte po něm nahoru a zamiřte do tunelu, kde rozbijte druhou pochodeň.
Kapitola 4-1: Poté, co budete se Shevou rozděleni, tak se za ní vydejte a před vaším setkáním uvidíte dvě místnosti. V té nalevo otevřete se Shevou sakrofág a objevíte čtvercový safír.
Kapitola 4-1: Nachází se pod první sochou s tahadly v místnosti se sochami.
Kapitola 4-2: V místnosti se slunečním paprskem vstupte do východní chodby, kde jsou výklenky na východní straně a rozbijte pochodeň ve druhém výklenku z jihu.
Emerald (Square)
Emerald (Square)
Typ: Drahokam Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 2-1: Dojděte do doků, lokalizujte dům, ve kterém je klíč a nevstupujte dovnitř. Místo toho jděte na jižní stranu domu, vylezte po žebříku na střechu a v severovýchodním rohu střechy ho najdete.
Kapitola 4-1: Pod druhou sochou s tahadly v místnosti se sochami.
Diamond (Square)
Diamond (Square)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 2-2: Dostaňte se do kaňonu, projděte kolem těžkého kulometu a vylezte nahoru po žebříku nalevo. Pokračujte dál, zabijte útočící nepřátele a doběhněte ke zničenému žebříku po vaší levici. Pomocí asistovaného skoku vyhoďte Shevu na útes, následně k ní horní cestou doběhněte a seskočte za ní dolů. Pak se otočte a ze skály napravo od žebříku sestřelte drahokam.
Topaz (Oval)
 Topaz (Oval)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 6-1: Hned na začátku se otočte na jih a jděte k zábradlí. Pak jděte úkrokem doprava a uvidíte Majiniho skrytého za pilířem. Zastřelte ho a později se dostanete k místu, kde jste ho zastřelili. Obdobným způsobem lze získat ještě další 2 oválné topazy v této misi.
Ruby (Oval)
 Ruby (Oval)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 4-1: Najdete ho pod poslední sochou s tahadly na konci této kapitoly.
Sapphire (Oval)
 Sapphire (Oval)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 5-3: Jakmile začne souboj s Weskerem, tak jděte doprava a prozkoumejte dveře. Po skončení vyběhněte nahoru po schodech, utíkejte rovně a doleva za roh. Pokračujte rovně k průchodu před vámi a projděte jím. Hned, jak to uděláte, tak zničte vázu napravo, ve které se drahokam nachází.
Emerald (Oval)
 Emerald (Oval)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 5-3: Jakmile začne souboj s Weskerem, tak jděte doprava a prozkoumejte dveře. Po skončení vyběhněte nahoru po schodech, utíkejte rovně a doleva za roh. Pokračujte rovně k průchodu před vámi a projděte jím. Potom pokračujte do další místnosti, kde se nachází sarkofág, který společně se Shevou otevřete a najdete drahokam.
Diamond (Oval)
 Diamond (Oval)
Typ: Drahokam Cena: 4 000 G
Lokace
Kapitola 2-2: Vydejte se skrz temný důl a dostaňte se až k osvětlené části, kde musíte otočit pákou, abyste uvolnili cestu vašemu partnerovi. Otočte se, podél pravé zdi utíkejte nazpět a objevíte chodbu, která vás zavede k bedně s drahokamem.
Topaz (Trilliant)
 Topaz (Trilliant)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 4-1: Na začátku kapitoly dojděte k žebříku, projděte kolem něj dál do slepé uličky a vylezte na římsu nalevo, kde najdete truhlu.
Ruby (Trilliant)
 Ruby (Trilliant)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 4-1: Až otevřete sarkofág a otevře se pod vámi podlaha, tak spadnete dolů. Vstupte do severní chodby a otevřete truhlu na konci.
Sapphire (Trilliant)
Sapphire (Trilliant)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 4-1: Až otevřete sarkofág a otevře se pod vámi podlaha, tak spadnete dolů. Vstupte do východní chodby a otevřete truhlu na konci.
Emerald (Trilliant)
 Emerald (Trilliant)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 4-1: Až otevřete sarkofág a otevře se pod vámi podlaha, tak spadnete dolů. Vstupte do západní chodby a otevřete truhlu na konci.
Diamond (Trilliant)
 Diamond (Trilliant)
Typ: Drahokam Cena: 4 000 G
Lokace
Kapitola 4-2: Až vložíte všechny 3 emblémy do zdi, tak utíkejte po schodech nahoru a na stěně před vámi uvidíte třpytící se drahokam, který sestřelte dolů a seberte.
Topaz (Brilliant)
 Topaz (Brilliant)
Typ: Drahokam Cena: 2 500 G
Lokace
Kapitola 5-3: Až spustíte most v ruinách (před soubojem s Weskerem), tak přes něj přeběhněte a podívejte se nahoru, kde na stropě objevíte topaz.
Ruby (Brilliant)
 Ruby (Brilliant)
Typ: Drahokam Cena: 2 500 G
Lokace
Kapitola 5-3: Jakmile vstoupíte do ruin, tak zamiřte tunelem kupředu a sledujte strop, kde drahokam snadno objevíte.
Sapphire (Brilliant)
 Sapphire (Brilliant)
Typ: Drahokam Cena: 2 500 G
Lokace
Kapitola 5-3: Jakmile začne souboj s Weskerem, tak jděte doprava a prozkoumejte dveře. Po skončení vyběhněte nahoru po schodech, utíkejte rovně a doleva za roh. Pokračujte rovně k průchodu před vámi a projděte jím. Potom pokračujte do další místnosti, kde se nachází sarkofág, který společně se Shevou otevřete a najdete drahokam.
Emerald (Brilliant)
Emerald (Brilliant)
Typ: Drahokam Cena: 2 500 G
Lokace
Kapitola 5-3: Až začne souboj s Weskerem, tak utíkejte dozadu ke schodišti, vyběhněte po něm nahoru a dejte se po ochozu doprava. Na konci najdete vázu, kterou rozbijte a seberte smaragd.
Diamond (Brilliant)
 Diamon (Brilliant)
Typ: Drahokam Cena: 4 500 G
Lokace
Kapitola 2-2: Dostaňte se k těžkému kulometu na náklaďáku, který se nachází v kaňonu, vyskočte na římsu nalevo a doběhněte k truhle.
Topaz (Marquise)
 Topaz (Marquise)
Typ: Drahokam Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola 1-1: Až vyskočíte oknem ven z domu, kde jste zabili prvního Majiniho, tak se dostanete na ulici, kde vás napadne horda nepřátel. Ty postupně zabijte a z jednoho z nich vypadne tento drahokam. Nepřátel je opravdu hodně, proto doporučuji získání drahokamu až v pozdější fázi hry nebo po dohrání.
Ruby (Marquise)
Ruby (Marquise)
Typ: Drahokam Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola 2-1: Dostaňte se do doků a všimněte si stánků ve středu, které jsou postavy dokola a uvnitř najdete truhlu. Na jednom ze stánků zničte hromadu ovoce, získaný granát hoďte mezi stánky a jakmile se rozpadnou, tak otevřete truhlu a najdete drahokam.
Sapphire (Marquise)
 Sapphire (Marquise)
Typ: Drahokam Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola 5-3:  Na začátku kapitoly projděte dveřmi, shlédněte animaci a vylezte po žebříku nahoru. Následně utíkejte na západ a v místnosti na konci otevřete trezor, ve kterém naleznete safír.
Emerald (Marquise)
 Emerald (Marquise)
Typ: Drahokam Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola 3-3: Vstupte do místnosti nad branou, po jejichž stranách se nacházejí kulometné věže a otevřete šuplík komody v rohu.
Diamond (Marquise)
 Diamond (Marquise)
Typ: Drahokam Cena: 5 000 G
Lokace
Kapitola 6-3: Dostaňte se k vulkánu, kde vás čeká souboj s Weskerem, vydejte se kupředu a jakmile vstoupíte na úzkou lávku před vámi, tak si všimněte skalního převisu po pravé straně lávky. Ten sestřelte dolů brokovnicí nebo nějakou výbušnou zbraní a pokračujte dál. Poté, co se lávka s vámi propadne, tak jděte doleva, přeskočte na plošinu, kterou vytvořil sestřelený převis a dál na pevnou zem, kde najdete diamant.
Power Stone
 Power Stone
Typ: Drahokam Cena: 5 000 G
Lokace
Kapitola x-x: Vypadává z monster zvaných Reaper, se kterými se setkáte v poslední, cca. čtvrtině hry. Jedná se o monstra, které vylézají z kokonů u stropu.
Lion Heart
 Lion Heart
Typ: Drahokam Cena: 5 000 G
Lokace
Kapitola x-x: Vypadává z Lickerů, se kterými se setkáte ve všech třech částech kapitoly 5.
Blue Enigma
 Blue Enigma
Typ: Drahokam Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola x-x: Vypadávají z monster Giant Majini, kteří se nacházejí v kapitolách 3-1 a 4-2. Jedná se o velké nepřátele s maskami.
Soul Gem
 Soul Gem
Typ: Drahokam Cena: 10 000 G
Lokace
Kapitola 4-1: Na konci této kapitoly aktivujte  všechny sochy a utíkejte zpět. Poté co na vás zaútočí boss Popokarimu, tak ho zabijte a vypadne z něj tento drahokam.
Heart of Africa
 Heart of Africa
Typ: Drahokam Cena: 10 000 G
Lokace
Kapitola 5-3: V poslední fázi kapitoly dokončete část souboje s Weskerem a začne souboj s Jill. Utíkejte dozadu mezi obě schodiště a na zemi se objeví drahokam.

Resident Evil 5: Návod – DLC Desperate Escape

Dock Area

Projděte dveřmi na konci chodby, seskočte z ochozu dolů a vypořádejte se s hordami nepřátel. Jelikož nemáte moc nábojů, tak doporučuji útočit na nohy a při omráčení je dorazit pomocí útoků na blízku. Postupně je tedy zlikvidujte a pokud nenajdete klíč u monstra, které zmutuje, tak se nachází v jednom ze dvou trezorů v této části. Jeden se nachází v horní místnosti, kam vylezete po žebříku a druhý v místnost dole (u stejného žebříku). Tyto trezory mohou uschovávat zbraně, granáty nebo právě klíč. Bohužel je to generováno náhodně a tak musíte vše prohledat, dokud nenajdete Transport Area Key. S ním si odemkněte branku, doběhněte ke zničenému žebříku a nechte Joshe, ať vyhodí Jill nahoru.

20150420144327 20150420144451

(Pokračování textu…)

Resident Evil 5: Návod – DLC Lost In Nightmares

The Spencer Estate

Oběhněte zleva schodiště, vstupte do části pod ním a přehoďte páku na stěně. Následně se vraťte ke schodům, po první části vyběhněte nahoru a dejte se doleva. Projděte brankou, u propasti přehoďte Jill na druhou stranu pomocí asistovaného skoku a vraťte se po schodech zpět do přízemí. Počkejte u dveří napravo, než vám je Jill otevře a vstupte do jídelny. Hned po vstupu jděte doleva, přečtěte si knížku v malé místnosti a objevíte password 1. Poté utíkejte k druhým dveřím, projděte jimi a na konci chodby vyběhněte do druhého podlaží. V místnosti s klavírem si nejprve posbírejte věci, pak prozkoumejte klavír a nechte Jill zahrát Moonlight Sonatu.

20150419132235 20150419132358

(Pokračování textu…)

Resident Evil 5: Návod – Kapitola 6

Kapitola 6-1: Ship Deck

Seskočte dolů, vyběhněte po schodech a prostřílejte si cestu k žebříku, po kterém vylezte nahoru. Utíkejte dál, projděte kolem vysokého stožáru lodi a na druhé straně seskočte dolů. Po schůdkách napravo vyjděte nahoru, sejměte nepřátele, kteří se objeví na palubě a doběhněte až k žebříku, u kterého seskočte dolů. Utíkejte dál mezi kontejnery, zmáčkněte tlačítko na jedné z konstrukcí a pod zvednutým zařízením proběhněte dál. Kolem aktivačního panelu se dejte doprava, vylezte nahoru po žebříku a odtlačte kontejner. Následně seskočte dolů a Sheva bude uvězněna v kleci, kterou na ni spustí jeden Majini.

20150416122820 20150416125326

Ubraňte se před útoky nepřátel, seberte kartu, která po jednom z nich zůstane a jděte ke kontejnerům na severní straně. Střelte do zeleně svítícího panelu nahoře, proběhněte pod ním a kartu použijte u panelu. Následně vyběhněte po schodech za brankou nahoru a dejte se doleva. Po žebříku vylezte na vrchol jeřábu, zmáčkněte tlačítko a vraťte se dolů za vysvobozenou Shevou. Vylezte nahoru na kontejner, dejte se doleva a jakmile se aktivuje checkpoint, tak hned doprava. Stoupněte si na jeden kontejner se zelenou podlahou, počkejte, až Sheva střelí do panelu a vy vyjedete nahoru. Pak střelte do panelu u jejího kontejneru a i ona vyjede výš. Dejte se na jih, seskočte dolů a prostřílejte si cestu ke schodišti. Vyběhněte nahoru, vstupte do kajuty a posbírejte vše, co najdete. Jedinou možnou cestou se dostaňte do spodní části tankeru, z kufru si vezměte brokovnici Jail Breaker a pokračujte do místnosti s Excellou. Po zhlédnutí animace se vydejte dál, doběhněte na železnou lávku a po několika krocích se spustí poplach. Schovejte se za zábranu, postupně postřílejte všechny útočníky a seskočte dolů.

20150416153608 20150416154239

Na nic nečekejte, doběhněte ke zvednutému poklopu a seskočte o další patro. Úzkou chodbou doběhněte na konec, vylezte po žebříku nahoru a zabijte nepřátelské vojáky. Vezměte si do ruky Magnum nebo jinou silnou zbraň, ranami do hlavy sejměte velkého Majiniho s rotačním kulometem a seberte kartu s označením A, která po něm zůstane. V zadní části vyběhněte nahoru do schodů, pak se vydejte na konec lávky a seskočte dolů na sníženou platformu. Z trezoru si vezměte kartu B a utíkejte k označeným dveřím, které otevřete pomocí karet. Vstupte do místnosti, zabijte tři vojáky s raketometem a uvolněnou cestou si to namiřte k výtahu, do kterého nastupte.

20150416161628 20150416162809

Kapitola 6-2: Main Deck

Seběhněte po schodech dolů, dejte se doprava a shlédněte animaci, v níž se znovu setkáte s Excellou. Po její proměně mačkejte akční tlačítka na obrazovce a dostaňte se do vnitřních prostor tankeru. Utíkejte chodbou kupředu, vyhněte se útoku monstra a u dalšího chapadla odbočte do místnosti vpravo. Zde prohledejte skříňky, následně vyběhněte druhým východem na chodbu a pokračujte ke schodišti, která vás dostane o patro výš.

20150416165301 20150416165342

Tam zabijte útočící vojáky a seberte kartu, která po jednom z nich zůstane. Pak doběhněte do kontrolní místnosti, kartou otevřete dveře napravo a podle mapy pokračujte na palubu tankeru. Dejte se doleva, otevřete si branku a připravte se na souboj s bossem. Nejprve útočte na žhnoucí koule a zničte je. Až se objeví jedna obrovská koule, tak na ni útočte tím nejsilnějším, co máte a zničte ji (pokud by se znovu objevili malé koule, tak musíte celý postup opakovat).

20150416165915 20150416170031

Kapitola 6-3: Bridge Deck

Vraťte se do kontrolní místnosti, vyslechněte rozhovor s Jill a vstupte do označeného výtahu. Až sjedete dolů, tak si prostřílejte cestu k panelu, aktivujte ho a utíkejte k otevírající se bráně. Postupně zlikvidujte všechny nepřátele, následně přeskočte propast a pokračujte v likvidaci. U brány použijte panely po stranách, než se otevře, tak zlikvidujte dva Reapery a vyběhněte na ochoz. Odtud postupně likvidujte obyčejné vojáky a poté i ty s rotačními kulomety. Seberte karty, které po nich zůstanou, vraťte se zpět do spodního podlaží a utíkejte dozadu ke dveřím, které otevřete pomocí karet. Použijte výtah a připravte se na souboj s Weskerem. Jděte doleva a z vitríny si vezměte raketomet. Následně proběhněte celou oblast, vypněte světlomety pomoci blízkých panelů a až Wesker nebude vědět, kde jste, tak po něm vystřelte raketu.

20150416172545 20150416180938

Ten ji vzápětí zachytí a vy mu ji musíte rychle rozstřelit v rukách. Poté k němu utíkejte, chytněte ho a pokuste se píchnout mu injekci, což se napoprvé nepodaří. Vylezte po žebřících nahoru na ochoz, rozbijte vitrínu a vezměte si druhou raketu. Tu nabijte vašemu partnerovi do raketometu (nebo ji on nabije vám) a opakujte postup, dokud se vám nepodaří vpíchnout Weskerovi injekci. Poté shlédněte sekvenci, mačkejte akční tlačítka na obrazovce a nakonec se dostanete do sopečné oblasti. Utíkejte kupředu, znovu se setkejte s Weskerem a utíkejte dál. Poté se s vámi propadne skalní můstek a vy a váš partner budete rozděleni. Přeskočte přes propast, jděte po cestičce nalevo a vyběhněte na centrální plošinu. Počkejte, až k vám dojde zmutovaný Wesker a střílejte mu do odkrytého bodu na hrudníku.

20150416181243 20150416181502

Jakmile ho dostatečně zraníte, tak přeskočí za Shevou a půjde po ní. Uvolněte jí cestu střelbou do skalních útvarů, sledujte ji a až spadne, tak ji ochraňte před Weskerem. Následně se podívejte z centrální plošiny dozadu a uvidíte balvan. Seskočte k němu, mačkejte příslušná tlačítka a shoďte ho do lávy, čímž uděláte cestu pro Shevu. Spolu s ní se vraťte zpět na centrální plošinu a začněte do Weskera střílet, co jen to půjde. Až odkryje svůj slabý bod, tak mu do něj palte z Magnumu a on se odpotácí na onen svět. Nakonec už jen zmáčkněte akční tlačítka, která se objeví během animace a tím dokončete celou hru.

20150416183018 20150416184215

Resident Evil 5: Návod – Kapitola 5

Kapitola 5-1: Underground Garden

Vyběhněte nahoru po schůdkách, přeběhněte přes lávku a po schodech na druhé straně zase dolů. Na konci projděte dveřmi a vstoupíte do chodby, kde se poprvé setkáte s Lickerem. Vstupte tedy do označené místnosti (podívejte se do mapky), druhými dveřmi ji opusťte a utíkejte na konec, kde otočte uzávěrem na dveřích. Vstupte do místnosti, přehoďte páku na stěně a rozstřelte okenní tabule. Potom vyběhněte na chodbu, proběhněte mezi klecemi s pokusnými zvířaty a po chvíli na vás zaútočí dva Lickeři. Zbavte se jich, v zadní části prosklené místnosti otevřete dveře s uzávěrem a vejděte do chodby za nimi.

20150415191236 20150415192146

Tou se vydejte kupředu, v místnosti po vaší pravici si vezměte z bedny kulomet AK-74 a po schodišti na konci chodby vyběhněte nahoru. Následně přehoďte páku na stěně, projděte dveřmi opodál a opatrně projděte kolem hordy Lickerů. Až dojdete k poškozené bráně, tak ji rychle vykopněte a doběhněte k výtahu, který si přivolejte. Než přijede, tak se ubraňte před Lickery, poté do něj nastupte a sjeďte dolů. Dejte se chodbou kupředu, shlédněte animaci a připravte se na souboj s obřím bossem. Na něj doporučuji si připravit raketomet nebo vylepšený Magnum. Hned jak souboj započne, tak se pomocí akčních tlačítek vyhněte nepřátelskému útoku a začněte útočit na rudé body na jeho končetinách. Až ho dostatečně zraníte, tak monstrum na chvíli upadne a vy mu můžete zaútočit na ústa. V tu chvíli si tedy vytáhněte nějakou opravdu silnou zbraň a pošlete ho na onen svět.

20150415192638 20150415193357

Kapitola 5-2: Experimental Facility

Vydejte se po můstku naproti, projděte dveřmi a doběhněte ke schodišti. Seběhněte po něm dolů, skryjte se za bedny a vypořádejte se s vojáky. U zavřených dveří stiskněte s Shevou tlačítka po stranách, proběhněte malou chodbou a zlikvidujte útočníky před vámi i ty nahoře. Pak vyběhněte po schodech, sejměte další várku útočníků a doběhněte k výtahu, který vás vyveze výš. Jděte dál, vyhněte se všem Lickerům, případně je zabijte a na konci projděte dveřmi. Jděte doprava podél zábradlí, u žebříku seskočte dolů a budete napadeni dalšími nepřáteli. Prostřílejte se k žebříku, vylezte nahoru a na druhé straně seskočte dolů. Zlikvidujte poslední známky odporu, utíkejte na vyvýšenou část a seskočte na přepravní pás s bednami. Po něm utíkejte kupředu a až budete moci, tak vylezte na platformu napravo. Přehozením páky zastavíte pás a Sheva vás tak bez problémů dožene. Po schodech vyběhněte o patro výš, vykopněte dveře a dostanete se k pásu, na kterém jsou výbušné lahve. Prostřílejte si cestu na konec pásu, vylezte na plošinu nalevo a seběhněte po schodech dolů.

20150415194704 20150415200947

Z kufru na stolku si vezměte kulomet SIG 556, vyběhněte po schůdkách vedle vás a povšimněte si panelu, který je momentálně neaktivní. Dejte se doprava, jedinou cestou doběhněte ke generátoru a nahoďte ho. Pak si to namiřte zpět, zabijte monstra, která vypadnou z kukel na stropě a aktivujte panel. Seskočte na běžící pás, svezte se dozadu k peci a přeběhněte doprava za zábradlí. Následně se otočte, utíkejte na konec, kde si dejte pozor na ožívající nepřátele a vyskočte na plošinu napravo. Následně vyběhněte po schodech a projděte dveřmi na konci. Chodbou utíkejte kupředu, seskočte dolů a projděte dveřmi, za kterými vás čeká souboj s bossem. Tomu bohužel normálními náboji neublížíte a tak budete muset taktizovat. Nejprve si posbírejte vše, co v místnosti najdete, převrhněte všechny červené plynové lahve a v případě, že je monstrum zachytí, tak do nich střelte, čímž mu způsobíte značné zranění. Následně prozkoumejte zařízení s plamenometem, počkejte, až se nabije a pak nechte Shevu, ať s ním útočí na bosse. Vy si vezměte do ruky kteroukoliv silnou zbraň a střílejte do slabých bodů na jeho těle. Sheva po chvíli vrátí plamenomet do zařízení a vy budete muset čekat, dokud se znovu nenabije. Celý postup opakujte tak dlouho, dokud ho nezabijete. V případě problémů si kupte raketomet a hned jak souboj začne, tak po něm hoďte zápalný granát. Ten po výbuchu odkryje jeho slabé místo a vám stačí jeden přesný zásah do něj.

20150415203115 20150415204521

Kapitola 5-3: Uroboros Research Facility

Severními dveřmi opusťte místnost, kde jste bojovali s Uroborosem a vylezte nahoru po žebříku. Dejte se doprava, vyběhněte po schodech a projděte dveřmi na konci. Utíkejte dál, vyběhněte na ochoz a naproti zlikvidujte několik vojáků. Potom se zbavte Reapera, který vyleze z kukly a přeskočte na vedlejší železnou lávku. Poté se vydejte kupředu, odbočte doleva a v místnosti na konci aktivujte přívod elektrické energie. Doběhněte k ovládacímu panelu, přehoďte páku a na pohyblivé plošině zlikvidujte skupinu nepřátelských vojáků. Až dojede, tak na ni nastoupí Sheva a bude převezena na druhou stranu. Tam zatáhne za páku ona a vy se tak budete moci dostat za ní (případně můžete jet vy první a ona jako druhá, volba je na vás). Následně se dejte doleva, po ochozu doběhněte do kanceláře a odtud dozadu ke dveřím, kterými projděte. Doběhněte ke schodišti, seběhněte dolů a u panelu přehoďte obě páky, čímž uvedete plošinu do provozu. Počkejte, až platforma zpomalí a sejměte vojáky za ovládací pákou v kontrolní místnosti.

20150416004621 20150416010917

Celý postup zopakujte, dokud plošina nevyjede až úplně nahoru a tam zastaví. Zabijte vojáky na schodišti, vyběhněte nahoru a zamiřte na konec železné lávky. Projděte vraty na konci, chodbou se vydejte dál a doběhněte k ruinám. Utíkejte k padacímu mostu, napravo od něj přehoďte páku a utíkejte k výtahu. Nechte Shevu, ať ho přivolá, naskočte do něj a budete vyvezeni nahoru. Do ruky si vezměte to nejsilnější, co máte u sebe, prostřílejte se mezi Lickery na konec a odtlačte kontejner. Stropním otvorem seskočte do kontrolní místnosti, přehoďte páku a posbírejte si věci ze skříňky. Následně odemkněte dveře, přeběhněte přes padací most na druhou stranu a projděte dveřmi. Po shlédnutí animace započne souboj s Weskerem a Jill.

20150416074207 20150416074430

Utíkejte ke dveřím napravo, prozkoumejte je a odehraje se krátká sekvence. Pak vyběhněte po schodech nahoru, utíkejte chodbou dozadu a schovejte se za první roh. Vezměte si do ruky silnou zbraň (nejlépe magnum), počkejte, až se přiblíží Wesker a rychle vykoukněte zpoza rohu a vystřelte. Následně se vydejte dál a celý postup opakujte, dokud Weskera dostatečně nezraníte a on zmizí. Následně budete bojovat jen s Jill. Přiběhněte k ní, chytněte ji nebo přehoďte a nechte vašeho partnera ať vystřelí do zařízení na její hrudi. Následně nechte Shevu, ať ji chytne a začněte vytahovat zařízení z hrudi. Vyhněte se jejímu následnému útoku pomocí akčních tlačítek, celý postup opakujte, dokud jí zařízení nevytrhnete a shlédněte animaci.

20150416075118 20150416075332

Resident Evil 5: Kompletní průvodce

V následujícím článku najdete souhrn všech částí průvodce ke hře Resident Evil 5. Postupně doplňuji již napsané články ze starého webu a přihazuji hlavně fotky. Postupně se objeví vše k této hře včetně DLC, které můžete koupit buď samostatně nebo jako součást Gold Edice. Ve verzi pro Xbox One a PS4 vyšel veškerý obsah komplet se hrou.

Sekce

 1. Tipy ke hře
 2. Návod
 3. BSAA emblémy
 4. Poklady a drahokamy
 5. Zbraně a jejich vylepšení
 6. Návod DLC: Lost In Nightmares
 7. Návod DLC: Desperate Escape
 8. Achievement / Trophy Guide

Resident Evil 5: Návod – Kapitola 4

Kapitola 4-1: Caves

Vydejte se po molu do jeskynního tunelu a zamiřte k žebříku. Vylezte nahoru, přeběhněte na druhou stranu a doběhněte ke dveřím, které vás zavedou do starobylého městečka. Na konci chodby seskočte dolů, otočte se doprava a projděte průchodem. Pak seběhněte dolů, seskočte o podlaží níž a utíkejte k můstku, kde budete vy a Sheva rozděleni. Seskočte dolů, zabijte první várku domorodců a prostřílejte se ke schodkům. Po těch vyběhněte nahoru, dejte se doprava a utíkejte za Shevou. S ní si to namiřte k označené rakvi, otevřete ji a propadnete se dolů. Zmáčkněte akční tlačítko pro hladký dopad, z beden seberte drahokamy a pokračujte dveřmi na severu do obrovského sálu. Nejprve se zbavte nepřátel, pak utíkejte k otočnému mechanismu a spolu se Shevou ho začněte otáčet. V zadní části se otevřou dveře, které se začnou zavírat. Na nic tedy nečekejte, proběhněte mezi ohnivými koulemi a za dveřmi sešlápněte podstavec, čímž mechanismus zastavíte. Potom seběhněte dolů a projděte dveřmi. Chodbou si to namiřte kupředu a jakmile sešlápnete podstavec na zemi, tak vás bude čekat sekvence, ve které musíte mačkat akční tlačítka. Při třetím a zároveň posledním skoku přes propast si dejte pozor a nezapomeňte se zachytit okraje, abyste nespadli dolů. Poté doběhněte k tahadlům, za které zatáhněte, seběhněte po schodech a utíkejte rovně.

20150415133425 20150415134438

Na konci se dejte doleva, zvolte možnost investigate a Sheva vám řekne, ať jdete k druhému tahadlu. Utíkejte přes křižovatku až k druhému tahadlu a spolu s Shevou za ně zatáhněte. Od sochy se dejte doprava, doběhněte k rozcestí a po vytvořeném schodišti vyběhněte nahoru. Zatáhněte za tahadla u sochy přímo před vámi, otočte se a utíkejte kupředu. Na konci jděte doprava, shlédněte krátkou animaci a doběhněte ke schodům. Po nich seběhněte dolů, následně po dalších nahoru a zatáhněte za tahadla u třetí sochy. Potom jděte doprava a doběhněte k soše s jedním tahadlem. Řekněte Shevě, ať zde zůstane, vraťte se ke schodišti a až seběhnete dolů, tak utíkejte dál uličkou nalevo. Na konci jděte doleva a na scéně se objeví skupina domorodců spolu s několika pavoučími monstry. Všechny je tedy zabijte, utíkejte k soše v rohu této části a zatáhněte za tahadlo. Vydržte, dokud Sheva nezatáhne za tahadlo horní sochy, potom se vydejte k rozcestí a chodbou nalevo doběhněte k poslední soše. Po aktivaci tahadel utíkejte nazpět a do cesty vám vpadne další boss. Zabijte ho stejně jako toho v kapitole 2-2, doběhněte ke schodům a vyběhněte po nich nahoru. Poté už jen projděte dveřmi a zhlédněte animaci.

20150415140653 20150415141910

Kapitola 4-2: Worship Area

Utíkejte nahoru, prozkoumejte panel a zjistíte, že do něj můžete vložit tři kruhové symboly. Dejte se doleva, shlédněte spuštění sluneční pasti a až kolem vás projede paprsek, tak projděte průchodem naproti. Doběhněte ke schodišti, vyběhněte po něm nahoru a seberte z podstavce mořský emblém. Následně zabijte nově příchozí nepřátele, utíkejte do uličky se sluneční pastí a vydejte se na sever. Před pastí se schovávejte do bočních uliček, doběhněte až ke konci a vstupte do uličky nalevo, kde se nachází druhá sluneční past. Zamiřte kupředu, vyběhněte po schodech nahoru a dostanete se do uličky se třetí pastí. Dejte se doleva, na konci přehoďte Shevu na druhou stranu pomocí asistovaného skoku a chraňte ji střelbou na dálku. Po sebrání nebeského emblému se k vám vrátí a spolu budete muset zabít několik další nepřátel. Vraťte se do uličky s třetí pastí, utíkejte na východ k checkpointu a odbočte doprava. Proběhněte na jižní konec, jděte doleva a vyčistěte celou část od místních domorodců.

20150415144544 20150415144621

Následně si vezměte zemský emblém, vraťte se k panelu a všechny tři emblémy do něj vložte. Potom vyběhněte nahoru po schodech, doběhněte k velkým vratům a projděte jimi. Za nimi seběhněte dolů po schodech a vstupte do sluneční místnosti. Zde se nachází celkem pět zrcadel, díky kterým můžete odrážet sluneční paprsek. Utíkejte k zrcadlu v levé zadní části, otočte na něj zrcadlo přímo pod ním a pak sjeďte výtahem dolů (musíte přistoupit k zrcadlu v levém zadním rohu a zmáčknout tlačítko B). Až sjedete dolů, tak skopněte z boku oba kamenné sloupy a natočte zrcadla, aby zasáhli to s výtahovou plošinou (poznáte ho podle zabarvení podlahy okolo). Potom sjeďte dolů o další patro a v žádném případě neotvírejte bednu uprostřed, protože skrývá past. Místo toho natočte zrcadla na to výtahové v zadní místnosti, sjeďte o další patro a utíkejte kupředu, čímž ukončíte kapitolu.

20150415145735 20150415145941

Resident Evil 5: BSAA emblémy

V následujícím článku můžete najít lokace všech 30 BSAA emblémů, které jsou velmi dobře ukryty a jejichž odhalení je potřeba, abyste odemknuli speciální obleky pro Chrise Redfielda i Shevu Alomar. Rovněž tak můžete odemknout i jednu trofej, achievement s názvem Badge of Honor. Najít všechny sám je docela obtížný úkol a tak věřím, že vám rady určitě přijdou vhod a podaří se vám je posbírat všechny do jedné.

Emblém 1
Kapitola 1-2:
Public Assembly
Lokace:
Doběhněte ke schodišti, které vede k zamčeným dveřím a projděte dveřmi pod schody. Uvnitř domu vyběhněte po schodech nahoru, vyjděte na balkón naproti schodišti, dejte se doprava a podívejte se na dům naproti přes ulici. Přímo pod střechou uvidíte viset emblém.

1-1 1-2
1-3 1-4

Emblém 2
Kapitola 1-2:
Public Assembly
Lokace: Až najdete tělo mrtvého vojáka Alpha týmu, tak pokračujte kupředu a vylezte po žebříku nahoru. Pak se otočte o 180°, podívejte se nahoru k vodárenské věži a rozstřelte emblém.

2-1 2-2
2-3 2-4

Emblém 3
Kapitola 1-2: Public Assembly
Lokace: Po zabití bosse otevřete klíčem Furnace Key dveře, vydejte se chodbou kolem mrtvoly a zamiřte k místu, kde uvidíte výtah na konci chodby a po pravé straně budete mít pletivo. V tu chvíli se otočte doprava a uvidíte emblém před sebou.

3-1 3-2
3-3 3-4

Emblém 4
Kapitola 2-1: 
Storage Facility
Lokace: Hned na začátku kapitoly zamiřte ke dveřím a napravo od nich uvidíte emblém na stěně.

4-1 4-2

Emblém 5
Kapitola 2-1: Storage Facility
Lokace: Dostaňte se na most, vyhněte se jedoucímu vozu a prostřílejte se na jeho konec. Pak se otočte doleva, seběhněte po schodech po vaší levici dolů k řece a otočte se k mostu. Emblém uvidíte na dřevěné desce u pilíře mostu.

5-1 5-2
5-3 5-4

Emblém 6
Kapitola 2-1:
 Storage Facility
Lokace: Až se dostanete do přístavního tržiště, tak přeběhněte přes malou pláž ke stánkům a najděte malou budku s nápisem Charge. Podívejte se skrz okno dovnitř ke stropu a najdete emblém.

6-1 6-2
6-3 6-4

Emblém 7
Kapitola 2-1: Storage Facility
Lokace: Získejte na tržišti klíč, odemkněte si dveře dál a přeběhněte přes loď na druhou stranu. Až se dostanete na pevnou zem, tak utíkejte kupředu a vylezte na střechu po žebříku nalevo. Pak se otočte doleva a uvnitř domu uvidíte emblém.

7-1 7-2
7-3 7-4

Emblém 8
Kapitola 2-1: 
Storage Facility
Lokace: 
Až vyběhnete po schodech do 3. podlaží budovy, tak budete muset Shevu přehodit do budovy naproti. Udělejte to, otočte se o 180º a podívejte se vzhůru. Emblém uvidíte na kusu konstrukce z železobetonu.

8-1 8-2
8-3 8-4

Emblém 9
Kapitola 2-2: 
Train Station
Lokace: Krátce po začátku levelu proběhněte mezi vagóny, vylezte nahoru na vagón po dřevěných deskách a otočte se doprava ke stožáru. Na vrcholku stožáru uvidíte devátý emblém.

9-1 9-2
9-3 9-4

Emblém 10
Kapitola 2-2: Train Station
Lokace: Až půjdete skrz temné tunely a dostanete se na provazový most, přes které vedou koleje, tak se otočte doprava k vodopádu a najdete emblém.

10-1 10-2

Emblém 11
Kapitola 2-2: 
Train Station
Lokace: Projděte kolem těžkého kulometu, vylezte po žebříku nahoru a pokračujte dál až k místu, kde seskočíte dolů. Pokračujte po cestě dál, vyběhněte nahoru do kopečka a podívejte se směrem k továrně, ze které jste na začátku vyběhli. Na úrovni první střechy uvidíte emblém, který můžete sestřelit pomocí sniperovky.

11-1 11-2
11-3 11-4

Emblém 12
Kapitola 3-1: Marshlands
Lokace: Hned na začátku kapitoly se podívejte na severozápad podél drátů elektrického napětí, vezměte si do rukou sniperovku a zamiřte na vzdálenější stožár, kde se nachází emblém. Pokud hrajete v kooperaci, tak můžete přijet blíž a druhý hráč může emblém sestřelit zblízka.

12-1 12-2
12-3 12-4

Emblém 13
Kapitola 3-1: 
Marshlands
Lokace: Vydejte se na centrální ostrov, podívejte se pod chýši skrze schody a objevíte emblém pod podlahou chýše.

13-1 13-2

Emblém 14
Kapitola 3-1: Marshlands
Lokace: Nasedněte do člunu, jeďte k severozápadní osadě a tam zamiřte do přístřešku, kde přímo pod střechou najdete emblém.

14-1 14-2

Emblém 15
Kapitola 3-1: 
Marshlands
Lokace: Poté, co vložíte 4 části emblému do dveří, tak jimi projděte, seskočte do vody a otočte se. Přímo pod podlahou uvidíte vzadu na zdi emblém.

15-1 15-2

Emblém 16
Kapitola 3-2:
Execution Grounds
Lokace: Dostaňte se ke stanům Tricellu, projděte jimi dozadu a podívejte se do prostoru mezi ně.

16-1 16-2

Emblém 17
Kapitola 3-2:
Execution Grounds
Lokace: Až se na konci kola začne v přístavu odpočítávat čas, tak se otočte o 180° a vstupte do budovy napravo, kde objevíte emblém.

17-1 17-2

Emblém 18
Kapitola 3-3: Oild Field
Lokace: Až se dostanete k první zavřené bráně, tak se otočte a podívejte se pod plošinu, kde lehce uvidíte okraj emblému, který bez problémů sestřelíte sniperovkou.

18-1 18-2

Emblém 19
Kapitola 4-1: Caves
Lokace: Dostaňte se jeskyněmi až k prvnímu žebříku, vylezte po něm nahoru a postavte se na most před vámi. Potom se otočte doprava a podívejte se dolů.

19-1 19-2

Emblém 20
Kapitola 4-1: 
Caves
Lokace: Až se dostanete do nové části, kde uvidíte pozůstatky starověkého města, tak se podívejte směrem k zářícímu krystalu. Vezměte si do rukou sniperovku, podívejte se na budovu přímo pod krystalem a objevíte emblém, který zdálky sestřelte.

20-1 20-2

Emblém 21
Kapitola 4-1: 
Caves
Lokace: Dostaňte se do poslední části se sochami, seběhněte po schodech na rozcestí a otočte se doleva, kde před vámi uvidíte sochu. Podívejte se vysoko nad ni a na stěně najdete další emblém, který sestřelte sniperovkou.

21-1 21-2
21-3 21-4

Emblém 22
Kapitola 4-2: 
Worship Area
Lokace: Sjeďte výtahem do 3. podlaží části s odrazovými zrcadly a zamiřte paprsek na sochu v pravé části. Poté se vydejte do místnosti za sochou a tam objevíte mrtvolu. Až budete stát před ní, tak se otočte o 180° a nad vchodem najdete emblém.

22-2 22-4

Emblém 23
Kapitola 5-1:
Underground Garden
Lokace: Hned na začátku kapitoly se dejte doprava a dojděte na konec cesty, kde vám potrubí brání v postupu. Podívejte se pod most před vámi a na potrubí uvidíte emblém.

23-1 23-2

Emblém 24
Kapitola 5-2: 
Experimental Facility
Lokace: Až se dostanete na transportní pás, po kterém jezdí láhve s plynem, tak se dostaňte na konec, vylezte na plošinu nalevo a seběhněte po schodech dolů. Běžte k otevřenému kontejneru nalevo a podívejte se dovnitř, kde objevíte emblém.

24-1 24-2
24-3 24-4

Emblém 25
Kapitola 5-3: 
Uroboros Research Facility
Lokace: Hned na začátku kapitoly projděte dveřmi a před sebou uvidíte dvojici ventilátorů. Za tím napravo najdete první emblém v této kapitole.

25-1 25-2

Emblém 26
Kapitola 5-3: 
Uroboros Research Facility
Lokace: Až se dostanete na velkou kruhovou plošinu, tak aktivujte terminál a plošina se rozjede. Nejlepší je dokončit celou jízdu až nahoru a poté emblém sestřelit z okraje plošiny nebo skrz ni. Emblém se nachází na podlaze jedné z místností, ve kterých nepřátelé zpomalovali plošinu pomocí páky.

26-1 26-2
26-3 26-4

Emblém 27
Kapitola 5-3: 
Uroboros Research Facility
Lokace: Dostaňte se do ruin, kde uvidíte rozdělané staveniště, podívejte se nalevo k výtahu a panelu a běžte dozadu za panel. Potom se podívejte dolů do výtahové šachty a sestřelte emblém.

27-1 27-2

Emblém 28
Kapitola 6-1: 
Ship Deck
Lokace: Až na Shevu spadne klec a bude uvězněná, tak se otočte doleva a před sebou uvidíte otevřený kontejner, ze kterého budou vyskakovat nepřátelé. Hoďte dovnitř granát a zničte tak nepřátelé i emblém.

28-1 28-2

Emblém 29
Kapitola 6-1: 
Ship Deck
Lokace: Až se budete snažit zachránit Shevu, tak se dostaňte ke stožáru, vylezte po něm až nahoru a podívejte se na jih. V dáli uvidíte lodní věž, na jejímž vrcholu objevíte emblém, který musíte sestřelit pomocí sniperovky.

29-1 29-2
29-3 29-4

Emblém 30
Kapitola 6-1: 
Ship Deck
Lokace: 
Po setkání s Excellou se objevíte v malé místnosti před nádobami s rostlinami. Ve skříňce napravo od nich se nachází poslední emblém ve hře.

30-1 30-2

Resident Evil 5: Návod – Kapitola 3

Kapitola 3-1: Marshlands

Na malém ostrůvku před vámi si vezměte Beast Slate, vraťte se ke člunu a nasedněte do něj. Jeďte kousek dopředu, sledujte mapu a odbočte do úzké vodní uličky nalevo. Tou dojeďte až k osadě, celou ji dokola objeďte a zaparkujte u mola. Jděte k chýši v severozápadním rohu, postřílejte útočící domorodce a uvnitř najdete Warrior Slate, se kterým se vraťte zpět k člunu. Jeďte zpět na východ, postřílejte vesničany na palisádách a jakmile zmizí kůly pod hladinou, tak pokračujte dál. Jakmile projedete úzkou cestou, tak si to namiřte na sever a dostanete se na otevřené prostranství. Plavte k osadě na východě, zastavte u mola a slezte do vody. Tou se vydejte kupředu, vyhněte se aligátorům a po žebříku vylezte nahoru. Doběhněte do chýše na konci, z truhly seberte Raptor Slate a vraťte se ke člunu. Jeďte do osady na severu, slezte na suchou zem a doběhněte do kruhové oblasti. Vzadu můžete vidět dvě věže, které mají zničené žebříky.

20150413124655 20150413125923

Pomocí asistovaného skoku vyhoďte Shevu do té napravo, vezměte si Shaman Slate a vraťte se do člunu. Namiřte si to do severozápadního kvadrantu, najděte potopený vrak lodi a na něm bednu s raketometem, který se vám bude určitě hodit, protože se jedná o nejsilnější zbraň ve hře. Potom se vydejte do západní části, kterou máte vyznačenou na mapě, postupně zasaďte do dveří všechny čtyři pláty a projděte jimi. Seskočte dolů do koryta, doběhněte do vesnice a tam se aktivuje další checkpoint. Utíkejte k otevřené chýši napravo, kolem které vidíte v zemi díry a po vstupu vás obklíčí nepřátele. Postupně je tedy všechny zlikvidujte, ze země seberte zbraň S&W M29 a levým průchodem vyběhněte ven. Zabijte všechny, na které narazíte, vyběhněte do kopečka a na konci se vytáhněte nahoru. Nalevo se ujměte páky, začněte s ní otáčet a nechte Shevu přeběhnout po padacím mostu na druhé straně propasti. Následně jděte ke dveřím napravo, počkejte, až je vaše partnerka otevře a jděte k lanovce, kterou odjedete do další části.

20150413131752 20150413132002

Kapitola 3-2: Execution Ground

Proběhněte domem, shlédněte krátkou animaci a seskočte dolů na molo. Utíkejte kupředu, pak odbočte doprava a přeskočte na další plošinu, kde vás čeká krátká animace. Pak seskočte dolů, povšimněte si padacího mostu po vaší levici a nalevo od žebříku prozkoumejte otočnou páku (Sheva vám řekne, že zůstane u páky a vy máte jít na vor). Vylezte nahoru, z plošiny skočte na další a jděte k rozcestí před vámi, odkud se vydejte doleva. Dostaňte se na vor a Sheva začne otáčet pákou, čímž ho uvede do pohybu. Dejte si pozor na útočícího aligátora a jakmile bude chtít zaútočit, tak zmáčkněte akční tlačítko a vyhněte se útoku. Na konci vylezte nahoru na pevnou zem, kopněte do tlačítka a následně uvolněte bránu. Vydejte se zpět k padacímu mostu, přeběhněte na druhou stranu a vstupte do jeskyně.

20150413142035 20150413143707

Tou proběhněte na konec a narazíte na stany Tricellu. Prohledejte je, seberte vše, co najdete a pokračujte do rafinérie, kde se odehraje scénka s Irvingem. Nejprve prostřílejte všechny Majini, pak vyběhněte po schodech nalevo a po žebříku vylezte k prvnímu uzávěru, kterým otočte. Následně se dostaňte na jižní kruhovou platformu (řiďte se mapkou) a přehoďte páku. Jakmile k vám dojede lanovka, tak sjeďte na druhou stranu a otočte uzávěrem. Poté z branky sundejte závoru, zabijte Majiniho s motorovou pilou a pokračujte na plošinu v severozápadním rohu. Tam nejprve přehoďte páku, opět sjeďte na druhou stranu a otočte posledním uzávěrem. Zůstaňte, kde jste, zabijte druhého Chainsaw Majiniho, který se objeví a ze sudu seberte minu. Připravte si ji do ruky, utíkejte k uvolněné cestě na východě a po schodech vyběhněte nahoru. Hned jak to uděláte, tak položte minu na zem, počkejte, až na ní někdo stoupne a přeživší nepřátele zastřelte. Následně utíkejte na konec lávky, seskočte dolů a projděte dveřmi. Po skončení animace ubraňte Joshe před bandou nepřátel, vyjeďte výtahem nahoru a po systému železných lávek doběhněte k druhému ovládacímu panelu. Zde musíte opět ubránit Joshe, dokud se neotevřou dveře u panelu. Dostaňte se do loděnice, dejte se doprava a u Irvingovi lodi vás čeká krátká sekvence. Po jejím skončení začne odpočet a vy se budete muset dostat za Joshem, který je na druhé straně doků. Pročistěte si cestu až k němu a nasedněte do člunu.

20150413144757 20150413145202

Kapitola 3-3: Oil Field

Nejprve zlikvidujte vesničany na člunech, kteří vás pronásledují, poté se otočte a během cesty střílejte do výbušných nádrží na ochozech, čímž eliminujete nepřátele s kušemi. Až dojedete k první bráně, tak vylezte na pevnou zem nalevo, oběhněte celou oblast až k páce, kterou přehoďte a vraťte se zpět k člunu. Nasedněte do něj, likvidujte okolní nepřátele a dejte si pozor na potrubí, pod kterým se musíte přikrčit. Po chvíli dorazíte k druhé uzavřené bráně, kde se člun opět zastaví. Vylezte ven, sejměte osádku dvou kulometných věží nahoře a následně zabijte i ostatní vesničany. Jakmile posbíráte vše, co najdete, tak se chytněte páky na jedné straně brány a počkejte, až k té druhé doběhne Sheva. Po jejich přehození vylezte rychle ke kulometné věži, obsaďte ji a postřílejte nepřátele. Poté se vraťte ke člunu, nasedněte na něj a shlédněte animaci, po jejímž skončení vás bude čekat souboj s bossem.

20150413154040 20150413154200

Ten se skládá ze dvou částí. Nejprve se ujměte děla, začněte střílet na svítící bod monstra a až se schová pod vodu, tak na vás zaútočí chapadly. Snažte se jim vyhýbat, střílejte do nich z děla a až zmizí, tak si dejte pozor na další, která budou útočit i z druhé strany. Celý postup pak opakujte, dokud monstrum dostatečně nezraníte a započnete druhou fázi souboje. V té se Irving vynoří u zádi a vy ho budete moci zasáhnout. Vezměte si do ruky raketomet, namiřte na Irvinga a dobře mířenou ranou ho sejměte. Pokud nemáte raketomet, tak se budete muset spolehnout na ostatní zbraně a celý boj se tím protáhne.

20150413154853 20150413155341
Next page →