Tag Archives: Rytířské techniky

Final Fantasy IX: Schopnosti

V tomto díle se veškeré schopnosti vašich postav učíte z předmětů, které jsou různorodé. Jedinou výjimku tvoří jako modrý mág Quina, která se učí modrou magii tím, že spořádá nebo uvaří nepřátele. Jednotlivé schopnosti jsou rozděleny do dvou kategorií: Aktivní (jenž se dají použít v menu nebo přímo v boji) využívají pro vyvolání MP, které lze doplňovat elixírem nebo podpůrnými prostředky jako je Ether či Elixir a dále ty pasivní, které si za magické kameny aktivujete v menu postav. Ty slouží jako podpora postav automaticky a jedinou nevýhodou je, že počet kamenů je omezen úrovní postavy. Každá pasivní schopnost samozřejmě stojí jiný počet kamenů a tak je jen na vás jaké z nich si aktivujete, protože je můžete mimo boj kdykoliv deaktivovat. Schopnosti se vždy stanou dostupnými jakmile si nastavíte předmět a za získané body se schopnost začnete učit. Pokud byste se ji nenaučili a zbraň či výstroj odstranili, tak o schopnost přijdete, proto je nejlepší se ji vždy naučit celou a teprve potom vybavení změnit. Většina aktivních schopností je přímo určena pro danou postavu (výjimku tvoří pouze bílá magie, kterou disponuje současně Eiko i Dagger a některé z kouzel jsou společné), zatímco ty pasivní jsou často přístupné všem postavám.

  1. Pasivní schopnosti
  2. Aktivní schopnosti: Zidane Tribal – Zlodějské techniky
  3. Aktivní schopnosti: Dagger (Garnet Til Alexandros XVII)  – Bílá magie a Eidoloni
  4. Aktivní schopnosti: Vivi – Černá magie
  5. Aktivní schopnosti: Adelbert Steiner – Rytířské techniky
  6. Aktivní schopnosti: Quina Quen – Modrá magie
  7. Aktivní schopnosti: Freya Crescent – Technika dračích rytířů
  8. Aktivní schopnosti: Eiko Carol – Bílá magie a Eidoloni
  9. Aktivní schopnosti: Amarant Coral – Bojové techniky

Final Fantasy IX: Aktivní schopnosti – Adelbert Steiner: Rytířské techniky

Název MP Popis Vybavení AP
Darkside Sníží vaše HP, aby zasáhl nepřítele stínovým poškozením. Bloodsword 30
Minus Strike 8 Zraní nepřítele poškozením, které je úměrné rozdílu maximálního a aktuálního HP. Iron Sword, Excalibur II, Rubber Helm 35
Iai Strike 16 Zabije nepřítele. Rune Blade 40
Power Break 8 Sníží útočnou sílu nepřítele. Diamond Sword 40
Armor Break 4 Sníží obranu nepřítele. Mythril Sword 30
Mental Break 8 Sníží magickou obranu nepřítele. Ice Brand, Gold Helm 45
Magic Break 4 Sníží magii nepřítele. Flame Saber 25
Charge! 10 Všichni členové party blízko smrti zaútočí. Coral Sword, Aegis Gloves 30
Thunder Slash 24 Zraní nepřítele bleskovým poškozením. Defender, Ragnarok 30
Stock Break 26 Zraní všechny nepřátele ne-elementálním poškozením. Ultima Sword, Excalibur II 35
Climhazzard 32 Zraní všechny nepřátele ne-elementálním poškozením. Excalibur, Excalibur II 70
Shock 46 Způsobí fyzické poškození nepříteli. Ragnarok 60