Tag Archives: Schopnosti

Next page →

Dante´s Inferno: Svaté schopnosti (Holy)

Danteho svaté schopnosti (Holy Skills) se zaměřují na útoky křížem a použití ochranné magie. Tyto schopnosti se zlepšují získáváním tzv. svatých zkušeností (Holy Experience) tím, že rozhřešíte své nepřátele, nebo také stíny, na něž narazíte. Ty stačí nejprve chytit (R2/RT) a následně pak rozhřešit volbou Absolve (O/B). Schopnosti se dají rozdělit na tři kategorie: aktivní schopnosti, pasivní schopnosti a magie.

(Pokračování textu…)

The Lord of the Rings Tactics: Schopnosti

V této části najdete všechny schopnosti hrdinů ve hře The Lord of the Rings: Tactics, které jsem rozdělil na tři separátní sekce.

 1. Hrdinové Mordoru
 2. Hrdinové Společenstva
 3. Pasivní schopnosti

The Lord of the Rings Tactics: Schopnosti – Pasivní schopnosti

Pasivní schopnosti jsou naprosto totožné pro všechny postavy a to ať už se jedná o hrdiny Mordoru či Společenstva. Tyto schopnosti zlepšují vlastnosti daných postav jako je síla, zdraví, magie a nebo také odolnosti vůči strachu, jedu či omráčení.

Název Cena Popis
Token of Reprisal 200 Zvýší šanci na protiútok o 5%.
Mark of Reprisal 400 Zvýší šanci na protiútok o dalších 5%.
Gift of Reprisal 600 Zvýší šanci na protiútok o dalších 5%.
Token of Valor 150 Zvýší odolnost vůči strachu o 20%.
Mark of Valor 250 Zvýší odolnost vůči strachu o dalších 15%.
Gift of Valor 400 Zvýší odolnost vůči strachu o dalších 15%.
Token of Fortitude 150 Zvýší odolnost vůči omráčení o 20%.
Mark of Fortitude 250 Zvýší odolnost vůči omráčení o dalších 15%.
Gift of Fortitude 400 Zvýší odolnost vůči omráčení o dalších 15%.
Token of Immunity 150 Zvýší odolnost vůči jedu o 20%.
Mark of Immunity 250 Zvýší odolnost vůči jedu o dalších 15%.
Gift of Immunity 400 Zvýší odolnost vůči jedu o dalších 15%.
Token of Might 200 Zvýší sílu o 2 body.
Mark of Might 400 Zvýší sílu o další 2 body.
Gift of Might 600 Zvýší sílu o další 2 body.
Token of Vitality 200 Zvýší zdraví o 2 body.
Mark of Vitality 400 Zvýší zdraví o další 2 body.
Gift of Vitality 600 Zvýší zdraví o další 2 body.
Token of Haste 200 Zvýší rychlost o 2 body.
Mark of Haste 400 Zvýší rychlost o další 2 body.
Gift of Haste 600 Zvýší rychlost o další 2 body.
Token of Agility 200 Zvýší obratnost o 2 body.
Mark of Agility 400 Zvýší obratnost o další 2 body.
Gift of Agility 600 Zvýší obratnost o další 2 body.
Token of Will 200 Zvýší magii o 2 body.
Mark of Will 400 Zvýší magii o další 2 body.
Gift of Will 600 Zvýší magii o další 2 body.

The Lord of the Rings Tactics: Schopnosti – Hrdinové Mordoru

V tomto článku se podíváme na všechny aktivní schopnosti hrdinů Mordoru, které jsou pro každého z nich zcela unikátní a k jejich použití je potřeba akčních bodů (AP).

Sauron
Název Cena Popis
Fury of Barad-Dur 1 500 Sauron zaútočí 2 separátními útoky proti jednomu cíli.
Fury of Barad-Dur 2 1 000 Sauron zaútočí 2 separátními útoky proti jednomu cíli, každý z nich má šanci omráčit nepřítele.
Fury of Barad-Dur 3 1 500 Sauron zaútočí 2 silnými útoky proti jednomu cíli, každý z nich má šanci omráčit nepřítele.
Paralyzing Wounds 1 400 Normální útok, který vždy omráčí cíl a má 50% šanci mu způsobit krvácení po dobu 2 kol.
Paralyzing Wounds 2 800 Normální útok, který vždy omráčí cíl a má 75% šanci mu způsobit krvácení po dobu 3 kol.
Paralyzing Wounds 3 1 200 Normální útok, který vždy omráčí cíl a má 75% šanci mu způsobit krvácení po dobu 4 kol.
Eye of Sauron 1 200 Tato schopnost má 75% šanci zasáhnout 1 nepřátelskou jednotku strachem.
Eye of Sauron 2 500 Tato schopnost má 75% šanci, že zasáhne cíl a okolí do vzdálenosti 2 čtverců pomocí strachu.
Eye of Sauron 3 1 000 Tato schopnost má 75% šanci zasáhnout všechny nepřátelské jednotky na bojišti strachem.
Drain Will 1 300 Máte 75% šanci vysát 30-60 akčních bodů (AP) z vašeho cíle a přidat je Sauronovi.
Drain Will 2 600 Máte 75% šanci vysát 50-100 akčních bodů (AP) z vašeho cíle a přidat je Sauronovi.
Drain Will 3 1 200 Máte 75% šanci vysát 30-60 akčních bodů (AP) z každého nepřítele ve vzdálenosti 2 čtverců od cíle a přidat je Sauronovi.
Command of the Nazgul 3 000 Vyvolá okřídlenou stvůru, která zasáhne všechny nepřátele na bojišti.

Witch-king
Název Cena Popis
Fury of Angmar 1 500 Witch-king zaútočí 2 separátními útoky proti jednomu cíli.
Fury of Angmar 2 700 Witch-king zaútočí 2 separátními útoky proti jednomu cíli, každý z nich má přitom šanci zredukovat nepřátelské brnění.
Fury of Angmar 3 1 000 Witch-king zaútočí 2 silnými útoky proti jednomu cíli, každý z nich má přitom šanci zredukovat nepřátelské brnění.
Shriek of the Nazgul 1 200 Každá jednotka v dosahu 2 čtverců od cíle má 40% šanci, že bude zasažena strachem.
Shriek of the Nazgul 2 500 Každá jednotka v dosahu 2 čtverců od cíle má 60% šanci, že bude zasažena strachem.
Shriek of the Nazgul 3 1 000 Každá jednotka v dosahu 2 čtverců od cíle má 80% šanci, že bude zasažena strachem.
Black Breath 1 300 Spirituální útok proti jednomu nepříteli. Poškození, které nepřítel obdrží, je převedeno na Witch-kingovo zdraví.
Black Breath 2 600 Spirituální útok proti jednomu nepříteli, které má o 10 bodů zvýšené poškození. To je převedeno na Witch-kingovo zdraví.
Black Breath 3 1 200 Spirituální útok proti všem nepřátelům ve vzdálenosti 2 čtverců od vašeho cíle. Poškození, které nepřátelé obdrží, je převedeno na Witch-kingovo zdraví.
Morgul Strike 1 100 Normální útok, který sníží nepřítelovo brnění o 20%.
Morgul Strike 2 300 Normální útok, který sníží nepřítelovo brnění o 50%.
Morgul Strike 3 600 Normální útok, který sníží nepřítelovo brnění o 75%.
Mordor Blast 3 000 Vyvolá velmi silný výbuch, který zraní všechny nepřátele na bojišti.

Lurtz
Název Cena Popis
Uruk Shield Smite 1  200 Útok zblízka, který má 75% šanci na omráčení cíle. Lurtz získá 25% brnění navíc po dobu 1 kola.
Uruk Shield Smite 2 500 Útok zblízka, který má o 5 bodů vyšší poškození a také 75% šanci na omráčení cíle. Lurtz získá 25% brnění navíc po dobu 1 kola.
Uruk Shield Smite 3 1 000 Útok zblízka, který má o 10 bodů vyšší poškození a také 75% šanci na omráčení cíle. Lurtz získá 50% brnění navíc po dobu 1 kola.
Uruk Battle Cry 1 200 Všichni spojenci v dosahu 2 čtverců od Lurtze získají +2 k síle po dobu 2 kol.
Uruk Battle Cry 2 500 Všichni spojenci v dosahu 2 čtverců od Lurtze získají +4 k síle po dobu 2 kol.
Uruk Battle Cry 3 1 000 Všichni spojenci získají +4 k síle po dobu 2 kol.
Boromir´s Bane 1 200 Útok na dálku, který má o 25% vyšší šanci na zásah a také o 5 bodů vyšší poškození.
Boromir´s Bane 2 500 Útok na dálku, který má o 25% vyšší šanci na zásah a také o 15 bodů vyšší poškození.
Boromir´s Bane 3 1 000 Útok na dálku, který má o 30% vyšší šanci na zásah a také o 30 bodů vyšší poškození.
Strike of Isengard 1 100 Normální útok, který sníží nepřítelovo brnění o 30%.
Strike of Isengard 2 300 Normální útok, který sníží nepřítelovo brnění o 50%.
Strike of Isengard 3 600 Normální útok, který sníží nepřítelovo brnění o 75%.
Volley of Arrows 1 500 Vyvolá smršť šípů, kterou vystřelí armáda Uruk-hai lučištníků.

Gothmog
Název Cena Popis
Orcish Fury 1 500 Gothmog zaútočí 2 separátními útoky proti 1 cíli.
Orcish Fury 2 800 Gothmog zaútočí 2 separátními útoky proti 1 cíli, každý z nich má přitom šanci způsobit krvácení.
Orcish Fury 3 1 200 Gothmog zaútočí 2 silnými útoky proti 1 cíli, každý z nich má přitom šanci způsobit krvácení.
Smite of Barad-Dur 1 200 Normální útok, který má 50% šanci omráčit nepřítele.
Smite of Barad-Dur 2 500 Normální útok, který má o 10 bodů vyšší poškození a také 50% šanci omráčit nepřítele.
Smite of Barad-Dur 3 1 000 Normální útok, který má o 20 bodů vyšší poškození a také 75% šanci omráčit nepřítele.
Whip of Command 1 100 Vybraný spojenec dostane o 1 bod pohybu navíc.
Whip of Command 2 400 Všichni spojenci v okruhu 2 čtverců od vašeho cíle dostanou o 1 bod pohybu navíc.
Whip of Command 3 800 Všichni spojenci v okruhu 2 čtverců od vašeho cíle dostanou o 2 body pohybu navíc.
Fumes of Gorgoroth 1 100 Normální útok, který má 50% šanci, že způsobí slabou otravu.
Fumes of Gorgoroth 2 400 Normální útok, který má 50% šanci, že způsobí silnou otravu.
Fumes of Gorgoroth 3 700 Normální útok, který má 75% šanci, že způsobí silnou otravu.
Release the Wargs 2 500 Vyvolá Warga, který vám pomůže v boji s nepřáteli.

Grima
Název Cena Popis
Shadow Walk 1 400 Grima se stane neviditelným po dobu 1 kola, nebo dokud nezaútočí.
Shadow Walk 2 600 Grima se stane neviditelným po dobu 2 kol, nebo dokud nezaútočí.
Shadow Walk 3 800 Grima se stane neviditelným po dobu 3 kol, nebo dokud nezaútočí.
Poison Strike 1 200 Normální útok, který má 75% šanci otrávit 1 cíl. Pokud zaútočíte, když jste neviditelní, tak způsobíte o 5 bodů větší poškození.
Poison Strike 2 400 Normální útok, který má 75% šanci otrávit 2 cíle. Pokud zaútočíte, když jste neviditelní, tak způsobíte o 10 bodů větší poškození.
Poison Strike 3 800 Normální útok, který má 75% šanci otrávit 3 cíle. Pokud zaútočíte, když jste neviditelní, tak způsobíte o 15 bodů větší poškození.
Words of Corruption 1 200 Normální spirituální útok, který má 50% šanci omráčit cíl na 1 kolo.
Words of Corruption 2 500 Normální spirituální útok, který má 75% šanci omráčit cíl na 1 kolo.
Words of Corruption 3 1 000 Normální spirituální útok, který má 50% šanci omráčit na 2 kola všechny nepřátele v okruhu 2 čtverců od cíle.
Words of Renewal 1 200 Doplní spojenci malé množství zdraví. Trvá po dobu 3 kol.
Words of Renewal 2 500 Doplní spojenci středně velké množství zdraví. Trvá po dobu 3 kol.
Words of Renewal 3 1 000 Vyléčí všechny spojence v dosahu 2 čtverců od Grimy. Trvá po dobu 3 kol.
Black Speech 2 000 Grima použije přesvědčivá temná slova, která zraní všechny nepřátele na bojišti.

Saruman
Název Cena Popis
Black Lightning 1 200 Spirituální útok proti jednomu nepříteli.
Black Lightning 2 500 Silný spirituální útok proti jednomu nepříteli.
Black Lightning 3 1 000 Mocný spirituální útok proti jednomu nepříteli.
Black Thunder 1 300 Spirituální útok, který zasáhne všechny nepřátele v dosahu 2 čtverců od vašeho cíle. Každý nepřítel má 50% šanci, že bude omráčen na dobu 1 kola.
Black Thunder 2 600 Spirituální útok s poškozením navýšeným o 10 bodů, který zasáhne všechny nepřátele v dosahu 2 čtverců od vašeho cíle. Každý nepřítel má 50% šanci, že bude omráčen na dobu 2 kol.
Black Thunder 3 1 200 Spirituální útok s poškozením navýšeným o 10 bodů, který zasáhne všechny nepřátele v dosahu 2 čtverců od vašeho cíle. Každý nepřítel má 75% šanci, že bude omráčen na dobu 2 kol.
Voice of Saruman 1 300 Sníží nepřátelské jednotce sílu a obratnost o 5 bodů a jejich pohyb o 1 bod.
Voice of Saruman 2 600 Sníží sílu a obratnost všech nepřátelských jednotek v dosahu 2 čtverců od vašeho cíle, stejně jako jejich pohyb o 1 bod.
Voice of Saruman 3 1 200 Sníží sílu a obratnost všech nepřátelských jednotek na bojišti, stejně jako jejich pohyb o 1 bod.
Constricting Fog 1 100 Spoutá 1 jednotku na 1 kolo, takže se nemůže hýbat.
Constricting Fog 2 400 Všechny jednotky v okolí 2 čtverců od vašeho cíle budou spoutány na 1 kolo, takže se nebudou moci hýbat.
Constricting Fog 3 800 Všechny jednotky v okolí 2 čtverců od vašeho cíle budou spoutány na 2 kola, takže se nebudou moci hýbat.
Eye of Sauron 2 500 Uvolní sílu Sauronovi magie, která zraní všechny jednotky na bojišti.

Final Fantasy XV: Kompletní průvodce

Kompletní rozdělovník na 15. díl skvělého JPRG Final Fantasy, kterého podle mnohých vrátilo dávno zašlý lesk této sérii. Pro případné doplnění sekci pište do komentářů.

 1. Tipy do začátku hry
 2. Návod (Hlavní úkoly)
 3. Vedlejší úkoly
 4. Ascension (Schopnosti)
 5. Elemancy (Magie)
 6. Zbraně
 7. Vybavení
 8. Postavy
 9. Lovy (Bounty Hunts)
 10. Summoni
 11. Pokrmy a recepty
 12. Ingredience
 13. Ryby – Přehled a kompletní informace

Final Fantasy IX: Kompletní průvodce

 1. Návod
 2. Schopnosti
 3. Chocography, praskliny a potopené poklady
 4. Stellazzio mince
 5. Superboss Ozma
 6. Ragtime Mouse kvíz
 7. Hodná monstra

Final Fantasy IX: Schopnosti

V tomto díle se veškeré schopnosti vašich postav učíte z předmětů, které jsou různorodé. Jedinou výjimku tvoří jako modrý mág Quina, která se učí modrou magii tím, že spořádá nebo uvaří nepřátele. Jednotlivé schopnosti jsou rozděleny do dvou kategorií: Aktivní (jenž se dají použít v menu nebo přímo v boji) využívají pro vyvolání MP, které lze doplňovat elixírem nebo podpůrnými prostředky jako je Ether či Elixir a dále ty pasivní, které si za magické kameny aktivujete v menu postav. Ty slouží jako podpora postav automaticky a jedinou nevýhodou je, že počet kamenů je omezen úrovní postavy. Každá pasivní schopnost samozřejmě stojí jiný počet kamenů a tak je jen na vás jaké z nich si aktivujete, protože je můžete mimo boj kdykoliv deaktivovat. Schopnosti se vždy stanou dostupnými jakmile si nastavíte předmět a za získané body se schopnost začnete učit. Pokud byste se ji nenaučili a zbraň či výstroj odstranili, tak o schopnost přijdete, proto je nejlepší se ji vždy naučit celou a teprve potom vybavení změnit. Většina aktivních schopností je přímo určena pro danou postavu (výjimku tvoří pouze bílá magie, kterou disponuje současně Eiko i Dagger a některé z kouzel jsou společné), zatímco ty pasivní jsou často přístupné všem postavám.

 1. Pasivní schopnosti
 2. Aktivní schopnosti: Zidane Tribal – Zlodějské techniky
 3. Aktivní schopnosti: Dagger (Garnet Til Alexandros XVII)  – Bílá magie a Eidoloni
 4. Aktivní schopnosti: Vivi – Černá magie
 5. Aktivní schopnosti: Adelbert Steiner – Rytířské techniky
 6. Aktivní schopnosti: Quina Quen – Modrá magie
 7. Aktivní schopnosti: Freya Crescent – Technika dračích rytířů
 8. Aktivní schopnosti: Eiko Carol – Bílá magie a Eidoloni
 9. Aktivní schopnosti: Amarant Coral – Bojové techniky

Final Fantasy IX: Aktivní schopnosti – Dagger: Bílá magie a Eidoloni

Název MP Popis Vybavení AP
Shiva 24 Způsobíte ledové poškození všem nepřátelům. Opal 20
Ifrit 26 Způsobíte ohnivé poškození všem nepřátelům. Topaz 35
Ramuh 22 Způsobíte bleskové poškození všem nepřátelům. Peridot 30
Atomos 32 Sníží HP všem nepřátelům v závislosti na jejich HP. Amethyst 30
Odin 28 Způsobí KO všem nepřátelům. Dark Matter 30
Leviathan 42 Způsobí vodní poškození všem nepřátelům. Aquamarine 40
Bahamut 56 Způsobí ne-elementální poškození všem nepřátelům. Garnet 80
Ark 80 Způsobí stínové poškození všem nepřátelům. Pumice 100
Cure 6 Obnoví HP jednomu či více cílům. Rod, Magic Racket, Silk Shirt 30
Cura 10 Obnoví více HP jednomu či více cílům. Healing Rod, Barette 50
Curaga 22 Obnoví hodně HP jednomu či více cílům. Wizard Rod, Whale Whisker 155
Life 8 Oživí mrtvého nepřítele. Mythril Rod, Healing Rod, Whale Whisker, Cachusha, Rebirth Ring 30
Scan 4 Zjistíte nepřítelovo množství HP, MP a jeho slabiny. Air Racket, Desert Boots 25
Panacea 4 Odstraní statusy Venom a Poison. Rod, Air Racket 15
Stona 8 Odstraní statusy Petrify a Gradual Petrify. Multina Racket 25
Shell 6 Sníží poškození z magických útoků. Mythril Rod, Multina Racket, Mythril Racket, Wizard Rod, Cotton Robe, Moonstone, Gold Choker 35
Protect 6 Sníží poškození z fyzických útoků. Rod, Mythril Racket, Wizard Rod, Steepled Hat, Desert Boots 30
Silence 8 Ohluší nepřátelé, kteří nemohou použít magii. Mythril Rod, Asura´s Rod, Priest´s Racket, Magic Armlet 30
Mini 8 Zmenší jednoho či víc nepřátel. Magic Racket, Asura´s Rod, Feather Boots 40
Reflect 6 Odrazí magický útok zpět na sesilatele. Stardust Rod, Mythril Racket, Ruby, Reflect Ring 20
Confuse 8 Způsobí zmatení jednoho či více nepřátel. Asura´s Rod, Lamia´s Tiara 35
Berserk 6 Nepřítel/Nepřálé budou nekontrolovaně útočit. Magic Racket 30
Blind 6 Sníží nepříteli přesnost fyzických útoků. Multina Racket, Magician Shoes 40
Float 6 Vyzvedne jednoho či více nepřátel do vzduchu. Stardust Rod, Lamia´s Tiara, Feather Boots 20

Final Fantasy IX: Pasivní schopnosti

Název MK Popis Vybavení
Ability Up 3 Postavy se rychleji učí nové schopnosti. Brigandine, Cachusha, Diamond Armor, Diamond Gloves, Green Beret, Lapis Lazuli, Ribbon, Silk Robe, Stardust Rod 95 60 55 70 40 65 55 80
Absorb MP 6 Absorbuje MP, které použije nepřítel. Promist Ring 80
Accuracy+ 2 Zvýší přesnost fyzických útoků. Black Hood, Diamond Helm, Genji Armor, Lapis Lazuli, Power Wrist 30 40 30 30
Add Status 3 Přidá status zbraně k útoku. Funkční pouze pro zbraně, které nějaký status obsahují. Feather Hat, Twist Headband, Bone Wrist, Thunder Gloves, Chimera Armlet, Bracer, Glass Buckle 35 25 50 35 25 20
Alert 4 Ochrání vás před napadením zezadu. Barbut, Ninja Gear, Germinas Boots 40 60 30
Antibody 4 Ochrání vás před statusy Poison a Venom. Mythril Helm, Bronze Gloves, Glass Armlet, Mantra Band, Survival Vest, Glutton´s Robe, Glass Buckle 20 15 30 35 20 15 20 25
Auto-Float 6 Automaticky bude sesláno kouzlo Float v boji. Venetia Shield, Feather Boots 20 20 20 20 40 20 25 35
Auto-Haste 9 Automaticky bude sesláno kouzlo Haste v boji. Running Shoes 55 55 55 65 70 75 65 70
Auto-Life 12 Automaticky bude sesláno kouzlo Life v boji. Rebirth Ring 130 105 70 155 165 125 100 140
Auto-Potion 3 Automaticky použijete Potion, když budete zranění. Mythril Vest, Magician Robe, Demon´s Vest, White Robe, Running Shoes, Gold Choker, Extension 30 20 10 20 30 30 30 30
Auto-Reflect 15 Automaticky bude sesláno kouzlo Reflect v boji. Reflect Ring 95 75 70 95 75 95 70 85
Auto-Regen 10 Automaticky sešle kouzlo Regen v boji. Golem´s Flute, Golden Hairpin, Glutton´s Robe, Light Robe, Carabini Mail, Brave Suit, Maiden Prayer, Angel Earrings 25 35 30 75 30 25 35 35
Bandit 5 Zvýší úspěšnost při krádeži (Steal). Mythril Dagger, N-Kai Armlet 40
Beast Killer 4 Zvýší poškození proti bestiím. Broad Sword, Flash Hat, Leather Wrist, Egoist´s Armlet, Platina Armor, Moonstone, Black Belt 30 55 25 10
Bird Killer 3 Zvýší poškození proti létajícím nepřátelům. Bronze Armor, Chain Mail, Adaman Vest, Yellow Scarf 20 25 30 10
Body Temp 4 Ochrání vás před statusy Freeze a Heat. Holy Miter, Jade Armlet, Glutton´s Robe, Genji Armor, Diamond, Fairy Earrings, Madain´s Ring 25 25 15 35 20 20 20 20
Boost 12 Zvýší sílu Eidolonů. Pumice Piece 190 150
Bright Eyess 4 Ochrání před statusem Darkness. Feather Hat, Iron Helm, Ritual Hat, Cachusha 35 25 20 25
Bug Killer 2 Zvýší poškození proti hmyzu. Bronze Helm, Mythril Gloves, Mythril Armlet 35 50 25 10
Chemist 4 Zdvojnásobí potenciál předmětů pro léčení. Cotton Robe, Grand Armor, Barette, Madain´s Ring 15 20 35
Clear Headed 5 Ochrání před statusem Confusion. Gold Helm, Lamia´s Tiara, Green Beret, Circlet, Magic Armlet, Dark Gear, Magician Shoes 25 25 15 30 25 35 15 30
Concentrate 10 Zvýší sílu všech kouzel. Robe of Lords, Rosetta Ring 80 90
Counter 8 Protiútok fyzických útoků. Ritual Hat, Venetia Shield, Power Vest, Anklet, Power Belt, všechny Amarantovy zbraně (kromě Rune Claws) 70 100 55 85 240
Cover 6 Převezmete útok za někoho z vaší skupiny. Red Hat, Gauntlets, Linen Cuirass, Mythril Armor 20 30 90
Devil Killer 2 Způsobíte větší poškození démonům. Thunder Gloves, Chain Plate, Demon´s Vest 25 30 30 10
Distract 5 Sníží přesnost fyzických útoků nepřítele. Judo Uniform, Shield Armor, Diamond, Reflect Ring 30 30 25
Dragon Killer 3 Způsobíte větší poškození drakům. Javelin, Barbut 70
Eye 4 Eye 5 Zvýší četnost, se kterou aktivujete Counterování. Kaiser Helm, Flash Hat, Ninja Gear, Rubber Suit 60 35 35 50
Flee-Gil 3 Získáte Gily, když utečete ze souboje. Wrist, Gold Choker, Desert Boots 45 30
Gamble Defense 1 Náhodně zvedne obranu. Twist Headband, Adama Hat, Power Vest, Barette 20 40 20 35
Guardian Mog 3 Mog vás ochrání pomocí neviditelných sil. Madain´s Ring, Ribbon 30
Half MP 11 Sníží spotřebu MP v boji na polovinu. Light Robe, Protect Ring 125 140 90 120
Healer 2 Obnoví HP vašeho cíle. Healing Rod, Garnet, Anklet 30 20 60 20 40
High Jump 4 Vyskočíte výše, čímž zvýšíte sílu útoku Jump. Dragon Mail 75
High Tide 8 Umožní vám rychleji aktivovat Trance mód. Partisan, Dark Hat, Grand Helm, Jade Armlet, Genji Gloves, Gaia Gear, Demon´s Mail, Minerva´s Plate, Sapphire, Forks 35 30 25 35 250 20 30 60
HP+10% 4 Zvýší HP o 10%. Chain Mail, Judo Uniform, Aquamarine, Germinas Boots 20 30 10
HP+20% 8 Zvýší HP o 20%. Mantra Band, Genji Helmet, Adaman Hat, Defense Gloves, Maximillian, Black Belt, Battle Boots 40 60 75 40
Initiative 5 Zvýší šanci, že zaútočíte první. Battle Boots 95
Insomniac 5 Ochrání vás před statusem Sleep. Mythril Helm, Bandana, Diamond Helm, Holy Miter, Magician Cloak, Gaia Gear, Coral Ring 30 25 25 25 40 30 25 20
Jelly 4 Ochrání vás před statusy Petrify a Gradual Petrify. Dark Hat, Circlet, Diamond Gloves, Dragon Wrist, Bronze Vest, Mythril Armor, Dark Gear 35 40 25 30 35 30 35 15
Level Up 7 Postavy získávají rychleji levely. Iron Helm, Egoist´s Armlet, Pearl Rouge, Fairy Earrings, Extension, Rosetta Ring 75 50 30 50 60 40 65 50
Locomotion 4 Ochrání vás před statusem Stop. Black Hood, Golden Skullcap, Survival Vest, Plate Mail, Demon´s Vest, Ninja Gear, Anklet 30 30 35 35 20 25 15 20
Long Reach 16 Útoky ze zadní řady mají stejnou sílu jako z té přední. Thief Hat, Protect Ring 170 200 210 210
Loudmouth 4 Ochrání před statusem Silence. Mage´s Hat, Golden Hairpin, Silk Robe, White Robe, Pearl Rouge 20 40 30 15
Mag Elem Null 13 Nulifikuje magické elementy. Promist Ring, Protect Ring 115
Man Eater 2 Zvýší poškození proti lidem. Bandana, Coronet, Mythril Gloves, Coral Ring 25 20 20 10
Master Thief 5 Budete krást lepší předměty. Thief Gloves 50
Millionaire 5 Po souboji získáte více Gilů. Yellow Scarf 100
MP Attack 5 Postava použije MP ke zvýšení síly útoku. Cross Helm, Red Hat, Power Belt, Battle Boots 45 50 20 60
MP+10% 4 Zvýší MP o 10%. Magician Cloak, Magician Robe, Emerald, Magician Shoes, Extension 50 35 15
MP +20% 8 Zvýší MP o 20%. Black Robe, Angel Earrings 45 30 50
Mug 3 Při použití schopnosti Steal způsobíte zranění. Thief Hat, Chimera Armlet, Survival Vest 65
Odin´s Sword 5 Odin zraní nepřátele, pokud jeho instantní zabití selže. Ancient Aroma 50
Power Throw 19 Zvýší sílu schopnosti Throw. Bracer 125
Power Up 3 Zvýší sílu schopnosti Chakra. Golden Skullcap 30
Protect Girls 4 Obdržíte poškození místo žen. Butterfly Sword, Leather Shirt 35
Reflectx2 17 Zdvojnásobí sílu kouzel, které se odrazí od Reflectu. Black Robe, Rosetta Ring 110
Reflect-Null 7 Nulifikuje Reflect a útoky. Robe of Lords, Pearl Rouge 45 30 55
Restore HP 8 Obnoví se vám HP, když jste blízko smrti (žluté HP). Platinum Helm, Minerva´s Plate, Brave Suit, Grand Armor, Promist Ring 85 100 85 75
Return Magic 9 Vrátí magii, kterou použije nepřítel. Coronet, Brigandine 90 170
Steal Gil 5 Společně s předměty ukradnete i Gily. Glass Armlet, Yellow Scarf 40
Stone Killer 4 Způsobíte vyšší poškození kamenným nepřátelům. Platinum Helm, Adaman Vest, Gold Armor, Power Vest 30 20 20 10
Undead Killer 2 Způsobíte vyšší poškození nemrtvým nepřátelům. Head Gear, Ritual Hat, Silver Gloves, N-Kai Armlet, Plate Mail 45 30 20 10

*MK značí počet magických kamenů potřebných pro aktivaci pasivních schopností.

Zaklínač 3: Divoký hon – Schopnosti

Přehled schopností je rozdělen do 4 kategorií, které vidíte níže.

 1. Šermířství
 2. Znamení
 3. Alchymie
 4. Schopnosti
Next page →