Tag Archives: Vegging Out

Final Fantasy XV: Vedlejší úkoly – Vegging Out

Quest: Vegging Out
Doporučený Level: 20
Zadání: Promluvte si s prodejcem po dokončení úkolu On the Wild about Onions.
Odměna: 3 000 Exp

Váš další úkol vás zavede do Causcherry plains, kam se rovnou přemístěte a zamiřte do lesa, kde najdete mezi keři aromatický kořen. Po jeho sebrání se vraťte zpátky do města a odevzdejte ho prodejci za tučnou odměnu.

(Pokračování textu…)