Tag Archives: Wild about Onions

Final Fantasy XV: Vedlejší úkoly – Wild about Onions

Quest: Wild about Onions
Doporučený Level: 12
Zadání: Promluvte si s prodejcem po dokončení úkolu On the Hunt for a Harvest.
Odměna: 2 500 Exp

Přemístěte se k Old Hotty Ranch, jižně od Wiz Chocobo post, a na ranči sesbírejte cibule na vyznačeném záhonku. S nimi se jen vraťte do města a předejte je prodejci.

(Pokračování textu…)