Tag Archives: Zlodějské techniky

Final Fantasy IX: Schopnosti

V tomto díle se veškeré schopnosti vašich postav učíte z předmětů, které jsou různorodé. Jedinou výjimku tvoří jako modrý mág Quina, která se učí modrou magii tím, že spořádá nebo uvaří nepřátele. Jednotlivé schopnosti jsou rozděleny do dvou kategorií: Aktivní (jenž se dají použít v menu nebo přímo v boji) využívají pro vyvolání MP, které lze doplňovat elixírem nebo podpůrnými prostředky jako je Ether či Elixir a dále ty pasivní, které si za magické kameny aktivujete v menu postav. Ty slouží jako podpora postav automaticky a jedinou nevýhodou je, že počet kamenů je omezen úrovní postavy. Každá pasivní schopnost samozřejmě stojí jiný počet kamenů a tak je jen na vás jaké z nich si aktivujete, protože je můžete mimo boj kdykoliv deaktivovat. Schopnosti se vždy stanou dostupnými jakmile si nastavíte předmět a za získané body se schopnost začnete učit. Pokud byste se ji nenaučili a zbraň či výstroj odstranili, tak o schopnost přijdete, proto je nejlepší se ji vždy naučit celou a teprve potom vybavení změnit. Většina aktivních schopností je přímo určena pro danou postavu (výjimku tvoří pouze bílá magie, kterou disponuje současně Eiko i Dagger a některé z kouzel jsou společné), zatímco ty pasivní jsou často přístupné všem postavám.

  1. Pasivní schopnosti
  2. Aktivní schopnosti: Zidane Tribal – Zlodějské techniky
  3. Aktivní schopnosti: Dagger (Garnet Til Alexandros XVII)  – Bílá magie a Eidoloni
  4. Aktivní schopnosti: Vivi – Černá magie
  5. Aktivní schopnosti: Adelbert Steiner – Rytířské techniky
  6. Aktivní schopnosti: Quina Quen – Modrá magie
  7. Aktivní schopnosti: Freya Crescent – Technika dračích rytířů
  8. Aktivní schopnosti: Eiko Carol – Bílá magie a Eidoloni
  9. Aktivní schopnosti: Amarant Coral – Bojové techniky

Final Fantasy IX: Aktivní schopnosti – Zidane Tribal: Zlodějské techniky

Název MP Popis Vybavení AP
Flee S velkou šancí se vám podaří utéct z bitvy. Dagger, Mage Masher, Zorlin Shape, Ultima Weapon, Germinas Boots 40
Detect Uvidíte předměty, které má u sebe nepřítel. Mage Masher, Orichalcon 40
What´s That!? 2 Umožní vám zaútočit zezadu. Butterfly Sword 40
Soul Blade 6 Použije skrytou sílu zlodějských mečů a dýk. The Ogre 35
Annoy 4 Způsobí cíli status Trouble. Gladius, Sargatanas 50
Sacrifice 32 Obětujete se, abyste doplnili HP a MP ostatním členům party. Exploda, Masamune 55
Lucky Seven 6 Způsobí fyzické poškození v závislosti na štěstí. Gladius, Exploda, Rune Tooth, The Tower, Thief Hat 85
Thievery 8 Způsobí fyzické poškození cíli, které je úměrné ukradeným věcem. Angel Bless, The Tower 100