0

Disaster: Day of Crisis (Stamina cedule)

Stamina cedule

Po dohrání každého kola máte možnosti ho zahrát znovu a najít v něm stamina cedule. Pokud najdete v daném kole všechny, tak vás čeká odměna v podobě SP bodů. Navíc je s těmito cedulemi spojeno několik titulů, takže se rozhodně vyplatí dát si tu práci  a najít je.
Stage 01: Big Earthquake
1. Hned na začátku se otočte doprava, jděte za palety a najdete ji napravo v rohu.
2. Od začátku jděte kousek kupředu, pak doleva a rozbijte bednu. Přímo za ní uvidíte ceduli.
3. V rohu napravo od schodiště.
4. Vyběhněte nahoru po první části schodiště a najdete ji na zemi.
5. Po schodech utíkejte stále nahoru a další cedule bude opět na podlaze.
6. Po střeleckém souboji se otočte doprava a najdete ji za hromadou harampádí.
7. Vyběhněte po požárním schodišti nahoru, vstupte do budovy a otočte se.
8. Po zabití Gordona se vydejte dál a začne další přestřelka. Po jejím konci vyběhněte zpět nahoru, utíkejte rovně dozadu ke zdi a ceduli najdete napravo.
9. Utíkejte po schodech dolů a uvidíte ji přímo před sebou.
10. Seběhněte po schodišti o další patro níž a najdete ji v rohu před vámi.
Stage 02: Collapsing Road
1. Jak budete Raye ovládat, tak utíkejte doprava a narazíte na civilistu. První ceduli najdete napravo na druhé straně ulice.
2. Od místa, kde jste začínali se otočte dozadu a uvidíte převrácený autobus. Cedule je za ním.
3. Jděte po cestě dál a narazíte na osobní vůz a náklaďák. Prozkoumejte zákoutí napravo od nich a naleznete třetí ceduli.
4. Napravo mezi troskami, před budovou, která se zřítí.
5. Jakmile projdete troskami budovy, tak se vytáhněte napravo na vyvýšený kus země.
6. Od páté cedule se otočte doleva a u zdi uvidíte velký bilboard. Cedule je schovaná za ní.
7. Po přestřelce vylezte na nákladní auto a podívejte se okolo. Uvidíte hodiny a na nich ceduli.
8. Mezi plameny na ulici.
9. Otočte čelem k tramvajím a podél levé strany ulice utíkejte až nakonec k ceduli.
10. Najdete ji u náklaďáku před vstupem do další části kola.
11. Hned po vstupu do nové části ji najdete za náklaďákem napravo.
12. Přímo před vámi mezi 2 taxíky.
13. Utíkejte na konec ulice a slezte dolů do propasti před vámi.
14. Jakmile proběhnete úzkou uličkou, tak ji uvidíte vzadu napravo.
15. Z úzké uličky se otočte doleva a ceduli uvidíte vedle taxíku.
16. Po střeleckém souboji seběhněte dolů z kopce a vzadu naproti vám uvidíte hořet oheň. Mezi plameny toho pravého najdete ceduli.
17. Po záchraně dvou civilistů pokračujte do boční uličky a po zřícenině napravo vylezte nahoru k civilistovi. Od něj vyskočte nahoru do chodby nalevo a na konci najdete ceduli.
18.Od civilisty jděte trošku doleva a opatrně dolů po schodišti. Na něm objevíte 18. Ceduli.
19. Boční uličkou utíkejte dál a jakmile budete probíhat ohněm, tak ji objevíte nalevo.
20. Na konci uličky se otočte doprava a uvidíte ji přímo před sebou.
Stage 03: Darkness And Fire
1. Jakmile projdete brankou , tak ji najdete napravo.
2. Po střeleckém souboji se otočte a najdete ji u pravé strany vlaku.
3. V první soupravě metra napravo.
4. Po střeleckém souboji nechoďte rovně, ale do vlaku po vaší pravici a pak doleva.
5. Až vyjdete ven z posledního vlaku, tak se otočte doleva a zničte krabici.
6. Odemkněte dveře klíčem, vyběhněte ven na nástupiště a otočte se doleva.
7. Jděte do vlaku vedle vás a na pravé straně najdete ceduli na podlaze.
8. V dalším vlaku nevyskakujte ven na kolejiště, ale pokračujte na konec soupravy.
9. Hned jak vyskočíte z vlaku, tak jděte doleva a vstupte do ohně (nemůžete ji vidět).
10. Napravo, předtím než opustíte stanici metra.
11. Hned jak opustíte stanici, tak se otočte doprava.
12. Kousek dál po levé straně kolejí.
13. Přímo pod železným schodištěm, které vede na ulici.
14. Vyběhněte po schodech nahoru, pomozte starostovi a otočte se. Ceduli najdete u autobusu.
15. Na střeše hasičského vozu.
16. Mezi plameny před kabinou hasičského vozu.
17. V zatáčce s hasičským vozem je po pravé straně velký výklenek. Tam se skrývá cedule.
18. Podívejte se nalevo od hasiče a najdete ji na zemi.
19. Po souboji s obrněnými vozy ji najdete přímo před vámi.
20. Za autem, které musíte použít pro únik z tohoto kola.
Stage 04: Firestorm
1. Nalevo na cestě vedoucí nahoru do kopečka.
2. Na začátku se otočte doprava a najdete ji nalevo u schodiště.
3. Hned jak vyběhnete po schodech nahoru, tak se otočte doprava.
4. Pokračujte dál k lidem a u nich najdete čtvrtou ceduli.
5. Od lidí se otočte dozadu  a před sebou uvidíte trosky, které skrývají ceduli.
6. Vedle zmíněný trosek.
7. Před toaletami.
8. Za toaletami.
9. Od toalet se otočte na druhou stranu a utíkejte k lidem. Místo k nim ale pokračujte doprava a ceduli najdete u jedné z laviček.
10. Nalevo od autobusu, který blokuje bránu.
Stage 06: Tsunami Attack
1. Vstupte do podzemky a první ceduli najdete v místnosti nalevo.
2. Najdete ji za sutinami, napravo od první místnosti.
3. Najdete ji v první soupravě na konci nástupiště (vedle je zraněná holčička).
4. Nalevo poté, co opustíte první vlak.
5. V druhém vlaku napravo.
6. Poté, co uhasíte požár ve vagónech, ji najdete přímo vedle vás.
7. Seskočte na nástupiště, utíkejte dozadu kolem vlaku a najdete ji vzadu vedle požáru.
8. Jděte nazpět, vstupte do prvního vagónu a napravo najdete ceduli na zemi.
9. Jakmile vyběhnete ven z prvního vlaku, tak ji uvidíte přímo před sebou.
10. V druhém vlaku po vaší pravici.
11. Uvnitř třetího a zároveň posledního vlaku (ten, ve kterém jste začali hasit oheň).
Stage 07: Death From Above
1. Utíkejte směrem k obrazovce a najdete ji za autobusem.
2. Vydejte se dál a nechte helikoptéru, ať zničí náklaďák. Ceduli poté najdete u stěny nalevo.
3. Po zničení helikoptéry utíkejte dozadu a seběhněte dolů po zničení cestě.
4. Vydejte se směrem k obrazovce a ceduli uvidíte po pravé straně.
5. Ihned po vstupu do další části vylezte na střechu soupravy nalevo a seberte ceduli.
6. Utíkejte nahoru do kopečka a vylezte na kouli.
7. Jděte do zničeného průchodu nalevo a po cestě nahoru objevíte ceduli.
8. Otočte se k průchodu zády a utíkejte přímo za nosem. Cedule bude u květináčů vedle zničené restaurace, která se nachází u pravé strany cesty.
9. Ve zničené budově před vámi (musíte projít průchodem v levé části).
10. Hned jak vyběhnete z průchodu, tak vylezte nahoru po troskách napravo a v druhém patře té samé budovy objevíte poslední ceduli  v rohu místnosti.
Stage 08: Streets Swallowed By The Waves
1. Hned na začátku ji objevíte na plošině před vámi.
2. Jakmile dojdete k místu, kde bilboard spadne do vody, tak jděte k okraji a opatrně seskočte dolů na níže položený kámen. Na něm se bude nacházet druhá cedule.
3. Po záchraně ženy jděte na červenou kabinu náklaďáku a z ní skočte doprava.
4. Z kabiny náklaďáku přebalancujete přes železnou lávku na druhou stranu a seberte ceduli. 
5. Z převrácené loďky skočte na plošinu a jděte kupředu. Z okraje se podívejte dolů, seskočte na pevnou zem a seberte ceduli.
6. Podél levé stěny se vydejte dolů a za kontejnerem najdete další ceduli vedle bedny.
7. Pokračujte dál, přeskočte na sud ve vodě a z něj na harampádí pro sedmou ceduli.
8. Hned jak seberete ceduli, tak vylezte nahoru a zachraňte dítě.
9. Otočte se k druhé straně řeky a dole u stěny najdete další ceduli.
10. Od deváté cedule pokračujte dolů a jakmile seskočíte níž, tak se otočte. Ceduli najdete na harampádí po vaší levici.
11. Na bedně v řece, kterou najdete těsně předtím než budete muset zachránit mladého muže ve vodě.
Stage 09: To The Enemy Base
1. Vyběhněte nahoru po první části schodiště.
2. Jakmile vyběhnete po dalších dvou částech nahoru, tak se otočte doprava a najdete ji.
3. Po setkání se starostou vyběhněte nahoru  po prvních schodech a hned se otočte doprava.
4. Ve velké oblasti najdětě starostu , vedle kterého najdete ceduli na vyvýšeném okraji směrem k moři.
5. V malém přístřešku.
6. Od přístřešku se dejte doleva k lavičkám a najdete ji mezi nimi.
7. Od přístřešku se podívejte směrem k monumentu a uvidíte dvě květinové zahrady. V té pravé se nachází cedule.
8. Za monumentem vedle psa.
9. Od pomníku se otočte k moři a na zemi uvidíte modrou deku. Stoupněte si na ni, otočte se doleva a vedle sloupku uvidíte zadní část cedule ležící na zemi.
10. Hned vedle mapy.
Stage 10: Mt Rosalia Eruption
1. Za vámi hned na začátku kola.
2. Nedaleko brány.
3. Po střeleckém souboji se vydejte nazpět, doběhněte pod požární schodiště a otočte se doleva. Ceduli uvidíte přímo naproti vám.
4. Jděte ještě dál nazpět a za velkým kusem potrubí, najdete ceduli na zemi v rožku napravo.
5. Od cedule se otočte o 180° a uvidíte před sebou žebříku. Vylezte po něm nahoru a seberte ceduli na konci železné lávky.
6. Utíkejte k místu, kde jste ve střeleckém souboji seskočili dolů a najdete ji v rohu naproti.
7. Vraťte se k místu, kde celý první střelecký souboj začal.
8. Po střeleckém souboji utíkejte dozadu ke spadlé konstrukci a najdete ceduli.
9. Uvnitř přístřešku, kde najdete otočnou páku.
10. Nalevo od vrat, kterým vstoupíte do továrny.
11. Hned po vstupu do továrny ji najdete nalevo.
12. Vraťte se po střeleckém souboji na začátek továrny a najdete ji za kontejnerem napravo.
13. Vydejte se dál, vyběhněte po schodišti nahoru a přežijte další přestřelku. Poté seskočte dolů v místě, kde spadl kus zábradlí a seberte ceduli.
14. Vydejte se po ochozu dál a na rozcestí se dejte vlevo. Rozbijte sud a uvolní se kus zábradlí. Pak seskočte dolů a najdete další ceduli.
15. Projděte pod zvednutými vraty a najdete ji v rohu napravo
16. Utíkejte chodbou dál a cedule bude přímo u oploceného vchodu.
17. Od poslední cedule odbočte do chodby vpravo a vstupte do místnosti nalevo. V zadním rohu najdete ceduli na zemi, jak se schovává za krabicí.
18. Jakmile vyjdete z místnosti ven, tak se otočte doleva a přímo před sebou najdete další.
19. Dveřmi vedle vás vstupte do místnosti, rozbijte velkou bednu a za ní objevíte ceduli .
20. Po další přestřelce ji najdete přímo před vámi.
21. Vstupte do místnosti, kde vás ihned napadne voják a ceduli najdete mezi dvěma skříňkami po vaší pravici.
22. V další místnosti ji najdete v rohu mezi panely.
23. Po zneškodnění Evanse utíkejte doleva a přeběhněte přes železnou lávku. Na konci zahněte doleva a poslední ceduli uvidíte přímo před sebou u oplocení.
Stage 12: Ash And A Girl
1. Hned na startu se otočte doleva.
2. Jakmile přeběhnete přes první most, tak ji uvidíte přímo před vámi mezi keři.
3. Před druhým mostem.
4. Až přeběhnete přes druhý most, tak ji najdete nalevo.
5. Při  průchodu skrz gejzíry se dostanete ke dvěma, které se křižují. Nalevo od jejich střetu najdete pátou ceduli.
6. V domě vedle postele, u které se proberete.
7. V kuchyni u kuchyňské linky.
8. Napravo od vchodových dveří.
9. Vyběhněte po schodech do 2. podlaží a uvidíte ji přímo naproti vám na podlaze.
10. U vrat v garáži.

Stage 13: The Ashen Forest
1. První ceduli najdete na začátku kola vedle auta.
2. Jakmile půjdete přes zem s vyvěrajícími párami, tak najdete ceduli po pravé straně.
3. O kousek dál po levé straně.
4. Až přenesete Iris, tak jděte dál a držte se při právé straně po pár metrech najdete ceduli u stromu.
5. Jděte dál podél pravé stěny a přímo u ní najdete i pátou ceduli.
6. Pokračujte dál při pravé stěně a dojdete k velkému balvanu a po pár krocích i k sudu. Od něj se dejte doleva a narazíte na široký strom, vedle kterého bude šestá cedule.
7. Od stromu pokračujte dál podél pravé stěny a narazíte na další strom spolu s cedulí.
8. Po prvním střetu s medvědem utíkejte kupředu a seskočte dolů z vyvýšené římsy. Hned jak seskočíte dolů, tak se otočte doleva a objevíte ceduli schovanou na zemi.
9. Hned jak seskočíte z vyvýšeného místa dolů, dejte se doprava a doběhnete k místu, odkud uvidíte hořící strom. Po levé sraně se pak bude nacházet devátá cedule.
10. Stejnou cestou utíkejte zpět a po vaší pravici uvidíte spadlý strom. Vytáhněte se na něj a seberte ceduli.
11. Vraťte se ke stromu, pod kterým jste nechali Iris a tentokrát se držte při levé stěně. Po několika metrech objevíte poslední ceduli.
Stage 14: Path Of The Lava
1. Hned na začátku utíkejte kolem kolejí napravo a najdete ji mezi keři.
2. Až vylezete nahoru po žebříku, tak ji najdete nalevo od kolejí mezi keři.
3. Utíkejte dál a najdete ji vzadu u lávy.
4. Hned jak vylezete do horní části této lokace, tak najdete ceduli po vaší levici.
5. Až se Iris schová pod střechu, tak utíkejte za ní a zničte bedny. Za jednou z nich je cedule.
6. Po odemknutí dveří ji najdete napravo u stěny.
7. Seběhněte k rozcestí, dejte se vlevo a najdete ji u zamčené branky.
8. U zeleného stromku před mostem, kde se můžete nadýchat vzduchu.
9. Po záchraně Iris utíkejte dál, proběhněte kolem kmenů a za těmi posledními napravo naleznete špatně viditelnou ceduli.
10. Jakmile seskočíte dolů k barelům, tak ji seberte z kmenů po vaší pravici.
11. Vylezte před lávou nahoru a otočte se doleva.
Stage 15: Lahar
1. Během cesty dolů ho najdete nalevo u cesty.
2. Kousek dál napravo.
3. Po záchraně Iris ji najdete nalevo od barelu.

Stage 16: Skydiving
1. Napravo v nákladním prostoru letadla
2. Nalevo v nákladním prostoru letadla.
Stage 17: Heavy Rain And Floods
1. Po první přestřelce se otočte a uvidíte ji nalevo.
2. V boční uličce, do níž jste seskočili během přestřelky.
3. Doběhněte ke křižovatce před vámi a najdete ji u semaforů nalevo.
4. Jděte dál doleva a uvidíte ji vzadu u stěny.
5. Z křižovatky pokračujte dál druhou cestou a ceduli objevíte před vstupem do restaurace.
6. Mezi náklaďákem a osobním automobilem u restaurace.
7. Vylezte na náklaďák na naproti, z něj přeskočte na římsu a na jejím konci objevíte ceduli.
8. Po střeleckém souboji vyběhněte ze dveří ven a najdete ji napravo v rohu.
9. Vraťte se do druhého patra restaurace a najdete ji napravo.
10. Rovněž v druhém patře restaurace.
11. Až se dostanete do budovy, kde zachráníte mladý pár, tak ji najdete za gaučem.
12. Po střeleckém souboji ji najdete za vámi.
13. Vraťte se do domu, kde souboj začal, vyběhněte nahoru po schodech a najdete ji na konci chodby, za malou krabicí.
Stage 18: Mud And Mercenaries
1. Po záchraně psa ji najdete za dodávkou.
2. Po střeleckém souboji ji uvidíte napravo.
3. Hned po sebrání druhé cedule se otočte a utíkejte dozadu k autobusu, kde najdete třetí.
4. Vzadu za převráceným náklaďákem (musíte proběhnout mezi ohněm).
5. Projděte mezi plameny po vaší pravici a najdete ji za širokým sloupem.
6. V budově vyběhněte nahoru po první části schodiště a najdete ji přímo před sebou.
7. V místnosti, kde bude následovat přestřelka.
8. V té samé místnosti.
9. Jakmile vyběhnete z místnosti ven, tak najdete ceduli u stěny nalevo.
10. Po souboji seskočte do boční uličky a ve dveřích najdete ceduli.
11. Vyběhněte ven z boční uličky a podél levé stěny utíkejte k poslední ceduli.
Stage 19: Rain Returns
1. Hned na začátku vedle stromů nalevo.
2. Vedle mrtvého profesora.
3. V zatopené chodbě po levé straně.
4. Na konci zatopené chodby ji najdete nalevo od dveří.
5. Jděte kupředu a seberte ji za stromem napravo.
6. Otočte se utíkejte k přístřešku, kde najdete vaši zbraň a rovněž i ceduli.
7. Na střeše přístřešku.
8. Vydejte se kolem kostela a objevíte poslední ceduli venku.
9. V druhém patře shlédněte animaci s Lisou a ceduli uvidíte před sebou.
10. Ve vodě ji najdete napravo od oltáře.
11. Najdete ji nalevo od oltáře při potápění.
12. Dál nalevo od jedenácté cedule.
13. Na červeném koberci, který vede středem zatopeného kostela.
14. Od třinácté cedule se otočte doleva a uvidíte ji od stěny.
15. Pokračujte do rohu kostela (nalevo od vchodových vrat).
16. V druhém rohu, kde objevíte klíč od pout.
Stage 20: Hurricane Chase
1. Po střeleckém souboji utíkejte nazpět, proběhněte kolem schodiště a seberte ceduli.
2. Seběhněte o patro níž, utíkejte na opačný konec tohoto patra a najdete další.
3. Přeskočte zábradlí, dejte se po cestě doprava a ceduli najdete u sloupů po vaší pravici.
4. Po hlavní cestě utíkejte na konec a vylezte nahoru na malý přístřešek napravo.
5. Otočte se od přístřešku na konec ulice, utíkejte tam a najdete ji za sedícím dělníkem.
6. Odemkněte si zamčenou branku a objevíte šestou ceduli.
7. Vyběhněte po schodech nahoru a uvidíte ji na protější straně cesty.
8. Doběhněte na konec rozestavěné ulici a nalevo najdete ceduli.
9. Seběhněte po schodech dolů, seskočte na pevnou zem a objevíte 9. ceduli.
10. Vydejte se po lávkách dál, doběhněte k obrovskému sloupu, který podpírá cestu a u něj naleznete v nejvyšším patře okolních lávek ceduli.
11. Zamiřte kupředu k budce, vylezte nahoru po rampě napravo a seberte poslední ceduli.
Stage 21: Windstorm Battle
1. Dostaňte se na ulici a zahněte doprava. Ceduli najdete u vchodu.
2. Utíkejte ulicí dál a najdete ji nalevo od červeného sporťáku.
3. Na konci ulice zahněte doleva a objevíte třetí ceduli.
4. Boční uličkou se vydejte dál, zahněte doprava a utíkejte pořád rovně až dozadu ke stěně. U ní se otočte doprava a objevíte šikovně schovaný výklenek ukrývající čtvrtou ceduli.
5. Vstupte do domu a vyběhněte o dvě patra výš.
6. Vyběhněte nahoru na střechu a oběhněte střešní nádstavbu. Za ní objevíte ceduli.
7. Po skončení souboje seběhněte dolů, otočte se doleva a utíkejte kolem sporťáku dozadu.
8. Vraťte se na střechu, kde souboj začal, vyběhněte po dalších schodech vzhůru a seberte ji.
9. Utíkejte po schodech zpět dolů, odemkněte si branku a po pár krocích najdete ceduli po vaší levici.
10. Od ní se otočte a napravo uvidíte úzkou uličku. Protáhněte se jí a doběhněte k ceduli.
11. Vyběhněte nahoru na cestu, držte se pravé strany a najdete ceduli.
Stage 22: Final Battle On The Deck
1. Dostaňte se na loď a najdete ji v rohu napravo.
2. Nalevo pod schodištěm.
3. Vyběhněte po schodišti nahoru ke dveřím.
4. V zadní části lodi vedle výtahu.
5. V pravé části si otevřete dveře a vstupte do malé místnosti, kde najdete ceduli.
6. Až vyjedete výtahem nahoru, tak ji najdete u automatu nalevo.
7. Po střeleckém souboji se otočte doprava a uvidíte ji před sebou.
8. Vraťte se zpět ke schodišti a seberte ceduli napravo.

9. Seběhněte po schodišti dolů a poslední ceduli ve hře najdete přímo naproti sobě. 

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..