0

Návod Silent Hill: Origins

Sekce


1) Ovládání [s01]
2) Návod [s02]
    2.1) Příjezd do Silent Hillu [s0201]
    2.2) Nemocnice Alchemilla [s0202]
    2.3) Cesta k sanatoriu [s0203]
    2.4) Sanatorium Cedar Grove [s0204]
    2.5) Cesta k divadlu [s0205]
    2.6) Divadlo Artaud [s0206]
    2.7) Cesta k motelu [s0207]
    2.8) Riverside motel [s0208]
    2.9) Finále [s0209]
3) Zakončení [s03]
4) Pocty [s04]
5) Extra zbraně [s05]
6) Extra nastavení [s06]

1) Ovládání [s01]


Analog                                                            pohyb postavy
D-pad                                                             přepínání mezi zbraněmi
X                                                                      akce, útok
O                                                                     baterka
□                                                                      běh
∆                                                                      mapa
R                                                                     bojový postoj
L                                                                      vycentrování kamery
Start                                                                pauza
Select                                                             inventář

2) Návod [s02]


2.1) Příjezd do Silent Hillu [s0201]


Po krátké úvodní sekvenci, v níž poprvé spatříte malou dívku Alessu, pokračujte po hlavní cestě až k hořícímu domu a shlédněte animaci. Uvnitř vyběhněte po schodišti do 2. patra, vstupte do dveří naproti a mezi hořícími plameny doběhněte k popálené dívce. Jakmile ji budete držet v náručí, tak s ní opusťte dům a shlédněte krátkou sekvenci, v níž oba upadnete do bezvědomí. Krátce po probuzení se před vámi objeví mapa města, kterou Travis sebral z blízké informační tabule a vám nezbude nic jiného, než se vydat do místní nemocnice.

2.2) Nemocnice Alchemilla [s0202]

Příchod do městečka Silent Hill.
Hned po vstupu do nemocnice si vezměte z nástěnky mapu a utíkejte k výtahu. Zde si nejprve promluvte s neznámým mužem a nastupte do výtahu. Podívejte se na panel napravo, zvolte 2. patro a jděte do hlavní chodby, kde narazíte na první monstrum – zdravotní sestřičku. Rychle seberte z lavičky nalevo kladivo, zabijte monstrum a vstupte do pokoje č. 205. Z nemocničního vozíku seberte záznamy, dotkněte se zrcadla a pokuste se opustit místnost. Spustí se animace, ve které opět uvidíte Alessu a ta zanechá na zrcadle krvavý otisk. Následně se dotkněte zrcadla a rázem budete vtaženi do iluzorního světa, ve kterém je vše jinak, než ve skutečnosti. Z nemocničního lehátka si vezměte skalpel, z poničeného vozíku plastové plíce a vyjděte na chodbu, kde zmizela barikáda, která vám dříve blokovala cestu. Utíkejte do pokoje 202, vezměte si zlaté vejce a v pokoji 204 seberte dokument, který vám pomůže při řešení první hádanky (otevření zakódovaného chladícího boxu). V tomto patře už nic důležitého nenajdete a tak se vydejte ke schodišti a seběhněte o podlaží níž. Do dveří dámských toalet vložte zlaté vejce, vstupte dovnitř a seberte dokument potřebný k vyřešení hádanky. Z druhého záchodku vytáhněte játra, pak se dotkněte zrcadla a povšimněte si nápisu na dveřích druhé kabinky Amy, 31. Poté si z třetí kabinky vezměte klíč a podle mapy utíkejte do příslušné místnosti. Nalevo od dveří najdete krvavý nápis Lucy, 23 a z kuchyňské linky seberte další klíč. Nyní zamiřte do zkouškové místnosti (Exam Room), z umyvadel vytáhněte plastový žaludek a střeva a rozsviťte světelnou tabuli na rentgenové snímky, čímž zjistíte potřebné údaje o poslední ženě, Sarah, 19. Ještě předtím než odejdete, tak si povšimněte figuríny na stole a zapamatujte si tuto místnost. Se všemi potřebnými údaji zamiřte na dámské záchodky, projděte zrcadlem do iluzorního světa a utíkejte do místnosti 204, kterou najdete o patro výše. Dle získané rady máte u žen upřednostnit věk před krásou a seřadit jednotlivé věky žen tak, jak jdou za sebou od té nejstarší. Tím získáte kód 312319, který naťukejte na numerické klávesnici chladícího boxu a seberte plastové srdce. Vraťte se zpět na dámské toalety, projděte do druhé reality a zamiřte do Exam Room, kde vložte jednotlivé orgány do figuríny v tomto pořadí: střeva, žaludek, játra, srdce a plíce. Po vložení posledního orgánu seberte skleněné oči, na dámských toaletách opět použijte zrcadlo a vyjděte na chodbu. Utíkejte na její konec, do masky na dveřích vložte skleněné oči a projděte jimi. Potom vstupte do Exam Room, z ní pokračujte do  další místnosti a zabijte monstrum, které vás tam napadne. Jakmile ho porazíte, tak si ze země seberte malou pyramidu (část Flaurosu) a shlédněte několik krátkých sekvencí. Po jejich skončení zamiřte do chodby mezi dámskými toaletami a konferenční místností a dveřmi na jihu konečně opusťte nemocnici.

2.3) Cesta k sanatoriu [s0203]


Vyběhněte na ulici, zamiřte na jih k radnici a pokračujte přes Cielo Avenue k řeznictví, které najdete na rohu Low Street a Toluca Avenue. Vstupte dovnitř, zamiřte do zadní místnosti a tam uvidíte v akci budoucího bosse. Druhým východem vyjděte do malé uličky, utíkejte na východ po Toluca Avenue a doběhněte k sanatoriu, do kterého vstupte.

2.4) Sanatorium Cedar Grove [s0204]


Nemocnice Alchemilla
Utíkejte kupředu do velké haly, otočte se o 90º doprava a vstupte do jediných otevřených dveří nalevo. Z pracovního stolu seberte mapua a běžte do West Solarium, kde najdete pistoli a 2 krabičky nábojů. Přes East Solarium pokračujte ke schodišti na východě, vyběhněte o patro výš a namiřte si to do TB Ward. Vezměte si ze stroje dokument a podívejte se na kontrolní panel. Uvidíte 5 budíků, které musíte správně nastavit, abyste získali klíč uvnitř přístroje. Postupně tedy zmáčkněte 2x pravé tlačítko, 2x prostřední a 2x levé, seberte klíč, který z něj vypadl a utíkejte zpět ke schodišti. Seběhněte až dolů, odemkněte si dveře a podle mapy doběhněte ke schodišti v severovýchodním rohu mapy. Vyběhněte po něm do 2. patra, ve Female Hydrotherapy vypusťte vanu pomocí tlačítka na stěně a ve Female Treat projděte zrcadlem do iluzorního světa. Po schodišti seběhněte do zpřístupného 1. patra, v dámských umývárnách použijte znovu zrcadlo a spláchněte první záchod. V místnosti Female Dorm 5 si vyzvedněte klíč, po chodbách se vraťte zpět do hlavní haly a odemkněte dveře do Patient Belongings. Po vstupu použijte zrcadlo, jděte ke dveřím a při odchodu z místnosti z nich sundejte brokovnici. Utíkejte k východnímu schodišti, seběhněte dolů a v East Pipe Room seberte klíč od místnosti s archivy. Zpět v Patient Belongings použijte zrcadlo pro návrat do reality, po východním schodišti vyběhněte do 2. patra a utíkejte rovně. Projděte dveřmi naproti vám, odemkněte dveře do archivu a použijte zrcadlo. Po západním schodišti seběhněte až dolů, doběhněte do severozápadního rohu mapy a zamiřte do Male Seclusion v 1. patře. Ze židle před vámi seberte dokument, který skrývá rozluštění další hádanky, pak prozkoumejte všechny cely a vydejte se na ošetřovnu (Infirmary). Zde se podívejte se na ozdobnou skříňku s panenkami, která se stane vaší další hádankou. Podle získaného klíče a toho, co jste zjistili při průzkumu cel zasuňte pilulky takto: panenka s noži světle zelená, spálená panenka modrá, pohublá panenka modrá, panenka s žiletkou červená a nakonec panenka v šatech tmavě zelená. Seberte klíč, seběhněte do sklepních prostor a po cestě k jihozápadnímu schodišti se  zastavte ve skladišti (Storage), kde využijte zrcadlo pro přestup do skutečného sanatoria. Vyběhněte po schodech do 1. patra, utíkejte do kanceláře doktora Harrise, kde na stole najdete artefakt Jocasta a pokračujte do dámských umýváren. Tam projděte zrcadlem do druhé reality, vraťte se na chodbu a utíkejte rovně. Do dveří naproti vložte Jocastu (Female seclusion), vstupte na samotku s označením 05 a vypořádejte se s prvním bossem ve hře – Travisovou matkou. Na tu použijte brokovnici, pobíhejte po místnosti a střílejte do ní, co jent o půjde. Jakmile zemře, tak si vezměte další část Flaurosu a počkejte, až se Travis probudí v hale. Jižní chodbou utíkejte k hlavním dveřím, ze stolku nalevo seberte divadelní lístek a opusťte sanatorium.

2.5) Cesta k divadlu [s0205]


Z kufru auta seberte klíč a utíkejte zpět k řeznictví. Druhou stranou vyběhněte ven, pokračujte kolem radnice až k pile (Lumber yard) a vstupte do úzké uličky vedle ní. Klíčem odemkněte dveře, vstupte dovnitř a proběhněte jí na druhou stranu. Po Industry Dr. utíkejte na parkoviště u Greenfield Apartments, utíkejte do zadní části a vyběhněte po schodech nahoru. Dveřmi vstupte do bytu, dírou v podlaze koupelny seskočte dolů a na chodbě si všimněte přeplněné schránky bytu 213. Nakonec opusťte apartmány, po Acadia Road doběhněte až k divadlu a u budky použijte divadelní lístek.

2.6) Divadlo Artaud [s0206]


Zdravotní sestřičky se staly nedílnou součástí této série.
Hned po vstupu si z lavičky seberte mapu divadla a zamiřte do hlavního sálu k pódiu. Po schodech nalevo vyběhněte do skladiště a přes pódium a místnost s ovládáním opony pokračujte do kanceláře ředitele (Director´s Office). Ze stolu seberte Sun totem, ze šuplíku další pistoli a utíkejte do mužské převlékárny (Men´s Dressing Room). Pomocí zrcadla přestupte do iluzorního světa, v ředitelské kanceláři si tentokrát vyzvedněte klíče a vraťte se zpět do reality. Utíkejte do haly (Lobby), po západním schodišti vyběhněte do 2. patra a odemkněte dveře napravo. V místnosti Lighting Box najdete v krabicích 4 žárovky a naproti pak dokument s nápovědou pro řešení další hádanky. Po jihovýchodním schodišti seběhněte do 1. patra, z rozbité vitríny seberte Moon totem a v mužské převlékárně použijte zrcadlo. Nyní vyběhněte zpět do 2. patra, vstupte do chodby a utíkejte ke dveřím naproti. Do slotu nalevo vložte Moon totem, doprava pak Sun totem a ve skladišti kostýmů použijte zrcadlo. Nyní když jste v reálném světě, tak utíkejte k prvnímu provazovému můstku nad jevištěm (Catwalk) a do světel dejte žárovky takto: A – 500W, B – 125W, C – 750W a D – 250W. Na konci provazového můstku přehoďte páčku, vraťte se do místnosti Curtain control a pákou na stěně vytáhněte oponu. Na jevišti jděte k ovládacímu pultu, v levé části stiskněte horní páku, v pravé části prostřední páku a projděte zrcadlem. Z otvoru ve stromu vyjměte klíč, vraťte se  skrz zrcadlo na jeviště a zamiřte do Stage Office, kde najdete ulomenou páku. Vložte ji do ovládacího pultu na jevišti, přehoďte a pomocí prostřední páky vlevo nastavte ledovou scenérii. Projděte zrcadlem, brokovnicí sundejte dalšího minibosse, přičemž se neustále pohybujte a po jeho likvidaci seberte další Flaurosu. Po upadnutí do bezvědomí a následném probuzení prozkoumejte tělo na zemi, seberte klíč od motelu a opusťte divadlo.

2.7) Cesta k motelu [s0207]


Utíkejte po Koontz Street až k obchodu Andy´s Book, vstupte dovnitř a u kasy si přečtěte vzkaz. Pamatujete si na schránku bytu 213 v Greenfield Apartments? Zadejte tedy číslo 213 na kase, vezměte si klíč a prohledete figurínu za vámi. Vezměte si od ní kulomet (Assault Rifle) a druhými dveřmi obchod opusťte. Pokračujte po Crichton Street na jih a vstupte do General Store, kde si posbírejte zásoby. Druhým vchodem obchod opusťte, utíkejte kousek na východ Midway Avenue a úzkou uličkou mezi staveništi se dostanete na Cielo Avenue. Odtud už jen doběhněte do motelu a brankou projděte na nádvoří.

2.8) Riverside motel [s0208]

Při průzkumu.

S pomocí klíče si odemkněte dveře recepce, vstupte dovnitř a shlédněte animaci. Z nástěnky seberte mapu, z druhé za recepčním pultem klíček k pokoji 306 a západními dveřmi vyjděte na hlavní nádvoří. Po železném schodišti vyběhněte k pokojům v 2. podlaží, na konci po něm seběhněte zase dolů a odemkněte si branku u pokoje 305. V pokoji 306 použijte zrcadlo, projděte před chvílí otevřenou brankou vedle 305 a pokračujte na jižní dvorek. Z něj se vydejte do pokoje 503 a tam se zase vraťte do reality. Potom běžte do úzké chodby za pokoji 500-504 (Maintenance) a po cestě tam si vezměte v zadní části Maintenance room dokument o pokažené pračce. V chodbě se podívejte do prvního malého otvoru nalevo a z kalendáře si opište den (12). Na konci chodby si ze stolku vezměte klíč a fotku, uličkou na jihu mapy za Staff Accomodation se vydejte zpět do recepce a vstupte do kanceláře manažera. Odtud zamiřte přes severní nádvoří do kuchyně a zabijte dříve zmiňovaného bosse se sekáčkem. Přes vedlejší jídelnu se dostaňte na vnitřní nádvoří s bazénem a následně do hrací místnosti, kde na pinball automatu najdete žeton. Utíkejte do prádelny (Laundro Mat), přečtěte si návod na obsluhu pračky, jenž leží na žehlícím prkně a těmito kroky pračku vyresetujte: vložte žeton a postupně použijte volby low spin, 60 degree wash, drain a nakonec pre-rinse. Tímto se pračka resetuje a vy tak získáte klíč od apartmánu Kleopatra. Po jižním schodišti na nádvoří s bazénem vyběhněte nahoru a vstupte do apartmánu Kleopatry. Z postele seberte fotku a utíkejte do koupelny, kde seskočte dírou ve vaně do pokoje pod vámi. Jakmile skončí krátká sekvence, vraťte se do koupelny a skrz zrcadlo vstupte do iluzorního světa. Po cestě ven z pokoje sundejte z mříží další fotku a zamiřte do jídelny. Vytáhněte zapíchnutou okrasnou dýku,  vyběhněte ven a prohledejte nyní již vypuštěný bazén, v němž naleznete srdce osázené drahokamy. Po schodišti vyběhněte k pokojům ve 2. patře, do dveří apartmánu Nero zasuňte dýku a vstupte dovnitř. Seberte další fotku, v koupelně seskočte dírou v podlaze o patro níž a další dírou, tentokráte ve zdi, se dostaňte do úzké chodby, na jejímž konci najdete poslední fotku. Dveřmi na opačné straně chodby ji opusťte, v pokoji 503 použijte zrcadlo pro přechod do reality a pomocí svěráku v Maintenance Room rozbijte srdce z bazénu. Získáte snubní prsten, po jehož důkladném prozkoumání zjistíte, že se svatba konala v červnu (06). Poslední nutnou informací je rok, ten zjistíte z přívěšku Lucky Quarter, který od začátku hry nosíte u sebe (1961). Utíkejte tedy na recepci, na kalendáři nastavte 06-12-1961 a do otvoru vložte prsten. Z nástěnky za vámi si vezměte nový klíč od pokoje 500, vraťte se do 503 a projděte do iluzorního světa. Následně vyběhněte z pokoje ven, shlédněte animaci a vstupte do pokoje 500, kde po dlouhém schodišti seběhněte dolů. Následně započne souboj s Travisovým otcem, který se proměnil v monstrum. Pobíhejte okolo, vyhýbejte se jeho útokům a každou volnou chvíli využijte k útoku. Po jeho smrti seberte ze země další část Flaurosu a shlédněte animaci.


2.9) Finále [s0209]

Jedna z drsnějších scén, se kterými se setkáte.

Jedinou přístupovou cestou doběhněte až k základnímu kameni Flaurosu, který budete muset spolu s ostatními částmi dát dohromady. Udělejte to podle postupu níže a jakmile se vám to podaří, tak pokračujte dál, až se nakonec objevíte ve známé nemocniční chodbě. Nouzovým východem na jihu ji opusťte a shlédněte jednu z mála FMV sekvencí ve hře. Hned poté utíkejte iluzorním Silent Hillem kupředu a na vratech před vámi objevíte dětský nákres, který vám nahradí mapu. Utíkejte podle kresby na sever, doběhněte k domu a vstupte dovnitř. Po schodech seběhněte dolů do zatuchlé místnosti, prolezte dírou ve zdi na druhou stranu. Poté se vydejte dál do tunelu, shlédněte animaci a připravte se na finální souboj s démonem. Nejprve kolem něj pobíhejte, vystřílejte do něj všechny náboje, co máte u sebe a pokud ani pak neumře, tak si do rukou vezměte nějakou rychlou a účinnou zbraň jako je katana nebo sekáček na maso. Kružte kolem něj dokola, zasahujte ho ranami na blízku a pokračujte, dokud nepadne na zem. Nakonec už si jen vychutnejte závěrečná videa a shlédněte své statistiky.


1) Vyberte díl 3 a dvakrát s ním pootočte pomocí □.
2) Zmáčkněte R1 a potočte hlavní část Flaurosu.
3) Vyberte díl 1 a dvakrát s ním pootočte pomocí □.
4) Zmáčkněte R1 a potočte hlavní část Flaurosu.
5) Vyberte díl 2 a dvakrát s ním pootočte pomocí □.
6) Zmáčkněte R1 a potočte hlavní část Flaurosu.
7) Nakonec vyberte díl 4 a jednou s ním pootočte pomocí □.

3) Zakončení [s03]


Jako každý Silent Hill i tento má více různých konců. Celkem můžete hru dohrát 3 způsoby. Tady je jejich stručný přehled.

Good: Poprvé dokončete hru.
Bad: Po prvním dokončení hru začněte druhou a zabijte alespoň 200 nepřátel.
Ufo: Až opustíte divadlo Artaud a půjdete k motelu, tak najdete na schodech pošty (Post Office) vedle Andyho knihkupectví klíč od pokoje 502. S ním zamiřte do motelu a tam ho použijte u příslného pokoje.

4) Pocty [s04]


Poté, co dohrajete hru můžete získat celkem 14 poct. Za každou z nich dostanete automaticky nový oblek a za některé dokonce novou zbraň nebo předmět, který vám hru podstatně ulehčí. Zde je jednotlivý přehled poct a úkolů, které musíte splnit pro jejich získání.

Savior: Dokončete hru.
Butcher: Dohrajte hru se zakončením Bad.
Ambassador: Dohrajte hru se zakončením Ufo.
Stalker: Během hry používejte baterku kratší dobu jak 3 hodiny.
Collector: Posbírejte více jak 300 předmětů.
Sprinter: Dokončete hru pod 2 hodiny.
Sharpshooter: Během hry zabijte alespoň 75% nepřátel pomocí střelných zbraní.
Weaponsmith: Během hry zabijte alespoň 75% nepřátel pomocí zbraní na blízku.
Brawler: Zabijte alespoň 50% nepřátel pomocí pěstí.
Cartographer: Během celé hry se podívejte do mapy méně jak 25krát.
Explorer: Ujděte nebo uběhněte vzdálenost delší jak 22,5 km.
Daredevil: Dohrajte hru bez uložení pozice.
Fireman: Zachraňte Alessu z hořícího domu v čase kratším jak 80 sekund.
Codebreaker: Po první dohrání hry použijte Konami kód (↑,↑,↓,↓,←,→,←,→,X,O).

5) Extra zbraně [s05]


Všechny extra zbraně získáte po dohrání hry a splnění určitých požadavků.

Moon Gauntlets: Dohrajte hru.
Night Vision Goggles: Získejte poctu Stalker.
Tesla Rifle: Dohrajte hru se zakončením Ufo.
Great Cleaver: Dohrajte hru se zakončením Butcher.
Fire Axe: Získejte poctu Fireman.

6) Extra nastavení [s06]


Po dohrání hry se vám v menu nastavení objeví položka Extra Options. Tam si můžete nastavit několik nových možností.

Run/Walk: Můžete si nastavit zda bude Travis automaticky chodit nebo běhat.
Extra Blood: Z nepřátel bude sršet vice krve.
Noise Filter: Vypne nebo zapne filtr šumu.
Bloody Footprints: Po Travisovi zůstanou na cestě krvavé stopy.
Torch Projection: Světlo baterky bude promítat vybraný obrazec.

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..