0

Resident Evil 5: Poklady a drahokamy

V Resident Evil 5 můžete nalézt na spoustu předmětů k nalezení, mezi které patří i poklady a drahokamy, kterým je věnována celý tento článek. Pro vás jsou důležité ze dvou důvodů. Tím hlavním je to, že drahokamy a poklady můžete prodat a získat tak extra peníze, za které si můžete kupovat další vybavení a vylepšení pro vaše zbraně. Tím druhým důvodem je pak fakt, že za získání všech druhů pokladů a drahokamů získáte trofej/ achievement s názvem They Belong in a Museum. Kategorie jsou rozděleny na poklady a následně drahokamy podle jejich tvaru tak, abyste získali jednoduchý přehled, co vše máte. Předměty jsou řazeny přesně tak, jak je najdete i v inventáři ve hře, proto je zjištění toho chybějícího otázkou několika vteřin.

Gold Ring
 Gold Ring
Typ: Poklad Cena: 5 000 G
Lokace
Kapitola 1-1: Zabijte Majini Executionera s obrovskou sekyrou a prsten vypadne z něj.
Kapitola 1-2: Zabijte bosse Uroboros pomocí střelných zbraní.
Kapitola 3-2: V části, kde Josh nabourává do posledního počítače, aby otevřel dveře do doků, tak na vás zaútočí Chainsaw Majini. Zabijte ho a získáte prsten.
Kapitola 3-2: Až se v docích spustí odpočet a vy zamíříte ke člunu, tak zabijte Big Man Majiniho.
Ivory Relief
 Ivory Relief
Typ: Poklad Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 1-2: Až se v domě setkáte s unesenou blondýnkou, která bude nakažená, tak ji zabijte a seberte její přívěšek.
Dead´s Bride Necklace
 Dead Bride´s Necklace
Typ: Poklad Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 5-2: V druhé části této kapitoly se budete pohybovat po dopravních pásech, na kterých budou ležet mrtvoly. U některých z nich se nachází náhrdelník.
Kapitola 6-1: Krátce po zisku obou přístupových karet se dostanete do místnosti, kde se nacházejí 3 nepřátelé s raketomety. Zabijte je a po každém z nich zůstane na zemi ležet náhrdelník.
Royal Necklace
 Royal Necklace
Typ: Poklad Cena: 5 000 G
Lokace
Kapitola 5-3: Dostaňte se po železných lávkách ke kanceláři, kde jsou útočníci s raketomety, zabijte je a vstupte dovnitř. Na stole najdete box s tímto náhrdelníkem.
Jewel Bangle
 Jewel Bangle
Typ: Poklad Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 2-1, 3-2, 5-3, 6-1: Tento šperk můžete vybít z nepřátel Big Man Majini. Tento šperk z nich vypadne ve všech těchto kapitolách.
Venom Fang
 Venom Fang
Typ: Poklad Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola 3-2: Dostaňte se do rafinérie, kde zlikvidujte 2 nepřátelé Chainsaw Manjini, ze kterých tento šperk vypadne.
Antique Clock
 Antique Clock
Typ: Poklad Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 1-2: Dostaňte se k místu, kde musíte vykopnout železnou branku a napravo od ní se nachází budova s několika vchody. Vstupte dovnitř dveřmi pod schody, které jsou jako jediné průchozí, vyběhněte po schodech nahoru a zamiřte na západní balkón, kde otevřete truhlu, ve které hodiny najdete.
Chalice (Silver)
 Chalice (Silver)
Typ: Poklad Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 3-1: Na člunu se vydejte do severozápadního rohu mapy a tam prohledejte truhlu.
Kapitola 3-1: Najdete ho v bedně na centrálním ostrůvku.
Chalice (Gold)
 Chalice (Gold)
Typ: Poklad Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola 5-3: Dostaňte se do ovládací místnosti v ruinách, kde se nachází tlačítko pro spuštění mostu a otevřete skříňku.
Kapitola 6-2: Procházejte všechny skříňky na začátku této kapitoly a najdete 2 zlaté kalichy.
Idol (Silver)
 Idol (Silver)
Typ: Poklad Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 3-1: Dostaňte se na severovýchodní ostrov, dojděte do zadní části a vyhoďte Shevu do levé věže, kde najde sošku v truhle.
Kapitola 3-1: V jihozápadním rohu mapy najdete osadu, kde je bedna a v ní soška.
Idol (Gold)
 Idol (Gold)
Typ: Poklad Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola 4-1: Dostaňte se do části se sochami, aktivujte první sochu a doběhněte k druhé, poblíž které najdete truhlu se zlatou soškou.
Kapitola 4-2: Zamiřte se do části, kde odrážíte paprsek pomocí zrcadel a pokračujte do nejnižšího podlaží. Zde natočte zrcadla na sochu a otevřete tak obě boční místnosti. Uvnitř jedné z nich najdete tuto sošku.
Ceremonial Mask
 Ceremonial Mask
Typ: Poklad Cena: 4 000 G
Lokace
Kapitola 3-1: Na konci kapitoly, než se dostanete na lanovku, tak odbočte do jeskyně napravo a masku najdete v truhle na konci chodby.
Jewel Beetle
 Jewel Beetle
Typ: Poklad Cena: 4 000 G
Lokace
Kapitola 2-2: Začněte kapitolu a zamiřte k vlakovým soupravám. Až mezi nimi proběhnete, tak nalevo uvidíte hromadu desek, na kterou vylezte a místo toho, abyste vylezli na vlak, tak se otočte doprava a seberte brouka.
Kapitola 2-2: Od posledního brouka seskočte z desek dolů, jděte rovně a následně doprava. Na konci uličky prozkoumejte západní roh.
Kapitola 3-1: V závěrečné části kapitoly musíte otáčet pákou, abyste aktivovali most pro vašeho partnera. Vedle páky jsou dveře a napravo od nich tento brouk.
Kapitola 3-2: V oblasti se stany Tricellu prozkoumejte barely s naftou.
Kapitola 3-2: Vylezte na centrální platformu v rafinérii, kde se nachází uzávěr a na ní se nachází brouk.
Kapitola 5-1: Hned na začátku se dejte doleva kolem rostlin a na konci uličky najdete brouka po vaší pravici.
Beetle (Brown)
 Beetle (Brown)
Typ: Poklad Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 3-1: Hned na začátku prozkoumejte kmen palmy napravo.
Kapitola 3-1: Zamiřte do jihozápadního rohu mapy, zamiřte si to okolo obydlí a seberte brouka z jednoho ze stromů.
Kapitola 3-1: Na centrálním ostrově prozkoumejte strom v levé části slepičí farmy.
Kapitola 3-1: Vydejte se na severozápadní ostrov, vysedněte na lávku a z ní seskočte dolů do části ve středu, kde visí ryby. Tam prozkoumejte západní stěnu a najdete ho.
Kapitola 3-1: Vydejte se do východní části jezera s aligátory, utíkejte ke stromu v levé části a najdete brouka.
Beetle (Gold)
Beetle (Gold)
Typ: Poklad Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola 4-2: Dostaňte se do části, kde musíte odrážet paprsky pomocí zrcadel a dostaňte se do nejnižšího, třetího podlaží. Paprsek odrazte na sochu v severní části a jakmile se otevřou boční místnosti, tak jděte do té západní, kde se nachází tento zlatý brouk.
Topaz (Pear)
 Topaz (Pear)
Typ: Drahokam Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 2-1: Dostaňte se do doků a seběhněte dolů na pláž. Otočte se k moři, jděte do pravé části vody a měli byste v ní najít topaz.
Kapitola 2-1: Po zabití Chainsaw Majiniho, který ovládá motorovou pilu, vyběhněte nahoru po schodech a dostanete se k truhle s drahokamy.
Kapitola 4-1: Začněte kapitolu, projděte první částí a zabijte pavoučí monstra. Jakmile se dostanete ke dveřím, tak zničte blízké pochodně a v jedné z nich najdete topaz.
Kapitola 4-1: Po zisku předešlého drahokamu pokračujte do místnosti s mostem, kde budete vy i Sheva rozděleni. Seskočte tedy dolů a najdete pochodeň, ve které je další kus topazu (Pear).
Kapitola 4-2: Na začátku této kapitoly ujděte pár kroků, otočte se a podívejte se vzhůru, kde objevíte drahokam, který sestřelte dolů.
Ruby (Pear)
 Ruby (Pear)
Typ: Drahokam Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 2-2: V temných dolech nechte Shevu, ať vezme svítilnu a vydejte se kupředu. Na prvním rozcestí se dejte doleva, zabijte Majiniho a jděte dál. Po zabití další skupinky najdete drahokam na stropě.
Kapitola 2-2: Po zisku předchozího rubínu  zamiřte na dalším rozcestí doleva a pokračujte k mostu. Zastavte ve středu a podívejte se nahoru.
Kapitola 3-1: Hned na startu kapitoly rozbijte lebku nalevo.
Kapitola 3-1: Dostaňte se na lodi do SV části mapy, vystupte v malé osadě a vydejte se kupředu. Vstupte do první chýše napravo, zastavte se u vchodu a rozstřelte lebku, která drahokam skrývá.
Kapitola 3-1: V osadě, kde v jezeře budou plavat aligátoři počkejte, až se budete vracet nazpět a jakmile seskočíte do vody, tak se otočte doprava. Utíkejte kupředu a na prknech po vaší levici uvidíte drahokam.
Kapitola 3-2: Po spuštění mostu po něm přeběhněte do tunelu a zničte první pochodeň.
Kapitola 4-1: Začněte kapitolu, projděte první částí a zabijte pavoučí monstra. Jakmile se dostanete ke dveřím, tak zničte blízké pochodně a v jedné z nich najdete rubín.
Kapitola 4-1: Po rozdělení s vaším partnerem se vydejte za ním a těsně před opětovným setkáním narazíte na dvě místnosti. Jděte do té napravo a prohledejte sarkofág po vaší levici.
Kapitola 4-1: Dostaňte se do místnosti se sochami, u té předposlední zatáhněte za tahadla a pod tou spodní najdete rubín.
Kapitola 4-2: Dostaňte se k místu, kde se před jednou ze slunečních pastí schováte pod klenbou můstku nad vámi. Podívejte se vzhůru a sestřelte rubín dolů.
Kapitola 4-2: Dostaňte se do 2. podlaží s puzzlem se zrcadly a najdete ho na platformě, kde se schová Sheva při řešení puzzlu.
Kapitola 4-2: Ve třetím podlaží s puzzlem se zrcadly otočte paprsek na sochu a rubín najdete v lebce ve východní místnosti.
Sapphire (Pear)
 Sapphire (Pear)
Typ: Drahokam Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 2-1: Projděte kolem kamionu na mostě, pak i podzemním tunelem a až se znovu dostanete na denní světle, tak se otočte doleva a najdete ho pod vodou.
Kapitola 3-3: Zabijte nepřátele u 2. brány a najdete na lávce v JV rohu.
Kapitola 4-1: Projděte první částí, zabijte pavoučí monstra Bui Kichwa a kolem žebříku pokračujte dozadu. Až se dostanete do slepé uličky, tak se od truhly otočte vzad a podívejte ke stropu, kde uvidíte safír.
Kapitola 4-1: Po zisku předchozího safíru se vraťte k žebříku, vylezte po něm nahoru a doběhněte ke dveřím, kde rozbijte lebku nalevo.
Kapitola 4-1: Poté, co budete se Shevou rozděleni, tak se za ní vydejte a před vaším setkáním uvidíte dvě místnosti. V té nalevo otevřete se Shevou sakrofág a objevíte safír.
Kapitola 4-1: Z místnosti, s posledním safírem, zamiřte do té sousední a rozbijte pochodeň.
Kapitola 4-1: Dostaňte se do místnosti se sochami, u té předposlední zatáhněte za tahadla a pod tou horní najdete safír.
Emerald (Pear)
 Emerald (Pear)
Typ: Drahokam Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 2-1: Po zabití Chainsaw Majiniho, který ovládá motorovou pilu, vyběhněte nahoru po schodech a dostanete se k truhle s drahokamy.
Kapitola 3-1: Dojeďte v člunu na pevninu v severovýchodním rohu mapy, doběhněte do přístřešku s vázami a nahoře sestřelte lebku.
Kapitola 4-1: Doběhněte k žebříku, vylezte po něm nahoru a vstupte do tunelu, kde rozbijte první pochodeň, na kterou narazíte.
Kapitola 4-1: V druhé části se dostanete k sarkofágu, od kterého pokračujte dál  a rozbijte první pochodeň, na kterou narazíte.
Kapitola 4-2: V severovýchodním rohu místnosti s pastí, kde můžete zastřelit Majiniho u laseru, je pochodeň s tímto smaragdem.
Kapitola 4-2: Dostaňte se do třetího podlaží s puzzlem se zrcadly a odkloňte ho na sochu. Následně pak vstupte do východní místnosti a tam rozbijte lebku.
Kapitola 5-1: Na začátku kapitoly se vydejte k severní straně květinové zahrady a podívejte se ke stropu, kde najdete drahokam.
Diamond (Pear)
 Diamond (Pear)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 2-1: Doběhněte do doků a tam uvidíte Majiniho, který chce utéct. Rychle ho zastřelte a vypadně z něj diamant.
Kapitola 2-2: Dostaňte se do poslední části kapitoly, kterou je kaňon, projděte kolem kulometné věže a nalevo uvidíte žebřík. Podívejte se nahoru a sestřelte drahokam ze skály.
Topaz (Square)
 Topaz (Square)
Typ: Drahokam Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 4-1: Jakmile se dostanete do druhé části, kde uvidíte pohled na obrovskou, rozlehlou lokaci, tak doběhněte na konec cesty, seskočte dolů a projděte kolem dvou nádob. Následně se podívejte na zeď nad průchodem a objevíte drahokam.
Kapitola 4-1: Dostaňte se do části se sochami, jděte do jihovýchodního rohu mapy a dostanete se na lávku, kde na vás zaútočí několik Majini. Pak pokračujte na jih, seskočte dolů na schůdky a vyběhněte po nich nahoru. Následně se podívejte ke stropu a sestřelte topaz.
Kapitola 4-1: V části se sochami zatáhněte za tahadla u třetí sochy a objevíte drahokam.
Kapitola 4-2: Vydejte se do chodby se slunečním paprskem, kde jsou na západní straně všechny výklenky. V druhém výklenku z jihu najdete pochodeň, která ukrývá čtvercový topaz.
Ruby (Square)
 Ruby (Square)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 2-1: Po zabití Chainsaw Majiniho, který ovládá motorovou pilu, vyběhněte nahoru po schodech a dostanete se k truhle s drahokamy.
Kapitola 2-2: V dolech se dostaňte do obrovské místnosti a pozabíjejte všechny nepřátele. Pak vylezte po žebříku na centrální platformu, po lávce zamiřte dál na kruhovém zařízení uvidíte třpytící se rubín.
Kapitola 2-2: Ve stejné části jako předchozí rubín zamiřte nahoru a levým tunelem se vydejte dál. Až seskočí Majini dolů, tak ho zabijte, podívejte se ke stropu a sestřelte ho dolů.
Kapitola 3-2: Proběhněte kolem stanů Tricellu a doběhněte ke dveřím. U nich se otočte doprava a ze zdi sestřelte drahokam.
Kapitola 5-1: Hned na začátku kapitoly se otočte a sestřelte ho ze zdi.
Sapphire (Square)
 Sapphire (Square)
Typ: Drahokam Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 2-1: Po zabití Chainsaw Majiniho, který ovládá motorovou pilu, vyběhněte nahoru po schodech a dostanete se k truhle s drahokamy.
Kapitola 3-2: Po spuštění mostu v první části vstupte do tunelu a rozbijte druhou pochodeň.
Kapitola 4-1: Dostaňte se k žebříku, vylezte po něm nahoru a zamiřte do tunelu, kde rozbijte druhou pochodeň.
Kapitola 4-1: Poté, co budete se Shevou rozděleni, tak se za ní vydejte a před vaším setkáním uvidíte dvě místnosti. V té nalevo otevřete se Shevou sakrofág a objevíte čtvercový safír.
Kapitola 4-1: Nachází se pod první sochou s tahadly v místnosti se sochami.
Kapitola 4-2: V místnosti se slunečním paprskem vstupte do východní chodby, kde jsou výklenky na východní straně a rozbijte pochodeň ve druhém výklenku z jihu.
Emerald (Square)
Emerald (Square)
Typ: Drahokam Cena: 1 000 G
Lokace
Kapitola 2-1: Dojděte do doků, lokalizujte dům, ve kterém je klíč a nevstupujte dovnitř. Místo toho jděte na jižní stranu domu, vylezte po žebříku na střechu a v severovýchodním rohu střechy ho najdete.
Kapitola 4-1: Pod druhou sochou s tahadly v místnosti se sochami.
Diamond (Square)
Diamond (Square)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 2-2: Dostaňte se do kaňonu, projděte kolem těžkého kulometu a vylezte nahoru po žebříku nalevo. Pokračujte dál, zabijte útočící nepřátele a doběhněte ke zničenému žebříku po vaší levici. Pomocí asistovaného skoku vyhoďte Shevu na útes, následně k ní horní cestou doběhněte a seskočte za ní dolů. Pak se otočte a ze skály napravo od žebříku sestřelte drahokam.
Topaz (Oval)
 Topaz (Oval)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 6-1: Hned na začátku se otočte na jih a jděte k zábradlí. Pak jděte úkrokem doprava a uvidíte Majiniho skrytého za pilířem. Zastřelte ho a později se dostanete k místu, kde jste ho zastřelili. Obdobným způsobem lze získat ještě další 2 oválné topazy v této misi.
Ruby (Oval)
 Ruby (Oval)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 4-1: Najdete ho pod poslední sochou s tahadly na konci této kapitoly.
Sapphire (Oval)
 Sapphire (Oval)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 5-3: Jakmile začne souboj s Weskerem, tak jděte doprava a prozkoumejte dveře. Po skončení vyběhněte nahoru po schodech, utíkejte rovně a doleva za roh. Pokračujte rovně k průchodu před vámi a projděte jím. Hned, jak to uděláte, tak zničte vázu napravo, ve které se drahokam nachází.
Emerald (Oval)
 Emerald (Oval)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 5-3: Jakmile začne souboj s Weskerem, tak jděte doprava a prozkoumejte dveře. Po skončení vyběhněte nahoru po schodech, utíkejte rovně a doleva za roh. Pokračujte rovně k průchodu před vámi a projděte jím. Potom pokračujte do další místnosti, kde se nachází sarkofág, který společně se Shevou otevřete a najdete drahokam.
Diamond (Oval)
 Diamond (Oval)
Typ: Drahokam Cena: 4 000 G
Lokace
Kapitola 2-2: Vydejte se skrz temný důl a dostaňte se až k osvětlené části, kde musíte otočit pákou, abyste uvolnili cestu vašemu partnerovi. Otočte se, podél pravé zdi utíkejte nazpět a objevíte chodbu, která vás zavede k bedně s drahokamem.
Topaz (Trilliant)
 Topaz (Trilliant)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 4-1: Na začátku kapitoly dojděte k žebříku, projděte kolem něj dál do slepé uličky a vylezte na římsu nalevo, kde najdete truhlu.
Ruby (Trilliant)
 Ruby (Trilliant)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 4-1: Až otevřete sarkofág a otevře se pod vámi podlaha, tak spadnete dolů. Vstupte do severní chodby a otevřete truhlu na konci.
Sapphire (Trilliant)
Sapphire (Trilliant)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 4-1: Až otevřete sarkofág a otevře se pod vámi podlaha, tak spadnete dolů. Vstupte do východní chodby a otevřete truhlu na konci.
Emerald (Trilliant)
 Emerald (Trilliant)
Typ: Drahokam Cena: 2 000 G
Lokace
Kapitola 4-1: Až otevřete sarkofág a otevře se pod vámi podlaha, tak spadnete dolů. Vstupte do západní chodby a otevřete truhlu na konci.
Diamond (Trilliant)
 Diamond (Trilliant)
Typ: Drahokam Cena: 4 000 G
Lokace
Kapitola 4-2: Až vložíte všechny 3 emblémy do zdi, tak utíkejte po schodech nahoru a na stěně před vámi uvidíte třpytící se drahokam, který sestřelte dolů a seberte.
Topaz (Brilliant)
 Topaz (Brilliant)
Typ: Drahokam Cena: 2 500 G
Lokace
Kapitola 5-3: Až spustíte most v ruinách (před soubojem s Weskerem), tak přes něj přeběhněte a podívejte se nahoru, kde na stropě objevíte topaz.
Ruby (Brilliant)
 Ruby (Brilliant)
Typ: Drahokam Cena: 2 500 G
Lokace
Kapitola 5-3: Jakmile vstoupíte do ruin, tak zamiřte tunelem kupředu a sledujte strop, kde drahokam snadno objevíte.
Sapphire (Brilliant)
 Sapphire (Brilliant)
Typ: Drahokam Cena: 2 500 G
Lokace
Kapitola 5-3: Jakmile začne souboj s Weskerem, tak jděte doprava a prozkoumejte dveře. Po skončení vyběhněte nahoru po schodech, utíkejte rovně a doleva za roh. Pokračujte rovně k průchodu před vámi a projděte jím. Potom pokračujte do další místnosti, kde se nachází sarkofág, který společně se Shevou otevřete a najdete drahokam.
Emerald (Brilliant)
Emerald (Brilliant)
Typ: Drahokam Cena: 2 500 G
Lokace
Kapitola 5-3: Až začne souboj s Weskerem, tak utíkejte dozadu ke schodišti, vyběhněte po něm nahoru a dejte se po ochozu doprava. Na konci najdete vázu, kterou rozbijte a seberte smaragd.
Diamond (Brilliant)
 Diamon (Brilliant)
Typ: Drahokam Cena: 4 500 G
Lokace
Kapitola 2-2: Dostaňte se k těžkému kulometu na náklaďáku, který se nachází v kaňonu, vyskočte na římsu nalevo a doběhněte k truhle.
Topaz (Marquise)
 Topaz (Marquise)
Typ: Drahokam Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola 1-1: Až vyskočíte oknem ven z domu, kde jste zabili prvního Majiniho, tak se dostanete na ulici, kde vás napadne horda nepřátel. Ty postupně zabijte a z jednoho z nich vypadne tento drahokam. Nepřátel je opravdu hodně, proto doporučuji získání drahokamu až v pozdější fázi hry nebo po dohrání.
Ruby (Marquise)
Ruby (Marquise)
Typ: Drahokam Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola 2-1: Dostaňte se do doků a všimněte si stánků ve středu, které jsou postavy dokola a uvnitř najdete truhlu. Na jednom ze stánků zničte hromadu ovoce, získaný granát hoďte mezi stánky a jakmile se rozpadnou, tak otevřete truhlu a najdete drahokam.
Sapphire (Marquise)
 Sapphire (Marquise)
Typ: Drahokam Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola 5-3:  Na začátku kapitoly projděte dveřmi, shlédněte animaci a vylezte po žebříku nahoru. Následně utíkejte na západ a v místnosti na konci otevřete trezor, ve kterém naleznete safír.
Emerald (Marquise)
 Emerald (Marquise)
Typ: Drahokam Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola 3-3: Vstupte do místnosti nad branou, po jejichž stranách se nacházejí kulometné věže a otevřete šuplík komody v rohu.
Diamond (Marquise)
 Diamond (Marquise)
Typ: Drahokam Cena: 5 000 G
Lokace
Kapitola 6-3: Dostaňte se k vulkánu, kde vás čeká souboj s Weskerem, vydejte se kupředu a jakmile vstoupíte na úzkou lávku před vámi, tak si všimněte skalního převisu po pravé straně lávky. Ten sestřelte dolů brokovnicí nebo nějakou výbušnou zbraní a pokračujte dál. Poté, co se lávka s vámi propadne, tak jděte doleva, přeskočte na plošinu, kterou vytvořil sestřelený převis a dál na pevnou zem, kde najdete diamant.
Power Stone
 Power Stone
Typ: Drahokam Cena: 5 000 G
Lokace
Kapitola x-x: Vypadává z monster zvaných Reaper, se kterými se setkáte v poslední, cca. čtvrtině hry. Jedná se o monstra, které vylézají z kokonů u stropu.
Lion Heart
 Lion Heart
Typ: Drahokam Cena: 5 000 G
Lokace
Kapitola x-x: Vypadává z Lickerů, se kterými se setkáte ve všech třech částech kapitoly 5.
Blue Enigma
 Blue Enigma
Typ: Drahokam Cena: 3 000 G
Lokace
Kapitola x-x: Vypadávají z monster Giant Majini, kteří se nacházejí v kapitolách 3-1 a 4-2. Jedná se o velké nepřátele s maskami.
Soul Gem
 Soul Gem
Typ: Drahokam Cena: 10 000 G
Lokace
Kapitola 4-1: Na konci této kapitoly aktivujte  všechny sochy a utíkejte zpět. Poté co na vás zaútočí boss Popokarimu, tak ho zabijte a vypadne z něj tento drahokam.
Heart of Africa
 Heart of Africa
Typ: Drahokam Cena: 10 000 G
Lokace
Kapitola 5-3: V poslední fázi kapitoly dokončete část souboje s Weskerem a začne souboj s Jill. Utíkejte dozadu mezi obě schodiště a na zemi se objeví drahokam.

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..