X-Men Origins: Wolverine – Collectibles: Mutageny

PC PS3 Xbox 360

Přehled jednotlivých mutagenů

V této části najdete rychlý přehled mutagenů, včetně informace o tom, co způsobjí a také, ve které kapitole je můžete najít. Níže poté najdete přesné umístění všech mutagenů, tak jak je získáte v průběhu hry.

Art of War
Zvyšuje poškození, které získáte z bojových reflexů (Combat Reflexes).
Art of War
Umístění mutagenů
1/3 Kapitola 2 The Frozen Tundra: I´m The Best There Is
2/3 Kapitola 3 Days of Future Beginnings: Bolivar Trask
3/3 Kapitola 3 Days of Future Beginnings: Aim for the Head

Blood Rage
Pokud jste blízko smrti, tak způsobíte mnohem větší poškození.
Blood Rage
Umístění mutagenů
1/3 Kapitola 2 The Frozen Tundra: Ambush
2/3 Kapitola 3 Days of Future Beginnings: Bolivar Trask
3/3 Kapitola 4 Mardi Gras: The Corbeau Casino
Experienced
Za každého zabitého získáte extra zkušenosti.
Experienced
Umístění mutagenů
1/3 Kapitola 1 The Origins: A Frosty Reception
2/3 Kapitola 2 The Frozen Tundra: What I Do Isn´t Very Nice
3/3 Kapitola 3 Days of Future Beginnings: Finding Agent Zero
Healing Factor
Sníží čas, který je potřebný pro nastartování procesu vaší regenerace.
Healing Factor
Umístění mutagenů
1/3 Kapitola 1 The Origins: Stryker´s Offer
2/3 Kapitola 2 The Frozen Tundra: Roadblock
3/3 Kapitola 3 Days of Future Beginnings: Wideawake´s Secret
Inner Rage
Za každého zabitého nepřítele získáte navíc extra zuřivost (Rage).
Inner Rage
Umístění mutagenů
1/3 Kapitola 1 The Origins: The Escape
2/3 Kapitola 3 Days of Future Beginnings: Project Wideawake
3/3 Kapitola 3 Days of Future Beginnings: Aim for the Head
Rampage
Zvýší vaši maximální zuřivost (Rage).
Rampage
Umístění mutagenů
1/3 Kapitola 1 The Origins: A Frosty Reception
2/3 Kapitola 2 The Frozen Tundra: Roadblock
3/3 Kapitola 3 Days of Future Beginnings: Aim for the Head
Samurai
Rychleji se učíte bojové reflexy (Combat Reflexes).
Samurai
Umístění mutagenů
1/3 Kapitola 1 The Origins: The Escape
2/3 Kapitola 3 Days of Future Beginnings: Betrayal
3/3 Kapitola 3 Days of Future Beginnings: Aim for the Head
Savage
Za každé zranění, které uštědříte protivníkům, se vám malá část vrátí v podobě zdraví.
Savage
Umístění mutagenů
1/3 Kapitola 2 The Frozen Tundra: Ambush
2/3 Kapitola 3 Days of Future Beginnings: Bolivar Trask
3/3 Kapitola 4 Mardi Gras: High Rollers Lounge
Shredder
Zvýší poškození, které způsobíte pomocí útoků Fury Attacks.
Shredder
Umístění mutagenů
1/3 Kapitola 2 The Frozen Tundra: I´m The Best There Is
2/3 Kapitola 3 Days of Future Beginnings: Raven´s Explanation
3/3 Kapitola 5 The Wolverine: The Beginning of the End
Unstoppable
Sníží poškození, které utržíte od nepřátel.
Unstoppable
Umístění mutagenů
1/3 Kapitola 2 The Frozen Tundra: Team X
2/3 Kapitola 3 Days of Future Beginnings: Betrayal
3/3 Kapitola 5 The Wolverine: The Beginning of the End
Vitality
Zvýší vaše maximální zdraví.
Vitality
Umístění mutagenů
1/3 Kapitola 1 The Origins: A Frosty Reception
2/3 Kapitola 2 The Frozen Tundra: What I Do Isn´t Very Nice
3/3 Kapitola 3 Days of Future Beginnings: Headache

Podrobný rozpis lokací jednotlivých mutagenů

Kapitola 1: Origins

Stryker´s Offer

Healing Factor 1: Hned jak ztratíte své schopnosti, tak přesuňte box pod větrací šachtu, skočte do ní a projděte na druhou stranu. Tam seběhněte dolů ze schodů, přistavte bednu pod část s baterií a vyskočte k ní. Předtím než ji seberete, tak vyskočte o jednu úroveň výš a objevíte první mutagen ve hře.

001 002

A Frosty Reception

Rampage 1: Jakmile vyběhnete na chodbu a poprvé se před vámi objeví kulometná věž, tak se Wolverine schová u zdi napravo. Utíkejte na konec této chodby, vstupte do malé místnosti a tam najdete mutagen.

001 002

Vitality 1: Až se dostanete k místu, kde použijete 2 štíty, abyste se dostali ke kulometné věži před vámi, tak pokračujte chodbou dál, dejte se doprava a vyběhněte nahoru po malém schodišti. Krátce nato vstupte do místnosti nalevo a objevíte mutagen.

003 004

Experienced 1: Po zabití prvního vojáka Grenadier utíkejte kupředu, seběhněte po schůdkách dolů a než přistoupíte k energetické cele, tak napravo objevíte poslední mutagen v této části.

005 006

The Escape

Inner Rage 1: Dostaňte se do hangáru, kde musíte vytáhnout náklaďák, abyste na něj mohli vyskočit a použijte svůj zvířecí instinkt. Když stojíte čelně ke kapotě náklaďáku, tak před vámi a kousek napravo uvidíte zeleně zářící římsu, které se můžete zachytit a vylézt do malého zákoutí s mutagenem (Vše se odehrává předtím, než vyskočíte z náklaďáku na plošinu a přejdete přes 2 železné trámy).

001 002

Samurai 1: Poté, co shlédnete první scénku s doktorem, který táhne pryč dívku, tak sjeďte výtahem dolů a sledujte ho do chvíle, kde vás jeho stopy přivedou k zavřeným dveřím. Ty násilím vypačte a v další chodbě se dejte doleva do místnosti s mutagenem.

003 004

Kapitola 2: The Frozen Tundra

Team X

Unstoppable 1: Až se pod vámi propadne zem, tak ze stěny vytáhněte sochu s podstavcem, vyskočte na ni a vytáhněte se na římsu nad vámi. Hned jak to uděláte, objevíte mutagen.

001 002

I´m The Best There Is

Shredder 1: Hned jak tato část začne, tak se otočte a mutagen bude přímo za vámi.

001 002

Art of War 1: Dostaňte se ke skalní stěně, zachyťte se římsy a přeručkujte směrem doprava. Z okraje skočte na další římsu napravo a pokračujte až k mutagenu.

003 004

Ambush

Savage 1: Až přeběhněte přes most ze zničeného stožáru, tak se dejte ihned doprava k mrtvole vojáka, který má u sebe psí známky. Od něj se otočte doleva a objevíte vstup do jeskyně, ve které se skrývá mutagen.

001 002

Blood Rage 1: V zadní části tábora najdete nalevo od vozíku schody, které vedou dolů ke dveřím, u nichž se nachází i tento mutagen.

003 004

Roadblock

Rampage 2: Přeběhněte na konec mostu, dejte se doprava a za rohem objevíte mutagen před zavřenými dveřmi.

001 002

Healing Factor 2: Po sebrání Rampage 2 vyšplhejte po žebříku nahoru, vstupte do budovy a najdete ho napravo od dveří v kontrolní místnosti.

003 004

What I Do Isn´t Very Nice

Vitality 2: V lese přeběhněte přes spadlý kmen stromu, kousek dál vylezte na malý útes a jděte dál. Po pár metrech si po pravé straně povšimněte kmene, který vede nahoru do jeskyně, kde se nachází tento mutagen.

001 002

Experienced 2: V budově, kde vás z ochozu bude ostřelovat Agent X, utíkejte na konec a než vyběhnete po schodech do 2. podlaží, tak vzadu nalevo najdete mutagen.

003 004

Kapitola 3: Days of Future Beginnings

Project Wideawake

Inner Rage 2: Hned na začátku prolezte větrací šachtou a jakmile se dostanete do chodby, tak se otočte a za sebou najdete mutagen.

001 002

Betrayal

Samurai 2: Hned na začátku se otočte doprava a nahoře na platformě uvidíte mutagen. Utíkejte k plošině a předtím, než přetnete provaz, tak na ni vyskočte a mutagen seberte.

001 002

Unstoppable 2: V místnosti se třemi obřími sochami seskočte dolů a pod schody objevíte malé zákoutí s mutagenem.

003 004

Raven´s Explanation

Shredder 2: Hned na začátku se otočte doprava a objevíte ho.

001 002

Bolivar Trask

Blood Rage 2: Až se dostanete k ovládání teleportu, tak posuňte zařízení směrem doprava a uvidíte, že ho posunete až do malé místnosti. Pak použijte teleport a jakmile se do objevíte v místnosti, tak za vámi najdete mutagen.

001 002

Art of War 2: V místnosti s mrazícím zařízením se podívejte na železný trám s teleportem a na levém konci najdete plošinu, na níž se ukrývá mutagen.

003 004

Savage 2: Až přejdete přes dlouhý nosník a sjedete výtahem dolů, tak se otočte doleva a utíkejte na konec můstku před vámi. Tam objevíte druhý Savage mutagen.

005 006

Wideawake´s Secret

Healing Factor 3: Projděte kolem Sentinela dozadu k teleportu a použijte panel, s jehož pomocí přesuňte teleportační zařízení až na druhý konec nosníku a to i skrze stěnu. Pak teleport použijte a v malé místnosti najdete mutagen.

001 002

Headache

Vitality 3: Až budete v místnosti s pojízdnými platformami, tak se dostaňte na druhou platformu a jakmile zastaví, tak po žebříku vylezte nahoru a napravo objevíte poslední Vitality mutagen.

001 002

Finding Agent Zero

Experienced 3: Dostaňte se k věži, vytáhněte se nahoru na římsu a přeručkujte po ní doleva až k vodopádu. Následně přeskočte na druhou stranu, vytáhněte se nahoru a po schodech zamiřte do věže, kde najdete mutagen.

001 002

Aim for the Head

Inner Rage 3: Až vstoupíte do velkého hangáru se Sentinelovou rukou, tak utíkejte do pravého zadního rohu a objevíte Inner Rage.

001 002

Rampage 3: Až použijete výtah a sjedete dolů, tak se otočte doprava a sejděte na pevnou zem. Když se podíváte dopředu a kousek nalevo, tak v dálce uvidíte žebřík. Doběhněte k němu, od něj pokračujte k dalšímu žebříku nalevo a u transformátorů objevíte mutagen.

003 004

Samurai 3: Zničte pomocí robotické ruky vrata, následně doběhněte k výtahu a vyjeďte nahoru. Hned jak vystoupíte do kontrolní místnosti, tak vedle schodů nalevo najdete mutagen.

005 006

Act of War 3: Po skončení animace, v níž vám Mystique otevře celu, se objevíte uvnitř, a když se otočíte, tak nalevo objevíte mutagen.

007 008

Kapitola 4: Mardi Gras

The Corbeau Casino

Blood Rage 3: Po zabití prvního nepřítele s názvem Assassin jděte do místnosti napravo a tam najdete mutagen.

001 d

High Rollers Lounge

Savage 3: Poté, co vylezete na střechu budovy, tak se dejte doprava a vylezte nahoru po stěně budovy. Pak se dejte dál a po chvíli budete svědky, jak před vámi vybouchne okno a na vás zaútočí 2 assassini. Zabijte je, prohledejte místnost, ze které vyskočili a objevíte mutagen.

001 002

Kapitola 5: The Wolverine

The Beginning of the End

Shredder 3: Až se dostanete k propasti, kterou překonáte pomocí spuštěného lana, tak dojdete k dlouhému pásu, ze kterého vyjíždějí ostny. Vyhněte se tedy ostnům a ve středu tohoto pásu zničte prkna nalevo, kterými jsou zabarikádovány dveře. Za nimi objevíte malou místnost ukrývající poslední Shredder mutagen.

001 002

Unstoppable 3: V druhé části tohoto kola se dostanete k místu, kde porazíte ohnivého vojáka s mačetami a poté, co ho zabijete, tak musíte přetnout lano, abyste sundali dolů blok, který můžete skopnout dolů. Než to uděláte, tak se otočte a za vámi najdete zeď, kterou můžete zničit a za níž se nachází poslední mutagen ve hře.

003 004

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.