0

Silent Hill 2 Director´s Cut: Zakončení

In Water: Během hry hodně bojujte a své zranění si léčete pouze v nutných případech. Buďte hrubí na Mariu, vrážejte do ní a nekomunikujte s ostatními postavami. V poslední části hry si poslechněte rozhovor ve sluchátkách v Reading room a v chodbě po souboji s 2 monstry Pyramid Head vyslechněte… Continue Reading

0

Silent Hill 2 Director´s Cut: Návod – Část 11: Lakeview Hotel

Vystupte z loďky, jděte k hotelu a z kašny nalevo si vezměte hrací skříňku (Little Mermaid music box). Vstupte do samotného hotelu, z nástěnky napravo si vezměte mapu (hotel map for guests) a utíkejte do restaurantu Lake shore. Ze stolu si vezměte klíč s rybou (fish key)… Continue Reading

0

Silent Hill 2 Director´s Cut: Návod – Část 10: Podzemní labyrint

Nejprve prozkoumejte celé patro, aby se vám zakreslila mapa a utíkejte do severovýchodní části, kde najdete dvojici žebříku naproti sobě. Slezte po jednom z nich dolů, ze západní strany vstupte do místnosti uprostřed patra a ze stolu seberte velký nůž (Great Knife) patřící Pyramid… Continue Reading

0

Silent Hill 2 Director´s Cut: Návod – Část 09: Vězení Toluca

Po animaci s Eddiem seberte ze stolku za vámi tabulku (tablet of Gluttonous Pig), opusťte místnost a vydejte se chodbou nahoru. Z druhého stolku po vaší levici si vezměte mapu (map of the prison), utíkejte na konec chodby, projděte zničenou místností nalevo a dostanete se… Continue Reading

0

Silent Hill 2 Director´s Cut: Návod – Část 08: Historická společnost Silent Hillu

Prohlédněte si obrazy v celém objektu, seběhněte dlouhou chodbou do podzemí a projděte malou místností. Za mřížemi se dejte vlevo, na dalším rozcestí doprava a v místnosti na konci skočte do díry. Prozkoumejte zeď a až zjistíte, že se liší, tak do ní dvakrát bouchněte… Continue Reading

0

Silent Hill 2 Director´s Cut: Návod – Část 07: Silent Hill

Utíkejte na jih, po Rendell Street zamiřte na východ a pokračujte k Saul Street. Proběhněte tunelem do druhé části města a podle mapy pokračujte k rohu Lindsey Street a Sanders Street, kde najdete na verandě před domem dopis a maticový klíč (wrench). Po jeho sebrání utíkejte na… Continue Reading

0

Silent Hill 2 Director´s Cut: Návod – Část 06: Brookhavenská nemocnice

Ihned po vstupu si vezměte z nástěnky po Jamesově levici mapu (map of the hospital), přes recepci zamiřte do místnosti s dokumenty a vedle psacího stroje naleznete klíč (Purple Bull key). Po schodišti vedle Visiting Room vyběhněte do 2. podlaží, vstupte do pánských šaten a ze zakrváceného pláště… Continue Reading

0

Silent Hill 2 Director´s Cut: Návod – Část 05: Cesta do nemocnice

Z parku si to nejprve namiřte na jihozápad k benzínce Texxon Gas, z kapoty auta vytáhněte železnou tyč (steel pipe) a poté pokračujte do Pete´s Bowl-O-Rama. Maria vás počká venku a vy můžete nerušeně prozkoumat bowling bar. Uvnitř projděte dveřmi napravo, vyslechněte rozhovor mezi… Continue Reading