0

Legacy of Kain Soul Reaver: Glyphy

Glyphy jsou speciální schopnosti obdobná kouzlům, které můžete ve hře využívat proti vašim nepřátelům. Jejich zisku obvykle předchází nějaká hádanka je těžší je získat. V následující sekci vám tak přinášíme seznam glyphů a také přesný popis toho, jak je získat.

Glyphy

Název: Force Glyph
Požadavky: procházení mřížemi
Lokace: Necropolis
Popis: Nechte se přenést k 3. bráně, ignorujte cestu ke schodišti a zamiřte chodbou na opačné straně, která vás vyvede ven z budovy. Dostanete se k vodnímu jezeru, do kterého skočte a pokud nemáte schopnost plavání, tak se vás hra přehodí do spektrálního světa. Rovnou si to namiřte do tunelu v pravé části a ten vás zavede do dalšího podvodního jezera, v jehož zadní části je mříž. Protáhněte se jí na druhou stranu a vyběhněte nahoru do skryté části, kde aktivujte materiální svět. Poté jen shoďte všechny tři pilíře směrem ke středu místnosti a seberte silový glyph.

Screenshot 2016-04-16 17-52-03 Screenshot 2016-04-16 17-53-26 2
Screenshot 2016-04-16 17-55-39 Screenshot 2016-04-16 17-56-43

Název: Stone Glyph
Požadavky: lezení po stěnách
Lokace: Nupraptor´s Retreat
Popis: Opět se nechte přenést k 3. bráně, vyjděte ven a poté co se přepnete do spektrálního světa, tak skočte dolů do jezera. Utíkejte směrem dozadu, proběhněte tunelem  v levém zadním rohu a na konci vyskákejte po útesech nahoru. Pomocí portálu přejděte zpět do materiálního světa, vylezte nahoru po zdi a shlédněte animaci, která vám představí lokaci Nupraptor´s Retreat. Jděte kousek dopředu, vylezte nahoru po zdi nalevo a vyskočte o patro výš. Dveřmi před vámi se dostanete k teleportační bráně (7 – Nupraptor´s Retreat), aktivujte ji a vraťte se zpět. Poté sleťte dolů, levým okem lebky vstupte do pevnosti a probojujte se až ke zdi, po níž vylezte nahoru.

Screenshot 2016-04-16 18-20-57 2 Screenshot 2016-04-16 18-29-28 2

Následně vylezte po další zdi, vyskočte na dřevěný trám a z něj na zídku, kde aktivujte spektrální svět, který změní tvar trámů. Vyskočte opatrně na trám nad vámi, přeskočte k planar portálu a aktivujte materiální svět. Pokračujte po trámech nahoru až k točitému schodišti, přeplachtěte na druhou stranu a vysokým skokem vyskočte doprava. Následně proběhněte chodbou před vámi až na konec a dostanete se do venkovní části. Povšimněte si malého výřezu, do kterého si stoupněte a nalevo uvidíte římsu s hořící pochodní. Vyskočte do výšky, přeplachtěte na plošinu a pokuste se nespadnout dolů, protože byste museli celou část opakovat. Vydejte se po římse dál, proběhněte tunelem a dostanete se do místnosti se sochou kováře.

Screenshot 2016-04-16 18-31-34 Screenshot 2016-04-16 18-33-08

Porozhlédněte se po místnosti a objevíte 6 výklenků, do kterých musíte zasunout příslušné kvádry a ty mít i správně natočené. Utíkejte o jednu část nazpět a hned jak uvidíte dvě velké hořící mísy, tak se podívejte vlevo nahoru. Vyskočte nahoru na římsu, shoďte dolů kvádr a odtlačte ho zpět do místnosti s kovářem, kde ho zasuňte do příslušného výklenku. Následně vytáhněte druhý blok schovaný v rohu za sloupem a vložte ho do druhého výklenku ve spodním patře. Vyskočte napravo do horní části, zasuňte blok do jednoho z výklenků a utíkejte dozadu do místnosti za sochou kováře. Zde najdete další trojici bloků, z nichž jeden je ukrytý v rohu na výstupku. K němu přisuňte další dva bloky, potáhněte ten z rohu a následně ho shoďte dolů. Nyní už jen umístěte zbylé tři bloky do zdi a po zhlédnutí animace můžete sebrat glyph zkamenění.

Screenshot 2016-04-16 20-22-29 2 Screenshot 2016-04-16 20-23-41

Název: Sound Glyph
Požadavky: střelba projektilů
Lokace: Silenced Cathedral
Popis: Vydejte se směrem do Tiché katedrály a dostaňte se do velké místnosti s potrubím, kde jste ve spodní části aktivovali větráky a vyletěli vzhůru. Skočte dolů, chodbou ve spodní části zamiřte dál a jakmile uvidíte stěnu, tak nahoře rozstřelte skleněnou stěnu s terčem. Vylezte po zdi nahoru, projděte tunelem a na konci se ve spektrálním světě protáhněte mříží. Na druhé straně pak aktivujte zpět materiální svět, ze zdi před vámi seberte zlatou palici a ustupte o pár kroků dozadu.

Screenshot 2016-04-16 22-54-59 Screenshot 2016-04-16 22-55-44 2

Podívejte se vzhůru, zamiřte paličku do výklenku vysoko nad vámi a hoďte ji tam. Poté utíkejte k mříži, kterou jste se protáhli, vylezte nahoru po stěně a otočte se. Nejprve aktivujte spektrální svět, přeskočte na první plošinu a vraťte se zpět do toho materiálního. Následně pak přeskákejte dál, ze třetí plošiny skočte do výklenku nalevo a z něj pak úplně dozadu, kde najdete zlatou paličku. Tu si vezměte, utíkejte do místnosti vzadu a bouchněte do velkého zvonu. Nakonec už jen shlédněte sekvenci a seberte zvukový glyph.

Screenshot 2016-04-16 22-58-11 2 Screenshot 2016-04-16 23-01-42

Název: Water Glyph
Požadavky: plavání
Lokace: Human Citadel
Popis: Přemístěte se k 1. bráně u Lake of Death, pokračujte k jezeru, přejděte přes provazový most a přeskočte na další ostrůvek. Poté se podívejte nalevo a uvidíte cestu, kudy proudí voda. Skočte tam, ponořte se do vody a proplavte až k citadele lidí. Zde vám přijde vhod fakt, pokud jste doposud ignorovali lidi a nezabíjeli je, tak vás nyní budou uctívat a darují vám i svůj život. V pravé části této lokace najdete nalevo od obří brány dveře, kterými projděte. Pak vyběhněte nahoru po schodech, vysuňte dva kvádry a položte je na sebe. Následně je přisuňte je k levé zdi a vyskočte nahoru do chodby.

Screenshot 2016-04-16 23-52-08 Screenshot 2016-04-16 23-52-29

Doběhněte k otevřenému prostranství, přeplachtěte přes nádvoří a dostanete se do citadely. Utíkejte doprava, seskočte dolů a doběhněte na konec chodby, kde projděte dvojitými dveřmi. Poté vyběhněte po levé rampě nahoru, pak i železnými vrátky nalevo a vyběhněte o patro výš. Dostanete se na náměstí, utíkejte dokola a odbočte do jediné chodby, na kterou narazíte. Ta vás zavede k teleportační bráně (4 – Human Citadel), kterou aktivujte a vraťte se zpět do hlavní části, kde jste se dostali dvojitými dveřmi. Skočte dolů do vodního příkopu, pod mostem objevíte mříž, která blokuje vstup do tunelu a pomocí projektilu jí zničte. Pokračujte tunelem dál, proplavte větrákem a dostanete se do obrovské kopule.

Screenshot 2016-04-17 00-00-37 2 Screenshot 2016-04-17 00-05-45

Z ní pokračujte dál tunelem pod hladinou, na konci vyskočte ven na pevnou zem a po schodech utíkejte k velké soše ženy. Od ní se dejte doprava, projděte dveřmi a vyběhněte po schodech. Následně přeskočte malý příkop s vodou a v protější zdi objevíte jinak zbarvenou část. To je blok, který vytáhněte ven, shoďte ho do příkopu a odtlačte dozadu do velké místnosti, částečně zatopené vodou. Blok vložte do otvoru ve středu, následně se zvedne voda a vy se můžete vrátit k velké soše, u které získáte vodní glyph.

Screenshot 2016-04-17 00-07-35 Screenshot 2016-04-17 00-18-55

Název: Fire Glyph
Požadavky: ohnivý meč
Lokace: Cistern
Popis: Od brány 2 se vydejte dál, opusťte teleportační místnost a projděte dřevěnými dveřmi naproti. Doběhněte k rozcestí, dejte se doleva a sestupte do zatopené části. V první místnosti si to namiřte rovnou naproti, protáhněte se tunelem a dostanete se do místnosti, kde uvidíte znak ohnivého glyphu. Obejděte místnost, najděte dřevěné dveře a vydejte se jimi dál. Zabijte dvojici upírů, otočte pákou na stěně a hned poté se přepněte do spektrálního světa, čímž zamezíte tomu, že se velká vrata zase zavřou. Těmi proběhněte na druhou stranu, vraťte se do materiálního světa a seskočte dolů do kruhové místnosti.

Screenshot 2016-04-17 21-08-40 Screenshot 2016-04-17 21-16-51

Otočte další pákou, proběhněte pod zvednutou mříží a okolo bazénku se dejte doprava. Odbočte do chodby, zabijte dvojici upírů a poté co projdete dřevěnými dveřmi na konci, tak shlédněte animaci. Seskočte dolů, aktivujte spektrální svět a vyskákejte po sloupech nahoru. Následně přeskočte dozadu k portálu, vraťte se do materiálního světa a vzadu pro máchněte přes oheň, čímž si aktivujete Fire Reaver. Nakonec se vraťte do kruhové místnosti, kde jste otočili pákou a pokračujte druhou chodbou do místnosti s velkou sochou. Zde použijte svůj Fire Reaver a objeví se glyph.

Screenshot 2016-04-17 21-17-12 2 Screenshot 2016-04-17 21-26-30

Název: Sunlight Glyph
Požadavky: plavání
Lokace: Lighthouse
Popis: Od brány 5 zamiřte k Tiché katedrále, seskočte do vodního příkopu, který vede kolem ní, a dejte se doprava. U mříže aktivujte spektrální svět, protáhněte se na druhou stranu a tam použijte planar portal. Zatopeným tunelem se vydejte dál do velké místnosti, zde vyplavte nahoru a dalším tunelem se dostanete až k majáku, kde spustí sekvence. Než vyplavete na hladinu, tak podél pravé stěny plavte kupředu, odbočte do tunelu napravo a poté, co aktivujete bránu (10 – Lighthouse) se vraťte nazpět. Vyplavte na povrch, vytáhněte se na skálu, po skalních útesech skákejte vzhůru a dostaňte se k ohništi, kde si můžete aktivovat Fire Reaver, pokud jste ho již získali.

Screenshot 2016-04-20 18-33-03 Screenshot 2016-04-20 18-37-23 2

Následně přeskočte na útes napravo, vyskákejte nahoru do jeskyně a proběhněte ji do výše položené části, odkud můžete přeplachtit k majáku a zabít jednoho upíra. Hned na to zabijte i toho v chodbě a pokračujte až ke dveřím na jejím konci, kterými se dostanete do další části. Shlédněte animaci, dejte se doleva dolů okolo skalní stěny a projděte prvními dveřmi nalevo. Za nimi se vydejte do místnosti, vyskákejte nahoru na potrubí a shoďte dolů blok. Ten odtlačte k páce, postavte ho nalevo od ní a co nejblíže otočnému kolu ve středu místnosti, přičemž prostor přímo u kola nechte volný. Následně otočte pákou a ta se začne vracet zpět. Rychle chytněte blok, vsuňte ho do cesty otočnému kolu a utíkejte nazpět do otevřené části s majákem.

Screenshot 2016-04-20 18-38-43 2 Screenshot 2016-04-20 21-43-29

Seskočte dolů na plošiny ve vodě, přeskákejte na tu zadní a vstupte do spodní části majáku, kde zabijte upíra. Potom projděte dveřmi a shlédněte další cutscénu. Seskočte až úplně dolů, vydejte se chodbou kupředu a projděte výsečí v železném okruží. V dalším okruží už výseče nebudou, takže přejděte do spektrálního světa a projděte pod ním až do zadní části. Pak použijte portál pro návrat do materiálního světa, projděte obyčejnými dveřmi a na konci další chodby těmi dvojitými. Skočte doleva do nádrže s bloky, s jejich pomocí propojte obě potrubí a poté vyskočte nahoru. Utíkejte podél potrubí dozadu, otočte ventilem a tím aktivujete proud vody, který rozběhne kolo.

Screenshot 2016-04-20 22-33-50 Screenshot 2016-04-21 00-02-41

Vraťte se tedy k němu, napravo od něj vyskočte na potrubí, ze kterého utíká pára a nechte se vynést až nahoru na dmychadlo. Z jeho okraje přeskočte na rampu a z ní pak na další. Následně projděte dveřmi a dostanete se do místnosti s obřími písty, kde proskočte třetí dírou v podlaze. Vraťte se zpět před maják a uvidíte, že jste v horní části rozsvítilo světlo. Přeskákejte přes pohyblivé plošiny (písty), vyskočte po útesech nahoru a projděte dveřmi po vaší pravici. Poté už jen doběhněte do chrámu a ve chvíli, kdy světlo osvítí stěnu, tak aktivujte spektrální svět a seberte glyph slunečního světla.

Screenshot 2016-04-21 00-05-04 Screenshot 2016-04-21 00-06-16

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..