0

Mortal Kombat X: Postavy – Tremor

Tremorův X-Ray útok, Fatality a Brutality

V následujícím videu uvidíte Tremorův X-Ray útok, obě fatality a také všech 5 brutalit, které jsou natočeny v Kustom módu se zapnutou volbou Brutality kombat. Jako extra bonus je zde i druhé video, ve kterém jsou ukázány secret brutality, kterých je celkem 5, ty jsem současně předal i do move listu.

Základní útoky

Název Xbox One PS4
Hard Jab X
Spin Slap ←, X ←, □
Palm Strike →, X →, □
Low Punch ↓, X ↓, □
Side Strike Y Δ
Rising Stone ←, Y ←, Δ
Rock Slam →, Y →, Δ
Rising Rock ↓, Y ↓, Δ
High Kick A X
Low Stomp ←, A ←, X
Hinge Kick →, A →, X
Low Kick ↓, A ↓, X
Turning Boot B O
Back Heel ←, B  ←, O
Flying Kick →, B  →, O
Low Shake ↓, B ↓, O
Throw (dopředu) → + LB → + L1
Enhanced Throw (dopředu) → + LB, RT → + L1, R2
Throw (dozadu) LB L1
Enhanced Throw (dozadu) LB, RT L1, R2

Komba

Název Xbox One PS4
Stone Klaw X, X □, □
Beast Kick X, X, B □, □, O
Death Strike X, Y □, Δ
Hard Knockback X, Y, A □, Δ, X
Low Rumble X, Y, ↓, A □, Δ, ↓, X
Evil Kore →, X, Y →, □, Δ
Body Quake →, X, Y, X →, □, Δ, □
Rocky Start ←, X, Y ←, □, Δ
Rock On ←, X, Y, X ←, □, Δ, □
Not Pelite  ←, X, ↓, B ←, □, ↓, O
Igneous Strike  ←, X, ↓, B, ↑, B ←, □, ↓, O, ↑, O
Hard Place Y, X Δ, □
Klean Slate Y, X, Y Δ, □, Δ
Gravel Before Me Y, X, ↓, B Δ, □, ↓, O
Mountainous Pain Y, X, ↓, B, ↑, B Δ, □, ↓, O, ↑, O
Not For Granite ←, Y , B ←, Δ, O
Krater Kicks A, A X, X
Landslide ←, A, Y ←, X, Δ
Shock Wave ←, A, Y, Y ←, X, Δ, Δ

Speciální útoky

Název Xbox One PS4
Rock Drop ↓, ←, A ↓, ←, X
Close Rock Drop ↓, ←, A, ← ↓, ←, X, ←
Far Rock Drop ↓, ←, A, → ↓, ←, X, →
Rock Shower ↓, ←, A + RT ↓, ←, X + R2
Close Rock Shower ↓, ←, A + RT, ← ↓, ←, X + R2, ←
Far Rock Shower ↓, ←, A + RT, → ↓, ←, X + R2, →
Ground Pulse  ↓, ↓, B  ↓, ↓, O
Ground Quake  ↓, ↓, B + RT  ↓, ↓, O + R2
Variace: Aftershock
Rock Toss ←, →, Y ←, →, Δ
Boulder Throw ←, →, Y +  RT ←, →, Δ + R2
Earth Shake  ↓, ↓, X ↓, ↓, □
Earthquake ↓, ↓, X + RT ↓, ↓, □ + R2
Air Earth Shake (Air) ↓, ↓, X (Air) ↓, ↓, □
Air Close Earth Shake (Air) ↓, ↓, X, ← (Air) ↓, ↓, □, ←
Air Far Earth Shake (Air) ↓, ↓, X, → (Air) ↓, ↓, □, →
Air Earthquake (Air) ↓, ↓, X + RT (Air) ↓, ↓, □ + R2
Rolling Stone ←, →, B ←, →, O
Rolling Kutter ←, →, B + RT ←, →, O + R2
Stone Punch ↓, ←, Y ↓, ←, Δ
Stone Strike ↓, ←, Y, ↑ ↓, ←, Δ, ↑
Stone Smash ↓, ←, Y, ↓ ↓, ←, Δ, ↓
Stone Slam ↓, ←, Y + RT ↓, ←, Δ + R2
Stone Kut ↓, ←, Y + RT, ↑ ↓, ←, Δ+ R2, ↑
Stone Hammer ↓, ←, Y + RT, ↓ ↓, ←, Δ + R2, ↓
 • Útoky Stone Slam, Stone Kut a Stone Hammer můžete zdržet, když podržíte Y (Δ) nebo je zdržet kombinací ←, ← či →, →.
Stone Shatter ↓, ←, X ↓, ←, □
Rock Blast ↓, ←, X + RT ↓, ←, □ + R2
 • Útoky Stone Shatter a Rock Blast můžete v kombinaci s Up Shatter podržením X + ↑ (□ + ↑) nebo Down Shatter X + ↓ (□ + ↓). Rovněž útok můžete zrušit, když zmáčknete ↓, ↓ nebo pozdržet zmáčknutím X (□).
Variace: Metallic
Magma Toss ←, →, Y ←, →, Δ
Magma Throw ←, →, Y + RT ←, →, Δ + R2
Rolling Magma ←, →, B ←, →, O
Lava Kutter ←, →, B + RT ←, →, O + R2
Lava Skin ↓, ↓, X ↓, ↓, □
Lava Punch ↓, ←, Y ↓, ←, Δ
Lava Strike ↓, ←, Y, ↑ ↓, ←, Δ, ↑
Lava Smash ↓, ←, Y, ↓ ↓, ←, Δ, ↓
Lava Slam ↓, ←, Y + RT ↓, ←, Δ + R2
Lava Kut ↓, ←, Y + RT, ↑ ↓, ←, Δ + R2, ↑
Lava Hammer ↓, ←, Y + RT, ↓ ↓, ←, Δ + R2, ↓
 • Lava Hammer můžete pozdržet podržením Y (Δ) nebo ho zrušit kombinací ←, ← nebo →, →.
Magma Shatter ↓, ←, X ↓, ←, □
Magma Blast ↓, ←, X + RT ↓, ←, □ + R2
 • Magma Shatter a Magma Blast můžete nadstavit pomocí Up Shatter, když podržíte X + ↑ (□ + ↑) či Down Shatter, když podržíte X + ↓ (□ + ↓). Tyto útoky lze zpozdit podržením X (□) nebo ho zrušit pomocí ↓, ↓.
Lava Drop ↓, ←, A ↓, ←, X
Close Lava Drop ↓, ←, A, ← ↓, ←, X, ←
Far Lava Drop ↓, ←, A, → ↓, ←, X, →
Magma Shower ↓, ←, A + RT ↓, ←, X + R2
Close Magma Shower ↓, ←, A + RT, ← ↓, ←, X + R2, ←
Far Magma Shower ↓, ←, A + RT, → ↓, ←, X + R2, →
Gold Toss ←, →, Y ←, →, Δ
Gold Throw ←, →, Y + RT ←, →, Δ + R2
Gold Boulder ←, →, B ←, →, O
Gold Kutter ←, →, B + RT ←, →, O + R2
Gold Skin ↓, ↓, X ↓, ↓, □
Metal Punch ↓, ←, Y ↓, ←, Δ
Metal Strike ↓, ←, Y, ↑ ↓, ←, Δ, ↑
Metal Smash ↓, ←, Y, ↓ ↓, ←, Δ, ↓
Metal Slam ↓, ←, Y + RT ↓, ←, Δ + R2
Metal Kut ↓, ←, Y + RT, ↑ ↓, ←, Δ + R2, ↑
Golden Hammer ↓, ←, Y + RT, ↓ ↓, ←, Δ + R2, ↓
 • Metal Slam můžete pozdržet podržením Y (Δ) nebo ho zrušit kombinací ←, ← nebo →, →.
Gold Punch ↓, ←, X ↓, ←, □
Gold Launch ↓, ←, X + RT ↓, ←, □ + R2
 • Gold Punch a Gold Launch můžete nadstavit pomocí Arcing Gold, když podržíte X + ↑ (□ + ↑) či Bouncing Gold, když podržíte X + ↓ (□ + ↓). Tyto útoky lze zpozdit podržením X (□) nebo ho zrušit pomocí ↓, ↓.
Variace: Crystalline
Krystal Toss ←, →, Y ←, →, Δ
Krystal Throw ←, →, Y + RT ←, →, Δ + R2
Rolling Krystal ←, →, B ←, →, O
Krystal Kutter ←, →, B + RT ←, →, O + R2
Krystallization ↓, ↓, X ↓, ↓, □
Dark Krystal ↓, ↓, X + RT ↓, ↓, □ + R2
Summon Krystal ↓, →, A ↓, →, X
Summon Boulder ↓, →, A + RT ↓, →, X + R2
 • Summon Krystal a Summon Boulder můžete následně využít s těmito kombinacemi: Flying Krystal → + RB (→ + R1), Flying Boulder → + RB + RT (→ + R1 + R2), Krystal Jump ↓ + RB (↓ + R1) a Boulder Jump ↓ + RB + RT (↓ + R1 + R2).
Krystal Punch ↓, ←, Y ↓, ←, Δ
Krystal Strike ↓, ←, Y, ↑ ↓, ←, Δ, ↑
Krystal Smash ↓, ←, Y, ↓ ↓, ←, Δ, ↓
Krystal Slam ↓, ←, Y + RT ↓, ←, Δ + R2
Krystal Kut ↓, ←, Y + RT, ↑ ↓, ←, Δ + R2, ↑
Krystal Hammer ↓, ←, Y + RT, ↓ ↓, ←, Δ + R2, ↓
 • Krystal Slam můžete pozdržet podržením Y (Δ) nebo ho zrušit kombinací ←, ← nebo →, →.
Krystal Shatter ↓, ←, X ↓, ←, □
Krystal Blast ↓, ←, X + RT ↓, ←, □ + R2
 • Krystal Shatter a Krystal Blast můžete nadstavit pomocí Up Shatter, když podržíte X + ↑ (□ + ↑) či Down Shatter, když podržíte X + ↓ (□ + ↓). Tyto útoky lze zpozdit podržením X (□) nebo ho zrušit pomocí ↓, ↓.
X-Ray
Rock Bottom LT + RT L2 + R2

Fatality

Název Xbox One PS4
Stone Tomb (Mid) ↓, ←, →, ←, A ↓, ←, →, ←, X
Stalag-Might (Mid) ↓, →, ←, →, X ↓, →, ←, →,
Stage Fatality (Close) ↓, ↓, ↓, B ↓, ↓, ↓, O

Brutality

Název Xbox One PS4
Blood Rock LT + RT L2 + R2
 • Tuto brutalitu můžete použít ve všech variacích.
 • Během finálního zásahu musíte podržet ↓.
 • Finální zásah musí přijít z x-ray útoku Rock Bottom.
Rumble Trouble ↓, ↓, B + RT ↓, ↓, O + R2
 • Tuto brutalitu můžete použít ve všech variacích.
 • Musíte využít všechny 3 zásahy útoku Ground Quake.
 • Finální zásah musí přijít z útoku Ground Quake.
Rock Head ←, →, Y (+ RT) ←, →, Δ (+ R2)
 • Tuto brutalitu můžete použít pouze ve variaci Aftershock.
 • Musíte být na skok vzdáleni od nepřítele.
 • Finální zásah musí přijít z útoku Rock Toss nebo Boulder Throw.
It´s Me Tremor ↓, ←, X (+ RT) ↓, ←, □ (+ R2)
 • Tuto brutalitu můžete použít pouze ve variaci Metallic.
 • Musíte být na skok vzdáleni od nepřítele.
 • Musíte mít aktivní Gold Skin ↓, ↓, X (↓, ↓, ).
 • Finální zásah musí přijít z útoku Gold Punch nebo Gold Launch.
Krystal Khaos ↓, →, A, → + RB ↓, →, X, → + R1
 • Tuto brutalitu můžete použít pouze ve variaci Crystalline.
 • Ve finálním kole musíte použít Summon Krystal.
 • Finální zásah musí nepřítele zabít tak, že hodíte vyvolaný krystal na nepřítele.
Secret Brutality (nejsou obsaženy v move listu ve hře)
Head Impaler LB + podržet ↓ L1 + podržet ↓
 • Tuto brutalitu můžete použít ve všech variacích.
 • Během finálního zásahu musíte podržet ↓.
 • Finální zásah musí přijít z přehozu.
Deadly Slam →, Y →, Δ
 • Tuto brutalitu můžete použít ve všech variacích.
 • Během zápasu použijte 4krát útok Rock Slam.
 • Finální zásah musí přijít z útoku Rock Slam.
Missing Legs ←, ↓, B ←, ↓, O
 • Tuto brutalitu můžete použít ve všech variacích.
 • Během zápasu použijte 3krát Rolling Stone/Magma/Krystal nebo Gold.
 • Finální útok musí být Rolling Stone/Magma/Krystal nebo Gold.
Magma Shower ↓, ←, X ↓, ←,
 • Tuto brutalitu můžete použít pouze ve variaci Metallic.
 • Musíte aktivovat Lava Skin pomocí ↓, ↓, X (↓, ↓, □).
 • Finální útok musí přijít z Magma Drop.
Stone Bomb ←, A, Y, Y, podržte X ←, X, Δ, Δ, podržte
 • Tuto brutalitu můžete použít ve všech variacích.
 • Hned po dokončení komba musíte podržet X (□).
 • Finální zásah musí z komba Shock Wave.

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..