88

Zaklínač 3: Divoký Hon – Rozhodnutí a jejich dopad na průběh a konec hry

V zaklínači se nachází několik různých zakončení, která se dělí na ty hlavní, které v podstatě rozhodují o osudu Ciri, a které jsou v podstatě 3 a dále na ty menší, které obvykle rozhodují o osudu zbylých jednotlivců nebo menší skupinky. V následujícím článku se podíváme na všechna tato rozhodnutí i na to, jaký dopad mají na průběh hry. Pro ty, kteří hru ještě nedohráli, tak doporučuji nejprve dohrát, protože tento článek obsahuje velké množství spojlerů, které vám odhalí příběhové možnosti a tak čtěte pouze v případě, že vás zajímá, jak mohou příběhy jednotlivých protagonistů skončit.

1) Hlavní konec: Osud Ciri

Její osud je vždy rozveden v extra úkolem zvaným Něco končí, něco začíná. Rozdíl mezi jeho obsahem je přímo závislý na několika bodech, které si rozebereme níže a následně budou přesně rozebrány 3 dostupné konce pro Ciri.

Faktory, které ovlivňují osud Ciri:
A) Jak se k Ciri chováte během úkolu Krev na bojišti.
B) To zdali navštívíte císaře během úkolu Krev na bojišti nebo ne.
C) Rozhodnutí zda přijmete od Císaře peníze za to, že mu přivedete Ciri během úkolu Krev na bojišti nebo ne.
D) Zda doprovodíte Ciri na setkání s Lóží čarodějek během úkolu Poslední přípravy.
E) V závislosti na tom, jak se k Ciri zachováte k jejímu výbuchu během úkolu Dítě Starší krve.
F) Na základě vašeho rozhodnutí doprovodit Ciri ke Skjallovu hrobu během úkolu Dítě Starší krve.
G) To zda dokončíte řetězec úkolů, který rozhoduje o sporu mezi Severní Říší a Nilfgaardskou Říší. Jedná se o úkoly: Oko za oko, Nejhledanější v celé Redanii, Smrtelné spiknutí a Zájmy státu.

Špatný konec: Ciri zemře

Ciri zemře v případě, že bude sama o sobě pochybovat ve chvíli, kdy se vydá bojovat s Bílou Zimou během finální části hry. Po její smrti se vydá Geralt po stopách ježibaby, která utekla Ciri a získá od ní zaklínačský medailon, který měla od mrtvého Vesemira. Geralt nakonec sedí sám a smutně vzpomíná na Ciri.

Abyste tento konec aktivovali, tak musíte vybrat alespoň 3 z 5 negativní reakcí během konverzace.

– Během úkolu Krev na bojišti jí řekněte, že se má uklidnit, že nemusí být dobrá ve všem.
– Během úkolu Krev na bojišti ji zaveďte k císaři a odpovězte mu, že je rozhodně potřebujete víc než on, čímž přijmete peníze za to, že jste Ciri dovedli.
– Doprovoďte Ciri na setkání s Lóží čarodějek během úkolu Poslední přípravy.
– Jakmile se Ciri rozohní v úkolu Dítě Starší krve, tak jí řekněte, aby se uklidnila.
– Až vás Ciri poprosí, abyste ji doprovodili ke Skjallovu hrobu, tak jí řekněte, že na to teď není čas.

Dobrý konec: Ciri přežije a stane se zaklínačem

Ciri přežije souboj s Bílou Zimou, pokud bude věřit sama v sebe jako v rovnocennou lidskou bytost a zároveň na ni nebude vyvíjen tlak ohledně toho, že se musí stát autoritou a vést Nilfgaardskou říši. Během epilogu Geralt navštíví císaře a bude mu lhát o tom, že Ciri zemřela. Následně se vydá do opuštěného nilfgaardského tábora, kde získá meč Zirael a s ním se vrátí do hospody v Bělosadu, kde Ciri odstartuje svůj život jako zaklínač.

Tohoto konce dosáhnete, pokud splníte alespoň 3 z 5 podmínek níže.

– Během úkolu Krev na bojišti si během rozhovoru se Ciri zvolte možnost vydat se do Velenu, čímž ji nevezmete k císaři.
– Během úkolu krev na bojišti jí řeknete, že víte, jak ji zvednout náladu.
– Dodejte jí odvahu, aby si s Lóží čarodějek promluvila na vlastní pěst během úkolu Poslední přípravy.
– Během úkolu Dítě Starší krve jí řekněte, ať si jde za svým, což můžete udělat poté, co ztratí sebeovládání.
– Až vás Ciri požádá, abyste ji doprovodili ke Skjallovu hrobu, tak jí podpořte a následujte jí tam.

Dobrý konec: Ciri přežije a stane se Císařovnou Nilfgaardu

Ciri přežije souboj s Bílou Zimou, pokud bude věřit sama v sebe jako v rovnocennou lidskou bytost a zároveň se setká se svým otcem, císařem Emhyrem, který ji přesvědčí o tom, že by mohla vykonat spoustu dobra v roli Císařovny. Poté Geralt a Ciri zažijí poslední společné chvíle a nakonec se budou muset rozloučit.

Tento konec se objeví, pokud dokončíte příběhovou linku se zabitím krále Radovida a zároveň splníte 3 z 5 podmínek níže. Dodatečně ještě musíte zabít Djikstru (info dle uživatele Right Death).

– Dokončete úkoly Oko za oko, Nejhledanější v celé Redanii, Smrtelné spiknutí a Zájmy státu, což vyústí v to, že Nilfgaard vyhraje válku. Musí být splněno.
– Během úkolu krev na bojišti zvolte možnost, že musíte nejprve navštívit císaře.
– Během úkolu krev na bojišti jí řeknete, že víte, jak ji zvednout náladu.
– Až přivedete Ciri k Císaři, tak mu řekněte, že jste to neudělali pro peníze, čímž odmítnete jeho platbu.
– Dodejte jí odvahu, aby si s Lóží čarodějek promluvila na vlastní pěst během úkolu Poslední přípravy.
– Během úkolu Dítě Starší krve jí řekněte, ať si jde za svým, což můžete udělat poté, co ztratí sebeovládání.
– Až vás Ciri požádá, abyste ji doprovodili ke Skjallovu hrobu, tak jí podpořte a následujte jí tam.

2) Vedlejší konce, které ovlivňují další postavy

V průběhu hraní budete plnit hlavní a vedlejší úkoly s tím, že máte možnost několika řešení, které ovlivní příběh postav. V následující části se tak podíváme na to, jaké máte možnosti při plnění úkolů a jaký dopad to má příběh a jeho dění.

Osud Keiry Metz

Po splnění vedlejších úkolů pro Keiru Metz se nakonec ocitnete u Myší věže, kde si promluvíte s Keirou a vyberte jednu z následujících možností.

– Pošlete Keiru na Kaer Morhen, což bude mít za následek to, že vám později pomůže při boji s Divokým Honem a po dohrání hry se Keira a Lambert vydají na společné dobrodružství.
– Pokud ignorujete úkol pro Keiru nebo ji necháte jít za Radovidem, tak ten ji nechá zabít, což povede v menší vedlejší úkol s názvem Poslední laskavost.
– Potom, co Vám Keira poví o svém plánu, tak jí řekněte, že nemůžete uvěřit, že jste spolu šukali a dojde ke vzájemnému souboji, v němž budete muset Keiru zabít.

Osud Krvavého Barona

Baronův osud je přímo spjat s řešením úkolu Šeptající pahorek, který automaticky aktivujete během hlavního úkolu Dámy lesa.

– Během úkolu Šeptající pahorek zabijte ducha lesa, což bude mít zá následek, že Dámy lesa nebudou nijak ovlivněny duchovým jednáním a sní sirotky, které pro ně vychovává Anna. Ta se z toho zblázní a jakmile ji s Baronem najdete v pozdější fázi hry, tak se rozhodne ji odvést na léčení. Baron zmizí ze scény poklidně, ale už nebude po zbytek hry dostupný a o poměrně klidný Velen se bude starat Seržant.
– V úkolu Šeptající pahorek pomozte duchovi a osvoboďte ho. Ten nejprve potrestá obyvatele Dolní Strážné tím, že vypálí celou vesnici a také osvobodí sirotky. Dámy lesa budou rozzlobeny a tak proklejí Annu, ze které bude vodnice. Geralt se pokusí zlomit kletbu, což se mu podaří pouze částečně a díky důmyslné kletbě nakonec Anna zemře. Baron tuto situaci neunese a tak spáchá sebevraždu, čímž bude Velen taktéž předán do rukou Seržantovi a jeho vojákům, kteří se postarají o jeho drancování.

Osud Severu

Tímto je myšleno to, kdo bude vládnout Severu a celkově to, jak to s ním dopadne. To je z velké části závislé na tom, jestli splníte řadu úkolů, které ovlivní i to, co se stane s Radovidem.

– Radovid přežije a bude vládnout Novigradu i Velenu, čehož dosáhnete tím, že plně ignorujete dějovou linku zahrnující úkoly Oko za oko, Nejhledanější v celé Redanii, Smrtelné spiknutí a Zájmy státu. Radovid získá sever od Nilfgaardu a automaticky začne s vyvražďováním mágů a nelidí, což jen ukáže, jak moc zešílel.
– Radovid zemře a Dijkstra ovládne Novigrad i Velen poté, co dokončíte skupinu úkolů zmíněných výše, která vyústí v to, že zabijete Radovida. Až se během úkolu Zájmy státu dostanete do divadla, kde Dijkstra odkryje plán, který se liší od toho, co má Talar, Ves a Vernon Roche, tak mu řekněte, že se do jejich věcí nebudete dál plést. To bude mít za následek to, že se Dijkstra zbaví ostatní a budete vládnout zmíněným lokacím tím, že rozeseje strach mezi lidi a připraví je o svobodu. Vše zlé je pro něco dobré a tak bude průmysl vzkvétat.
– Radovid i Dijkstra zemře poté, co mu překazíte jeho plán ovládnout Velen a Novigrad tím, že se postavíte za Vernona Rocheho a Talara během úkolu Zájmy státu. Díky tomu bude obnovena Temerie a Emhyr ji dá do rukou seveřanům, což umožní smír a rozvoj země a také fakt, že Emhyr bude moci přemístit vojska na jiné fronty.

Osud Emhyra Var Emriese, Císaře Nilfgaardského

– Pokud Sever ovládne Emhyr, pak svou pozornost obrátí zpět k domovu a s nebývalou okázalostí se zbaví všech zrádců, o kterých se jen šuškalo, že něco plánují.
– Pokud Radovid nebo Dijkstra ovládnou Sever, pak vše povede k vraždě Emhyra.

Vládce Skellige

Podle toho komu pomůžete, tak se stane se rozhodne o panovníkovi Skellige a také o osudu Skellige.

– Pokud během královského Gambit pomůžete Cerys, tak se stane královnou, což bude mít za následek prosperující a mírumilovné ostrovy, které změkly oproti minulosti.
– Když se při úkolu Královský Gambit postavíte za Hjallmara, tak se každoročně vydají skelligské jednotky proti Nilfgaardu a to během jara.
– Pokud ignorujete úkol Královský gambit, tak se vládcem stane Svanrige Bran, což povede v krvavou civilní várku a dále také nastolí na Skellige totální monarchii.

Osud Geralta z Rivie, Řezníka z Blavikenu

Geraltův osud je přímo závislý na jeho chování a vztazích s Triss Ranuncul a Yennefer z Vengerbergu.

– Když se milostně sblížíte s Triss Ranuncul, tak se Geralt společně s Triss vydají do Koviru, kde Triss přijme místo rádkyně po královském boku, což ji přinese neskutečně bohatství a přepych, který sdílí s Geraltem. Ten občas přijme nějakou tu zakázku, což je jen důsledek toho, aby nevyšel ze cviku.
– Pokud se dáte dohromady s Yennefer, tak se společně odstěhují. Poté žili šťastně až do smrti a téměř nikdy se nedostali z postele před polednem a to vše zahrnujíc i koupel.
– V případě, že se nesblížíte ani jednou z nich, tak Geralt dožije své dny sám jako potulný zaklínač, který se čas od času setká s Dandelionem. Stejný konec vás pak čeká v případě toho, že se pokusíte navázat vztah s oběma dámami, ale rozdíl je ten, že příběh bude doplněn o úkol Tři do tanga.

Bůžek Sára

– Pokud se se Sárou dohodnete, tak se usadí v prokletém domě a spřátelí se s Corrine.
– Druhá varianta je ta, že Sáru vyženete z prokletého domu a tak bude nucena utéct z Novigradu. Následně se pak společně s Jankem usídlí na Lysé hoře.

Zkurvysyn Junior

– Pokud Zkurvysyna zabijete, tak se na jeho místě objeví doppler Dudu a zaujme jeho místo.
– Když Juniora ušetříte, tak se z něj stane zmrzačený žebrák a jeho místo tak jako tak zaujme Dudu.

Osud mágů v Novigradu

– Když dokončíte úkol Teď nebo nikdy, tak se mágové dostanou z Novigradu, což povede v to, že si Věčný oheň najde další obětní beránky a násilí proti nelidem začne rychle eskalovat vzhůru.
– Ignorujte úkol Teď nebo nikdy a mágové budou bezdůvodně loveni a vyvražďováni.

xDante1986

88 Comments

 1. veľa krát som pozeral návody aj ked prvikrat som to hral bez pomoci a ciri sa stala cisarovnou a nadviazal som s oboma carodejkami vztah ale skoncilo to tak ze ani s jednou som nebol a na konci a prisla ma tam pozriet ciri na to kniezatstvo ale odstupom casu som zistil že najlepší koniec tej hry aspon pre mna je takí že ciri bude zaklinac nedám sa do kopy ani s jednou carodejkou lebo yen neznasam a zistil som ze triss podvadzala geralta s lambertom a emir je debil tak najlepšie je aby sa kralom stal dijkstra a viedlo to k tomu aby zabili aj emyra asi tak k tejto hre najviac ma nasralo to že lambert sukal s triss fuj 😛

 2. mám skúsenosť ked je cisarovnou a prišla za geraltom do vinice ale musis zachovať to že neskončí z yen alebo triss

 3. Ducha sem náhodou osvobodil ještě předtím, než sem se dostal k baronovi a pak když jsem se v questové linii dostal až k úkolu návrat do křivušských blat následovala scéna s vyvražděnou dolní strážnou, ale z nějakého důvodu jsem se místo toho, že dámy lesa Annu proklejí dočkal konce s tím že se zbláznila a já nemám tušení proč…

 4. Ahoj, pane xDante nevadí, že jsem požil nějaké informace z vašeho seznamu na svůj návod na steamu? Konkrétně seznam rozhodnutí.

 5. Je to teda celkem blbě udělaný. Celou dobu vrkám do Triss, protože je mi mnohem sympatičtější než protivná Yen, ale definitivně jsem o ni přišel jen díky tomu, že jsem jí nedal hubana, když byla ožralá na zahradě během dost napínavýho úkolu. Pecka…

 6. Ahoj lidičci! Má někdo zkušenost s návštěvou Ciri na vinici, pokud je císařovnou?
  Co jsem našla, tak přijde jen v případě, že je zaklínačkou.
  Podmínkou je určitě aby nebyl Geralt ve vztahu s kteroukoli čarodějkou,
  o to mi tak moc nejde. Ciri zaklínačku jsem měla už dřív, tak si chci zkusit jiný konec,
  ale radši bych na vinici ji, než Yenn nebo Dandeliona (neukamenujte mě).

  • Tak jsem uvažovala příliš složitě. Našla jsem řešení ve videích a je to snadné. Přijde tak jako tak – pokud nezemře, samozřejmě. Příště se nebudu vyhýbat hledání v anglických příspěvcích.

 7. Hraju už poněkolikáté, teď se vracím k Zaklínači po dvouleté pauze a ráda bych si zkusila jiný závěr, než jakých jsem zatím dosáhla. Ráda se sem vracím pro nápovědu jak docílit různých dopadů ve hře. Stránky jsou skvělé, návody psané jednoduše a srozumitelně, přitom jsou informace vyčerpávající. Dovolím si poděkovat za všechny hráče, kterým pomáháte. Držím palce a přeji hodně dalších spokojených uživatelů.

 8. Ahoj mám dotaz snad tu je ještě komunita, která by mi odpověděla. 🙂

  První jak je to s tím příjezdem na konci Dlc O vině a krvy? Musím nejdřív dohrát Divoký hon a pak teprve dlc nebo muzu dohrát dřív tohle dlc ?

  A druhy dotaz když zůstane sám Geralt tak přijede Ciri a když zůstanu s Triss tak přijede Triss ?

  Jinak super stránka jsem moc rad za ni díky moc a kdo je lepší Triss nebo Yen

 9. Já jsem vzal ciri k císaři a stala se zaklínačkou – odmítl jsem peníze a zastal se toho že císařovna není zrovna její sen… nebo nějak tak to tam bylo…

 10. Ahojky, prosím pekne, je možné splniť nejaké vedľajšie úlohy, ktoré som počas základnej hry nesplnila aj po jej skončení? Predpokladám, že sa to dá len počas hlavnej dejovej línie, ale radšej sa opýtam 🙂

   • Ahoj mám dotaz snad tu je ještě komunita, která by mi odpověděla. 🙂

    První jak je to s tím příjezdem na konci Dlc O vině a krvy? Musím nejdřív dohrát Divoký hon a pak teprve dlc nebo muzu dohrát dřív tohle dlc ?

    A druhy dotaz když zůstane sám Geralt tak přijede Ciri a když zůstanu s Triss tak přijede Triss ?

    Jinak super stránka jsem moc rad za ni díky moc a kdo je lepší Triss nebo Yen ? 🙂

    • Ahoj, komunita tu normálně je 🙂 co se týče hry tak nejdřív hru, pak srdce z kamene a pak o víně a krvi. jinak můžeš hrát i bez dohrání základu hra vytvoří postavu na lv30. Ano s tím s kým byl ve hře ten za ním přijede :).

     k poslednímu bodu, stránky končím za cca 3-4 dny 🙂

 11. Zdravím,příjde na konci datadisku O Víňě a Krvi za vámi Triss,když se s ní usadíte? Nebo je to RNG a příjde třeba Ciri co se stala zaklínačkou?

   • Super děkuji 🙂 Takže by mě měla přijít Triss se kterou jsem se usadil,díky 🙂

    • Ano, dej pak prosím vědět, samotného zajímá jestli to tak je.. základní hru jsem dohrál jednou i komplet s dlc… předtím asi 3 jen základ hru než vyšli všechny DLC balíčky… ale mě to kopírovalo základní hru a i jsem to někde četl, tak at mám jistotu. díky

 12. Ahoj. Na konci úkolu Nad slunce jasné jsem při kontaktu s Dijkstrou neprozradil info o císaři, ale odstrčil jsem Dijsktru a zlomil nohu. Pak se neaktivuje úkol Zájmy státu. Co se stane se Severem? Jak dopadne Radovid a Dijsktra, když nemůžu ten úkol plnit? Díky 🙂

 13. Dobry vecer hraci a blazni do tehle hry 😊 mam dotaz dohral sem divoky hon a Ciri je zaklinacka ja zustal sam… pokud chci zmenit dej a mit aspon jendu z tech dvou krasek musim hrat znova? a davat prednost jen jedne? jestli to dobre chapu dekuji za odpoved…

 14. Čaute čaute … Chcem sa opýtať na vzťahové pochody ohľadom Triss a Yenn … Pokiaľ som mal s oboma pomer počas hry je možné to ešte pred úlohou posledné prípravy zmeniť a ostať iba s Yenn ?

  • Ahoj, lhal bych… nikdy jsem to takhle nezkoušel “na poslední chvíli” změnit, ale podle mě to nepůjde, ale možná se mýlím. Pokud vyzkoušíš, dej určitě vědět.

 15. Zdravím, je možné dosáhnout toho, že budu na konci datadisku K&V s Ciri i když jsem v hlavním příběhu zůstal s Triss ? Díky za odpověď

  • Ahoj, ber to jako neoficiální info, ale dlc jsem dohrál 2x a vždy se mi to odvíjelo od konce ze základní hry, takže si nemyslím…

 16. Zdar,

  Mám takový dotaz a bude trochu sprostý, ale my co hrajeme zaklínače jsme zvyklí.

  Chci aby se ciri stala zaklínačkou, nikoliv císařovnou. Tak se tě Dante ptám, jak to udělat, když toho zkurvysyna Radivida V. Chci ať to stojí co to stojí zabít. Stane se, když ho zabiju a splním všechny podmínky pro konec zaklínačky, že bude císařovnou? Krom toho že jí musím místo do Velenu vzít k císaři … jinak jsou ty podmínky stejné…

  Prosím o radu
  Díky,
  Fox

  • čau čau, pokud se nepletu nejlepší volbou je nebrat ji vůbec za Emhryrem a plnit opravdu vše pro to, aby jsi plnil ty části pro zaklínačku… Sám jsem měl konec zaklínačky Ciri, i když jsem Radovida v jeho úkolu nakonec zabil….

   • Napsal jsem to chujovo. Místo k císaři, do Velenu zabít toho mamrda Imleritha. To jsem chtěl slyšet, že mohu radovidovi nakopat kouličky. Co s Dijkstrou? Lepší nechat zabít Vernona, Ves a Talara? Či se jich zastat?

 17. Ahoj, chci se zeptat jak se mám dostat na Kaer Moren, když tam není žádný rozcestník. Asi jsem si to na začátku hry neotevřela. Nebo to musím hrát znovu. Nemůžu splnit výstroj vlka. Díky za odpověď.

 18. Ahoj chlapi prosim vas chci zůstat s yen a ne s triss ale triss sem políbil v tom bludisti ale nevyspal sem se sní nevadí to?dík za pomoc

  • Ahoj nemělo by. Každopádně pro jistotu teď vždy, pokud půjde o romanci všechno neguj…odmítej ji, kde to půjde 🙂 tam je víc střetů s ní… nech ji nakonec odjet do Koviru :).

 19. Ahoj, chci se zeptat co jsem udělal špatně, když jsem na konci zůstal sám bez yen i triss, přitom s Triss jsem nic neměl a s Yen ano. Je to tim že jsem nedokončil úkol Poslední přání?

 20. Pánové, vy jste opravdu blázni – v dobrém slova smyslu 🙂 já to dohrál 2x (komplet všechny questy, otazníky …), poprvé za hodnýho a podruhé – což mě ve všech hrách baví 3x víc – za zlýho. Přestože je to asi fakt nejlíp propracovaná hra, ať už mluvím o příběhu, herních mechanizmech atd atd, je to neskutečně dlouhý a dohrát to tolikrát jako vy, to by mi asi zodpuštěním jeblo :))

  Ale je teda fakt, že některý dějový linie mě lámaly, ať si to aspoň loadnu a zkusím to tak a tak, abych viděl, co se z toho vyklube 🙂

 21. Porad mi tu chybi rozhodnuti aby prisli pomoct s Honem vsichni co jdou. Jen tu je zminka o Keire. Ja ji bohuzel zabil. Je za to trofej na PS4.

  • Ani nebudou…. to bych musel vypisovat a vpodstatě znovu vykopírovat všechny informace a rozhodnutí z jednotlivých úkolů… ty jsou rozepsané v sekci hlavní a vedlejší úkoly…takže mi přišlo nesmyslné násobit 10 násobně obsah článku tím, že to vykopíruji z toho, co už tu je…

 22. Ahoj,
  jen malé upřesnění k tomu jak se má stát Ciri císařovnou. Nestačí (jak píšeš) dokončit Zájmy státu a zabít Radovida a splnit ty 3 z 5 rozhodnutí. Je totiž nutné i zabít Dijsktru. Dohrál jsem to včera (po šestý na DM NG+) jak s ignorováním úkolu Zájmy státu – kde je to jasné – a je z ní zaklínač i když jí vezmeš do Wyzimy a splníš potřebné rozhodnutí, tak i (po sedmý) s tím, že Zájmy státu uděláš – i spolu se správnými rozhodnutími (vč. Wyzimy), ale nezabiješ Dijsktru (trpěl jsem jako zvíře nechat zabít ty dobré). To se z ní pak císařovna taky nestane a je zaklínač.

  Ty tu samozřejmě správně píšeš, že dokončení úkolu Zájmy státu musí vyústit v to, aby Nilfgaard vyhrál válku, takže opravdu jen upřesňuji, že k tomu je bezpodmínečně nutné i zabít Dijsktru.
  Dante – pořád to tu máš úžasné a skvělé. A já si to dám po osmé, abych se konečně nějak dostal do té basy k Lugošovi, což se mi prostě zatím pořád (už asi jako poslední varianta hry) nepodařilo. :o)

  • věřím, že to tak je… nějak jsem sráče Djikstru nikdy nenechal přežít 😀 jeho způsob mi přišel jako podraz na všechny 😀

   btw do basy jsem se osobně zas dostal pokaždé 😀 😀 😀

   EDIT: už je to v článku upravené, včetně odkazu, že info pochází od tebe :).

   • Ahoj,
    musím říci, že s tím Dijsktrou – nechat ho žít parchanta – mi to taky trvalo, než jsem se k tomu vůbec odhodlal to takhle zahrát, ale pro mou vnitřní potřebu – mít to dohrané se všemi možnými konci – to bohužel bylo nezbytné.
    Nevěděl jsem totiž jistě, jestli by Ciri v tomto případě nemohla skončit jako císařovna Nilfgaardu i přesto, že by Nilfgaard válku nevyhrál – a Dijsktra by prostě jen vládl severu – a tak to bylo potřeba prověřit.
    Takže, teď už jen vyčistit na DM NG+ těch pár (asi 300) otazníků po všech mapách (už se moc těším na toho Arcigryfa co má lvl 78), znovu vyrobit všechny legendární sety, znovu sejmout Divoký hon a nastolit císařovnu.
    A pak hurá do zaklínačského důchodu. :o))

     • Ahoj,
      no já to v únoru počtvrté dohrál na DM NG+ (jen příběh) a už toho bylo moc a tak jsem začal hrát něco jiného a když já něco hraju, tak se 100% nasazením, takže na Zaklínače nezbyl čas. Až teprve minulý týden jsem to znovu rozjel – tzn. dohrát všechny dostupné konce u každé postavy ve hře a až teď dokončím poslední DM a po něm hned DM NG+, kde vyčistím komplet mapy, proplavu každý metr vody, posbírám každou bednu, zabiju všechny příšery a budu mít “správný” (pro mě) konec, tak bude Divoký Hon opravdu hotov a můžu jít dál.
      Pak teprve zjistím, jak dobré ty datadisky opravdu jsou. :o)

  • jsou tam úkoly před tím než se za ním vydáš… jeden pro yen, druhý pro triss, hlavně to nehraj na obě strany 😀 jinak je speciální mise…sice zábavná, ale zůstaneš sám 😀

 23. ve které části hry se musíte s triss zblížit aby jste s ní odjeli do koviru ?

   • aha takže když jsem jí políbil uprostřed toho bludiště pomohl jí zachránit ty mágy a potom ta scéna v majáku ?

 24. – Během úkolu Krev na bojišti si během rozhovoru se Ciri zvolte možnost vydat se do Velenu, čímž ji nevezmete k císaři. Tento bod musí být splněn. tak potom nechápu proč tam píšeš že tento bod musí být splněn

  • Protože to ze začátku sedělo, články jsou už rok staré a neupravované, takže jestli chceš přiložit ruku k dílu a i aktualizovat informace, tak dej vědět.

   Každopádně díky za informaci. Upravil jsem to do článku a odstranil to info o tom, že musí být splněno. Zkoušel jsi to získat? Upravil jsem tam, že musí být splněno 3 z 5 věcí a ne jak bylo původně psáno předvést ji a splnit 2 ze 4, protože to odpovídá tomu, co jsi řekl. Zároveň jsem to upravil i u dalšího konce, kde musí být splněna příběhová linka s Radovidem a splněno 3 z 5 věcí. To by mělo pořád platit, co jsem se díval.

   A ještě jednou moc díky za info.

   • určitě není problém rád bych se podílel na aktualizaci článků zkoušel jsem to a jak je napsáno stačí 3 z 5

    • Super, budu jen rád. Sám budu ted začínat O víně a krvi. Napiš mi buď na mail Dante1986@seznam.cz nebo skype: Dante19861986 a domluvíme se co a jak. Ruka k dílu se hodí, případně kdyby sis chtěl vzít na starosti celou hru nějakou, ta se dá domluvit :).

  • Není má na to vliv plno rozhodnutí předtím ne jedno…Pokud ji přivedeš k němu, vybereš si, že nechceš odměnu a zároveň všechny rozhodnutí budou pro zaklínače… tak se stane zaklínačkou … je to tam jasně psáno… že ji musíš předvést a dát alespoň 3 z 5 rozhodnutí… pokud nesplníš oba požadavky, konec může být jiný.

   EDIT: Hru jsem dohrál 4x a získal všechny konce… Pokud to splníš jak je psáno získáš to dané.. Stejně to platí i se zaklínačkou… když ji k císaři nepřivedeš, ale bude dělat ostatní rozhodnutí pro císařovnu…. může se stát císařovnou… pokud se teda něco nezměnilo v updatech, když se od prvního vydání změnilo několik věcí, ohledně lokací předmětů či výstrojí… nedivil bych se, kdyby i tady byla změna. Drž se ale toho co je psané, příště ji odveď k císaři a splň ty 3 z 5 podbodů a bude druhý konec.

 25. Zdravíčko, prvně moc děkuji za návody a za druhé se chci zeptat jestli po dokončení Divokého Honu (všech hlavních úkolů) budu ještě moct plnit ostatní úkoly (z nového datáče) nebo se mi hra prostě vypne? Díky moc.

 26. Ahoj, prosím o radu: dohrál jsem Zaklínače a Ciri se stala zaklínačkou a Geralt se vyspal s Triss aj Yennefer a teď zůstal sám. Prosím chci ať se s Ciri stane císařovna a Geralt ať žije jenom s Triss. Od kterého hlavného ůkolu to může takhle skončit? Děkuji moc a držím palce.

  • hoj v tomto článku, kde píšeš je to vypsáno čeho a jak dosáhneš… když se vyspíš s oběma vždy zůstaneš sám… rozhodnutí jak toho dosáhneš najdeš v článku není to jeden úkol….

 27. Ahoj Miku,

  myslím to tak, že to táhneš a oblbuješ jak Triss tak Yennefer současně, pak je tam jeden speciální hlavní úkol Tři do Tanga :).

  • No, … kdyz si mam vybrat samotu nebo vztah tak volím vztah. A taky jsem to udělal – sblížil se s Triss a odmitl Yenefer (ted sem přijel po 1. na Skelige)

 28. Zdarec, jenom dotaz. Opravdu nesmim vzit Ciri do Velenu v ukolu krev na bojisti? Uz mam totiz druhej spatnej konec. Ciri mi umre, ale to uz jsem psal a ted se prozmenu stala cisarovnou. Mne z toho asi mrdne ☺

  • Moc nechápu dotaz, protože je jasně psáno, že pokud chceš, aby se Ciri stala zaklínačkou, tak ji musíš vzít přímo do Velenu a nikoliv za císařem…. 😀 je jasně psáno, že tohle musí být splněno, takže pokud ji bereš k císaři, tenhle konec nedosáhneš…

   – Během úkolu Krev na bojišti si během rozhovoru se Ciri zvolte možnost vydat se do Velenu, čímž ji nevezmete k císaři. Tento bod musí být splněn.

   • jj, sorry. Já ji vzal do Wyzimy za Ježkem. Stejně je to v pr..li. Člověk pro ní dělá co může a ona si buď klidně umře nebo se stane císařovnou a vy…re se na mě. Příště budu chytřejší. Akorát to bylz zbytečný dva dny honění aby se stala zaklínačkou, když rozhodnutí padlo asi před měsícem. A asi si nechám jenom Triss, aby nebylo Geraltovi smutno 🙂 no nic, jdu na datadisk

   • Nemusi ked neurobi zajmy statu tak radovid vyhraje vojnu a ciri sa nestane cisarovnou lebo emhyr umre

 29. Dá se někde najít Ciri po skončení hlavního příběhu na mapě a nebo Triis a Yen ? Docela mi ty postavy přirostli k srdci.

   • (Minimalne)Paklize se Ciri stane zaklinacem tak ji potkate po konci hlavni dejove linky druheho datadisku (o vine a krvi)

    • Není to ale pravidlo. Pokud Ciri se stane zaklínačem a Geralt se neusadí s Triss ani s Yennifer, pak Ciri přijede na konci datadisku.

    • Zdravím, když vezmu Ciri za císařem a vemu si peníze dostanu aji směnku ve které slibuje ze jak vyhraje válku vyplatí mi mnohem více, vážně se to tak stane?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..