60

Zaklínač 3: Divoký hon – Zaklínačské vybavení: Výstroj školy kočky

V následujícím článku se podíváme na výstroj školy kočky a najdete zde nejen lokace toho, kde nakoupíte jednotlivé mapy, které vám aktivují sběračské výzvy, ale také spoustu dalších informací jako statistiky jednotlivých částí výstroje. Výstroj školy kočky má 4 části: základní, vylepšená, prvotřídní a mistrovská.

Lokace nákresů 
Výstroj školy kočky (Základní)

Aktivace: U kupce ve Větvicích si kupte první mapu Adalberta Kermitha za 13 korun.
Obsahuje: Kočičí ocelový meč, kočičí stříbrný meč, kočičí kuše, kočičí zbroj, kočičí kalhoty, kočičí vysoké boty a kočičí pěstnice.
Doporučená úroveň: 17

Kočičí zbroj (zbroj, pěstnice, kalhoty a vysoké boty): Vydejte se na chrámový ostrov, který se nachází severozápadně od Novigradu a je s ním přímo spojený mostem. Na tomto ostrově utíkejte k nejzápadnějšímu domu a kolem jeho západní strany se vydejte dál. Narazíte na pěšinku, která vás zavede až do podzemních chodeb pod ostrovem, kde se zbroj nachází. Na iluzi zdi použijte artefakt Oko Nehaleni, vydejte se dál a dostanete se ke golemovi, kterého zlikvidujte.

007 008

Následně se vydejte dál severní chodbou a dorazíte k části, kde jsou kolem zdi sochy společně s mechanismy. Ty aktivujte tak, aby se všechny sochy dívaly do středu konstrukce a poté se otevře podlaha a vy budete moci skočit do vody. Ponořte se pod hladinu, zabijte trojici topivců a na dně najdete u kostry klíč od laboratoře, se kterým se vraťte k místu, kde jste zabili golema a odemkněte dveře na jihu. Za dveřmi zabijte Šíleného Kiyana a prohledejte jeho mrtvolu, u které najdete meč Měsíční čepel, Zápisník z laboratoře a také 4 části kočičího setu. Potom si přečtěte zápisník a získáte lokaci vraku Létajícího jelena.

009 010
011 012

Kočičí kuše: Vydejte se podle mapy na ostrov jihozápadně od Novigradu a najděte vrak lodi známé pod jménem Létající jelen. Vylezte na palubu, vstupte do podpalubí a v truhle najdete nákres kočičí kuše a Mágovy zápisky, které si ihned přečtěte a získáte místo, kde hledat rozvaliny Est Tayiar.

013 014
015 016

Kočičí stříbrný meč: Vydejte se k rozvalinám Est Tayiar, které se nacházejí východně od sídla Vegelbudů, seskočte dírou v zemi dolů a použijte své smysly, abyste odhalili prasklou zeď. Tu následně zničte pomocí Aardu a za zdí najdete kostlivce, který má u sebe nákres kočičího stříbrného meče a Zápisky profesora Sigismunda Glogera, které si přečtěte a získáte lokaci ocelového meče kočky, jenž se nachází v rozvalinách hradu Drahim.

004 003
005 006

Kočičí ocelový meč: U hradu nejprve prozkoumejte symbol kočky na kameni, poté pomocí Aardu rozrazte dveře do hradu a po žebřících slezte až dolů, kde v truhle najdete nákres kočičího ocelového meče a také deník prince Adriena.

015 016
017 018

Vylepšení výstroje školy kočky – 1. část (Vylepšená)

Aktivace: U kupce ve Větvicích si kupte první mapu Adalberta Kermitha za 13 korun.
Obsahuje: Kočičí stříbrný meč – vylepšený, vylepšené kočičí vysoké boty a vylepšená kočičí zbroj.
Doporučená úroveň: 23

Kočičí stříbrný meč – vylepšený: Přemístěte se k rozcestníku Jižní brána v Novigradu a zamiřte si to na sever k vyznačenému místu z východní strany. Na stěně najdete pomocí svých smyslů symbol kočky, který prozkoumejte, po žebříku napravo vylezte nahoru a vstupte do domu. Tam vyběhněte po schodech o patro výš a z truhly seberte nákres vylepšeného stříbrného meče.

001 002
003 004

Vylepšené kočičí vysoké boty: Zamiřte do vesnice Adamov, vyrazte z ní na sever k vyznačenému místu a objevíte vstup do podzemí. U vchodu prozkoumejte symbol kočky, vydejte se tunelem kupředu a u pravé zdi objevíte truhlu, v níž se nákres skrývá.

005 006
007 008

Vylepšená kočičí zbroj: Zamiřte na východ od Oxenfurtu k Aeramasovu opuštěnému sídlu a u schodiště objevíte na zdi symbol kočky. Prozkoumejte ho, vyběhněte po schodech nahoru a vstupte do trosek domu. Hned jak to uděláte, tak nalevo uvidíte další schody, po kterých zamiřte o patro výš a tam objevíte truhlu s nákresem.

009 010
011 012

Vylepšení výstroje školy kočky – 2. část (Vylepšená)

Aktivace: Kupte si od kováře ve Větvicích druhou mapu Adalberta Kermitha za 27 korun.
Obsahuje: Vylepšené kočičí pěstnice, vylepšené kočičí kalhoty a kočičí ocelový meč – vylepšený.
Doporučená úroveň: 23

Vylepšené kočičí pěstnice: Přemístěte se k rozcestníku Strom oběšenců, vydejte se na severovýchod do Dědulova lomu a tam vstupte ke štole. Na skalní stěně napravo prohledejte symbol kočky a vstupte do štoly, kde vzadu najdete truhlu a v ní nákres vylepšených kočičích pěstnic.

009 010
011 012

Vylepšené kočičí kalhoty: Zamiřte do jihovýchodní části Oxenfurtu, k domu kováře a oběhněte ho k východní straně. Vstupte do domu, na stěně objevte kresbu kočky a po žebříku napravo slezte do podzemí. Tím utíkejte kupředu, použijte své smysly a objevíte podezřele vypadající zeď a také cihlu ve zdi napravo. Tu prozkoumejte a jakmile za ni zatáhnete, tak se odkryje tajná stěna a objevíte truhlu s nákresem.

001 002
003 004

Kočičí ocelový meč – vylepšený: Zamiřte do Dolní Strážné nebo na Panství Zpatských a odtud pokračujte k vyznačené lokaci severovýchodně od vás. Objevíte podzemí, kde prozkoumejte symbol kočky a vstupte do jeskyně. Držte se levé stěny a za římsou objevíte zapadlou truhlu a v ní i nákres k vylepšenému kočičímu ocelovému meči.

005 006
007 008

Vylepšení výstroje školy kočky – 3. část (Prvotřídní)

Aktivace: Kupte si od provianťáka ve Vranohradu třetí mapu Adalberta Kermitha za 56 korun.
Obsahuje: Kočičí ocelový meč – prvotřídní, kočičí stříbrný meč – prvotřídní a prvotřídní kočičí zbroj (zbroj, kalhoty, pěstnice a boty).
Doporučená úroveň: 29

Prvotřídní kočičí zbroj (zbroj, kalhoty, boty a pěstnice): Přemístěte se do Dolní Strážné, nebo jiné části poblíž vyznačeného bodu a zamiřte k němu (západně od Dolní Strážné). Nejprve se zde vypořádejte se zemním elementálem na 27. úrovni, následně pak na zdi označené značkou najděte symbol kočky a vyznačí se vám oblast, ve které máte hledat. Rovnou si to namiřte do trosek domu a v rohu u zdi najdete truhlu se 4 nákresy.

001 002
003 004

Kočičí stříbrný meč – prvotřídní: Vydejte se do Urstenu, který se nachází jižně od Novigradu a z něj se vydejte na východ k vyznačené lokaci. Objevíte vstup do jeskyně, kde u vchodu aktivujte symbol kočky a vstupte dovnitř. Zde se vypořádejte se skalním trollem a několika nekkery a na mapě si všimněte malé chodby v severovýchodním rohu, která je blokována skalními krápníky. Ty zničte pomocí Aardu nebo petard, vytáhněte se nahoru do chodby a najdete truhlu s nákresem meče.

005 006
007 008

Kočičí ocelový meč – prvotřídní: Severovýchodně od chrámového ostrova u Novigradu se nachází doupě příšer, kde můžete aktivovat i rozcestník. Venku před jeskyní prozkoumejte na kameni symbol kočky a skočte do vody a doplavte do vnitřní části jeskyně, kde se vypořádejte s golemem. Poté jen prozkoumejte věci v zadní části a v truhle objevíte nákres.

009 010
011 012

Vylepšení výstroje školy kočky – 4. část (Mistrovská)

Aktivace: Kupte si od kováře v Zálipí čtvrtou mapu Adalberta Kermitha za 123 korun.
Obsahuje: Kočičí ocelový meč – mistrovský, kočičí stříbrný meč – mistrovský a mistrovskou kočičí zbroj (zbroj, kalhoty, pěstnice a boty).
Doporučená úroveň: 34

Kočičí ocelový meč – mistrovský: Zamiřte do Gedyneithu a odtud na severozápad k vyznačené lokaci, kde objevíte pevnost Kaer Gelen. Od rozcestníku se dejte doprava kolem zdi, vstupte do pevnosti a zabijte skupinku přízraků. Poté pokračujte k vyznačenému místu, kde na stěně objevíte symbol kočky a ten samozřejmě aktivujte. Nakonec se jen vydejte nahoru po schodišti napravo od symbolu, vstupte do malé místnosti po levé straně schodiště a tam objevíte bednu, která skrývá nákres.

001 002
003 004

Mistrovská kočičí zbroj (kalhoty, zbroj, pěstnice a boty): Přemístěte se na ostrov Faroe, konkrétněji do Trottheimu a vydejte se k vyznačenému místu na jihu. Na pláži zlikvidujte harpyje a sirény, u vstupu do jeskyně si prohlédněte symbol kočky a aktivujte ho. Potom doplavte do vnitřní části jeskyně, kde si to namiřte do severní chodby a utíkejte k místu, kde končí ohraničení žlutého kruhu. Přímo v tom místě najdete u stěny truhlu s nákresy.

005 006
007 008

Kočičí stříbrný meč – mistrovský: Poslední část mistrovské výstroje se rovněž nachází na ostrově Faroe a to jen nedaleko od vás. Vydejte se k místu na východ od Harvikenu a vstupte do podzemí, které se nachází pod arénou, kde jste mohli bojovat s Juttou během úkolu Železná panna. U vchodu do podzemí aktivujte symbol, vstupte do tunelu a pomocí Aardu zničte prasklou zeď napravo. Pak už jen doběhněte na konec tunelu, kde najdete dvě truhly, přičemž ta první obsahuje vybavení a druhá nákres mistrovského stříbrného meče, který patří škole kočky.

009 010
011 012

Rozbor jednotlivých částí výstroje školy Kočky

Základní kočičí výstroj

Kočičí vysoké boty
Kočičí vysoké boty
Potřebná úroveň: 17 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 44 korun Váha: 2.16 kg
Vlastnosti
Zbroj 43
Útočná síla +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +1%
Odolnost vůči sečnému poškození +2%
Odolnost vůči poškození od příšer +2%
Odolnost vůči živlům +5%
Potřebné materiály
1x Mořené dřevo 2x Tvrzená kůže
2x Oko z příšery 1x Černoželezná ruda
2x Kožené řemínky N/A N/A
Kočičí kalhoty
Kočičí kalhoty
Potřebná úroveň: 17 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 46 korun Váha: 1.78 kg
Vlastnosti
Zbroj 43
Útočná síla +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +1%
Odolnost vůči sečnému poškození +3%
Odolnost vůči poškození od příšer +3%
Odolnost vůči živlům +10%
Potřebné materiály
4x Kožené odřezky 2x Hedvábí
1x Mozek z příšery 1x Kůže
1x Mořené dřevo N/A N/A
Kočičí pěstnice
Kočičí pěstnice
Potřebná úroveň: 17 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 39 korun Váha: 2.41 kg
Vlastnosti
Zbroj 39
Útočná síla +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +1%
Odolnost vůči sečnému poškození +1%
Odolnost vůči poškození od příšer +1%
Odolnost vůči živlům +5%
Potřebné materiály
1x Mořené dřevo 2x Kůže
2x Zuby z příšery 1x Černoželezná ruda
2x Hřebíky N/A N/A
Kočičí zbroj
Kočičí zbroj
Potřebná úroveň: 17 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 119 korun Váha: 6.12 kg
Vlastnosti
Zbroj 120
Útočná síla +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +5%
Odolnost vůči sečnému poškození +5%
Odolnost vůči poškození od příšer +5%
Odolnost vůči živlům +20%
Potřebné materiály
2x Mořené dřevo 1x Košile
1x Drcená tkáň z příšery 2x Tvrzená kůže
2x Temnocelový plát N/A N/A
Kočičí kuše
Kočičí kuše
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 23 korun Váha: 1.68 kg
Vlastnosti
Poškození 10-12
Průraznost zbroje +10
Útočná síla +225%
Zisk adrenalinu +2%
Šance na kritický zásah +2%
Bonusová zkušenost za příšery +15%
Potřebné materiály
1x Vosk 2x Mořené dřevo
1x Černoželezná ruda 1x Kost z příšery
1x Chlupy z příšery N/A N/A
Kočičí ocelový meč
Kočičí ocelový meč
Potřebná úroveň: 17 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 39 korun Váha: 3.16 kg
Vlastnosti
Poškození 162-198
Šance na způsobení krvácení +5%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Sliny příšery 1x Kožené řemínky
4x Železný odlitek 1x Rubínový prach
Kočičí stříbrný meč
Kočičí stříbrný meč
Potřebná úroveň: 17 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 65 korun Váha: 1.18 kg
Vlastnosti
Poškození 256-312
Síla znamení Aard +12%
Šance na způsobení krvácení +5%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Oko z příšery 2x Kožené řemínky
2x Stříbrný odlitek 1x Rubínový prach

Vylepšená kočičí výstroj

Vylepšené kočičí vysoké boty
Vylepšené kočičí vysoké boty
Potřebná úroveň: 23 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 45 korun Váha: 2.16 kg
Vlastnosti
Zbroj 55
Útočná síla +6%
Odolnost vůči bodnému poškození +2%
Odolnost vůči sečnému poškození +3%
Odolnost vůči poškození od příšer +3%
Odolnost vůči živlům +5%
Potřebné materiály
2x Kožené řemínky 1x Kočičí vysoké boty
1x Mořené dřevo 2x Oko z příšery
2x Tvrzená kůže 1x Černoželezná ruda
Vylepšené kočičí kalhoty
Vylepšené kočičí kalhoty
Potřebná úroveň: 23 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 46 korun Váha: 1.78 kg
Vlastnosti
Zbroj 55
Útočná síla +6%
Odolnost vůči bodnému poškození +2%
Odolnost vůči sečnému poškození +4%
Odolnost vůči poškození od příšer +4%
Odolnost vůči živlům +10%
Potřebné materiály
1x Mořené dřevo 1x Kočičí kalhoty
4x Kožené odřezky 1x Mozek z příšery
2x Hedvábí 1x Kůže
Vylepšené kočičí pěstnice
Vylepšené kočičí pěstnice
Potřebná úroveň: 23 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 48 korun Váha: 2.41 kg
Vlastnosti
Zbroj 51
Útočná síla +6%
Odolnost vůči bodnému poškození +2%
Odolnost vůči sečnému poškození +2%
Odolnost vůči poškození od příšer +2%
Odolnost vůči živlům +5%
Potřebné materiály
2x Hřebíky 1x Kočičí pěstnice
1x Mořené dřevo 2x Zuby z příšery
2x Kůže 1x Černoželezná ruda
Vylepšená kočičí zbroj
Vylepšená kočičí zbroj
Potřebná úroveň: 23 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 143 korun Váha: 6.31 kg
Vlastnosti
Zbroj 150
Útočná síla +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +6%
Odolnost vůči sečnému poškození +8%
Odolnost vůči poškození od příšer +8%
Odolnost vůči živlům +30%
Potřebné materiály
2x Měsíční úlomky 1x Kočičí zbroj
2x Krev z příšery 4x Tvrzená kůže
2x Temnocelový plát N/A N/A
Kočičí ocelový meč – vylepšený
Kočičí ocelový meč - vylepšený
Potřebná úroveň: 23 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 66 korun Váha: 2.18 kg
Vlastnosti
Poškození 205-251
Šance na způsobení krvácení +10%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Rubínový prach 1x Kočičí ocelový meč
1x Pařát z příšery 2x Kožené řemínky
2x Temnocelový odlitek N/A N/A
Kočičí stříbrný meč – vylepšený
Kočičí stříbrný meč - vylepšený
Potřebná úroveň: 23 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 102 korun Váha: 1.74 kg
Vlastnosti
Poškození 310-378
Síla znamení Aard +14%
Šance na způsobení krvácení +10%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Rubínový prach 1x Kočičí stříbrný meč
1x Chlupy z příšery 1x Kožené odřezky
2x Stříbrný meteorický odlitek N/A N/A

Prvotřídní kočičí výstroj

Prvotřídní kočičí boty
Prvotřídní kočičí boty
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 45 korun Váha: 2.56 kg
Vlastnosti
Zbroj 67
Útočná síla +8%
Odolnost vůči bodnému poškození +3%
Odolnost vůči sečnému poškození +4%
Odolnost vůči poškození od příšer +4%
Odolnost vůči živlům +5%
Potřebné materiály
2x Kožené řemínky 1x Vylepšené kočičí vysoké boty
1x Kost z příšery 2x Tvrzená kůže
1x Temnocelový odlitek N/A N/A
Prvotřídní kočičí kalhoty
Prvotřídní kočičí kalhoty
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 46 korun Váha: 2.43 kg
Vlastnosti
Zbroj 67
Útočná síla +8%
Odolnost vůči bodnému poškození +3%
Odolnost vůči sečnému poškození +5%
Odolnost vůči poškození od příšer +5%
Odolnost vůči živlům +15%
Potřebné materiály
2x Mořené dřevo 1x Vylepšené kočičí kalhoty
1x Srdce z příšery 2x Hedvábí
1x Temnocelový odlitek N/A N/A
Prvotřídní kočičí pěstnice
Prvotřídní kočičí pěstnice
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 48 korun Váha: 2.01 kg
Vlastnosti
Zbroj 63
Útočná síla +8%
Odolnost vůči bodnému poškození +3%
Odolnost vůči sečnému poškození +3%
Odolnost vůči poškození od příšer +3%
Odolnost vůči živlům +5%
Potřebné materiály
4x Kožené řemínky 1x Vylepšené kočičí pěstnice
4x Pařát z příšery 1x Tvrzená kůže
1x Temnocelový odlitek N/A N/A
Prvotřídní kočičí zbroj
Prvotřídní kočičí zbroj
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 559 korun Váha: 7.66 kg
Vlastnosti
Zbroj 180
Útočná síla +15%
Odolnost vůči bodnému poškození +8%
Odolnost vůči sečnému poškození +11%
Odolnost vůči poškození od příšer +11%
Odolnost vůči živlům +35%
Potřebné materiály
3x Rtuťový roztok 1x Vylepšená kočičí zbroj
4x Chlupy z příšery 2x Sušená kůže drakovitých
2x Dwimeritový plát N/A N/A
Kočičí ocelový meč – prvotřídní
Kočičí ocelový meč - prvotřídní
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 113 korun Váha:
Vlastnosti
Poškození 248-304
Šance na kritický zásah +5%
Šance na způsobení krvácení +10%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Rubín 1x Kočičí ocelový meč – vylepšený
1x Zuby z příšery 1x Kožené odřezky
3x Temnocelový odlitek N/A N/A
Kočičí stříbrný meč – prvotřídní
Kočičí stříbrný meč - prvotřídní
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 164 korun Váha:
Vlastnosti
Poškození 364-444
Síla znamení Aard +14%
Šance na kritický zásah +5%
Šance na způsobení krvácení +10%
Šance na rozsekání na kusy +5%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Rubín 1x Kočičí stříbrný meč – vylepšený
1x Srdce z příšery 1x Kožené odřezky
1x Dwimeritový odlitek N/A N/A

Mistrovská kočičí výstroj

Mistrovské kočičí boty
Mistrovské kočičí boty
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 45 korun Váha: 2.56 kg
Vlastnosti
Zbroj 77
Útočná síla +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +4%
Odolnost vůči sečnému poškození +5%
Odolnost vůči poškození od příšer +5%
Odolnost vůči živlům +5%
Potřebné materiály
2x Kožené řemínky 1x Prvotřídní kočičí boty
1x Kost z příšery 2x Tvrzená kůže
1x Temnocelový odlitek N/A N/A
Mistrovské kočičí kalhoty
Mistrovské kočičí kalhoty
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 46 korun Váha: 2.43 kg
Vlastnosti
Zbroj 77
Útočná síla +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +4%
Odolnost vůči sečnému poškození +6%
Odolnost vůči poškození od příšer +6%
Odolnost vůči živlům +15%
Potřebné materiály
2x Mořené dřevo 1x Prvotřídní kočičí kalhoty
1x Srdce z příšery 2x Hedvábí
1x Temnocelový odlitek N/A N/A
Mistrovské kočičí pěstnice
Mistrovské kočičí pěstnice
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 39 korun Váha: 2.01 kg
Vlastnosti
Zbroj 73
Útočná síla +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +4%
Odolnost vůči sečnému poškození +4%
Odolnost vůči poškození od příšer +4%
Odolnost vůči živlům +5%
Potřebné materiály
4x Kožené řemínky 1x Prvotřídní kočičí pěstnice
4x Pařát z příšery 1x Tvrzená kůže
1x Temnocelový odlitek N/A N/A
Mistrovská kočičí zbroj
Mistrovská kočičí zbroj
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 588 korun Váha: 10.11 kg
Vlastnosti
Zbroj 205
Útočná síla +20%
Odolnost vůči bodnému poškození +10%
Odolnost vůči sečnému poškození +15%
Odolnost vůči poškození od příšer +15%
Odolnost vůči živlům +45%
Potřebné materiály
2x Jazyk z příšery 1x Prvotřídní kočičí zbroj
4x Chlupy z příšery 3x Sušená kůže drakovitých
2x Dwimeritový plát N/A N/A
Kočičí ocelový meč – mistrovský
Kočičí ocelový meč - Mistrovský
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Kovář, mistr
Cena za výrobu: 323 korun Váha: 2.91 kg
Vlastnosti
Poškození 284-348
Šance na kritický zásah +10%
Šance na způsobení krvácení +15%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Bezvadný rubín 1x Kočičí ocelový meč – prvotřídní
1x Kost z příšery 2x Kožené odřezky
2x Dwimeritový odlitek N/A N/A
Kočičí stříbrný meč – mistrovský
Kočičí stříbrný meč - Mistrovský
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Kovář, mistr
Cena za výrobu: 338 korun Váha: 3.46 kg
Vlastnosti
Poškození 409-499
Síla znamení Aard +15%
Šance na kritický zásah +10%
Šance na způsobení krvácení +15%
Šance na rozsekání na kusy +10%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Bezvadný rubín 1x Kočičí stříbrný meč – prvotřídní
1x Drcená tkáň z příšery 2x Kůže
2x Dwimeritový odlitek N/A N/A

xDante1986

60 Comments

 1. Zdravim, uz to tu bylo, ale nenasel jsem odpoved. Mam vsechny nakresy vylepsene kocky 23lvl, ale u zbrojire nemohu vylepsit kalhoty a pestnice. Vyzvu kocky II mam uspesne splnenou 🤔 Ma nekdo zkusenost s timto problemem?

 2. Čau, víte kde se dá najít legendární kočičí stříbrný meč?
  Mam plán na prvotřídní legendární kočičí stříbrný meč, na výrobu potřebuji vylepšený legendární kočičí stříbrný meč, a na něj legendární.
  Výstroje kocky konci mistrovským mečem, legendární nevím kde hledat.

 3. Kdo máte BUG u KOVÁŘE VE VĚTVÍCÍCH, tak jako já, NEZOUFEJTE! stačí jen postupovat podle návodu na této stránce a vyhledat lokalitu, ty nákresy tam jsou i bez mapy a úkolů!!!! 🙂

 4. Ahoj, já mám úplně stejný problém, kočičí symbol jsem na skále našel, ale při zapnutí zaklínačských smyslů, nesvítí symbol červeně (nejde na něj kliknout) a já tak nemůžu začít nic hledat (i podle vašich obrázků vím, kde truhla s nákresem vylepšených vysokých kočičích bot je). Vyřešil někdo tento problém? 🙁

 5. Ahojky, chtěla jsem se zeptat, koukám na vaše návody dost často a jsou fakt super, jenže mám takovej trouble….s těma botama vylepšenýma co jsou v tý skále u toho Adamova, ten symbol kočičí jsem našla, ale přes zaklínačské schopnosti vidět nebyl, truhlu jsem vybrala, ale tenhle nákres tam nebyl, prošla jsem celou jeskyni zkrz na zkrz, splnila zde quest Fantom na cestě, zabila všechny ty Wywerny a quest na ty boty mi tam pořád svítí 🙁 nemohl by mi někdo poradit co s tím? BTW: ani restart nepomohl :/

  • Ahoj, U nákresů aspon v minulosti vždy platilo, že ty běžné jsou náhodně rozmístěné, ale zaklínačská výbava byla na daném místě. Jestli to tak pořád je nedovedu říct, pokud si pamatuju správně tak symbol vždy označoval lokaci, ve které se nachází přímo v té truhle, co je na fotce nebyla? Zkusila ses dívat i do truhlic okolo?

   Pavel

 6. Zdravím, chci se zeptat; kde mužů sehnat materiál “zbroj”, nemůžu za boha nikde najít a potrebuju to na prvotřídní kočičí zbroj.
  Jestli mam něco rozebrat tak to konkrétně?
  Děkuji

 7. Nemůžu najít 1. vylepšení pro zbroj, hledal jsem pomalu u všech kovářů a zbrojířů, ale nikde nebyl, ani ve větvicích. Neví někdo kde mám hledat?

 8. Koupil jsem si mapu, ktrou jsi tu napsal konkrétně mapu od provianťáka ve Vranohradu třetí mapu Adalberta Kermitha

  • Zkoušel jsem najít tu kočku i na účtu u bratrance a také na místě se zemním elementálem měl akorád zbroj a nic jiného..neexistuje ještě nějaká mapa?

   • Když se podívám na ty screeny nahoře, tak je tam vidět, že v truhle byli opravdu všechny… otázkou je jestli se to v nějakém updatu nezměnilo… původně byli tyhle vždy na správném místě. Minule tu měl někdo podobný problém ale špatně se díval u kováře… ještě si to projdi je zvláštní, že tam nejsou…

 9. Zdravím potřebuji pomoct s prvotřídní kočičí zbrojí..místo kde má být zbroj, rukavice, kalhoty a boty s “bossem” zemním elementálem se mi v té bedně ukazovala na sebrání jenom zbroj a to je vše. Rukavice, kalhoty a boty nikde..zkoušel jsem restartovat PS4i hru několikrát ale bedna už mi nejde znovu otevřít a načíst si to před tím bojem se zemním elementálem by mě stálo spoustu postupu jak v hlavní linii tak ve všem ostatním

 10. Ahoj prosím o radu kde se dá sehnat temnoocelový plát.Nikde jsem ho nenašel a ani kupci a řemeslníci ho nemají.

 11. ahoj mam vsetky nakresi aj ma macaciu aj maevediu zbroj ale ako nahle ziskam potrebne suroviny u kovaca mi zbroj zmizne a proste tam nieje a nemozem ju vyrobit poradis dakujem

 12. Zdravim, mám menší problém.
  Chcem si zohnať mistrovskou kočičí zbroj, no keď som kúpil štvrtú mapu Adalberta u kovára v Zálipí, tak obsahovala len ocelový meč. Skúsil som ísť na miesto, kde má byť mistrovská zbroj, no nedokážem ten znak preskúmať aby sa mi úloha aktivovala. neviete mi nejako poradiť či náhodou neexistuje niekde ďalšia mapa pre výstroj a strieborný meč ?? ďakujem 🙂

  • Ahoj, úkoly nemusíš vůbec aktivovat… předměty lze nalézt i bez mapy a aktivovaného úkolu. Tady máš u každé zbroje fotky, které ti pomohou lokalizovat jak oblast, tak i přesné foto obvykle, kde se skrývá.

 13. Zdravím. Jsem level 19, sesbíral jsem základní kočičí sadu, nechal si ji vyrobit, naházel jsem ji na sebe, vyzbrojil se oběma meči, ale při najetí na jakýkoli kočičí předmět mi to ukazje, že mám zaklínačské vybavení 0/6 a ani ty bonusy nemám aktivované. Nevíte někdo co s tím?

  • Ahoj, víme. Jedná se o bonusy za velmistrovkou úroveň. Tzn. dosáhni nejvyšší velmistrovské kočičí zbroje (dostupná v druhém datadisku O víně a krvi) a bonusy pak získáš.

 14. Ahoj, mam problem. Koupil jsem si mapu k prvotridni kocici zbroji a ukol se mi nechce zobrazit. Nevite jak to aktivovat? Diky

 15. Zdravim,potřeboval bych poradit kde hledat dwimeritový plát za boha ho nemůžu nikde sehnat díky:)

  • Ahoj, najdeš ho v lokacích jako jsou otazníky, ale tuším hlavně dwimeritové odlitky a znich je musíš vytvořit… ty prodáva i jeden jediný člověk ve hře… obchodník v přístavu u kaer trolde… ale jsou mastné…skoro 2000 za kus 🙂

 16. Problém vyřešen ! Nakonec to skutečně byla “useň z nekrofága”, kterou stačilo rozložit, takže stačilo najít “Nekkera”. Díky moc ! Já zbytečně hledal velké příšery typu “Kurolišek”, “Bazilišek” apod. a ono stačilo najít jen “Nekkera” :-).

 17. Zdravím, Wyverní useň jsem právě rozložil, jenže z ní padá jen “krunýř z příšery” (tuto odpověď jsem našel), ještě zkusím někde najít baziliška. Já mám totiž taky ten problém, že mám všechny zaklínačské zakázky splněny a mapy téměř všechny vyzabíjené a prochozené, takže moc příšer už mi nezbývá :/.

  • Z wyverny byl jen příklad.. tuším, že můžeš rozložit i useň z nekrofága a další.. je jich hodně… ale už si to nepamatuju, ze kterých všech to bylo. Stačí tam zajít a před rozložením se podívat na rozpad materiálů :).

 18. Dobrý den, dotaz tady už sice padl, ale bohužel zatím bez odpovědi, tak se zeptám ještě jednou: Nevíte někdo, kde najít popř. z čeho získat “Useň z příšery” ? Jsem už bezradný, není v žádném hnízdě, z žádné příšery mi nespadla, ze žádné zbroje nebo relikvií ji není možné rozložit a koupit ji nezlze. Procestoval jsem už celé mapy a nikde nic :-(.

  • Hoj, myslím, že jsem odpovídal, ale kdyby ne… Určitě máš jiné typy usní a to je právě ono…zajdi ke zbrojíři nebo kováři a tam rozlož například useň wyverny :).

 19. Prosím pěkně, kdo mi může vyrobit kočičí meče? Na mapce jsou dva zbrojíři. Jeden je myslím do lvl 8 a druhý v hlavním městě není doma.

  • Obecně kováři se často schovávají, takže to chce na místě kde jsou pár hodin zameditovat a oni přijdou. Platnéři jsou na tom s docházkou do zaměstnání daleko lépe. Tohle jsou ti o kterých vím já.

   – Novigrad na jihozápad od hlavního náměstí (proběhnout kolem banky a hned zabočit doleva), je další náměstíčko, kde je v severovýchodním rohu kovář (ale taky jak kdy)
   – Skeligen v hlavní tvrzi se zbrojířem na jednom místě. Ale taky je tam jak kdy.
   – Oxenfurt
   – Skeligen je tam ještě jedna tvrz po serpentýnách do hor a tam je taky středně pokročilý kovář

 20. Dobrý den, můžu se zeptat, jak se vylepší mistrovská zbroj na velmistrovkou ?

 21. Nazdar
  pocuj chcem sa spytat jak by som sa mohol dostat k usni z prisery. Potrebujem to majstra kocku a nechce sa mi moc behat po celej mape a hladat tu spravnu priseru a cakat ci z nej vobec vypadne. Dakujem moc

 22. Co mám dělat když mám u té druhé části u těch kalhot zablokovaný ten průchod dolů?

  • pokud jde o bug máš smůlu…ve hře jich pár je… maximálně můžeš zkusit kouknout po netu, jestli se to někomu nepodařilo nějak obejít…

 23. Ahoj, nevíte, kde se dá koupit dwimeritový plát? Ani Mistr zbrojiř ve Vranohradu hi nemá na skladě.

  • Ahoj,

   Nikde 🙂 ale dám ti tip, je možná nejdůležitější ve hře, přotože ho fakt potřebuješ na všechny výstroje škol úrovně prvotřídní a  mistrovská. Jeď do části přístav u Kaer Trolde a tam v přístavu najdeš kupce… je to jediná postava ve hře, která prodává dwimeritový odlitek…. (cena zhruba 1500+) dva tyto odlitky a dwimeritový plát si vytvoříš u zbrojíře/kováře… 🙂

   snad pomůže

 24. šimon
  25th Říjen 2015 (6:34 pm)

  ve Větvicích si u kovářem nemůžu vůbec nic koupit ani opravyt.Poraďte pls.

  — ten stejný problém na ps4 :// potřebuju plánek

  • Ahoj, bohužel nejsi jediný, kdo měl ten problém, zjevně jen čekat na nový patch a doufat, že to opraví…můžeš zkusit takové ty běžné věci, jako restart apod., ale to už máš asi za sebou.

 25. ve Větvicích si u kovářem nemůžu vůbec nic koupit ani opravyt.Poraďte pls.

  • Pokud je to bug jedině zkusit restartovat hru i konzoli či PC a znovu najet do hry. Pokud to nepůjde a je to chyba ve hře máš jen dvě možnosti… čekat na patch nebo začít hrát znova (což ti ale nezaručí, že se to nebude opakovat).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..