53

Zaklínač 3: Divoký Hon – Zaklínačské vybavení: Výstroj školy medvěda

V novém článku pro zaklínače se podíváme konečně na jednu z věcí, po které se ptáte nejvíce a to jsou výstroje jednotlivých zaklínačských škol. V následujícím článku se podíváme na výstroj školy medvěda a v článku najdete nejen lokace toho, kde nakoupíte jednotlivé mapy, které vám aktivují sběračské výzvy, ale také spoustu dalších informací.

Lokace nákresů 

Výstroj školy medvěda (Základní)

Aktivace: Vydejte se do části Most na Kaer Trolde a u zbrojíře si kupte první mapu Ibrahima Saviho za 22 korun (ve starší verzi se mapa dala koupit u zbrojíře v Oxenfurtu, což bylo v novém patchi změněno).
Obsahuje: Medvědí zbroj (vysoké boty, kalhoty, pěstnice a zbroj), medvědí ocelový meč, medvědí stříbrný meč a medvědí kuše.
Doporučená úroveň: 20

Medvědí zbroj (vysoké boty, kalhoty, pěstnice a zbroj): Přemístěte se do přístavu Urialla severovýchodně od Ard Skellige a zamiřte do hor na severu (musíte tam zamířit po cestě z východu), kde najdete to, co zbylo z hradu Tuirseach. Vstupte dovnitř a naproti sobě uvidíte mříž, která blokuje vstup do hlavního sálu, kde se nákresy nacházejí. Dejte se tedy chodbou doleva, seběhněte dolů do podzemí a na východním konci chodby objevíte páku na stěně, kterou přehoďte.Utíkejte nazpět, dejte si pozor na přízraky a vstupte do první cely po vaší levici, kde musíte seskočit až do nejspodnějšího patra pevnosti. Doběhněte na rozcestí, dejte se doprava a vyběhněte po schodech nahoru. Nakonec už se jen tunelem dostaňte do trůnního sálu a prohledejte truhlu napravo od křesla. V ní se nachází nákresy medvědí zbroje, kalhot, pěstnic a vysokých bot a také dva dokumenty. Tím prvním je Balada o zaklínači Gerdovi a druhým pak Kronika klanu Torgeir. Oba dokumenty si přečtěte a dozvíte se o místech, kde jsou schovány další části základní výstroje školy medvěda.

001 002
003 004

Medvědí stříbrný meč: Jako další místo se vydejte do rozvalin pevnost Etnir, která se nachází východně od rozcestníku Most na Kaer Trolde, ale nejlepší přístup budete mít z vesnice Rogne na jihu. Z ní se jen držte cesty a pokračujte až k rozvalinám, kde se mimo jiné nachází i hlídaný poklad. Poté, co zabijete dvojici chrličů a ledového elementála, tak se podívejte do pravé části rozvalin a najdete kostru, která má u sebe nákres a rytířský dopis sira Chiltona, ze kterého se po přečtení dozvíte lokaci nákresu medvědího ocelového meče.

005 006
007 008

Medvědí kuše: Zamiřte na ostrov Spikeroog a vydejte se na jižní stranu ostrova, kde najdete vstup do jeskyně sirén. Krátce po vstupu do jeskyně se držte při pravé straně, vylezte na vyvýšenou část a na konci přeskočte na protější část skály, kde objevíte kostru, která má u sebe nákres medvědí kuše a také dopis Ingeborze Kalebsdottera.

009 010
011 012

Medvědí ocelový meč: Přemístěte se do Fyresdalu a pokračujte po cestě na jihovýchod až k rozcestníku Zborcená hospoda, který se nachází u pobřeží. Poté vlezte do trosek zničené hospody a v rohu najdete schodiště vedoucí dolů. Zamiřte tam, zabijte dva přízraky a v jedné z místností se nachází truhla s nákresem.

009 010
011 012

Vylepšení výstroje školy medvěda – 1. část (Vylepšená)

Aktivace: Vydejte se do části Most na Kaer Trolde a u zbrojíře si kupte první mapu Ibrahima Saviho za 22 korun (ve starší verzi se mapa dala koupit u zbrojíře v Oxenfurtu, což bylo v novém patchi změněno).
Obsahuje: Medvědí stříbrný meč – vylepšený, vylepšené medvědí vysoké boty a vylepšená medvědí zbroj.
Doporučená úroveň: 16

Medvědí stříbrný meč – vylepšený: Dostaňte se k ruinám, které se nacházejí severozápadně od rozcestníku Velrybí hřbitov a objevíte starou pevnost. Uvnitř zabijte několik alghúlů, probojujte se do podzemního tunelu a v poslední jeskyni zabijte další alghúly. Potom už jen prohledejte truhlu, vedle které se nachází mrtvola a objevíte nákres.

002 001
003 004

Vylepšené medvědí vysoké boty: Od Kaer Muire zamiřte po cestě z kopce dolů a teprve poté se vydejte na severozápad k jeskyni. Uvnitř porazte 3 jeskynní trolly a vzadu u hromady prohledejte truhlu, ve které se nachází nákres.

006 005
007 008

Vylepšená medvědí zbroj: Východně od rozcestníku Palírna, který se nachází v jihovýchodní části ostrova Ard Skellige. Buď se k místu dostaňte na loďce, nebo se přemístěte ke zmíněnému rozcestníku a od něj přes hory pokračujte na druhou stranu a po straně hor sklouzněte až do vody, odkud pokračujte k podzemní Ledovcové jeskyni, kde odkryjete i další rozcestník. Zamiřte jeskyní do zadní části, zde zlikvidujte bratry Grossbartovi, kteří jsou součástí jednoho vedlejšího úkolu a vzadu v truhle najdete nákres pro vylepšenou medvědí zbroj.

010 009
011 012

Vylepšení výstroje školy medvěda – 2. část (Vylepšená)

Aktivace: U zbrojíře u Mostu na Kaer Trolde si kupte za 45 korun druhou mapu Ibrahima Saviho.
Obsahuje: Vylepšené medvědí pěstnice, medvědí ocelový meč – vylepšený a vylepšené medvědí kalhoty.
Doporučená úroveň: 12

Vylepšené medvědí pěstnice: Přemístěte se do vesnice Rogne, pokračujte na severovýchod k vyznačenému místu a pomocí svých smyslů objevte symbol medvěda, který prozkoumejte. Následně se vydejte po schodech napravo do označené oblasti a uvnitř býválé strážní věže najdete truhlu s nákresem vylepšených medvědích pěstnic.

002 001
003 004

Medvědí ocelový meč – vylepšený: Tentokrát se přemístěte k majáku na Eldbergu a od něj plavte přes moře na ostrůvek západně od vás. Zde se probojujte k pevnosti Kaer Almhult, zabijte hromadu pirátů a jejich psy a jakmile budete pod obloukem, tak na zdi nalevo objevíte symbol medvěda. Potom vstupte na hlavní nádvoří, podívejte se doprava a uvidíte schodiště. kde zabijte hromadu pirátů a jejich psy a jakmile vstoupíte na hlavní nádvoří, tak u pravé stěny uvidíte schody. Po nich vyběhněte nahoru do vyvýšené části a tam objevíte truhlu s nákresem.

005 006
007 008

Vylepšené medvědí kalhoty: Tentokrát se přesuňte na ostrov Undvik, k rozcestníků Pobřeží Marlínů, nasedněte do loďky a plavte k ostrovu severovýchodně od vás. Tam na zdi napravo od vstupu do jeskyně objevíte symbol medvěda a poté vstupte do malé jeskyně, kde v truhle objevíte nákres.

009 010
011 012

Vylepšení výstroje školy medvěda – 3. část (Prvotřídní)

Aktivace: Vydejte se do Kaer Trolde, navštivte zbrojíře a kupte si od něj za 92 korun třetí mapu Ibrahima Saviho.
Obsahuje: Prvotřídní medvědí zbroj (boty, kalhoty, pěstnice a zbroj), medvědí ocelový meč – prvotřídní a medvědí stříbrný meč – prvotřídní.
Doporučená úroveň: 30

Medvědí stříbrný meč – prvotřídní: Ve Velenu si to namiřte k rozcestníku Vesnice sirotků Křivušská Blata a pokračujte k vyznačenému místu na jihozápadě, kde najdete vstup do jeskyně. Na skále napravo prozkoumejte symbol medvěda, vstupte do jeskyně a hned si to namiřte k truhle v levé části, u které je i mrtvola vojáka. Jakmile truhlu prohledáte tak najdete nákres pro prvotřídní verzi medvědího stříbrného meče.

001 002
003 004

Medvědí ocelový meč – prvotřídní: Vydejte se do Velenu k rozcestníku Rozpadlá šlechtická věž, která se nachází východně od Vesnice sirotků Křivušská Blata a jižně od Dolní Strážné. Tam zabijte zemního elementála na 25. úrovni a vydejte se k ruinám, kde na stěně objevíte symbol. Prozkoumejte ho, následně i označenou oblast a kousek od vás najdete u zdi truhlu s nákresem.

005 006
007 008

Prvotřídní medvědí zbroj (boty, kalhoty, pěstnice a zbroj): Tentokrát se přemístěte ke Stromu oběšenců, což byl váš první rozcestník ve Velenu a vydejte se k označenému místu na severozápadě, kde objevíte doupě příšer.Na kameni nalevo od vchodu prozkoumejte symbol medvěda, poté vstupte do jeskyně a jděte kupředu. Po pár krocích objevíte po vaší levici malou chodbu, ve které se nachází truhla se všemi nákresy.

009 010
011 012

Vylepšení výstroje školy medvěda – 4. část (Mistrovská)

Aktivace: Vydejte se do Kaer Trolde, navštivte zbrojíře a kupte si od něj za 186 korun čtvrtou mapu Ibrahima Saviho.
Obsahuje: Medvědí ocelový meč – mistrovský, Medvědí stříbrný meč – mistrovský a mistrovská medvědí zbroj (boty, kalhoty, pěstnice a zbroj).
Doporučená úroveň: 34

Medvědí ocelový meč – mistrovský: Zamiřte do dobře známé vesničky Větvice a z ní se vydejte na severozápad. Objevíte podzemí a na zdi u vchodu i symbol medvěda. Po jeho prozkoumání běžte do jeskyně a v zadní části najdete u sloupu truhlu, která ukrývá mistrovský nákres pro medvědí ocelový meč.

001 002
003 004

Mistrovská medvědí zbroj (boty, kalhoty, pěstnice a zbroj): Z Dolní Strážné se vydejte na jih k vyznačenému místu, kde najdete rozcestník Zničená bašta. Na zdi u mříží si prohlédněte symbol školy medvěda a následně utíkejte do bašty, kde se nachází truhla přímo vedle brousku. V ní najdete nákres zbroje, bot, kalhot i pěstnic.

005 006
007 008

Medvědí stříbrný meč – mistrovský: Přemístěte se k rozcestníku Cesta na Lysou horu nebo Mohylník a vydejte se k vyznačenému místu na mapě, které máte blíž z prvního zmíněného bodu. Prohledejte tábořiště, prozkoumejte symbol medvěda na zemi a pokračujte na ostrůvek severně od vás. Tam zabijte několik topivců i jejich hnízdo a v truhle, která je schovaná v díře na kopci, najdete nákres.

009 010
011 012

Rozbor jednotlivých částí výstroje školy Medvěda

Základní medvědí výstroj

Medvědí vysoké boty
Medvědí vysoké boty
Potřebná úroveň: 20 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 45 korun Váha: 1.74 kg
Vlastnosti
Zbroj 49
Zisk adrenalinu +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +2%
Odolnost vůči tupým zbraním +2%
Odolnost vůči sečnému poškození +2%
Odolnost vůči poškození od příšer +2%
Potřebné materiály
1x Kus srsti 2x Tvrzená kůže
1x Krev z příšery 1x Černoželezná ruda
2x Lanko N/A N/A
Medvědí kalhoty
Medvědí kalhoty
Potřebná úroveň: 20 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 45 korun Váha: 1.73 kg
Vlastnosti
Zbroj 49
Zisk adrenalinu +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +2%
Odolnost vůči sečnému poškození +7%
Odolnost vůči poškození od příšer +10%
Odolnost vůči živlům +5%
Potřebné materiály
2x Kožené odřezky 2x Hedvábí
1x Játra příšery 1x Kůže
5x Stříbro N/A N/A
Medvědí pěstnice
Medvědí pěstnice
Potřebná úroveň: 20 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 40 korun Váha: 1.91 kg
Vlastnosti
Zbroj 45
Zisk adrenalinu +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +2%
Odolnost vůči sečnému poškození +2%
Odolnost vůči poškození od příšer +2%
Odolnost vůči živlům +2%
Potřebné materiály
2x Kožené řemínky 2x Kůže
2x Jazyk z příšery 1x Černoželezná ruda
3x Stříbro N/A N/A
Medvědí zbroj
Medvědí zbroj
Potřebná úroveň: 20 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 100 korun Váha: 4.19 kg
Vlastnosti
Zbroj 135
Zisk adrenalinu +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +5%
Odolnost vůči tupým zbraním +5%
Odolnost vůči sečnému poškození +15%
Odolnost vůči poškození od příšer +20%
Potřebné materiály
4x Lněné plátno 1x Košile
1x Kost z příšery 2x Tvrzená kůže
1x Temnocelový plát N/A N/A
Medvědí kuše
Medvědí kuše
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 28 korun Váha: 1.81 kg
Vlastnosti
Útočná síla +210%
Zisk adrenalinu +1%
Bonusové poškození kritickým zásahem +2%
Šance na kritický zásah +5%
Bonusová zkušenost za příšery +15%
Potřebné materiály
1x Pryskyřice 2x Mořené dřevo
1x Černoželezná ruda 1x Kost z příšery
2x Chlupy z příšery N/A N/A
Medvědí ocelový meč
Medvědí ocelový meč
Potřebná úroveň: 20 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 13 korun Váha: 2.31 kg
Vlastnosti
Poškození 184-224
Zisk adrenalinu +5%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Jazyk z příšery 2x Kožené řemínky
2x Ocelový odlitek 1x Esence příšery
Medvědí stříbrný meč
Medvědí stříbrný meč
Potřebná úroveň: 20 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 54 korun Váha: 2.29 kg
Vlastnosti
Poškození 283-345
Zisk adrenalinu +5%
Šance na kritický zásah +5%
Šance na rozsekání na kusy +10%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Drcená tkáň z příšery 1x Kožené řemínky
3x Stříbrný odlitek 1x Mozek z příšery

Vylepšená medvědí výstroj

Vylepšené medvědí vysoké boty
Vylepšené medvědí vysoké boty
Potřebná úroveň: 25 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 57 korun Váha: 1.74 kg
Vlastnosti
Zbroj 59
Zisk adrenalinu +6%
Odolnost vůči bodnému poškození +3%
Odolnost vůči tupým zbraním +3%
Odolnost vůči sečnému poškození +3%
Odolnost vůči poškození od příšer +3%
Potřebné materiály
2x Lanko 1x Medvědí vysoké boty
1x Kus srsti 1x Krev z příšery
2x Tvrzená kůže 1x Černoželezná ruda
Vylepšené medvědí kalhoty
Vylepšené medvědí kalhoty
Potřebná úroveň: 25 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 51 korun Váha: 1.73 kg
Vlastnosti
Zbroj 59
Zisk adrenalinu +6%
Odolnost vůči bodnému poškození +3%
Odolnost vůči sečnému poškození +8%
Odolnost vůči poškození od příšer +10%
Odolnost vůči živlům +10%
Potřebné materiály
5x Stříbro 1x Medvědí kalhoty
2x Kožené odřezky 1x Játra příšery
2x Hedvábí 1x Kůže
Vylepšené medvědí pěstnice
Vylepšené medvědí pěstnice
Potřebná úroveň: 25 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 57 korun Váha: 1.91 kg
Vlastnosti
Zbroj 55
Zisk adrenalinu +6%
Odolnost vůči bodnému poškození +3%
Odolnost vůči sečnému poškození +3%
Odolnost vůči poškození od příšer +3%
Odolnost vůči živlům +3%
Potřebné materiály
3x Stříbro 1x Medvědí pěstnice
1x Kožené řemínky 2x Jazyk z příšery
2x Kůže 1x Černoželezná ruda
Vylepšená medvědí zbroj
Vylepšená medvědí zbroj
Potřebná úroveň: 25 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 136 korun Váha: 3.46 kg
Vlastnosti
Zbroj 160
Zisk adrenalinu +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +10%
Odolnost vůči tupým zbraním +10%
Odolnost vůči sečnému poškození +20%
Odolnost vůči poškození od příšer +30%
Potřebné materiály
5x Lanko 1x Medvědí zbroj
5x Chlupy z příšery 3x Tvrzená kůže
1x Stříbrný meteorický plát N/A N/A
Medvědí ocelový meč – vylepšený
Medvědí ocelový meč - vylepšený
Potřebná úroveň: 25 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 45 korun Váha: 2.41 kg
Vlastnosti
Poškození 220-268
Zisk adrenalinu +10%
Bonusové poškození kritickým zásahem +25%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Chlupy z příšery 1x Medvědí ocelový meč
1x Kost z příšery 2x Kožené odřezky
2x Temnocelový odlitek N/A N/A
Medvědí stříbrný meč – vylepšený
Medvědí stříbrný meč - vylepšený
Potřebná úroveň: 25 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 79 korun Váha: 3.01 kg
Vlastnosti
Poškození 328-400
Zisk adrenalinu +10%
Bonusové poškození kritickým zásahem +25%
Šance na kritický zásah +5%
Šance na rozsekání na kusy +12%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Nigredo 1x Medvědí stříbrný meč
1x Sliny příšery 2x Kožené odřezky
2x Stříbrný meteorický odlitek N/A N/A

Prvotřídní medvědí výstroj

Prvotřídní medvědí boty
 Prvotřídní medvědí boty
Potřebná úroveň: 30 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 57 korun Váha: 2.91 kg
Vlastnosti
Zbroj 69
Zisk adrenalinu +8%
Odolnost vůči bodnému poškození +4%
Odolnost vůči tupým zbraním +4%
Odolnost vůči sečnému poškození +4%
Odolnost vůči poškození od příšer +4%
Potřebné materiály
2x Kožené odřezky 1x Vylepšené medvědí vysoké boty
2x Pařát z příšery 1x Tvrzená kůže
1x Temnocelový plát N/A N/A
Prvotřídní medvědí kalhoty
 Prvotřídní medvědí kalhoty
Potřebná úroveň: 30 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 51 korun Váha: 2.13 kg
Vlastnosti
Zbroj 69
Zisk adrenalinu +8%
Odolnost vůči bodnému poškození +4%
Odolnost vůči sečnému poškození +9%
Odolnost vůči poškození od příšer +15%
Odolnost vůči živlům +15%
Potřebné materiály
1x Temnocelový odlitek 1x Vylepšené medvědí kalhoty
1x Mozek z příšery 2x Hedvábí
1x Tvrzená kůže N/A N/A
Prvotřídní medvědí pěstnice
 Prvotřídní medvědí pěstnice
Potřebná úroveň: 30 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 57 korun Váha: 1.93 kg
Vlastnosti
Zbroj 65
Zisk adrenalinu +8%
Odolnost vůči bodnému poškození +4%
Odolnost vůči sečnému poškození +4%
Odolnost vůči poškození od příšer +4%
Odolnost vůči živlům +4%
Potřebné materiály
1x Meteorická ruda 1x Vylepšené medvědí pěstnice
4x Zuby z příšery 6x Kožené odřezky
1x Temnocelový odlitek N/A N/A
Prvotřídní medvědí zbroj
 Prvotřídní medvědí zbroj
Potřebná úroveň: 30 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 583 korun Váha: 9.74 kg
Vlastnosti
Zbroj 185
Zisk adrenalinu +15%
Odolnost vůči bodnému poškození +15%
Odolnost vůči tupým zbraním +15%
Odolnost vůči sečnému poškození +25%
Odolnost vůči poškození od příšer +35%
Potřebné materiály
1x Esence příšery 1x Vylepšená medvědí zbroj
1x Useň z příšery 3x Sušená kůže drakovitých
2x Dwimeritový plát N/A N/A
Medvědí ocelový meč – prvotřídní
Medvědí ocelový meč - prvotřídní
Potřebná úroveň: 30 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 108 korun Váha: 2.91 kg
Vlastnosti
Poškození 256-312
Zisk adrenalinu +15%
Bonusové poškození kritickým zásahem +50%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Krev z příšery 1x Medvědí ocelový meč – vylepšený
1x Pařát z příšery 1x Kožené odřezky
1x Dwimeritový odlitek N/A N/A
Medvědí stříbrný meč – prvotřídní
Medvědí stříbrný meč - prvotřídní
Potřebná úroveň: 30 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 110 korun Váha: 3.01 kg
Vlastnosti
Poškození 373-455
Zisk adrenalinu +15%
Bonusové poškození kritickým zásahem +50%
Šance na kritický zásah +5%
Šance na rozsekání na kusy +13%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Albedo 1x Medvědí stříbrný meč – vylepšený
1x Chlupy z příšery 2x Kožené odřezky
1x Dwimeritový odlitek N/A N/A

Mistrovská medvědí výstroj

Mistrovské medvědí boty
 Mistrovské medvědí boty
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 57 korun Váha: 2.91 kg
Vlastnosti
Zbroj 77
Zisk adrenalinu +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +5%
Odolnost vůči tupým zbraním +5%
Odolnost vůči sečnému poškození +5%
Odolnost vůči poškození od příšer +5%
Potřebné materiály
2x Kožené odřezky 1x Prvotřídní medvědí boty
2x Pařát z příšery 1x Tvrzená kůže
1x Temnocelový plát N/A N/A
Mistrovské medvědí kalhoty
Mistrovské medvědí kalhoty
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 51 korun Váha: 2.13 kg
Vlastnosti
Zbroj 77
Zisk adrenalinu +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +5%
Odolnost vůči sečnému poškození +10%
Odolnost vůči poškození od příšer +15%
Odolnost vůči živlům +20%
Potřebné materiály
1x Temnocelový odlitek 1x Prvotřídní medvědí kalhoty
1x Mozek z příšery 2x Hedvábí
1x Tvrzená kůže N/A N/A
Mistrovské medvědí pěstnice
 Mistrovské medvědí pěstnice
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 57 korun Váha: 1.93 kg
Vlastnosti
Zbroj 73
Zisk adrenalinu +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +5%
Odolnost vůči sečnému poškození +5%
Odolnost vůči poškození od příšer +5%
Odolnost vůči živlům +5%
Potřebné materiály
1x Meteorická ruda 1x Prvotřídní medvědí pěstnice
4x Zuby z příšery 6x Kožené odřezky
1x Temnocelový odlitek N/A N/A
Mistrovská medvědí zbroj
 Mistrovská medvědí zbroj
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 778 korun Váha: 11.36 kg
Vlastnosti
Zbroj 205
Zisk adrenalinu +20%
Odolnost vůči bodnému poškození +25%
Odolnost vůči tupým zbraním +25%
Odolnost vůči sečnému poškození +30%
Odolnost vůči poškození od příšer +45%
Potřebné materiály
1x Optima mater 1x Prvotřídní medvědí zbroj
1x Krunýř z příšery 1x Sušená kůže drakovitých
3x Dwimeritový plát N/A N/A
Medvědí ocelový meč – mistrovský
Medvědí ocelový meč - mistrovský
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Kovář, mistr
Cena za výrobu: 208 korun Váha: 3.21 kg
Vlastnosti
Poškození 284-348
Zisk adrenalinu +20%
Bonusové poškození kritickým zásahem +75%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Sliny příšery 1x Medvědí ocelový meč – prvotřídní
1x Zuby z příšery 2x Kožené odřezky
2x Dwimeritový odlitek N/A N/A
Medvědí stříbrný meč – mistrovský
Medvědí stříbrný meč - mistrovský
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Kovář, mistr
Cena za výrobu: 218 korun Váha: 3.01 kg
Vlastnosti
Poškození 409-499
Zisk adrenalinu +20%
Bonusové poškození kritickým zásahem +75%
Šance na kritický zásah +5%
Šance na rozsekání na kusy +14%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Rebis 1x Medvědí stříbrný meč – prvotřídní
1x Esence příšery 2x Kožené odřezky
2x Dwimeritový odlitek N/A N/A

xDante1986

53 Comments

 1. ahoj. prosim mam spravene vsetky ulohy aj pozbierane vsetky recepty, ale prvotriedna a majstrovka uroven sa mi vo vyrobe zobrazuju ako nezname recepty a majstrovske recepty na zbroj sa mi u zbrojara ani neobjavia ako moznost k vyrobe nevie mi prosim niekto poradit?

  • useň … nevím jestli vypadává přímo.. jdi spíš ke zbrojířům kovářům a tam rozdělej jiné zbytky z příšer… tuším, že například kůži drakovitých a další podobné jde rozdělat na Useň z příšery 🙂

 2. zdravim vaas kde by som prosim vas zohnal ten rebis na majstrovsky strieborny mecisko dakujem za odpoved

 3. Ahoj, nevite kde najdu mistra kovare ? Potrebuju vyrobit mistrovske mece, ale joana ve vranohradu je pouze zbrojir, diky

 4. Ahoj, prosim nevíte někdo jak získat krunýř z příšery?Předem děkuji za odpověď.

  -Candy

  • Ahoj Candy,

   Vypadává např z Kurolišků, kteří jsou docela vzácní. Jsem teď mimo domov, takže se nejsem schopný podívat do hry. Ale podívej se u kováře na rozebiratelné materiály…. Ten Krunýř se dá běžně z něčeho rozložit….

 5. ahoj, zažil jsem už jednoho člověka s bugem… pokud je tam nemáš tak se koukni, kde koupíš mapu na danou výstroj a uvidíš kam tě to bude chtít zavést.

  • Jde o to ze cela zbroj ma byt na jednom miste podle navodu jenze ja na tom miste najdu jen zbroj ,boty ruce a kalhoty uz tam nejsou tak nevim jestli to nejaky bug nebo jestli mam udelat update

   • Však ti píšu, že už takový bug jeden měl a že řešení, které by ti mohlo pomoci je, že koupíš mapu na správném místě a uvidíš co ta ti řekne… návod je na běžnou situaci, pokud máš bug…. tak ti moc nepomůže proto se v tomto případě neřiď návodem, ale koukni, kde koupíš mapu na danou část výzbroje a uvidíš co ti řekne ta….

 6. Zdar chlapi mam takovy problem vyrabim medvedi zbroj mistrovskou a nemuzu najit recepty na boty a rukavice ,tady se pise ze je najdu spolecne v jedne truhle jenze ja jsem nasel jen na zbroj recept ,nevite cim to muze byt ?

  • Jdi ke kováři zbrojíři, najdi si v inventáři vidlohoní useň nebo wyverní useň a rozeber ji na krunýř z příšery.

   • Díky, díky. Já prohledal snad všechno 🙂 ale tohle mě nenapadlo. Díky moc za radu !! 🙂

 7. Moc diky, dokonce jsem si vsiml, ze z tehle potvor mam i usne, ktere lze rozlozit na prvocinitele a chlupy z prisery jsou casto obsazeny. Takze heureka, medvedi zbroj je tam a funguje jako vino. Jinak chci smeknout nad podrobnosti a efektivitou celeho Tveho navodu k Zaklinaci 3, protoze se zameruje na to podstatne a pomaha i v detailu, ktery nekdy hraci lehce unikne. Super. Tak jeste jednou moc diky.

  • díky, hraju hru potřetí, začal jsem přeupravovat formu u úkolů do tabulek, at to vše není na bílém pozadí, plus budu dělat guide na rostliny a předměty z monster..aby každý věděl, kde je najít…dodělám zbytek bestiáře + nákresů a samozřejmě DLC

 8. Ahoj,
  chtel bych se zeptat, kde ziskam chlupy z prisery, abych mohl upgradovat medvedi zbroj?
  Idealne koupit ;-).
  Diky.

 9. Na tu marksman trofej je to problamtické… tam je problém v extrémní nepřesnosti běžných šípů.. už nevím přesný název, ale tuším přesné šipky nebo tak… s tím by ti to mělo ulehčit zisk trofeje… ty nepřesné střelby je problém, že ty míříš na cíl hlavu ale tak v 90% netrefíš 😀 už jsem zkoušel pár pokusů.

  • Nepřesné šipky – možná. Ale já ty topivce a harpyje nechávám připlavat tak na metr, abych se jim podíval do očíček a na zoubky a teprve pak je sejmu. A navíc mám ještě maximální schopnost pro zpomalení času. To prostě nejde minout. Já myslím, že to prostě trefy pod vodou nepočítá. Když si vezmu, že na souši je obyčejnou šipkou musím trefit minimálně 6 – 8 krát, aby ty potvory zdechly a pod vodou stačí jedna rána, tak to třeba berou jako moc jednoduché a nezapočtou to. Dnes jsem jich takhle zabil asi dalších 100 a dával jsem si přitom zatraceně pozor na to, aby to bylo pěkně mezi oči – a Marksman pořád nikde. Asi s tou kuší půjdu lovit loupežníky a vybavím se přesnou a výbušnou šipkou. :o)
   Jo, a zkouším lovit i tu velrybu, co plave u Skellige. Ale to asi nejde, že?

   • Myslím, že ne, tak daleko jsem nešel. Spíš je vtipné jak ten borec na ni čekáš hned jak se otočí, tak se objeví a neuvidí ji a můžeš dělat co chceš :D.

    • Tak po 14 dnech herního času jsem konečně prošel všechny otazníky a pak si užil dokončení hry. Uff. :o)
     A hned jsem to rozjel znovu na tu nejtěžší obtížnost – a v režimu game plus – no … a jako hustý. Každej obyčejnej vlk má úroveň 31 a štít vydrží tak jedno jeho kousnutí a těch dalších pět už si mě dává k obědu. A každej bandita či vesnickej ňouma s mečem nebo sekerkou je úroveň 36. Jedna rána sekerou a je hotovo. Doufám, že někde brzo najdu lepší výstroj, než je Medvěd, protože ta moc nepomáhá. To jsem na sebe teda zvědavej – jak to zmáknu. Jo – a člověku zůstane jen to, co má v inventáři u sebe a na sobě a to, co má v truhle (kromě trofejí) a naštěstí i schopnosti, peníze, jídlo, odvary a oleje. Ale všechny nákresy (i zaklínačských výstrojí), knihy a gwint karty jsou v čudu. To bude veselo. :o)

 10. Mé vřelé díky tvůrcům těchto stránek a speciální DÍK pro Radekinho. Už jsem si myslel, že snad nejsem schopen najít cestu a on – zatracený BUG. To jak jsi sem dal – jak se z toho bugu dostat – super. Už jsem si myslel, že mám po kompletní sbírce a že se budu muset vrátit k nahrané pozici, co jsem měl asi o hodinu zpátky a tohle holt vynechat. Tu jednu hodinu – čert vem – stejně to jedu už asi 300 hodin, ale to – že bych to nesesbíral, tak to by mě mrzelo. Snad mě něco takového už nepotká (i když menších bugů je tam dost) a k té platině se prosekám.

   • Ahoj xDante1986,
    pokud tvá otázka byla směřována na mě, tak zatím NE. Zatím to hraju na normál – což je tady asi Story And Sword. Jsem totiž hardcore sběratel a tak – než vůbec dokončím příběh hry – musím napřed vysbírat, objevit a zabít všechno, co je na mapě. Proto – byť je tahle stránka super – to tu zatím moc nečtu – abych se neochudil o zážitek si to všechno prozkoumat a najít sám. Nicméně, ten BUG mě rozhodil a tak jsem byl fakt rád za pomoc. Při prvním hraní je také třeba zvládnout většinu trofejí a až nebude na mapě ani jediný otazník, vykřičník a nebo úkol, tak si užiju dokončení příběhu. No, a pak to pojedu na nejtěžší obtížnost, abych dal platinu. No … a pak si to dám znovu a budu se rozhodovat jinak, než jsem se rozhodoval při prvním zahrání, abych objevil alternativní konce. A pak si to tu pořádně prostuduji, abych zjistil, co jsem nenašel a půjdu hledat i to. No, a pak snad už vyjde Hitman. :o)

    • Hoj sám jsem fanoušek Hitmana 🙂 jedna z mých top 3. sérií 🙂

     Jinak stránky jsou na tohle dělány nedělám je kvůli tomu, aby někdo jel bod po bodu… to nemá smysl a od toho všechny odrazuju ale například když se někdo chce podívat na přehled předmětů, nebo mu něco chybí, tak koukne a najde… to je mnohem lepší a návody by neměly být používány nonstop, ale opravdu, když člověk chce získat i třeba ve volném čase kdy nehraje…. nějaké info a nebo mu něco nejde…

     Krásný příklad jsou výstroje, člověk se může kouknout kde koupit mapu…hledat vážně naprázdno a přesunovat se je zbytečné…. plus se může kouknout na přehled a co každá výstorj nabízí a nemusí tímhle ztrácet čas ve hře :).

     • Jasně – máš pravdu – když někdo nechce ztrácet čas, tak je to OK. Nicméně – to se mě netýká. Já jsem si zrovna pár hodin přeplavával moře (bez lodi) okolo Skellige pěkně otazník od otazníku a lovil pod vodou poklady a asi stovku či dvě harpyjí. :o) Bohužel se mi ale asi nezapočítavaj do trofeje Master Marksman, protože i když je střílím do hlavy (a padesát jich bylo určitě), tak nic necinklo. Asi se to pod vodou nepočítá.
      A bohužel mě postihl další bug – u jezdeckých závodů. Když mě pošle trpajzlík na ten dlouhý závod, tak mám místo startu jen bílou obrazovku, kde se Geralt chvíli zmítá uprostřed a pak mě to vyhodí zpátky a trpajzlík nadává, že jsem prohrál. A pak už ten závod zmizí a není dostupný. Ostatní závody už mám a tohle nejde – sakra. A za to je přitom trofej. Snad to půjde při druhém zahrání. Protože jestli ne a nedá to trofej kvůli bugu, tak už asi chápu, proč má platinu sotva jedno procento hráčů.
      Tak si budeme držet palce – ať nám nového Hitmana nezmrví.

 11. Mám zaklínače na ps4. Našel jsem si kočičí zbroj ale nikde nejde sehnat košile pro výrobu kočičí zbroje. Nevíte co s tím ?

 12. Tak se obejdu (snad dočasně) bez ní, každopádně díky za takhle rychlou reakci, musím říct že to jsem opravdu nečekal 😀

  • nemáš zač snažím se odpovídat rychle… snad se znovu k zaklínači brzo dostanu ať začnu makat na zbylých článcích k základní hře + to první DLC

 13. Ahoj mám problém a už si opravdu nevím rady. Při hledání vybavení školy medvěda (mědvědí zbroj – úplný základ), kterou normálně najdu. Problém je v tom že mi páka neotevře mříže a já se poté nemůžu dostat ze sálu z výstrojí ven, je možnost to nějak obejít nebo dá se stím něco dělat? Předem díky 🙂

    • Na ps4 při prvním hraní se mi to taky stalo, pomohl restart, ale jsi si jistý, že je tam jen jedna páka už si nejsem jistý, v návodu sem psal jak získat bednu ale ne jak se dostat dál, nemám možnost ted odzkoušet, ale myslím, že tam jsem snad dvě páky aktivoval…možná se pletu.. Restart a tyhle věci kolem si zkoušel?

     • Hru mam na PC. A je tam určitě jen jedna páka, koukal jsem i na videa, všichni zatáhnou za páku, mříž se zvedne, objeví se dva přeludy a člověk si může odkráčet. Já zatáhnu za páku a nic 😀 Zkoušel sem samozřejmě i restart. Dokonce jsem to zkoušel i před datadiskem i s ním a nic.

     • Tak to mě mrzí, bohužel nevím tohle byl buď nový bug zcela náhodný, nebo ho tam dopravili i s patchem….

  • Bohužel mám stejný problém, zkoušel jsem celou tu zříceninu projít 2x a nic

  • Kdyz se za tebou zavrou ty dvere hned jak tam vlezes tak staci seskocit dulu a v pravo jde proskocit zdi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..