129

Zaklínač 3: Divoký Hon – Zaklínačské vybavení: Výstroj školy vlka

V tomto článku se podíváme na výstroj školy Vlka, která vyšla formou DLC zdarma a je nyní dostupná pro každého, aby si ji stáhnul. Najdete zde informace o tom, kde si koupit mapy, které vám aktivují jednotlivé sběračské výzvy, lokace jednotlivých nákresů a také rozbor jednotlivých částí výstroje. Ačkoliv mě to samotného překvapilo, tak mistra zbrojíře potřebujete pouze na prvotřídní a mistrovskou vlčí zbroj jinak vůbec a co se týče kováře, tak tam budete standardně potřebovat mistra pro obě mistrovské verze mečů.

Lokace nákresů 

Výstroj školy vlka (Základní)

Aktivace: Kupte si u Hattoriho v Novigradu dobře zachovalé Hieronymovy poznámky o zaklínači Elgarovi za 35 korun.
Obsahuje: Vlčí ocelový meč, vlčí stříbrný meč, vlčí zbroj, vlčí kalhoty, vlčí pěstnice a vlčí vysoké boty.
Doporučená úroveň: 14

Vlčí zbroj (vysoké boty, kalhoty, pěstnice a zbroj): Zamiřte do skal jižně od pevnosti Kaer Morhen a dostanete se ke strážní věži. Hned po vstupu do věže si nalevo povšimněte díry ve zdi, ale pokračujte dál za nosem a vytáhněte se do výše položené části. Zde vylezte po žebříku nahoru, prozkoumejte truhlu a najdete Hieronymovy poznámky, které si přečtěte a získáte další informace o výstroji školy vlka. Od bedny se otočte doprava, seskočte dolů a u zdi si povšimněte větví, které tvoří jakousi bránu. Prozkoumejte ho a zjistíte, že chybí krystal.

001 002

Vraťte se ke vstupu do věže, projděte místem, kde je díra ve zdi a vylezte na dřevěné lešení. Poté prozkoumejte zeď věže a na římse objevíte velmi dobře uschovaný krystal, se kterým se vraťte zpět k bráně a vložte do ní krystal. Nabijte ho znamením Aard, poté i druhý krystal v bráně napravo a vytvoří se plně aktivovaný teleport, do kterého skočte. Jakmile se ocitnete v jeskyni, ta, zabijte přízrak a u kostry najdete nákresy zbroje a poznámky napsané roztřesenou rukou, které si přečtěte.

003 004
005 006

Vlčí ocelový meč: Z hlásné věže se vydejte na západ k baště, vstupte do vnitřní části a přímo naproti sobě uvidíte schodiště. Utíkejte do spáleniště nalevo od něj a objevíte kostru, které má u sebe nákres ocelového meče a také Varinův deník, který si přečtěte.

007 008
009 010

Vlčí stříbrný meč: Poslední část základní výbavy se nachází v severní části u jezera. Přemístěte se proto k rozcestníku Chata u pobřeží, který se nachází na jižním konci jezera, nasedněte do loďky a zamiřte na sever, kde objevíte starou hlásku. Když do ní vstoupíte od jezera, tak u prohledejte kostru u zdi napravo a objevíte nákres vlčího stříbrného meče.

011 012
013 014

Vylepšení výstroje školy vlka – 1. část (vylepšená)

Aktivace: Kupte si u Hattoriho v Novigradu dobře zachovalé Hieronymovy poznámky o zaklínači Elgarovi za 35 korun.
Obsahuje: Vlčí stříbrný meč – vylepšený, vylepšené vlčí vysoké boty a vylepšená vlčí zbroj.
Doporučená úroveň: 21

Vlčí stříbrný meč – vylepšený: Zamiřte do Vranohradu a utíkejte do zahrady, ve které jste se během první návštěvy setkali s Krvavým Baronem. V rohu najdete studnu a na jejím okraji se nachází symbol školy vlka, který si prohlédněte. Potom slezte po žebříku dolů, seběhněte dolů k vodnímu jezírku a vzadu u zdi najdete truhlu s nákresem.

001 002
003 004

Vylepšená vlčí zbroj: Přemístěte se na Vršní ostrov, nasedněte na loďku u jižního pobřeží a zamiřte si to k nedalekému ostrůvku. Tam na zdi najděte symbol vlka a jakmile ho prozkoumáte, tak se podívejte okolo. Rovnou se potopte pod hladinu a na mořském dně najdete mezi sutinami truhlu i s nákresem vylepšené vlčí zbroje.

005 006
007 008

Vylepšené vlčí vysoké boty: Vydejte se do vesnice Adamov ve východní části Velenu a zamiřte si to k vyznačenému místu na severu, kde objevíte vstup do ledovcové jeskyně. V ní se vydejte kteroukoliv cestou a dostanete se do velké jeskyně, kde u zdi najdete truhlu s nákresem.

009 010
011 012

Vylepšení výstroje školy vlka – 2. část (vylepšená)

Aktivace: Kupte si u kováře ve vesničce Zálipí dokument mírně potrhané Hieronymovy poznámky o zaklínači Elgarovi za 40 korun.
Obsahuje: Vlčí ocelový meč – vylepšený, vylepšené vlčí pěstnice a vylepšené vlčí kalhoty.
Doporučená úroveň: 21

Vylepšené vlčí kalhoty: Přemístěte se na Kaer Morhen k rozcestníku Chata u pobřeží, skočte do vody a plavte k trojúhelníkovému ostrovu u východního pobřeží. Tam prozkoumejte symbol vlka na velkém kameni a jděte k jižnímu břehu, kde pod vodní hladinou objevíte truhlu s nákresem.

001 002
003 004

Vlčí ocelový meč – vylepšený: Použijte rozcestník a přemístěte se do zborcené hlásky v severní části jezera, kde jste našli část základní výstroje školy vlka, protože se zde nachází další nákres. Hned jakmile se zde přemístíte, tak prozkoumejte symbol na zdi před vámi a vstupte do zničené části hlásky. Utíkejte k severní části, kde po svahu nalevo vyběhněte na dřevěné lešení a po něm doběhněte až k truhle s nákresem.

005 006
007 008

Vylepšené vlčí pěstnice: Tentokrát se přemístěte k rozcestníku Železný důl a zamiřte po cestě na jihovýchod do hor, kde narazíte na vstup do jeskyně. Nalevo objevíte symbol vlka, který prozkoumejte a pokračujte do zadní jeskyně, kde najdete napůl zakopanou truhlu a v ní i nákres.

009 010
011 012

Vylepšení výstroje školy vlka – 3. část (prvotřídní)

Aktivace: U kováře v Kaer Muire na Ard Skellige si kupte dokument rozmáčené Hieronymovy poznámky o zaklínači Elgarovi za 50 korun.
Obsahuje: Vlčí ocelový meč – prvotřídní, vlčí stříbrný meč – prvotřídní a prvotřídní vlčí zbroj.
Doporučená úroveň: 29

Vlčí stříbrný meč – prvotřídní: Zamiřte do Arinbjornu na Ard Skellige a z něj si to namiřte k vyznačenému místu na jihovýchodě. Potom vstupte do kobky, kterou objevíte a podívejte se na strop, kde najdete symbol vlka. Po jeho aktivaci se vám na mapě zvýrazní hned 3 kobky. Utíkejte do té nejjižnější a ihned po vstupu najdete v druhém výklenku nalevo malou truhlu, která skrývá nákres.

001 002
003 004

Prvotřídní vlčí zbroj: Z Fyresdalu utíkejte k opuštěné pevnosti na jihozápadě, tam nejprve na stropu průchodu aktivujte symbol vlka a poté na nádvoří zabijte všechny harpyje a zničte jim hnízdo. Až se vám to podaří, tak napravo od místa, kde jste vstoupili do pevnosti, můžete vyskákat na ochoz, po kterém doběhněte až k truhle s nákresem.

005 006
007 008

Vlčí ocelový meč – prvotřídní: Přemístěte se na ostrov Hindarsfjall do vesnice Lofoty a z ní pokračujte na západ, kde v horách objevíte trosky pevnosti. V ní nejprve utíkejte k označenému místu, kde aktivujte symbol vlka a následně skočte do díry nalevo. V podzemí následně použijte elixír zlatá žluva a vstupte do místnosti s extrémně silným jedem, který eliminuje použitý elixír. Následně pak prozkoumejte bedny a v jedné u zadní stěny objevíte nákres ocelového meče.

009 010
011 012

Vylepšení výstroje školy vlka – 4. část (prvotřídní)

Aktivace: Kupte si u zbrojíře na Náměstí Hierarchů v Novigradu dokument s názvem notně zašlé Hieronymovy poznámky o zaklínači Elgarovi za 60 korun.
Obsahuje: Prvotřídní vlčí pěstnice, prvotřídní vlčí kalhoty a prvotřídní vlčí boty.
Doporučená úroveň: 29

Prvotřídní vlčí pěstnice: Zamiřte k rozcestníku Železný důl v Kaer Morhen a vstupte do starého dolu, ve kterém se odehrává i  vedlejší úkol zaklínačská výheň. Dostaňte se do místnosti se zemním elementálem, kterého zabijte a na podstavci si povšimněte malé truhly vedle knihy, v níž nákres najdete.

001 002
003 004

Prvotřídní vlčí kalhoty: Z pevnosti Kaer Morhen si to namiřte na severozápad k jeskyni, kterou dříve zaklínači používali pro své obřady. Vstupte do ní, utíkejte do vyznačené oblasti a zde pomocí smyslů odhalte bednu, která se schovává mezi krápníky. Ty zničte pomocí Aardu a seberte si nákres kalhot.

005 006
007 008

Prvotřídní vlčí boty: Od Kaer Morhen se vydejte po řece směrem na východ a následně na sever k jeskyni. Uvnitř si to namiřte k vodopádu a za ním objevíte symbol vlka, který si prohlédněte a pokračujte dál do jeskyně, kde u východní zdi narazíte na další krápníky, za kterými je schovaná truhla. Stejně jako v předchozím případě je zničte pomocí Aardu a z truhly si vezměte nákres bot.

009 010
011 012

Vylepšení výstroje školy vlka – 5. část (mistrovská)

Aktivace: Kupte si u Hattoriho v Novigradu omšelé a zašlé Hieronymovy poznámky o zaklínači Elgarovi za 70 korun.
Obsahuje: Vlčí ocelový meč – mistrovský, vlčí stříbrný meč – mistrovský a mistrovská vlčí zbroj.
Doporučená úroveň: 34

Vlčí ocelový meč – mistrovský: Přemístěte se do vesnice Újezdec, který se nachází v západním Velenu a vydejte se na západ. Až se dostanete k pobřeží, tak skočte do vody a plavte k vyznačenému místu, kde objevíte potopenou loď. Hned jakmile se potopíte, tak zamiřte do kajuty a uvnitř prozkoumejte symbol vlka, který se nachází na stěně hned vedle dveří. Potom na palubě najděte schody vedoucí do podpalubí, kam rovnou plavte a přímo pod schodištěm se nachází truhla s nákresem.

002 001
003 004

Mistrovská vlčí zbroj: Tentokrát se z vesnice Újezdec vydejte jen kousek směrem na jihovýchod a dostanete se k místu, kde objevíte rozvaliny. Zamiřte k vyznačenému místu, kde objevíte symbol vlka, který se skrývá na soše jaguára a poté se podívejte po okolí. Když se podíváte do studny, která je západně od sochy, tak v ní objevíte malou truhličku a v ní i nákres.

006 005
007 008

Vlčí stříbrný meč – mistrovský: Přesuňte se k některému z rozcestníků, které se nacházejí v oblasti s posledním nákresem (Prastarý dub, Kimboltova cesta nebo Pečovatelský dům) a zamiřte si to k označenému místu, kde objevíte velký strom. Přímo pod stromem se nachází v dolině kámen se symbolem a jakmile ho prozkoumáte, tak se podívejte kolem stromu a objevíte běsa na 22. Úrovni. Zabijte ho, následně prohledejte mrtvolu muže, která leží poblíž a seberte klíč, který u něj naleznete. S ním pak odemkněte dveře přístřešku pod stromem a uvnitř najdete v zadní truhle nákres.

010 009
011 012
013 014

Vylepšení výstroje školy vlka – 6. část (mistrovská)

Aktivace: Zastavte se v lokaci Most na Kaer Trolde, navštivte zbrojíře a kupte od něj svitek s Hieronymovými poznámkami o zaklínači Elgarovi za 85 korun.
Obsahuje: Mistrovské vlčí pěstnice, mistrovské vlčí kalhoty a mistrovské vlčí boty.
Doporučená úroveň: 34

Mistrovské vlčí kalhoty: Vydejte se do vesnice Svorlag na ostrově Spikeroog, nebo ještě lépe k rozcestníku Stará hláska. Zde najdete tábor zbojníků, které do jednoho pobijte a nalevo od průchodu objevíte na zdi symbol vlka. Jakmile ho prozkoumáte, tak udělejte pár kroků dozadu a podívejte se nahoru na stěnu, kde objevíte šikovně schovanou truhlu. Vytáhněte se tedy nahoru na zeď, prohledejte truhlu a seberte nákres.

001 002
003 004

Mistrovské vlčí boty: Vydejte se na Undvik k rozcestníku Rozvaliny Dorve, kde jste se setkali s Hjallmarem během vedlejšího úkolu. Zamiřte do jihovýchodní části rozvalin a tam objevíte starou věž. Na vyznačeném místě nejprve aktivujte symbol, poté utíkejte k jižní stěně a z vnější strany objevíte truhlu, ve které se skrývá nákres.

005 006
007 008

Mistrovské vlčí pěstnice: Přemístěte se do Fayrlundu na Ard Skellige a běžte na východ k vyznačené lokaci. Tam zabijte wyvernu na 18. úrovni, která poletuje okolo, na stěně si prohlédněte symbol vlka a dejte se doleva. Jakmile po vaší pravé ruce uvidíte zeď, tak na ni vylezte a najdete i truhlu s finálním nákresem mistrovské vlčí výstroje.

009 010
011 012

Rozbor jednotlivých částí výstroje školy Vlka

Základní vlčí výstroj

Vlčí vysoké boty
Vlčí vysoké boty
Potřebná úroveň: 14 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 60 korun Váha: 1.22 kg
Vlastnosti
Zbroj 37
Útočná síla +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +1%
Odolnost vůči tupým zbraním +1%
Odolnost vůči sečnému poškození +2%
Odolnost vůči poškození od příšer +2%
Potřebné materiály
4x Kožené odřezky 1x Tvrzená kůže
1x Esence příšery 1x Meteorická ruda
3x Dratev N/A N/A
Vlčí kalhoty
Vlčí kalhoty
Potřebná úroveň: 14 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 70 korun Váha: 1.30 kg
Vlastnosti
Zbroj 37
Útočná síla +5%
Síla znamení +5%
Odolnost vůči sečnému poškození +5%
Odolnost vůči poškození od příšer +7%
Odolnost vůči živlům +17%
Potřebné materiály
4x Kožené odřezky 2x Hedvábí
1x Krev z příšery 1x Kůže
1x Meteorická ruda N/A N/A
Vlčí pěstnice
Vlčí pěstnice
Potřebná úroveň: 14 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 55 korun Váha: 0.82 kg
Vlastnosti
Zbroj 33
Síla znamení +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +1%
Odolnost vůči sečnému poškození +2%
Odolnost vůči poškození od příšer +2%
Odolnost vůči živlům +5%
Potřebné materiály
2x Dratev 4x Kožené odřezky
4x Drcená tkáň z příšery 1x Meteoritická ruda
2x Kožené řemínky N/A N/A
Vlčí zbroj
Vlčí zbroj
Potřebná úroveň: 14 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 100 korun Váha: 3.35 kg
Vlastnosti
Zbroj 105
Zisk adrenalinu +5%
Odolnost vůči bodnému poškození +5%
Odolnost vůči tupým zbraním +5%
Odolnost vůči sečnému poškození +10%
Odolnost vůči poškození od příšer +15%
Potřebné materiály
5x Kožené řemínky 1x Košile
2x Oko z příšery 2x Tvrzená kůže
1x Stříbrný meteorický plát N/A N/A
Vlčí ocelový meč
Vlčí ocelový meč
Potřebná úroveň: 14 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 32 korun Váha: 1.71 kg
Vlastnosti
Poškození 140-172
Síla znamení +5%
Zisk adrenalinu +5%
Šance na způsobení krvácení +5%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Oko z příšery 1x Kožené odřezky
2x Ocelový odlitek 1x Mozek z příšery
Vlčí stříbrný meč
Vlčí stříbrný meč
Potřebná úroveň: 14 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 32 korun Váha: 1.71 kg
Vlastnosti
Poškození 229-279
Síla znamení +5%
Zisk adrenalinu +5%
Šance na způsobení krvácení +5%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Mozek z příšery 1x Kožené odřezky
3x Stříbrný odlitek 1x Pátá esence

Vylepšená vlčí výstroj

Vylepšené vlčí vysoké boty
Vylepšené vlčí vysoké boty
Potřebná úroveň: 21 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 64 korun Váha: 1.22 kg
Vlastnosti
Zbroj 51
Útočná síla +6%
Odolnost vůči bodnému poškození +2%
Odolnost vůči tupým zbraním +2%
Odolnost vůči sečnému poškození +3%
Odolnost vůči poškození od příšer +3%
Potřebné materiály
3x Dratev 1x Vlčí vysoké boty
4x Kožené odřezky 1x Esence příšery
1x Tvrzená kůže 1x Meteorická ruda
Vylepšené vlčí kalhoty
Vylepšené vlčí kalhoty
Potřebná úroveň: 21 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 84 korun Váha: 1.30 kg
Vlastnosti
Zbroj 51
Útočná síla +6%
Síla znamení +6%
Odolnost vůči sečnému poškození +6%
Odolnost vůči poškození od příšer +7%
Odolnost vůči živlům +19%
Potřebné materiály
1x Meteorická ruda 1x Vlčí kalhoty
4x Kožené odřezky 1x Krev z příšery
2x Hedvábí 1x Kůže
Vylepšené vlčí pěstnice
Vylepšené vlčí pěstnice
Potřebná úroveň: 21 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 55 korun Váha: 0.82 kg
Vlastnosti
Zbroj 47
Síla znamení +6%
Odolnost vůči bodnému poškození +2%
Odolnost vůči sečnému poškození +3%
Odolnost vůči poškození od příšer +3%
Odolnost vůči živlům +6%
Potřebné materiály
2x Kožené řemínky 1x Vlčí pěstnice
2x Dratev 4x Drcená tkáň z příšery
4x Kožené odřezky 1x Meteorická ruda
Vylepšená vlčí zbroj
Vylepšená vlčí zbroj
Potřebná úroveň: 21 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 100 korun Váha: 3.70 kg
Vlastnosti
Zbroj 140
Zisk adrenalinu +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +8%
Odolnost vůči tupým zbraním +8%
Odolnost vůči sečnému poškození +14%
Odolnost vůči poškození od příšer +20%
Potřebné materiály
4x Lněné plátno 1x Vlčí zbroj
5x Kůže z příšery 3x Tvrzená kůže
1x Stříbrný meteorický plát N/A N/A
Vlčí ocelový meč – vylepšený
Vlčí ocelový meč - vylepšený
Potřebná úroveň: 21 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 31 korun Váha: 2.26 kg
Vlastnosti
Poškození 191-233
Síla znamení +6%
Zisk adrenalinu +6%
Šance na způsobení krvácení +6%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Drcená tkáň z příšery 1x Vlčí ocelový meč
1x Pařát z příšery 1x Kožené odřezky
2x Temnocelový odlitek N/A N/A
Vlčí stříbrný meč – vylepšený
Vlčí stříbrný meč - vylepšený
Potřebná úroveň: 21 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 45 korun Váha: 1.61 kg
Vlastnosti
Poškození 292-356
Síla znamení +6%
Zisk adrenalinu +6%
Šance na způsobení krvácení +6%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Vejce příšery 1x Vlčí stříbrný meč
1x Jazyk z příšery 2x Kožené řemínky
2x Stříbrný meteorický odlitek N/A N/A

Prvotřídní vlčí výstroj

Prvotřídní vlčí boty
Prvotřídní vlčí boty
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 64 korun Váha: 2.04 kg
Vlastnosti
Zbroj 67
Útočná síla +8%
Odolnost vůči bodnému poškození +3%
Odolnost vůči tupým zbraním +3%
Odolnost vůči sečnému poškození +4%
Odolnost vůči poškození od příšer +4%
Potřebné materiály
2x Lanko 1x Vylepšené vlčí vysoké boty
2x Pařát z příšery 2x Tvrzená kůže
1x Stříbrný meteorický odlitek N/A N/A
Prvotřídní vlčí kalhoty
Prvotřídní vlčí kalhoty
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 84 korun Váha: 1.33 kg
Vlastnosti
Zbroj 67
Útočná síla +8%
Síla znamení +8%
Odolnost vůči sečnému poškození +7%
Odolnost vůči poškození od příšer +10%
Odolnost vůči živlům +23%
Potřebné materiály
1x Stříbrný meteorický odlitek 1x Vylepšené vlčí kalhoty
1x Vejce příšery 2x Hedvábí
1x Kožené řemínky N/A N/A
Prvotřídní vlčí pěstnice
Prvotřídní vlčí pěstnice
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 55 korun Váha: 1.74 kg
Vlastnosti
Zbroj 63
Síla znamení +8%
Odolnost vůči bodnému poškození +3%
Odolnost vůči sečnému poškození +4%
Odolnost vůči poškození od příšer +4%
Odolnost vůči živlům +8%
Potřebné materiály
2x Lanko 1x Vylepšené vlčí pěstnice
2x Jazyk z příšery 1x Kůže
1x Stříbrný meteorický plát N/A N/A
Prvotřídní vlčí zbroj
Prvotřídní vlčí zbroj
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 192 korun Váha: 10.41 kg
Vlastnosti
Zbroj 180
Zisk adrenalinu +15%
Odolnost vůči bodnému poškození +12%
Odolnost vůči tupým zbraním +12%
Odolnost vůči sečnému poškození +18%
Odolnost vůči poškození od příšer +25%
Potřebné materiály
1x Useň z příšery 1x Vylepšená vlčí zbroj
2x Srdce z příšery 3x Sušená kůže drakovitých
2x Dwimeritový plát N/A N/A
Vlčí ocelový meč – prvotřídní
Vlčí ocelový meč - prvotřídní
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 31 korun Váha: 2.21 kg
Vlastnosti
Poškození 248-304
Síla znamení +7%
Zisk adrenalinu +7%
Šance na kritický zásah +5%
Šance na způsobení krvácení +7%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Krev z příšery 1x Vlčí ocelový meč – vylepšený
1x Kůže z příšery 1x Kožené odřezky
3x Temnocelový odlitek N/A N/A
Vlčí stříbrný meč – prvotřídní
Vlčí stříbrný meč - prvotřídní
Potřebná úroveň: 29 Řemeslník: Kovář, tovaryš
Cena za výrobu: 67 korun Váha: 2.81 kg
Vlastnosti
Poškození 364-444
Síla znamení +7%
Zisk adrenalinu +7%
Šance na kritický zásah +5%
Šance na způsobení krvácení +7%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Krev z příšery 1x Vlčí stříbrný meč – vylepšený
1x Drcená tkáň z příšery 2x Kožené odřezky
1x Dwimeritový odlitek N/A N/A

Mistrovská vlčí výstroj

Mistrovské vlčí boty
Mistrovské vlčí boty
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 64 korun Váha: 2.04 kg
Vlastnosti
Zbroj 77
Útočná síla +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +4%
Odolnost vůči tupým zbraním +4%
Odolnost vůči sečnému poškození +5%
Odolnost vůči poškození od příšer +5%
Potřebné materiály
2x Lanko 1x Prvotřídní vlčí boty
2x Pařát z příšery 2x Tvrzená kůže
1x Stříbrný meteorický odlitek N/A N/A
Mistrovské vlčí kalhoty
Mistrovské vlčí kalhoty
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 84 korun Váha: 1.33 kg
Vlastnosti
Zbroj 77
Útočná síla +10%
Síla znamení +10%
Odolnost vůči sečnému poškození +8%
Odolnost vůči poškození od příšer +10%
Odolnost vůči živlům +30%
Potřebné materiály
1x Stříbrný meteorický odlitek 1x Prvotřídní vlčí kalhoty
1x Vejce příšery 2x Hedvábí
1x Kožené řemínky N/A N/A
Mistrovské vlčí pěstnice
Mistrovské vlčí pěstnice
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, tovaryš
Cena za výrobu: 55 korun Váha: 1.74 kg
Vlastnosti
Zbroj 73
Síla znamení +10%
Odolnost vůči bodnému poškození +4%
Odolnost vůči sečnému poškození +5%
Odolnost vůči poškození od příšer +5%
Odolnost vůči živlům +10%
Potřebné materiály
2x Lanko 1x Prvotřídní vlčí pěstnice
2x Jazyk z příšery 1x Kůže
1x Stříbrný meteorický plát N/A N/A
Mistrovská vlčí zbroj
Mistrovská vlčí zbroj
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Zbrojíř, mistr
Cena za výrobu: 222 korun Váha: 10.06 kg
Vlastnosti
Zbroj 205
Zisk adrenalinu +20%
Odolnost vůči bodnému poškození +17%
Odolnost vůči tupým zbraním +15%
Odolnost vůči sečnému poškození +22%
Odolnost vůči poškození od příšer +30%
Potřebné materiály
1x Pátá esence 1x Prvotřídní vlčí zbroj
1x Mozek z příšery 2x Sušená kůže drakovitých
3x Dwimeritový plát N/A N/A
Vlčí ocelový meč – mistrovský
Vlčí ocelový meč - mistrovský
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Kovář, mistr
Cena za výrobu: 194 korun Váha: 2.81 kg
Vlastnosti
Poškození 284-348
Síla znamení +10%
Zisk adrenalinu +10%
Šance na kritický zásah +10%
Šance na způsobení krvácení +10%
Bonusová zkušenost za lidi a nelidi +5%
Potřebné materiály
1x Vejce příšery 1x Vlčí ocelový meč – prvotřídní
1x Siréní hlasivky 2x Kožené odřezky
2x Dwimeritový odlitek N/A N/A
Vlčí stříbrný meč – mistrovský
Vlčí stříbrný meč - mistrovský
Potřebná úroveň: 34 Řemeslník: Kovář, mistr
Cena za výrobu: 67 korun Váha: 2.81 kg
Vlastnosti
Poškození 409-499
Síla znamení +10%
Zisk adrenalinu +10%
Šance na kritický zásah +10%
Šance na způsobení krvácení +10%
Bonusová zkušenost za příšery +20%
Potřebné materiály
1x Kůže z příšery 1x Vlčí stříbrný meč – prvotřídní
1x Srdce z příšery 2x Kožené odřezky
2x Dwimeritový odlitek N/A N/A

xDante1986

129 Comments

 1. Nechápu proč je základní zbroj školy vlka už od levlu 14? Já už mám level 26 a stejně se nemůžu dostat na Kaer Morhen. Než se tam vůbec dostanu přes hlavní příběh, tak už mi bude totálně k ničemu, když už budu mít level minimálně tak 30. To mohli dát do hry rovnou prvotřídní vlčí zbroj nebo to vymyslet nějak jinak. Tohle je totálně nedomyšlený.

 2. Zdravím mám dotaz, už po 2 hrají zaklínač 3 (ps4) , a stále mám ten samí problémy, při hledání výstroje školy vlka na Kear Morhen, chci otevřít bednu a přečíst si poznámky, bedna nesvítí ani červeně a ani nejde otevřít.nejaka rada,?

 3. Ahoj,

  mam stejny problem jako nekteri na PS4. U brany bez krystalu nemám moznost interakce a krystal na řimse taky neni.
  Byl nejaky patch kde to zkouseli opravit, nebo uz na to kašlou? 🙁

  • Ahoj, to netuším, vím, že lidé s tím měli problém a po nějakém patchi to pak bylo odstraněno..nejlépe zkusit načíst lehce starší save a třeb půl hodinu odehrát znovu.

 4. Ahoj měl bych dotaz jestli nejdou poznámky u kováře v Kaer Muire na Ard Skellige, rozmáčené Hieronymovy poznámky o zaklínači Elgarovi získat i nějak jinak protože jsem kvůli příběhové lince musel povraždit všechny v tom místě a teďka tam ten kovář není, tak jestli to nejde udělat nějak jinak abych nemusel přeskakovat hru o xy hodin zpět. Předem díky za odpověď

  • Ahoj, nemusíš mít strach. Zápisky sice nezískáš, ale podívej se do návodu na lokace těch předmětů, najdeš je na těch místech i tak.

 5. Zdravim,je možne ze zbrojir ve vranohradu a kovar novigradu mi nemuzou udělat uplne tu prvni verzi zbroje vlka.i kdyz mam vsechny suroviny i nakresy a ukoly jsem pro ne splnil.kdyz jdu ke kovari tak mi to ukazuje vyrobu bot vlka ale je spatnou remeslnik a kdyz si chci udělat boty u zbrojire ve vranohradu tak uz ty boty nejsou videt v nabitce.pritom grifa zakladni boty a mece mi udělali.uz nevim co delat

  • Ahoj, pokud se nepletu je vždy uvedená úroveň řemeslníka a typ, který potřebuješ. Pokud toto splníš, tak je normálně uděláš, v opačném případě máš bug (chybu ve hře).

 6. Mám ten sami problém na ps4 výzbroj školy vlka nejde mi otevřít ta truhla v ty věži a nechápu proč.. Není vůbec označena nic se neděje po restartu atak prostě nic a to jsem si myslel že na konzolích bugy nebo chyby nejsou =( tím pádem to nejde dal ten portál pod TM nemůžu otevřít, takže s maylo jsme asi jediní kdo mají smůlu s vlkem

 7. ahojte prosim vas preco mi nejde preskumat tie vetvy co su na stene (vystoj skoly vlka 1 )

  • Ahoj, nevím zkoumáš určitě ty správné? je to dva roky už si jen letmo vybavuji, jak to tam přesně je, ale vím, že dost lidí mělo s tímto problém. Zkus prozkoumat i ostatní zmíněné body okolo, kdybys už náhodou prozkoumala ty větve a nevšimla sis.

 8. Zdravím mám dotaz u zbroje vlka na ps4 jestli vyřešily problém stou truhlou která nešla otevřít diky moc za odpoved

 9. Ahoj, mám problém s výstrojí školy vlka: chci si koupit mapu dle lokací, kde jsou zde uvedeny, ale problém je v tom, že ty mapy prostě nikdo nemá, a ikdyž chci ty věci posbírat bez mapy, prostě ty truhly s těmi vylepšeními tam nejsou 🙁
  Máte někdo nějaké rady/tipy? Mám patch 1.31 (1.00-1.01, 1.01-1.10, 1.10-1.31), všechno od GOG, včetně obou hlavních DLC.

  • Ahoj Michale, nechci lhát, při prvním hraní to dlc nebylo venku, ale při dalších jsem ho získával a mapy tam byly…moje doporučení.. to vybavení je na těch místech k dispozici… a výzva se tuším aktivuje i když najdeš jednu zt ěch věcí.. pokud mapy nejsou použij to co mám tady na stránkách. Vždy jsem dával obrázky v jaké oblasti se nachází.

   Pavel

 10. Zdravím,
  mám takový problém. Získal jsem vylepšené meče ze školy vlka, vylepšené pěstnice a vylepšené kalhoty též ze školy vlka, ale když si je chci vyrobit jako by tam nebyly! Co mám dělat?

 11. Ahoj zaklìnači.
  Mam otazku, bo jednej veci nechapem.
  Hrajem to aj s oboma datadiscami. Najviac vyuzivam queen, cize jasna volba pre mna je Medvedi zbroj. Mam 47lvl Mistrovsku Medvedi zbroj. A teraz ta OTAZKA: aby som ziskal tie bonusy za kompletny set (zacina to na 3 oblecenych sucasne) musim mat udajne VELMISTROVSKU uroven! Ako mam do prdele ziskat VELMISTROVSKU?

  • Ahoj, brzo se objeví na stránkách, ale když budeš prozkoumávat vývěsky je tam nabídka ohledně velmistrovské výzbroje, tak ty úkoly začneš…

 12. Ahoj, po novým updatu se problem se zakladni zbroji u Kaer Morhen nepsravil, akorad je tam kostra s omluvným dopisem

 13. Vedel by mi niekt poradit kde by som zohnal vyzbroj skola gryfa-mistrovská, alebo plánok? Dakujem

   • Ahoj, právě jsem jako překvápko našla plánky k vlkovi 3 a 4 u zbrojíře u rozcestníku Most na Kaer Trolde na Skellige. Původně jsem je hledala na Kear Muire,ale už mám po hlavním příběhu, a s Myšilovem jsme Kaer Muire vybílili. Tak zkuste štěstí.

    • Díky za info nevím jestli je v aktuální hře mám, pokud ne, tak zkusím jak říkáš 🙂 Oni to možná v updatu změnili už jednou se to u plánků stalo… Já ale naštěstí do návodu fotil lokace, kde jsou ty itemy, takže plánky ani nejsou potřeba… ten plánek neaktivuje danou zbroj, zbraň…jen ukáže místo, takže vše se dá najít i bez nákupu mapek :).

     Děkuji Misho

     • To jsem zkoušela, ale nikde nic nevidím a ani nejde nic otevřít. Tak mám asi po zbroji.

 14. Dobrý den prosím o radu jsem v hlásné věži u Kear Morhen a truhla ve které je dopis který mi má pomoci postoupit v příběhu nejde otevřít jakoby v ní nic nebylo prosím o radu co dělat

  • Ahoj, jedná se o relativně běžný bug, který ti zabrání v získání věcí… ale moc možností nemáš…zkusit zálohu savu, načtení staršího savu a dohrání třeba poslední hodinky plus pár dalších věcí, ale většinou bohužel…

 15. Zdarec, v posledním příbehovým úkolu Srdce z kamene jsem našel Jedovatý Zmijí stříbrný meč. Dá se někde najít i ocelový jedovatý?

 16. Má hra neobsahuje výzbroj školy Vlka – Hattori nemá žádné poznámky. Mám verzi 1.11. U Gryfí zbroje nemohu najít prvotřídní zbroj. Neustále chodím kolem žlutého bodu na mapě, ale při aktivaci smyslů symbol gryfa nevidím. Lukáš

  • Ahoj,

   výzbroj školy vlka bylo Free DLC, které si musíš nejprve stáhnout do hry :). koukni na fotky v návodu u gryfí zbroje, mělo by to být dost, abys to našel

 17. Na Kaer Morhen jsem se dostal na levelu 17, po východu z pevnosti jsem aktivoval úkol Vlčí zbroj, a jel jsem celkem podle návodu. Truhla ve věži šla otevřít, krystal na římse byl. Přízrak byl level 23, ale dal se zabít.

  Takže předtím to byl asi bug, příčinu jsem ale nenašel, asi nějaký postup ve hře. Možná je nutné mít úkol aktivovaný ještě před příchodem na tu věž, to jsem při prvním dělání úkolu neměl.

  No a jedu si dodělat vedlejší úkoly ve vlčí zbroji.

  • No paráda… tos mě nepotěšil. Taky hraju na PS4. Mám stažené vše co se dá i s datadisky, ale prostě vlčí zbroj ne a ne… zkoušela jsem to přes Hatoriho – nic nemá. Zkoušela jsem podle plánku tam doběhnout a omrknout to – nedá se nic otevřít, nevidím značku školy vlka. Doufala jsem, že po dalším patchi se to opraví a nic. Takže si počkám na novou hru +… jsem už moc daleko než abych teď začínala znovu (základní hra dohrána, lvl 36)

 18. Tak odchod a návrat z lokace nepomohly, hrát ze staršího save taky ne.
  Smazal jsem všechna uložení, a hraju hru od začátku. Koupil jsem odkaz na vlčí zbroj u zbrojíře na náměstí Hiearchů v Novigradu, a hned s ním se objevil v úkolech i ten na základní vlčí zbroj. Tedy Hattori ke spuštění úkolu není v této fázi potřebný.

  Jedu jenom hlavní linii, tak uvidím na jakém levelu se dostanu na Kaen Mohren (omlouvám se za možná zkomolené názvy, píšu z hlavy), počítám tak 17-18. No, a bojím se bugu, ale zase hodně hráčů tu vlčí zbroj udělalo, tak myslím, že šance by mohla být. Zatím jsem na levelu 10.

 19. Tak asi ne, na římse ten krystal není, ten druhý jsem našel, ale ardem nejde dobít.
  Jsem level 19, možná se to na této úrovni neaktivuje, ale spíš bug. Když je ta zbroj od levelu 14.

 20. Zkusil jsem najít bez plánků od Hatoriho (základní vlčí zbroj), jsem na věži a stejný problém jako už tu byl popisovaný, bedna nejde otevřít, tak se k poznámkám nedostanu. Hraju na PS4, nejnovější patch stažený. A DCL mám aktivované.

  Vyřešil už tu bednu někdo?
  Můžu pokračovat dál na tu vlčí zbroj i bez těch poznámek nebo je to zbytečná snaha?

 21. Kdy mi prodá Hatori ty plánky na vlka? Šel jsem k němu, nic neprodává, jen jsem aktivoval úkol O knedlících a mečích. A teď se mi zabarikádoval v domě, a já bych v tom úkolu nechtěl zatím pokračovat, mám level 19 a Umu už mám na hradišti, tak se tam dostanu.

  Může Hatori prodat ty plánky na vlka dříve, ať nemusím plnit ten jeho úkol?

 22. mám presne taký istý problém ako Lada ale ani keď načítam hru zo staršieho savu tak to nepomože neviete ako to inak spraviť mam xone a verziu 1.12

 23. Ahoj nejde mi otevřít truhla v hlasne vezi abyhc mohl vubec zacit sbirat vystroj vlka.. mam verzi 1.12, nevite nekdo co s tim??

  • Ahoj bohužel bug, jediné co mě napadá je to opravdu se vrátit ke staršímu savu… a zkusit znova danou sběračskou výzvu.

 24. Ahoj, mohu se prosim zeptat- na Skellige, pobliz vesnice Fornhala, je nejaka mensi rozbita pevnost, kde j vchod do podzemi a v nem je truhla, ktera je ale zamcena, chce to po nas klic. Nevite kde ho najit? Predem diky za odpovedi.

  • Ahoj Peto,

   jestli je to to podzemí, které je od Fornhaly naproti přes jezero, kde létá wyverna, tak tam je venku v té věži (kterou hlídá vlkodlak) nějaká část zaklínačské výstroje a potom v tom podzemí jsou dvě bedny – jedna kousek od vchodu a druhá pak až skoro na konci v jedné slepé chodbě. Sice už si to moc nepamatuji, ale když jsem to teď proběhl, tak mám obě vybrané a to znamená, že klíč bude mít asi jedna ze čtyř mrtvol, které v tom podzemí jsou. Tipuji, že ta sedící, kterou najdeš, když se u té první bedny dáš doprava a dojdeš až k té rozbité kleci.
   Pokud ne – tak nevím, ale to, že občas najdeš bednu, ke které klíč prostě není – se stává.

   • Ahoj, jak píše Right_Death použij smysly a ono ti to označí důležité body a měl bys to najít…ten klíč bude určitě poblíž :).

 25. Ahoj chci se zeptat udelal jsem uz dve urovne skoly vlka ale kdyz chci najet 3 tak jdu do Kaer Muire ke kovari a ten ty zapisky k ukolum nema nevite proc ?

  • Ahoj, jsou tři možnosti:

   1) Zkus Kováře i zbrojíře, jsou tam oba.
   2) Bug
   3) V některém z patchů se změnila lokace toho, kdo prodává mapu (už se to jednou v minulosti stalo.

   Pokud nějakou mapu nenajdeš nezoufej, použij návod co je tady. Jsou tam i mapy, kde dané věci hledat a dají se najít i bez zakoupených map.

 26. Ahoj,
  mám dotaz: svět Zaklínače procházím dosti důkladně a už jsem narazil na pár částí zbrojí zaklínačských škol. Pokud je takto naberu, nepřipravím se o možnost plnit questy, které se předmětů zaklínačských škol týkají? Případně, jak se projeví to, že vybavení či nákresy najdu před zadáním questu?
  Díky moc předem.

  • Ahoj,

   nepřipravíš se o nic, protože to jak ty říkáš tyhle úkoly nemají žádné exp odměny ani nic extra….odměnou je, že právě najdeš výkres s částí výstroje pro danou školu. Takže buď je můžeš najít náhodným nacházením nebo tím, že koupíš ty svitky, aktivuješ “úkol” a jedeš přímo po nich 🙂

 27. Ahoj,promiň myslela jsem tu truhlu,když vylezeš po žebříku, nejde otevřít…. Takže nemůžu pokračovat dál. 😒

 28. RIGHT_DEATH
  Díky moc kámo za skvělou radu , pokusím se to nějak vyřešit.Ještě jednou díky 🙂

 29. Ahoj, já mám také problém. U Hatoriho koupím vše potřebné,dojdu až na Kaer Morhen,ale bedna mi vůbec nejde otevřít, zkoušela jsem restart a nahrát znovu,ale nic. Přítel na stejné konzoli normálně bednu otevřel. 😒

  • Ahoj, tam ti nemám co poradit… standardní postupy jako opustit lokaci a znovu tam zajít, plus obnovení starší pozice. Ale popravdě nevím o jaké bedně mluvíš… je tu obsáhlý článek …. napiš prosím blíž, o co konkrétně jde…. 🙂

  • Vydej se např. na ostrov na Skellige v severozápadní části, kde je vesnice Svorlag a utíkej na jižní cíp ostrova, kde je obrovské množství sirény…. vypadává to z nich spíš vzácně

 30. Nevim proč ale nějak mě ta vlčí zbroj táhne ….Mam těď kočíčí ale ten vzhled mě moc nesedí.
  PS:Mam otázku….Jedná se o strom dovedností, momentalně jsem dokončil ůkol bitva na Kear Morhen , tuďíž jsem Lvl 28 ….Když se podívam na stom tak dole vídím zdravý – 6250 ….No na to že jsem Lvl 28 tak mě to příjde dost málo :/ ….Byla by nějaká rada jak to vylepšit , či navýšit.
  PS:Poslední věc , velký respekt že se takhle staráte o stránku , která vypadá hezky ….Vše je přesně popsáno …Hodně ste mi pomohly ohledně zbrojí a dalších věcí.:)
  Předem děkuji za odpověď.

  • Díky za slova chvály 🙂 člověka to potěší. U mě kočičí zbroj vládne nad všemi ostatními prostě se mi líbí nejvíc.

   k otázce

   Zdraví: Schopnosti Pud sebezáchovy zvýší o 500 zdraví…. pak párovat mutageny se schopnostmi ze skupiny alchymie, Odvar z půlnočnice. Ještě tak uvažuju, ale nejsem ted schopný říct…jestli máš dlc srdce z kamene možná i nějaká runa + runové slovo tam bude na zdraví..

  • Ahoj, ohledně vyššího zdraví je v podstatě možné udělat toto:
   1) Najít si zbroj, která má jako bonus zdraví (např. Hindarsfjallská těžká zbroj +523, Zbroj popravčího věčného ohně +650 a nebo třeba Zabijácké kalhoty +350 apod.) Většinou takovou zbroj (s bonusem zdraví) musíš najít a samozřejmě, že ne každá taková nalezená zbroj to zdraví navíc obsahuje. Když to chceš vyrobit dle nákresu, tak tam to zdraví navíc nemusí být obsaženo (i když třeba návod na ty Zabijácké kalhoty se zdravím jsem našel).
   2) Musíš kompletně překopat strom schopností – a nevím – jestli na to při 28 lvl máš dost bodů, ale pokud ano, pak:
   a) Pud sebezáchovy (žluté) +500
   b) Techniky školy medvěda (žluté) +5% zdraví za každou část těžké zbroje – tedy celkem až o 20%
   c) Synergie – zvýší účinek mutagenů, které jsou na pozici u schopností o 50% – takže když dáš silnější zelený mutagen ke třem zeleným schopnostem (doplň třeba Naučená snášenlivost, kdy ti stoupne výše možné toxicity) – máš dalších +900 (a navíc stoupne %hodnota i u ostatních mutagenů
   d) Transmutace tkáně (zelené) +1000 – to ti navýší zdraví až při vypití nějakého mutagenového odvaru
   e) Nižší práh bolesti (zelené) – zvyšuje maximální zdraví o 5% úrovně toxicity – funguje když naplníš toxicitu vypitím mutagenů
   f) A když předpokládám, že si budeš chtít nechat tři místa pro červené schopnosti s červeným mutagenem a tři místa pro modré s modrým mutagenem – tak ti zbyde ještě možnost doplnit k tomu e) ještě jeden silnější zelený mutagen – což ti hodí dalších +450
   Takže z původních cca 5900 bodů jsi na cca 9300 – k tomu hodím tu Hindarsfjállskou zbroj a Zabijácké kalhoty – a jsem na cca 10.000 bodech.
   No a až vypiješ před bojem nějaký mutagen (doporučuji Prvotřídní úplněk +1500) – a nebo až jich vypiješ víc a zaplníš si toxicitu (která je díky Naučené snášenlivosti cca přes 200), tak můžeš být na cca 11.000 – a nebo taky – po dobu účinku vícero mutagenů až na cca +14.500 bodech zdraví.
   (Sorry, že je to trochu dlouhé – ale na Eredina při Death March se ti to může hodit)

   • Eredin i Caranthir u mě byli v pohodě Caranthira jsem dal napodruhé, chytl mě tam bug… a Eredina napodruhé… největší problémy jsem měl u Imleritha.

 31. Nazdar , mam problém ….Právě jsem se dostal na Kear Morhen Aktivoval jsem si vlčí zbroj …Problem ale nastává když se výdam po té římse , tak tam žadný krystal není ….Jak čtu v předchozích otázkach , tak se nejšpís jedná o bug…Má stím problém i  někdo jiný ?.Díky za odpověď.

  • Ahoj, je to jak píšeš….dost lidí si na to stěžuje… zkusím se na něco podívat jestli to nemá řešení…. v téhle hře jsem nezkoušel vlčí sbírat

 32. Zdarec, měl bych dotaz. Kde se dá sehnat vejce příšery? Jedno mi chybí a buď nebudu mít meč nebo kalhoty a já to chci komplet 🙂
  Dík

  • Večer se připomeň jsem v práci, doma to mám v excelu vypsané, pokud hraješ zkus nějaké létající stvůry wyverny, kurolišky ..ale ti mají jejich vejce, které se dají rozebrat většinou na vejce z příšery. koukni jestli u kováře, zbrojíře nemůžeš nějaký předmět z příšery rozebrat….většinou se něco najde…

   večer kouknu…kdyžtak odepiš

 33. Ahoj, nevíte náhodou kde bych našel výstroj zmije ? Nášel jsem pouze plánek na jedovatý zmijí ocelový meč. Rád bych objevil i zbytek, ake strejda google neporadil moc.

  • Ahoj, výstroj neexistuje. Je pouze jeden meč ocelový a jeden stříbrný… nic víc. proto to není tady ve výstrojích. Až bude chvilka tak to doplním ať je to tady komplet.

 34. pokud opravdu ten krystal nemůžeš najít a není tam tak ano… máš poslední patch? já ted začal hrát hru potřetí… tak budu moci říct, až tam dorazím

  • No mám 1.11 na ps4 nevím jestli je nejnovější, ale jestli to jinak nepůjde tak to budu muset dohrát a začít zase od znova 😀

 35. Zdravím, mám problém, ve věži u Kaer Morhenu nebyly žádné poznámky ani krystal, tak se chci zeptat čím to je? Jestli třeba nejsem daleko s příběhem. Děkuji

 36. Ahoj lidi mam prozbu,mam PS4 verze 1.11 ,ale vlci zbroj nemuzu najit,koukal jsem na gameplay ,ale to hral kluk na PC… Tak se chci zeptat je tu nekdo kdo to hral na ps4 a ma tu vlci zbroj?

 37. chtel jsem se zeptat kdyz mam hotovy hlavni ukol da se jeste ve hre najit treba tris nebo nektera carodejka z hlavniho pribehu.diky za odpoved

 38. prosim o radu jsem kear morhen v jeskyni kde je zaklinacska vyhen a mam polozit na oltar knihu . nevi nekdo kde ji najdu.dik

 39. Mně ta truhla nejde otevřít prostě:///. Vlk 1-6 hotovo, ale tady bez toho se nepohnu://

  • Pokud ti nejde otevřít truhla je to průser…. mě když nešlo většinou něco otevřít tak jsem v daném místě uložil hru, načetl a většinou to pak šlo, pokud ti ani tohle nejde, tak to zkus nechat na New Game +

 40. Díky za odpověď, ale u mě je problém s tím, že např na baště ani na hlásce ty mrtvoly nejsou. A jinde jsem pak ani nebyl. Vlastně v jeskyni jsem ještě byl a tam taky ta bedna není. Je možný abych to ve hře vůbec neměl?

  • No, možné je vše….jako já plno nákresů našel během prvního hraní (než jsem psal guide na nákresy) i bez aktivace map…nevěděl jsem jak fungují.

 41. Zdarec, ani jeden z kovářů nemá ty zápisky, takže nemůžu začít s vlčákem. Dá se to udělat i bez toho?

 42. Ahoj,
  mám problém ziskat meč, z té potopené lodi. Nejde kliknout na ten znak vlka v té potopené kajutě i když se ukáže zmáčkněte E, tak mačkám a nic. Verzi mam 1.11.. je to BUG?

  • Ahoj, zmáčknutí toho obrázku ti jen ukáže okruh, kde hledat, není to nutnost, koukni se na obrázky tady, kde je přesně nákres a jdi tam.

  • Zdravim chci se zeptat základní vlci zbroj na kaer morhen nasel jsem věž ale ve viklenku ma byt drahokam kterym otevru portal ale ten sutr tam neni muzete mi nejak poradit díky

   • Ahoj, tohle je bug… vím, že s tím mělo problém dost lidí a nevím jestli to autoři opravili nebo jestli je z toho nějaké východisko…

 43. Zdar lidi, hele jak se dostanu ke kováři v Kaer Muire na Ard Skellige, kde si mam koupit dalsi cast vystroje skoly Vlka, kdyz uz jsme v pribehu vybílili celou vesnici s Myšilovem ?? Ten kovář tam prostě není.

  • Ahoj,

   není ani nebude, je to dáno přímo hrou, že v téhle fázi to nezískáš. Nicméně ty nákresy v daných lokacích jsou takže je najdi za pomocí vyfocených mapek tady na stránkách a najdi si je sám…je to o trošku větší opruz, ale můžeš si označit vždy na mapce danou lokaci a pak se tam vydat :).

   Pavel

 44. Poradte… je lespia suprava vlka alebo medveda (na majstrovskych urovniach samozrejme) ?

 45. Tak už se 2 hodiny mořím s tím druhým krystalem, neukáže se a neukáže. Může to být bug a nebo je tam nějaká finta? Všechno před tím (portál+1. krystal mám), ale ten druhý se prostě nechce ukázat. Vylezu na lešení a ať skáču, používám smysly nebo dělám cokoli. Nic se neukáže. Nechápu to. Dík za rady.

 46. Ahoj tak zacal som tu vlciu vybavu akurat ze Vlčí zbroj nemozem ziskat lebo nemam ten kristal na rimse proste tam nieje moze mi stim niekto pomoct mece som nasiel len ten kristal nie 🙁

 47. Ahoj vsichni jsem trochu hrac amater … Mam normalne verzi 1.10 a hrou uz jsem prosel do konce davno …nasel sem vsechny zbroje jak kocky gryfa medveda i zmije ale vlka sem nikde nikdy nenasel … Je to tim ze uz jsem skoncil predtim nez vyslo dlc ?? Nebo da se to udelat i jinak ? U kovare neni k zakoupeni ani jedna mapka a kdyz sem se vydal po nakresech patrat bez mapky tak je tam stejne nemam 🙁 🙁 pls poradte… Mam datadisk uz a nechci to jit cely uz po 6 od zacatku tu hru …

 48. Ahoj, mám problém získat plánek na vylepšení 1, 4 a 5, ostatní mám. Hattori má prd. Ačkoliv základní výbavu mám, mám pocit, že ani na něj nemám plánek od Hattori, ale od kováře na mostě u Kaer Trolde, který mi ho prodal současně s vylepšením 6. Není možné, že tvůrci ty obchodníky nějak přeházeli, aby si lidi nemohli radit?

   • V pohodě nic se neděje. Za celou dobu se změnila jen jedna jediná mapka, už nevím, která to byla, původně se dala sehnat v oxenfurtu a tvůrci to pak změnili na Kaer Trolde tuším, že proto, že všechny věci se nacházeli na Skellige…

 49. Zdravím. Prosím vás jak aktivuji quest na vlčí vybavení ? Hattori měl pouze záznamy o Gryfí zbroji. Předem díky za radu 😉

  • Ahoj, viz. návod je tam jasně napsané kdo prodává plánky o hieronymovi… předpoklad je, že máš stažené příslušné DLC zdarma

   • Ahoj,
    nemohu nikde najít zápisky. Už jsem zkusila Hattorriho i na Kaer Trolde zbrojíře, ale nikde je nemám. Podotýkám, že jsem už měla za sebou bitvu na Kaer Morhen a zakoupila jsem si obě DLC…

  • Ahoj, z monster vypadávají vejce (harpyjí, wyverní atp.) u kováře jdou většinou rozebrat minimálně některé z nich na vejce příšery. Kdyby ti to nešlo ještě písni a zajdu se podívat do hry.

  • mistr zbrojíř je Joana ve Vranohradu musíš splnit úkol s nalezením výhně na Undviku ted si nevzpomínám na název najdi si to v přehledu úkolů.
   mistr kovář je Hatori po splnění úkolu O knedlících a mečích.

  • Ahoj, stačí postoupit v příběhu…neurychlíš to, zavede tě tam hlavní příběhová linka a potom už bude lokace přístupná napořád.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..