0

The Lord of the Rings Tactics: Schopnosti – Hrdinové Mordoru

V tomto článku se podíváme na všechny aktivní schopnosti hrdinů Mordoru, které jsou pro každého z nich zcela unikátní a k jejich použití je potřeba akčních bodů (AP).

Sauron
Název Cena Popis
Fury of Barad-Dur 1 500 Sauron zaútočí 2 separátními útoky proti jednomu cíli.
Fury of Barad-Dur 2 1 000 Sauron zaútočí 2 separátními útoky proti jednomu cíli, každý z nich má šanci omráčit nepřítele.
Fury of Barad-Dur 3 1 500 Sauron zaútočí 2 silnými útoky proti jednomu cíli, každý z nich má šanci omráčit nepřítele.
Paralyzing Wounds 1 400 Normální útok, který vždy omráčí cíl a má 50% šanci mu způsobit krvácení po dobu 2 kol.
Paralyzing Wounds 2 800 Normální útok, který vždy omráčí cíl a má 75% šanci mu způsobit krvácení po dobu 3 kol.
Paralyzing Wounds 3 1 200 Normální útok, který vždy omráčí cíl a má 75% šanci mu způsobit krvácení po dobu 4 kol.
Eye of Sauron 1 200 Tato schopnost má 75% šanci zasáhnout 1 nepřátelskou jednotku strachem.
Eye of Sauron 2 500 Tato schopnost má 75% šanci, že zasáhne cíl a okolí do vzdálenosti 2 čtverců pomocí strachu.
Eye of Sauron 3 1 000 Tato schopnost má 75% šanci zasáhnout všechny nepřátelské jednotky na bojišti strachem.
Drain Will 1 300 Máte 75% šanci vysát 30-60 akčních bodů (AP) z vašeho cíle a přidat je Sauronovi.
Drain Will 2 600 Máte 75% šanci vysát 50-100 akčních bodů (AP) z vašeho cíle a přidat je Sauronovi.
Drain Will 3 1 200 Máte 75% šanci vysát 30-60 akčních bodů (AP) z každého nepřítele ve vzdálenosti 2 čtverců od cíle a přidat je Sauronovi.
Command of the Nazgul 3 000 Vyvolá okřídlenou stvůru, která zasáhne všechny nepřátele na bojišti.

Witch-king
Název Cena Popis
Fury of Angmar 1 500 Witch-king zaútočí 2 separátními útoky proti jednomu cíli.
Fury of Angmar 2 700 Witch-king zaútočí 2 separátními útoky proti jednomu cíli, každý z nich má přitom šanci zredukovat nepřátelské brnění.
Fury of Angmar 3 1 000 Witch-king zaútočí 2 silnými útoky proti jednomu cíli, každý z nich má přitom šanci zredukovat nepřátelské brnění.
Shriek of the Nazgul 1 200 Každá jednotka v dosahu 2 čtverců od cíle má 40% šanci, že bude zasažena strachem.
Shriek of the Nazgul 2 500 Každá jednotka v dosahu 2 čtverců od cíle má 60% šanci, že bude zasažena strachem.
Shriek of the Nazgul 3 1 000 Každá jednotka v dosahu 2 čtverců od cíle má 80% šanci, že bude zasažena strachem.
Black Breath 1 300 Spirituální útok proti jednomu nepříteli. Poškození, které nepřítel obdrží, je převedeno na Witch-kingovo zdraví.
Black Breath 2 600 Spirituální útok proti jednomu nepříteli, které má o 10 bodů zvýšené poškození. To je převedeno na Witch-kingovo zdraví.
Black Breath 3 1 200 Spirituální útok proti všem nepřátelům ve vzdálenosti 2 čtverců od vašeho cíle. Poškození, které nepřátelé obdrží, je převedeno na Witch-kingovo zdraví.
Morgul Strike 1 100 Normální útok, který sníží nepřítelovo brnění o 20%.
Morgul Strike 2 300 Normální útok, který sníží nepřítelovo brnění o 50%.
Morgul Strike 3 600 Normální útok, který sníží nepřítelovo brnění o 75%.
Mordor Blast 3 000 Vyvolá velmi silný výbuch, který zraní všechny nepřátele na bojišti.

Lurtz
Název Cena Popis
Uruk Shield Smite 1  200 Útok zblízka, který má 75% šanci na omráčení cíle. Lurtz získá 25% brnění navíc po dobu 1 kola.
Uruk Shield Smite 2 500 Útok zblízka, který má o 5 bodů vyšší poškození a také 75% šanci na omráčení cíle. Lurtz získá 25% brnění navíc po dobu 1 kola.
Uruk Shield Smite 3 1 000 Útok zblízka, který má o 10 bodů vyšší poškození a také 75% šanci na omráčení cíle. Lurtz získá 50% brnění navíc po dobu 1 kola.
Uruk Battle Cry 1 200 Všichni spojenci v dosahu 2 čtverců od Lurtze získají +2 k síle po dobu 2 kol.
Uruk Battle Cry 2 500 Všichni spojenci v dosahu 2 čtverců od Lurtze získají +4 k síle po dobu 2 kol.
Uruk Battle Cry 3 1 000 Všichni spojenci získají +4 k síle po dobu 2 kol.
Boromir´s Bane 1 200 Útok na dálku, který má o 25% vyšší šanci na zásah a také o 5 bodů vyšší poškození.
Boromir´s Bane 2 500 Útok na dálku, který má o 25% vyšší šanci na zásah a také o 15 bodů vyšší poškození.
Boromir´s Bane 3 1 000 Útok na dálku, který má o 30% vyšší šanci na zásah a také o 30 bodů vyšší poškození.
Strike of Isengard 1 100 Normální útok, který sníží nepřítelovo brnění o 30%.
Strike of Isengard 2 300 Normální útok, který sníží nepřítelovo brnění o 50%.
Strike of Isengard 3 600 Normální útok, který sníží nepřítelovo brnění o 75%.
Volley of Arrows 1 500 Vyvolá smršť šípů, kterou vystřelí armáda Uruk-hai lučištníků.

Gothmog
Název Cena Popis
Orcish Fury 1 500 Gothmog zaútočí 2 separátními útoky proti 1 cíli.
Orcish Fury 2 800 Gothmog zaútočí 2 separátními útoky proti 1 cíli, každý z nich má přitom šanci způsobit krvácení.
Orcish Fury 3 1 200 Gothmog zaútočí 2 silnými útoky proti 1 cíli, každý z nich má přitom šanci způsobit krvácení.
Smite of Barad-Dur 1 200 Normální útok, který má 50% šanci omráčit nepřítele.
Smite of Barad-Dur 2 500 Normální útok, který má o 10 bodů vyšší poškození a také 50% šanci omráčit nepřítele.
Smite of Barad-Dur 3 1 000 Normální útok, který má o 20 bodů vyšší poškození a také 75% šanci omráčit nepřítele.
Whip of Command 1 100 Vybraný spojenec dostane o 1 bod pohybu navíc.
Whip of Command 2 400 Všichni spojenci v okruhu 2 čtverců od vašeho cíle dostanou o 1 bod pohybu navíc.
Whip of Command 3 800 Všichni spojenci v okruhu 2 čtverců od vašeho cíle dostanou o 2 body pohybu navíc.
Fumes of Gorgoroth 1 100 Normální útok, který má 50% šanci, že způsobí slabou otravu.
Fumes of Gorgoroth 2 400 Normální útok, který má 50% šanci, že způsobí silnou otravu.
Fumes of Gorgoroth 3 700 Normální útok, který má 75% šanci, že způsobí silnou otravu.
Release the Wargs 2 500 Vyvolá Warga, který vám pomůže v boji s nepřáteli.

Grima
Název Cena Popis
Shadow Walk 1 400 Grima se stane neviditelným po dobu 1 kola, nebo dokud nezaútočí.
Shadow Walk 2 600 Grima se stane neviditelným po dobu 2 kol, nebo dokud nezaútočí.
Shadow Walk 3 800 Grima se stane neviditelným po dobu 3 kol, nebo dokud nezaútočí.
Poison Strike 1 200 Normální útok, který má 75% šanci otrávit 1 cíl. Pokud zaútočíte, když jste neviditelní, tak způsobíte o 5 bodů větší poškození.
Poison Strike 2 400 Normální útok, který má 75% šanci otrávit 2 cíle. Pokud zaútočíte, když jste neviditelní, tak způsobíte o 10 bodů větší poškození.
Poison Strike 3 800 Normální útok, který má 75% šanci otrávit 3 cíle. Pokud zaútočíte, když jste neviditelní, tak způsobíte o 15 bodů větší poškození.
Words of Corruption 1 200 Normální spirituální útok, který má 50% šanci omráčit cíl na 1 kolo.
Words of Corruption 2 500 Normální spirituální útok, který má 75% šanci omráčit cíl na 1 kolo.
Words of Corruption 3 1 000 Normální spirituální útok, který má 50% šanci omráčit na 2 kola všechny nepřátele v okruhu 2 čtverců od cíle.
Words of Renewal 1 200 Doplní spojenci malé množství zdraví. Trvá po dobu 3 kol.
Words of Renewal 2 500 Doplní spojenci středně velké množství zdraví. Trvá po dobu 3 kol.
Words of Renewal 3 1 000 Vyléčí všechny spojence v dosahu 2 čtverců od Grimy. Trvá po dobu 3 kol.
Black Speech 2 000 Grima použije přesvědčivá temná slova, která zraní všechny nepřátele na bojišti.

Saruman
Název Cena Popis
Black Lightning 1 200 Spirituální útok proti jednomu nepříteli.
Black Lightning 2 500 Silný spirituální útok proti jednomu nepříteli.
Black Lightning 3 1 000 Mocný spirituální útok proti jednomu nepříteli.
Black Thunder 1 300 Spirituální útok, který zasáhne všechny nepřátele v dosahu 2 čtverců od vašeho cíle. Každý nepřítel má 50% šanci, že bude omráčen na dobu 1 kola.
Black Thunder 2 600 Spirituální útok s poškozením navýšeným o 10 bodů, který zasáhne všechny nepřátele v dosahu 2 čtverců od vašeho cíle. Každý nepřítel má 50% šanci, že bude omráčen na dobu 2 kol.
Black Thunder 3 1 200 Spirituální útok s poškozením navýšeným o 10 bodů, který zasáhne všechny nepřátele v dosahu 2 čtverců od vašeho cíle. Každý nepřítel má 75% šanci, že bude omráčen na dobu 2 kol.
Voice of Saruman 1 300 Sníží nepřátelské jednotce sílu a obratnost o 5 bodů a jejich pohyb o 1 bod.
Voice of Saruman 2 600 Sníží sílu a obratnost všech nepřátelských jednotek v dosahu 2 čtverců od vašeho cíle, stejně jako jejich pohyb o 1 bod.
Voice of Saruman 3 1 200 Sníží sílu a obratnost všech nepřátelských jednotek na bojišti, stejně jako jejich pohyb o 1 bod.
Constricting Fog 1 100 Spoutá 1 jednotku na 1 kolo, takže se nemůže hýbat.
Constricting Fog 2 400 Všechny jednotky v okolí 2 čtverců od vašeho cíle budou spoutány na 1 kolo, takže se nebudou moci hýbat.
Constricting Fog 3 800 Všechny jednotky v okolí 2 čtverců od vašeho cíle budou spoutány na 2 kola, takže se nebudou moci hýbat.
Eye of Sauron 2 500 Uvolní sílu Sauronovi magie, která zraní všechny jednotky na bojišti.

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..