0

Silent Hill: Lokace předmětů ve hře – Část 4: Z centra města do zábavního parku

Máme tady čtvrtou část článku, v němž se věnujeme jednotlivým předmětům v prvním dílu Silent Hillu. V této části můžete nalézt 3 mapy, které se nepočítají do finálního součtu a také 43 předmětů, které jsou počítány a brány v potaz při finálním hodnocení.

0

Silent Hill: Návod – Část 5: Lakeside a Cesta do zábavního parku

Lakeside Utíkejte rovně, doběhněte k informační tabuli a vezměte si z druhé strany mapu. Zamiřte do Annie´s Bar, uvnitř shlédněte animaci s dr. Kaufmannem a pak prohledejte jeho peněženku, která leží na zemi. V ní najdete recept a klíč. Opusťte tedy bar a vydejte se na východ k Indian Runner. Prozkoumejte recept,… Continue Reading