0

Borderlands: Game of the Year (Rozbor postav)


Postavy

Berserker (Brick)
Akční schopnost Berserk: Postava se dostanete do stavu berserku, v němž můžete používat tlačítka LT a RT k útokům pěstmi. V tomto stavu získáte odolnosti proti veškerému poškození a také regeneraci vašeho zdraví. Bez vylepšení můžete tuto schopnost použít každých 60 sekund.
Větev Brawler
Iron Fist (Tier 1)
Popis: Zvýší vaše poškození na blízku.
Level 1
Poškození +6%.
Level 2
Poškození +12%.
Level 3
Poškození +18%.
Level 4
Poškození +24%.
Level 5
Poškození +30%.
Endless Rage (Tier 1)
Popis: Prodlouží trvání Berserku.
Level 1
Prodloužení +10%.
Level 2
Prodloužení +20%.
Level 3
Prodloužení +30%.
Level 4
Prodloužení +40%.
Level 5
Prodloužení +50%.
Sting Like A Bee (Tier 2)
Popis: Útoky v Berserk módu způsobí, že se rozběhnete kupředu a silně zasáhnete nepřítele.
Level 1
Dosah běhu 4 stopy.
Level 2
Dosah běhu 8 stop.
Level 3
Dosah běhu 12 stop.
Level 4
Dosah běhu 16 stop.
Level 5
Dosah běhu 20 stop.
Heavy Handed (Tier 2)
Popis: Po zabití nepřítele se vám na několik sekund značně zvýší poškození na blízku.
Level 1
Poškození +12%.
Level 2
Poškození +24%.
Level 3
Poškození +36%.
Level 4
Poškození +48%.
Level 5
Poškození +60%.
Prize Fighter (Tier 3)
Popis: Během aktivního Berserk módu mají vaše údery šanci vytvořit finanční odměnu.
Level 1
6% šance.
Level 2
12% šance.
Level 3
18% šance.
Level 4
24% šance.
Level 5
30% šance.
Short Fuse (Tier 3)
Popis: Sníží čas potřebný k opětovnému použití schopnosti Berserk.
Level 1
Sníží potřebný čas o 6 sekund.
Level 2
Sníží potřebný čas o 12 sekund.
Level 3
Sníží potřebný čas o 18 sekund.
Level 4
Sníží potřebný čas o 24 sekund.
Level 5
Sníží potřebný čas o 30 sekund.
Blood Sport (Final Tier)
Popis: Zabitím nepřítele v Berserk módu si doplníte část zdraví.
Level 1
Obnoví 2% života.
Level 2
Obnoví 4% života.
Level 3
Obnoví 6% života.
Level 4
Obnoví 8% života.
Level 5
Obnoví 10% života.
Větev Tank
Hardened (Tier 1)
Popis: Zvýší vaše maximální zdraví.
Level 1
Maximální zdraví +12%.
Level 2
Maximální zdraví +24%.
Level 3
Maximální zdraví +36%.
Level 4
Maximální zdraví +48%.
Level 5
Maximální zdraví +60%.
Safeguard (Tier 1)
Popis: Zvýší sílu vašeho štítu.
Level 1
Štít +8%.
Level 2
Štít +16%.
Level 3
Štít +24%.
Level 4
Štít +32%.
Level 5
Štít +40%.
Bash (Tier 2)
Popis: Vaše ruční útoky mají šanci omráčit nepříteli a snížit tak jejich rychlost a přesnost.
Level 1
Šance na omráčení 10%.
Level 2
Šance na omráčení 20%.
Level 3
Šance na omráčení 30%.
Level 4
Šance na omráčení 40%.
Level 5
Šance na omráčení 50%.
Juggernaut (Tier 2)
Popis: Zabitím nepřítele se na několik sekund zvýší odolnosti proti veškerému poškození.
Level 1
Odolnost +10%.
Level 2
Odolnost +20%.
Level 3
Odolnost +30%.
Level 4
Odolnost +40%.
Level 5
Odolnost +50%.
Pay Back (Tier 3)
Popis: Jakmile se vyplýtvá váš štít, tak získáte na 10 sekund větší poškození.
Level 1
Poškození +8%.
Level 2
Poškození +16%.
Level 3
Poškození +24%.
Level 4
Poškození +32%.
Level 5
Poškození +40%.
Diehard (Tier 3)
Popis: Zvýší množství zdraví, které dostanete během oživení spoluhráčem nebo během druhého větru. Rovněž zvýší čas, který máte předtím než úplně umřete, během zmrzačení.
Level 1
Oživovací zdraví +30% a čas, který máte navíc před úplnou smrtí +20%.
Level 2
Oživovací zdraví +60% a čas, který máte navíc před úplnou smrtí +40%.
Level 3
Oživovací zdraví +90% a čas, který máte navíc před úplnou smrtí +60%.
Level 4
Oživovací zdraví +120% a čas, který máte navíc před úplnou smrtí +80%.
Level 5
Oživovací zdraví +150% a čas, který máte navíc před úplnou smrtí +100%.
Unbreakable (Final Tier)
Popis: Jakmile se vyplýtvá váš štít, tak získáte na 5 sekund rychlejší obnovu štítu.
Level 1
Během každé sekundy se zregeneruje o 3% štítu víc.
Level 2
Během každé sekundy se zregeneruje o 6% štítu víc.
Level 3
Během každé sekundy se zregeneruje o 9% štítu víc.
Level 4
Během každé sekundy se zregeneruje o 12% štítu víc.
Level 5
Během každé sekundy se zregeneruje o 15% štítu víc.
Větev Blaster
Endowed (Tier 1)
Popis: Zvýší explozivní poškození, které způsobíte.
Level 1
Explozivní poškození +3%.
Level 2
Explozivní poškození +6%.
Level 3
Explozivní poškození +9%.
Level 4
Explozivní poškození +12%.
Level 5
Explozivní poškození +15%.
Rapid Reload (Tier 1)
Popis: Zvýší rychlost přebíjení a sníží zpětný ráz u každé zbraně.
Level 1
Rychlost přebíjení +4% a redukce zpětného rázu +6%.
Level 2
Rychlost přebíjení +8% a redukce zpětného rázu +12%.
Level 3
Rychlost přebíjení +12% a redukce zpětného rázu +18%.
Level 4
Rychlost přebíjení +16% a redukce zpětného rázu +24%.
Level 5
Rychlost přebíjení +20% a redukce zpětného rázu +30%.
Revenge (Tier 2)
Popis: Zabitím nepřítele se na několik sekund zvýší vaše poškození se všemi zbraněmi.
Level 1
Poškození +10%.
Level 2
Poškození +20%.
Level 3
Poškození +30%.
Level 4
Poškození +40%.
Level 5
Poškození +50%.
Wide Load (Tier 2)
Popis: Zvýší počet raket, které můžete mít v zásobníku raketometu.
Level 1
1 raketa navíc.
Level 2
2 rakety navíc.
Level 3
3 rakety navíc.
Level 4
4 rakety navíc.
Level 5
5 raket navíc.
Liquidate (Tier 3)
Popis: Když způsobíte nepříteli explozivní poškození, tak se sníží čas potřebný k aktivaci Berserk módu.
Level 1
Snížení času o 1 sekundu za každý zásah.
Level 2
Snížení času o 2 sekundy za každý zásah.
Level 3
Snížení času o 3 sekundy za každý zásah.
Level 4
Snížení času o 4 sekundy za každý zásah.
Level 5
Snížení času o 5 sekund za každý zásah.
Cast Iron (Tier 3)
Popis: Zvýší vaši odolnost proti explozivnímu poškození.
Level 1
Odolnost se zvýší o 8%.
Level 2
Odolnost se zvýší o 16%.
Level 3
Odolnost se zvýší o 24%.
Level 4
Odolnost se zvýší o 32%.
Level 5
Odolnost se zvýší o 40%.
Master Blaster (Final Tier)
Popis: Likvidace nepřítele zvýší na několik sekund rychlost střelby u všech zbraní a rovněž zregeneruje rakety.
Level 1
Rychlost střelby +12% a regenerace 2 raket za minutu.
Level 2
Rychlost střelby +24% a regenerace 4 raket za minutu.
Level 3
Rychlost střelby +36% a regenerace 6 raket za minutu.
Level 4
Rychlost střelby +48% a regenerace 8 raket za minutu.
Level 5
Rychlost střelby +60% a regenerace 10 raket za minutu.
Soldier (Roland)
Akční schopnost Scorpio Turret: Vyvolá kulometnou věž Scorpio, která automaticky střílí po nepřátelích. Rovněž má před sebou štít, za kter se můžete schovat. Bez vylepšení můžete tuto schopnost použít každých 100 sekund.
Větev Infantry
Impact (Tier 1)
Popis: Zvýší poškození nábojů u všech zbraní.
Level 1
Poškození +3%.
Level 2
Poškození +6%.
Level 3
Poškození +9%.
Level 4
Poškození +12%.
Level 5
Poškození +15%.
Sentry (Tier 1)
Popis: Zvýší poškození věže Scorpio.
Level 1
Poškození +7%.
Level 2
Poškození +14%.
Level 3
Poškození +21%.
Level 4
Poškození +28%.
Level 5
Poškození +35%.
Scattershot (Tier 2)
Popis: Zvýší poškození a rozptyl brokovnice.
Level 1
Poškození +3% a rozptyl +5%.
Level 2
Poškození +6% a rozptyl +10%.
Level 3
Poškození +9% a rozptyl +15%.
Level 4
Poškození +12% a rozptyl +20%.
Level 5
Poškození +15% a rozptyl +25%.
Metal Storm (Tier 2)
Popis: Zabitím nepřítele zvýšíte na několik sekund rychlost střelby a zredukujete zpětný ráz.
Level 1
Rychlost střelby +6% a redukce zpětného rázu +15%.
Level 2
Rychlost střelby +12% a redukce zpětného rázu +30%.
Level 3
Rychlost střelby +18% a redukce zpětného rázu +45%.
Level 4
Rychlost střelby +24% a redukce zpětného rázu +60%.
Level 5
Rychlost střelby +30% a redukce zpětného rázu +75%.
Refire (Tier 3)
Popis: Zásahem nepřítele snížíte cooldown věže Scorpio (započítává se každé 2 sekundy).
Level 1
Snížení času o 1 sekundu za zásah.
Level 2
Snížení času o 2 sekundy za zásah.
Level 3
Snížení času o 3 sekundy za zásah.
Level 4
Snížení času o 4 sekundy za zásah.
Level 5
Snížení času o 5 sekund za zásah.
Assault (Tier 3)
Popis: Zvětší kapacitu zásobníku a sníží zpětný ráz útočných pušek (Combat Rifles).
Level 1
Kapacita zásobníku a redukce zpětného rázu zvýšena o 9%.
Level 2
Kapacita zásobníku a redukce zpětného rázu zvýšena o 18%.
Level 3
Kapacita zásobníku a redukce zpětného rázu zvýšena o 27%.
Level 4
Kapacita zásobníku a redukce zpětného rázu zvýšena o 36%.
Level 5
Kapacita zásobníku a redukce zpětného rázu zvýšena o 45%.
Guided Missile (Final Tier)
Popis: Věž Scorpio vystřelí jednou za čas řízenou střelu navíc.
Level 1
Vystřelí raketu každých 8 sekund.
Level 2
Vystřelí raketu každých 7 sekund.
Level 3
Vystřelí raketu každých 6 sekund.
Level 4
Vystřelí raketu každých 5 sekund.
Level 5
Vystřelí raketu každé 4 sekundy.
Větev Support
Defense (Tier 1)
Popis: Zvýší rychlost jakou se obnovuje váš štít.
Level 1
Rychlost obnovy +4%.
Level 2
Rychlost obnovy +8%.
Level 3
Rychlost obnovy +12%.
Level 4
Rychlost obnovy +16%.
Level 5
Rychlost obnovy +20%.
Stockpile (Tier 1)
Popis: Hráči poblíž věže Scorpio regenerují munici zbraně, kterou právě drží.
Level 1
Rychlost regenerace munice +1.
Level 2
Rychlost regenerace munice +2.
Level 3
Rychlost regenerace munice +3.
Level 4
Rychlost regenerace munice +4.
Level 5
Rychlost regenerace munice +5.
Quick Charge (Tier 2)
Popis: Zabíjením nepřátel se na několik sekund rychleji regeneruje váš štít.
Level 1
+2% štítu.
Level 2
+3% štítu.
Level 3
+4% štítu.
Level 4
+6% štítu.
Level 5
+7% štítu.
Barrage (Tier 2)
Popis: Zvýší počet střel, které vystřelí věž Scorpio v každé dávce.
Level 1
O 1 střelu v dávce navíc.
Level 2
O 2 střely v dávce navíc.
Level 3
O 3 střely v dávce navíc.
Level 4
O 4 střely v dávce navíc.
Level 5
O 5 střel v dávce navíc.
Grenadier (Tier 3)
Popis: Zabitím nepřátel zvýšíte na několik sekund poškození granátů a jejich regeneraci.
Level 1
Poškození granátů +3% a regenerace 2 granátů za minutu.
Level 2
Poškození granátů +6% a regenerace 3 granátů za minutu.
Level 3
Poškození granátů +9% a regenerace 5 granátů za minutu.
Level 4
Poškození granátů +12% a regenerace 6 granátů za minutu.
Level 5
Poškození granátů +15% a regenerace 8 granátů za minutu.
Deploy (Tier 3)
Popis: Sníží cooldown Scorpio věže (počítá se z daného času, takže se % nesčítají).
Level 1
Redukce cooldownu +20%.
Level 2
Redukce cooldownu +40%.
Level 3
Redukce cooldownu +60%.
Level 4
Redukce cooldownu +80%.
Level 5
Redukce cooldownu +100%.
Supply Drop (Final Tier)
Popis: Věž Scorpio pravidelně vystřelujte zásoby pro hráče.
Level 1
Zásoby každých 7 sekund.
Level 2
Zásoby každých 6 sekund.
Level 3
Zásoby každých 5 sekund.
Level 4
Zásoby každé 4 sekundy.
Level 5
Zásoby každé 3 sekundy.
Větev Medic
Fitness (Tier 1)
Popis: Zvýší vaše maximální zdraví.
Level 1
Zvýší zdraví o 5%.
Level 2
Zvýší zdraví o 10%.
Level 3
Zvýší zdraví o 15%.
Level 4
Zvýší zdraví o 20%.
Level 5
Zvýší zdraví o 25%.
Aid Station (Tier 1)
Popis: Spojenci nedaleko věže Scorpio si regenerují životy.
Level 1
Regeneruje 1% života za sekundu.
Level 2
Regeneruje 2% života za sekundu.
Level 3
Regeneruje 3% života za sekundu.
Level 4
Regeneruje 4% života za sekundu.
Level 5
Regeneruje 5% života za sekundu.
Overload (Tier 2)
Popis: Zvýší kapacitu zásobníků u všech zbraní.
Level 1
Kapacita zvýšena o 12%.
Level 2
Kapacita zvýšena o 24%.
Level 3
Kapacita zvýšena o 36%.
Level 4
Kapacita zvýšena o 48%.
Level 5
Kapacita zvýšena o 60%.
Cauterize (Tier 2)
Popis: Střelba do členů vašeho týmu regeneruje jejich životy. Funguje i s granáty a raketami.
Level 1
Přemění 6% poškození na zdraví.
Level 2
Přemění 12% poškození na zdraví.
Level 3
Přemění 18% poškození na zdraví.
Level 4
Přemění 24% poškození na zdraví.
Level 5
Přemění 30% poškození na zdraví.
Revive (Tier 3)
Popis: Věž Scorpio má šanci na automatické oživení zmrzačených nepřátel.
Level 1
Šance na oživení 14%.
Level 2
Šance na oživení 28%.
Level 3
Šance na oživení 42%.
Level 4
Šance na oživení 56%.
Level 5
Šance na oživení 70%.
Grit (Tier 3)
Popis: Zvýší vaši odolnost proti poškození nábojů.
Level 1
Odolnost +3%.
Level 2
Odolnost +6%.
Level 3
Odolnost +9%.
Level 4
Odolnost +12%.
Level 5
Odolnost +15%.
Stat (Final Tier)
Popis: Zabitím nepřítele se na několik sekund zvýší schopnosti regenerace vám i přátelům.
Level 1
Regeneruje 1% zdraví za sekundu.
Level 2
Regeneruje 2% zdraví za sekundu.
Level 3
Regeneruje 3% zdraví za sekundu.
Level 4
Regeneruje 4% zdraví za sekundu.
Level 5
Regeneruje 5% zdraví za sekundu.
Hunter (Mordecai)
Akční schopnost Bloodwing: Vyvolá zvíře Bloodwinga, který zaútočí na nepřítele a poté se vrátí zpět k vám. Bez vylepšení můžete tuto schopnost použít každých 28 sekund.
Větev Sniper
Focus (Tier 1)
Popis: Zvyšuje přesnost u všech typů zbraní a sníží kolíbání sniperovek.
Level 1
Větší přesnost o 5% a menší kolíbání o 10%.
Level 2
Větší přesnost o 10% a menší kolíbání o 20%.
Level 3
Větší přesnost o 15% a menší kolíbání o 30%.
Level 4
Větší přesnost o 20% a menší kolíbání o 40%.
Level 5
Větší přesnost o 25% a menší kolíbání o 50%.
Caliber (Tier 1)
Popis: Zvýší poškození sniperovek.
Level 1
Poškození +4%.
Level 2
Poškození +8%.
Level 3
Poškození +12%.
Level 4
Poškození +16%.
Level 5
Poškození +20%.
Smirk (Tier 2)
Popis: Všichni členové vašeho týmu (včetně vás) dostanou bonusové zkušenosti, když zabijí nepřítele kritickým zásahem.
Level 1
Zkušenosti +3%
Level 2
Zkušenosti +6%
Level 3
Zkušenosti +9%
Level 4
Zkušenosti +12%
Level 5
Zkušenosti +15%
Killer (Tier 2)
Popis: Zabitím nepřítele se na pár sekund zvýší vaše poškození a rychlostí přebíjení u všech typů zbraní.
Level 1
Poškození +8% a rychlost přebíjení +6%.
Level 2
Poškození +16% a rychlost přebíjení +12%.
Level 3
Poškození +24% a rychlost přebíjení +18%.
Level 4
Poškození +32% a rychlost přebíjení +24%.
Level 5
Poškození +40% a rychlost přebíjení +30%.
Loaded (Tier 3)
Popis: Zvýší kapacitu zásobníku sniperovek.
Level 1
Kapacita zásobníku +20%.
Level 2
Kapacita zásobníku +40%.
Level 3
Kapacita zásobníku +60%.
Level 4
Kapacita zásobníku +80%.
Level 5
Kapacita zásobníku +100%.
Carrion Call (Tier 3)
Popis: Pokud zabijete nepřítele pomocí sniperovky, tak se sníží cooldown pro Bloodwinga.
Level 1
Snížení cooldownu o 0,8 sekund za každý zásah.
Level 2
Snížení cooldownu o 1,6 sekund za každý zásah.
Level 3
Snížení cooldownu o 2,4 sekundy za každý zásah.
Level 4
Snížení cooldownu o 3,2 sekundy za každý zásah.
Level 5
Snížení cooldownu o 4,0 sekundy za každý zásah.
Trespass (Final Tier)
Popis: Vaše kulky mají o trochu větší poškození a šanci na to, že projdou štítem protivníka.
Level 1
Poškození +1% a šance na průchod štítem 20%.
Level 2
Poškození +2% a šance na průchod štítem 40%.
Level 3
Poškození +3% a šance na průchod štítem 60%.
Level 4
Poškození +4% a šance na průchod štítem 80%.
Level 5
Poškození +5% a šance na průchod štítem 100%.
Větev Rogue
Swift Strike (Tier 1)
Popis: Zvýší poškození a rychlost pohybu Bloodwinga.
Level 1
Poškození +20% a rychlost pohybu +8%.
Level 2
Poškození +40% a rychlost pohybu +16%.
Level 3
Poškození +60% a rychlost pohybu +24%.
Level 4
Poškození +80% a rychlost pohybu +32%.
Level 5
Poškození +100% a rychlost pohybu +40%.
Swipe (Tier 1)
Popis: Útok Bloodwinga způsobí, že nepřátele po smrti upustí extra peníze, náboje či léčivé předměty.
Level 1
Upustí maximálně 1 věc navíc.
Level 2
Upustí maximálně 2 věci navíc.
Level 3
Upustí maximálně 3 věci navíc.
Level 4
Upustí maximálně 4 věci navíc.
Level 5
Upustí maximálně 5 věcí navíc.
Fast Hands (Tier 2)
Popis: Zrychlí přebíjení u všech typů zbraní.
Level 1
Rychlost přebíjení +8%.
Level 2
Rychlost přebíjení +16%.
Level 3
Rychlost přebíjení +24%.
Level 4
Rychlost přebíjení +32%.
Level 5
Rychlost přebíjení +40%.
Out For Blood (Tier 2)
Popis: Když Bloodwing zaútočí na nepřítele, tak vám přinese část zdraví úměrné poškození.
Level 1
7% poškození převedeno na zdraví.
Level 2
14% poškození převedeno na zdraví.
Level 3
21% poškození převedeno na zdraví.
Level 4
28% poškození převedeno na zdraví.
Level 5
35% poškození převedeno na zdraví.
Aerial Impact (Tier 3)
Popis: Útok Bloodwinga může omráčit nepřátele, což sníží jejich přesnost a také rychlost pohybu. 
Level 1
20% šance k omráčení (proti stejnému levelu).
Level 2
40% šance k omráčení (proti stejnému levelu).
Level 3
60% šance k omráčení (proti stejnému levelu).
Level 4
80% šance k omráčení (proti stejnému levelu).
Level 5
100% šance k omráčení (proti stejnému levelu).
Ransack (Tier 3)
Popis: Zabitím nepřítele zvýšíte na několik sekund šanci, že upustí extra předmět navíc.
Level 1
20% šance na upuštění extra předmětu navíc.
Level 2
40% šance na upuštění extra předmětu navíc.
Level 3
60% šance na upuštění extra předmětu navíc.
Level 4
80% šance na upuštění extra předmětu navíc.
Level 5
100% šance na upuštění extra předmětu navíc.
Bird Of Prey (Final Tier)
Popis: Zvýší počet cílů, na které Bloodwing zaútočí.
Level 1
Bloodwing zaútočí na 2 cíle.
Level 2
Bloodwing zaútočí na 3 cíle.
Level 3
Bloodwing zaútočí na 4 cíle.
Level 4
Bloodwing zaútočí na 5 cílů.
Level 5
Bloodwing zaútočí na 6 cílů.
Větev Gunslinger
Deadly (Tier 1)
Popis: Zvýší poškození kritického útoku.
Level 1
Poškození kritického útoku +6%.
Level 2
Poškození kritického útoku +12%.
Level 3
Poškození kritického útoku +18%.
Level 4
Poškození kritického útoku +24%.
Level 5
Poškození kritického útoku +30%.
Gun Crazy (Tier 1)
Popis: Při používání pistolí máte šanci, že při výstřelu vyletí ze zásobníku 2 náboje místo 1.
Level 1
Šance 8%.
Level 2
Šance 16%.
Level 3
Šance 24%.
Level 4
Šance 32%.
Level 5
Šance 40%.
Lethal Strike (Tier 2)
Popis: Zvýší ruční poškození. Navíc má každý ruční útok 35% šanci na vyvolání smrtícího úderu, který způsobí obrovské poškození.
Level 1
Ruční poškození +10% a smrtící útok +100%.
Level 2
Ruční poškození +20% a smrtící útok +200%.
Level 3
Ruční poškození +30% a smrtící útok +300%.
Level 4
Ruční poškození +40% a smrtící útok +400%.
Level 5
Ruční poškození +50% a smrtící útok +500%.
Riotous Remedy (Tier 2)
Popis: Zabitím nepřítele získáte na pár sekund schopnost chaotické regenerace zdraví.
Level 1
Výléčí až 3% maximálního zdraví během 7 sekund.
Level 2
Výléčí až 6% maximálního zdraví během 7 sekund.
Level 3
Výléčí až 9% maximálního zdraví během 7 sekund.
Level 4
Výléčí až 12% maximálního zdraví během 7 sekund.
Level 5
Výléčí až 15% maximálního zdraví během 7 sekund.
Predator (Tier 3)
Popis: Sníží cooldown vašeho Bloodwinga.
Level 1
Cooldown snížen o 3 sekundy.
Level 2
Cooldown snížen o 6 sekund.
Level 3
Cooldown snížen o 9 sekund.
Level 4
Cooldown snížen o 12 sekund.
Level 5
Cooldown snížen o 15 sekund.
Hair Trigger (Tier 3)
Popis: Zvýší rychlost střelby a kapacitu zásobníku u pistolí.
Level 1
Rychlost střelby +4% a kapacita zásobníku +6%.
Level 2
Rychlost střelby +8% a kapacita zásobníku +12%.
Level 3
Rychlost střelby +12% a kapacita zásobníku +18%.
Level 4
Rychlost střelby +16% a kapacita zásobníku +24%.
Level 5
Rychlost střelby +20% a kapacita zásobníku +30%.
Relentless (Final Tier)
Popis: Zabitím nepřítele se na pár sekund zvýší rychlost vaší střelby a každý náboj má 25% šanci, že stane Zabijáckou střelou, která způsobí poškození navíc.
Level 1
Rychlost střelby +8% a poškození Zabijácké střely +20%.
Level 2
Rychlost střelby +16% a poškození Zabijácké střely +40%.
Level 3
Rychlost střelby +24% a poškození Zabijácké střely +60%.
Level 4
Rychlost střelby +32% a poškození Zabijácké střely +80%.
Level 5
Rychlost střelby +40% a poškození Zabijácké střely +100%.
Siren (Lilith)


Akční schopnost Phasewalk: Díky této schopnost se Siren dokáže zneviditelnit a také mnohem rychleji pohybovat. Při přechodu do stavu Phasewalk se kolem vás vytvoří energetická vlna, která zraní okolní nepřátele. Také můžete použít ruční útok, což předčasně ukončí tuto formu. Bez vylepšení můžete tuto schopnost použít každých 36 sekund.
Větev Controller
Diva (Tier 1)
Popis: Zvýší kapacitu vašeho štítu.
Level 1
Kapacita +5%.
Level 2
Kapacita +10%.
Level 3
Kapacita +15%.
Level 4
Kapacita +20%.
Level 5
Kapacita +25%.
Striking (Tier 1)
Popis: Váš ruční útok dokáže omráčit nepřítele, čímž sníží jejich přesnost a rychlost pohybu.
Level 1
20% šance na omráčení (proti nepříteli stejné úrovně).
Level 2
40% šance na omráčení (proti nepříteli stejné úrovně).
Level 3
60% šance na omráčení (proti nepříteli stejné úrovně).
Level 4
80% šance na omráčení (proti nepříteli stejné úrovně).
Level 5
100% šance na omráčení (proti nepříteli stejné úrovně).
Inner Glow (Tier 2)
Popis: Postava si regeneruje zdraví během formy Phasewalk.
Level 1
Regeneruje 1% zdraví za sekundu.
Level 2
Regeneruje 3% zdraví za sekundu.
Level 3
Regeneruje 4% zdraví za sekundu.
Level 4
Regeneruje 6% zdraví za sekundu.
Level 5
Regeneruje 7% zdraví za sekundu.
Dramatic Entrance (Tier 2)
Popis: Energetická vlna Phasewalku dokáže omráčit nepřátele, čímž sníží jejich přesnost a rychlost pohybu.
Level 1
20% šance na omráčení (proti nepříteli stejné úrovně).
Level 2
40% šance na omráčení (proti nepříteli stejné úrovně).
Level 3
60% šance na omráčení (proti nepříteli stejné úrovně).
Level 4
80% šance na omráčení (proti nepříteli stejné úrovně).
Level 5
100% šance na omráčení (proti nepříteli stejné úrovně).
Hard To Get (Tier 3)
Popis: Sníží čas potřebný ke znovupoužití schopnosti Phasewalk (cooldown).
Level 1
Cooldown snížen o 3 sekundy.
Level 2
Cooldown snížen o 6 sekund.
Level 3
Cooldown snížen o 10 sekund.
Level 4
Cooldown snížen o 13 sekund.
Level 5
Cooldown snížen o 16 sekund.
Girl Power (Tier 3)
Popis: Zabitím nepřítele získá váš štít na pár sekund rychlejší regeneraci.
Level 1
Regeneruje 2% vašeho štítu za sekundu.
Level 2
Regeneruje 3% vašeho štítu za sekundu.
Level 3
Regeneruje 4% vašeho štítu za sekundu.
Level 4
Regeneruje 6% vašeho štítu za sekundu.
Level 5
Regeneruje 7% vašeho štítu za sekundu.
Mind Games (Final Tier)
Popis: Každá kulka má šanci omráčit nepřítele, čímž sníží jejich přesnost i rychlost pohybu.
Level 1
5% šance na omráčení (proti nepříteli stejné úrovně).
Level 2
10% šance na omráčení (proti nepříteli stejné úrovně).
Level 3
15% šance na omráčení (proti nepříteli stejné úrovně).
Level 4
20% šance na omráčení (proti nepříteli stejné úrovně).
Level 5
25% šance na omráčení (proti nepříteli stejné úrovně).
Větev Elemental
Quicksilver (Tier 1)
Popis: Zvýší rychlost střelby všech zbraní.
Level 1
Rychlost střelby +5%.
Level 2
Rychlost střelby +10%.
Level 3
Rychlost střelby +15%.
Level 4
Rychlost střelby +20%.
Level 5
Rychlost střelby +25%.
Spark (Tier 1)
Popis: Máte větší šanci způsobit elementální poškození vašimi elementálními zbraněmi.
Level 1
Elementální šance +4%.
Level 2
Elementální šance +8%.
Level 3
Elementální šance +12%.
Level 4
Elementální šance +16%.
Level 5
Elementální šance +20%.
Resilience (Tier 2)
Popis: Zvýší vaše odolnosti proti ohni, elektřině, korozi a explozím.
Level 1
Odolnost +6%.
Level 2
Odolnost +12%.
Level 3
Odolnost +18%.
Level 4
Odolnost +24%.
Level 5
Odolnost +30%.
Radiance (Tier 2)
Popis: Během Phasewalku způsobujete elektrické poškození, které je založeno na vašem levelu a také na levelu schopnosti Radiance.
Level 1
+1 elektrické poškození.
Level 2
+2 elektrické poškození.
Level 3
+3 elektrické poškození.
Level 4
+4 elektrické poškození.
Level 5
+5 elektrické poškození.
Venom (Tier 3)
Popis: Přidá korozivní poškození k vašim ručním útokům. Tyto útoky mají šanci zkorodovat nepřítele a uvést je tak do stavu, kdy budou postupně ztrácet životy.
Level 1
Ruční poškození +5%.
Level 2
Ruční poškození +10%.
Level 3
Ruční poškození +15%.
Level 4
Ruční poškození +20%.
Level 5
Ruční poškození +25%.
Intuition (Tier 3)
Popis: Zabitím nepřítele se na pár sekund zvýší rychlost vašeho pohybu a také zkušenostní body, které dostanete vy i váš tým.
Level 1
Rychlost pohybu +10% a týmové zkušenostní body +4%.
Level 2
Rychlost pohybu +20% a týmové zkušenostní body +8%.
Level 3
Rychlost pohybu +30% a týmové zkušenostní body +12%.
Level 4
Rychlost pohybu +40% a týmové zkušenostní body +16%.
Level 5
Rychlost pohybu +50% a týmové zkušenostní body +20%.
Phoenix (Final Tier)
Popis: Zabitím nepřítele způsobíte ohnivé poškození okolním nepřátelům a vaše střely vás občas nebudou stát žádnou munici. Ohnivé poškození se zvyšuje s vaším levelem a efekt nábojů zdarma trvá několik sekund.
Level 1
5% šance na munici zdarma a +1 ohnivé poškození.
Level 2
10% šance na munici zdarma a +2 ohnivé poškození.
Level 3
15% šance na munici zdarma a +3 ohnivé poškození.
Level 4
20% šance na munici zdarma a +4 ohnivé poškození.
Level 5
25% šance na munici zdarma a +5 ohnivé poškození.
Větev Assassin
Slayer (Tier 1)
Popis: Zvýší poškození kritických zásahů.
Level 1
Poškození +5%.
Level 2
Poškození +10%.
Level 3
Poškození +15%.
Level 4
Poškození +20%.
Level 5
Poškození +25%.
Silent Resolve (Tier 1)
Popis: Několik sekund po Phasewalku budete odolnější proti poškození.
Level 1
Redukce poškození +14%.
Level 2
Redukce poškození +28%.
Level 3
Redukce poškození +42%.
Level 4
Redukce poškození +56%.
Level 5
Redukce poškození +70%.
Enforcer (Tier 2)
Popis: Zabitím nepřítele se na několik sekund zvýší přesnost vašich zbraní a také poškození nábojů.
Level 1
Přesnost +7% a poškození nábojů +2%.
Level 2
Přesnost +14% a poškození nábojů +4%.
Level 3
Přesnost +21% a poškození nábojů +6%.
Level 4
Přesnost +28% a poškození nábojů +8%.
Level 5
Přesnost +35% a poškození nábojů +10%.
Hit & Run (Tier 2)
Popis: Zvýší ruční poškození a délku trvání Phasewalku.
Level 1
Ruční poškození +7% a délka trvání + 0,8 sekundy.
Level 2
Ruční poškození +14% a délka trvání + 1,6 sekundy.
Level 3
Ruční poškození +21% a délka trvání + 2,4 sekundy.
Level 4
Ruční poškození +28% a délka trvání + 3,2 sekundy.
Level 5
Ruční poškození +35% a délka trvání + 4,0 sekundy.
High Velocity (Tier 3)
Popis: Zvýší poškození a rychlost nábojů.
Level 1
Rychlost nábojů +20% a poškození +4%.
Level 2
Rychlost nábojů +40% a poškození +8%.
Level 3
Rychlost nábojů +60% a poškození +12%.
Level 4
Rychlost nábojů +80% a poškození +16%.
Level 5
Rychlost nábojů +100% a poškození +20%.
Blackout (Tier 3)
Popis: Sníží čas, který potřebujete k opětovnému použití Phasewalku  poté, co zabijete nepřítele.
Level 1
Čas snížen o 1,2 sekundy za každé zabití.
Level 2
Čas snížen o 2,4 sekundy za každé zabití.
Level 3
Čas snížen o 3,6 sekundy za každé zabití.
Level 4
Čas snížen o 4,8 sekundy za každé zabití.
Level 5
Čas snížen o 6,0 sekund za každé zabití.
Phase Strike (Final Tier)
Popis: Použití ručního útoku během Phasewalku způsobí dodatečné poškození.
Level 1
Poškození +160%.
Level 2
Poškození +320%.
Level 3
Poškození +480%.
Level 4
Poškození +640%.
Level 5
Poškození +800%.

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..