0

Dino Crisis 2 (Návod)

Jungle (Dylan)

Po zhlédnutí úvodní FMV sekvence projděte brankou za vámi, jděte kousek dopředu a spustí se krátká scénka, ve které vás napadne trojice Velociraptorů. Zbavte se jich, doběhněte k žebříku a vylezte po něm nahoru. Dejte se cestou nalevo, na konci slezte po žebříku dolů a jedinou cestou doběhněte do oblasti s vodní věží (Water Tower). Prozkoumejte EPS počítač na stěně, nakupte si potřebné vybavení a náboje a modrými dveřmi na konci pokračujte do další části. Na rozcestí se vydejte vpravo, projděte brankou a doběhněte do Military Facility.

Military Facility (Dylan)

Jakmile skončí scénka s T-Rexem, tak vylezte po žebříku za vámi, přeběhněte doprava a seskočte dolů. Po dalším žebříku přímo naproti vylezte nahoru, na konci seskočte na zem a jděte kousek dopředu. Spustí se další sekvence, ve které se automaticky dostanete do budovy. Projděte dveřmi v rohu místnosti, utíkejte po chodbě a vstupte do prvních dveří, na které narazíte. Z lůžka si vezměte Key plate, vraťte se zpět do části, kde na vás zaútočil T-Rex a vstupte do dveří posledních neprozkoumaných dveří. Do schránky s červeným světlem vložte Key plate a seberte Research facility keycard.

Rescue Dylan (Regina)

Utíkejte k dvojitým vratům naproti vám, bouchněte do elektrického zámku stungunem a projděte do další části. Pokračujte dál až doběhnete k rozcestí. Povšimněte si modrých dveří, ale pokračujte levou cestou. V následující oblasti se zbavte Allosaura a projděte dvojitými dveřmi na konci. Po žebříku vylezte nahoru, na druhé straně ochozu seskočte dolů a vsupte do místnosti po pravé straně (Control Shack). Kupte si plamenomet, opusťte místnost a shlédněte sekvenci. Po jejím skončení znovu opusťte místnost, vraťte se zpět k modrým dveřím na rozcestí a projděte jimi do oblasti zamořené toxickým plynem. Pročistěte si plamenometem dvě oblasti od kytek a vsupte do Water Tower. Odsud pokračujte v Dylanových šlépějích a dostaňte se do místnosti, kde je uvězněn. Ze země si vezměte Key plate, vyjděte ven a zamiřte do dveří po vaší pravici. Z recepce přejděte do chodby, utíkejte ke dveřím na konci a pomocí Stungunu je otevřete. Uvnitř vložte do přístroje na konci Key plate, vezměte si místo něj modrý a vraťte se k Dylanovi. Nakonec už jen vložte do panelu nový klíč a osvoboďte ho.

Jungle Revisited (Dylan)

Po animaci opusťte kabinu lodi, doběhněte k žebříku a vylezte po něm na pevninu. Utíkejte dopředu, zabijte Allosaura a malou brankou projděte dál. Zbavte se dalšího Allosaur, utíkejte k malému vodopádu a několikrát ho prozkoumejte. Do vody spadne list, který sledujte a prozkoumejte díru, v níž zmizí (získáte 3rd energy facility keycard). Potom vylezte nahoru po žebříku vedle vodopádu a brankou pokračujte do další části. Doběhněte k vodní věži, dveřmi poblíž EPS počítače zamiřte do oblasti, která byla dříve zamořená jedovatým plynem a pokračujte až do Research Facility/Back (oblast, kde Regina zajala mladou dívku).

Research Facility (Dylan)

Najděte dveře pokryté liánou, pomocí Dylanovy mačety je odstraňte a vstupte dovnitř, kde se po pár krocích odehraje krátká scénka. Zničte hrozbu v podobě Oviraptorů a dveře na konci haly odemkněte pomocí Research facility keycard. Jakmile projdete dveřmi, dejte se doprava a použijte kartu na další čtečku. Compy vám ukradne kartu a vaším úkolem bude chytit ho. Pomocí mačety osekejte liánu na dveřích, vstupte do Research Lounge a obhlídněte si místnost. Najdete celkem tři ventilační šachty a několik klecí. Klec s zeleným světlem otevřete, pak zavřete dvě větrací šachty (jedna je poblíž klece a druhá u dveří porostlých liánou) a vyjděte ven z místnosti. Nažeňte Compyho do větračky, vstupte do Research Lounge a rychle za ním zavřete i poslední větrací šachtu. Nyní už vám jen zbývá nahnat ho do klece, sebrat kartu a s její pomocí odemknout dříve prozkoumané dveře. V zadní části místnosti s nádržemi seberte Starter battery a vraťte se zpět na loď.

Patrol Ship (Dylan)

Zpět na lodi shlédněte scénku, aktivujte palubní počítač a jako cíl vaší cesty si zvolte 3rd Energy Facility. Pak vyběhněte ven a bude vás čekat první minihra. Po likvidaci všech dinosaurů se dostanete k vašemu cíli a hra vás přenese do kůže Reginy.

3rd Energy Facility (Regina)

Kupte si těžký kulomet, opusťte loď a vstupte do areálu. Po plošinách doběhněte do oblasti 3rd Energy Facility/Storage Space a odemkněte dveře kartou. Přeběhněte přes loďku, vstupte do dveří na konci plošiny a vyběhněte po schodech nahoru. Dveřmi u EPS počítače vyběhněte na ochoz, na konci seberte mrtvole mechanikovu kartu a vraťte se do kontrolní místnosti. Ze stolku seberte klíč, utíkejte na loďku a použijte ho na malý box ve stěně (získáte kód). V kontrolní místnosti aktivujte výtah pomocí mechanikovi karty, pak zadejte 4-místný kód z dokumentu a sjeďte výtahem dolů. Seběhněte po schodech dolů, proběhněte chodbou do další místnosti a dejte se doleva. Restartujte přístroj, pomocí Stungunu bouchejte do červeně blikajících panelů a až všechny zmodrají, tak si jděte vyzvednout potápěčskou kombinézu. Nakonec už jen aktivujte obrovský pracovní výtah a sjeďte pod vodu.

Underwater (Regina)

Probojujte se do místnosti s EPS, kupte si Aquagrenade (nutnost pro dokončení této části) a dvojitými dveřmi se vydejte dál. Chodbou projděte do velké podvodní haly a všimněte si světélkujícího panelu. Dvojitými dveřmi se vydejte do Cooling Water Circulation Chamber, dojděte k druhým dveřím, ale nevstupujte do nich. Místo toho vyskákejte nahoru po železných bednách napravo, přeskákejte až na ocelový můstek a dejte se doprava. Na konci rozstřelte naprasklý sloup, který drží plošinu a zamiřte do osvětlených dveří. Přehozením páky aktivujte výtah, potom přeskočte potrubí a spusťte se na nižší plošinu, kde najdete zástrčku (Plug). S ní se vraťte zpět do místnosti s EPS, vložte ji do kontrolního panelu pod velkým monitorem a aktivujte dveře. Jděte zpět do Cooling Water Circulation Chamber, projděte druhými dveřmi ve spodní části a v EPS si dokupte náboje. Pak vyjeďte výtahem nahoru, projděte chodbou a u těla potápěče seberte City keycard. Dalším výtahem sjeďte dolů, projděte dveřmi a připravte se na souboj s obřím Plesiosaurem. Po jeho zabití dojděte k místu, odkud můžete vyskákat po vyvýšeninách nahoru, dojděte k výtahu a vyjeďte na povrch. Nakonec už jen seběhněte po schodech dolů a podívejte se na animaci.

Way To Edward City (Dylan)

Na lodi si kupte Chainmine a Antitank rifle a projděte bránou. Proběhněte kolem modré stěny až dozadu, osekejte liánu a vstupte do oblasti Lakeside. Doběhněte ke vstupu do jeskyně, balvan zničte pomocí Chainmine a po žebříku na konci vylezte nahoru. Narazíte na nový druh dinosaura. Abyste ho zabili, tak nejdříve použijte Chainmine a až bude ležet na zádech, tak ho dodělejte libovolnou zbraní. Probojujte se z jeskyně ven, v EPS systému si kupte raketomet a vylezte po žebříku nahoře, kde bude následovat krátká sekvence. Bude následovat další minihra. Hned na začátku dostanete Signal bullet, se kterou pokud vystřelíte, tak váš partner na to místo automaticky vystřelí. Jděte s Reginou kupředu, pomocí signální pistole nechte zlikvidovat kontejnery a vylezte po žebříku nahoru. Pak doběhněte k dělostřelecké věži, vylezte nahoru a hra se přenese na Dylana. Tímto způsobem se na střídačku probojujte až k poslední věži a vstupte do oblasti Comnd St./Outer Perimeter. Tady jen projděte otevřenou bránou, připravte se na další minihru, ve které budete muset likvidovat útočící Triceratopse a nakonec vstupte do města.

Edward City (Dylan)

Na konci ulice vstupte do Robson´s Store, seberte ze země Living quarters key a utíkejte zpět. Projděte dveřmi do další části, odemkněte dveře a shlédněte animaci s T-Rexem. V tanku ujíždějte pořád dál, střílejte do T-Rexe a snažte si ho držet od těla. Pokud bude moc dotěrný, tak použijte bombu a dojeďte až na konec trasy, kde najdete plynovou masku.

Jungle (Regina)

Hned jak budete Reginu ovládat, tak jděte k ovládacímu panelu lodi a odplavte do oblasti Jungle. Utíkejte k Water Tower, odtud pak do oblasti, která byla dříve zamořena plynem jedovatých rostlin a dojděte k rozcestí. Po žebříku napravo slezte dolů do zamořené oblasti (Regina si bude muset nasadit plynovou masku), proběhněte oblastí a vstupte do budovy.

Missile Silo (Regina)

Utíkejte dál, doběhněte ke schodišti vedoucímu dolů a vstupte do kontrolní místnosti. Prozkoumejte jediný funkční počítač (získáte 3rd Energy disk), opusťte místnost a shlédněte animaci, ve které se poprvé setkáte s obřím Gigantosaurem. Jakmile skončí, tak se objeví časový limit a vy budete muset bojovat s veleještěrem. Spusťte na ochozu zařízení, a střelte do unikajícího plynu. Tím Gigantosaura zraníte a budete moct utíkat na pravý konec ochozu, kde se nachází další zařízení uvolňující plyn. Pobíhejte mezi těmito dvěmi zařízeními, využijte ho ke zranění monstra a po další animaci se vydejte až na konec ochozu napravo. Aktivujte počítač, pomocí stungunu bouchejte do blikajících kontrolek a až se rozsvítí modře, tak po zvednutém můstku doběhněte k tělu rakety. Výtahem na konci vyjeďte nahoru, na konci ochozu spusťte tlačítko na kontrolním panelu a pak vypněte na hlavici odpočítávání. Následně sjeďte výtahem dolů a shlédněte FMV sekvenci. Troskami sila se probojujte na volné prostranství, kde vás nejprve čeká animace a pak budete muset ochraňovat Davida před útočícími raptory.

Unknown Jungle Area (Dylan)

Ochraňujte dívku, proběhněte s ní dvě oblasti a ona pak uteče. Jděte dopředu a budete zablokováni lasery. Aktivujte tedy všechny čtyři generátory, pak se vraťte k laserům a pomocí panelu nalevo je vypněte. Doběhněte jedinou cestou ke schodišti, sejděte po něm dolů a shlédněte animaci s dívkou. Po jejím skončení sledujte dívku a bude následovat finální souboj. Na jeho rozuzlení máte 5 minut, takže se dejte doleva a přeběhněte přes můstek na druhou stranu. Tam aktivujte nejprve velký kontrolní panel a následně pak malý panel nalevo. Otočte se, utíkejte na druhou stranu, přeběhněte přes další můstek a aktivujte druhý malý panel. Potom se vraťte k největšímu panelu, zmáčkněte tlačítko a po animaci doběhněte do místnosti vedle druhého panelu, kde pro vás celá hra končí.

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..