0

Hitman: Blood Money (Návod)


        1.01) Tutoriál: Death of a Showman [s0101]
        1.02) Mise 1: A Vintage Year [s0102]
        1.03) Mise 2: Curtains Down [s0103]
        1.04) Mise 3: Flatline [s0104]
        1.05) Mise 4: A New Life [s0105]
        1.06) Mise 5: The Murder of Crows [s0106]
        1.07) Mise 6: You Better Watch Out… [s0107]
        1.08) Mise 7: Death On The Mississippi [s0108]
        1.09) Mise 8: …Till Death Do Us Part [s0109]
        1.10) Mise 9: A House Of Cards [s0110]
        1.11) Mise 10: A Dance With The Devil [s0111]
        1.12) Mise 1: Amendment XXV [s0112]
        1.13) Epilog: Requiem [s0113]

1.01) Tutoriál: Death of a Showman [s0101]

Utíkejte na konec mola, po troskách vylezte nahoru na promenádu a doběhněte k hlavní bráně, kde vyčkejte na příchod hlídače. Po skončení sekvence vstupte do domu nalevo, jděte na konec k otevřenému oknu a v inventáři si vyberte minci. Zmáčknutím a následným podržením levé analogové páčky se objeví zaměřovač a vy se zaměřte na terč, který vidíte z okna. Poté pusťte páčku, čímž minci hodíte a odlákáte stráže. Pak potichu vyjděte ven dveřmi po vaší levici, doběhněte k divadlu a vstupte dovnitř. Vezměte si do ruky strunu, opatrně se zezadu připližte ke gangsterovi a zabijte ho. Následně mu seberte zbraň a po dřevěné mřížce napravo vylezte nahoru. Přeskočte na protější balkón, pomocí paklíče odemkněte dveře a zastřelte dva gangstery.  Jejich těla schovejte do beden, pak vlezte do skříně a počkejte, až přiběhněte chemik. Opatrně se mu dostaňte za záda a uškrťte ho strunou nebo podřízněte nožem zabodnutým do skříně. Potom si vezměte jeho šaty a kartu a s její pomocí otevřete dveře do atria. Pomalu projděte po ochozu kolem strážného až k otevřené místnosti nalevo, uvnitř schovejte do bedny se sodou vaši zbraň a bednu si vezměte do rukou. Pokračujte po ochozu až na konec, nechte hlídače, ať vás prohledá a vstupte do kontrolní místnosti, kde se odehraje další animace. Až se za vámi zavřou dveře, tak položte bednu na podlahu, vezměte si z ní zbraň a seskočte na stropní část výtahu. Do ruky si vezměte strunu, seshora uškrťte dalšího hlídače a seskočte dolů do výtahové kabinky. Vyjděte ven, sabotujte elektrickou skříňku napravo a protáhněte se kolem levé stěny až na toalety. Tam si vezměte do ruky zbraň a použijte gangstera jako lidský štít. S ním si to namiřte do vedlejší místnosti, postřílejte trojici gangsterů za stolem a omračte toho, kterého máte v náručí. Pak vylezte po žebříku nahoru, utíkejte rovně do věže a rozdělejte kufřík se sniperovkou. Jděte k oknu, postupně zastřelte trojici hlídkujících gangsterů (jeden u ruského kola, druhý se prochází dole po nádvoří a třetího najdete vzadu na střeše) a zbavte se pušky. Následně opusťte místnost a jakmile budete stát přímo naproti žebříku, tak projděte zničeným zábradlím po vaší pravici. Dveřmi vyjděte ven z budovy, slezte po okapové rouře dolů a podél levé strany doběhněte ke kanceláři (Office), kde v bedně u schodiště najdete injekci s jedem. Vyběhněte po schodišti nahoru, počkejte, až skončí rozhovor mezi sekretářkou a hlídačem a ten se potom postaví k balkónu. Opatrně se k němu připližte, shoďte ho dolů stisknutím tlačítka RT a vstupte do kanceláře sekretářky. Pomocí injekce otravte láhev na stole a schovejte se do skříně. Po chvíli se sekretářka vrátí, napije se a skácí k zemi. Opusťte tedy váš úkryt, vstupte do kanceláře a shlédněte krátkou animaci. Potom sundejte ze stěny baseballovou pálku, umlaťte s ní Swing Kinga a oknem vylezte na ochoz. Z bedny nalevo si vezměte odpalovací nálož a detonátor, doběhněte na konec ochozu a vlezte oknem do budovy. Na zařízení před vámi připevněte minu a sledujte dění dole. Až vůdce gangu zastřelí jednoho z členů, tak odpalte z bezpečné vzdálenosti nálož a s trochou štěstí zabijete všechny zbývající členy. Nakonec už jen seběhněte dolů a dveřmi s nápisem Exit ukončete kolo.

1.02) Mise 1: A Vintage Year [s0102]

Jděte doleva, kolem zdi utíkejte až dozadu ke skále a odbočte doprava. Vyhněte se strážnému, který hlídkuje na cestě a doběhněte až na okraj útesu. Kolem plotu utíkejte doprava, projděte dírou a po skalních římsách seběhněte až dolů k molu, kde najdete malé letadlo. Dejte se doleva, dojděte opatrně ke strážnému a pomocí injekce ho uspěte (dejte si pozor, aby nepřijel civilista výtahem). Pak odtáhněte jeho tělo za bednu vedle výtahu a převlečte se do jeho uniformy. Následně si přivolejte výtah, vyjeďte s ním nahoru a dejte se chodbou doprava. Na konci projděte dveřmi, vyběhněte po schodech nahoru a dojděte do hlavní haly, odkud vedou dvě schodiště. Vydejte se po tom napravo, dejte se chodbou doleva a až nebude v blízkosti žádný voják, tak pomocí paklíče odemkněte dveře napravo. Rychle vstupte do místnosti, schovejte se do skříně a počkejte, až se objeví Don Fernando. Jakmile usedne na židli a začne hrát, tak se k němu zezadu přibližte a vpíchněte mu do krku injekci s jedem. Nyní se vraťte zpět k výtahu v podzemní části, dejte se chodbou na druhou stranu a dojděte k místu, které je na mapě označeno vykřičníkem. Projděte velkými kulatými dveřmi, jděte rovně do místnosti na konci a postavte se za dveře, nedaleko bedny. Po chvíli přijde Manuel a půjde ke stolku šňupat drogy. Hned jak projde dveřmi, tak mu vpíchněte druhou injekci s jedem, pak jeho tělo schovejte do bedny a vraťte se zpět k výtahu. Sjeďte s ním dolů k molu, oblečte si znovu svůj oblek a pomalu se vydejte k letadlu na druhé stran. Vyhněte se spícímu vojákovi a odleťte v připraveném letadle. 

1.03) Mise 2: Curtains Down [s0103]

Vstupte do divadla, jděte doleva k šatnám a promluvte si s obsluhujícím policistou. Jakmile si 47 vezme z oblečení zbraň, tak vstupte na toalety napravo a počkejte, až přijde dělník. Uspěte ho injekcí, oblečte se do jeho kombinézy a tělo schovejte do bedny. Poté opusťte toalety, v převleku se vydejte do dveří nalevo od šatny a po schodišti seběhněte do dolů, kde zamiřte do dvojitých dveří po vaší levici. Kolem dvou dělníků se dejte doprava a dojděte ke dveřím na konci místnosti. Zhasněte světlo, pak rychle odemkněte dveře, aby vás dělníci neviděli a po schodech seběhněte do dlouhé chodby. Držte se pravé stěny, vstupte do prvních dveří, na které narazíte a vyběhněte nahoru do další chodby. Tou pokračujte k hlídači, který sedí na židli a počkejte, až se odebere na toalety. Pak vstupte do šatny, která je na mapě označena vykřičníkem, schovejte se do skříně a počkejte, až přijde herec do šatny. Po chvíli odejde na toaletu a nechá na stolku u zrcadla atrapu zbraně. Vylezte tedy ze skříně, vyměňte skutečnou zbraň za atrapu a opusťte místnost. Na chodbě se otočte doleva a vstupte do dvojitých dveří po vaší pravici. Vyběhněte po železném schodišti až nahoru, projděte dveřmi a na rumpál připevněte nálož. Po žebříku na druhé straně můstku slezte dolů, dejte se doleva a dírou v podlaze seskočte na ochoz, odkud uvidíte na divadelní scénu. Počkejte, až herec zastřelí D´Alvada a jakmile to Richard Delahunt zjistí, tak se rozběhne k pódiu. Sledujte tedy uličku mezi sedadly a hned jakmile Delahunt zakopne, tak odpalte nálož a lustr spadne přímo na něj. Nyní se zbytečně nezdržujte, vylezte zpět po žebříku nahoru a utíkejte ke schodišti. Vyhněte se policistům, kteří se objeví a vstupte zpět do chodby se šatnami herců. Odtud si to namiřte zpět na toalety a až zde nikdo nebude, tak si oblékněte zpět svůj oblek. Nakonec už jen hlavním východem opusťte divadlo a dokončete misi.

1.04) Mise 3: Flatline [s0104]

Utíkejte po cestičce nahoru, v zatáčce odbočte doprava k popelnicím a otevřete tu, u které stojí pacient. Počkejte, až přijde policista, uspěte ho a oblečte si jeho uniformu. Tělo schovejte do popelnice a zavřete poklop. Pokračujte po cestičce nahoru k sanatoriu a hlavním vchodem vstupte do budovy. Projděte recepcí napravo do další místnosti, zahněte doleva a vstupte do chodby za jídelnou. Vstupte do druhých dveří napravo, z rohu stolku si vezměte kartu a s její pomocí otevřete branku nalevo. Proběhněte úzkou chodbou až k okýnku a za ním uvidíte zaměstnance sanatoria. Počkejte, až bude sedět na židli, protáhněte se oknem a uspěte ho. Potom se převlečte do jeho šatů, tělo schovejte do bedny vedle automatu na kávu a z okraje stolku si vezměte klíček od cel. Druhými dveřmi vyjděte ven, seběhněte po schodech dolů k celám a odemkněte si dveře do cely s agentem Smithem. Po skončení rozhovoru ho uspěte pomocí séra a vyslechněte nové informace od Diany. Vraťte se zpět do jídelny a pokračujte do místnosti naproti vám. Tam vstupte do místnosti po levé straně (napravo od krbu) a až se nikdo nebude dívat, tak otevřete glóbus a do láhve vstříkněte jed. Opusťte místnost, projděte dvojitými dveřmi nalevo a zamiřte na otevřené prostranství, kde najdete malé fitness centrum. Počkejte, až si jeden z pacientů lehne na lavičku a začne cvičit s činkou. Stoupněte si za něj, vyhlídněte si chvíli, kdy se nikdo nebude dívat a jakmile činku vrátí na stojan, tak ji na něj rychle shoďte. Nyní se vraťte zpět k místnosti s glóbem a schodišti napravo vyběhněte do 2. patra. Utíkejte do západního křídla a všimněte si pokoje, před kterým postává bodyguard. Počkejte, až z pokoje odejde mafián, dostaňte se do něj přes balkón vedlejší místnosti a povolte ventil na plynové bombě. V klidu opusťte sanatorium, u popelnic se převlékněte zpět do svého saka a utíkejte k hlavní bráně. Až se nikdo nebude dívat, tak vstupte do márnice nalevo, oživte agenta Smithe a dveřmi s nápisem Exit utečte pryč.

1.05) Mise 4: A New Life [s0105]

Doběhněte po cestě k bíle dodávce, otočte se doleva a všimněte si žlutého auta. Až nebude nikdo poblíž, tak jděte k zadním dveřím žlutého vozu a do koblih vstříkněte uspávadlo. Nyní utíkejte zpět na roh ulice a sledujte bílou dodávku. Po chvíli se k ní vydá obsluha, dá agentům koblihy a odejde. Jakmile oba agenti usnou, tak vstupte do dodávky, převlékněte se do jejich obleku a z videa seberte videokazetu. Následně opusťte dodávku, zamiřte k domu se žlutým autem a zastavte se u garážových vrat. Pokud vás nikdo nesleduje, tak poničte elektrický rozvod napravo od vrat a hlavním vchodem vstupte do domu. V předsíni projděte dveřmi po vaší levici a dostanete se do obývacího pokoje s velkou televizí. Schovejte se vzadu do malé místnosti a počkejte, až se objeví Vinnie se svým bodyguardem a usedne do křesla. Zjistí, že televizor nefunguje a vyšle bodyguarda zkontrolovat elektrickou skříňku. Hned jak odejde, tak se opatrně přikraďte k Vinniemu a vpíchněte mu do krku injekci s jedem. Poté rychle opusťte místnost, než se bodyguard vrátí a utíkejte dozadu na zahradu. V severovýchodním rohu mapy odemkněte dveře kůlny, uvnitř seberte láhev s hořlavinou a jděte k bazénu. Ve vhodnou chvíli nalijte do grilu hořlavinu, utíkejte na druhou stranu bazénu a počkejte, až se objeví Vinnieho žena a začne grilovat. Gril vybouchne, načež žena uhoří a skončí v bazénu. Jděte tedy k ohořelému tělu, vezměte si náhrdelník s mikrofilmem a vylezte z bazénu ven. Pak už se jen vraťte do dodávky, převlečte se do svých šatů a utíkejte k místu, kde mise začala.

1.06) Mise 5: The Murder of Crows [s0106]

Jakmile skončí rozhovor odehrávající se před vámi, tak sledujte muže v červeném ptačím kostýmku a po chvíli se dostanete bočními uličkami na jedno z nádvoří. Tam muže v kostýmu uspěte pomocí anestetik, převlečte se do jeho kostýmu a podle toho, ve kterém nádvoří se nacházíte, tak schovejte tělo buďto do kontejneru nebo do jedné z bočních místností. Následně si vezměte kufřík s diamanty a podle mapy utíkejte na konec ulice v SZ rohu. Po pravé straně si všimněte obchodu s knihami Old Books a boční uličkou vedle něj vstupte na malý dvorek. Jděte dozadu ke dveřím, vstupte do domu a dojděte až k točitému schodišti. Po něm vyběhněte nahoru, položte na stůl kufřík s diamanty a počkejte, až bude Mark Purayah sám a dojde k balkónu. Tam ho uškrťte strunou a tělo schovejte do bedny vedle skříně (nezapomeňte sebrat jeho vysílačku). Ze stolku si vezměte zpět kufřík s diamanty, pak jděte na balkón a přehoďte ho na druhou stranu ulice směrem napravo k bariéře. Co nejrychleji si pro něj zaběhněte (v opačném případě ho sebere některý policajt nebo muž v ptačím kostýmu) a díky vysílačce zjistěte, kde se pohybuje Masonová. Nyní zamiřte na nádvoří naproti, otočte se doleva a na plošinu vyhoďte kufřík. Pak na ni vylezte a dostaňte se přes různé překážky až k rumpálu, který drží piano. Umístěte na něj minu, slezte zpět dolů a od kontejneru sledujte místo pod pianem. Po chvíli se objeví Masonová v ptačím kostýmu, která bude neustále volat vysílačkou. Jakmile se postaví pod piano, tak minu odpalte a vraťte se do rušných ulic. Nyní se budete muset zbavit ještě poslední atentátníka Raymonda Kulinskeho. Ten se bohužel skrývá náhodně v jednom ze třech barů. Utíkejte tedy do ulice ke každému ze třech barů a prozkoumejte pohledem okna v horní části. Pokud uvidíte postavu u okna, tak jste našli ten správný bar. Vstupte do něj (zadním nebo předním vchodem), opatrně se vytáhněte do horního patra tak, aby vás nikdo neviděl a odemkněte si dveře. Opatrně se připližte za záda vašeho cíle a pomocí struny či jedu ho zabijte. Nakonec se jen vraťte pro kufřík s diamanty, který jste zanechali na plošině poblíž mrtvé Masonové a spolu s ním opusťte misi.

1.07) Mise 6: You Better Watch Out… [s0107]

Přeběhněte přes můstek, vstupte do výtahu a vyjeďte do 1. patra. Až výtah opustíte, tak se dejte doleva a dvojitými dveřmi po vaší levici doběhněte až k baru. Promluvte si s barmanem, od kterého získáte afrodiziakum a nalijte ho do skleničky napravo na baru. Nyní se vraťte ven, dejte se doleva a doběhněte k zadnímu bazénku v jeskyni, poblíž kterého najdete dveře. Až v okolí nebudou stráže, tak projděte dveřmi a dejte se chodbou doprava. Vstupte do malého vodopádu před vámi, protáhněte se jím na druhou stranu a pomocí anestetik uspěte fotografa, který sedí na okraji. Následně jeho tělo schovejte do chodby mezi vodopády, převlečte se do jeho šatů a vraťte se zpět na chodbu. Hned jak opustíte vodopád, tak jděte vlevo a projděte dvojitými dveřmi přímo naproti vám. Před vámi uvidíte mladou ženu, která se líbá s jedním hostem. Jakmile se přiblížíte, tak přestane a pozve vás do místnosti nalevo. Jděte tedy za ní a dřív než se vás pokusí zabít, tak jí omračte a vstříkněte jed do žil. Vraťte se na chodbu a počkejte, až kolem vás projde Chad Bingham Jr. i s prostitukou a vejdou do pokoje na konci chodby. Vyrušte je a prostitutka odejde. Sledujte zpovzdálí Chada až na balkón, opatrně se k němu připlazte a shoďte dolů, aby to vypadalo jako nehoda. Vyběhněte po schodech zpět nahoru do chodby a počkejte, až se objeví bodyguard. Sledujte ho na schodiště a nenápadně shoďte dolů. Pak se převlékněte do jeho obleku, utíkejte na konec chodby a vstupte do dveří nalevo. Po schodech vyběhněte o patro výše, jděte kupředu a projděte prvními dveřmi napravo, na něž narazíte. Podle mapy zamiřte do místnosti ochranky (hvězda s písmenem S) a jakmile bude uvnitř jen jeden strážce, tak jděte ke dveřím na druhé straně (jestli vás zachytili kamery, tak si vezměte pásek z nahrávacího zařízení). Pokud se na vás nebude dívat, tak zhasněte světlo, rychle odemkněte dveře a po dalších schodech vyběhněte nahoru. Utíkejte kupředu a vstupte do druhé místnosti ochranky (na mapě je označena vykřičníkem nalevo od žebříku). Jakmile se nebude nikdo dívat, tak si ze stolku vezměte videokazetu a vyjděte zpět před místnost. Po žebříku vylezte nahoru na ochoz, dojděte k místu, kde můžete na světla připevnit bombu a udělejte to. Jakmile se Havilland objeví pod 4 vypnutými světly, tak je odpalte a konstrukce spadne přímo na něj. Nyní když máte všechny úkoly hotové, tak se vraťte zpět do přístavu a nastupte do člunu, čímž misi ukončíte. 

1.08) Mise 7:  Death On The Mississippi [s0108]

Jděte doleva podél levoboku a na stěně napravo poškoďte elektrickou skříňku. Počkejte, až sejde námořník po schodech dolů, vyběhněte po nich nahoru a otočte se doprava. Vstupte do místnosti před vámi, schovejte se do skříně a počkejte, až se námořník vrátí. Jakmile k vám bude stát zády, tak vylezte ven a zezadu ho uspěte pomocí injekce. Následně se převlečte do jeho šatů, tělo odtáhněte do rohu místnosti a zhasněte světlo. Ze stolu seberte klíč, opusťte místnost a seběhněte po schodech dolů. Vstupte do strojovny pod schody (dveře musíte odemknout právě získaným klíčem), proběhněte až dozadu a jakmile se nebude nikdo dívat, tak shoďte přes zábradlí prvního člena gangu, který se se o něj opírá. Poté projděte dveřmi, na rozcestí jděte vlevo a na palubě vyběhněte po schodech nahoru. Doběhněte k dalšímu rozcestí, odbočte vpravo a utíkejte na konec chodby. Dveřmi po vaší pravici zamiřte ke schodišti, které vás zavede o patro výš. Na křižovatce se dejte doprava a uvidíte druhého člena gangu, jak se líbá s mladou dívkou. Poté, co vás zahlédnou, tak oba odejdou do pokoje. Počkejte, dokud žena neodejde a poté sledujte muže na balkón, kde si zapálí cigaretu. V tu chvíli do něj žduchněte a shoďte ho přes zábradlí. Následně pak utíkejte doleva, přelezte přes zábradlí a doběhněte na konec můstku. Z jeho okraje přeskočte na druhý a doběhněte k dřevěné mříži, po které vylezte o patro výš. Vydejte se podél zábradlí kupředu a po chvíli narazíte na dalšího gangstera, kterého také shoďte dolů a jděte zpět. Vstupte do kuchyně po pravé straně, dejte si pozor na obsluhu a jakmile k vám bude otočen zády, tak projděte dveřmi naproti vám. Jděte do vedlejší místnosti, oblečte si věci, které jsou ve vaku na podlaze u skříně a vraťte se do kuchyně. Do dortu vstříkněte jed, dveřmi po vaší levici vyjděte ven a utíkejte ke schodišti. Pokud máte u sebe nějaké zbraně, tak je schovejte do bedny a vyběhněte po schodech nahoru. Rovnou si to zamiřte ke dveřím, u kterých hlídá další člen gangu, nechte se od něj prohledat a spolu s dortem vstupte do chodby. Ihned si odskočte na toalety a počkejte, až se objeví další gangster, kterého během vyměšování uškrťte strunou. Vraťte se na chodbu a pokračujte do kanceláře kapitána na severu. Položte na stůl dort, zalezte do skříně a poté, co se otráví, tak zhasněte světlo. Tělo odtáhněte do rohu místnosti a znovu zalezte do skříně, dokud se neobjeví člen Gator gangu. Opatrně se mu dostaňte za záda a jedem nebo strunou ho zabijte. Nyní projděte dveřmi poblíž televize a dostanete se do kapitánovy ložnice, kde najdete trezor. Otevřete ho, seberte tajné dokumenty a zadními dveřmi vyjděte ven. Doběhněte až k hlídači, který vás prohledával a počkejte, až se opře o stěnu. V tu chvíli ho zezadu uškrťte strunou, tělo schovejte na toalety a utíkejte zpět pro vaše sako. Nakonec už jen utíkejte na záď lodi (jižní část) a nastupte do člunu.

1.09) Mise 8: …Till Death Do Us Part [s0109]

Vydejte se po molu kupředu, doběhněte na zahradu a všimněte si opilého muže nalevo. Sledujte ho do polorozpadlého domku a až usne, tak se převlečte do jeho šatů a seberte mu pozvánku.  Namiřte si to k domu, hlavním vchodem vstupte dovnitř a dejte se doprava kolem schodiště. Projděte kolem nevěsty, běžte chodbou doprava a vstupte do kuchyně. Ujistěte se, že zde nikdo není, rychle vpíchněte do dortu dávku jedu a vraťte se zpět na chodbu. Zamiřte do dveří přímo naproti vám a dostanete se do umývárny. Odemkněte dveře nalevo, otevřete je, ale nechoďte dovnitř. Namísto toho počkejte, až kolem vás projde gangster, vezměte si do ruky sedativa a uspěte ho. Pak se převlékněte do jeho šatů, tělo schovejte na malý záchodek u schodiště a jděte zpět do umývárny. Prolezte oknem ven, utíkejte k domkům nalevo a mezi nimi proběhněte dozadu k hrobům. Shoďte otce nevěsty do vykopané díry, stejnou cestou utíkejte zpět k rozbořenému domu a tam se převlékněte do svého obleku. Nakonec už jen zamiřte k vznášedlu a misi dokončete.

1.10) Mise 9: A House Of Cards [s0110]

Utíkejte kupředu, hlavním vstupem vejděte dál a dejte se pravou cestou až k recepci. Tam si promluvte s recepční a získáte kartu od pokoje 701, kterou si nezapomeňte sebrat z pultu. Pak se otočte doleva a vyběhněte po schodech nahoru k výtahům. Vstupte do toho vpravo, vyjeďte do 7. patra a než výtah zastaví, tak vylezte otvorem nad vámi na střechu výtahu. Nyní máte čas, dokud se neobjeví váš první cíl Hendrik Schmutz. Hned jak nastoupí do výtahu, tak ho pomocí struny zabijte a tělo schovejte na střechu výtahu. Potom se převlékněte do jeho šatů, seberte mu zbraň i kartu od pokoje 707 a vystupte v 7. patře z výtahu. Podle mapy utíkejte do pokoje 707, seberte kufřík a vraťte se k výtahu. Sjeďte do přízemí, seběhněte po schodech dolů do kasina a dejte se pravou cestou. Dejte si pozor na kameru, která se nachází v rohu nad automaty a protáhněte se kolem ní do dveří po vaší pravici. Hned jak projdete dveřmi, tak se otočte doleva, proběhněte chodbou do dvojitých dveří naproti a dostanete se do baru. Běžte rovně a kousek doprava ke dvěma mužům šejkovy ochranky. Nechte se od nich zkontrolovat, odevzdejte jim střelné zbraně a pokračujte až k samotnému šejkovi. Shlédněte animaci a poté, co si kufřík odnesou šejkovi muži vydržet, dokud nebude mít telefonický hovor. Až domluví, tak ho sledujte na střechu, uškrťte strunou a tělo odtáhněte dozadu za plechový ventilační systém. Nyní se vraťte dolů pro kufřík s diamanty, stejnou cestou jděte zpět k výtahu (dejte si pozor na kameru v rohu) a nastupte do něj. Zvolte 7. patro a během cesty vylezte na střechu výtahu, kde si odložte kufřík. V 7. patře jděte přímo na sever od výtahů, vylezte ven na balkón a ujistěte se, že vás číšník nesleduje. Pak vylezte po železné konstrukci nahoru na římsu, dejte se doleva a oknem vlezte do chodby. Jděte k pokoji 801, najděte nějaký blízký hlásič požáru a aktivujte ho. Počkejte, až z 801 vyběhne starý muž a vběhněte dovnitř. Vylezte ven na balkón, z něj přeskočte na ten sousední a vstupte do pokoje 803. Schovejte se v ložnici do skříně a počkejte, až se objeví vědec. Zabijte ho pomocí injekce s jedem, potom jděte do koupelny, druhými dveřmi vyjděte přikrčení ven a pomocí sedativ uspěte bodyguarda, který se dívá ven z okna. Jeho tělo schovejte do koupelny, oblečte se do jeho obleku a hlavními dveřmi zamiřte k výtahu. Nastupte do něj, na střeše se převlečte zpět do svých šatů a vezměte si kufřík. Pak sjeďte do přízemí, jděte do kasina a tentokrát pokračujte doleva. Vyhněte se další kameře, projděte dvojitými dveřmi nalevo a doběhněte k autu, u kterého mise končí.

1.11) Mise 10: A Dance With The Devil [s0111]

Jděte rovně, projděte skleněnými dveřmi do budovy a u recepce si promluvte s policistou. Jakmile odejde, tak ho sledujte dozadu do místnosti, uspěte pomocí sedativ a oblečte si jeho uniformu. Tělo pak odtáhněte do malé zadní místnosti a vraťte se zpět k recepci. Od ní pokračujte doprava k druhým dveřím, projděte jimi a po schodech seběhněte na parkoviště. Otočte se doprava, vyběhněte po cestě nahoru a vstupte do místnosti ochranky. V nestřeženém okamžiku vytáhněte z videorekordéru kazetu, opusťte místnost a seběhněte dolů. Dejte se doprava, proběhněte na konec parkoviště a sejděte o podlaží níž. Hned jak sejdete dolů, tak jděte doprava k dodávce a ujistěte se, že vás nikdo nesleduje. V tu chvíli si oblečte nebeský kostým, jděte zpět a u pravého výtahu se nechte zkontrolovat ochrankou. Poté vstupte do výtahu, vyjeďte nahoru a doběhněte k pódiu. Od něj se dejte vlevo na chodbu a jděte na záchodky. Počkejte, až se objeví muž ve žlutém saku, uškrťte ho a tělo nechte v kabince. Následně se převlékněte do jeho šatů, seberte kufřík a opusťte toalety. V novém převleku utíkejte do místnosti v jihovýchodním rohu mapy, prozkoumejte laptop na stole a schovejte se za dveře. Počkejte, až do místnosti přijde Eve (žena v kostýmu anděla), zavřete dveře a zabijte ji. Tělo odtáhněte dozadu za stůl a vraťte se k výtahu. Jakmile do něj nastoupíte, tak sjeďte dolů a během cesty vylezte na střechu výtahu. Až budete dole, tak přelezte na střechu druhého výtahu, odložte si zde kufřík a seskočte dolů do kabinky. Poté použijte ovládací panel a sjeďte dolů na party v pekle. Doběhněte po chodbě až do místnosti s vysokozdvižným vozíkem, od něj se dejte vpravo a jděte k panelu, který ovládá ohnivou show Vaany. Jakmile se nebude nikdo dívat, tak panel přeprogramujte a jděte chodbou nazpět. Po cestě se zastavte u okna a dívejte se na plošinu v zadní části místnosti. Po chvíli se objeví Vaana a spustí svou show. Po její smrti jděte nazpět a v rohu chodby si povšimněte barmana v červeném. Ten vás okamžitě pozná a vyzve vás na souboj dvou nejlepších zabijáků na světě. Sledujte ho tedy do mučící místnosti, vyslechněte si jeho proslov a vezměte si jednu ze zbraní. Poté ho zabijte a vraťte se zpět do výtahu. Nahoře na střeše si vezměte kufřík a vyjeďte do garáží. Jakmile se výtah zastaví, tak si to namiřte rovně, seběhněte níže a po vaší levici uvidíte modrou dodávku. Nastupte do ní a ukončete misi. 

1.12) Mise 11: Amendment XXV [s0112]

Sledujte turisty, vstupte do budovy a projděte detektorem kovů. Pokračujte rovně ke dveřím, u kterých stojí voják a jděte na toalety nalevo. Schovejte se za dveře, uspěte průvodce, který se objeví a převlékněte se do jeho šatů. Poté opusťte toalety a projděte dvojitými dveřmi nalevo. Projděte dveřmi po vaší levici do místnosti ochranky, ze stolku si vezměte kartu a z videa vytáhněte videokazetu. Vraťte se zpět na chodbu a dveřmi nalevo vstupte do jídelny. Dejte se rovně do dlouhé chodby, držte se po pravé straně a projděte prvními dveřmi, na které narazíte. Vyběhněte po schodech na střechu, utíkejte k žebříku a vylezte po něm pod horní okraj lešení. Počkejte, až jeden dělník odejde a druhý k vám bude zády, pak vylezte nahoru a prolezte oknem do chodby. Projděte prvními dveřmi nalevo, odbočte doprava a vstupte do místnosti v jihozápadním rohu mapy. Dejte si pozor, aby místností neprocházel hlídkující voják a převlékněte se do dělnického úboru. Poté vylezte ven oknem, slezte po žebříku dolů a před hromadu trubek mezi dvěma větracími šachtami položte minu. Utíkejte po střeše kupředu a počkejte u dveří na agenta. Jakmile k vám bude stát zády, tak ho uspěte, tělo odtáhněte dozadu za půlkruhový oblouk a oblečte si jeho oblek. Vezměte si od něj kartu, s její pomocí otevřete dveře a vstupte do chodby. Jedinou možnou cestou doběhněte ke schodišti, seběhněte dolů a utíkejte na konec východní chodby. Vyjděte ven, zahněte doleva a pod zastřešenou částí zamiřte do dvojitých dveří na konci. Projděte chodbou, vyběhněte nahoru po schodech a jděte do pokoje nalevo od kruhové místnosti (podívejte se do mapy). Počkejte, až dorazí viceprezident, uškrťte ho strunou a tělo schovejte do bedny vedle klavíru. Nyní se vraťte přes venkovní část zpět do západní budovy a podle mapy zamiřte do oválné pracovny, která se nachází v jihovýchodním rohu. Po zhlédnutí rozhovoru s vaším protivníkem ho sledujte na střechu, kde jste položili minu. Jakmile u ní bude stát, tak ji odpalte a jděte zpět na začátek tohoto kola. Na toaletách se převlékněte zpět do svých šatů a u brány ukončete misi.

1.13) Epilog: Requiem [s0113]

Jakmile budete sledovat titulky, tak mačkejte šipku dopředu a agent 47 se probudí z omámení sérem. Postřílejte všechny agenty, vyběhněte ven z budovy a doběhněte na konec cesty, kde na vás čeká muž na kolečkovém křesle. Zabijte jeho i zbylé agenty a shlédněte závěrečnou animaci celé hry.

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..