2

Návod Castlevania: Lords of Shadow

Sekce


1) Ovládání [s01]

2) Návod [s02]
    2.1) Kapitola I [s0201]
    2.2) Kapitola II [s0202]
    2.3) Kapitola III [s0203]
    2.4) Kapitola IV [s0204]
    2.5) Kapitola V [s0205]
    2.6) Kapitola VI [s0206]
    2.7) Kapitola VII [s0207]
    2.8) Kapitola VIII [s0208]
    2.9) Kapitola IX [s0209]
    2.10) Kapitola X [s0210]
    2.11) Kapitola XI [s0211]
    2.12) Kapitola XII [s0212]
3) Drahokamy a archy bratrstva [s03]
4) Zkoušky [s04]
5) Přehled pohybů a útoků [s05]
    5.1) Základní pohyby [s0501]
    5.2) Pokročilé pohyby [s0502]
    5.3) Sekundární zbraně [s0503]
    5.4) Sílý relikvií [s0504]
6) Relikvie [s06]
7) Monstra a jejich slabiny [s07]

1) Ovládání [s01]

 
Levý analog
Pohyb postavy
Levý analog (zmáčknutí)
Absorbce magie světla
Pravý analog
Absorbce magie temnoty
D-pad
Výběr sekundární zbraně
A
Skok
B
Sekundární zbraň
X
Přímý útok
Y
Plošný útok
RB
Aktivace / deaktivace magie temnoty
RT
Chytnutní, použití
LB
Aktivace / deaktivace magie světla
LT
Blok, uhýbání
Back
Kniha cestovatele
Start
Menu hry


2) Návod [s02]

 
Uvítání ve vesnici

2.1) Kapitola I [s0201]


Besieged Village

Hned na začátku porazte několik vlkodlaků, pak utíkejte k fontáně zdraví a zmáčkněte RT, čímž si ho doplníte. Na scéně se objeví další vlkodlak, zabijte ho a seberte stříbrné dýky, které po něm zůstanou. Objeví se další vlkodlaci, na kterých si můžete odzkoušet jak dýky, tak chytání nepřátel a po jejich zabití se objeví hláška o zkušenostech. Zabijte tedy další pětici nepřátel, získejte 25 zkušeností a otevřete knihu cestovatele tlačítkem Back. Zvolte Advanced Moves, vyberte poslední schopnost Guillotine a kupte si ji. Potom zabijte několik další vlkodlaků, shlédněte animaci a po jejím skončení mačkejte akční tlačítko. Následně zblokujte několik útoků obřího vlkodlaka pomocí LT a jakmile se objevíte nezblokovatelná rána, tak uhněte (LT + pohyb analogem). Poté na něj útočte, dokud mu neuberete skoro všechno jeho zdraví a on uteče na skálu, kde se mu za měsičního svitu začne doplňovat zdraví. Hned jak budete moci, tak zmáčkněte RT a Gabriel vezme kůl do svých rukou. V tu chvíli proti vám skočí vlkodlak a kolo po krátké sekvenci skončí.
 
Hunting Path
 

Toto kolo se převážně odehrává na zádech koně. Jakmile se na scéně objeví nepřátelé, tak nejprve mačkáním Y zabijte oba vlkodlaky a poté pomocí X začněte útočit na Wargy. Pokud vás shodí dolů, tak zmáčkněte akční tlačítko ve chvíli, kdy pohyblivý kruh překoná hranice toho stojícího a nasedněte tak zpět na koně. Zbavte se obou Wargů a shlédněte animaci, při které spadne Gabriel z koně. Poté se na scéně objeví vlkodlak a vy můžete vyzkoušet protiútok. Ten uděláte tak, že zmáčknete LT těsně předtím, než vás nepřítel zasáhne a potom budete mačkat X. Vypořádejte se s vlkodlaky, opět nasedněte na koně a zabijte další dva osedlané Wargy. Poté už se jen vypořádejte s útočníky na zemi a shlédněte sekvenci, která ukončí tuto část.

The Dead Bog
Krušné začátky


Utíkejte po cestě kupředu, prohledejte těla rytířů a zachyťte se římsy nalevo. Po ní přeručkujte doprava, přeskočte na další a pomocí šipky dolů a tlačítka A se spusťte na zem. Jděte dopředu a na scéně se objeví několik goblinů. Pomocí RT seberte granát, který hodíte po nejbližším goblinovi, následně jich pár zabijte a pokračujte přes močál dál. Zde se držte pouze v tmavých uličkách, protože pokud šlápnete mimo trasu, tak vás začnou zabíjet jedovaté výpary. Až se vás pokusí mrtvoly stáhnout pod hladinu, tak odrazte jejich útok a na rozcestí se dejte dál po schodech napravo.  Utíkejte na konec cesty, seskočte dolů ze skály a pokračujte rovně. Jděte pořád za nosem, zabíjejte gobliny, kteří vás napadnou a dostanete se ke stromu. Chytněte goblina, zmáčkněte A, čímž ho zabijete a ze země seberte granát, který vrhněte proti stromu. Tento postup ještě jednou zopakujte, přejděte přes spadlý strom a projděte bažinou. Potom si pročistěte cestu k dalšímu rozcestí a vyběhněte po schodech nalevo (pokud si potřebujete doplnit zdraví, tak utíkejte rovně a narazíte na fontánu s doplněním zdraví). Utíkejte k levé straně budovy, vyskákejte nahoru po římsách a dostanete se do budovy. Zde prozkoumejte náhrobek a Gabriel automaticky získá vylepšení s názvem Hook Tip. Jděte k zadní stěně kobky, zmáčkněte RT a vyšplhejte nahoru. Poté zmáčkněte X nebo Y a Gabriel prorazí oknem ven, kde na vás bude čekat další boss. Hned na začátku přeskočte jeho tlakovou vlnu a začněte do něj řezat hlava nehlava. Stejně jako v případě souboje s Wargem používejte úhyby do stran a blokování úderů, několikrát ho zasáhněte a v případě další tlakové vlny ji přeskočte. Poté mu uberte téměř všechen život a jakmile ho omráčíte, tak utíkejte k němu a zmáčkněte RT. Bude následovat akční sekvence, ve které mačkejte příslušná tlačítka a po jeho zabití si z truhly vezměte vylepšení dýk. Poté jděte ke stromu, zmáčkněte RT a dostaňte se přes plot. Doběhněte ke zničenému schodišti, přeskočte na další plošinu a spusťte se po římsách dolů. Poté přeskočte na římsu napravo, rychle přeručkujte doprava za roh a chyťte se záchytného bodu pomocí RT. Slaňte dolů, přeskočte doprava na další plošinu a vytáhněte se nahoru. Zde se zachyťte dalšího bodu, vytáhněte se nahoru a dostaňte se na pevnou zem. Následně se přehoupněte doprava na další plošinu, pokračujte dál a po několika skocích se dostanete do chrámu, kde mi level končí. 
 
Pan´s Temple

Hned na začátku aktivujte první blikající runu nalevo, utíkejte kupředu a počkejte, až vás kamera bude snímat zepředu. Jděte dál a po pár krocích aktivujte druhou runu napravo. Pak prozkoumejte tělo mrtvého vojáka, jděte doprava a jakmile to bude vypadat, že nejde jít dál, tak vyskočte nahoru. Dostanete se ke třetí runě, kterou aktivujte, vraťte se o obraz zpět a vydejte se dál. Poté aktivujte čtvrtou runu, proběhněte skrze velkou díru ve stromě a poté objevíte poslední runu napravo. Utíkejte dozadu k zelené bráně, aktivujte amulet nalevo a zadejte runy podle vyobrazení napravo. Následně vyběhněte nahoru po cestičce, vstupte do části, kde se setkáte s Panem a v  hádance aktivujte jednotlivé kruhy ve směru hodinových ručiček takto: vnější, vnitřní, vnější, prostřední a nakonec vnitřní. Tím hádanku vyřešíte a dohrajete level.

Oblivion Lake

Uličkou utíkejte kupředu, doběhněte k jezeru a seskočte na něj. Po několika metrech shlédněte animaci a započne souboj s prvním skutečným bossem – Ledovým Titánem. Přibližte se k němu, vyhýbejte se jeho útokům a poté dvakrát bouchne levou rukou do ledu. Při druhém úderu mu ruka uvízne v ledu a tak k ní utíkejte a zmáčkněte RT. Nyní přeručkujte doprava, vyskočte nahoru, pak doleva a zase nahoru, přičemž vždy když se začne hýbat, tak držte RT, aby se Gabriel na titánovy udržel. Potom ručkujte neustále doprava až k runě a mačkejte u ní X, dokud ji nezničíte. Poté se dostanete na jeho předloktí a budete muset uhnout jeho druhé ruce. Uskočte před ní, otočte se k ní a zmáčkněte RT, čímž se dostanete na horní část dlaně. Až se ruka bude vracet zpět, tak z ní přeskočte na hrudník (opět RT), přeručkujte doleva a začněte rozbíjet druhou runu. Po několik zásazích zaregistrujete pohyb levé ruky obra a tak uskočte doprava a vyhněte se jí. Pokračujte dál, dokud nezničíte druhou runu a až se vám to podaří, tak se obr předkloní. Jakmile se bude lesknout brada, tak se přehoupněte dozadu na záda, spusťte dolů a ručkujte doprava k třetí runě. Tu rovněž rozbijte, přičemž si dejte pozor na ruku, která vás bude chtít seshora shodit, pak vyskákejte uvolněnou cestou nahoru k zátylku a přehoupněte se na něj. Nyní už jen přeručkujte k pravé části hlavy a rozbijte poslední runu (opět dejte pozor na ruku, která vás bude chtít setřást). 
 

2.2) Kapitola II [s0202]

 

Enchanted Forest

Utíkejte k útesu, spusťte se na římsu a poté dolů na plošinu pod vámi. Následně se chytněte další římsy, slaňte a jakmile uvidíte nalevo další svítící bod, tak se přehoupněte doleva. Poté pokračujte až dolů k vodopádu, od něja pokračujte směrem ke kameře a doprava po cestičce. Zabijte vlkodlaka, který na vás zaútočí, stisknutím levého analogu absorbujte orby pro magii světla a utíkejte dál. Aktivujte magii světla (LB), zabijte druhého vlkodlaka a zjistíte, jak funguje. Následně seskočte dolů, doběhněte k fontáně s orby a doplňte si magii světla. Nyní zamiřte kupředu, probojujte se mezi skalami a zvolte pravou cestu. U díry v zemi seskočte dolů, po troskách napravo vylezte zpět nahoru a kousek dál strhněte strom. Přehoupněte se na druhou stranu, vylezte po stěně nahoru a utíkejte dozadu ke zdi. Podél ní se vydejte doleva, přeběhněte přes malý kamenný můstek a jděte k budově vzadu. Po ní vylezte nahoru, proskočte kruhovým otvorem a na nádvoří prohledejte tělo rytíře. Na scéně se objeví Warg a vy si můžete povšimnout nového ukazatele ve spodní části obrazovky. Ten se vám bude každým úspěšným zásahem naplňovat a ve chvíli kdy se dokončí, tak každý další zásah nepřítele uvolní neutrální orby. Ty pak můžete nasát a použít s libovolným typem magie. Zabijte tedy Warga, následně se na scéně objeví goblini a s pomocí jejich granátů zničte dveře v zadní části. Vydejte se dál, kolem obřího pařezu jděte doleva a vytáhněte se po římsách nahoru. Zachyťte se zářícího bodu nad vámi, ručkujte, co nejdál doprav a přehoupněte se na pevnou zem. Nakonec už se jen zachyťte větve a skočte do útrob obřího pařezu, kde pro vás úroveň končí.

 

Underground Caves

Jeskynním tunelem se vydejte kupředu, u vodopádu se spusťte dolů na římsu a ručkujte doleva. Poté vyskákejte nahoru, pokračujte doleva za roh a zmáčknutím A skočte dozadu. Shlédněte animaci, mačkejte akční tlačítko a odrazte pavoučí útok. Poté ho zabijte, utíkejte k zadnímu průchodu a zachytněte se zářícího bodu. Po skalní stěně se vytáhněte nahoru, proběhněte další chodbou a na stěně uvidíte další záchytný bod. S jeho pomocí se spusťte dolů na pevnou půdu pod nohama a zabijte několik vlkodlaků a dalšího pavouka. Nyní si můžete vybrat jednu ze dvou cest. Vyberte si protentokrát tu nalevo, po skalních římsách přeskákejte na druhou stranu a vzadu u skály uvidíte dřevěný totem. S ním momentálně nic neuděláte, takže utíkejte dál, doběhněte k blikajícím vratům a na scéně se objeví goblini. Pomocí granátů zničte dveře, pak zabijte gobliny a nově zpřístupněnou chodbou běžte na konec útesu, kde najdete tělo vojáka, po jehož prohledání najde Gabriel první ze dvou klíčů. Nyní se vraťte zpět k rozcestí, kde jste se dříve vydali vlevo a tentokrát pokračujte vpravo. Spusťte se dolů, zachyťte se římsy a přeskákejte doprava. Po cestě utíkejte dál, přejděte přes pavučinu na druhou stranu a prozkoumejte tělo vojáka. Poté jděte doleva, seskočte do další větší části a přejděte přes další pavučinu, kterou vidíte nalevo. Zbavte se pavouka, vyskočte na skálu napravo a chytněte se římsy. Pokračujte doleva, vytáhněte se nahoru a chodbou nalevo zamiřte k propasti. U ní se přehoupněte na druhou stranu, od mrtvého vojáka seberte druhý klíč a seskočte dolů. Oba klíče vložte na vyznačená místa po stranách dveří, vstupte dovnitř a Gabriel získá další vylepšení kříže nazvané Spiked Chain (ostnatý řetěz). S ním se vydejte dál a dojdete k druhému totemu. Zmáčkněte RT, pak kývejte levou analogovou páčkou dopředu a dozadu a zničte ho. Nakonec už jen doběhněte na konec tunelu a chytněte se bodu nad vámi. 
Tajemná maska

Labyrinth Entrance

Seskočte dolů, utíkejte dozadu k obrněným vratům a prozkoumejte je. Na scéně se objeví bojové prase Warthog, které začněte řezat a až ho omráčíte (bude zářit), tak ho i osedlejte. Nejprve s ním zničte vrata tím, že do nich bude nabíhávat, pak ho uškrťte pomocí RT + LT a uvolněnou cestou zamiřte dál. Po dřevěných trámech na stěně nalevo vylezte nahoru, zachyťte se bodu nad vámi a vytáhněte se na hradby. Kousek dál přejděte opatrně po dřevěných trámech na druhou stranu, pak skočte na římsu nalevo a ručkujte pořád doleva. Nakonec se spusťte na pevnou zem, chyťte se osvícené římsy a poté záchytného bodu nad vámi. Spusťte se o kousek níž, zmáčkněte X nebo Y, čímž se odrazíte od stěny a poté A ke skoku. Po schodech seběhněte na malé nádvoří, zbavte se vlkodlaků a začněte otáčet mechanickou pákou. Až se mříž vytáhne nahoru, tak vyběhněte ven na nádvoří plné soch a shlédněte krátkou sekvenci. Potom přeběhněte na druhou stranu nádvoří, vstupte do budovy a utíkejte na sever. Přeskočte malou propast, vyběhněte ven a tam vás přepadnou goblini. Zabijte toho, který nese dřevěný kůl, pak i ty ostatní a na scéně se objeví velký vlkodlak, kterého rovněž zabijte. Ze země seberte kůl, vložte ho do buvolí hlavy a otáčeje jím proti směru hodinových ručiček. Následně už jen shlédněte závěrečné video tohoto kola a také statistiky.

Waterfalls of Agharta

Utíkejte kousek dopředu, odbočte do chodby vpravo a seskočte na velkou plošinu. Zde osedlejte pavouka, vydejte se doprava ke stromu a zmáčkněte Y. Poté mačkejte akční tlačítko, strhněte strom a pavouka uškrťte (RT + LT). Následně se přehoupněte na útes napravo, běžte k vodopádu a spusťte se dolů na římsu. Přeručkujte směrem doleva, přeskočte na zem a vylezte nahoru. Utíkejte k polorozpadlému mostu, chytněte se modrého bodu na větvi a zabijte většího vlkodlaka. Následně se chytněte skalní římsy, zachyťte se řetězem bou nad vámi a přehoupněte se doleva na zem. Poté pokračujte dál k průchodu, projděte jím na druhou stranu a zneškodněte skupinku vlkodlaků. Doběhněte na konec útesu, stáhněte dolů obří kamennou hlavu a stoupněte si na ní. Pomocí řetězu se zhoupněte ke stěně napravo, slaňte dolů a seskočte na zem. Utíkejte dál, použijte další záchytný bod a shlédněte animaci, po jejímž skončení se vymaňte ze sevření Trolla. Toho následně řežte hlava nehlava a jakmile ho omráčíte, tak si ho osedlejte. S jeho pomocí zničte velký kus skály, pak ho uškrťte a přehoupněte se na druhou stranu. Dle potřeby si doplňte zdraví ve fontáně, levou chodbou utíkejte dál a zničte dřevěný totem. Na plošině se zbavte vlkodlaků, utíkejte do levého zadního rohu plošiny a vyskočte na římsu. Pak ručkujte doleva, přeskočte na protější stranu vodopádů a spusťte se na zem. Poté utíkejte dál, chytněte se zářícího bodu nad vámi a vylezte nahoru. Vypořádejte se s pavoukem, naskočte na něj a utíkejte k rozpadlému mostu. U něj zmáčkněte Y, vytvořte most z pavučiny a pavouka se zbavte. Přejděte na druhou stranu, vstupte do budovy a zničte sousoší tří postav. Poté shlédněte animaci, v níž získáte amulet magie stínu, vyběhněte ven a utíkejte k fontáně napravo. Zmáčknutím pravé analogové páčky načerpejte orby pro magii stínů, vraťte se zpět do budovy a utíkejte dozadu k mříži. Pomocí RB aktivujte novou magii, aktivujte panel nalevo a vyběhněte ven. Zde už se jen vypořádejte s vlkodlaky a po římsách a záchytných bodech pokračujte až do horní části skal.  

Agharta

Jděte doprava ke zničenému mostu, skočte do prázdna a na poslední chvíli se zachyťte bodu, čímž se dostanete na druhou stranu. Potom pokračujte rovně, dolů ke kameře a doprava, až k dalšímu bodu. S jeho pomocí se přehoupněte na otevřené prostranství, jděte na sever ke zničenému dřevěnému mostu a tlačítkem RT ho prozkoumejte. Poté si osedlejte Warga, který se objeví na scéně a přeskočte na druhou stranu propasti (dvakrát zmáčkněte šipku ve stejném směru, aby se rozběhl a poté tlačítko A). Utíkejte s ním kupředu, odbočte doleva a přeskočte další propast. Na druhé straně ho uškrťte, vytáhněte se na římsu napravo a na druhé straně seskočte dolů. Poté se vypořádejte s malými trolly, osedlejte si toho velkého a pokračujte směrem na západ. Seskočte dolů, kousek dál rozbijte vrata a doběhněte k rozcestí. Z něj zamiřte dál na sever, uškrťte trolla a vylezte nahoru. Poté osedlejte druhého Warga, po cestě přeskočte tři rozpadlé mosty a vylezte s ním nahoru po zarostlé stěně. Nakonec ho uškrťte, spusťte se dolů na římsu a chyťte modrého bodu nad vámi.

Dark Dungeon

Spusťte se o kousek níž, přeskočte na římsu a ručkujte doleva. U vodopádu se spusťte dolů, pak přeskočte na druhou stranu, zhoupněte se po dvou záchytných bodech a skočte na další římsu. Po ní se vydejte vpravo, slaňte o kousek níž a pomocí odrazu od stěny přeskočte na pevnou zem. Na konci skočte na římsu, dejte se doprava a spusťte dolů na pevnou zem. Pokračujte dozadu do jeskyně, vyběhněte po schodech nahoru a shlédněte animaci s dívkou. Poté před sebou uvidíte dva mechanismy a tak budete muset najít runové klíče. Dejte se cestou doleva, dojděte k místu, kde vás napadnou gremlini a zbavte se jich. Pak prohledejte mrtvolu, seberte runový klíč a vraťte se zpět k mechanismům. Do otvoru nalevo vložte klíč, vyběhněte na vysunutou část mostu a zamiřte do jeskyně napravo. Zde prozkoumejte zamčenou bránu, osedlejte si pavouka, který se objeví a s jeho pomocí bránu otevřete (zmáčkněte Y a poté mačkejte příslušné tlačítko na obrazovce). Potom ho uškrťte, projděte otvorem na druhou stranu a od mrtvoly seberte klíč. Pokud potřebujete, tak si doplňte životy a vraťte se zpátky k mechanismu, kde umístěte druhý klíč do příslušného otvoru. Přeběhněte přes most na druhou stranu, doběhněte ke stěně a vylezte až úplně nahoru. Zde si nejprve doplňte magii v blízké fontánce, pak se vypořádejte s gremliny a shlédněte závěrečnou animaci.

Sanctuary Entrance

Jděte kousek dozadu, pak doleva a vyběhněte po schodech nahoru. Proskočte troskami, zabijte několik vlkodlaků a na konci cesty vylezte na římsu nalevo. Z ní se vytáhněte nahoru, utíkejte doleva a pomocí bodu se přehoupněte na druhou stranu. Následně zabijte další smečku, utíkejte směrem k obrazovce a prohledejte fialově zářící objekt, ze kterého získáte první úlomek krystalu. Vydejte se dál, na konci cesty se vytáhněte nahoru za pomoci modrého bodu a utíkejte kupředu. Po schodech nalevo pokračujte dál, seskočte dolů a doběhněte k propasti, kde vás přepadne skupinka vlkodlaků. Zbavte se jich, po římsách napravo přeskákejte na druhou stranu propasti a spusťte se dolů. Seberte druhý úlomek zářícího krystalu, vraťte se

Lord Brauner

po římsách na opačnou stranu propasti a utíkejte nazpět. Poté vylezte na další římsu na pravé stěně, chytněte se bodu nad vámi a vylezte o kousek výš. Odrazte se od stěny, přeskočte doleva a tam se zachytněte k dalšímu bodu, od kterého pokračujte doprava na římsu. Dostaňte se na pevnou zem, rychle přeběhněte přes propadající se podlahu a skočte na plošinu napravo. Z ní pak dál na římsu a přeručkujte doleva. Přeskočte na opačnou stranu, opatrně pokračujte vpravo a spusťte se na zem. Doběhněte na malé nádvoří, zabijte trojici velkých vlkodlaků, která vás zde napadne, a vytáhněte se nahoru přes římsu v pravém zadním rohu. Napravo přeskočte další malou díru, vylezte o další patro výš a utíkejte směrem k obrazovce. Po sebrání třetí úlomku utíkejte dál seskočte na nádvoří a v rohu najdete poslední úlomek. Nyní když jste konečně našli všechny 4 úlomky, tak máte složený krystal temnoty (Dark Crystal). Počkejte, až se na scéně objeví velký troll, oslabte ho a následně osedlejte. S jeho pomocí rozbijte zářící sochu, poté ho uškrťte a uvolněnou cestou se dostanete na nádvoří, kde tato kapitola začínala. Utíkejte k první soše, zmáčkněte u ní RT a Gabriel do ní vloží temný krystal. Poté si ho vezměte zpět, proběhněte otevřenými vraty a vložte krystal do zadní sochy. Tou otáčejte tak dlouho, dokud se paprsek neodrazí na tu naproti a běžte k ní. Druhou sochu otočte tak, aby paprsek směřoval na tu třetí se zrcadlem, a tu musíte natočit směrem vratům před vámi. Jakmile se otevřou, tak máte puzzle vyřešený a můžete ukončit kapitolu.


Sanctuary Of Titans

Počkejte, až po vás titán hodí kus skály, chyťte ho pomocí RT a hoďte ji po něm zpět tím, že budete točit levou analogovou páčkou proti směru hodinových ručiček. Až ho srazíte do kolen, tak k němu utíkejte, chyťte se levé nohy (z vašeho pohledu je napravo) a vylezte až nahoru. Potom se přehoupněte na druhou nohu, spusťte se dolů ke koleni a zničte první pečeť. Hned jak to uděláte, tak se spusťte dolů, čímž se vyhnete titánově ruce a následně se jí pomocí RT chytněte. Držte se zápěstí, shlédněte animaci a vyskákejte nahoru k loktu, kde zničte druhou pečeť. Poté se spusťte dolů, zachyťte se ruky, která se vás snaží setřást a až titán bouchne do země a vy spadnete dolů, tak na něj rychle naskočte zpět. Vylezte nahoru k třetí pečeti, kterou rozbijte, ihned poté vyskočte o dva stupínky nahoru a vyhněte se útoku. Počkejte, až kolem vás poletí zářící kus skály, skočte na něj a poté na hlavu titána. Pokračujte nahoru k poslední pečeti, několikrát ji zasáhněte a spustí se animace. V ní buďte připraveni na zmáčknutí jednoho z tlačítek, zničte poslední pečeť a dorazte tak i druhého titána, který vám stál v cestě.

The Black Knight

Hned jak souboj začne, tak rytíře sečte hlava nehlava a vyhýbejte se jeho útokům. Ty jsou přímočaré a tak není problém uhýbat před nimi do stran. Poté, co mu uberete dostatek zdraví, tak začne blikat a vy musíte zmáčknout RT a k tomu vybrané tlačítko ovladače, čímž ho připravíte o část zbroje. Tento postup opakujte, zničte mu i druhou část brnění a on přijde s novým útokem, kdy bouchne do země a vytvoří černou hmotu, která vás pronásleduje. Snažte se jí tedy vyhýbat, nadále útočte a zničte mu třetí a následně i čtvrtou část zbroje. Až se vám to podaří a sundáte mu masku, tak získáte novou relikvii v podobě temné rukavice a ukončíte kapitolu.
 
 

2.3) Kapitola III [s0203]


The Three Towers


Utíkejte k obří soše, pomocí LT + podržení X nabijte ránu a bouchněte do ní. Posuňte ji až k bráně, poté vylezte nahoru na římsu napravo a seskočte na pevnou zem. Utíkejte směrem dolů k obrazovce, zabijte skupinku vlkodlaků a nalevo si doplňte magii. Vzadu nalevo vylezte na římsu, přeskočte zeď a dostanete se zpět k velké soše. Aktivujte si magii stínu, pomocí rukavice do ní udeřte a dostaňte ji na okraj útesu. Pak se přehoupněte na druhou stranu, utíkejte kupředu a poté směrem k obrazovce, kde objevíte temný krystal. Po jeho přisvojení běžte na sever, přeskočte po ostrůvcích směrem na východ a přeručkujte po římse. Pak se přehoupněte na protější bod a vytáhněte na nádvoří, kde zabijte několik vlkodlaků. Na scéně se objeví víly a vy tak získáte novou relikvii a přístup do další části. Utíkejte kupředu, přistupte k hlavě býka a otáčejte

Vstup do neznáma.

kůlem tak dlouho, dokud se nespustí mříže vzadu. Pak vstupte do menšího chrámu a uvidíte blikající dveře, které mohou být otevřeny, pokud získáte tři víly. Dejte se tedy doleva, na konci si osedlejte Warga a s ním zamiřte na východ. Pročistěte si s ním cestu od dotěrných vlkodlaků, na konci vyskákejte nahoru po vinné révě a poté ho uškrťte. První chodbou nalevo utíkejte k fontáně, doplňte si zdraví a vraťte se dovnitř. Vzadu uvidíte propast nalevo a cestu ven napravo. Utíkejte tedy doprava, přeskočte propast a zabijte vlkodlaky. Poté otáčejte mechanismem, dokud se nezvedne brána, vstupte do věže a nalevo se zachyťte bodu. Gabriel vyskočí ven, kde se musíte zachytit dalšího bodu vysoko nad vámi, pak vylezte nahoru a dejte se po římse vlevo. Na samotném vrcholu prozkoumete zelený kámen a získáte první vílu. S ní utíkejte směrem k obrazovce, doplňte si magii a po stěně se spusťte dolů do místnosti, kterou jste před chvílí opustili. Na stěně uvidíte tři pláty, které musíte správně aktivovat. Použijte magii světla na levý plát, poté magii stínu na ten prostřední a pravý a vyřešíte hádanku. Vyběhněte ven, zhoupněte se přes obrovský monument na druhou stranu a dostanete se do další věže. Napravo si všimněte zavřené brány a utíkejte vlevo. Na konci před mříží seberte ze země kůl, vraťte se s ním k bráně a vložte ho do mechanismu. Nejprve zabijte otravného vlkodlaka, který se objeví na scéně, poté otáčejte kůl, dokud se brána neotevře a po venkovních římsách vylezte na vrchol druhé věže, kde najdete další vílu. Pak se vraťte zpátky dolů, vytáhněte kůl z mechanismu a utíkejte doleva. Těsně před mříží ho vložte do druhého a mříž s ním spusťte dolů. Přes bod se přehoupněte na plošinu doleva, vytáhněte se nahoru na římsu a ručkujte doleva. Pokračujte na vrchol třetí věže, seberte třetí vílu a po pravé stěně věže slezte na pevnou zem. Z balkónu se dostanete do známé místnosti, takže utíkejte dopředu a spusťte se do propasti nalevo. Jakmile se chytnete římsy, tak přeručkujte za roh vlevo a bezpečně se spuťte dolů. Vyběhněte na nádvoří, začněte otáčet soustrojím ve středu a napadnou vás tři velcí vlkodlaci, kteří ho zničí. Postupně je tedy zabijte, utíkejte do pravého zadního rohu a strhněte zeď tím, že zatáhnete za dřevěný trám, který vyčnívá ze zdi. Nakonec vyskákejte po římsách nahoru, utíkejte k zářícím dveřím a pomocí tlačítka RT u nich vypusťte víly. 


The Dark Lord of the Lycans


Seběhněte po schodech dolů, doplňte si zdraví a magii z fontány a skočte na plošinu, kde se odehraje scéna s Cornellem. Nejprve se vyhýbejte jeho útokům pomocí úskoků a až bouchne do země, tak přeskočte tlakovou vlnu. Pokud máte u sebe stříbrné dýky, tak si je šetřete až na druhou část souboje a ve volných chvílích do něj řežte hlava nehlava. Až mu uberete všechno zdraví, tak se spustí animace a bude následovat druhá část souboje, ve které Cornell nabere podobu obrovského vlkodlaka. Ten pokračuje ve stejném duchu a navíc přidá ryché výpady kupředu díky speciálním cyklónovým botám. Uberte mu asi 90% zdraví a stane se nezranitelným. Po zhlédnutí dané sekvence se mu zbytečně nepřibližujte pod nohy a místo toho útočte na okolní sochy, které postupně zničte. Potom už jen mačkejte akční tlačítka, dorazte Cornella a pomocí sprintu přeskočte jámu. Nakonec se vytáhněte nahoru na skalní římsu a shlédněte animaci.


2.4) Kapitola IV [s0204]


Mountain Fortress


Když na velikosti nezáleží…
Utíkejte kupředu, shlédněte animaci a u fontány si doplňte magii. Potom doběhněte k vratům, stoupněte si před ně a aktivujte si magii stínu. Zmáčkněte LT + analogovou páčku směrem k bráně a pomocí nové schopnosti vrata rozbijte. Utíkejte kupředu, z rozcestí se dejte vlevo a spusťte se dolů na římsu. Přeručkujte doleva, na konci přeskočte na druhou stranu a vytáhněte se nahoru, kde zlikvidujte několik malých trollů. Následně sprintujte směrem k propasti, přeskočte ji a dejte se vlevo. Chytněte se skalního bodu, přehoupněte se doleva a seskočte na pevnou zem. Utíkejte po cestičce dál, s rozběhem přeskočte další propast a od mrtvého rytíře seberte svitek. Potom se dejte doleva, vyskákejte nahoru na ochoz a vzadu za stěnou se setkáte s Ogrem. Jděte co nejblíž k sutinám napravo, likvidujte malé trolly a po chvíli se zřítí část ochozu nalevo i sutiny. Přeskočte tedy dál doprava, přehoupněte se na druhou stranu a vypořádejte se s Ogrovou rukou. Držte se od ní neustále dál a ve vhodných chvílích jí zasaďte několik ran. Poté utíkejte dál, využijte další dva záchytné body a dostanete se na plošinu, kde vás čeká konečný střet s bossem tohoto kola. Vyhýbejte se jeho úderům ruky, řežte ho hlava nehlava a uberte mu část života. Jakmile ukazatel zdraví změní barvu, tak se vyhněte následnému úderu, utíkejte k zářící ruce a zmáčkněte RT. Poté mačkejte akční tlačítka a připravte bosse o jedno oko. Poté Ogre vezme do ruky balvan a bude se vás s ním snažit zasáhnout a uštědřit tak i větší poškození. Vyhýbejte se tedy jeho útokům jako v první fázi souboje, uberte mu zbylou část zdraví a připravte ho stejným způsobem o druhé oko. Nyní se vyhněte několika útokům naslepo, počkejte, až se skloní a začne mu zářit hlava. V tu chvíli ho chytněte pomocí RT, mačkejte ve správnou chvíli tlačítka a nabodněte ho na kamenný hrot ve středu této části. Po souboji si doplňte magii, utíkejte doprava a vstupte do budovy. Tou proběhněte až nakonec, vytáhněte se na římsu napravo a použijte záchytný bod na trámu, čímž se dostanete na velké nádvoří. Zabijte malé trolly, pak osedlejte toho velkého a rozbijte bránu v zadní části nádvoří. Po animaci vyběhněte nahoru po schodech a na scéně se objeví malé monstrum s názvem Chupacabras, které vám ukradne všechny vaše relikvie. Vraťte se tedy po schodech dolů, dejte se doleva a vylezte na malé nádvoří. Dejte se doleva, přeběhněte po deskách a vytáhněte nahoru po zdi. Pak přeskočte doprava na dřevěnou konstrukci a po horním trámu přeručkujte doprava. Až budete nad Chupacabrasem, tak se spusťte dolů, chytněte ho tlačítkem RT a dostanete zpět všechny své relikvie. Vraťte se tedy ke schodům, vyběhněte po nich až nahoru a rozbijte velká vrata (aktivujte magii stínu a pak použijte úder ramenem), čímž úspěšně dokončíte tuto úroveň.


The Crow Witch


Vyběhněte po levém schodišti, oknem vyběhněte ven a vylezte na útes napravo. Chytněte se záchytného bodu, vytáhněte se nahoru a pak použijte další. Přeručkujte doleva, stoupněte si dolů pod kruhové okno a vytáhněte se tak, abyste se ho dotýkali nohama. Pak zmáčkněte Y a proskočte jím dovnitř. Uvnitř zabijte trojici Swordmasterů, vyběhněte nahoru po schodech a chytněte se záchytného bodu, čímž se dostanete o patro výš. Tam zabijte další tři útočníky, stoupněte si pod modrý bod a vytáhněte se po stěně až nahoru. Dejte se doprava, vyběhněte ven na balkon a doplňte si magii. Potom vylezte po stěně až na vrchol věže, shlédněte animaci a připravte se na souboj s bossem Crow Witch. Hned jak začne, tak pomocí RT zachyťte vajíčka a vrhněte je zpět proti opeřenci (musíte točit levým analogem proti směru hodinových ručiček). Potom utíkejte k omráčené Crow Witch, zmáčkněte RT a v sekvenci mačkejte akční tlačítko. Čas od času se rovněž zbavte dětí, které se vyklubou z vajíček, jenž dopadnou na zem a celý postup znovu zopakujte. Nakonec už jen bossovi utrhněte hlavu a level skončí.
 

2.5) Kapitola V [s0205]


Veros Woods


Vydejte se kupředu, zabijte dvojici sněžných goblinů a doběhněte do tábora, kde vás okrade Chupacabras. Z tábora se vydejte dál cestou napravo, sledujte zloděje a dostanete se až k dřevěným vratům. Zde si osedlejte kance, následně s ním vrata rozbijte a uškrťte ho. O kousek dál si doplňte zdraví u fontány, prozkoumejte tělo rytíře a napravo vyskočte na římsu. Po ní přeručkujte doleva, vytáhněte se na skalní útes a použijte 1 či 2 víly, čímž odlákáte Chupacabrasovu pozornost. Pak rychle skočte za ním, chytněte ho a získejte zpět všechny své schopnosti. Poté seskočte dolů, vydejte se dál a vyčistěte další tábor. Následně si doplňte magii u fontány, rozbijte kamennou zeď a pokračujte dál k hradu, kde mise skončí.
 
Wygol Village

 

Utíkejte rovně, doběhněte na nádvoří a shlédněte video, během kterého se opět setkáte se Zobekem. Po jeho skončení zabijte několik gholů, postavte se tak, aby mezi vámi a sochou napravo byla jáma a otočte k soše. Zmáčkněte RT, pak stistknutím Y přivolejte Zobeka a společnými silami strhněte sochu, čímž ucpete díru. Poté utíkejte doleva, sochu dotlačte k druhé díře (LT + X) a shoďte ji dovnitř. Potom utíkejte na sever, zlikvidujte ghouly a ramenem prorazte zeď v levém zadním rohu. Uvnitř místnosti si doplňte magii, bouchněte do sochy napravo a tím ji přesunete k poslední jámě. Tu rovněž zasypte, poté aktivujte magii stínu a prorazte bránu. Poté vstupte do krypty, kde získáte další vylepšení v podobě bodce (Stake), použijte ho na mechanismus nalevo a ukončete level.
 

Abbey Catacombs

Utíkejte kupředu do velké jeskyně, shlédněte animaci a vypořádejte se s upíry. V zadní části seberte dřevěný kůl, který zasaďte do mechanismu a otáčejte s ním, dokud se nezvedne mříž. Pomocí Y zavolejte Zobeka a jakmile se ujme kůlu, tak rychle utíkejte do další místnosti. Tam si doplňte magii, utíkejte k soše uprostřed a pod vlivem magie stínu do ní bouchněte pomocí LT + X. Tím socha prorazí mříž a uvolníte tak cestu do předchozí místnosti. Utíkejte tam, pomozte Zobekovi a poté vyjměte kůl. S ním utíkejte do vedlejší místnosti, tam ho zasuňte do levého mechanismu a zvedněte mříž nalevo. Následně kůl znovu vytáhněte, chodbou nalevo se vydejte dál a narazíte na další mechanismu. Tím otáčejte, dokud nepřijede plošina, pak zavolejte na Zobeka a ten mechanismus podrží. Rychle skočte na plošinu, která vás převeze na druhou stranu místnosti, utíkejte směrem k obrazovce a po schodech vyběhněte k prvnímu klíči nalevo. Poté se vraťte za Zobekem, seberte kůl a v předchozí místnosti použijte kůl na pravý mechanismus. Až otevřete druhou mříž, tak vstupte do chodby, na střídačku podpírejte kamenné kvádry, které klesají ze stropu, a na konci seberte druhý klíč. S ním utíkejte nazpět, vložte oba klíče do zámků vedle dveří a po schodech vyběhněte na nádvoří, které je kolem dokola ohraničené mřížemi. Od mechanismu jděte doprava až ke zdi, zničte ji pomocí stínového výpadu ramenem a seberte kůl. Ten vložte zprava do mechanismu na nádvoří, zabijte okolní nepřátele a poté se chopte kůl. Otočte s ním o 270°, zavolejte na Zobeka a až ho chytne, tak utíkejte doprava, pak dolů k obrazovce a skočte do teleportu. Tím vyřešíte puzzle, otevřete bránu a můžete ukončit level.


Abbey Library


Utíkejte kupředu, na rozcestí odbočte vlevo a vstupte do sálu, kde se spustí sekvence. Po jejím skončení na vás zaútočí oživlá brnění, kterým nejprve uberte trochu zdraví, pak je zbavte štítu a nakonec zabijte. Po další animaci se Gabriel dostane do horní části knihovny, kde bouchněte do otočného zrcadla, čímž ho posunete do kuželu světla a poté ho natočte tak, aby se paprsek odrazil do dveří a otevřel je. Pokračujte k druhému paprsku, sledujte ho a na konci odbočte doprava. Mezi knihovnami doběhněte k zrcadlu, které postrčte na konec uličky, vraťte se zpět k druhému paprsku a posuňte do něj blízké zrcadlo. To natočte tak,

Gabriel vs Vlkodlak

aby zamířilo svůj paprsek směrem na severovýchod, kde se odrazí od druhého a otevře dveře. Doběhněte do velkého sálu knihovny, zabijte několik létajících gremlinů a zjistíte, že se zde nachází jeden paprsek a dvě zrcadla. Levé zrcadlo posuňte doprava a následně to pravé přímo do paprsku. Poté otočte pravé tak, aby odrazilo paprsek na to levé a tím odrazte světlo skrz díru v zadní části knihovny. Potom jděte doleva, přeběhněte úzkou uličkou na druhou stranu a dostanete se do menší místnosti. Zde odsuňte zrcadlo do paprsku do chodby vzadu, následně pak směrem dolů od dveří a aktivujte magii stínu. Prorazte dveře napravo, doběhněte k poslednímu zrcadlu a než se pustíte do manipulace s ním, tak zabijte oživlé brnění. Potom zrcadlo posuňte na konec dráhy, rozbijte zeď napravo (opět musíte aktivovat magii stínu a použít náraz ramenem) a paprsek natočte na zrcadlo v zadní chodbě. Nakonec už jen k němu utíkejte, odrazte paprsek dozadu na dveře a proběhněte jimi.


Abbey Tower


Vyběhněte ven, dejte se doprava a vypořádejte se s ghouly i gremliny. Poté vstupte do chodby napravo, utíkejte dozadu a vyběhněte ven. Přeskočte malou propast nalevo, stáhněte si dolů padací most a přeběhněte po něm na malé nádvoří, kde zabijte několik gremlinů. Pomocí mechanismu otevřete bránu, utíkejte dál a skočte na římsu. Přeskákejte doprava za roh, tam se zachyťte bodu nad vámi a vytáhněte se nahoru. Poté přeskočte na další římsu, použijte druhý bod a nahoře se přehoupněte směrem doprava. Dostanete se části, kde vás bude kamera snímat shora. Tou jen proběhněte dozadu a s rozběhem skočte na římsu, které se Gabriel zachytí. Přeručkujte kousek doprava, přeskočte na protější stěnu a z ní po pár metrech zase nazpátek. Následně se dostaňte za roh, rychle vyskočte nad římsu nad vámi a zachyťte se bodu. Poté se rozhoupejte, skočte naprázdno směrem doleva a zachyťte se dalšího bodu, který je za rohem. Potom se vytáhněte nahoru, pokračujte dál k oknu a prokopněte ho (Y). 


Brauner


Nejprve si doplňte magii i zdraví a poté se pomocí bodu přehoupněte na nádvoří. Začněte likvidovat upíry, na které je extrémně účinná svěcená voda a jakmile jich dost zabijete, tak utečou a na scéně se objeví boss Brauner. Klasicky se vyhýbejte jeho útokům, aktivujte si magii stínu pro větší destrukci a uberte mu část zdraví. Následně po vás hodí svou oboustrannou čepel, kterou pomocí RT chyťte a hoďte ji po něm zpět. Poté k němu rychle utíkejte, opět stiskněte RT a v akční sekvenci mu utrhněte obě křídla. Postup dál opakujte, znovu ho omračte a zabijte. 


Castle Sewers


Utíkejte dopředu, vstupte do kanalizace a napravo přehoďte páku. Rychle utíkejte dál kolem dvou chrličů, než začnou opět chrlit splašky, pokuste se použít mechanismus a během animace vás napadnou nemrtví. Ty sejměte, a jakmile se rozpadnou, tak po nich hoďte svěcenou vodu, čímž zajistíte, že už neobživnou. Následně použijte mechanismus, utíkejte nazpět k poslednímu chrliči a přehoďte páku vedle něj. Seskočte dolů, vstupte do vedlejší místnosti a přeskočte na plošinu. Projděte nadzvednutou mříží, z vaku si vezměte doplnění dýk a povšimněte si tlačítka na stěně. Rychle přeskákejte přes podlahu s ostny napravo a na konci uvidíte, jak se otočí kamera. Aktivujte tedy magii stínu, hoďte ohnivou dýku přímo do tlačítka a jakmile se zvedne mříž, tak se chyťte bodu nad vámi a vylezte nahoru.


2.6) Kapitola VI [s0206]


Castle Courtyard


Vylezte nahoru, vzadu si doplňte zdraví a po římsách přeskákejte dozadu za zámecký plot. Pak se pokuste aktivovat mechanismus a budete napadeni oživlým brněním. Obě brnění zlikvidujte, pak použijte mechanismus a proskočte dírou v zemi, která se před vámi otevře. V podzemí nejprve začněte souboj s několika kostlivci a po chvíli k vám upíří připustí Warga. Toho nejprve omračte, pak ho osedlejte a po sloupu napravo vylezte nahoru (musíte být na Wargovi). Roztrhejte upíry, kteří vás napadnou, uškrťte Warga a vzadu seskočte do díry. Vyběhněte ven do chodby, na konci seskočte dolů a zabijte skupinku kostlivců. Poté použijte mechanismus, projděte pod zvednutými mřížemi a vyběhněte nahoru po schodech. 


Maze Gardens


Utíkejte kupředu, z hlavní části zahrady se dejte doprava a na prvním rozcestí dolů. Nalevo si všimněte k mostu, pak jděte kousek doprava a přistupte ke sloupu. Pomocí LT + X nabijte ránu, pak do něj bouchněte a utíkejte k němu. Vyskákejte nahoru, přičemž musíte ručkovat naokolo, pak přeskočte na protější sloup a seskočte na zem. Utíkejte směrem dolů, shlédněte animaci, která vám ukáže druhý zřícený most a pokračujte doprava. Osedlejte si pavouka, vraťte se s ním ke zničenému mostu a natáhněte přes něj pavučinu. Poté pavouka uškrťte, přejděte na druhou stranu a dostanete se k dalšímu puzzlu. Aktivujte knihu před sousoším, vyberte prostřední sochu a dvakrát zmáčkněte LT, čímž hádanku vyřešíte a získáte upíří klíč. Vraťte se zpět k pavoukovi, osedlejte ho a pokračujte na sever až k rozcestí. Na něm zahněte doprava, otevřete bránu a pavouka zabijte. Utíkejte kupředu, vyběhněte nahoru po schodech a do otvoru u dveří vložte klíč. Poté přeskočte propast směrem doleva a dostanete se do míst, kde jste začínali minulý level. Nakonec po římsách přeskákejte na nádvoří apoužijte upíří klíč.


Castle Hall


Hned jak kolo začne, tak strhněte závěsy z prvního a posledního okna v místnosti, čímž do ní vpustíte světlo a oslabíte upíry. Ty pak zabijte, strhněte prkna ze třetího okna a následně i závěs, čímž zamezíte upírům, aby vylézali z díry v zemi. Zrcadlo v přední části místnosti posuňte ranou doleva a paprsek natočte tak, aby procházel mřížemi v zadní části. Poté se k nim vydejte, použijte mechanismus a vstupte do další místnosti. Opět strhněte dva závěsy, poté se zbavte oživlého brnění a několika upírů a strhněte prkna a závěs na dalším okně. Až budou všichni mrtví, tak utíkejte doprava, použijte mechanismus a zvedněte padací mříž. Vstupte

Jeden z mnoha epických soubojů

do třetí místnosti, zrcadlo nejprve posuňte doleva a poté ho přemístěte do vedlejší části, kde přímo do něj posvítí světlo (to, které jste směřovali v první místnosti do mříží). Zrcadlo natočte do třetí místnosti, kde se zvednou mříže v zadní části, utíkejte tam a masky po stranách aktivujte pomocí magie stínu. Poté utíkejte až úplně dozadu a objevíte další trojici masek. Na tu levou použijte znovu magii stínu, na zbylé dvě pak magii světla a vyřešíte tak hádanku. Vraťte se do předchozí místnosti, odrážejte útoky upírů a jakmile se otevřou dveře vzadu, tak vstupte do další místnosti. V ní se setkáte s upírkou Laurou a budete muset hrát hru, která je velmi podobná šachům (hru můžete přeskočit, ale připravíte se tím o extra zkušenosti). Neexistuje přesný způsob jak vyhrát, takže musíte zkoušet, dokud nevyhrajete. Až tedy souboj vyhrajete nebo přeskočíte, tak budete moci pokračovat dál a levými dveřmi ukončit kolo.


Refectory


Utíkejte rovně, doplňte si u fontány magii a kousek dál shlédněte animaci. Poté seběhněte po schodech napravo až do jídelny, zabijte ghouly a utíkejte do místnosti nalevo do krbu. Z kotle vezměte kus masa, položte ho na podstavec před krbem a zazvoňte na zvon napravo. Jakmile se další ghoulové půjdou najíst, tak utíkejte k otevřeným padacím oknům napravo a chytněte se háku, čímž se dostanete do úzké chodby. Tou utíkejte kupředu a dostanete se až do kuchyně, se setkáte s Butcherem. Až začne souboj, tak se vyhýbejte jeho útokům a uberte mu asi 95% života. Pak mu zbělá život a na hlavě se mu po krátké scénce objeví kotel. Počkejte, až na něj zaťuká, pak rychle vyskočte a bouchněte do něj. Tím na chvíli ztratí vědomí a tak k němu rychle utíkejte, zmáčkněte RT a v následné akční sekvenci ho zabijte. Seberte klíč, který po něm zůstane, vložte ho do dveří a vrátíte se do jídelny. Utíkejte zpět k fontáně s magickými orby, od ní pokračujte chodbou doleva a na konci vložte klíč do otvoru vedle dveří. Pak utíkejte až do velké kruhové místnosti, tam zlikvidujte několik kostlivců a oživlé brnění a povšimněte si 6 soch po stranách. Masky pod třetí, čtvrtou a šestou sochou aktivujte pomocí magie stínu, poté pod první, druhou a pátou pomocí magie světla a ukončete kolo.


2.7) Kapitola VII [s0207]


Balcony


Utíkejte kupředu, zbavte se třech upírů a od zábradlí na konci pokračujte doleva. Spusťte se na římsu, z ní dolů na dřevěné trámy a po těch přebalancujte na druhou stranu. Utíkejte rovně, následně doprava a na balkóně vás napadne trojice Swordsmanů. Těch se postupně zbavte, po levé stěně se vytáhněte nahoru na střechu a jděte k římse nalevo. Z ní se spusťte níž, přeručkujte doprava a zachyťte se modrého bodu. Slaňte o kousek níž, odrazte se od stěny a přeskočte na římsu nalevo. Pak pokračujte směrem doleva za roh, dostaňte se na zem a vstupte oknem do místnosti, kde vás napadnou dva kostlivci. Oba zabijte, vezměte si klíč, který zůstane po jednom z nich, a s ním se vraťte zpět na střechu. Utíkejte dozadu k bráně, kterou si otevřete pomocí právě získaného klíče a vytáhněte se do hradu. Utíkejte k blikajícímu zařízení napravo, aktivujte ho a bude vás čekat další hádanka. Abyste ji vyřešili, tak hoďte jednu kuličku vlevo, dalších pět do středu a nakonec jednu doprava. Jakmile se zvedne brána, tak už jen utíkejte dál a dokončete kolo. 
 

Electric Laboratory

Pomocí LT + Y bouchněte do tlačítka na zemi, poté do toho napravo a nakonec do třetího nalevo. Tím uvolníte bariéry a budete moci proběhnout skrze chodbu do druhé místnosti. Zde bouchněte do jediného tlačítka na podlaze, utíkejte doleva k baterii a tu posouvejte podél čáry dál. Až ji přesunete do pravé části místnosti, tak znovu bouchněte do tlačítka v podlaze a baterii zasuňte do připraveného místa u zařízení ve středu místnosti. Utíkejte do pravého zadního rohu, bouchněte do tlačítka na stěně a vraťte se zpět k tlačítku na zemi. Bouchněte do něj, utíkejte do levého zadního rohu a zde si vezměte z vaku dýky a z fontány doplňte magii. Poté přistupte k elektrické bariéře u fontány, aktivujte magii stínu a hoďte dýku do

Cesty vás zavedou do všech možných zákoutí

tlačítka na zdi. Až bariéra zmizí, jděte kouse dopředu opět hoďte ohnivou dýku do tlačítka a vsupte do chodby po vaší levici. Tou proběhněte dál a dostanete se do poslední místnosti, kde vás čeká nejsložitější část hádanky a také souboj s bossem. Nejprve utíkejte k mechanismu ve středu místnosti, od něj se dejte doleva a na konci prorazte zeď. Bouchněte do tlačítka na zemi, utíkejte cestou nazpět a aktivujte i druhé tlačítko na podlaze. Tím zrušíte bariéru severně od vás a tak si můžete vzít červený orb, čímž vyvoláte souboj s bossem Mechanical Monstrosity. Nejprve mu uberte asi 30% zdraví a spustí se sekvence, v níž vám bude ukázáno tlačítko na zemi. Pokračujte dál v boji, uberte mu zregenerované zdraví a jakmile si ho půjde elektřinou znovu dobít, tak utíkejte k tlačítku a udeřte do něj. Tím způsobíte, že mu místo regenerace zdraví zkrátíte. Celý postup opakujte, dokud ho nezabijete a pak utíkejte k mechanismu ve středu místnosti. Otočte jím proti směru hodinových ručiček, utíkejte k tlačítku napravo a udeřte do něj. Poté se vraťte k mechanismu, otočte jím dvakrát po směru hodinových ručiček a utíkejte k tlačítku nalevo. Jakmile ho aktivujete, tak se naposledy vraťte k mechanismu a otočte jím jednou po směru hodinových ručiček (páka bude na 9 hodinách). Pak běžte nahoru, skočte na platformu napravo a nechte se dovézt na konec cesty. Seskočte dolů směrem ke kameře, utíkejte k poslednímu tlačítku a bouchnutím do něj vyřešíte puzzle. Nakonec proběhněte uvolněnou cestou na sever a dokončete kolo.


Chromatic Observatory


Utíkejte k velké hlavě před vámi, přehoďte páku a vyberte červenou čočku, čímž otevřete vstup do červené místnosti. Vydejte se tam, zabijte upíry a prohledejte mrtvého rytíře před vámi, který skrývá svitek s řešením hádanky. Stoupněte si na čtverec vpravo dole, aktivujte magii stínu a podržte LT. Až Gabriel změní postoj, tak postupně zmáčkněte šipku doleva a pomocí analogové páčky udělejte čtverec po směru hodinových ručiček, čímž zpřístupníte místnosti vzadu. Utíkejte tam, od mrtvoly seberte zelenou čočku a zabijte šermíře, který na vás zaútočí. Potom se vraťte zpět do hlavní místnosti a na světelném zařízení vyberte zelenou čočku. Vstupte do zelené místnosti, zabijte trojici šermířů a utíkejte k propasti. Skočte do ní, zachyťte se modrého bodu nad vámi a přehoupněte se na druhou stranu, kde skočte na římsu. Vytáhněte se nahoru, utíkejte na konec místnosti a stoupněte si na poslední čtverec. Opět aktivujte magii stínu, pak podržte LT a pomocí analogu obtáhněte symboly na podlaze tak, jako v předešlé místnosti. Poté si vezměte bílý klíč a vraťte se do hlavního sálu. Tam dejte dohromady červenou a zelenou čočku a vstupte do žluté místnosti. Nejprve zabijte upíry, potom dokončete další obrazec na zemi a v zadní místnosti seberte modrou čočku. Na scéně se objeví dva Swordmasteři, které zlikvidujte a zpět v hlavní místnosti použijte dohromady červenou a modrou čočku. Vstupte do fialové místnosti, shlédněte animaci a začněte souboj s Lauřinými panenkami. Ty nejprve omračte a následně je rozpárejte pomocí RT. 


2.8) Kapitola VIII [s0208]


Outer Wall


Spusťte se na římsu, přeručkujte doprava a skočte na druhou zeď. Poté se po hradní stěně dostaňte až úplně nahoru, doplňte si dle potřeby životy a vyskočte o úroveň výš. Poté utíkejte až úplně dozadu, načerpejte magii a od mrtvého rytíře seberte svitek. Následně pobijte skupinku upírů a kostlivců, utíkejte na východ k bráně a tam objevíte celkem 6 masek, které jsou umístěny po stranách. Pomocí magie stínu aktivujte 3. masku nalevo a 2. a 3. masku napravo, pak zbylé tři masky pomocí magie světla a otevře se před vámi brána. Utíkejte dál, seskočte na obrovský řetěz a utíkejte po něm dál, až dorazíte ke kruhové plošině. Na ní se nejprve vypořádejte s dotěrnými gremliny, poté otočte mechanismus na doraz a jakmile ho pustíte, tak se začne vracet zpět. Rychle tedy kotoulem zamiřte na jih, proskočte pohyblivým otvorem a dostanete se na boční schodiště. Seběhněte po něm dolů, od mrtvého vojáka seberte klíč a zabijte dvojici Swordmasterů. Potom otočte mechanismem, vyběhněte po schodech zpět nahoru a po dalším řetězu doběhněte do hradu. Zde už jen použijte klíč a projděte pod zvednutými mřížemi.


The Clockwork Tower


V přírodě
Přejděte přes dva trámy na sever, skočte na plošinu napravo a z ní na další. Počkejte, až se pootočí dál a skočte nahoru na římsu. Jakmile se zastaví ozubené kolo, tak jím proskočte na druhou stranu a spusťte se dolů na jednu z plošin. Potom přeskákejte směrem doprava, dostaňte se na plošinu, která jezdí nahoru do patra a nechte se tam vyvézt. Potom přeskočte doprava k mechanismu a otočte jím tak, abyste dostali středovou plošinu o patro výše (musíte RT pouze zmáčknout, pokud ho budete držet, Gabriel po chvíli upustí páku). Přebalancujte po trámu na středový kruh, z něj pokračujte doleva a zachyťte se bodu nad vámi. Ve správnou chvíli se vytáhněte nahoru, přeručkujte doprava a spusťte se dolů na pohyblivou plošinu. Nechte se převést, co nejdál to půjde, zachyťte se římsy a přeskočte doprava na pevnou zem. Následně pokračujte dál a dostaňte se po bočních římsách až k magické fontáně. Vyskákejte nahoru po elektrické zdi, seskočte na platformu nalevo a přehoupněte se pomocí záchytného bodu. Pak se pokuste použít otočný mechanismus a budete opět napadeni bossem Mechanical Monstrosity. Toho v běžném souboji porazte, použijte mechanismus a po trámu přebalancujte na středovou plošinu. 
 

Olrox

Bojujte s Olroxem běžným způsobem a uberte mu asi 90% zdraví. Pak se spustí animace, on otevře jednu železnou panu a mrtvole uvnitř vysaje krev, čímž si doplní část zdraví. Znovu mu tedy uberte část zdraví, počkejte, až si opět začne doplňovat zdraví a zaútočte na něj. Poté zničte mrtvolu uvnitř železné panny a celý postup opakujte I u dalších třech. Nakonec mu zasaďte smrtící úder a jeho krev vyteče na středové zařízení. Pomocí RT na něj klikněte a bude vás čekat další hádanka. Vaším úkolem je dovézt krve až do bodu úplně nahoře. Po stranách kruhu jsou body, které s postupem času ubíhají a tvoří jakýsi časový limit, proto je nutné ho dodržet a dostat krev z jednoho bodu do druhého, co nejrychleji. Jakmile se vám to podaří, tak se otevřou dveře a vy dokončíte level. 


The Throne Room


Doplňte si zdraví i magii, vyběhněte po schodech nahoru a vstupte do budovy, kde shlédněte krátkou sekvenci s Carmillou. V první části souboje toho moc nezmůžete a tak je likvidujte obyčejné upíry. Jakmile jich zabijete dostatek, tak se spustí druhá animace a Carmilla získá svou skutečnou upíří podobu. Pak pokračujte v souboji dál, uberte ji asi třetinu života a začne blikat. V tu chvíli k ní utíkejte, zmáčkněte RT a dokončete mačkací sekvenci. Následně ji uberte zbytek života, odrazte elektrický paprsek, který na vás sešle a spadne na zem. Nakonec k ní doběhněte, dejte jí ránu rukavicí a v následné animaci mačkejte příslušná tlačítka.
 

2.9) Kapitola IX [s0209]

 
Bones Forest
 
Utíkejte dozadu za zrcadlo, přistupte ke skále a pomocí dvojskoku vyskočte na římsu. Po skále vylezte nahoru, rozběhněte se pomocí sprintu a dvojskokem skočte přes propast. Na druhé straně se vytáhněte nahoru a utíkejte na malé prostranství, kde vás napadne nové monstrum nazvané Headless Burrower. Nejlepší technikou je hodit po nich svěcenou vodu, čímž je omráčíte a poté dorazit. Až budou všichni mrtví, tak se před vámi otevřou dvě cesty. Dejte se doleva, doběhněte k propasti a skočte dolů. Jakmile budete padat, tak zmáčkněte skok ještě jednou a dostanete se do tunelu pod hlavní úrovní.  Utíkejte kupředu a shlédněte krátkou sekvenci. Poté se rozběhněte, zachyťte se bodu nad vámi a přehoupejte se na druhou stranu propasti, kde vás okrade Chupacabras. Jděte doprava, vyskočte na římsu a pokračujte vzhůru do jeskyně. Uvnitř osedlejte velkého trolla, rozbijte sutiny napravo a vypořádejte se s několika malými trolly. Poté rozbijte zeď napravo, vezměte si od Chupacabrase zpět své relikvie a vraťte se k místu, kde vás o ně připravil. S rozběhem přeskočte na plošinu, hned jakmile se propadne, tak se zachyťte bodů a z něj pokračujte na římsu. Přeručkujte doleva, přeskočte na protější stranu a dostaňte se až na pevnou zem. Následně se přehoupněte dál, po stěně zamiřte doprava a jedinou cestou zamiřte na konec úrovně. 
 
Woes Moor
 
Utíkejte do vesnice, prohledejte rytíře nalevo a získáte svitek, který odkazuje na hlavní puzzle tohoto kola. Utíkejte kupředu, chytněte první kolo a zatřeste se stojanem, aby vrány odletěli dál. Následně zatřepejte i s druhým a v souboji porazte prvního strašáka, který upustí klíč (nezapomeňte ho sebrat). Poté znovu zastřete se stojanem s prvním hejnem vran a dostanete zprávu o tom, že se objevilo druhé hejno. Na rozcestí znovu vystrašte první hejno napravo, následně pokračujte levou cestou až k dřevěné bariéře a strhněte ji. Za ní vystrašte druhé hejno, vraťte se zpět k rozcestí a pokračujte dozadu za stodolu, kde se přesídlilo druhé hejno. To strašte tak dlouho, dokud neprobudíte druhého strašáka. Po jeho likvidaci seberte klíč a zjistíte, že se druhá skupinka vran přemístila vedle stodoly. Vydejte se za nimi, dvakrát je vystrašte a dostanete tak první a druhé hejno vedle sebe. Uličkou mezi nimi utíkejte směrem k obrazovce, strhněte blokádu nalevo a na scéně se objeví třetí hejno. To dvakrát vystrašte, zabijte třetího strašáka a seberte klíč. Následně už se jen vraťte za babou Yagou a vyjeďte nahoru do jejího domku.
 
The Music Box
 
Seberte zelený kousek, umístěte ho do hrací skříňky napravo a vydejte se chodbou kupředu. Proběhněte mezi výsuvnými ostny, seberte červený kus a portálem se vraťte zpět na začátek. V hrací skříňce použijte na prvním místě červený kus, na druhém zelený a dejte se vpravo. Přeskákejte po plošinách na druhou stranu, poté proběhněte mezi ostny chodbou nalevo a získáte fialový kus, se kterým se vraťte na začátek. Následně za sebe položte červený, fialový a zelený kus, dejte se chodbou vpravo a přeskákejte po plošinách na druhou stranu. Vyčkejte, až se spustí fialový pás ve spodní části obrazovky, utíkejte vpravo a protáhněte se pomocí kotoulu na druhou stranu. Se žlutým kusem se vraťte k hrací skříňce a položte za sebe červený a žlutý kus. Přeskákejte po plošinách v prostřední chodbě, odbočte doleva a dostanete se k ohňům. Aktivujte magii stínu, přimáčkněte LT a ve chvíli, kdy ohně přestanou sršet, tak se rychle pomocí pohybu nárazu přemístěte až k poslednímu kousku hrací skříňky, který nese modrou barvu. Vraťte se portálem na začátek, seřaďte barvy červenou, modrou, fialovou a zelenou a pokračujte skrze pasti třikrát na sever. Nakonec odbočte na východ, proběhněte pastí s ostny a seberte růži. 
 

2.10) Kapitola X [s0210]

 

Titan Graveyard

 
Uvnitř nádherně zdobené jeskyně přeskočte propast, zachytněte se římsy a vylezte ven z jeskyně. Utíkejte kupředu, spusťte se na římsu a pokračujte až dolů na pevnou zem. Vydejte se napravo, skočte na ruku, která směruje vzhůru a vyběhněte po ní nahoru. Z jejího konce se pomocí rozběhu odrazte a přeskočte na vyvýšenou plošinu, kde zlikvidujte několik nepřátel. Seberte klíč, který vypadne z monstra Creepin Coffin, použijte ho na mechanismus a po ruce zamiřte dál. Z jejího konce přeskočte na malý ostrůvek, z něj pak na další a překonejte bažinu napravo. Vstupte do tunelu, utíkejte dozadu ke kostlivci a od něj se dejte chodbou vpravo (tato chodba nejde z normálního pohledu vidět). Zabijte dvě monstra v rakvích, seberte klíč a s ním zamiřte zpět na poslední ostrůvek. Z něj pokračujte neustále doleva a dostanete se až k zádům titána, kde najdete dva sloty. Do jednoho z nich vložte získaný klíč, nově otevřenou cestou zamiřte k titánově hrudníku a vyskočte na vyvýšenou paži. Po ní zamiřte doprava, přeskočte na velký ostrov na východě a zabijte trojci Creepin Coffin monster. Poté seberte druhý klíč, vzadu vylezte na vyvýšenou část a po ruce zamiřte zpětk k titánovy. Do zad mu vložte poslední klíč, vraťte se k hrudníku a po římsách vylezte nahoru k levému rameni. Nakonec už jen přeběhněte na konec paže a skočte směrem k plošině.
 
Fire Pinnacle
 
Celý tento level je věnovám souboji s Panem. Ten začne bez jakékoliv magie a tak se budete muset spolehnout jen na své bojové schopnosti. Vyhýbejte se jeho útokům, uberte mu čtvrtinu života a jakmile začne blikat, tak k němu utíkejte a zmáčkněte RT. Po úspěšném dokončení útoku se vám vrátí magie světla. Tento postup víceméně opakujte, uberte mu polovinu života a následně vám bude vrácena magie stínu. Následně když máte obě magie zpět, tak je bude moci používat i Pan. Trik spočívá v tom, že musíte používat opačnou magii, než je ta jeho a tím mu způsobit mnohem větší poškození. Uberte mu zbytek zdraví, poté buďte připraveni na rychlé zmáčknutí akčního tlačítka a dokončete souboj.
 
Fire Cemetery
 
Utíkejte kupředu, rozběhněte se a dvojskokem přeskočte na římsu na skále. Rychle ručkujte doleva, přeskočte na protější stranu a pokračujte dál. Na konci se spusťte dolů na římsu, přeskočte doprava a z nejvyššího bodu pak na protější stranu. Tam se poprvé setkáte se zombiemi. Zabijte je, spusťte se na římsu po vaší levici a rychle ručkujte doleva. Nakonec se chyťte záchytného bodu, spusťte se dolů a dostaňte se na pevnou zem. Následně utíkejte dál, doplňte si životy a pokračujte k útesu. Zde se pořádně rozběhněte, dvojskokem skočte kupředu a zachyťte se dalšího bodu. Následně se vytáhněte nahoru a budete okradeni o své relikvie. Nejprve utíkejte doprava, vezměte si temný krystal a ten umístěte do masky na zdi napravo. Následně přemístěte sloup vedle vás směrem na sever a paprsek odrazte do zařízení ve středu této oblasti.

Poté sloup přesuňte zpět na jih, jděte k druhému nalevo a přisuňte ho do připraveného místa vpravo. Pak se vraťte k prvnímu sloupu, odrazte paprsek na sloup druhý a ten na středové zařízení, čímž mu zasadíte druhou ránu. Z masky si vezměte temný krystal, přesuňte druhý sloup na západ a vydejte se do severozápadní části této oblasti. Zde vložte temný krystal do druhé masky, přesuňte třetí sloup na konec cesty a odrazte světlo k druhému sloupu na jihu. Poté už se k němu jen vraťte, natočte ho ke středovému zařízení a utíkejte si vyzvednout své relikvie od Chupacabrase. Utíkejte dál na sever, dobijte si z fontány magickou energii a utíkejte mezi dva gongy. Aktivujte magii stínu, pomocí LT + Y udeřte do země a vyčistěte si prostor od dotěrných zombií. Nakonec už jen v rychlosti bouchněte pomocí rukavice do obou gongů a otevřenými vraty běžte dál.

 
Crematory Oven
 
Utíkejte kupředu, zabijte monstra v rakvích a uvolněnou cestou doběhněte k dalšímu bossovi jménem Gravedigger (hrobník). Klasickými úhyby a úskoky se vyhněte jeho útokům, uberte mu 90% jeho zdraví a jakmile půjde do kolen, rychle aktivujte mechanismus napravo, čímž otevřete pec. Pak rychle utíkejte k němu, zmáčkněte RT a shoďte ho dovnitř. Buďte připraveni na to, že se vás pokusí stáhnout a vy budete muset zareagovat opravdu rychlým stiskem akčního tlačítka. Nakonec se vytáhněte po římsách ven z pece a pokračujte po záchytných bodech na konec kola.
 

2.11) Kapitola XI [s0211]

 
Necromancer´s Abyss
 
Utíkejte dopředu k mechanismu, napravo prohledejte rytíře a aktivujte mechanismus. Nyní budete muset zadat správné řešení. Do prvního slotu vyberte znamení Panny, které vypadá jako písmeno m, jenž má na boku malou rybku směřující vzhůru. Následně pak zvolte den 24 a ve fázích měsíce zvolte celý černý kruh (nov). Výběr potvrďte a tím hádanku vyřešíte. Utíkejte doprava, přeběhněte po cestě, která se bude stavět primo před vámi a dostanete se na plošinu, kde vás bude čekat další hádanka. Vzadu uvidíte obrazec, který budete muset následovat, aby se vám otevřela cesta. Povšimněte si modrého symbolu na zemi a kolem něj uvidíte 4 půlkruhy. Ten vrchní symbolizuje šipku nahoru, druhý doprava, třetí doleva a ten nejmenší pak dolů. Pomocí tlačítek LT + Y bouchněte postupně do jednotlivých tlačítek na zemi (↑, →, ↑, ↑, ←, ↓, ←, ↑, ↑, →, ↑) a nakonec i do modrého symbol, čímž otevřete cestu dál. Proskočte tedy otvorem ve stěně, projděte teleportem a zabijte několik reaperů. Následně vstupte do dalšího přemisťovače, který vás dostane o pár metrů výše a skočte doleva na pevnou zem. Poté přeskočte dozadu na římsu, dostaňte se k zrcadlu a použijte ho. Potom využijte pohyblivé plošiny, dostaňte se nahoru a pomocí rozběhu a dvojitého skoku přeskočte velkou propast. Pokračujte k dalšímu zrcadlu, nechte se jím přenést a zabijte menšího bosse v podobě Necromancera, na kterého nepotřebujete žádnou speciální taktiku. Po souboji se před vámi objeví dvě zrcadla. Projděte tím napravo, následně teleportem hned vedle vás a jakmile budete padat, tak skočte doprava na plošinu. Nechte se přenést dalším zrcadlem dál, vstupte do portálu tak, abyste dopadli na vznášející se plošinu a ta vás doveze na západ. Zde přeskočte na zem, po římsách vyskákejte až nahoru a

Vzhůru na vrcholek věže

doběhněte k zrcadlu, které vás přemístí do jeskyně. Zde pobijte všechny reapery, poté udeřte rukavicí do zářícího bodu před zrcadlem a projděte jím zpět k velké bráně. Poté cestujte pomocí levého zrcadla, z plošiny skočte do teleportu napravo a hned jak vás přemístí, tak se zachyťte modrého bodu. Zhoupněte se doprava, přeskočte na plošinu a projděte dalším zrcadlem. Následně bouchněte do zářícího bodu na zemi a uvolněte druhou sféru. Zrcadlem projděte zpět k bráně, tam znovu použijte to nalevo a z plošiny přeskočte na římsu vlevo. Ručkujte doleva za roh, pusťte se do teleportu před vámi a použijte záchytný bod. Na plošině zabijte několik nepřátel, spusťte se na níže položenou část napravo a po římse pokračujte směrem na západ. Na konci použijte další bod, vytáhněte se nahoru a uvolněte poslední sféru. Poté projděte zrcadlem k nyní již otevřené bráně, použijte zrcadlo před vámi a zabijte druhého Necromancera. Vydejte se dál zrcadlem, po rozsáhlém systému říms a záchytných bodů pokračujte vzhůru a dostanete se k zrcadlu umístěnému na obří páteři. Vstupte do něj, doplňte si zdraví a dostaňte se na vrchol skalního útesu, kde level skončí.

 
The Dracolich
 
Vyčkejte až Drakolich poletí kolem vás, vyhněte se jedovatému dechu i drápům a zachyťte se výstupku na spodní části jeho těla. Pak ručkujte doleva, vyskákejte nahoru a po obratlích doprava. Až to nepůjde dál, tak se vytáhněte nahoru, běžte doprava a spusťte se na kost. Zachyťte se jejího konce, počkejte, až budou kosti u sebe a přeskákejte až na tu nalevo. Z ní se Gabriel pustí a vy se musíte opět zachytit výstupku vespod Drakolichova těla. Následně se zase vytáhněte nahoru, vydejte se po obratlích doleva a na konci se spustíte na další kosti. Po nich přeskákejte co nejdál na východ a pokračujte až k obratli, ze které se dostanete na třetí výstupek ve spodní části. Stejným způsobem se dostaňte k čtvrtému výstupku, vylezte nahoru a zničte první pečeť, kterou na jeho těle najdete. Následně mu upadne část kostí a vy můžete zamířit k druhé pečeti. To vyústí k upadnutí dalších kostí. Spusťte se teda dolů na okraj kosti, ručkujte doleva a dostanete se do oblasti hrudníku. Zde vyskákejte po kostech nahoru, zničte třetí pečeť a spustí se krátká sekvence, v níž musíte zmáčknout akční tlačítko, abyste přežili a mohli bojovat dál. Po přemístění se pokračujte od hlavy doprava, spusťte se po kosti dolů a druhou stranou zase zpět nahoru. Následně přeskákejte po obratlích, zničte čtvrtou pečeť a shlédněte animaci. Nakonec už jen utíkejte k němu, zmáčkněte RT a skočte do tlamy, kde co nejrychleji rozbijte poslední pečeť.
 

2.12) Kapitola XII [s0212]

 
Final Fight
 
Závěrečný souboj se Satanem je poměrně jednoduchý, pokud víte jak na něj. Vyhýbejte se tedy jeho útokům, zasaďte mu několik ran a vždy, když použije nějakou magii, tak vy použijte tu opačnou, čímž mu způsobíte mnohem větší zranění. Tímto způsobem mu uberte asi čtvrtinu života  a jakmile ho omráčíte, tak se kolem něj objeví kruhy, které odpovídají barvám vaší magie. Abyste mohli projít daným kruhem, tak musíte mít aktivovánu správnou magii. Dostaňte se tedy až k Satanovi, zmáčkněte RT a v následující akční sekvenci mu zasaďte několik ran. V druhé fázi se souboj víceméně opakuje, akorát má Satan pár nových útoků. Uberte mu tedy zbylou část zdraví, proběhněte mezi pohyblivými kruhy až k němu a pomocí RT spusťte další akční sekvenci. V ní Satana dorazte a vychutnejte si závěrečné sekvence ve hře.
 

 

3) Drahokamy a archy brarstva [s03]

#
Typ
Lokace
Kapitola I: Hunting Path
1/30
Life gem
Až spadnete z koně, tak utíkejte směrem k obrazovce a prohledejte mrtvého rytíře nalevo.
Kapitola I: The Dead Bog
2/30
Life gem
Na začátku levelu utíkejte kupředu a prozkoumejte ryříře nalevo.
3/30
Life gem
Po prvním souboji s gobliny dojděte k rozcestí, dejte se vpravo a vyběhněte po schodech nahoru. Na konci cesty seskočte dolů a jděte do jeskyně napravo, kde objevíte mrtvolu rytíře.
4/30
Life gem
Po prvním souboji s gobliny dojděte k rozcestí, dejte se vlevo a zlikvidujte několik goblinů. Pak se dejte doprava, přeskočte spadlý strom a projděte bažinou k malému ostrůvku.
1/5
Archa: dýky
Po souboji s velkým trollem objevíte truhlu, která skrývá vylepšení bratrstva. Maximální počet dýk se zvedne o 5.
5/30
Life gem
Dostaňte se ke zničenému schodišti a předtím než se budete muset přehoupnout na plošinu napravo, tak seskočte doleva na plošinu k mrtvému vojákovi (během skákací sekvence na konci kola).
Kapitola I: Pan´s Temple
6/30
Life gem
U třetí runy se vydejte uličkou dozadu a prohledejte tělo rytříře.
1/3
Archa: svěcená voda
Kousek před portálem, kde musíte zadat runy, vyskočte na skálu nalevo (vyžaduje Seraph Shoulders).
Kapitola I: Oblivion Lake
7/30
Life gem
Doběhněte po cestě k jezeru a prohledejte rytíře.
Kapitola II: Enchanted Forest
2/5
Archa: dýky
Za vodopádem použijte na masku magii stínu (vyžaduje Shadow Gem Medallion).
1/30
Light gem
Až se dostanete k ruinám, tak jděte po cestě doprava, seskočte dolů k vodě a pokračujte na sever. Tělo rytíře objevíte pod stromem.
Kapitola II: Underground Caves
2/30
Light gem
Po zisku relikvie Spiked Chain utíkejte zpět k dřevěnému totemu a zničte ho. Na konci chodby prohledejte mrtvého rytíře.
Kapitola II: Labyrinth Entrance
3/30
Light gem
Vylezte na hradby, přejděte přes dřevěné trámy a jakmile se z nich dostanete na pevnou zem, tak seběhněte po schodech napravo.
1/3
Archa: víly
Přeběhněte přes nádvoří se sochami, vstupte do chodby a utíkejte směrem ke kameře. Napravo rozbijte naprasklou zeď pomocí nárazu ramenem (vyžaduje Shadow Medallion a Cyclone Boots).
Kapitola II: Watrfalls of Agharta
4/30
Light gem
Až s pavoukem strhnete strom, tak ho uškrťte a seberte drahokam, který po něm zůstane.
5/30
Light gem
Zničte s trollem kus skály, přeskočte na druhou stranu a pokračujte tunelem napravo. Na konci cesty už jen projděte vodopádem a prohledejte tělo.
Kapitola II: Agharta
1/30
Shadow gem
Osedlejte Warga, přeskočte propast a uškrťte ho. Potom se dejte doleva, seběhněte dolů a od spodní části schodiště odbočte vlevo.
3/5
Archa: dýky
Jakmile s Wargem přeskočíte propast, tak jděte kousek kupředu a napravo uvidíte sochu, kterou zničte (vyžaduje Dark Gauntlet).
8/30
Life gem
Po setkání s velkým trollem jděte dál a vyběhněte po schodech napravo. Následně utíkejte ke kameře, seskočte do prostoru po Gabrielově pravici a prohledejte mrtvolu.
2/30
Shadow gem
Osedlejte druhého Warga, přeskočte první propast a doběhněte k té druhé. Tam Warga uškrťte a běžte od obrazovky směrem dozadu.
Kapitola II: Dark Dungeon
6/30
Light gem
Po cestě dolů se dostaňte na kamennou plošinu, z ní přeskočte na římsu a ručkujte doleva. Na konci se zachyťte bodu, spusťte se dolů a odrazem skočte za vás. Následně ručkujte vlevo, přeskákejte po záchytných bdoech až k mrtvole a prohledejte ji.
3/30
Shadow gem
Od mechanismu se dejte doleva, seberte první runový klíč a běžte dozadu do jeskyně napravo. Tam objevíte mrtvolu rytíře.
4/30
Shadow gem
Až polezete na konci kola nahoru po stěně, tak přeručkujte doleva a neskačte na římsu na opačné straně. Místo toho skočte směrem doleva na další římsu a z ní se spusťte dolů na plošinu s rytířem.
Kapitola II: Sanctuary Entrance
7/30
Light gem
Po sebrání prvního krystalu jděte dál, chytněte se záchytného bodu a vyskočte nahoru. Potom utíkejte k obrazovce a prohledejte rytíře.
5/30
Shadow gem
Až se dostanete k propasti, tak vylezte na římsu napravo a ručkujte doleva. Na konci se nespouštějte dolů a místo toho vylezte nahoru.
4/5
Archa: dýky
Na nádvoří s druhým úlomkem se v rohu nachází mechanismus, který musíte aktivovat a zvednout mříž (vyžaduje Stake).
Kapitola II: Sanctuary of Titans
6/30
Shadow gem
Utíkejte kolem titána dozadu a prohledejte mrtvolu po Gabrielově levici.
Kapitola III: The Three Towers
2/3
Archa: víly
Až budete skákat po ostrůvkách, tak se rozběhněte pomocí sprintu a z jednoho z nich skočte doprava na římsu, kde najdete truhlu (vyžaduje Cyclone Boots).
8/30
Light gem
Vstupte do budovy, nalevo strhněte zeď a vyskočte nahoru. Poté se jen přehoupněte přes propast na druhou stranu a prohledejte tělo.
7/30
Shadow gem
Až poprvé uvidíte víly, tak projděte otevřenými vraty a najdete mrtvého rytíře, který má drahokam u sebe.
8/30
Shadow gem
Vylezte s Wargem nahoru po vinné révě, poté ho uškrťte a zamiřte doprava na balkón, kde najdete rytíře.
9/30
Life gem
Na vrcholu třetí věže utíkejte k obrazovce (předtím než seberete třetí vílu).
9/30
Shadow gem
Po sebrání třetí víly se spusťte napravo na římsu a zachyťte se bodu. Slaňte o úroveň níž, ručkujte doleva a vlezte do místnosti, kde objevíte mrtvolu (předtím než použijete druhý záchytný bod).
Kapitola IV: Mountain Fortress
10/30
Life gem
Až rozbijete velká vrata, tak utíkejte k rozcestí a zahněte vpravo.
10/30
Shadow gem
Jakmile přeskočíte propast pomocí sprintu, tak jděte doprava a prorazte stěnu napravo. Za ní najdete rytíře s drahokamem.
9/30
Light gem
Dojděte ke skalnímu bodu, chytněte se ho, ale neskákejte doleva. Místo toho vylezte nahoru, přeručkujte dál a zachyťte se dalšího bodu. Následně se jen vytáhněte nahoru a seberte drahokam.
10/30
Light gem
Po zabití Orka vstupte do budovy, utíkejte dál a narazíte na sochu, která blokuje vchod před vámi. Pomocí rukavice sochu zničte, doběhněte na nádvoří a od mrtvého rytíře seberte drahokam.
3/3
Archa: víly
Od sochy, kterou jste museli zničit u 10. drahokamu světla se vydejte doleva a v pravém rohu malého prostranství objevíte mechanismus. Po jeho použití získáte archu (vyžaduje Stake).
Kapitola IV: The Crow Witch
11/30
Light gem
Na začátku kola vyběhněte po schodech a prohledejte mrtvolu.
11/30
Shadow gem
Vyběhněte ven z budovy, utíkejte k obrazovce a slezte dolů do jeskyně. Tam objevíte mrtvého rytíře, třímajícího drahokam.
2/3
Archa: svěcená voda
Porazte trojici swordmasterů v 2. patře věže, pak vyběhněte po schodech nahoru a přeskočte propast (vyžaduje Seraph Shoulders).
11/30
Life gem
Po zabití trojice swormasterů v 2. patře věže, vylezte nahoru po záchytných bodech a dejte se doprava. Venku na balkóněnajdete mrtvého rytíře.
Kapitola V: Veros Woods
12/30
Life gem
Hned jak zabijete první dva sněžné gobliny, tak se držte napravo a objevíte zeď. Aktivujte magii stínu, prorazte ji a seberte drahokam.
13/30
Life gem
Jakmile získáte od Chupacabrase zpěte své schopnosti, tak utíkejte zpět do prvního tábora a pokračujte z něj pravou cestou dál. Poté utíkejte ke stěně nalevo a probourejte ji.
12/30
Shadow gem
Až získáte zpět své schopnosti, tak se vraťte do prvního tábora a pokračujte z něj pravou cestou dál. Následně se držte pravé strany, doběhněte ke kamenné zdi, zničte ji a seberte drahokam.
Kapitola V: Wygol Village
3/3
Archa: svěcená voda
Hned na začátku kola vyběhněte po schodech napravo a rozbořte zeď nárazem ramene. Následně vstupte dovnitř a vyskočte nahoru k bedně (vyžaduje Seraph Shoulders).
13/30
Shadow gem
Na hřbitově prohledejte tělo napravo od třetí díry.
Kapitola V: Abbey Catacombs
14/30
Life gem
Po sebrání klíče v levé chodbě seběhněte zpět po schodech napravo a utíkejte k obrazovce. Poté se dejte doleva a prohledejte tělo.
12/30
Light gem
Na nádvoří aktivujte mechanismus, otočte s ním o 90° a zavolejte na Zobeka, aby ho podržel. Poté utíkejte k teleportu, skočte do něj a budete přeneseni k mrtvole.
Kapitola V: Abbey Library
13/30
Light gem
Na začátku kola utíkejte po cestě dál, na konci zahněte doprava a prozkoumejte mrtvolu.
14/30
Light gem
Sledujte druhý paprsek a na jeho konci prohledejte rytíře nalevo.
14/30
Shadow gem
Ve velkém sálu knihovny doběhněte k paprsku, za ním seběhněte dolů po schodech a rozbijte hromadu knih, pod kterými je rytíř.
Kapitola V: Abbey Tower
15/30
Life gem
Po prvním souboji vstupte do chodby vpravo a běžte k obrazovce.
16/30
Life gem
Až se dostanete do druhé lezecké části (tam, kde musíte za pomoci sprintu přeskočit na hradní římsu), tak ručkujte doleva za roh a na konci se spusťte na plošinu přímo pod vámi.
Kapitola V: Castle Sewers
15/30
Shadow gem
Po vstupu do kanalizace seběhněte dolů po schodech, skočte bahna a jděte doprava k plošině, kde najdete mrtvého rytíře.
Kapitola VI: Castle Courtyard
17/30
Life gem
Jakmile seskočíte dolů dírou na nádvoří, tak aktivujte magii stínu a prorazte zeď nalevo.
Kapitola VI: Maze Gardens
16/30
Shadow gem
Hned na začátku se dejte z rozcestí doprava, z dalšího doů a po vaší levici uvidíte zničený most. Později se sem vraťte s pavoukem a natáhněte síť na druhou stranu. Tam prohledejte tělo rytíře.
18/30
Life gem
Od sloupu, který posunete dozadu k zahradní zdi, se dejte chodbou vlevo a narazíte na sochu. Zničte ji pomocí řetězu a prozkoumejte tělo.
15/30
Light gem
S pomocí pavouka otevřete bránu v levé části zahrady, vydejte se dolů a odbočte do uličky po Gabrielově pravici. Na jejím konci rozbořte zeď a získáte drahokam.
Kapitola VI: Castle Hall
19/30
Life gem
Ve třetí místnosti zničte knihovnu nalevo, vytáhněte se po římse nahoru a prohledejte rytíře.
5/5
Archa: dýky
V části se 3 maskami vyskočte nahoru k truhle (vyžaduje Seraph Shoulders.
16/30
Light gem
Po šachové hře prošacujte tělo v pravém zadním rohu místnosti.
Kapitola VI: Refectory
17/30
Shadow gem
Až proskočíte padacím oknem a dostanete se do tunelu, tak utíkejte kupředu. Jakmile vás kamera zabere z boku, tak běžte k obrazovce a prohledejte rytíře.
20/30
Life gem
Po získání Butcherova klíče se vraťte do jídelny a pokračujte do místnosti nalevo od krbu. Tam použijte získaný klíč a za sudem prohledejete rytíře.
18/30
Shadow gem
V poslední místnosti se sochami jděte do pravé části a zachyťte svůj řetěz na bod nad vámi. Vytáhněte se nahoru, přeskákejte po trámech a dostanete se k fontáně s magic. orby. Pak balancujte po trámech do jižní části místnosti a běžte směrem k obrazovce.
Kapitola VII: Balcony
19/30
Shadow gem
Přejděte přes dřevěné trámy, zamiřte doprava a zachyťte se římsy. Po ní ručkujte doleva, přeskočte na vedlejší římsu a na jejím konci se vytáhněte nahoru k mrtvému rytíři.
17/30
Light gem
Až budete viset na záchytném bodu, tak se nepouštějte dolů, místo toho se odrazte a přeskočte na protější římsu (nalevo). Následně přeručkujte doleva za roh, seskočte dolů a vstupte do místnosti.
20/30
Shadow gem
Od puzzlu v hradu utíkejte dolů k obrazovce a prohledejte rytíře.
Kapitola VII: Electric Laboratory
18/30
Light gem
Hned jak vstoupíte do druhé místnosti, tak bouchněte do tlačítka na zemi a utíkejte doleva.
21/30
Life gem
V pravém zadním rohu obrovské místnosti, kde bojujete s bossem Mechanical Monstrosity.
Kapitola VII: Chromatic Observatory
22/30
Life gem
Uvnitř zelené místnosti přeskočte propast a ve chvíli, kdy budete viset na římse, tak uvidíte rytíře napravo. Vytáhněte se nahoru, kamera změní pohled a u zábradlí nalevo zmáčkněte RT.
19/30
Light gem
V hlavní místnosti zkombinujte modrou a zelenou čočku a zabijte oživlé brnění. Poté prohledejte odkrytého rytíře.
21/30
Shadow gem
Vstupte do bílé místnosti, dostaňte se na druhou stranu a použijte bílý klíč.
Kapitola VIII: Outer Wall
22/30
Shadow gem
Až vylezete po stěně nahoru, tak vyskočte o úroveň výš a utíkejte doleva. Objevíte mrtvolu u zdi, která třímá drahokam.
20/30
Light gem
V poslední místnosti ho najdete u sochy nalevo (před bránou).
Kapitola VIII: The Clockwork Tower
21/30
Light gem
Přejděte přes první dva trámy a pak skočte sprintem doleva. Na plošině objevíte tělo s drahokamem.
23/30
Life gem
Od magické fontány vylezte nahoru po elektrické stěně, seskočte na levou plošinu a z ní přeskočte na tu pravou.
Kapitola VIII: Olrox
23/30
Shadow gem
Po poražení Olroxe ho najdete u rytíře ve 4. železné panně.
Kapitola VIII: The Throne Room
22/30
Light gem
Na začátku kola utíkejte po schodech nahoru a prohledejte mrtvolu napravo.
Kapitola IX: Bones Forest
24/30
Shadow gem
Hned na začátku utíkejte doleva k mrtvole.
23/30
Light gem
Utíkejte doprava za zrcadlo na samotném začátku kola.
25/30
Shadow gem
Vypořádejte se s první skupinkou Headless Burrowerů, dejte se doleva a přeskočte propast. Na druhé straně zabijte další nepřátele a prohledejte mrtvolu.
24/30
Life gem
Až vás Chupacabras okrade o věci, tak vyskočte na římsu napravo a přeručkujte na plošinu k mrtvému rytíři.
Kapitola IX: Woes Moor
26/30
Shadow gem
Hned jak level začne, tak utíkejte k obrazovce.
24/30
Light gem
Až vstoupíte poprvé do města, utíkejte pořád rovně a držte se levé strany. Pomocí řetězu zničte dřevěnou blokádu a vyběhněte nahoru k domu. Nalevo najdete tělo rytíře, které skrývá drahokam.
25/30
Light gem
V přístřešku, kde se objeví třetí hejno.
25/30
Life gem
V přístřešku, který je napravo od místa, kde vás napadne třetí strašák.
Kapitola IX: The Music Box
26/30
Light gem
Otevřete zelenou cestu, vydejte se jí a prohledejte mrtvolu.
26/30
Life gem
Do hrací skříňky za sebe umístěte červený, modrý, fialový a žlutý kus, utíkejte přes tři druhy pastí na sever a nakonec odbočte na západ, kde se dostaňte skrz ohnivou past. Poté už jen prohledejte tělo.    
Kapitola X: Titan Graveyard
27/30
Light gem
Až slezete po skále dolů, utíkejte rovně a přeskákejte po malých ostrůvkách na plošinu. Následně zabijte nepřátele, dejte se doleva a vylezte na vyvýšenou část. Na jejím konci se spusťte dolů a od mrtvého rytíře seberte drahokam.
27/30
Life gem
Po získání prvního klíče, utíkejte doleva po ruce a prohledejte mrtvolu (ještě předtím než klíč použijete.
27/30
Shadow gem
U hrudníku titána, který má na zádech sloty pro dva klíče.
28/30
Light gem
Mezi sutinami v pravé části ostrova, na kterém získáte druhý klíč.
Kapitola X: Fire Cemetery
29/30
Light gem
Až poprvé potkáte zombie, tak se dejte uličkou napravo a dostaňte se na druhou stranu propasti.
28/30
Life gem
Jakmile budete okradeni Chupacabrasem, tak se vydejte doleva a dolů.
29/30
Life gem
Po okradení se dejte doprava a až se stočí kamera, tak na sever.
Kapitola X: Crematory Oven
28/30
Shadow gem
V horní části trouby ručkujte doprava, místo toho abyste vylezli nahoru. Poté se jen vytáhněte po římsách k mrtvole.
Kapitola XI: Necromancer´s Abyss
29/30
Shadow gem
Na začátku utíkejte k velkému stroji, od něj doleva a seskočte dolů.
30/30
Life gem
Vyřešte hádanku s kameny, projděte prvním teleportem a utíkejte k tomu druhému, od kterou se vydejte dolů k obrazovce.
30/30
Light gem
Po zabití Necromancera projděte pravým zrcadlem, utíkejte doleva a přeskočte propast. Následně se už jen dostaňte nahoře k mrtvole.
30/30
Shadow gem
Až projdete zrcadlem, které je umístěno na obří páteři, tak jděte doleva a seběhněte dolů k mrtvému rytíři.

 

 

4) Zkoušky [s04]


Zkoušky – Kapitola I
Besieged Village: V prvním kole musíte porazit Warga a přežít alespoň jeden vesničan, což zvládnete pokud budete dostatečně rychlí.

Hunting Path: Dokončete kolo, aniž byste si doplnili zdraví. Nesmíte použít ani fontánu a dokonce ani magii světla.

The Dead Bog: Dokončete level poté, co zabijete alespoň 50 goblinů. Dostaňte se tedy k místu, kde musíte zničit strom pomocí granátu a prozatím to nedělejte. Místo toho nejprve zabijte gobliny a teprve poté jděte dál a dokončete level.

Pan´s Temple: Splňte Panovu zkoušku v 5 pohybech. To uděláte tak, že pohnete kruhy po směru hodinových ručiček v tomto pořadí: vnější, vnitřní, vnější, prostřední a vnitřní.

Oblivion Lake: Porazte ledového titána do 1 minuty a 30 sekund. Ačkoliv se to zdá nemožné, opak je pravdou. Hned jak souboj začne, utíkejte k titánovi a použijte temný krystal, čímž zajistíte, že každou pečeť zničíte na jednu ránu. Poté už jen musíte opravdu přesní a rychlí a pohybovat se od z jedné části do druhé, co možná nejrychleji.
Zkoušky – Kapitola 2
Enchanted Forest: Zabijte 30 goblinů jejich vlastními granáty. Dostaňte se na nádvoří s kamennými dveřmi a neberte goblinům jejich granáty. Místo toho mačkejte RT u goblinů, chyťte je a pomocí levé analogové páčky stiskněte ↑ + X. Tím odjistíte granát a nepřítel vybuchne.

Underground Caves: Dokončete level poté, co zabijete alespoň 10 nepřátel během vaší otravy pavoučím jedem. Během druhého souboje s pavoukem a Lykany se nehýbejte, dokud vás pavouk neotráví. Poté zabijte vlkodlaky pomocí dýk či řetězu, ale nezabíjejte pavouka. Poté se vydejte jednou z chodeb dál, aktivujte autosave a přes menu vyberte možnost Restart from last checkpoint. Pak už jen utíkejte zpátky, nechte se nakazit a zabijte další Lykany.

Labyrint  Entrance: Dohrajte kolo s tím, že zabijete alespoň 5 kanců (Warthogs). Na začátku se dostanete ke dveřím, kde se objeví kanec. Ten se bude respawnovat tak dlouho, dokud dveře nezničíte, takže nejprve zabijte pětici kanců a teprve poté pokračujte dál.

Waterfalls Of Agharta: Dokončete level s tím, že zabijete alespoň 20 malých trollů, když jste na tom velkém. Až si velkého trolla osedláte, tak neničte kus skály v zadní části. Do té doby můžete libovolně zabíjet malé trolly a splnit tak zkoušku.

Agharta: Dokončete level bez použití magie stínu. Jednoduše nesmíte v celém levelu použít magii stínu (magie světla a temná rukavice jsou v pořádku).

Dark Dungeon: Dokončete level, aniž byste chytnuli jediného gremlina. To znamená, že během souboje s gremliny nesmíte použít tlačítko RT a musíte je tak zabít pomocí běžných útoků a komb.

Sanctuary Entrance: Dokončete level s tím, že absorbujete alespoň 20 neutrálních orbů naráz. Až budete bojovat s jeskynním trollem, tak maximalizujte svůj ukazatel focusu (ten, který se naplňuje ve spodní části obrazovky, když zasahujete nepřátele, aniž by vás oni zasáhli), počkejte, až se všude kolem budou vznášet orby a stiskem levého či pravého analogu je posbírejte.

Sanctuary Of Titans: Dokončete level a porazte kamenného titána do 2 minut. Dostaňte se k titánovi, použijte temný krystal, díky kterému zničíte každou pečeť na jednu ránu a hoďte na něj první kámen (v tu chvíli začne odpočet). Pak se dostaňte na jeho tělo a co nejrychleji postupujte od jedné pečeti k druhé. Pokud budete dostatečně rychlí, tak vám zůstane pár sekund navíc.

The Black Knight: Dokončete level a porazte Černého Rytíře, aniž byste použili magii světla. Tento achievement doporučuji splnit až později ve hře, kdy máte víc životů a také magie stínu. Poté si aktivujte magii stínu a snažte se ho, co nejrychleji zabít, přičemž nesmíte použít magii světla (LB).
Zkoušky – Kapitola 3
The Three Towers: Dokončete level s tím, že zabijete alespoň 15 nepřátel, kteří budou omráčeni vílami. Doporučuji splnit až po dohrání hry a získání arch, díky čemuž můžete mít u sebe až 10 vil. Ty pak vypusťte na vlkodlaky na začátku kola a během jejich omráčení je zabijte (zbylé zabití pak můžete dokončit v průběhu kola.

The Dark Lord Of The Lycans: Dokončete level a porazte Temného Pána bez použití magie světla. Zde si opět nesmíte použít magii světla a tak je nejlepší najít všechny archy s dýkami. Díky tomu můžete mít u sebe 30 dýk, které jsou proti Cornellovi nejlepší. V první fázi souboje mu dýky způsobí 120 resp. 150 bodů poškození (ohnivé dýky) a v druhé části mu pak temné dýky uberou dokonce 225 bodů života. Pomocí dýk ho pak můžete rychle zabít a magii světla ani nebudete potřebovat.
Zkoušky – Kapitola 4
Mountain Fortress: Dokončete level a porazte Ogra, aniž by vás zasáhl. Zde se počítají celkem dva střety. Tím prvním je chvíle, kdy ze zdi trčí jen jeho ruka a následně o kousek dál, kde proti němu budete stát tváří v tvář. Během souboje proti paži se jen držte, co nejvíce vzadu a zapamatujte si jeho pohyby. Poté na něj ve vhodných chvílích útočte a uberte mu všechno zdraví. Při souboji tváří v tvář se vyhýbejte jeho útokům a neustále používejte magii stínu, která vám souboj poměrně usnadní. Rovněž také nezapomeňte na to, že pokud by vás zasáhl, tak můžete zvolit restart od posledního bodu.

The Crow Witch: Dokončete level a porazte Crow Witch, aniž byste zabili více, jak dva její potomky. Až souboj začne a hodí po vás vajíčka, tak mačkejte RT a točte pomocí levé páčky proti směru hodinových ručiček. Tím vajíčka chytnete a hodíte je zpět po ní (dokonce i během sekvence, kdy na Gabriela přímo nevidíte). Ve zbylé části souboje se jí snažte zabít, co možná nejrychleji a nepustit ji k tomu, aby po vás vrhla vajíčka potřetí. Pokud vajíčko dopadne na zem, tak se z něj vyklube její potomek a právě ty můžete zabít maximálně dva. 
Zkoušky – Kapitola 5
Veros Woods: Dokončete level poté, co získáte od Chupacabrase zpět ukradené relikvie do 3 minut od krádeže. Až vás ve sněžném kempu přepadne a ukradne vám všechny věci, tak se s ničím nezdržujte a vydejte se přímo za ním. Na konci vylezte na skálu a předtím, než skočíte za ním, tak ho omračte několika vílami. V opačném případě vás odrazí elektřinou a vy spadnete dolů. Časový limit je dostačující a zkouška se dá bez větších problémů splnit.

Wygol Village: Dohrajte level, aniž byste nechali Zobeka zabít jediného Ghoula. Nejlepší volbou je používat RT a tím ghouly zabít pomocí chytnutí. Zobek není tak silný a tak je stihnete zabít dřív než on. Rovněž zbytečně neprodlužujte souboj a snažte se o to, abyste co nejdříve ucpali jámu, ze které Ghoulové vylézají.

Abbey Catacombs: Dokončete level a nenechte Zobek zranit natolik, aby padl v boji. Během bojů se držte neustále poblíž Zobeka a zabijte každého, kdo se k němu přiblíží. Snažte se ho za každou cenu ochránit a nenechte ho utrpět příliš mnoho zranění.

Abbey Library: Dokončete level a vyřešte puzzle se zrdcadly v čase kratším jak 2:30. Zde jde pouze o to, abyste jednotlivé kroky zvládli co nejprecizněji a nezdržovali se zbytečnostma. Když navíc budete potřebovat zabít nějaké z monster, tak využijte jeho slabin a zabijte je, co nejrychleji. Osobně se mi podařilo, aby mi zůstalo mezi 5-10 sekundami od jeho vyřešení.

Abbey Tower: Dokončete level a zničte 100 objektů před tím, než vyprší časový limit. Hned jak zkouška začne, tak máte limit 20 sekund plus 1 sekundu za každý zničený objekt. Vyběhněte ven, zničte vše, na co narazíte a předtím než spustíte most, tak byste měli mít rezervu okolo 30 sekund. Pak zabijte nepřátele, spusťte dolů most a přeběhněte na nádvoří. Tam zničte další objeky a místo otevření mříže, vyskočte dvojskokem nahoru do části napravo. Tam najdete dalších asi 20 objektů ke zničení.

Brauner: Dokončete level poté, co na Braunera zaútočíte 4krát po sobě jeho vlastní čepelí. Bojujte s ním normálně, dokud mu neutrhnete křídla a poté se mu neustále vyhýbejte. Až po vás hodí čepel, tak ji chytněte pomocí RT a hoďte ji po něm zpět. Následně na něj nesmíte útočit, ale jen odrážet jeho čepel zpět na něj, dokud se vám to nepodaří 4krát po sobě.

Castle Sewers: Dokončete level a zabijte 3 kostlivé válečníky, aniž byste zničili jejich štít. Zcela nejlepší je získat všechny archy se svěcenou vodou a mít jich tak u sebe 10. Poté je házejte po kostlivcích a zničte je s nimi. Rovněž můžete používat útok Landslide Punch, kdy vyskočíte a zmáčknete LT + X. Toto kombo rovněž nezničí štíty kostlivců.
Zkoušky – Kapitola 6
Castle Courtyard: Dokončete level a zabijte 3 kostlivé válečníky, zatímco jste na Wargovi. Jakmile seskočíte dolů do podzemní části, tak začněte útočit na kostlivce a upíři vypustí Warga. Toho osedlejte a zabijte s ním tři kostlivce. Dejte si pozor, abyste nějakého kostlivce nezabili přímo, protože zde jsou pouze tři.

Maze Gardens: Dokončete level poté, co zabijete 15 mandragor za méně jak 15 sekund. Utíkejte do pravé části zahrady, kde posouváte velký sloup, počkejte, až vás obklopí mandragory a použijte temný krystal. Následně už jen v okolí zabijte zbylé mandragory, které vám budou chybět ke splnění této výzvy.

Castle Hall: Dokončete kolo a vyhrajte upíří hru s tím, že ztratíte maximálně 3 figurky. Tato zkouška je z velké části o štěstí a o tom, jak jste se ji naučili při prvním hraní. Po několika pokusech by však neměl být problém vyhrát s více jak třemi přeživšími.

Refectory: Dokončete level a porazte Evil Butchera poté, co použije alespoň 15 objektů v kuchyni. Během souboje jen počkejte, dokud nepoužije 15 předmětů a poté ho zabijte.
Zkoušky – Kapitola 7
Balcony: Dokončete level poté, co vyřešíte logickou hádanku v 7 krocích. Pro správné vyřešení hoďte jednu kuličku vlevo, dalších pět do středu a poslední vpravo.

Electric Laboratory: Dokončete kolo a deaktivujte Mechanical Monstrosity pouze pomocí tesla cívky. Souboj je rozdělen do dvou kol. V tom prvním s ním bojujte normálně a použijte proti němu libovolný útok i magii. Následně aktivuje cívku a započne druhá část souboje. Utíkejte k oblasti pod cívkou, neútočte na něj a místo toho utíkejte kolem něj v kruzích. Jakmile poté použije elektrický útok, tak zůstane na místě a vy musíte utíkat směrem dolů k přepínači a bouchnout do něj pomocí LT + Y. Rudý výboj pak zasáhne bosse a zraní ho. Tímto způsobem pokračujte dál a zabijte ho.

Chromatic Observatory: Dokončete level a porazte 10 Deadly Toys pomocí obyčejných útoků. Tím je myšleno, že je nesmíte zabít pomocí chytnutí (RT), takže jakýkoliv jiný útok je přípustný. Až jich zabijete 10 normálně, tak zabijte další 3 pomocí chytnutí a dokončete úroveň.
Zkoušky – Kapitola 8
Outer Wall: Dokončete level poté, co zabijete 10 gremlinů pouze pomocí stříbrných dýk. Po vyřešení magické hádanky, pokračujte dál po řetězu a dostanete se na platformu, kde budou přilétat gremlini. Těch bude přesně 10 a všechny do jednoho zabijte pomocí dýk.

The Clockwork Tower:  Dokončete level a dostaňte se do horní části za méně jak 5 minut. Zde se jen musíte rychle pohybovat a překonávat jednotlivé nástrahy tohoto kola bez neustálého opakování. Nakonec aktivujte páku, co nejrychleji zabijte bosse Mechanical Monstrosity pomocí schopností Ultimate Shadow a Ultimate Light a přejděte přes trám na plošinu, kde se časomíra zastaví.

Olrox: Dokončete level poté, co si udržíte focus metr na maximu, po dobu 60 sekund. Při boji s Olroxem se vyhýbejte jeho útokům a dostaňte ukazatel na maximum. Pak už jenom kolem nepřítele běhejte dokola, vyhýbejte se jeho útokům a každé 3-4 sekundy ho alespoň jednou zasáhněte, čímž si udržíte hladinu ukazatele.

The Throne Room: Dohrajte level a porazte Temného Pána poté, co zabijete 10 vlastních upírů. Během finálního souboje je v aréně jen 10 upírů, které musíte nalákat do smrtícího paprsku Carmilly. Tímto způsobem zabijte všechny upíry a poté dokončete level tím, že zabijete Carmillu.
Zkoušky – Kapitola 9
Bones Forest: Dokončete level poté, co zabijete 10 Headless Corpses, aniž by vás chytili. Dorazte do první části, kde vás napadnou, zabijete je svěcenou vodou a pokračujte levou cestou. Pomocí dvojskoku přeskočte propast a zde zabijte pomocí svěcené vody ty, které vám zbývají.

Woes Moor: Dokončete level a získejte všechny 3 klíče s tím, že pouze 13x vystrašíte vrány. První hejno vystrašte dvakrát a porazte prvního strašáka. Poté postrašte první hejno znovu a objeví se druhé. Následně postrašte počtvrté první hejno, vydejte se k druhému hejnu a to strašte tak dlouho, dokud se nezačne boj s druhým strašákem. Po jeho porážce postrašte druhé hejno dvakrát, uličkou mezi oběma hejny utíkejte na jih a zničte barikádu u stodoly nalevo. Jakmile vstoupíte dovnitř, tak přivoláte třetí hejno. To vystrašte dvakrát a zabijte posledního strašáka.

The Music Box: Dokončete level a získejte modrou růži, aniž by vás zranila, kterákoliv past. Jednoduše se vyhýbejte jednotlivým pastem a nenechte se zranit. Pokud by vás nějaká zranila, tak restartujte poslední checkpoint a pokuste se splnit část znova.
Zkoušky – Kapitola 10
Titan Graveyard: Dokončete level poté, co obdržíte alespoň 100 bodů zranění, které vám způsobí jed smrtící mlhy. Až budete skákat po ostrůvkách, tak skočte do bahna a zůstaňte při kraji. Vyčkejte, dokud vás mlha dostatečně nezraní a poté rychle vylezte ven. Nakonec už jen dokončete kolo.

Fire Pinnacle: Dokončete level, aniž byste nechali Pana obnovit si zdraví během boje. Jakmile dostanete zpět magii světla, tak si s její pomocí doplňte zdraví a nechte si rezervu. Poté dostanete zpět obě magie a může začít souboj. V něm jen počkejte na to, jakou magii zvolí Pan a vy si vyberte tu opačnou. V závislosti na ní použijte Ultimate Shadow nebo Ultimate Light a během několika sekund mu uberte všechno zdraví. Nakonec už mu jen zasaďte finální úderte a máte zkoušku hotovou.

Fire Cemetery: Dokončete level poté, co zabijete 20 zombií v jediné vzdušné sekvenci. Na konci kola se dostanete ke dvěma gongům, kde se nachází obrovské množství zombií. Zde si nejprve aktivujte magii stínu, pak použijte komba Y, A, A  a zabijte jich alespoň 20. Poté už jen dokončete level.

Crematory Oven: Dokončete level a zabijte alespoň 15 vyvolaných Creeping Corpses během souboje s Gravediggerem. Běhejte kolem bosse dokola a počkejte, až vyvolá tři bezhlavá monstra. Ty následně zabijte a celý postup ještě 4x zopakujte. Až budete mít splněno, tak zabijte samotného Hrobníka a dokončete level.
Zkoušky – Kapitola 11
Necromancer´s Abyss: Dohrajte level poté, co zabijete alespoň 60 reaperů. V průběhu kola vás napadne přes 50 reaperů, které zabijte. Ty zbylé nechte vyvolat Necromancera během závěrečného střetu a poté dokončete level.

The Dracolich: Dokončete level a porazte Dracolicha do 5 minut. Stejně jako u předchozích dvou titánů i zde použijte temný krystal a co nejrychleji zničte všechny pečeti. Nejlepší způsob je zahrát si level nejprve na zkoušku, zapamatovat si postup a teprve poté ho dohrát.
Zkoušky – Kapitola 12
Final Fight: Dokončete level a porazte Satana, aniž by vás zasáhl opačnou magií. Zpočátku může být tato výzva velký problém, ale pokud počkáte na zisk útoku Ultimate Shadow a potom začněte souboj. Počkejte, až bude Satan používat magii světla a vy pak ve vhodný okamžik zaútočte právě pomocí Ultimate Shadow. Tím ho odrazíte a můžete útok zopakovat hned několikrát po sobě. Následně nezapomeňte magii stínu vypnout, aby vás nezasáhl a tímto způsobem ho bez problémů a během chvilky porazíte.

 

 

5) Přehled pohybů a útoků [s04]

 

 

5.1) Základní pohyby [s0501]


Pohyb
Kombinace
Přímý útok
X
Plošný útok
Y
Sekundární zbraň
B
Skok
A
Blok
podržte LT
Synchronizovaný blok
těsně před nepřátelským útokem LT
Úskok
podržte LT + vybraný směr
Zadupání
ve vzduchu LT + A
Chytnutí a interakce
RT
Slaňování a lezení
RT u záchytných bodů

5.2) Pokročilé pohyby [s0502]


Pohyb
Kombinace
Direct Attack Combo
X X X X X
Area Attack Combo
Y Y Y Y Y Y Y Y
Rising Strike
X A
Rising Assault
Y A
Direct Counterstrike
po synchronizovaném bloku X X X
Somersault
LT + A (Cyclone Boots)
Guillotine
ve vzduchu podržte X
Guillotine Upgrade
ve vzduchu podržte X
Spinning Chain
ve vzduchu podržte Y
Air Grab
ve vzduchu RT (menší nepřátelé)
Downward Punch
ve vzduchhu RT poblíž nepřítele (menší nepřátelé)
Flying Kick
ve vzduchu RT (větší nepřátelé)
Area Counterstrike
po synchronizovaném bloku Y Y Y
Direct Heavy Combo
podržte X pak X X
Direct Heavy Combo Upgrade
podržte X pak X X X X X X X X
Direct Heavy Combo Final
podržte X pak X X X X X X X X X
Chain Barrier
podržte Y
Chain Barrier Upgrade
podržte Y pak Y
Circular Chain
X Y Y
Chain Saw
X Y pak podržte X
Ground Cutter
ve vzduchu X pak podržte X a znovu X
Somersault Strike
po somersaultu X X X (Dark Gauntlet, Cyclone Boots)

 

 

 

5.3) Sekundární zbraně [s0503]


Pohyb
Kombinace
Throwing Daggers
B (dýky)
Explosive Daggers
B (dýka, aktivní magie stínu)
Dagger Wave
podržte B (dýky)
Dark Crystal
podržte B (temný krystal)
Fairies
B (víly)
Light Fairies
B (víly, aktivní magie světla)
Holy Water Flasks
B (svěcená voda)
Divine Shield
B (svěcená voda, aktivní magie světla)

 

 

 

5.4) Síly relikvií


Pohyb
Kombinace
Light Magic
LB
Shadow Magic
RB
Tremor Punch
LT + podržte X (Dark Gauntlet)
Earthquake Punch
LT + podržte Y (Dark Gauntlet)
Sprint
dvakrát vybraný směr (Cyclone Boots)
Shoulder Charge
podržte LT + vybraný směr (Cyclone Boots, aktivní magie stínu)
Flame Dragontail
LT + podržte A (Dark Gauntlet, Cyclone Boots)
Double Jump
A A (Seraph Shoulders)
Holy Jump
A A (Seraph Shoulders, aktivní magie světla)
Sprint Thrust
dvakrát vybraný směr, pak Y X (Cyclone Boots)
Light Flash
těsně před útokem nepřítele LT (aktivní magie světla)
Landslide punch
ve vzduchu LT + podržte X (Dark Gauntlet)
Avalanche Punch
ve vzduchu LT + podržte Y (Dark Gauntlet)
Erosive Chains
X pak podržte Y (aktivní magie světla)
Shadow Flames
Y pak podržte X (aktivní magie stínu)
Flame Claws
2x požadovaný směr, potom X (Dark Gauntlet, Cyclone Boots, aktivní magie stínu)
Upward Guillotine
X A A (Seraph Shoulders)
Whirlwind Flap
Y A A (Seraph Shoulders)
Air Wave Flap
LT + podržte A A (Seraph Shoulders, Dark Gauntlet)
Holy Cross
Y pak podržte X (aktivní magie světla)
Exploding Quake
X podržte Y Y Y … podržte Y (aktivní magie stínu)
Ultimate Light
podržte LB + požadovaný směr (aktivní magie světla)
Ultimate Shadow
podržte RB + požadovaný směr (aktivní magie stínu)

 

 

 6) Relikvie [s06]

 
 
Daggers:Během levelu Besieged Village (kapitola I).
Life Medallion:V průběhu levelu Hunting Path (kapitola I).
Hook Tip:Získáte ji v kryptě v levelu The Dead Bog (kapitola I).
Light Medallion:Po dokončení Oblivion Lake (kapitola I).
Spiked Chain:Získáte ji v kryptě v Underground Caves (kapitola II).
Shadow Medallion:V levelu Waterfalls Of Agharta (kapitola II).
Dark Crystal:V průběhu Dark Dungeon (kapitola II).
Dark Gauntlet: Po dokončení levelu The Black Knight (kapitola II).
Fairies:V levelu The Three Towers (kapitola III).
Cyclone Boots: Po porážce Cornella v The Dark Lord Of The Lycans (kapitola III).
Stake:V levelu Wygol Village (kapitola V).
Holly Water Flasks: Po dokončení levelu Abbey Tower (kapitola V).
Seraph Shoulders: Dokončete level The Throne Room (kapitola VIII).
 

7) Monstra a jejich slabiny [s07]

 
V následujících tabulkách je uveden přehled jednotlivých monster a jejich slabin, což vám může značně usnadnit jednotlivé souboje s nimi. Jejich slabiny jsou v rozmezí 1-3 hvězdiček, přičemž 1 hvězda znamená neefektivní, 2 hvězdy běžné poškození a 3 hvězdy vysoce efektní útok. Dále mají proti některým útokům obranu, která bude označena symbolem O a rovněž má tři úrovně. Při té nejnižší je to slabá obrana, při druhé vyšší a pokud disponují 3 symboly O, tak je vůči maximálně odolný.
 
 
Nepřítel
Dýky
Ohnivé dýky
Víly
Víly světla
Svěcená voda
Svatý štít
Temný krystal
Lesser Lycanthrope
***
***
*
*
OO
*
***
Great Warg
**
**
*
O
OO
O
***
Warg
**
**
*
O
OO
O
***
Goblin
*
*
*
*
OO
OO
***
Naiad
Swamp Troll
O
*
*
*
OO
OO
***
Ice Titan
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
**
Giant Spider
*
*
O
O
OO
O
***
Warthog
*
*
*
O
OO
OO
***
Greater Lycanthrope
***
***
OO
O
OO
O
***
Small Troll
*
*
**
*
OO
OO
***
Cave Troll
O
*
*
*
OO
OO
***
Gremlin
**
**
O
*
**
**
***
Stone Idol Titan
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
**
Black Knight Golem
OO
*
OOO
OO
*
*
**
Cornell
***
***
OOO
OOO
OO
O
**
Lycanthr. Dark Lord
***
***
OOO
OOO
OO
O
**
Ogre
OO
O
OOO
OOO
OO
*
**
Chupacabras
OOO
OOO
O
OOO
OOO
OOO
OOO
Swordmaster
*
*
O
*
*
*
***
Crow Witch Malph.
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
*
Witch Child
*
*
O
*
*
*
***
Ghoul
*
*
*
*
**
**
***
Vampire Warrior
*
*
O
*
***
**
***
Animated Armor
O
*
OOO
*
*
*
***
Lieutenant Brauner
O
*
OOO
O
**
*
**
Skeleton Warrior
OOO
*
O
*
*
*
***
Mandragora
O
**
*
*
**
**
***
Evil Butcher
OO
*
OOO
*
**
*
**
Mech. Monstrosity
OO
*
OOO
**
*
*
**
Deadly Toys
O
*
OOO
*
*
*
***
Commander Olrox
OO
*
OOO
O
**
*
**
Carmilla
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
*
OOO
Vampire Dark Lord
OO
*
OOO
OOO
**
**
**
Headless Burrower
*
*
OOO
**
**
**
***
Scarecrow
*
*
OOO
*
**
*
**
Creeping Corpse
*
**
OOO
**
**
**
***
Creeping Coffin
O
*
OOO
**
**
**
***
The Silver Warrior
O
*
OOO
OOO
OOO
OOO
**
Zombie
*
*
OOO
**
**
**
***
Gravedigger
OO
*
OOO
OOO
*
*
**
Reaper
OOO
OOO
OOO
OOO
**
*
***
Necromancer
*
*
OOO
**
*
*
**
Dracolich Titan
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
**
Satan
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
OOO
 
 
 
 

 

 

xDante1986

2 Comments

  1. ahoj,hraju castlevanii na pc a zaboha nevím jak vrátit titánce kámen ,který na mě hází.sice ho uchopím,ale pak ho mám roztočit,ale nevím jak.zkouším točit myší ve směru i protisměru hodinových ručiček,zkouším směrové klávesy pohybu a pořád nic.nevíš jak na to? díky za radu.

    • ahoj u konzolí to ukazuje čím se to dělá na pc by mělo taky, ale nehrál jsem zkus se podívat do nastavení nevím jak poradit…. v nastavená by ohlo být ukázáno, zkusil bych i kolečko myši.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..