0

Návod Cursed Mountain

Sekce

1) Ovládání [s01]
2) Postavy [s02]
3) Návod [s03]
    3.1) Frank – Illusions Of The Ego [s0301]
    3.2) Eric – Shadows In Lhando  [s0302]
    3.3) Facing The Yogini [s0303]
    3.4) Into The Darkness [s0304]
    3.5) A Ritual Disturbed [s0305]
    3.6) Cutting Through Ignorance [s0306]
    3.7) Obstacles Removed [s0307]
    3.8) Twilight Of The Bardo [s0308]
    3.9) The Mountain Fallen [s0309]
    3.10) Liberation Through Hearing [s0310]
    3.11) Dark Spots In The Clear Light [s0311]
    3.12) Into The Void [s0312]
    3.13) Gone Way Beyond [s0313]

1) Ovládání [s01]

pohled první osoby
Analog
pohyb postavy, otáčení v módu Třetího Oka a první osoby
A
akční tlačítko, potvrzení volby v menu
B
útok na blízku, střelba v módu Třetího Oka a  návrat v menu
přeskočení videosekvence
+
inventář
1
pauza hry, otevření nabídky nastavení
2
n/a
C
při podržení přepne do módu Třetího Oka
Z
běh

2) Postavy [s02]

Eric Simmons: Hlavní protagonista celé hry, který hledá svého ztraceného bratra. Ten se ztratil v Himalájích při záhadné expedici na Mt. Chomolonzo.
Frank Simmons: Ericův bratr. Je mladý, ambiciózní a tak neváhá riskovat. Ztratil se za záhadných okolností při výstupu na Mt. Chomolonzo.
Edward Alexander Bennett: Bohatý muž, který zorganizoval Frankovu expedici na horu Chomolonzo. Zajímá se o podivné rituály a mysticismus.
Paul Ward: Frankův přítel, který ho doprovázel při expedici.
Jomo Menmo: Mocný Yogini z vesnice Cherku. Nejprve se zdá, že vám bude velmi nápomocná, ale nakonec vše obrátí.
Thod-Pa: Poslední mnich, který zůstal v klášteru Hyen De Kvi Buk. Bude se snažit Ericovi pomoci a ukáže mu cestu.
Khenpo Jigme Lingpa: Představený kláštera Dege Gonchen, který pomůže hlavnímu protagonistovi v hledání jeho bratra tím, že ho pošle do Barda.
Mingma Yangzi: Mladá učednice Jomo Menmo, která dříve pomohla Frankovi.

3) Návod [s03]

3.1) Frank – Illusions Of The Ego [s0301]

Začínáte v horách během velké sněhové bouře. Vydejte se kupředu, zahněte doprava a u skály zmáčkněte A, čímž vylezete na horskou stěnu. Po ní se vysápejte až nahoru, shlédněte krátkou animaci a pokračujte dál. Po krátké cestě po horské stezce se spustí další animace a vy budete dál hrát za Erica.

3.2) Eric – Shadows In Lhando [s0302]

Eric Simmons – hlavní hrdina této hry
Jděte kupředu a hra se automaticky uloží díky autosavu. Na rozcestí se dejte vlevo, vstupte do domu po vaší pravici a napravo v cele uvidíte kužel světla, který označuje věci, jenž můžete sebrat. Vezměte si tedy ledovou sekyru (Ice Axe) a vyzkoušejte si jak s ní útočit pomocí tlačítka B.  Pak rozbijte vázy nalevo a v jedné z nich objevíte rezavý klíč (Rusty Key), který si můžete prohlédnout v inventáři (vyvoláte ho tlačítkem +). Po žebříku vylezte nahoru na ochoz, rozbijte vázu a seberte první knihu (Lhando Chronicle – Frank´s Axe Has Mystical Power). Slezte po žebříku dolů, zadními dveřmi opusťte dům a po otočení doleva utíkejte úzkou uličkou kupředu. Po několika krocích uvidíte prvního ducha. Vydejte se tedy dál, přeběhněte přes malý můstek a zahněte doleva k modlící věži. Ze země seberte vonné tyčinky (Incense Stick), které můžete použít ve svatyních Sangye Menla k vlastnímu uzdravení. Navíc jsou označovány červeným kuželem světla, takže je nepřehlédnete. Nalevo rozbijte další vázu, seberte knihu (Lhando Chronicle – Plea To Palden Lhamo) a druhou pak ze třetího stánku (Lhando Chronicle – Ghost Rumors). O kousek dál seberte ze země vonné tyčinky a vstupte do úzké uličky mezi domy, kde se vám zobrazí poznámka o tom, že pomocí Z můžete běhat, ale musíte si dát pozor, abyste tím nevzbudili duchy. Pokračujte dál a jakmile na vás zpoza rohu vykoukne duch, tak přijdete o část zdraví. Na konci uličky vylezte po žebříku nahoru, z vázy si vezměte další vonné tyčinky a utíkejte po balkónu dál. Na konci seskočte dolů na níže položený balkón a pokračujte dál. Dveřmi vstupte do domu, ze stolu si vezměte knihu (Frank´s Diary – Bennett´s Telegram) a druhou pak z police za dveřmi (Expedition Note – Cursed Expedition). Druhými dveřmi vyjděte ven, seberte tyčinky ukryté ve váze za dveřmi a po žebříku slezte dolů. Utíkejte dál, hned jak to  bude možné, tak odbočte do úzké uličky napravo a vstupte do budovy přímo naproti vám. Ze stolku seberte malý klíč (Small Key), otevřete s ním dveře nalevo a vyběhněte po schodech nahoru. Dejte se doprava, před schodištěm zahněte vlevo a jakmile se dostanete po dalších schodech nahoru, tak ve slepé uličce nalevo, najdete knihu schovanou ve váze (Lhando Chronicle – Sad Goodbye To Chomolonzo). Následně se otočte, utíkejte přímo za nosem a hra se automaticky uloží. Poté jděte doleva, vyběhněte po schodech a shlédněte animaci. Jakmile skončí, tak zmáčkněte C pro aktivaci Třetího Oka, pomocí Wiimote zaměřte na svatyni a několika švihy podle symbolů na obrazovce dokončete rituál. Potom použijte vonné tyčinky a doplňte si zdraví. V protější ulici rozbijte vázu, seberte vonné tyčinky a otočte se čelem ke svatyni. Po schodech napravo seběhněte dolů, utíkejte rovně a odbočte do uličky vpravo. Na jejím konci rozbijte vázu, seberte knihu (Expedition Note – A Climber Arrives In Lhando) a vraťte se zpět ke svatyni. Od ní se vydejte dál po schodech nahoru a pokuste se vstoupit do Bennettova domu. To bohužel nepůjde a tak budete muset najít cestu, jak zvyšíti sílu vaší ledové sekyrky. Utíkejte nazpět pořád rovně, na konci zahněte vpravo a poté vlevo (Autosave). Seběhněte po schodech dolů, mácháním Wiimote a Nunchucku setřeste ducha a pokračujte dál. Jedinou cestou se vydejte zpět, pomocí sekyry zabijte ducha a vstupte do domu. Zde vyčistěte pracovní stůl s pomocí Třetího Oka, seberte si nástavec Kartrika a očistěte i nástěnný koberec. V chodbě za ním si vezměte z postele knihu (Expedition Note – Foreign Devils Disturbed Chomolonzo) a vraťte se zpět k Bennettovu domu. Po zhlédnutí sekvence aktivujte znovu Třetí Oko, s pomocí nástavce zabijte na dálku ducha a vstupte do domu. Napravo od schodiště si vezměte knihu (Frank´s Diary – Bennett Revers Prophecy), vyběhněte do druhého podlaží a projděte dveřmi v pravé části. Naproti vám uvidíte dveře, které jsou prozatím zavřené a tak vyběhněte po schodech o další patro vzhůru. Seberte knihu (Secret Vision – Chomolonzo´s Hidden Treasure), projděte blízkými dveřmi a shlédněte sekvenci. Potom si ze stolu vezměte knihu (Secret Vision – Bennett Visits Jomo Menmo), seběhněte dolů po schodech a přistupte k zamčeným dveřím. V módu Třetího Oka je očistěte, vsupte do mísnosti a vyběhněte po první části schodiště nahoru. Z knihovny seberte knihu (Secret Vision – Termas And Tertons), pokračujte o další patro výš a seberte rituální zvonek (Ritual Bell). Seběhněte po schodech dolů (Autosave), z knihovny si přivlastněte další knihu (Secret Vision – The Sacred One) a dole očistěte ducha, který se objeví. Nejprve ho několikrát zasáhněte v módu TO, pak namiřte na symbol na jeho těle, zmáčknete A a máchněte Wiimote podle symbolu na obrazovce. Potom už se jen vraťte do Bennettova pokoje, zbavte se ducha a shlédněte animaci, která vám toho o Bennettovi řekne více.

3.3) Facing The Yogini [s0303]

Setkání s démonem
Vydejte se po stezce kupředu, sledujte ducha směřujícího doleva a dojdete ke stěně, kde si promluvíte s mužem. Následně utíkejte zpět, vstupte mezi zabodnutá kopí a zabijte ducha, který se objeví. Poté vstupte do vesnice, za prvním domem odbočte doprava a utíkejte z kopce dolů. Následně zahněte vlevo, přistupte k duchovi a zabijte ho. Vyběhněte zpátky nahoru, prozkoumejte dveře domu napravo (vedle dveří hoří louč) a zjistíte, že jsou zablokovány neznámým symbolem. Po hlavní cestě se dejte doprava a v domě před vámi uvidíte ducha. Utíkejte k němu, dveře se zavřou a objeví se další symbol, který neznáte. Utíkejte doprava, seběhněte kousek dolů a zabijte ducha, který se objeví. Druhou vesnickou branou zamiřte dál, po pravé cestě dolů a zahněte doleva. Za rohem vstupte dveřmi do domku, v místnosti napravo seberte knihu (Secret Vision – Sealing Ritual) a v druhém patře další (Frank´s Diary – A Climber Prepares). Vraťte se do přízemí, prozkoumejte dveře naproti těm, kterými jste vešli a aktualizuje se váš úkol. Opusťte dům, nalevo se můžete vyléčit u svatyně a pokračujte kolem domu doleva za roh. Zabijte ducha, který vás napadne, úzkou uličkou mezi domy utíkejte nahoru do kopce a nalevo očistěte sochu Buddhy. Ze země seberte knihu (Jomo´s Prophecy – Jomo Menmo´s First Prophecy), prozkoumejte znovu sochu a zvýší se vám zdraví. Utíkejte uličkou nazpět, dejte se vlevo a dostanete se k zřícené bráně. Zabijte tedy dalšího ducha a vraťte se zpět nahoru do vesnice, kde byly tři domy se zamčenými dveřmi. Ihned po návratu budete napaden 3 duchy současně. Zbavte se jich, utíkejte rovně a pomocí očistného rituálu (tentokrát musíte použít váš Nunchuck) odemkněte dveře domu, které před vámi prvně zavřel duch. V místnosti napravo vyběhněte nahoru po schodech, seberte ze stolku knihu (Secret Vision – Clearing The Air) a vstupte do vedlejší místnosti, kde najdete fragment pečeti (Mahakala Seal Fragment) a knihu (Frank´s Diary – Bennett Says Don´t Open The Treasure). Zabijte ducha, který zezadu zaútočí, opusťte dům a utíkejte k dalšímu, který je přímo naproti vám, když se pootočíte trochu doleva. Otevřete dveře očistným rituálem, v místnosti nalevo seberte knihu (Lhando Chronicle – Hungry Ghost) a seběhněte po schodech v první místnosti do sklepení. Nejprve vstupte do malé místnosti pod schody, seberte ze země vonné tyčinky a z ní pokračujte rovně a doprava za roh. Zde se nejprve zbavte ducha a poté si vezměte z komody další fragment pečeti (Palden Seal Fragment). Nyní opusťte dům, utíkejte k zídce naproti a dejte se doleva. Zabijte ducha, který zaútočí, obejděte zídku a po vyléčení použijte rituál k očistě posledních dveří. Ihned jak vstoupíte dovnitř, tak zabijte ducha, dalšího v místnosti nalevo a ze stolu seberte knihu (Lhando Chronicle – The Curse Brings Death). V 2. patře seberte poslední fragment pečeti (Yama Seal Fragment) a spolu s ním se vydejte na cestu zpět do spodní části vesnice. Seběhněte do spodního patra, zabijte ducha a opusťte dům. Oběhněte zídku, vydejte se směrem ke spodní vesnici a budete napadeni trojicí duchů. Rovněž se na stěnách objeví symboly, které musíte zničit, protože jinak nemůžete pokračovat dál. Po schodech nalevo vyběhněte nahoru, očistěte první symbol a vyhněte se případným útokům duchů. Pak po nich seběhněte dolů, otočte se vpravo a mezi domy doběhněte k druhému symbolu. Co nejrychleji ho pomocí rituálu očistěte, protože vám neustále klesá zdraví a zbavte se tak duchů i ztráty zdraví. Seběhněte z kopce dolů do spodní vesnice, vstupte do domu nalevo a dveře přímo naproti vám otevřete pomocí pečeti. Pak vyjděte ven a jděte doprava, kde se opět automaticky uloží hra. Za rohem seberte ze země vonné tyčinky, jděte zpět a po schodech napravo vyběhněte nahoru. Poté vylezte po žebříku na střechu, zabijte ducha a přeskočte na vedlejší dům. Po žebříku vylezte nahoru, zabijte ducha a po svahu utíkejte ke svatyni, kde si obnovte ztracené zdraví. Tento dům zleva oběhněte, použijte rituální očistu na sochu a zabijte ducha, který na vás zaútočí. Jakmile se vám to podaří, tak si ze země seberte další červenou sochu Buddhy (Wrath Of Ekajati). Otočte se doprava, utíkejte k domu před vámi a vstupte dovnitř. Ve spodním patře zapalte všechny čtyři mísy s vonnými tyčinkami, zabijte ducha, který je nyní zranitelný a vyběhněte po schodech do druhého patra. Kolem zábradlí utíkejte ke dveřím za vámi, vstupte do místnosti a seberte ze stolu knihu (Secret Vision – Secret Door). Nalevo od schodiště očistěte nástěnný koberec, vyběhněte ven a po žebříku vylezte nahoru. Dejte se doleva, seberte knihu (Frank´s Diary – Cherku) a po dalším žebříku vylezte na skálu. Utíkejte vpravo, vstupte na provazový most a shlédněte sekvenci, na jejímž konci musíte zmáčknout tlačítko A pro doskok na pevnou zem. Po stezce se vydejte dál, zabijte ducha, který vám vstoupí do cesty a pokračujte ke stanu šamanky Jomo Menmo. Zde shlédněte sekvenci, pomalu ji sledujte mezi skalami a ukončete tuto část další animací.

3.4) Into The Darkness [s0304]

Otočte se, utíkejte roklinou nazpět a rozbijte dvojici váz. Seberte si vonné tyčinky, nalevo očistěte rituálem sochu Buddhy moudrosti a seberte si ze země knihu(Jomo´s Prophecy – Jomo Menmo´s Second Prophecy). Pak si znovu prohlédněte sochu Buddhy a tím si zvýšíte své maximální zdraví. Vraťte se k místu, kde kapitola začala, utíkejte kupředu a budete napadeni dvěma duchy. Zbavte se jich, vyběhněte nahoru do kopce a úzkou uličkou utíkejte kupředu. Proběhněte kolem svatyně léčení a dostanete se k velkému kameni, na kterém je vyobrazený symbol. Pomocí rituálu kámen očistětě, vstupte do tajné chodby a pokračujte do jeskyně, kde seberte knihu z oltáře nalevo (Lhando Chronicle – Immured Anchorite). Pak si vezměte z váz vonné tyčinky a očistěte sochu Buddhy. Hned jak to uděláte, zaútočí na vás duch. Rychle ho tedy zabijte, ze země si seberte sošku (Wrath Of Ekajati) a vraťte se zpět do horské uličky. Utíkejte doprava, proběhněte kolem druhé svatyně a dostanete se ke stěně, ze které vystupují paže duchů. U okraje zmáčkněte A, stoupněte si na římsu a vyčkejte, dokud část paží nezmizí. Potom rychle postupte kupředu a tímto způsobem se dostaňte na druhou stranu propasti. Poté doběhněte na otevřené prostranství, postupně se přibližte ke 3 sochám v kruhu a započne souboj s bossem. Ten sletí dolů a začne na vás útočit. Nejprve je důležité si uvědomit, že svatyně léčení je přístupná i během boje a tak se můžete v případě nutnosti vyléčit. Hned jak souboj začne, rychle ho na dálku jednou či dvakrát zasáhněte spirituálním útokem a přesuňte se ke svatyni. Odsud několikrát Vultura zasáhněte a on se přemístí mezi 3 sochy a ty do něj pustí malý energetický paprsek. V tu chvíli jsou všechny tři sochy zranitelné a vy je musíte rituálně očistit. Dejte si pozor, protože každý sloup uvolní jednoho ducha, kterého musíte zlikvidovat. Až očistíte všechny sochy a zabijete duchy, tak se pusťte do samotného bosse a několikrát ho zasáhněte. Poté se na něj objeví symbol očisty a vy můžete spustit rituál, který jako vždy dokončíte mácháním ovladači. Až zmizí, tak se vydejte k velké bráně, očistěte věci, které blokují cestu a pokračujte nahoru do kopce. Jakmile se dostanete do vyvýšené oblasti, tak uvidíte krátkou animaci a pomalu vám začne ubývat zdraví. Rychle utíkejte k harampádí, které blokuje bránu, očistěte ho a na scéně se objeví duch. Zabijte ho, seberte knihu u mrtvoly (Secret Vision – Imprisoning The Demon) a skrz bránu pokračujte vzhůru. Na konci cesty se zachyťte skalní stěny nalevo, vylezte po ní až úplně nahoru a dostanete se na další stezku. Po ní se nejprve vydejte vpravo dolů, rozbijte dvě vázy a seberte vonné tyčinky. Poté utíkejte nahoru, zabijte ducha, který vám vstoupí do cesty a na konci stezky zmáčkněte A, čímž se dostanete na úzkou římsu. Vydejte se po ní na druhou stranu propasti, vylečte se ve svatyni a přibližte se k zablokované bráně. Po zhlédnutí animace utíkejte dál, přeběhněte přes provazový most (v dálce můžete vidět vesnici Cherku) a dejte se po cestě dolů. Zabijte ducha, na kterého narazíte, seběhněte po stezce až dolů a vstupte do stanu. Po krátké sekvenci vás bude čekat druhá část souboje s bossem. Jelikož se styl jeho boje nezměnil, tak stejně jako při prvním souboji ho několikrát zasáhněte a vyhýbejte se jeho náletům. Jakmile se objeví symbol očisty, tak spusťte rituál, po jeho smrti seberte vylepšení Kartriky (Kartrika Empowerment Of Palden Lhamo) a shlédnutím animace ukončete kapitolu.


3.5) A Ritual Disturbed [s0305]

V uličkách města
Po skončení úvodní animace automaticky obdržíte knihu do své sbírky (Jomo´s Prophecy – Jomo Menmo´s Third Prophecy) a spolu s ní i třetí upgrade vašeho ukazatele zdraví. Po cestičce vyběhněte nahoru do kopce, vstupte do domu před vámi a uvnitř si vezměte knihu (Secret Vision – The Dark Jhator). Zadními dveřmi dům opusťte, vydejte se vlevo a pokračujte dál. Jakmile před sebou uvidíte spadlé balvany, tak se dejte vpravo, přejděte přes říčku a v malém domku najdete další knihu (Frank´s Diary – Meeting Jomo Menmo). Po proudu řeky utíkejte dál, rozbijte čtveřici váz, která vám blokuje cestu a seberte vonné tyčinky. Potom doběhněte k okraji útesu, opatrně po římse přejděte na druhou stranu a vyběhněte nahoru do kopce. Zabijte ducha, který vás napadne, jedinou cestou doběhněte ke kamenné bráně a jakmile jí projdete, budete napadeni dvě duchy. Zabijte je, vyběhněte o další plošinu nahoru a pokuste se otevřít dveře příbytku napravo. Hned jak to uděláte, zabijte ducha ve dveřích a uvnitř poté seberte knihu (Secret Vision – The Dark Jhator And The Bardo). Následně dům opusťte, dejte se doprava a pokračujte vzhůru ke svatyni. Podle potřeby si doplňte zdraví, utíkejte doleva a zjistíte, že první obydlí je zamčeno. Přeběhněte přes řeku, pak znovu, ale tentokrát přes kameny a za prvním obydlím najdete sochu. Očistěte ji, zbavte se ducha, který se objeví na scéně a vezměte si sošku Buddhy (Wrath Of Ekajati). Pokračujte dál nahoru do kopce a doběhněte k domu, na jehož dveřích se objeví nový symbol. Hned u dveří se otočte, na dálu zastřelte ducha, kterého uvidíte a vraťte se na poslední kamenný most pro velmi starý klíč (Very Old Key). S ním se vraťte k prvnímu domku, odemkněte si dveře a vstupte dovnitř. Seberte knihu (Secret Vision – The Dark Jhator And The Hungry Ones), pak očistěte symbol na stěně a utíkejte ven, kde uvidíte 4 duchy, které jste tímto probudili. Postupně je všechny zabijte, utíkejte k místu, kde se objevili a ze země seberte rituální sekyru (Thoba – Ritual Hammer). Nyní se vydejte k domu s červeným symbolem a vstupte dovnitř. Napravo seberte další knihu (Secret Vision – The Dark Jhator And The Killa), nalevo pak rituální dýku (Kila – Ritual Dagger) a po krátké scéně budete muset bojovat se šesti duchy. Ti budou do domu chodit po dvou, takže by to pro vás neměl být žádný problém. Až budou mrtví, tak zadními dveřmi vyběhněte ven, otočte se doleva a utíkejte rovně až k soše buddhy.  Tu očistětě pomocí rituálu, seberte knihu (Jomo´s Prophecy – Jomo Menmo´s Fourth Prophecy) a znovu prozkoumejte sochu, čímž si zvýšíte ukazatel zdraví. Poté utíkejte zpět, držte se levé stěny a po chvíli vyběhněte nahoru, kde objevíte ostatky mrtvých. Kolem řeky utíkejte rovně, dostaňte se do výše položené části a přeběhněte přes řeku. Následně utíkejte kupředu, proběhněte kamennou branou a prozkoumejte zakrvácený kámen uprostřed lokace. Po animaci se připravte na rychlé mávání ovladači a vyhněte se tak vašemu obětování. Poté zabijte oba duchy, kteří vás napadli, vezměte si dýku Kila a shlédněte animaci.

3.6) Cutting Through Ignorance [s0306]

V souboji s jedním z mnoha démonů
Nyní máte možnost si zvolit nástavec Kila nebo Kartrika. Kartrika dokáže střílet rychleji a rovněž se i rychleji nabíjí, zatímco Kila je silnější a dokáže nepřátele udolat dříve. Vydejte se po stezce dál, vstupte na provazový most a zabijte dvojici duchů. Potom přeběhněte na druhou stranu, utíkejte vzhůru a jakmile se na obrazovce objeví akční tlačítko A, rychle ho stiskněte. Poté doběhněte ke klášteru, vstupte dovnitř a po schodech vyběhněte na nádvoří. Utíkejte rovně, podívejte se na mrtvá těla a po likvidaci dvou duchů seberte klíček před vámi (Old Rusted Key). Poté vyběhněte nahoru po schodech a prozkoumejte dveře mezi dvě modlícími válci. Otočte se, jděte doprava a projděte dveřmi přímo naproti vám. Uvnitř místnosti seberte knihu (Lhando Chronicle – Monk Spread The Warning), vyběhněte ven a dejte se vpravo. Po schodech seběhněte dolů, vstupte do místnosti po vaší pravici a po žebříku vylezte nahoru. Mezi policemi rozbijte vázu, seberte kus fragmentu (Ganesha Seal Fragment) a slezte zpět dolů. Vraťte se ke vchodovým dveřím, dejte se doleva a vyběhněte po schodech nahoru. Vstupte do místnosti po vaší levici a uvidíte, jak něco září dole na stolku. Nalevo si nejprve vezměte malý klíč (Small Key), s ním se vraťte zpět na nádvoří a dejte se doleva. Vyběhněte po schodech nahoru, vstupte do místnosti po vaší levici a klíčem si odemkněte dveře nalevo, které vedou dolů do sklepa. Seběhněte dolů, rozbijte vázu pod schody a přivlastněte si knihu (Lhando Chronicle – Fleeing Novices). Potom utíkejte dál, projděte dveřmi a ze stolku si vezměte fragment (Ganeshani Seal Fragment), který jste před chvílí viděli z horní místnosti. Probojujte se zpět na nádvoří, do dveří zasuňte spojené fragmenty a poté rituálem očistěte oba válce po stranách. Jakmile se dveře rozrazí, tak se přibližte ke vchodu a budete napadeni dvěma duchy, které musíte zabít. Potom vstupte dovnitř, nalevo si ze stolku vezměte knihu (Frank´s Diary – Summitting Chomolonzo). Pokračujte kolem sochy dozadu, vyběhněte ven a po schodišti zamiřte nahoru. Vstupte do malého chrámu před vámi a budete napadeni dvojicí duchů. Rychle tedy zapalte 4 kadidla u sloupů, zabijte duchy, kteří jsou nyní zranitelní a v zadní části místnosti si vezměte knihu napravo od sochy (Lhando Chronicle – Prayer To Amitayus). Potom se otočte ke vchodovým dveřím, jděte od nich doprava a vstupte do malé místnosti. Z váz si vezměte vonné tyčinky, dle potřeby si doplňte zdraví ve svatyni a projděte zadními dveřmi ven. Vyběhněte po schodech nahoru, pokuste se otevřít dveře do chrámu, ale zjistíte, že jsou zamčené. Otočte se tedy, zamiřte po dřevěném schodišti naproti vám nahoru a shlédněte krátkou animaci. Poté vyběhněte nahoru a vstupte do domu. Rovnou utíkejte rovně, projděte dalšími dveřmi a všimněte si zamčených dveří naproti vám, na kterých je rudý symbol. Po schodech nalevo seběhněte dolů, porozhlédněte se kolem a budete napadeni. Rychle se tedy ducha zbavte, vraťte se nahoru do chodby a projděte nyní již odemčenými dveřmi nalevo. Jakmile jimi projdete, tak prozkoumejte dveře nalevo a zjistíte, že jsou zamčené a vedou do horního kláštera. Otočte se, utíkejte přes dřevěný most na druhou stranu a projděte dveřmi. Vstupte do místnosti napravo, udělejte několik kroků směrem doleva a shlédněte krátkou animaci. Pak se pokuste otevřít zamčené dveře a vraťte se do předchozí místnosti. Po schodech seběhněte dolů, prohlédněte si dveře se třemi spirituálními symboly a pokračujte o další patro níž. V rohu si vezměte velký klíč (Large Key), zabijte ducha, který vás napadne a projděte dveřmi napravo od schodiště. Poté vyběhněte po dřevěném schodišti nahoru, utíkejte kolem chrámu a dírou ve zdi vstupte dovnitř. Proběhněte kolem sochy dozadu ke stolku, zabijte ducha, který se objeví a seberte knihu (Secret Vision – Studying Ghosts). Zabitím ducha jste pak odstranili jeden ze symbolů na dveřích. Vraťte se zpět do budovy, kde jste před chvílí našli klíč, vyběhněte po schodech o patro výš a projděte dveřmi nalevo před vámi (napravo od dveří se 3 spirituálními symboly). Zde zabijte ducha, který se objeví a na dveřích zmizí další symbol. Pak si doplňte zdraví ve svatyni, napravo od ní rozbijte vázu a najdete další výtisk knihy (Lhando Chronicle – 108 Koras). Vraťte se dovnitř, vyběhněte po schodech nahoru a projděte dveřmi nalevo. Pomocí klíče odemkněte zamčené dveře v rohu, vstupte do sousední místnosti a po žebříku vylezte nahoru na střechu. Zde se vypořádejte s trojicí létajících duchů, počkejte, až zmizí ze dveří poslední spirituální symbol a vraťte se k nim (musíte slézt po žebříku dolů, projít přes vedlejší místnost ke schodišti a seběhnout dolů). Projděte jimi, utíkejte k velké soše nalevo a seberte její miniaturu (Small Buddha Statue). Poté se spustí animace a budete napadeni velmi rychlým duchem, proti kterému toho moc nezmůžete. Po krátkém souboji zmizí a zanechá po sobě nové vylepšení zbraně (Lag Pa), díky kterému můžete ducha chytnout pomocí tlačítka B (musíte být v módu Třetího Oka). Utíkejte k zablokované bráně naproti velké soše, otočte se doprava a seberte knihu (Lhando Chronicle – Protecting The Main Shrine). Potom tuto místnost opusťte, vyběhněte po schodech zpět nahoru a vyjděte ven z budovy. Přeběhněte přes dřevěný můstek, utíkejte ke dveřím naproti a na levý piedestal položte sošku buddhy. Vyjděte ven, vydejte se po schodech až nahoru a setkáte se s mužem, kterého jste hledali. Po skončení animace se objevíte uvnitř místnosti. Nalevo seberte knihu (Lhando Chronicle – Beating The Gong), seběhněte dolů po schodech a vyběhněte ven. Následně přeběhněte přes dřevěný můstek, slezte po žebříku a ze stolu seberte knihu (Secret Vision – The Bardo). Potom utíkejte dozadu k soše, očistěte ji a za odměnu získáte další knihu (Jomo´s Prophecy – Jomo´s Menmo´s Fifth Prophecy) a také vylepšení zdraví. Otočte se, projděte dveřmi před vámi a po automatickém uložení pokračujte dál po vnějším ochozu. Dostaňte se na stezku a zde vás bude čekat nelehký úkol. Budete muset nasbírat mantru duchů a to, aniž byste je vyrušili, protože v opačném případě budete muset začít celou část od znova. První věc, které si povšimněte je ta, že když zapnete mód Třetího Oka, tak uvidíte ostny v zemi, kterým se vyhněte. Potom se opatrně dostaňte ke každému duchovi a stisknutím tlačítka A seberte jeho mantru.  Jakmile posbíráte všechny tři, tak seběhněte zpět z kopce dolů a shlédněte animaci. Po ní začněte máchat Wiimotem jako když točíte lasem a dělejte to tak dlouho, dokud celá obrazovka neztmavne a neobjeví se před vámi Ghost Keeper. Poté si aktivujte zbraň Lag Pa, v módu Třetího Oka z ní vystřelte na ducha a švihněte Wiimotem nahoru, čímž ho přitáhnete k sobě. Nakonec už jen dokončete čtyřnásobné kombo na obrazovce a máte vyhráno.

3.7) Obstacles Removed [s0307]

Při průzkumu jedné z budov
Utíkejte nahoru, odbočte doprava na cestu a u dveří rozbijte vázu, která skrývá vonné tyčinky. Vyběhněte nalevo po schodišti, utíkejte k svatyni a seberte knihu (Lhando Chronicle – A Heartfelt Plea). Nyní utíkejte nazpět, zabijte ducha, který vám vstoupí do cesty a jakmile se dostanete na rozcestí, tak pokračujte rovně. Sledujte duchy, které na krátkou chvíli uvidíte, doběhněte ke klášteru a po schodech vyběhněte k hlavním dveřím, které budou bohužel zavřeny. Seběhněte dolů, zabijte pětici duchů a uvidíte krátkou sekvenci. Vyběhněte nahoru po schodech, od dveří se vydejte doprava a na rozcestí zahněte nejprve vpravo. Dostanete se na malé čtvercové nádvoří. V rohu napravo od vchodu do budovy je malá svatyně, ze které si můžete sebrat knihu (Lhando Chronicle – Monastery Reconstruction). Potom zabijte ducha, který se objeví a vydejte se nazpět. Vyběhněte po schodech přímo naproti vám, dostaňte se k dřevěnému schodišti a vyběhněte o patro výš. Zabijte ducha, který se zjeví přímo před vámi, doběhněte ke dveřím a jděte k okraji napravo. Zmáčkněte tlačítko A, opatrně přelezte po římse doprava a z plošiny pak vylezte po výstupcích nahoru. Následně použijte žebřík, přeběhněte přes dřevěné latě a na konci využijte dalšího žebříku pro výstup vzhůru. Opatrně přejděte přes úzkou desku na druhou stranu a pro vyvažování použijte Wiimote tak, jak je ukázáno na obrazovce. Potom vylezte nahoru po žebříku a seskočte dolů. Následně utíkejte kupředu, přeskočte doprava na další střechu a na jejím konci přejděte přes další prkno. Poté slezte dolů, doplňte si zdraví v přítomné svatyni a dírou v plotě seskočte dolů. U třetí sochy nalevo seberte knihu (Frank´s Diary – Unhappy Monks), pak vyběhněte po malých schůdcích a uvidíte krátkou sekvenci. Po ní se opět dostanete do situace, kdy vám bude pomalu ubývat zdraví. Rychle tedy zabijte trojici létajících duchů, pak utíkejte k velkým sochám a očistěte je. Poté shlédněte krátkou sekvenci, zamiřte ke schodišti a v místnosti pod ním najdete knihu (Lhando Chronicle – Hiding Beneath Stairs). Vyběhněte nahoru, projděte dveřmi a pak po dalších schodech zamiřte dál. Ve skladišti zabijte ducha, jenž vás zde napadne, poté utíkejte o patro výš a přejděte přes desku na druhou stranu. Potom vylezte po žebříku a hra se automaticky uloží. Utíkejte kupředu a před sebou uvidíte dřevěné desky, o které jsou opřeny dva žebříky, po nichž můžete slézt dolů. Nejprve slezte po tom nalevo, utíkejte po střechách kupředu a přeběhněte po deskách dál. Zde nejprve zničte všechny vázy a objevíte nějaké vonné tyčinky a knihu (Lhando Chronicles – Cholomonzo Has Changed). Pak očistěte temnou sochu, zabijte ducha, který se objeví a seberte sošku buddhy (Wrath Of Ekajati).  Poté se vraťte zpět, vylezte po žebříku nahoru a po tom delším žebříku slezte až dolů. Otočte se, dostaňte se na červenou střechu a pokračujte doleva. Následně pak jděte doprava a hra se automaticky uloží. Potom seběhněte dolů po kamenných schodech a dostanete se na nádvoří klášteru, kde můžete vidět svatyni. Shlédněte animaci, zabijte trojici létajících duchů a po souboji se uzdravte v blízké svatyni. Ze svatyně uprostřed si vezměte knihu (Lhando Chronicle – Khenpo Jigme Linpa´s Trance), potom přistupte ke dveřím vedle velké sochy buddhy a shlédněte animaci. Potom vstupte dovnitř, shlédněte další a promluvte si se sedícím mnichem Khenpo Jigme Linpa. Jakmile s ním domluvíte, tak točte dokola Wiimote ovladačem a občas pak Nunchuckem máchněte kupředu. To dělejte tak dlouho, než obrazovka úplně zčerná a kapitola tím pro vás skončí.

3.8) Twilight Of The Bardo [s0308]

Na vrcholu Himalájí
Projděte dveřmi napravo před vámi, zahněte doleva a vyběhněte nahoru po schodech, čímž se dostanete do místnosti s třemi sochami. Po zhlédnutí animace rychle očistěte všechny sochy a zelená mlha zmizí. Potom se vypořádejte s duchy, kteří se objevili a utíkejte proti silnému větru. Ve svatyni si dle potřeby doplňte zdraví a utíkejte dál dolů po cestě. Poté zmáčkněte ve správnou chvíli tlačítko A pro úskok a mávejte ovladači, tak jak je to na obrazovce, abyste utekli zelené mlze. Poté se vydejte po cestě dál a vstupte do budovy. Projděte jí na druhou stranu, hned se dejte doleva a po dřevěné cestě seběhněte dolů. Na plošině očistěte sochu pomocí rituálu, pak zabijte ducha, který se objeví a seberte malou červenou sochu (Wrath Of Ekajati). Vraťte se zpět nahoru, vyběhněte po malých schůdkách naproti dveřím a utíkejte proti silnému větru. Po krátké scéně zabijte dvojici duchů, proběhněte velkými dveřmi nalevo a po schodech nahoru. Poté doběhněte až na konec cesty, kde se hra automaticky uloží a vy můžete slézt dolů. Utíkejte rovně a v dálce uvidíte sami sebe jakoby v zrcadle. Jakmile se dostanete do středu této části, tak se přibližte k mlze a započne další souboj s bossem. První část se odehrává v malém vnitřním kruhu a je poměrně snadná. Přistupte k rudé bariéře, počkejte, až na vás démon zaútočí a na poslední chvíli uhněte. Ten zasáhne bariéru a ta se rozsvítí. Tento postup opakujte, dokud se nerozsvítí celá bariéra a souboj se rozroste do celé oblasti. Jakmile začne druhá fáze souboje, tak démon zůstane na centrální platformě a bude po vás střílet. Vždy před jeho střelami utečte, pak po něm začněte střílet a opět pokračujte v úhybech. Po 5 zásazích se zastaví a když se na něj podíváte v módu Třetího Oka uvidíte symbol. Použijte očistný rituál a souboj bude pokračovat. Tento způsob udělejte celkem třikrát a začne poslední fáze souboje, během které zmizí všechny sloupy a boss nebude jen na centrální platformě, ale bude přeskakovat z rohu na roh. Jakmile se na chvíli zastaví, začněte do něj střílet a pak se vyhněte jeho útoku. Jakmile ho asi 10x zasáhnete, tak celý souboj skončí a vy získáte další vylepšení pro vaši zbraň.

3.9) The Mountain Fallen [s0309]

Utíkejte rovně po cestě a před sebou uvidíte bránu. Po krátké animaci pokračujte doleva za duchem, sledujte ho po cestě a dojděte ke svatyni. O kousek dál pak zabijte dva duchy, kteří vás napadnou a pokračujte ve sledování. Po stezce sejděte kousek dolů, napravo seberte od mrtvoly knihu (Expedition Note – Unhappy Clients) a nadále sledujte ducha. Zabijte útočníka, jenž vám vstoupí do cesty, dostaňte se ke svatyni na skále nalevo a objevíte knihu (Lhando Chronicle – The Bardo Opens). Otočte se, doběhněte na konec cesty a po skalním útesu slezte dolů. Hned jak se dotknete pevné půdy pod nohama, tak se otočte doleva, doběhněte na níže položenou plošinu a hra se zde sama automaticky uloží. Aktivujte si pohled Třetího oblast a uvidíte bludiště, které je lemovány kopími. Vaším úkolem je projít jím až na samotný konec (cesta je poměrně bezproblémová), dát si pozor, abyste nešlápli na zmíněná kopí a sebrat amulet (Mingma´s Amulet). Po jeho sebrání shlédněte animaci a budete napadeni trojicí duchů. Jednoho po druhém zabijte, následně se hra opět uloží a vy si budete  moci doplnit zdraví u nedaleké svatyně. Utíkejte ke skalní stěně za tělem Mingmy, vylezte po ní nahoru a dejte si pozor na světlé oblasti, které dokážou být velmi zrádné. V případě, že byste měli spadnout, tak rychle udělejte ovladačem pohyb na obrazovce a zachraňte se. Nahoře vás bohužel zasáhne velmi silná vánice a vy uvidíte, jak okraje obrazovky zmodrají. Rychle se schovejte za nejbližší kámen, počkejte, až vánice ustane a utíkejte kupředu. Pak se znovu skryjte a tímto stylem postupujte dál, dokud se nespustí krátká animace. Po jejím skončení pokračujte dál a po několika metrech si doplňte zdraví u svatyně nalevo. Poté se držte horské stezky a dorazíte k místu, kde se automaticky spustí další video. Po jeho skončení utíkejte rovně, proběhněte úzkou skalní soutěskou a na konci prozkoumejte těla dvou mrtvých horolezců. Následně vylezte nahoru po stěně nalevo, zabijte dva duchy a v polorozbořeném tábořišti si nezapomeňte přisvojit další knihu (Expedition Note – Heading Back Down). Proti větru se vydejte dál, dle potřeby si doplňte zdraví ve svatyni a přeběhněte přes dřevěný most na druhou stranu. Pomocí rituálu očistěte sochu, seberte ze země knihu (Jomo´s Prophecy – Jomo Menmo´s Sixth Prophecy) a spolu s ní získáte další upgrade vašeho života. Potom utíkejte dopředu a připravte se na souboj s bossem, kterým není nikdo jiný než Vulture. Souboj je téměř totožný jako ten první a trouám si říct, že i o dost lehčí. Hned zezačátku do něj střílejte a za žádnou cenu si ho nepřipouštějte k tělu. Po chvíli vyletí nahoru a sochy do něj budou vysílat regenerační paprsek. Teď nic nezmůžete, a proto počkejte, až sletí dolů a několikrát ho zasáhněte. Tentokrát se zaměřte na sochy, postupně je všechny očistěte pomocí rituálu v módu Třetího Oka a Vulture sletí naposledy dolů. Opět ho tedy zasáhněte, a jakmile se objeví symbol, tak proveďte rituál. Tím celý souboj ukončíte a získáte další vylepšení (Kila Empowerment Of Panjaranatha).

3.10) Liberation Through Hearing [s0310]

Přelezte po ledové římse doleva, vylezte nahoru po stěně a vstupte do temného tunelu. Až se na obrazovce ukáží vaše ovladače, tak jimi máchejte jako o život a unikněte tak před závalem. Utíkejte kupředu, proběhněte kolem svatyně a najdete mrtvolu. Než ji prohledáte, tak jděte kousek dopředu a zamiřte do ledové chodby napravo. Na jejím konci seberte knihu (Lhando Chronicle – Inner Fire Meditation), vraťte se k mrtvole a vstupte do chodby nalevo. Zde nejprve očistěte sochu buddhy, pak zabijte ducha a ze země seberte sošku (Wrath Of Ekajati). Poté se vraťte k mrtvole a vezměte si vysílačku, kterou má u sebe. Po skončení animace se vypořádejte s trojicí duchů a i nadále vám bude ubývat zdraví. Na nic tedy nečekejte, vydejte se na konec obou jeskyní (těch, které jste před chvílí navštívili) a použijte rituál na nástěnné symboly. Jakmile se objeví třetí symbol v centrální jeskyni, tak tam utíkejte a rovněž ho očistěte. Hned poté se rozpadne krápník a vy tak budete moci pokračovat dál. Zabijte tedy ducha, utíkejte kupředu a poslouchejte hlas vašeho průvodce, který slyšíte přímo z mikrofonu vašeho wiimote ovladače. Jakmile vyjdete ven, otočte se doprava, pak hned znova a uvidíte cestu vedoucí nahoru do kopečka. Dejte se vlevo a po několika krocích vám Paul řekne, ať odbočíte vpravo. Místo toho utíkejte rovně, zabijte dva duchy a dejte se doprava. Doběhněte na konec úzkého tunelu, očistěte sochu a spolu s vylepšením vašeho života získáte i další knihu (Jomo´s Prophecy – Jomo Menmo´s Seventh Prophecy). Potom utíkejte nazpět a na dřívě ignorované odbočce zahněte doleva. Úzkým tunelem seběhněte dolů, slezte po stěně a zabijte ducha. Po několika krocích se odehraje krátká scéna a vy spadnete dolů z ledové lávky. Otočte se k propasti, od ní se dejte doprava a utíkejte stále kupředu. V jeskyni seberte další knihu (Expedition Note – Crawling Through The Crevasse), jděte kupředu a zabijte trojici duchů, která vás napadne. Počkejte, až se hra automaticky uloží, a pomalu se vydejte k otevřenému prostoru. Opatrně přistupte k okraji, slezte dolů po skalní stěně a poté vylezte nahoru po další, která je o kousek dál. Potom už jen utíkejte dál tunelem, zabijte trojici duchů a vystoupejte na denní světlo.

3.11) Dark Spots In The Clear Light [s0311]

Utíkejte kupředu, doběhněte k soše Buddhy, očistěte ji a získáte osmé vylepšení života. Ze země seberte knihu (Jomo´s Prophecy – Jomo Menmo´s Fight Prophecy), napravo rozbijte vázy a seberte vonné tyčinky schované uvnitř. Pak utíkejte nazpět a namiřte si to ke svatyni léčení před budovou 08. Vstupte do budovy po vaší levici, seberte knihu z polic napravo (Frank´s Diary – Paul And Mingma) a úzkou chodbou utíkejte do stanu, kde najdete další knihu na stole (Expedition Note – Climbers On The Mountain). Dveře napravo jsou zatím zamčeny, takže jděte kousek kupředu a zabijte ducha, který se objeví. Následně se vydejte dál a dostanete se do části s lékařským vybavením. Přistupte opatrně k levým dveřím a budete  napadeni duchem. Rychle ho tedy zabijte, seberte klíč, který se objeví u mrtvoly (Shiny Key) a vraťte se zpět do stanu, kde si odemkněte zamčené dveře. Nejprve si v pravém rohu vezměte knihu (Expedition Note – Troubles In Base Camp), pak jděte do zásobovací místnosti nalevo a objevíte další (Expedition Note – Shopping List). Vraťte se do předchozí místnosti, proběhněte dveřmi naproti a dostanete se na venkovní prostranství, kde vám pomalu začnou ubývat životy. Na nic tedy nečekejte, zabijte mezi kontejnery 3 duchy a doběhněte k hangáru. Hlavními dveřmi vstupte dovnitř, spojovacími dveřmi zamiřte do hangáru napravo a nahoďte generátor. Následně zabijte duchy, kteří vám vpadnou do zad a projděte dveřmi u generátoru. Venku se dejte doleva, dostaňte se na malé nádvoří mezi budovami a podle potřeby si doplňte zdraví ve svatyni. Pak vstupte do budovy napravo, zapalte kadidlo a zabijte ducha s lasem. Poté shlédněte animaci, která toho hodně vysvětlí, opusťte budovu a vstupte do další napravo. Dveřmi nalevo se vydejte kupředu a vaše nohy vás dovedou zpět na ošetřovatelnu. Z ní pokračujte dveřmi naproti a vyběhněte ven. Po pár metrech zahněte doprava a po cestě utíkejte k hangárům, kde vás obklíčí skupinka duchů. Ti vás zaženou do jednoho hangáru a tam je budete muset všechny postupně zabít. Jakmile se vám to podaří, tak projděte dveřmi do místnosti nalevo a seberte knihu (Expedition Note – Power Down). Následně vyběhněte zpátky ven, dejte se doprava a doběhněte ke svatyni. Od ní pokračujte vlevo, vstupte do prvního otevřeného stanu po vaší levici a najdete knihu (Expedition Note – Rescue By Helicopter). Nyní se vraťte kolem svatyně zpět k hangárům a vstupte do budovy nalevo. V ní si poslechněte vysílačku, seberte první knihu před vámi (Expedition Note – Eric Simmons To The Rescue) a druhou v místnosti napravo (Frank´s Diary – Other Climbers Are Wimps). Vzadu za bednami pak stiskněte tlačítko na zdi, utíkejte do místnosti se sudy (viděli jste ji ve v krátké sekvenci) a otevřete dveře vzadu. Pokud to však neuděláte dostatečně rychle, tak se zavřou a vy si je musíte tlačítkem znovu otevřít. Až se dostanete ven, tak si to namiřte kupředu a na rozcestí se dejte vpravo. Rozbijte dvě vázy před vámi, vyběhněte kopec a vstupte na meteorologickou stanici, kde najdete další knížku (Expedition Note – Weather Report: Dangerous Blizard Coming). Po cestě zpět k rozcestí zabijte dvojici duchů a pokračujte z něj spodní cestou k místu, kde havaroval vrtulník. Po krátké animaci seberte z bedny speciální horolezecké vybavení (High Altitude Climbing Equipment) a zabijte tři duchy, kteří vás napadnou. Hned poté bude následovat videosekvence a po ní souboj s bossem. Jeho chování je ve všech částech v podstatě stejné. Nejprve se objeví a bude stát na místě asi 2 sekundy, poté se teleportuje blízko vás a bude vás chtít zasáhnout, což je perfektní chvíle pro zásah. Toto celkem třikrát zopakujte a on přivolá na pomoc duchy. Těch se zbavte a poté opět zaútočte jako v první fázi souboje. Po několika zásazích pak použije blesky a hra vás varuje, že se v takovém případě máte hýbat. Pokračujte tedy v útocích a vždy když začne blesky nabíjet, tak pobíhejte kolem. Nakonec se na něm objeví symbol a vy můžete použít očistný rituál. Poté už si jen vezměte ze země vylepšení zbraně Khorlo a kapitola skončí.

3.12) Into The Void [s0312]


Jděte doleva a na obrazovce vám vyskočí hláška ohledně nového ukazatele kyslíku. Ten se doplňuje lahvemi, které můžete čas od času najít a je potřeba k tomu, abyste přežili v tak vysoké nadmořské výšce. Navíc se hodnota kyslíku snižuje, pokud běháte. Pokračujte tedy dál, projděte kolem malého stanu a seberte láhev s kyslíkem. Následně zabijte ducha před vámi a pokračujte po útesu dál k mrtvole, která má u sebe knihu (Expedition Note – Time Is Running Out). Seberte ji, vydejte se kupředu a až vás napadne duch, tak ho mácháním ovladači setřeste. Poté ho zabijte a utíkejte nahoru do kopce až ke svatyni léčení. Zde si doplňte dle potřeby zdraví a pokračujte kolem ní doprava a vzhůru, dokud se nespustí další sekvence. Po ní zabijte tři duchy, u stanu si vezměte láhev s kyslíkem a knihu (Expedition Note – Returning To BC) a kousek nazpět přejděte opatrně přes žebřík na druhou stranu útesu. Napravo si vezměte z jedné vázy láhev s kyslíkem, pak vylezte nahoru po žebříku u svatyně a po pár krocích se spustí krátká sekvence. V kruhu mezi kameny se objeví duch a ten přivolá další tři, kteří vás napadnou. Nejprve se zaměřte na symboly na kamenech, pak zabijte duchy a znovu očistěte další symboly. Jakmile se zbavíte všech symbolů i duchů, tak vám přestane samovolně ubývat zdraví a hra se automaticky uloží. Potom utíkejte k ledové stěně před vámi a od ní se dejte doleva do kopce. Nahoře prohledejte zničené tábořiště a objevíte láhev s kyslíkem a knihu (Frank´s Diary – Mingma Backs Out). Poté vylezte nahoru po žebříku napravo a doplňte si zdraví. Proti větru se vydejte dál, zabijte ducha mrtvého horolezce a narazíte na další žebřík, který vás dostane o úroveň výš. Po skalní stěně se vysápejte nahoru, rozbijte tři vázy nalevo a seberte si láhev s kyslíkem. Poté pokračujte dál doleva, zbavte se duchů a po žebříku vylezte k další svatyni. Úzkou roklinou se vydejte kupředu, nalevo si vezměte kyslíkovou láhev a opodál vylezte nahoru po stěně. Následně vyběhněte nahoru poměrně dlouhý kopec, vylezte po dvou skalních stěnách a pokračujte v dalším výstupu. Jakmile vám do cesty vstoupí duch, tak ho pošlete zpět, odkud přišel a rozbijte vázy za ním. Seberte láhev s kyslíkem, utíkejte z kopce dolů a po chvíli vylezte nahoru po stěně nalevo. Kousek dál zabijte ducha, vylezte po další stěně a dejte se vpravo (pokud se vydáte doleva, tak můžete objevit dvě láhve s kyslíkem). Doběhněte ke dvěma duchům, zabijte je a na rozcestí se nejprve vydejte vpravo (rovně). Na konci očistěte sochu, vezměte si knihu (Jomo´s Prophecy – Jomo Menmo´s Ninth Prophecy) společně s devátým a zároveň posledním vylepšením zdraví a vraťte se zpět k rozcestí, ze kterého ted pokračujte doprava.  Neustále pokračujte vzhůru, zabijte ducha a shlédněte animaci, po jejímž skončení budete opět vhozeni do souboje. V něm se vykašlete na duchy a rovnou se zaměřte na symboly. Zničte jeden před vámi, dva za vámi a duchové zmizí. Poté vylezte nahoru po další stěně, shlédněte animačku a po několika krocích vstupte do jeskyně. Ihned po skončení animace se vraťte zpět na stezku a stoupejte vzhůru, dokud nedojdete ke svatyni. Zde nejprve zabijte ducha, poté seberte knihu (Frank´s Diary – Heading For The Summit) a pokračujte vzhůru až na samotný vrchol. Po animaci utíkejte směrem k táboru, seberte knihu vedle mrtvoly (Expedition Note – Slow Death) a po stěně naproti slezte dolů. Pak přelezte po úzké římse doleva a po další stěně vylezte nahoru. Po nalezení knihy (Expedition Note – Group Of Four Becomes Three) se vydejte vlevo, zabijte trojici duchů a o kousek dál si doplňte zdraví ve svatyni. Nakonec už jen vystoupejte nahoru do tábora, prohledejte ho a vypořádejte se s obrovskou přesilou duchů. Zde vám mohu poradit, ať na souboj využijete Kilu a zabíjíte jednoho ducha po druhém, protože si tím doplníte zdraví. Jakmile budou všichni mrtví, tak seberete dokument o tantrickém dýchání a kapitola skončí.

3.13) Gone Way Beyond [s0313]

Temné městečko ukryté v Himalájích
Díky tantrickému dýchání již nemusíte hledat láhve s kyslíkem a zmizel vám tak i jeho ukazatel. Po stěně před vámi vylezte nahoru, doběhněte na okraj útesu a pomocí tlačítka A se rozhlédněte kolem. Po krátké animaci se vydejte po stěně dál a dostaňte se na druhou stranu. Poté utíkejte kupředu a začne mód, ve kterém vám budou ubývat životy. Na nic nečekejte, utíkejte dál a vypořádejte se s trojicí duchů, čímž celou situaci vyřešíte. Po krátké animaci vylezte na stěnu nalevo, po ní zamiřte vzhůru a dostanete se na malou zasněženou cestičku. Po ní vylezte nahoru, shlédněte animaci s duchem a přeskočte propast opodál. Pokračujte dál nahoru, přejděte přes ledový můstek na druhou stranu a zabijte dva vznášející se duchy. Poté zamiřte doprava k plápolajícím vlajkám a dírou v zemi slezte dolů. Úzkým tunelem zamiřte ven, po několika metrech shlédněte krátkou animaci a přeskočte přes propast. Poblíž místa, kde jste měli vidiny, slezte dolů, opatrně přelezte po levé římse na druhou stranu a vylezte po skalní stěně. Vydejte se za přízrakem svého bratra a budete napadeni. Rychle zabijte ducha, pokračujte dál a dostanete se do silné sněhové vánice, ve které neuvidíte na krok. Zapněte si tedy mód Třetího Oka a uvidíte červenou čáru, po které se vydejte dál, až nakonec dorazíte k Frankovu batohu. Shlédněte animaci a Eric získá buddhistický poklad Terma. Pak si ze země vezměte knihu (Frank´s Diary – The Weather Turns) a po pár metrech shlédněte další animaci. Následně balancujte přes ledovou lávku, doběhněte ke skalní stěně a vylezte nahoru. Po několika krocích budete napadeni a tak budete muset postupně zlikvidovat několik duchů. Poté si už jen doplňte zdraví ve svatyni, vylezte nahoru po skalní stěně nalevo a přistupte k Frankovi. Po krátké animaci si rychle seberte knihu u jeho těla (Frank´s Diary – Opening The Terma) a připravte se na souboj s finálním bossem. V první části souboje bude používat ledovou bouři. Jakmile ji bude chtít použít, tak se schovejte za nejbližší kámen a počkejte, až skončí. Poté do něj začněte střílet a celý postup opakujte, dokud se nespustí animace. Shlédněte ji a započné druhá část, ve které začne používat blesky. Těm se můžete vyhnout tím, že budete běhat okolo a nebudete postávat na jednom místě. Boss momentálně není zranitelný, takže běhejte dokola kolem něj a jakmile zabodne svůj pařát do země, tak utíkejte za jeho záda a zničte jednu ze tří pečetí. Celý postup poté ještě dvakrát zopakujte a boss se konečně stane zranitelným. Poté už jen uhýbejte jeho útokům a střílejte do něj, dokud nepadne na zem. Poté už jen shlédněte závěrečnou animaci a můžete si gratulovat k dohrání této fantastické adventury.

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..