0

Návod Evil Dead: Hail to the King

Sekce

1) Základy [s01]
    1.1) Ovládání [s0101]
    1.2) Tipy a triky [s0102]
2) Návod [s02]
    2.1) The Cabin [s0201]
    2.2) Hellbilly Land [s0202]
    2.3) Back To The Woods [s0203]
    2.4) Mines [s0204]
    2.5) The Church Graveyard [s0205]
    2.6) Church´s Cellar [s0206]
    2.7) Damascus [s0207]
    2.8) The Celestial Temple [s0208]
    2.9) The Aquaducts [s0209]
    2.10) Armory [s0210]
    2.11) Entrance To The Lair [s0211]
    2.12) The Arcane Library [s0212]
    2.13) Final Battle [s0213]
3) Zbraně [s03]

1) Základy [s01]

1.1) Ovládání [s0101]

pohyb vpřed
←, →
otočení vlevo nebo vpravo
úskok dozadu, při podržení chůze dozadu
Levý analog
stejné ovládání jako u šipek
x
útok motorovou pilou, potvrzení v menu
útok druhotnou zbraní, která je volitelná
O
otevírání dveří, průzkum okolí, sbírání věcí a rozmluva s NPC
Ashovy posměšky
R1
při podržení běh postavy
R2
nastartování motorovky
L1
podržení společně se šipkou ← či → slouží k úskoku do stran
L2
vypnutí motorovky
Start
pauza
Select
inventář

1.2) Tipy a triky [s0102]

Respawn nepřátel: Jedná se o docela veliký problém, protože v řadě případů se nepřátelé objevují stále dokola a nikdy je nemůžete úplně vybít. Výhodou je to, že si takhle můžete doplnit chybějící munici a lékárničky, které z nich poměrně často vypadávají. Pokud máte všeho dostatek, tak se zbytečně nezdržujte a proběhněte kolem nepřátel dál.
Změna útoků: Při souboji se snažte měnit útoky motorovou pilou a druhou volitelnou zbraní, protože pokud útočíte jen jednou dokola, tak mají nepřátele větší šanci útoku se vyhnout.
Zakončovaní úder: Tyto útoky jsou pro vás důležité, protože můžete efektně zabít protivníka a zvýšit tím svou šanci na nějaký extra předmět. Abyste ho mohli provést, tak neustále útočte na protivníka a on po chvíli bude bezvládně stát (vznášet se). V tu chvíli ho nabodněte na vaši motorovou pilu a druhotnou zbraní dodělejte.
Ukládání hry: V této hře nacházíte ukládací pásky (Save Tape), které slouží k uložení hry v bedně na předměty. Jakmile pásku najdete, tak utíkejte k některé z beden, v levé části najeďte na volbu Save a hru si uložte. Pásky jsou navíc poměrně dobře rozloženy po celou dobu hry a tak vždy, když nějakou najdete, tak si hru uložte. V případě, že získáte nějakou extra pásku navíc, tak si ji nechejte v zásobě pro případ nouze.
Používání konvertoru: Od samotného začátku hry máte u sebe konvertor, který můžete používat až od chvíle, kdy najdete dva speciální dokumenty. První Ash objeví při první návštěvě dolů a ten druhý pak na statku, kde bojujete s prvním bossem (pavoučí stařenka). Ten z dolu vám umožní přetvářet bílé houby na malé lékárničky a díky tomu ze statku dokážete přetvořit pálenku, červenou houbu a hořlavinu na malý kanystr s benzínem.

2) Návod [s02]

2.1) The Cabin [s0201]

Procházka po lese

Příběh začíná pohledem na Ashe, který se nachází v chatě profesora Knowbyho. Ze stolku si vezměte ukládací pásku, projděte dveřmi nalevo a v lednici najdete sendvič, který poslouží k doplnění vašeho zdraví.  Z kuchyňské linky napravo si vezměte sušenky, chodbou utíkejte kupředu a vstupte do koupelny napravo, kde si ze skříňky nad umyvadlem vezměte vitamíny. Poté se vraťte do chodby, jděte k zadním dveřím a vstupte do místnosti s piánem nalevo. Vezměte si z něj stránku Necronomiconu a zadními dveřmi vyběhněte ven. Zde vás napadnou deadité, kteří jsou určitou formou démonů. Jelikož se pořád respawnují, tak je jen na vás jestli se je pokusíte zabít, nebo se jim raději vyhnete. Avšak mějte na paměti to, že pokud zabijete nějakého nepřítele, tak máte vždy možnost na to, že z něj vypadne nějaká lékárnička nebo jiný užitečný předmět. Ze země si seberte páčidlo (Crowbar) a malý kanystr s benzínem a utíkejte do boudy napravo od zadního vchodu do domu. Zde najdete bednu, do které si můžete uschovat věci, jenž aktuálně nepotřebujete a také si zde můžete uložit hru za pomoci ukládací pásky. Vyběhněte ven, dejte se kolem chaty doleva a po cestě posbírejte všechny houby, které se vám dostanou pod nohy (později se budou hodit). Dostaňte se dopředu před chatu, utíkejte kolem ní dozadu a najdete velký kanystr s benzínem. Pak si to namiřte ke spáleništi, vezměte si lopatu (Shovel) a zabijte vaši bývalou přítelkyni Lindu, která se pobudí z hrobu. Od chaty se vydejte na jih, probojujte se po zablácené cestě až na konec a dostanete se k vašemu autu a zničenému mostu. Ze země si vezměte velký kanystr s benzínem, utíkejte doprava k mostu a povšimněte si další stránky Necronomiconu, ke které se nyní nedostanete. Pokračujte tedy doleva, držte se stezky a vyhněte se netopýřím lebkám. Doběhněte do kempu a uslyšíte zvláštní smích. Po pár krocích vás napadnou dva démoni v podobě dětských skautů, které zabijte, z pravého stolu seberte sušené maso a vzadu z ohniště pak hořlavou tekutinu (Flame Fluid). Pokračujte doprava na rozcestí, ze země seberte náboje do brokovnice a vydejte se na jih. V táboře se vykašlete na zabíjení skautů, místo toho si vezměte z velkého stanu náboje do pušky a z malého nalevo dokument a pokračujte doleva. Dostanete se na malou kamenitou cestu, po níž utíkejte až nakonec a na zával použijte lopatu. Po krátké sekvenci se dostanete do dolu a najdete manuál, díky kterému můžete zkombinovat šedé houby a konvertor a vznikne vám z toho malá lékárnička. Do truhly odložte hořlavou tekutinu a náboje do brokovnice a pušky, pak si uložte hru a vylezte ven.

2.2) Hellbilly Land [s0202]

Vraťte se zpět na křižovatku, dejte se doprava a stejnou cestou se vraťte zpět k chatce. Od ní se vydejte na západ, držte se lesní stezky a mezi vraky si vezměte páku (Crank). Utíkejte dál, zabijte vznášejícího se nepřítele a vzadu za ním uvidíte u plotu generátor. Momentálně je vám k ničemu, ale zapamatujte si jeho lokaci, protože se sem za chvíli budete vracet. Pak prohledejte palírnu opodál, seberte si pálenku a po cestičce doběhněte až do lesního labyrintu, který je obýván kostlivci. Pokuste se jim vyhnout a nepouštějte se s nimi do přímého kontaktu, protože jsou poměrně silní a rychlí. Na prvním rozcestí ve tvaru písmene T se vydejte vlevo, probijte se přes kostlivce k dalšímu rozcestí a jděte vpravo (směrem nahoru). Na konci zahněte doleva za roh, prohledejte sekačku na trávu a vezměte si z ní drát (Draw Cord). S ním se vraťte zpět ke generátoru u opuštěného domu, nastartujte ho a dveře do domu se otevřou. Zabijte nepřátele, kteří vylezou z domu, posbírejte si houby v okolí a seberte ukládací pásku před vchodem. Následně vstupte dovnitř a do vašich rukou se dostane vaše stará dobrá brokovnice. Ze země si seberte dokument, jděte směrem k obrazovce a vylezte na stolek v pravé části. Použijte páčidlo, shlédněte sekvenci se stařenkou a ta vám řekne, že potřebuje amulet, aby se dostala z uvěznění. Zpět v přízemí slezte dolů ze stolku, projděte dveřmi v levém rohu a po několika krocích najde Ash automaticky magazín, díky kterému může přeměnit červené houby, zápalnou směs a pálenku na kanystr s benzínem. Hned poté budete bohužel napadeni dvojicí deaditů. Rychle se jich zbavte, utíkejte do další místnosti a vzadu vedle stolu najdete párky. Následně vstupte do místnosti nalevo a ocitnete se po kolena v krvi. V bedně si uložte hru, odložte nepotřebné věci a prohlédněte si pumpu, ve které chybí dvě části. Vložte do ní páku, pak si pomocí klíče od stařenky odemkněte dveře nalevo od bedny a vstupte do vedlejší místnosti. Zabijte démonické prasata, která vás napadnou, vezměte si motor (Pump Motor) a vraťte se do předchozí místnosti, kde vložte motor do pumpy. Jakmile odteče všechna krev, tak utíkejte k mřížce v podlaze a po žebříku slezte dolů do jímky. Zabijte prase, seberte amulet (Amulet) a vraťte se do první místnosti, kde vylezte zpět za stařenkou, která se promění ve vašeho prvního bosse. Základní trik pro snadnou výhru spočívá v tom, abyste se drželi neustále pod pavoukem a byli mu jakoby u jeho zadečku. Předtím než zaútočí, tak zezelená a tím vám dá nejlepší příležitost pro zásah, aniž by vás jakkoliv zranil. Pro útok navíc používejte nastartovanou motorovou pilu, která mu ubere zdaleka nejvíce energie. Neustále ho tedy sledujte po místnosti, vyhýbejte se přímému kontaktu a útočte na něj vždy, když zezelená. Postupně mu tak uberte všechno zdraví a nakonec padne. Po souboji automaticky dostanete stránku Necronomiconu a také herbicid (Herbicide). Následně pak slezte dolů, seberte ze země ukládací pásku a vyběhněte rychle ven, čímž se vyhnete démonickému praseti.

2.3) Back To The Woods [s0203]

Vraťte se stejnou cestou zpět do lesního bludiště, na prvním rozcestí se dejte vpravo a jedinou cestou pokračujte na další rozcestí. Na něm se dejte doprava (nahoru), o kousek doleva a dostanete se na křižovatku, kde se scházejí hned čtyři cesty. Dejte se doleva, pokračujte neustále kupředu a dostanete se k hustě zarostlému houští. Na něj použijte herbicid, shlédněte animaci a započne souboj s druhým bossem. Tento je jeden z nejlehčích ve hře. Pokud máte u sebe alespoň dvě velké lékárničky, tak naběhněte přímo na něj a s vypnutou motorovou pilou útočte do míst, kde má jazyk. Po chvíli padne a Ash získá další stránku Necronomiconu. Následně pak shlédněte animaci s otcem Allardem a získáte klíč od vašeho auta. Navíc jste díky zabití stromového bosse vrátili les do původního stavu a již v něm nebudete muset bloudit. Uložte si tedy hru, utíkejte nazpět a ze země si seberte ukládací pásku. Poté opusťte oblast a dostanete se na lesní pěšinku. Po ní utíkejte stále rovně, nikde neodbočujte a dostanete se zpět k chatce profesora Knowbyho. Tu oběhněte dokola a od verandy se dejte směrem na jih. Doběhněte k vašemu autu, použijte klíč, který vám dal otec Allan a běžte k mostu. Nejprve vylezte na kufr vozu, seberte stránku Necronomiconu a poté i autobaterii (Car Battery), která leží před nabouraným autem. Nyní se vydejte dál na jih, doběhněte až ke známému rozcestí a odtud dál do dolu.

2.4) Mines [s0204]

Uvnitř vložte autobaterii do otvoru naproti bedně pro odkládání věcí a pokračujte dozadu do osvětleného tunelu. Přeběhněte přes kmen, shlédněte animaci a připravte se na souboj s bossem – vůdcem skautů. Na něj v žádném případě neútočte přímo, protože všechny útoky odrazí a navíc má velmi silný útok. Místo toho si povšimněte jednotlivých nosných pilířů a běhejte od jednoho k druhému. Až se k němu přiblíží i boss, tak do něj bouchněte a na něj spadne kamení, které mu ubere kus zdraví. Takto si ho držte neustále od těla, bouchejte do pilířů a ubírejte mu zdraví, dokud nezemře. Poté od něj získáte klíč a můžete se vydat nazpět. Jděte k balvanům, odsuňte je z cesty a opusťte důl. Pak se vraťte přes tábořiště na první křižovatku a jděte doprava. Ze země seberte dokument, klíčem si odemkněte branku a vstupte na střelnici. Seberte ukládací pásku, utíkejte dozadu a na stromě najdete poslední stránku Necronomiconu. Seberte ji, shlédněte animaci a zabijte trojici deaditů. Poté si ze skříňky vytáhněte pušku, která je nejsilnější zbraní na prvním disku a utíkejte zpět k místu, kde jste bojovali se stromovým bossem (musíte se vrátit k domu a po zadní cestě pokračovat dál). U brány si pak promluvte s otcem Allardem a shlédněte animaci.

2.5) The Church Graveyard [s0205]

Vydejte se doprava, vstupte do první hrobky a seberte klobouk (The Brown Hat). Pak zabijte kostlivce, vyběhněte ven a napravo od krypty najdete náhrobek (Headstone). Kolem další krypty jen proběhněte (ukrývá bednu) a v dálce uvidíte náhrobky, ke kterým se za chvíli vydáte. Nyní ale utíkejte doprava, v první kryptě si vezměte ukládací pásku a v té druhé pak zlý stromek (Evil Sapling). Se získanými věcmi se vydejte k náhrobkům a zde vás bude čekat menší puzzle. Před pravý hrob dejte zlý stromek, před ten levý pak klobouk a jděte doleva, kde položte náhrobek tak, aby byl v řadě s těmi ostatními. Potom vstupte do kostela, kde vás bude čekat další souboj s bossem. Tím je váš kostlivý dvojník. Na nic nečekejte, nabijte si brokovnici nebo pušku a střílejte do něj. Pokud chvíli vyčkáte, uskočíte o krok dozadu, tak rovněž utrpíte i velmi malé ztráty a poměrně rychle ho zlikvidujete. Hlavně nestřílejte jednu ránu za druhou, protože po té první je chvíli nezranitelný. Jakmile ho zabijete, tak si vezměte jeho upravenou motorovou pilu, shlédněte animaci a sestupte dolů do sklepení.

2.6) Church´s Cellar [s0206]

Pročistěte si cestu do místnosti s projektorem, odtud pokračujte dozadu a ve vedlejší místnosti najdete bednu, ve které si pro jistotu uložte hru. Prohledejte police, seberte láhev marmelády (Jam) a poté i klíč ze země (Wrench). S ním se vraťte do předchozí místnosti, zabijte deaditu a poté použijte klíč na potrubí. Po krátké animaci utíkejte zpět k bedně, uložte si hru a projděte dveřmi do další místnosti, kde vás bude čekat souboj s bossem. Tím je tentokrát Annie a jedná se o jeden z nejtěžších soubojů. Nejprve si nabijte zbraň, střelte do ní a ona zařve a uhned dozadu. Chvíli vydržte a pak vystřelte znovu. Pokud byste totiž stříleli jednu ránu za druhou, tak byste jí míjeli a plýtvali tak drahocennou municí. Tímto stylem jí uberte asi 2/3 zdraví a ona zmutuje do druhé podoby, kdy bude mít dlouhý krk a zregeneruje se jí zdraví. V druhé fázi doporučuju mít neustále zapnutou motorovku a kolem Annie běhat v kruzích. Jakmile se po vás natáhne, tak rychle přiběhněte k ní, zasáhněte jí a pokračujte dál v běhu kolem ní. Tímto způsobem se vyhnete téměř jakémukoliv zranění a po chvíli ji zabijete. Následně už jen shlédněte animaci a vložte do mechaniky druhý disk.

2.7) Damascus [s0207]

Když vám cestu zkříží jeden z bossů
Seberte ze země dokument, nalevo pak ukládací pásku a s její pomocí si uložte hru. Po cestě nalevo vyběhněte nahoru do kopce, projděte kolem studny a zabijte dvojici kostlivců, která vás napadne. Sbírejte vše, co najdete, jděte kousek dál a postupně zlikvidujte asi 6 kostlivců. Jakmile budou všichni mrtví, tak posbírejte všechny předměty a měli byste najít tři důležité věci (Pin, Handle a Spool), které v inventáři zkombinujte a získáte mostový mechanismus (Bridge Mechanism). S ním se pak vydejte dál, probijte se přes deadity a dostanete se ke dveřím po vaší pravici. Nalevo od nich je malá cesta, po které se vydejte dál a dojdete k mostu. Nalevo od něj použijte mostový mechanismus na staré zařízení, přejděte na druhou stranu a zabijte kostlivce, jenž hlídá celu. Po jeho smrti si vezměte ze země rozsudek Abdula Alzeeze a promluvte si s ním v jeho cele. Poté se vraťte přes most zpátky do města a vstupte do nyní již otevřených dveří napravo. Ze země seberte bednu s vylepšením (Upgrade Parts), kterou můžete zkombinovat s kteroukoliv střelnou zbraní a získat tak její vylepšenou verzi. Následně si promluvte s obchodníkem a dozvíte se, že se výbušnina White Scimitar nachází v paláci a budete potřebovat pojistku. Dejte se doleva, utíkejte až dozadu ke zdi a podél ní pak doprava, kde najdete zlaté páky na stěně. Zatáhněte za ně, vraťte se k obchodníkovi a dveřmi projděte zpět do hlavní části města. Utíkejte doprava, promluvte si s obchodníkem nalevo, který vám daruje lano (Rope) a projděte velkými dveřmi do chrámu. Ihned po vstupu zabijte dvojici deaditů, kousek dál seberte výbušný prach (Explosive Powder) a vraťte se k prvnímu obchodníkovi. Po rozmluvě s ním dostanete kanystr (Fuel Tank) a budete muset zabít deaditu, který na vás zaútočí. Pak zkombinujte výbušný prach a lano a výbušninu vložte do kanystru, čímž získáte bombu (Makeshift Bomb). Potom už se jen vraťte přes most k cele, použijte bombu a osvoboďte Abdula Alzeeze, který vám otevře vstup do chrámu.

2.8) The Celestial Temple [s0208]

Uvnitř si vezměte ze země ukládací pásku a další bednu s vylepšením, utíkejte směrem k obrazovce a kromě bedny uvidíte i dva podstavce, na kterých chybí miniatury Slunce a Země. Prohlédněte si je, jděte ke vchodu a vydejte se vlevo. Utíkejte chodbou kupředu, zabijte nové monstrum a vstupte do dveří, na které narazíte. Uvnitř si vezměte ze země dokument, jděte do astronomické místnosti vzadu a po zabití kněžího seberte sluneční klíč (Sun Key). Potom se vraťte k hlavnímu vchodu do chrámu, dejte se doprava a na konci chodby najdete vstup do druhé astronomické místnosti. Vezměte si dokument, ve vedlejší místnosti zabijte kněžího a naleznete zemský klíč (Earth Key), který po sobě zanechá. Vraťte se na chodbu, utíkejte nazpět a slunečním klíčem odemkněte dveře napravo. Uvnitř místnosti zabijte dva kněze v modrých hábitech, seberte sluneční orb (Sun Orb) a zamiřte k místnosti s druhým orbem. Ta se nachází na konci protilehlé chodby (ta nalevo od chrámových vrat) a musíte ji odemknout příslušným klíčem. Hned po vstupu zlikvidujte nepřátele, seberte zemský orb (Earth Orb) a vraťte se k podstavcům, které jsou přímo naproti vratům. Zde si nejprve uložte hru, poté vložte zemský orb na zadní podstavec a sluneční na ten přední a shlédněte animaci, která vyústí v souboj s bossem. Tím je nejvyšší kněz řádu, který je poměrně slabý, pokud víte jak na něj. Aby vám moc neublížil, tak hned jakmile souboj začne, utíkejte k němu a držte se neustále u něj. Jeho jediným odvetným útokem totiž bude kop a magická vlna, které vám moc zdraví neuberou. Zapněte si tedy motorovku a řežte do něj hlava nehlava. Po jeho smrti uvidíte animaci a ocitnete se v nově přístupné lokaci.

2.9) The Aquaducts [s0209]

Jděte doprava, uložte si hru a prozkoumejte složitý puzzle na zdi nalevo. Jakmile ho Ash vyřeší, projděte velkými dveřmi a dostanete se ke kostlivému bossovi. Ten je poměrně silný na blízku a tak se ho snažte zabít na dálku pomocí zbraní. Velmi se zde osvědčí vylepšená brokovnice nebo puška, které ho dokáží poměrně rychle zabít. Pokud vám nezůstali žádné náboje, tak se s ním budete muset vypořádat ručně pomocí vaší motorovky a úskoků. Po jeho smrti přehoďte levou páku vzadu a opusťte místnost. Po schodech seběhněte dolů, zlikvidujte téměř bezbranné nepřátele a doplňte si zásoby, které z nich vypadnou. Pak seberte ukládací pásku, vstupte do části nalevo a přehoďte další páku, čímž spustíte padací most. Nyní už se jen vraťte zpět do města a od chrámu utíkejte rovně až do zbrojnice.

2.10) Armory [s0210]

Lesní bludiště

Po úvodním útěku do boční chodby si uložte hru, utíkejte dál a projděte dveřmi nalevo. Zabijte dva kostlivce, prozkoumejte kabinet vedle dveří, kterými jste přišli a objevíte náboje do vylepšené brokovnice. Následně jděte na druhou stranu místnosti, projděte levými dveřmi a zabijte dalšího kostlivce. Seberte hák (Hook), který po něm zůstane, ze skříňky vedle dveří seberte náboje do vylepšené pistole a vraťte se do haly s ukládací bednou. Zde si povšimněte mechanismu na pravé zdi (poblíž dveří) a použijte na něj hák. Jakmile se dveře zvednou, vydejte se dál a vstupte do kovárny nalevo. Zde si nejprve vezměte třetí bednu s vylepšením, poté vyběhněte nahoru po schodech a zabijte útočníka. Kousek před vámi si vezměte klíč (Skull Key), vraťte se zpět dolů do kovárny a odtud na chodbu. Po ní jděte kousek dopředu, získaným klíčem odemkněte dveře napravo a vstupte do kapitánovy komnaty. Z bedny u vchodu si vezměte lékárničku (občas jsou zde náboje), pak si přečtěte záznam a vstupte do pokoje nalevo, kde vás čeká boss – kostlivý kapitán. Ten je velmi jednoduchý a tak si nastartujte motorovku, zažeňte ho do nejbližšího rohu a bijte ho, dokud neumře. Poté si vezměte formu (Key Mold), která z něj vypadne, utíkejte do kovárny a jděte doleva. U druhého stolu nalevo pak použijte formu a získáte klíč (Battlement Key). S ním vyběhněte nahoru na hradby, použijte ho u ovládacích pák a shlédněte krátkou animaci. Pak se vydejte k zaseknutému kotli, seberte část poškozené kolejnice (Broken Track) a vraťte se do hlavní chodby s bednou. Projděte dveřmi na konci nalevo (když jdete z chodby od kovárny, tak jsou naproti vám), zabijte dvojici kostlivců a vstupte do místnosti napravo. Zde si vezměte ze skříňky náboje do vylepšené brokovnice, pak zabijte kostlivce a zamiřte do zbrojírny. Zbavte se kostlivce, seberte kladivo (Hammer), které po něm zůstane a vraťte se do kovárny. Přistupte ke kovadlině, zkombinujte u ní poškozenou kolejnici a kladivo a získáte opravenou kolejnici (Track). Následně vyběhněte na hradby, u kotle použijte kolejnici a shlédněte animaci, která vyústí v souboj s bossem. Ten je velmi podobný tomu, který jste svedli v dolech. V první řadě si tedy uvědomte, že tohoto bosse nemůžete zranit přímo, ale musíte využít okolního prostředí. Nejprve utíkejte k levému kotli, zatáhněte za řetěz a naplňte ho žhavým železem. Pak to samé udělejte u pravého kotle a naplňte ho vodou. Poté utíkejte ke kotli se železem, stoupněte si pod něj a ve chvíli kdy se oživlé brnění přiblíží, zatáhněte za řetěz. Tím ho rozžhavíte a budete mít chvíli na to, abyste ho nalákali pod kotlík s vodou a rázně ho schladili. Celý postup pak ještě jednou zopakujte a jakmile boss padne, tak za odměnu získáte nový druh pily. Ze země seberte ukládací pásku, projděte dveřmi a seberte páku k pumpě (Pump Lever). Poté projděte otevřenými vraty pod jedním z kotlů a vraťte se zpět do města.

2.11) Entrance To The Lair [s0211]

Nikde se zbytečně nezdržujte, utíkejte rovně do chrámu a po schodech v první místnosti seběhněte dolů do podzemí. V místnosti, kde jste bojovali s kostlivým bossem, použijte páku na druhé zařízení, vyběhněte ven a shlédněte animaci. Jakmile začne souboj, tak na nic nečekejte, nastartujte motorovou pilu a utíkejte k němu. Pořád do něj mlaťte, co jen to půjde a pokud mu budete neustále nablízku, tak vám ani moc neublíží. Po jeho smrti projděte nově otevřenými dveřmi a po zhlédnutí animace budete teleportováni do další části. V ní se jen probijte do poslední místnosti, seberte ze země svou ruku (Your Hand) a vraťte se do první místnosti. Zde už si jen vezměte z levého zakrváceného stolu pálenku a projděte portálem.

2.12) The Arcane Library [s0212]

Ihned po vstupu zabijte dvojici kněží, ze země seberte pochodeň (Torch) a vyběhněte nahoru na podium. Zde zapalte pochodeň o tu, která hoří a umístěte ji do volného podstavce napravo. Tím osvětlíte stoly a na nich bude zobrazena správná kombinace, v jaké máte zasunout knihy zpět do knihovny (kombinace je 2. kniha, 4. kniha, 1. kniha a 3. kniha). Seběhněte tedy dolů, zasuňte knihy ve správném pořadí a vstupte do tajné místnosti napravo. Ze země si vezměte ukládací pásku, uložte si s ní hru a z podstavce seberte knihu kouzel (Spell Book). Potom už jen utíkejte zpět k portálu a projděte jím.

2.13) Final Battle [s0213]

První část je s vaším dvojníkem – zlým Ashem. V žádném případě se k němu neotáčejte zády, protože jeho útoky jsou poměrně devastující a než byste se stačili otočit k útoku, tak by vás zbytečně zasáhl. Místo toho nastartujte motorovou pilu, počkejte až se přiblíží a zasáhněte ho. Hned po zásahu zmáčkněte šipku dolů a uskočte před jeho nadcházejícím útokem. Tímto způsobem ho zabijte a přímo z něj vyleze Kandariánský démon. Ten je zpočátku souboje nezranitelný a vy musíte zasáhnout všechny čtyři okolní sloupy, abyste ho zranit mohli. Udělejte to, utíkejte rychle k němu a nastartovanou motorovkou do něj řežte, dokud nebude opět nezranitelný. Poté si posbírejte bílé houby okolo a celý postup opakujte. Nakonec zemře a vy si můžete vychutnat závěrečnou animaci celé hry.

3) Zbraně [s03]

Střelné zbraně úrovně 1
Zbraň
Knowbyho pistole
Brokovnice
Puška
Střelivo
Náboje
Broky
Nábojnice
Kapacita
8
2
6
Dosah
Střední
Malý
Velký
Síla
Malá
Velká
Střední
Zisk
Od začátku hry.
Na opuštěném statku.
Na střelnici.
Střelné zbraně úrovně 2
Zbraň
Nastřelovač hřebíků
Solná brokovnice
Puška na ostny
Střelivo
Hřebíky
Kamenná sůl
Ostny
Kapacita
15
4
8
Dosah
Velký
Střední
Extrémní
Síla
Střední
Extrémní
Velká
Zisk
Vylepšete pistoli.
Vylepšete brokovnici.
Vylepšete pušku.
Motorové pily
Zbraň
Motorová pila
Démonická pila
Kotoučová pila
Náplň
Benzín
Benzín
Benzín
Výdrž
30 sekund
70 sekund
35 sekund
Dosah
Malý
Malý
Malý
Síla
Střední
Velká
Extrémní
Zisk
Od začátku hry.
Po souboji v kostele.
Po souboji ve zbrojnici.

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..