0

Návod God Of War: Chains of Olympus

Sekce

1) Ovládání [s01]
2) Návod [s02]
    2.1) The Shores Of Attica [s0201]
    2.2) The City Of Marathon [s0202]
    2.3) The Temple Of Helios [s0203]
    2.4) The Caves Of Olympus [s0204]
    2.5) The Temple Of Helios Part 2 [s0205]
    2.6) Hades [s0206]
    2.7) The Depths Of Tartarus [s0207]
    2.8) The Temple Of Persephone [s0208]
3) Bonusy [s03]
4) Kostýmy [s04]
5) Gorgon Eyes [s05]
6) Phoenix Feathers [s06]
7) Zbraně, magie a relikvie [s07]
8) Hádovy výzvy [s08]

1) Ovládání [s01]

Levý analog
pohyb postavy
D-pad ↓
změna zbraně
x
skok
O
chytnutí, akční tlačítko
lehký útok
těžký útok
R
magie
L
blok
L+R+Analog
úhybné manévry
Start
pauza
Select
inventář

2) Návod [s02]

2.1) The Shores Of Attica [s0201]

Pobřeží Atticy

Zlikvidujte perské vojáky, pomocí obří kuše zničte loď a dírou ve střeše seskočte do budovy. Zabijte další nepřátele, doplňte si životy schované v truhle a rychlým mačkáním tlačítka O se pokuste zvednou dveře. V tu chvíli se do místnosti vřítí kyklop a vy budete muset odrazit jeho útok kyjem. Až se vám to povede, tak bude nemilosrdně sežrán baziliškem, který se následně vrhne i na vás. Vyhýbejte se jeho útokům, zahrnujte ho údery a jakmile mu vezmete dostatek energie, tak se nad ním objevím akční tlačítko. Rychle ho zmáčkněte, pak mačkejte symboly, které se ukážou na obrazovce a dorazte ho kyjem, který zůstal po kyklopovi. Po baziliškově útěku doběhněte k beranidlu na pláži, dotlačte ho k městské bráně a přistupte k němu zezadu. Mačkáním O ji rozbijte, nalevo u savepointu si uložte hru a napravo od brány si z bedny vezměte červené orby. Pak už můžete konečně vstoupit do města. Probojujte se k propasti, přeplavte na druhou stranu a zbavte se lučištníků a pěchoty. Následně otočte mechanismem nalevo, rychle doběhněte k bráně a pomocí tlačítek L+R pod ní proskočte. Zabijte všechny vojáky na bojišti, rozbijte stěnu dřevěné věže nalevo a vylezte po žebříku až nahoru. Skopněte dolů dřevěnou stěnu, jděte doleva a otevřete truhlu s červenými orby. Následně pokračujte doprava, přejděte opatrně po trámu na druhou stranu a dle potřeby si doplňte životy, které jsou uschované v truhle. Poté zvedněte a vstupte do místnosti, kde shlédněte krátkou animaci. Pomocí úhybných manévrů se vyhýbejte jeho útokům, zabijte okolní vojáky a mlaťte do něj co to jen půjde. Až mu seberete kolem 80% životů, tak ho chytněte a mačkejte kombinaci tlačítek, která se ukáže. Nakonec ho umlaťte bednou a pomocí nově získané magie se zbavte šestice vojáků. Projděte otevřenými mřížemi napravo, užijte si sexu s dvěma nádhernými slečnami (získáte red orby) a pak projděte mřížemi nalevo. Uložte si hru, nadzvedněte vrata a dostanete se na most. Skopněte dolů žebříky, zbavte se nepřátel a jděte k velké kuši. Otočte ji směrem k baziliškovi, zasáhněte ho vraty a na konci spojovacího mostu vstupte do místnosti (pokud chcete získat další oko Gorgony, tak musíte použít kuš na malý chrám a zničit jeho stěnu). Otáčejte mechanismem, dokud plošina nesjede až úplně dolů, pak proběhněte chodbou na otevřené prostranství a zabijte druhého kyklopa. Poté se vydejte doleva, nadzvedněte mříž a utíkejte až k savepointu. Zde si uložte hru, vylezte po žebříku na stěnu a po ní pokračujte nahoru. Na východním konci ochozu rozmlaťte dřevěné trámy, přehoďte páku a sjeďte dolů. Vyběhněte po schodech nahoru, zvedněte vrata a vstupte do další části, kde se odehraje krátká animace s baziliškem. Najděte bednu (naproti vyvýšené části s dvěma lučištníky), odtlačte ji na tlačítko v levé zadní části a pak seberte ze země tělo, které vyplivnul bazilišek. Proběhněte bránou, kterou jste si otevřeli, položte tělo na druhý spínač a doběhněte k savepointu. Uložte si hru, proběhněte chodbou až na konec a připravte se na finální střetnutí s baziliškem, který na vás čeká za vraty. Zůstaňte ve středu plošiny, neustálými útoky ho zažeňte dozadu a on vyleze na střechu. Kotouly se k němu přibližte, zaútočte mu na levý pařát a mačkejte příslušná tlačítka. Nakonec na něj shoďte kus zdi, celý postup ještě jednou to zopakujte a následně ho několikrát zasáhněte. Nakonec bude následovat akční část, ve které musíte mačkat příslušná tlačítka a po ní na vás čeká velmi pěkně udělaná animace.

2.2) The City Of Marathon [s0202]

Jeden z obřích bossů, na které ve hře narazíte

Slezte po útesu až dolů k savepointu, vstupte do domu, jehož dveře jsou zadělány dřevěnými deskami  a zabijte monstrum, které vás napadne. Jděte dál, chodbou nalevo vyběhněte ven z domu a ulicemi města se probojujte kupředu, přičemž prozkoumejte každý postranní dům, jenž může ukrývat truhlici s orby. Takto pokračujte dál, až se nakonec dostanete k části, která je zahalena kouřem. Pak utíkejte k bedně a odtlačte ji dozadu k bráně. Tu následně zvedněte a projděte do další části města. Pročistěte si cestu k vozíku se slámou, vraťte se zpět a zabijte medúzu. Potom otáčejte kolem, dokud nezavřete bránu vzadu a ze sochy u stěny sundejte pochodeň. S ní utíkejte k vozíku, který zapalte, odtlačte ho na druhou stranu této oblasti a zlikvidujte nestvůru Sabretooth. Nakonec už jen rozbijte skálu napravo, doběhněte na konec cesty a po stěně vylezte do Héliova chrámu, kde si uložte hru.

2.3) The Temple Of Helios [s0203]

Bazilišek v akci

Přeběhněte přes most, shlédněte krátkou scénu a zabijte monstra. Pak utíkejte po cestě dál, doběhněte na její konec a vylezte po stěně až úplně nahoru, kde shlédněte animaci s bohyní Athénou. Jakmile skončí, tak utíkejte rovně do místnosti, přehoďte páku a vyjeďte nahoru. Zabijte dva vrhače bomb, od výtahu se vydejte cestou nalevo a na konci přehoďte druhou páku. Vraťte se k místu, kde jste vedli rozhovor s bohyní, vyběhněte nahoru po schodech nalevo a vypořádejte se s několika nepřáteli. Až se uvolní cesta dál, tak pokračujte na konec cesty a tam zabijte třetího vrhače bomb. Pákou si otevřete branku a přistupte k lesknoucí se bráně. Zmáčkněte O, otáčejte analogem v požadovaném směru a vstupte dovnitř. Doběhněte do velkého sálu, odtáhněte obě velké sochy od stěny a přehoďte páky, které za nimi byly schované. Nejprve se vydejte do místnosti za pravými dveřmi, zbavte se ohnivých strážců a přehoďte páku vedle mříže. Poté se vraťte do velkého sálu, projděte levými dveřmi a uložte si hru. Chodbou napravo utíkejte dál, seběhněte po schodišti na kruhový výtah se symbolem a rozbijte obě zarážky po stranách. Následně se výtah rozjede a vy budete muset během cesty dolů zabít několik nepřátel. Až výtah zastaví, tak pomocí komba □, □, ∆ poničte brnění a akčními tlačítky ho dodělejte. Po schodišti vyběhněte nahoru, pokračujte do velkého sálu, kde se za vámi zavřou dveře a dejte se doleva k zářícímu sloupu. Pomocí O ho shoďte dolů, přejděte přes něj na kruhovou plošinu a shlédněte animaci. Potom najděte zářící bod na okraji plošiny, jděte k němu a O stáhněte další sloup. Přejděte po něm na druhou stranu, jděte nahoru a po schodech napravo vyběhněte do trůnního sálu. Rozbijte trůn, seberte sluneční štít a po souboji otevřete pomocí štítu dveře před vámi. Za nimi si uložte hru a po točitém schodišti vyběhněte až na vrchol. Po schodech před vámi vyběhněte ještě výš, zabijte několik monster a po vložení štítu do otvoru uprostřed podlahy seběhněte dolů. Do dveří vložte štít, vstupte do místnosti a odtlačte sochy na příslušná místa v rozích místnosti. Pak vytáhněte stěnu, co nejdál to půjde a z levé strany vběhněte do tajné místnosti. Odtáhněte sochy směrem k obrazovce, aby paprsek zamířil do dvou vyznačených otvorů, pak vyskočte nahoru na podstavec a podržte tlačítko L. Rychlým mačkáním O odrazte paprsek do posledního symbolu, vyběhněte ven z tajné místnosti a vyskákejte nahoru k soše koně. Vložením slunečního štítu aktivujte paprsek a poté shlédněte sekvenci. Nakonec už jen utíkejte zpřístupněnou chodbou k portálu, který vás zavede do olympských jeskyní.

2.4) The Caves Of Olympus [s0204]

A pak že beranidlo musí používat víc lidí…

Skočte do vody, přeplavte na druhou stranu jeskyně a po stěně vylezte nahoru. Dejte se doprava, doběhněte k soše a vezměte si trojzubec, díky kterému získáte schopnost potápět se pod vodou. Skočte zpátky do vody, potopte se a doplavte k mříži napravo. Podržte tlačítko R, poté ho pusťte a Kratos zničí mříž. Tímto způsobem se dostaňte až k páce, kterou přehoďte a následně vyplavte na hladinu. Vylezte po stěně nahoru a dejte se nově otevřenou chodbou nalevo. Nahoře se protáhněte pod vraty, zabijte minotaura a otočte pákou mechanismu, který se nachází za ním. Následně přeběhněte na druhou stranu mostu, zvedněte další vrata a shlédněte animaci s polonahou dívkou. Utíkejte podél řeky dolů, doplavte na pevninu a zabijte ohnivé strážce. O kousek dál si uložte hru a jděte do další místnosti, kde najdete prvotní oheň (primordial fire). Následně ožijí okolní sochy a začnou po vás metat ohnivé koule. Mačkáním tlačítka L je odrazte zpět proti nim a po jejich zničení získáte magickou schopnost Light of dawn. S její pomocí (R + □) zničte okolní přisluhovače, vydejte se prostřední cestou kupředu a otevřete dveře slunečním štítem. Na útesu zneškodněte několik ohnivých strážců, seskočte do vody a portálem se vraťte zpět do Héliova chrámu.

2.5) The Temple Of Helios Part 2 [s0205]

Pod útokem

Na zářící místo použijte sluneční štít, po ohnivé cestě seběhněte až dolů a štítem otevřete dveře. Doběhněte k výtahu se symbolem uprostřed, aktivujte ho pomocí slunečního štítu a během cesty nahoru zlikvidujte dotěrné harpyje. Následně vyběhněte po schodech nahoru a uložte hru. V další místnosti nejprve shlédněte krátkou scénku, pak zabijte všechna monstra a použijte štít na zářící místo. Otočte paprsek světla na levé zadní dveře, sochu odtlačte na levý spodní podstavec a namiřte na ni paprsek světla. Tím zpřístupníte další dveře nalevo a novou sochu budete moci odtlačit na pravý dolní podstavec. Nejprve posviťte na pravou sochu, vytáhněte si třetí a poté i čtvrtou za druhými dveřmi napravo (musíte odtlačit sochu a posvítit na horní pravé dveře). Nyní máte k dispozici celkem 4 sochy. Sochy směřující na sever odtlačte na levý a pravý spodní podstavec, sochu směřující doleva odtlačte na pravý horní podstavec a nakonec sochu směřující doprava na levý horní podstavec. Až je budete mít rozestavěné, tak z podlahy vyjede nová socha. Zamiřte na ní paprsek, utíkejte dozadu a stoupněte si na světelný kruh. Podržte tlačítko L, rychle mačkejte O a do otvoru pod sochou koně vložte sluneční štít, čímž spustíte krátkou animaci. Následně jděte zpět na kruhový podstavec, kde jste otáčeli paprskem světla a vložte do něj štít. Jakmile sjedete dolů, tak seběhněte po ohnivé cestě napravo ke dveřím, otevřete je slunečním štítem a doběhněte až k obřím schodům. Po nich vyskákejte nahoru, odtlačte sochu napravo na vyznačené místo a zničte ji. Pak vyskočte na její zbytky, zmáčkněte L a rychlým mačkáním O odrazte paprsek. Nyní už jen vylezte po stěně nahoru, vložte štít do otvoru pod sochou koně a zpřístupněnou cestou doběhněte k útesu. Slezte dolů, probojujte se ke svatyni a uložte si hru. Potom otočte všemi 3 pákami, vložte do podlahy štít a shlédněte animaci.

2.6) Hades [s0206]

Utíkejte ke stěně, vylezte po ní na strop a zlikvidujte krápníky. Na konci se pomocí tlačítka R spusťte dolů a přeskočte na další plošinu. Utíkejte na konec výběžku, přeskočte na protější stěnu a vylezte na vrchol útesu. Zlikvidujte trojici medúz, projděte klenbou a přeskočte na druhou část napůl rozbořeného schodiště. Potom vyběhněte na otevřené prostranství, zbavte se nepřátel včetně trojice kyklopů a utíkejte po cestě dál. Na konci přeskočte na protější útes, zabijte otravná monstra a pak si povšimněte malé kostky uprostřed oblasti, která je zleva i zprava obklopena stěnou. Jděte tedy k pravé stěně, rozbijte jednu její část a kostku odtáhněte doprava, pod plošinu s truhlou s životy. Z kostky vyskočte na plošinu, otevřete truhlu a pak pokračujte výš. Chytněte se stěny, přeručkujte doprava za krvavé vodopády a spusťte se na útes. Z něj seskočte dolů na prostranství, zneškodněte nepřátele a shoďte zářící sloup (musíte rozbít haraburdí kolem). Pokud chcete, tak si uložte hru a vylezte na plošinu nalevo. Po stěně napravo pak vyšplhejte nahoru k obrovskému stromu a utíkejte na konec cesty, kde zabijte několik harpyjí a obrovská brnění. Potom se vraťte zpět ke stromu, projděte otevřenou bránou nalevo a doběhněte až do obrovského sálu. Dejte si pozor na břitvy, které vás mohou zranit, zabijte další skupinu monster a přeběhněte na druhou stranu mostu. Uložte si hru, zazvoňte na zvon a připravte se na boj s Charónem. Vyhýbejte se jeho útokům, uberte mu polovinu života a Charón zaútočí útokem, který vás automaticky zabije. Po skončení animace mačkejte rychle tlačítka L a R, čímž se osvobodíte se z řetězů a utíkejte po cestě dál (můžete zabíjet uvězněné lidi a doplnit si tak energii). Nakonec už jen doběhněte k rozcestí a dejte se levou cestou.

2.7) The Depths Of Tartarus [s0207]

Kratos proti davům nepřátel v Attice

Sejměte harpyje, rozbijte řetězy a pokračujte dál, kde zabijte další hordu nepřátel. Přejděte po velkém řetězu na druhou stranu, uložte si hru a po stěně vylezte nahoru. Zabijte nepřátele, povytáhněte levou a pravou sochu směrem ke kameře a otočte pákou. Nově zpřístupněnou chodbou dojděte do velkého sálu, zabijte minotaury a okolní lučištníky a po schodech nalevo vyběhněte do místnosti se savepointem. Rozbijte naprasklou zeď, podél zadní stěny se protáhněte na druhou stranu a tam rozbijte další stěnu. Pak přehoďte páku, seskočte dolů a  pod zvednutou mříží jděte dál. Vyběhněte po schodech nahoru, zabijte lučištníky a přehoďte páku. Pokračujte nahoru, ze stěny vyjměte klíč, následně skopněte dolů trůn s mrtvolou krále a skočte za ním. Mrtvolu odneste na kruhový spínač, vložte klíč do otvoru a přeběhněte přes most na druhou stranu. Vstupte do Diova chrámu, zabijte oživlá brnění a stoupněte si do středu, odkud shoďte sochu. Potom si vezměte Gauntlet Of Zeus, zbavte se monster a vraťte se přes most zpátky. Pomocí pěsti rozbijte zářící dveře, projděte jimi a spustí se past s bodci. Rychle utíkejte dopředu, rozbijte stěnu, která vás blokuje a následně i sochu. V kruhové místnosti rozbijte sochu napravo, vydejte se chodbou za ní a na konci otevřete dveře. Po stěně vylezte nahoru, zabijte všechny nepřátele a ze země vyjede páka. Tou otočte a vraťte se zpět dolů. Následně přeběhněte po řetězu napravo, vyškrábejte se po stěně a uložte si hru. Utíkejte chodbou dál, seskočte dolů a zabijte monstra. Pak rozbijte modře se lesknoucí kámen nalevo (musíte použít Zeusovu rukavici), otočte oběma pákami a přeběhněte po řetězu na druhou stranu, kde vyskákejte po platformách nahoru. Utíkejte po cestě dál, ve větší místnosti zabijte několik lučištníků a další chodbou pokračujte až k místu, kde se odehraje krátká scénka s titánem. Potom vylezte po zadní stěně nahoru, zbavte se minotaura a pomocí štítu odrazte šípy lukostřelců zpět na ně. Rukavicí rozbijte další modře se lesknoucí kámen a otočte oběma pákami. Po řetězu přeběhněte na druhou stranu, uložte si hru a zvedněte vrata na konci chodby. Zde zlikvidujte skupinku nepřátel a poté přehoďte obě dvě páky. Po stěně napravo vylezte nahoru, po stropě přeručkujte doleva a na konci tunelu přehoďte další páku. Vraťte se zpět, seskočte dolů a na útesu nalevo shlédněte krátkou animaci. Slezte dolů po stěně, uložte si hru a skočte na platformu. Otáčejte pákou kolem dokola, na konci seskočte na platformu dole a celý postup opakujte. Potom vyskákejte nahoru, s pomocí rukavice zabodněte řetěz do skály naproti a přeběhněte po něm. Po animaci vylezte nahoru po stěně, utíkejte dozadu k budově a rozbijte modrou zeď. Vstupte do kruhové místnosti s pilami, zničte je Diovou rukavicí a po zabití nepřátel doběhněte k bráně. Uložte si hru, bránu rozbijte rukavicí a shlédněte animaci s Charónem. Vyhýbejte se jeho útokům, házejte na něj zpět jeho projektily pomocí štíty a uberte mu půlku života. Až uteče na dozadu na plošinu, tak zničte jeden ze tří sloupů pomocí rukavice a celý postup opakujte, dokud nezničíte i zbylé dva sloupy. Následně Chárona zraňte v akční scéně a bude následovat poslední část souboje. V ní na něj odrazte jeho vlastní projektily, využijte další akční scény k jeho zničení a shlédněte animaci.

2.8) The Temple Of Persephone [s0208]

Kratos snažící se vymlátit duši z Chárona

Po obdržení schopnosti Charon´s Wrath ji odzkoušejte na nepřátele a doběhněte do chrámu. Utíkejte k zavřeným dveřím nad schodištěm, rozkopněte je a zbavte se dalších monster. Poté vyběhněte nahoru, vstupte do místnosti s hlavami medúz, které zničte pomocí rukavice a po likvidaci nepřátel doběhněte k paprsku světla, kde si uložte hru. Pokračujte nahoru, zbavte se kyklopů a několika harpyjí a poté projděte levými dveřmi. V místnosti na konci si vezměte orby z beden, vraťte se zpět a projděte pravými dveřmi. Vyčistěte další místnost s hlavami medúz, poté i jednu s minotaury a vydejte se dál, až se nakonec dostanete do místnosti s otočnou pákou. Otáčejte jí proti směru hodinových ručiček, vyjeďte nahoru a zabijte několik dalších nepřátel. Severními dveřím pokračujte dál, doplňte si zdraví a manu uschované v truhlách a po uložení hry vstupte do Persephonina hájku, kde se odehraje další sekvence. Zmáčkněte O, držte se instrukcí na obrazovce a po odevzdání svých zbraní projděte portálem. Ihned po skončení animace od sebe odstrčte svou dceru a zabíjejte duchy, dokud se vám neobnoví vaše schopnosti. Po skončení animace zabijte několik dalších nepřátel, doplňte si zdraví a manu a rovněž uložte hru. Poté vyběhněte po schodech k Persephone a shlédněte animaci. Pomocí úskoků se vyhýbejte jejím útokům, nastavte si Diovu rukavici a vždy po jejím útoku využijte posílený útok rukavicí (L + □), kterým ji uberte poměrně značnou část zdraví. Jakmile ji klesne ukazatel zdraví na polovinu, tak vás chytne a bude následovat mačkací sekvence. Volte tlačítka podle pokynů na obrazovce, částečně spoutejte Atlase a poté budete pokračovat v boji s Persphone. Odrážejte na ni všechny její koule, které po vás vrhne a prozatím si nevšímejte slunečního kruhu na podlaze. Rovněž se nezapomeňte vyhýbat dvěma dalším útokům a pokračujte v odrážení koulí. Až bude mít málo života, tak na ní odrazte koule a počkejte, až spadne na podstavec dolů. Poté k ní utíkejte, sekejte do ní a spadne na zem. Nakonec už si jen stoupněte do slunečního kruhu na podlaze, zmáčkněte tlačítko L a mačkejte O. Spustí se akční sekvence, ve které se řiďte pokyny na obrazovce a shlédněte závěrečnou animaci celé hry.

3) Bonusy [s03]

Challenge Of Hades: dohrajte hru na jakoukoliv obtížnost
Character Concept Art: dohrajte hru na jakoukoliv obtížnost
Enviroments Concept Art: dohrajte Challenge Of Hades
God Mode: dohrajte hru na jakoukoliv obtížnost
In-Game Movies: dohrajte hru na jakoukoliv obtížnost
Inside Ready At Dawn: dohrajte hru na jakoukoliv obtížnost
Making Of Attica: dohrajte hru na obtížnosti God
Outtakes Concept Art: dohrajte hru na obtížnost God

The Lost Levels: dohrajte Challlenge Of Hades
4) Kostýmy [s04]
Po splnění potřebných podmínek vyberte hru a zvolte vámi požadovaný kostým. Kostým můžete použít pouze v obtížnosti, na kterou jste hru již dohráli.
Kostým: Spud of War
Dovednost: Magie
Zisk: Dohrajte hru na jakoukoliv obtížnost.
Kostým: McKratos
Dovednost: Síla
Zisk: Dokončete všechny Hádesovy výzvy.
Kostým: Mime of War
Dovednost: Červené orby
Zisk: Dohrajte hru na obtížnost God.
5) Gorgon Eyes [s05]
Shores Of Attica
1) Odtlačte beranidlo k městské bráně, projděte podél stěny doleva a vyskočte nahoru na plošinu, kde otevřete truhlu.
2) Až rozbijete stěnu dřevěné věže, tak se dejte po žebříku nahoru a v polovině slezte na meziplošinu. Vzadu najdete schovanou bednu a uvnitř bude druhé oko Gorgony.  
3) Po zabití druhého kyklopa dojděte k savepointu, od něj se dejte doleva a otevřete bednu po vaší pravici.
4) Od posledního savepointu vylezte po stěně nahoru, jděte doprava a po rampě přejděte k chrámu, který jste museli poničit pomocí poslední kuše. Uvnitř najdete bednu s okem Gorgony.
The City Of Marathon
5) Jakmile odtlačíte zapálenou bednu skrz kouř a projdete bránou, tak ji najdete po Kratosově levici schovanou za troskami.
The Temple Of Helios
6) Po rozhovoru s Athénou jděte doleva, projděte přes vodní jezírko a otevřete truhlu.
7) Jakmile najdete zářící bod na okraji kruhové plošiny, tak shoďte dolů sloup a přejdete po něm na druhou stranu. Pak utíkejte směrem k obrazovce a otevřete bednu napravo.
8) Po aktivaci sochy koně, proběhněte dlouhou chodbou a po ukončení krátké scénky, ve které vám bude představen portál, ji najdete v truhle napravo.
The Caves Of Olympus
9) Na začátku kola skočte do vody, plavte doprava a najdete ho v truhle na malé plošině.
10) Po rozhovoru s polonahou dívkou utíkejte dolů po řece a hned jak se budete moci ponořit pod vodu, tak to udělejte. Objevíte truhlu skrývající oko Gorgony.
The Temple Of Helios Part 2
11) V místnosti za savepointem ho najdete v truhle v levém rohu.
12) Vyskákejte nahoru po obřích schodech a jděte doprava.
Hades
13) Na začátku kola se dostaňte až k výběžku a místo toho, abyste přeskočili dozadu na stěn, tak vyskočte na strop. Pak zničte krápníky, přeručkujte doleva a na plošině otevřete truhlu.
14) Po zabití 3 kyklopů utíkejte na konec cesty a přeskočte na útes naproti. Zabijte monstra, rozbijte naprasklou zeď vzadu a otevřete truhlu s pírkem.  
15) Projděte bránou nalevo od obrovského stromu, doběhněte ke schodišti a vyběhněte po něm nahoru. Pak už jen otevřete truhlu napravo od sochy a získejte
6) Phoenix Feathers [s06]
Shores Of Attica
1) Po likvidaci baziliška na mostě pokračujte do kruhové místnosti s otočným mechanismem. Vylezte nahoru po žebříku v zadní části a otevřete truhlu nalevo u stěny.
2) Od GE 4 jděte o kousek dál doprava a skočte na střechu budovy s dvěma lučistníky. V rohu je bedna skrývající druhé pírko Phoenixe.
3) Najdete ho v chodbě před posledním střetem s baziliškem.
The City Of Marathon
4) Hned na začátku v truhle.
5) Jakmile budete tahat zapálený vozík se slámou, tak po vaší pravici narazíte na výklenek, ze kterého střílí lučištník. Zabijte ho a otevřete truhlu s pírkem.
The Temple Of Helios
6) Jakmile přehodíte páku a vyjedete nahoru, tak seběhněte dolů po schodech napravo.
7) Seběhněte po schodišti na kruhový výtah se symbolem a vzadu u stěny najdete bednu.
8) Až vytáhnete stěnu kupředu a zleva vběhnete do tajné místnosti, tak jí najdete v bedně v rohu místnosti.
The Caves Of Olympus
9) Jakmile získáte schopnost plavat pod vodou, tak seskočte dolů a potopte se. Poté zničte dvoje mříže a otevřete druhou truhlu po vaší pravici.
10) Po zisku schopnosti Light of dawn vstupte do otvoru nalevo a otevřete truhlu po vaší levici.
The Temple Of Helios Part 2
11) Jakmile vyjedete výtahem nahoru a dojdete k savepointu, tak ho najdete v truhle napravo.
12) Po splnění hádanky se sochami sjeďte výtahem dolů, jděte rovně a najdete ho v truhle po vaší levici.
Hades
13) Po zabití trojice medúz projděte klenbou a jděte dolů ke kameře, kde zničte zkamenělého člověka. Potom slezte po stěně dolů, přeskočte na římsu napravo a protáhněte se kolem stěny k truhle, která skrývá další pírko.
14) Jakmile se dostanete k savepointu a vyskočíte na plošinu nalevo, tak rozbijte naprasklou zeď a otevřete truhlu.
15) Až se osvobodíte z řetězů, tak utíkejte dolů k obrazovce a najdete ho v truhle napravo.

7) Zbraně, magie, a relikvie [s07]
The Blades of Chaos
Level
Orby
Odemkne
2
2 650
Zvýší poškození, Cyclone of Chaos
3
4 850
Zvýší poškození, Spirit of Herules, Valor of Hercules, Hyperion Might
4
8 750
Zvýší poškození, Rampage of the Furies, Hermes Rush, Hermes Rise
5
11 250
Zvýší poškození, Tartarus Rage
Icarus Lift (ve vzduchu): ve vzduchu zmáčkněte X a vyskočíte ještě výše
Hyperion Ascension: podržte ∆, čímž vyhodíte nepřátele do vzduchu a vyskočíte za nimi
Orion´s Harpoon: zmáčkněte O, když je nepřítel ve vzduchu a stáhněte ho zpět na zem
Plume of Prometheus: □, □, ∆
Cyclone of Chaos (použití na zemi i ve vzduchu): L + □
Spirit of Hercules: ∆, ∆, ∆
Valor of Hercules: ∆, ∆, □
Hyperion Might: podržte □
Rampage of the Furies (použití na zemi i ve vzduchu): L + O
Hermes Rush/Rise (uhýbání): během uhýbání zmáčkněte □ nebo ∆ a Kratos udělá protiútok
Tartarus Rage (použití na zemi i ve vzduchu): L + ∆
The Gauntlet of Zeus
Level
Orby
Odemkne
2
3 750
Olympic Strike, Hermes Cross, Hermes Revenge
3
10 250
Lightning Run, Olympic Thunder, Lightning Trash, Lightning Surge
Strength of Zeus: podržte □ nebo ∆
Olympic Strike (použití na zemi i ve vzduchu): L + □
Hermes Cross/Revenge (uhýbání): během uhýbání zmáčkněte □ nebo ∆ k protiútoku
Lightning Run: L + O
Lightning Trash (použití na zemi i ve vzduchu): během Light. Run □, ve vzduchu L + O
Lightning Surge: během Lightning Run ∆
Olympic Thunder (použití na zemi i ve vzduchu): L + ∆
The Efreet
Level
Orby
Odemkne
2
3 500
Zvýší poškození, Demon Inferno
3
10 000
Zvýší poškození, Demon Rage
Demon Fury (použití na zemi i ve vzduchu): R + ∆
Demon Inferno: během Demon Fury mačkejte O
Light of Dawn
Level
Orby
Odemkne
2
2 250
Solar Flare (rychlá střelba)
3
6 250
Radiant Sun
Solar Flare (použití na zemi i ve vzduchu): R +
Radiant Sun: R + držte  □
Charon´s Wrath
Level
Orby
Odemkne
2
3 000
Zasáhne více nepřátel
3
7 000
Zasáhne ještě více nepřátel
Charon´s Wrath: R + O
Sun Shield
Level
Orby
Odemkne
2
1 500
Helios Flash, Helios Offensive
Helios Reverse: zmáčkněte L předtím než na vás nepřítel zaútočí
Helios Flash/Offensive (odražení útoku): po vykrytí zmáčkněte □  nebo ∆ k protiútoku
Helios Reflect: předtím než vás zasáhne projektil, tak zmáčkněte L
Triton´s Lance
Plavání vzhůru: ∆ nebo X
Plavání dolů:
Vodní sprint: podržte R a poté ho pusťte
8) Hádovy výzvy [s08]
Tyto výzvy najdete v kategoriii Treasures a jsou označeny Challenges Of Hades. Je jich celkem 5 a abyste odemkli první výzvu, tak musíte dohrát hru. Na odemknutí každé další výzvy dokončete tu předchozí.
Výzva 1: Fiery Fate
Úkol: zapalte 50 vojáků s pomocí Efreeta
Časový limit: není
Postup: V této výzvě můžete zabít vojáky pouze Efreetem. Pokud je zabije kyklop nebo na ně zaútočite jinak, tak pro vás výzva končí. Vždy se na sebe pokuste nalákat všech 5 vojáků, případně i kyklopa a vyvolejte Efreeta (nezapomeňte mačkat O). Až vám mana dojde, tak si otevřete jednu ze dvou okolních truhlic s manou a pokračujte v likvidaci.
Výzva 2: Perfection
Časový limit: není
Postup: Tohle je nejhorší a nervyberoucí zkouška. Doporučuju používat pouze nabité údery rukavicí (držíte □) a tím útočit do davu nebo na jednotlivce, přičemž neustále kroužíte okolo a úskoky uhýbáte nepříteli. Stačí jen jediný zásah a výzvu musíte opakovat, takže si zbytečně nezahrávejte a nedělejte chyby.
Výzva 3: Life Is Short
Úkol: rychle ztrácíte zdraví, proto zabíjejte nepřátele pro jeho obnovu
Časový limit: ano, limit je dán vašim ukazatelem zdraví
Postup: Máte k dispozici celou výbavu, ale úplně bohatě vám postačí Gauntelt of Zeus. Hned jak souboj začne tak nabitou rukavicí začněte mlátit do minotaura a vyhněte se každému jeho životu. Poté se na scéně objeví postupně 40 harpyjí, které můžete zabít rukavicí na jednu ránu. Následně nebo v průběhu boje zabijte lidi přivázané ke sloupům a doplňte si tak částečně zdraví. V poslední fází souboje se na scéně objeví 3 brnění, které zabijete 3 nabitými ranami vaší rukavice. Poté souboj končí a vy máte splněnou další výzvu.
Výzva 4: Crunch Time
Úkol: zničte všechny objekty v časovém limitu
Časový limit: 60 sekund
Postup: V této výzvě máte zničit 40 předmětů za 60 sekund. Hned jak souboj začne, tak použijte Efreeta a zničte 8 okolních objektů. Poté utíkejte dozadu k soše Zeuse a zničte ji šesti ranami rukavice. Následně nás čekají hlavy medúz a sochy okolo místnosti. Vždy si stoupněte mezi hlavu medúzy a sochu a použijte tři nabité útoky, čímž je oba zničíte naráz. Nakonec už jen zničte malé předměty okolo a bez problémů vám zůstane přes 5 sekund navíc.
Výzva 5: Epic Brawl
Úkol: zabijte všechny nepřátele
Časový limit: není

Postup: Zde není co dodávat, protože je to možná nejjednodušší výzva ze všech pěti. Pořád útočte, vyhýbejte se nepřátelským útokům a snažte se je zabít, co možná nejrychleji. Jakmile všechny zabijete, tak máte splněnou výzvu a odemknut bonusový kostým.

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..