0

Návod Legacy Of Kain: Soul Reaver

Sekce
1)      Ovládání [s01]
2)      Návod [s02]
2.1) Začátek [s0201]
2.2) Nekropolis [s0202]
2.3) Boss Melchiah [s0203]
2.4) Útočiště klanů [s0204]
2.5) Boss Kain [s0205]
2.6) Tichá katedrála [s0206]
2.7) Boss Zephon [s0207]
2.8) Sarafanova hrobka [s0208]
2.9) Boss Morlock [s0209]
2.10) Zatopené opatství [s0210]
2.11) Boss Rahab [s0211]
2.12) Dumahovy ruiny [s0212]
2.13) Boss Dumah [s0213]
2.14) Jeskyně orákula [s0214]
2.15) Chronoplast [s0215]
2.16) Boss Kain [s0216]
3)      Glyphy a Fire Reaver [s03]
4)      Upgrady života [s04]
1) Ovládání [s01]
D-Pad
Pohyb postavy
Levý analog
Pohyb postavy
X
Skok, plavání, potvrzení volby v menu
O
Vysátí duše
Tlačítko akce
Střelba projektilů, zakončovací úder
R1
Plížení, při boji se Raziel otočí k nepříteli
L1
Přikrčení
R2
Rotace kamery doprava
L2
Rotace kamery doleva
L2 + R2
Rozhlížení po oblasti
Start
Pauza hry
L1 + X
Vysoký skok, zrychlení pod vodou
Skok a podržení X
Plachtění ve vzduchu
2) Návod [s02]
2.1) Začátek [s0201]
Na samotném začátku k vám promluví Elder a řekne Razielovi, že mu dá šanci na jeho vykoupení a pomstu. Rovněž si přeje, aby Raziel Kaina zabil a ukončil jeho vládu. Proto se má Raziel stát Elderovým soul reaverem. Vydejte se chodbou nahoru, dostaňte se do kruhové místnosti a dostanete se k bráně, která slouží jako přemisťovač. Stoupněte si na vyznačené místo před branou a vydejte se uvolněnou chodbou dál. V další místnosti se musíte nasytit dušemi pomocí O a získat tak ztracenou sílu, která je vyobrazena v pravém spodním rohu obrazovky. Následně se držte pokynů na obrazovce, přeskákejte po plošinách dál a nakonec využijte vaší schopnosti plachtit pomocí zničených křídel. O kousek dál zabijte v jámě dvě monstra, vysajte jejich duše a dostaňte se do části, kde vám bude vysvětlen přechod mezi materiálním a spektrálním světem. Stoupněte si do modrého světla (Planar Portal), zmáčkněte Select a pomocí □ se přepněte do materiálního světa (musíte mít plný život, který si můžete doplnit vysátím duší). Jedinou cestou se vydejte dál, přeplachtěte přes vodní příkop, který je pro vás momentálně smrtelný a na konci chodby projděte dveřmi. Za nimi shlédněte krátkou animaci, přeplachtěte ke dvěma monstrům naproti a několika ranami je oslabte. Poté je můžete chytnout podržením tlačítka ∆ a následný puštěním je hodit do vody, slunečního světla nebo na bodáky, které můžete vidět na stěnách.  Až je zabijete, tak vysajte jejich duše a pomocí tlačítek R2 + L2 se porozhlédněte po místnosti (když stojíte čelem k vodě, tak nahoře napravo uvidíte chodbu, která vede dál). Utíkejte k velkému bloku, přidržením □ ji chytněte a odtlačte ji pod zmíněnou chodbu v pravé horní části místnosti. Poté na blok vyskočte, z něj pak nahoru pomocí vysokého skoku a na konci chodby projděte dveřmi. Dostanete se ke svatostánku klanu, který najdete v ruinách a odehraje se krátká sekvence. Po jejím skončení si vedle brány vezměte první zbraň v podobě špičaté tyče, díky které můžete omráčené nepřátele nabodnout pomocí ∆. Až je oba zabijete, tak se vydejte kolem ohniště dál a jedinou cestou utíkejte dál. Prvními dveřmi po vaší levici doběhněte k přemisťovací bráně, kterou si aktivujte (1 – Lake Of The Dead), vraťte se dveřmi zpět a pokračujte k jezeru mrtvých.
2.2) Nekropolis [s0202]
Přeběhněte přes provazový můstek, shlédněte animaci a přeskočte propast před vámi. Poté proběhněte dveřmi na konci a dostanete se do Razielova panství, kde zabijte dvojici upírů. Vstupte na nádvoří, kde se odehraje další scénka, vyběhněte po schodech k hořícímu plameni a zabijte další dva upíry. Dveřmi napravo se vydejte aktivovat další bránu (2 – Raziel´s Clan), pak se vraťte zpět a projděte dveřmi nalevo od ohně (když stojíte čelně k ohni a znaku za ním). Utíkejte kupředu a na rozcestí si povšimněte schodiště nalevo, které je zatopené vodou. Momentálně pro vás není přístupné a tak pokračujte doprava, probojujte se na nádvoří a po točitém schodišti vyběhněte nahoru. Na stěně přehoďte páku, přeběhněte přes padací most a dostanete se do části, kde působí Melchiahův klan. Po schodech napravo vyběhněte nahoru, shlédněte sekvenci, v níž dvojice Melchiahových upírů zabije bezbranného člověka a poté seskočte dolů. Oba upíry nejprve zabijte, pak projděte ozdobnými vraty napravo a zbavte se dalšího upíra na místním hřbitově. Potom zamiřte do chodby napravo, přesuňte blok k levé stěně a vysokým skokem vyskočte nahoru. Jakmile skončí animace, tak se na dešti příliš nezdržujte a po jedné z ramp vedle ohniště vyběhněte nahoru do budovy. Tam zabijte upíry, projděte železnými vrátky nalevo od kuželu světla a po schodech seběhněte dolů do místnosti s bránou přemístění, kterou si aktivujte (3 – Melchiah´s Clan). Druhou chodbou zamiřte ven a dostanete se na velké prostranství. Jděte kousek dopředu a povšimněte si velkých sloupů a zatopené části. Po jednotlivých platformách ve vodě přeskákejte na druhou stranu (pokud spadnete do vody, tak se přemístíte do spektrálního světa a budete se muset vytáhnout zpět nahoru, kde se můžete přemístit zpět do toho materiálního) a projděte ozdobnou brankou. V další místnosti se s ničím nezdržujte, proběhněte kolem upírů a projděte dřevěnými dveřmi. Pak seběhněte po cestě dolů a pokračujte do místnosti, kde vám stojí v cestě mříž. Přepněte se tedy do spektrálního světa (přes menu glyphů), zabijte přízrak, který poletuje kolem a po vyvýšených plošinách u stěny vyskočte nahoru k modrému světlu, kde se vraťte zpět do materiálního světa. Přeplachtěte doleva ke kostce, odtlačte ji na opačnou stranu, pak ji vyzvedněte nahoru (zmáčkněte L1 a až si Raziel u kostky dřepne, tak stiskněte □) a zasuňte do příslušného místa ve stěně, čímž zvednete mříže napravo od vás. Skočte tam, jděte vpravo a vysokým skokem vyskočte na dřevěný trám nahoře. Z něj přeskočte na plošinu u stěny a ta s vámi sjede dolů, zatímco ta na opačné straně zase nahoru. Poté seskočte dolů, utíkejte k zadní stěně a vytáhněte z ní kvádr, který má jinou barvu. Shoďte ho dolů do jámy, dotlačte na opačný konec a pomocí kombinace L1 a □ ho vytáhněte nahoru, kde ho zasuňte do otvoru napravo od mříží. Ty se následně zvednou a vy se můžete vrátit do předchozí místnosti, kde se stejným způsobem dostaňte nahoru, ale nepřepínejte se do materiálního světa. Dostaňte se k dřevěnému trámu, vyskočte na levou stranu dřevěného trámu a z něj přeskočte na plošinu, která zůstane na místě a nesjede dolů (díky tomu, že jste zůstali ve spektrálním světě). Potom skočte na další trám a z něj k modrému kruhu, který použijte pro přeměnu do materiálního světa. Poté si povšimněte dvou kostek na sobě, odtlačte je k vyvýšené části u brány a shoďte kostku dolů. Jedna z nich je přímo natočená, takže ji rovnou vsaďte do připraveného výklenku a tu druhou si následně natočte pomocí L1 a □, čímž můžete kostku libovolně obracet. Až ji vsadíte na správné místo, tak se otevře brána a vy budete moct vyběhnout po rampě nahoru. Rozrazte dvojité dveře, vyběhněte ven a kostku, kterou vidíte před sebou, shoďte dolů. Poté seskočte za ní a zjistíte, že jste na velkém nádvoří, kde jste dříve přeskákali po plošinách ve vodě. Chytněte kvádr, potáhněte ho směrem doprava a narazíte na další. Pomocí L1 a □ je dejte na sebe a oba odtáhněte ještě kousek doprava na bílé místo na podlaze. Vysokým skokem skočte nahoru, poté do chodby a tou proběhněte až na konec k vodní nádrži. Zde se zbytečně nezdržujte, podél pravého útesu utíkejte dál a projděte dveřmi. Zamiřte kupředu, zabijte dvojici upírů a dostanete se do obrovské místnosti, kde ve středu vidíte velkou výtahovou plošinu. Utíkejte k zadní stěně, sjeďte malým výtahem dolů a dejte se chodbou doleva. Poté vyběhněte po rampě nahoru, projděte dveřmi a na stěně, která je po vaší pravici aktivujte tlačítko, čímž přisunete hřídel k těm ostatním. Následně utíkejte na opačnou stranu místnosti, otočte pákou a tím uvedete zařízení do provozu. Vraťte se zpět k malému výtahu, vyjeďte s ním nahoru a otočte se směrem k výtahové plošině. Přímo před sebou uvidíte na zemi páku, kterou použijte a plošina sjede o patro níž, což vám umožní seskočit dolů. Po stranách si povšimněte několika výklenků. Jeden z nich skrývá chodbou, kterou se vydejte dál a seběhněte dolů. Vyskočte nahoru na vyvýšené místo a okolo místnosti uvidíte čtyři stojany s hořícím ohněm, pod kterými jsou vyobrazeny kolejnice. Chytněte jeden stojan s ohněm, odtáhněte ho pod dřevěný trám, který podpírá horní plošinu a ten shoří. Tento postup zopakujte i se zbylými třemi stojany a plošina spadne dolů. Následně musíte každý hořící stojan odtáhnout po kolejnicích až k plošině a umístit ho do vyříznutého rohu. Hned jakmile umístíte stojan na správné místo, tak uslyšíte malé cvaknutí. Umístěte tedy stojany do daných rohu a plošina spadne níž. Nakonec seskočte dolů a temnou chodbou utíkejte pořád níže a níže.
2.3) Boss Melchiah [s0203]
Hned po rozhovoru začne souboj a váš bratr vás začne pronásledovat. Pořádně se podívejte po místnosti a po stranách uvidíte dvě zavřené brány. Když se podíváte vzhůru, tak uvidíte malý průchod směrem za bránu. Pomocí vysokého skoku tam skočte, utíkejte k páce a přidržením □ ji zvedněte a vyčkejte, dokud se neobjeví váš bratr. Až projde částečně hlavou a tělem skrze bránu, tak ji pusťte dolů a zraňte ho. To samé následně udělejte i v druhé malé místnosti za bránou a uvidíte, jak se uvede do pohybu otočná páka, která je v místech, kde jste Melchiah stál, když jste s ním mluvili. Nejprve ale vysokým skokem přeskočte okraj kruhové mříže uprostřed místnosti a zůstaňte v kleci, dokud se za vámi nepřemístí Melchiah díky své schopnosti. Až bude v kleci s vámi, tak ji rychle přeskočte, utíkejte k páce a použijte ji. Poté už jen vyslechněte krátký rozhovor a shlédněte smrt vašeho bratra, jehož duši spořádá Raziel a získá tak schopnost procházet zavřenými mřížemi ve spektrálním světě. Přepněte se tedy do něj, utíkejte k zavřené mříži a u ní podržte šipku nahoru (nebo stiskněte analogovou páčku nahoru). Raziel se protáhne skrz mříže a chodbou můžete pokračovat k plošině. Následně se vydejte dál, vyběhněte o patro výš a v jednom výklenku objevíte kvádr. Ten povytáhněte ven, z něj vyskočte o patro výš a v modrém světle přejděte zpět do materiálního světa. Nakonec se utíkejte nazpět a projděte železnou brankou k vodnímu jezírku.
2.4) Útočiště klanů [s0204]
Vraťte se k teleportační bráně, přemístěte se k první teleportační bráně (1 – Lake of The Dead) a dveřmi vyběhněte ven. Dejte se doprava, proběhněte úzkou stezkou a dostanete se zpět ke Kainově pevnosti. Tam aktivujte spektrální svět, utíkejte k mříži v pravé části a protáhněte se jí na druhou stranu, kde najdete úlomek potřebný pro vylepšení života. Následně pokračujte chodbou dál, u prvního světelného kruhu aktivujte materiální svět a zabijte dva upíry na můstku. Jakmile se vám to podaří, tak vstupte do otevřené chodby před vámi, vydejte se vlevo či vpravo a ve spektrálním světě se protáhněte dvěma mřížemi, které vám budou stát v cestě. Poté si doplňte životy, použijte modrý kruh na podlaze a dveřmi vstupte do místnosti, kde se setkáte s Kainem.
2.5) Boss Kain [s0205]
Po úvodní rozmluvě se Kain přemisťuje na tři různá místa a vaším úkolem je se k němu co nejrychleji přiblížit a zasáhnout ho předtím, než nabije meč a zasáhne vás paprskem. V tomto případě byste se dostali do spektrálního světa a museli byste se dostat zpět do materiálního. Jakmile ho takto třikrát zasáhnete, tak se spustí animace, ve které se vás pokusí zabít, ale budete zachráněni zvláštní mocí. Po animaci získáte meč Soul Reaver, který je nejsilnější zbraní ve hře a který můžete povolat v materiálním světě jen při plném zdraví. Nyní si to namiřte zpět k přemisťovací bráně nedaleko jezera smrti a odcestujte k vůbec první bráně ve hře, kde probíhal malý tutoriál.
2.6) Tichá katedrála [s0206]
Nyní si to namiřte k místu, kde jste poprvé použili portál pro přechod mezi světy a utíkejte dozadu k bráně. Tou ve spektrálním světě projděte na druhou stranu a doběhněte k Tiché katedrále, která je obehnána malým vodním příkopem. Od něj se dejte doprava a projděte kolem první odbočky až k světelnému kruhu, který vám pomůže v návratu do materiálního světa. Následně se vydejte zpět ke zmíněnému rozcestí, doběhněte na konec uličky, kterou máte teď po vaší levici a dveřmi vstupte k místnosti s přemisťovací bránou (5 – Silenced Cathedral). Poté se vraťte zpět, přeběhněte přes padací most a pomocí vašeho meče otevřete bránu (pokud nemáte plné životy, tak si je doplňte a Soul Reaver se zhmotní). Poté se přepněte do spektrálního světa, protáhněte se mřížemi a dejte se doprava, kde najdete kruh pro přechod mezi světy. Použijte ho, přeskočte propast s vodou a zabijte dva upíry, kteří patří do Zephonova klanu. Následně vyskočte nahoru na vyvýšené místo, doběhněte na konec chodby a projděte dvojitými dveřmi. Hned po vstupu vyskákejte po stupínkách na střechu budovy napravo, nahoře se otočte o 180° a skočte na níže položenou střechu. Poté pokračujte na platformu nalevo a z ní do výklenku ve skále. Otočte se tak abyste měli stěnu výklenku po vaší pravici a pokračujte na nejvyšší budovu nalevo. Nakonec už jen přeskočte na malou rampu, která směruje vzhůru a utíkejte kupředu. Po pár krocích se spustí animace a vy budete svědky toho, jak Zephonův upír balí mrtvé tělo do kokonu. Seskočte dolů, zabijte ho a superskokem vyskočte na vyvýšenou část v rohu. Z ní přeskočte na římsu, otevřete obrovské vrata a vstoupíte do katedrály, kde Raziel vysvětlí její původ. Přepněte se do spektrálního světa, povšimněte si, jak se změní trubky a po té nalevo vylezte nahoru. U modrého světla použijte znovu glyph přeměny, vyskočte nahoru na platformu a pokračujte dozadu ke dveřím. Od nich se vydejte doprava po římse, přehoďte páku pod zapáleným ohněm a dolů sjede platforma. Skočte na ni, čímž ji uzamknete, jděte dál doprava a projděte druhými dveřmi. Za nimi pokračujte po cestě dolů, ve spektrálním světě projděte mřížemi a dostanete se do malé místnosti s puzzlem. Nejprve se přepněte reality, pak zabijte upíry a prohlédněte si pořádně místnost. Uvidíte, že jsou zde 4 bloky, které mají z jedné strany obrazec a rovněž 4 výklenky, do kterých je musíte zasunout. Jako první musíte zasunout blok do pravé stěny, jenž musí být vyzvednut. Přímo pod díru si dejte libovolný kvádr a vedle něj umístěte správně natočený kámen, který budete zasunovat (uvědomte si, že když kámen na zasunutí zvednete na ten pod ním, tak ho o 90° otočíte. Až ho budete mít nahoře na kvádru, tak k nim přisuňte další a zasuňte ho na své místo. Pak zasuňte na správná místa zbylé bloky a uvidíte krátkou sekvenci. Následně se protáhněte mřížemi ve spektrálním světě, aktivujte ten materiální a vraťte se zpět nahoru. Po římse utíkejte k prvním dřevěným dveřím, projděte jimi a seběhněte dolů. Tam zabijte dvojici upírů, běžte dozadu a vyskočte na blok, který se objevil poté, co jste vyřešili předchozí puzzle. Přehoďte páku, vraťte se zpět nahoru a sešlápněte druhou platformu tak, aby se uzamknula. V následné animaci uvidíte, jak se ve spodní části místnosti aktivují ventilátory. Skočte tedy dolů přímo na ně, začněte se na místě vznášet (x, x) a vyleťte až do horní části katedrály, kde se spustí krátká sekvence. Vyskočte na římsu napravo, pokračujte dál a projděte dveřmi, které jsou zasazeny do skleněné stěny. Po pár metrech projděte dalšími dveřmi nalevo, doběhněte k mříži a ve spektrálním světě se jí protáhněte. Poté skočte do výklenku v zadní části, použijte planar portal a zabijte upíry. Čtyři bloky, které vidíte ve středu odtlačte k výklenku, vyskočte do něj  postupně rozhoďte všechny bloky. Následně si prohlédněte výklenky ve zdi a uvidíte, že do každého bloku vede určitý počet potrubí, podle čehož musíte zasunout jednotlivé bloky. Ty si tedy nejprve správně natočte, zkontrolujte si kam který patří a poté ho tam vsuňte (pokud to uděláte správně, tak uslyšíte cvaknutí). Po správném vyřešení hádanky uvidíte krátkou sekvenci, ve které praskne skleněný kryt a odkryje první závaží. Následně se vraťte do předchozí chodby a vydejte se doleva a nahoru. Povšimněte si zvonu, proběhněte kolem něj a projděte dalšími dveřmi. Na konci se protáhněte mřížemi (musíte být ve spektrálním světě), vraťte se zpět do reality a bude vás čekat další puzzle s potrubím, který je velmi podobný tomu prvnímu, ale trošku obtížnější. Musíte zasunout celkem šest kvádrů do stěny, přičemž do každé z nich přijdou hned dva. Ve stěně nalevo vytvořte U tvar, v zadní stěně L tvaru a nakonec napravo udělejte klasické rovné I. Až se vám to podaří, tak se odkryje druhé závaží a vy se můžete vrátit zpět na chodbu. Napravo na zdi si povšimněte otočné páky, pak seběhněte zpět dolů a bouchněte do zvonu po vaší pravici. Od něj se otočte, přeplachtěte přes velkou oblast na druhou stranu a utíkejte rovně. Jakmile seběhnete dolů do chodby, tak rychle bouchněte do zvonu a uvidíte animaci, v níž se rozbije skleněná stěna nahoře. Utíkejte tedy zpět do předešlé chodby, vyběhněte nahoru a otočte pákou. Ta odkryje na krátkou chvíli tajnou chodbu  a vy nemáte dostatek času na to, abyste se tam dostali normálně po svých. Proto se přepněte do spektrálního světa, čímž zastavíte čas, v místech, kde byla skleněná stěna, seskočte dolů a utíkejte do chodby se zvonem, kde po vaší pravici najdete vstup do tajné místnosti. Jděte tam a napravo na stěně otočte uzávěrem, který nastálo otevře vstup do místnosti. V levé chodbě najdete planar portal, který použijte pro přesun do materiálního světa, zabijte dvojici lidských nepřátel a projděte dveřmi vedle portálu. Následně přeskočte propast, projděte dalšími dveřmi a proběhněte chodbou až na konec, kde najdete vstup do egyptské místnosti. Nejprve zabijte dva upíry a poté se podívejte na výseč vylepšení života, která je uvězněna ve skleněném vězení. Protáhněte se mříží napravo, vzadu najdete portál pro změnu světů a bude vás čekat další puzzle s kvádry. Nejprve zasuňte první čtyři na svá místa a objeví se další čtyři, které rovněž umístěte do výklenků. Potom se dostaňte přes mříže zpět, seberte vylepšení a utíkejte zpět do místnosti u druhého zvonu, kde jste museli zastavit čas, abyste se tam dostali. Od posunutého sloupu se vydejte dozadu, seskočte do místnosti dolů a zabijte posíleného upíra pomocí bodce v rohu. Potom vyběhněte po potrubí až nahoru a dostanete se do chodby, jejíž strany jsou lemovány potrubím. Na první odbočce se dejte vlevo, doběhněte do části se závažími a uvidíte, že zbylé dvě jsou pořád zakryty sklem. Aktivujte spektrální dimenzi, protáhněte se mříží napravo a vraťte se do té materiální. Utíkejte doleva a na konci uvidíte tři poklopy. Otevřete ten prostřední a pravý, shlédněte animaci, v níž se zpřístupní třetí závaží a vraťte se k mříži. Od ní pokračujte doprava, na konci zvedněte opět prostřední a pravý poklop a získáte tak přístup k poslednímu závaží. Utíkejte tedy zpět, protáhněte se mřížemi a v nejbližším portálu aktivujte materiální svět. Každé závaží jednou otočte pomocí □, vstupte do vedlejší části, kde se aktivoval větrací systém a nechte se vynést nahoru. Pomalu se sneste na jedno potrubí, shoďte dolů chybějící část, čímž ho opravíte a to samé udělejte i na tom druhém. Potom skočte nahoru do chodby a doběhněte do části, kde se spustí krátká sekvence. Po jejím skončení zabijte dvojici upírů, použijte obě závaží a stěny se od sebe odsunou. Poté skočte na platformu napravo, z ní na další, která je pod trojicí potrubí a nakonec na samotné potrubí. Z jeho konce vyskočte superskokem na nejvyšší platformu a sneste se do chodby před vámi (ta, kterou jste otevřeli otočením závaží). Ve spektrálním světě se dostaňte přes mříže, na druhé straně seskočte dolů a použijte portál. Zpět v realitě zabijte dva upíry, pak otočte kolem, které je umístěno dole na zařízení a uvidíte, jak z prvního potrubí začne proudit vzduch. Následně vyskákejte nahoru po trubkách napravo, které vypadají jako varhany, až nahoru a skočte do chodby. Dostaňte se za mříže, použijte portál a po trubce na boční straně zamiřte vzhůru. Chodbou se dostaňte do místnosti, kde zabijte dvojici upírů, následně vytáhněte kvádr v zadní části a dotáhněte ho ke žlutému potrubí. Následně na něj vyskočte, otočte ventilem a z trojitého potrubí začne sršet druhý proud vzduchu.  V místech, kde jste vysunuli kvádr a spadly sutiny, vyskákejte do chodby nahoru a utíkejte na konec do místnosti. Nevšímejte si upírů, vyskočte na nejníže položenou trubku a dostaňte se po ní dál. Pak seskočte na potrubí dole, shoďte kus, abyste ho opravili a utíkejte nahoru, kde najdete poslední ventil. Nyní se vraťte zpět do místnosti s trojitým potrubím, vyskákejte na něj a nechte se vynést proudem vzduchu nahoru do chodby. Po ní utíkejte kupředu, na první odbočce zamiřte vlevo a dostanete se k teleportační bráně, kterou si aktivujte (6 – Zephon´s Lair). Nakonec už se jen vraťte na chodbu a pokračujte do Zephonova doupěte.
2.7) Boss Zephon [s0207]
Po úvodní animaci zjistíte, že má Zephon 4 končetiny, kterými se vás pokusí zasáhnout, pokud budete stát příliš dlouho na jednom místě. Neustále se tedy pohybujete dokola, počkejte, až nohu zabodne do země a zasáhněte ji pomocí vašich paží nebo Soul Reaveru. Ze spodu mu vyleze vajíčko, které rychle seberte a utíkejte k hořící pochodni na začátku této části. Od ní chytne vajíčko, které vrhněte po svém bratrovi a zraňte ho tak. Tento postup poté ještě dvakrát zopakujte a Zephona zabijete. Následně pak získáte jeho schopnost lezení po určitém typu zdi, který můžete použít v materiálním světě. Potom se vraťte k teleportační bráně a nechte se přenést k jezeru smrti (1 – Lake Of The Dead).
2.8) Sarafanova hrobka [s0208]
Vydejte se do Kainova paláce a vstupte do místnosti, kde jste s ním bojovali. Když si pořádně prohlédnete široké sloupy, tak zjistíte, že jeden se liší a vy po něm může s nově získanou schopností vylézt nahoru. Udělejte to, dejte se doprava a doběhněte na konec chodby, kde objevíte dveře po vaší levici i pravici. Projděte těmi nalevo, seskočte dolů a vydejte se dál tunelem nalevo od velké brány. Až se dostanete k Sarafanově hrobce, tak shlédněte krátkou animaci a než se pohnete, tak se podívejte vlevo nahoru, kde uvidíte chodbu. Po skalních útesech tam vyskočte, doběhněte k teleportu (8 – Tomb Of The Sarafan) a vraťte se zpět k hrobce. Utíkejte dozadu k mříži, ve spektrálním světě se jí protáhněte a utíkejte kupředu. Po pár metrech použijte portál a projděte dveřmi na konci chodby. Následně seběhněte po schodech dolů, vytáhněte odlišný blok přímo naproti schodům a Raziel objeví hrobku, kde jsou jednotlivé hroby jeho bratrů včetně jeho samého. Po krátké sekvenci použijte změnu světa a propadne se pod vámi podlaha. Úzkou chodbou běžte dál, protáhněte se mřížemi a skočte na plošinu uprostřed. Z ní pak k portálu nalevo, použijte ho pro návrat do materiálního světa a na scéně se objeví další boss.
2.9) Boss Morlock [s0209]
Morlock není jedním z vašich bratrů, ale je členem Turelova klanu upírů. Vyhněte se jeho projektilům, které po vás střílí, přeskočte na plošinu za ním a několika ranami ho omračte. Poté ho normálně chytněte a hoďte do vody, která ho zlikviduje za vás. Následně pak získáte jeho schopnost a můžete střílet projektily zmáčknutím ∆. Povšimněte si symbolu na stěně, stiskněte R2 + L2 a podržte ∆. Poté zamiřte na symbol, vystřelte a skočte do výklenku. Uvnitř pak posuňte kvádr dopředu, seskočte dolů a zabijte nepřítele. Vydejte se dál tunelem do vody a hned jak se jí dotknete, tak se přesunete do spektrálního světa. Běžte tedy dál, proběhněte kolem prvního modrého kruhu a skočte na plošinu, kde objevíte druhý. Ten použijte pro návrat do materiálního světa, přeleťte na opačnou stranu a po stěně vylezte nahoru. Tam se otočte, přeskákejte po jednotlivých sloupech a na jednom z nich objevíte kvádr. Pomocí projektilu ho sundejte dolů, skočte na poslední sloup a z něj pak na schodiště, kde objevíte dveře, jenž vás zavedou dál. Za nimi se vydejte doprava, protáhněte se mřížemi a použijte portál. Následně zabijte dva upíry, kteří vás napadnou a povšimněte si bloku, který je uvnitř klece. Pomocí projektilu ho posuňte ke stěně, potom se ve spektrálním světě protáhněte dovnitř do klece a skočte na blok. Z něj pak vysokým skokem nahoru a doběhněte až k portálu, který použijte. Kolem brány napravo se vydejte dál, dostaňte se k útesu a přeplachtěte na loď. Poté vyskočte na její pravou část, kde je i lucerna, aktivujte spektrální svět a přeskočte na skalní útes. Po něm už jen pokračujte k modrému kruhu, vraťte se do materiálního světa a dveřmi doběhněte k teleportační bráně, kterou si aktivujte (9 – Drowned Abbey).
2.10) Zatopené opatství [s0210]
Od 9. brány se vraťte do předchozí místnosti, projděte dřevěnými dveřmi naproti vám a na konci chodby otevřete zavřenou bránu tím, že střelíte do terče pomocí vašeho projektilu. Následně shlédněte krátkou sekvenci, podívejte se doprava a přeplachtěte na sloup, který trčí ven z vody. Po sloupech přeskákejte na římsu, z ní pak po dalších sloupech dál a dostanete se k místu, kde na vás z chodby před vámi zaútočí Rahabův upír. Vyhněte se jeho útoku, skočte za ním a rychle ho zlikvidujte. Projděte dveřmi nalevo, v koridoru zabijte další Rahabovy upíry a dostanete se do místnosti, v jejímž středu je obrovská osa. Vydejte se rovně přímo za nosem, projděte železnými dveřmi a na konci chodby ještě jedněmi. Dostanete se do velké části s vodní nádrží a několika sloupy ve středu. Přeskákejte po nich na druhou stranu, zabijte upíra a pokračujte dál až k tunelu, který je zatopený vodou. Skočte do něj a přesunete se do spektrální dimenze. Vydejte se kupředu a dostanete se do hlavní části opatství. Dejte se vpravo a objevíte obrovská vrata, které mají po stranách výstupky. Vyskočte na ten napravo, z něj pak ještě jednou výš a použijte planar portal, který máte přímo pod nohami. Následně vylezte po stěně nahoru, vytáhněte se do výklenku a otočte se. Před sebou uvidíte spoustu trámů, po kterých zamiřte na druhou stranu místnosti a vstupte do chodby nalevo. Probojujte se na její konec, projektilem zničte barevnou skleněnou stěnu a připravte se na skákací část, ve které si musíte dát opravdu velký pozor nato, abyste nespadli dolů (v opačném případě vás čeká dlouhá cesta tímto koridorem zpět ke zničené skleněné stěně). Nejlepším způsobem jak skákat po chrličích je vyskočit na místě, začít plachtit a hned poté zmáčknout šipku kupředu. Raziel tak dopadne přímo na další chrlič. Tímto způsobem pokračujte kupředu a nakonec přeskočte na střechu katedrály. Podívejte se dokola a uvidíte věž. Přeplachtěte do ní, pomocí □ zatáhněte za řetěz a po schodech zamiřte dolů. Až se dostanete do vody, tak se přesunete do spektrálního světa a můžete pokračovat níž. Následně zamiřte po druhých schodech do katedrály, vyskákejte po sloupech až úplně nahoru a použijte modrý kruh pro přesun do materiálního světa.
2.11) Boss Rahab [s0211]
Po zhlédnutí sekvence a rozmluvě s vaším bratrem Rahabem začne souboj, který je velmi jednoduchý a poměrně rychlý. S ničím se nezdržujte a pomocí projektilů zničte barevná okna, která jsou kolem místnosti. Jakmile je všechny zničíte, tak se dovnitř dostane dostatek světla a Rahab zemře. Vy díky tomu spořádáte jeho duši a získáte schopnost plavat pod vodou.
2.12) Dumahovy ruiny [s0212]
Zamiřte k nejbližší teleportační bráně, přeneste se k jezeru smrti (1 – Lake Of The Dead) a opusťte místnost. Dejte se doleva k jezeru, přejděte přes provazový a přeskočte propast před vámi. Hned poté uvidíte zničený most a tak skočte do vody, plavte ke stěně naproti a podívejte se vzhůru (k místu, kde dříve vedl provazový most). Zmáčkněte L1 + x a Raziel udělá rychlý pohyb, díky kterému vyskočí z vody a dostanete se na pevnou zem. Utíkejte tunelem dál, přeplavte jezírko a dostanete se na prostranství. Zamiřte směrem kupředu,  odbočte do skalní uličky napravo a doběhněte do místnosti s  teleportační bránou (11 – The Dumah). Poté se vraťte zpět a přímo naproti sobě uvidíte stěnu, po které můžete vylézt nahoru. Udělejte to, přeplachtěte naproti mezi dvě velké sochy a skočte na malé nádvoří. Poté projděte dveřmi do oblasti Dumahovy ruiny a shlédněte sekvenci. Vstupte do spektrálního světa, protáhněte se bránou před vámi a následně i tou další, která vás zavede na nádvoří. Dejte se doleva, doběhněte k modrému kruhu a aktivujte materiální svět. Nejbližšími mřížemi se podívejte do středu nádvoří a uvidíte blok, který pomocí projektilů odsuňte až k zadní stěně. Jakmile to uděláte, tak jděte do spektrální reality, mřížemi se protáhněte na druhou stranu a za pomocí kvádru vyskočte nahoru do horní části, kde objevíte portál pro návrat do materiální světa. Použijte ho, seskočte dolů a dostanete se do části, kde jste byli na začátku. Na chodbě se dejte doleva, doběhněte na konec a vytáhněte blok ze zdi. Poté na něj vyskočte, pomocí vysokého skoku ještě výš a přeplachtěte do chodby naproti vám, která vás zavede k nejtěžšímu puzzlu s bloky v celé hře. Jako první skočte dolů na plošinu, která dělí obě vodní nádrže, vyskočte doprava do výklenku a otočte pákou, čímž vypustíte vodu. Nyní si uložte hru, protože puzzle je opravdu hodně těžký a pokud něco uděláte špatně, tak může být problém ho vyřešit. Nyní si povšimněte, že v jedné nádrži jsou dva a v druhé čtyři bloky. Nejprve skočte do nádrže se 2 bloky, postavte je na sebe a odtlačte je k prostřední plošině. Poté jděte do druhé nádrže a poskládejte bloky tak, jak to vidíte na obrázku níže.  Zleva přistupte ke kvádru 1, vyzvedněte ho na 3 a poté skočte na 4. Z ní můžete 1 vyzvednout na středovou plošinu a odtáhnout na dvojici kvádrů v druhé nádrži. To samé poté udělejte i s druhým kvádrem a v druhé nádrži budete mít na sobě celkem čtyři.

Až je budete mít na sobě, tak je odtlačte podél plošiny k výklenku bez páky, poté je potáhněte třikrát od středové plošiny a vyskočte nahoru do výklenku. Z něj přeplachtěte na věž z kvádrů a z ní dozadu na pevnou zem. Následně se vydejte chodbou dál a dostanete se do obrovské místnosti s pecí a potrubím. Seskočte dolů, porozhlédněte se po místnosti a objevíte ventil a páku. Nejprve otočte ventilem, čímž uvolníte plyn, pak utíkejte k páce a po jejím přehození se spustí střihová scéna. Po výbuchu utíkejte chodbou za pákou, kvádr shoďte dolů na centrální nádvoří a poskládejte oba dva na sebe. Poté je odsuňte k opačné stěně, než je ta, ze které jste seskočili dolů a vyskočte na ně. Následně použijte vysoký skok, vyskočte nahoru a utíkejte do místnosti, v níž se spustí animace. Skočte do výklenku napravo, použijte změnu reality a uvidíte, jak se prostředí změní a vy se dostanete výš. Přeskákejte po plošinách směrem vzhůru a dostanete se k páce a ozubenému kolu v horní části místnosti. Nejprve se vraťte do reality u portálu naproti, pak použijte páku a dole spustíte most. Následně seskočte dolů, vstupte do nově otevřené chodby a doběhněte na rozcestí. Otočte se vpravo, vytáhněte blok ze stěny a odtáhněte do paprsku světla. Poté na něj vyskočte, z něj o podlaží výš a shlédněte krátkou sekvenci. Skočte na nejnižší pilíř, aktivujte spektrální svět a přeskočte na druhý pilíř, kde se vraťte zpět do reality. To samé udělejte ještě jednou a dostaňte se na čtvrtý pilíř. Z něj skočte otvorem ve zdi ven, přistaňte u monolitu a shoďte ho dolů, čímž rozbijete velkou bránu. Nakonec už jen utíkejte kupředu, otevřete dvojité dveře a vstupte do trůnního sálu.
2.13) Boss Dumah [s0213]
Nejprve utíkejte k tělu vašeho mrtvého bratra, vytáhněte z něj tři oštěpy a on se vrátí k životu. Nyní ho musíte v podstatě jedinou možnou cestou dovézt až do obrovské místnosti s pecí, což udělejte velmi pomalu. Pokud budete příliš rychlí a vašemu bratrovi utečete, tak se vrátí zpět k trůnu. U pece nejprve otočte ventilem, následně zatáhněte za páku na opačné straně a spustí se animace, ve které výbuch zlikviduje vašeho bratra.
2.14) Jeskyně orákula [s0214]
Od 11. teleportační brány utíkejte na velké nádvoří před ní a pokračujte doprava. Kaňonem se dostanete až k velkým slunečním hodinám na podlaze. Začněte běhat dokola kolem centrální části a uvidíte, jak se vytvoří modrá čára a pak nastane menší záblesk (schopnost, kterou jste získali od Dumaha). Jakmile tuto schopnost použijete potřetí, tak se otevře velká brána a vy můžete vstoupit do jeskyně orákula. V první jeskyni zabijte upíry, následně projděte železnou brankou a na rozcestí se dejte doprava. V teleportační místnosti aktivujte bránu (12 – Oracle Caves), vraťte se k rozcestí a pokračujte druhou cestou. Ve velké místnosti zabijte upíra Turelim klanu, pak aktivujte spektrální dimenzi a uvidíte, jak se ve stěně nalevo zvětší díra ve skále. Projděte jí, použijte portál pro návrat do reality a udělejte výbušný kruh kolem sloupku. Jakmile se vám otevře nová cesta, vydejte se jí dál a ve spektrálním světě se protáhněte branou. Následně použijte portál na zemi, utíkejte do zadní části místnosti a vytáhněte blok, který je schován ve výklenku pod tyrkysovým symbolem Y. Tím zavřete jedny padací dveře. Blok shoďte do centrální místnosti, odtlačte ho k zavřeným vratů a vraťte se k místu, kde jste tento blok vytáhli. Následně vytáhněte ten pod červeným Z (zavřou se vrata hned vedle vás), vsuňte ho tam, kde byl ten první a první vrata se poté zvednou. Aktivujte spektrální dimenzi, na konci chodby se protáhněte mřížemi a utíkejte na okolo k dalším, kterými opět projděte. Poté se vraťte do materiálního světa, vstupte do centrální místnosti napravo a vytáhněte kvádr nahoru pomocí L1 + □. Následně vrazte blok do výklenku pod černým Z, přes mříže se vraťte k druhému blok a ten zatlačte do výklenku pod černým O. Následně se otevřou všechny dveře, včetně těch v centrální oblasti a vy se jimi vydejte dál. Doběhněte k mřížím, ve spektrálním světě jimi projděte a doběhněte k můstku. Nejprve skočte do malého výklenku napravo, použijte planar portal a poté zpět do druhé části. Vydejte se do místnosti před vámi a tam na vás bude čekat další puzzle. Odtlačte oba kvádry před výklenky, pak přeskočte propast a pomocí projektilů je zasuňte dovnitř. Otevřenými dveřmi utíkejte kupředu a doběhněte ke zlatému symbolu na podlaze. Nyní musíte běhat kolem 4 sloupů a natočit je tak, aby zlaté konce směřovaly k symbolu na zemi. Nyní se vraťte jeskyní zpět k místu, kde jste procházeli puklinou (předtím musíte oběhnout zařízení na zemi a otevřít vrat, poté projít do spektrálního světa) a vstupte do nově otevřené místnosti, kde se odehraje krátká scénka. Po ní běhejte dokola kolem kotlíku a výbuch zpřístupní vstup do oblasti Chronoplast.
2.15) Chronoplast [s0215]
Nově zpřístupněnou chodbou seběhněte dolů, prohlédněte si sochu Moebiuse a pomocí pák nastavte na hodinách ručky tak, že budou ukazovat 6:00. Poté seskočte až úplně dolů a najdete puzzle se světly. Nejprve natočte pomocí otoček kameny tak, aby výsledná barva paprsku odpovídala barvě symbolu, potom obkružte středové zařízení a paprsek se odrazí k dalšímu symbolu. Celý postup tedy ještě dvakrát zopakujte a otevřenými dveřmi se vydejte dál. Na konci chodby projděte dvojitými dveřmi, zabijte upíra a obíhejte červený kámen, dokud se první výřez nesrovná s hlavním průchodem. Následně to samé udělejte i s modrým a žlutým a projděte dál. Poté seskákejte dolů, zabijte upíra, který vám vstoupí do cesty a přeplachtěte na druhou stranu malé propasti. V místnosti s ozubenými koly si povšimněte řady bloků. Ty odsuňte, aby se rozběhli ozubená kola, vyskočte na to, které je blíž plošině a z něj přímo na ni. Skočte dozadu na pevnou zem, utíkejte doprava a z okraje přeskočte na plošinu, která se kymácí ze strany na stranu. Až budete nahoře, tak skočte dolů, pokračujte chodbou dál a po vaší pravici objevíte mříž. Kvádr za ní sestřelte projektilem, pokračujte níž a sestřelte ještě jeden. V místnosti dole zabijte Turelim upíra a připravte se na puzzle. Ten je jednoduchý a v podstatě stačí jen natočit správně bloky podle předlohy na podlaze. Poté projděte dveřmi dál, utíkejte chodbou až k díře v zemi a seskočte dolů. Povšimněte si třech symbolů vyrytých na zdi a dostanete se na rozcestí, odkud vedou tři chodby. V každé z nich je na zemi vystouplý symbol a po stranách další tři. Vaším úkolem je v každé místnosti oběhnout středový symbol tak, aby se spojil s tím na kraji a vytvořil ten, který jste viděli na zdi. Jakmile budete mít všechny správně nastavené, tak se spustí animace a uvidíte, jak se v jednotlivých místnostech aktivují houpací plošiny. Vyskočte na jednu z nich, následně do výklenku a tam přehoďte páku. Zopakujte to u zbylých plošin, utíkejte zpět a vstupte do nově otevřené chodby. Tou utíkejte neustále kupředu, shlédněte jednotlivé události, které zobrazují minulost i budoucnost a až se změní stavba chodby, tak po levé straně najdete vstup k teleportační bráně (13 – Chronoplast). Po její aktivaci se už jen vraťte na chodbu a utíkejte dál.
2.16) Boss Kain [s0216]
Tento souboj je velmi podobný prvnímu střetu s Kainem, jediný rozdíl tkví v tom, že musíte skákat mezi patry. Nejprve ho tedy zasáhněte v přízemí a on se začne objevovat v druhé. Neustále se držte ve středu spodního patra v léčebném kruhu a jeho zásah vám nic neudělá. Ve správné chvíli za ním vyrazte, zasáhněte ho dřív, než on vás a stejný postup zopakujte i ve třetím patře. Nakonec shlédněte závěrečnou sekvenci celé hry a pusťte se do dalšího dílu.
3) Glyphy a Fire Reaver [s03]
Glyphy jsou speciální schopnosti obdobná kouzlům, které můžete ve hře využívat proti vašim nepřátelům. Jejich zisku obvykle předchází nějaká hádanka je těžší je získat. V následující sekci vám tak přinášíme seznam glyphů a také přesný popis toho, jak je získat. Rovněž zde najdete i to, jak si obstarat ohnivý meč (Fire Reaver).
Název:Force Glyph
Požadavky:procházení mřížemi
Lokace:okolí Melchiova doupěte
Popis: Nechte se přenést k 3. bráně, vyběhněte ven z budovy a po dvou kvádrech vyskočte nahoru. Dostanete se do části, kde musíte po římse napravo utíkat kolem vodního jezírka. Aktivujte tedy spektrální svět, skočte dolů a utíkejte dozadu k mříži. Tou se protáhněte na druhou stranu, vyběhněte nahoru po schodech a vraťte se do materiálního světa. Poté jen shoďte všechny tři pilíře směrem ke středu a seberte silový glyph.
Název:Stone Glyph
Požadavky:lezení po stěnách
Lokace:Nupraptorova pevnost
Popis: Opět se nechte přenést k 3. bráně, vyjděte ven a poté co se přepnete do spektrálního světa, tak skočte dolů do nádrže, v níž byla voda. Utíkejte směrem dozadu, proběhněte tunelem a na konci vyskákejte po útesech nahoru. Pomocí portálu přejděte zpět do materiálního světa, vylezte nahoru po zdi a shlédněte animaci, která vám představí lokaci Nupraptor´s Keep. Jděte kousek dopředu, vylezte nahoru po zdi nalevo a vyskočte o patro výš. Dveřmi před vámi zamiřte k teleportační bráně (7 – Nupraptor´s Keep), aktivujte ji a vraťte se zpět. Poté sleťte dolů, levým okem lebky zamiřte dál a probojujte se až ke zdi, po které vylezte nahoru. Následně vylezte i po té další, vyskočte na dřevěný trám a aktivujte spektrální svět, který změní tvar trámů. Vyskákejte opatrně po trámech až k planar portálu, vraťte se zpět do reality a pokračujte výš. Poté vyjděte nahoru po točitém schodišti, přeplachtěte na druhou stranu a vysokým skokem vyskočte doprava. Následně proběhněte chodbou před vámi až na konec a dostanete se do venkovní části. Povšimněte si malého výklenku, stoupněte si do něj a nalevo uvidíte římsu s hořící pochodní. Vyskočte do výšky, přeplachtěte na plošinu a pokuste se nespadnout dolů, protože byste museli celou část opakovat. Vydejte se po římse dál, proběhněte tunelem a dostanete se do místnosti se sochou kováře. Porozhlédněte se po místnosti a objevíte 6 výklenků, do kterých musíte zasunout příslušné kvádry a ty mít i správně natočené. Utíkejte o jednu část nazpět a hned jak uvidíte dvě velké hořící mísy, tak se podívejte vlevo nahoru. Vyskočte tam, shoďte dolů kvádr a odtlačte ho zpět do místnosti s kovářem, kde ho zasuňte do příslušného výklenku. Následně vytáhněte druhý blok schovaný v rohu za sloupem a vložte ho do druhého výklenku ve spodním patře. Vyskočte napravo do horní části, zasuňte blok do jednoho z výklenků a utíkejte dozadu do místnosti za sochou kováře. Zde jsou další tři bloky, z nichž jeden z nich je nahoře na vyvýšené části. K ní přisuňte další dva bloky řady, shoďte ten nahoře dolů a poté i čtvrtý, který je v boční části nahoře. Nakonec je umístěte na svá místa, shlédněte animaci a seberte kamenný glyph.
Název:Sound Glyph
Požadavky:střílení projektilů
Lokace:okolí Tiché katedrály
Popis: Vydejte se směrem do Tiché katedrály a dostaňte se do velké místnosti s potrubím, kde jste ve spodní části aktivovali větráky a vyletěli vzhůru. Skočte dolů, chodbou ve spodní části zamiřte dál a jakmile uvidíte stěnu, tak nahoře rozstřelte skleněnou stěnu s terčem. Vylezte po zdi nahoru, projděte tunelem a na konci se ve spektrálním světě protáhněte mříží. Na druhé straně pak aktivujte zpět materiální svět, ze zdi před vámi seberte zlatou palici a ustupte o pár kroků dozadu. Podívejte se vzhůru, zamiřte paličku do výklenku vysoko nad vámi a hoďte ji tam. Poté utíkejte k mříži, kterou jste se protáhli, vylezte nahoru po stěně a otočte se. Nejprve aktivujte spektrální svět, přeskočte na první plošinu a vraťte se zpět do toho materiálního. Následně pak přeskákejte dál, ze třetí plošiny skočte do výklenku nalevo a z něj pak úplně dozadu, kde najdete zlatou paličku. Tu si vezměte, utíkejte do místnosti vzadu a bouchněte do velkého zvonu. Nakonec už jen shlédněte sekvenci a seberte zvukový glyph.
Název:Water Glyph
Požadavky:plavání
Lokace:Lidská citadela
Popis: Vydejte se od 1. brány k jezeru, přejděte přes provazový most a přeskočte na další ostrůvek. Poté se podívejte nalevo a uvidíte cestu, kudy proudí voda. Skočte tam, ponořte se do vody a proplavte až citadel lidí. Zde vám přijde vhod fakt, že pokud jste dřív ignorovali lidi a nezabíjeli je, tak vás nyní budou uctívat a darují vám i svůj život. V levé části projděte dveřmi ve skále, vyběhněte nahoru a vysuňte dva kvádry. Ty pak dejte na sebe, přisuňte je k levé stěně a vyskočte nahoru. Doběhněte k oknu, přeplachtěte přes nádvoří a dostanete se do citadely. Utíkejte doprava, seskočte dolů a doběhněte na konec chodby, kde projděte dvojitými dveřmi. Poté vyběhněte po levé rampě nahoru, pak i železnými vrátky nalevo a vyběhněte o patro výš. Dostanete se na náměstí, utíkejte dokola a odbočte do jediné chodby, na kterou narazíte. Dostaňte se k teleportační bráně (4 – Human Citadel), aktivujte ji a vraťte se zpět do hlavní části (tam, kde jste se dostali dvojitými dveřmi). Skočte dolů do vodního příkopu, najděte zablokovaný kruhový tunel a pomocí projektilu zničte mříž. Plavte tunelem dál, proplavte větrákem a dostanete se do obrovské kopule. Z ní pokračujte dál tunelem pod hladinou, na konci vyskočte ven na pevnou zem a po schodech utíkejte dál. Od velké sochy se dejte doprava, projděte dveřmi a vyběhněte po schodech. Následně přeskočte malý příkop s vodou a v protější zdi objevíte jinak zbarvenou část. To je blok, který vytáhněte ven, shoďte ho do příkopu a tím ho tlačte dozadu do velké místnosti, částečně zatopené vodou. Blok vložte do otvoru ve středu, následně se zvedne voda a vy se můžete vrátit k velké soše, u které získáte vodní glyph.
Název: Fire Reaver
Požadavky: plavání
Lokace:nedaleko Zatopeného opatství
Popis: Přemístěte se k 9. bráně, vyběhněte ven z místnosti a projděte dřevěnými dveřmi naproti vás. Utíkejte kupředu, bránu otevřete pomocí projektilu a skočte do vody. Dejte se doprava, u brány vyskočte nahoru na římsu před vámi (L1 + x) a na druhé straně seskočte dolů. Doplavte až k bráně, ve spektrálním světě se jí protáhněte a na druhé straně se vraťte zpět do materiální dimenze. Dejte se dokola kolem kruhové struktury před vámi, barevné sklo rozstřelte pomocí projektilu a plavte dolů k nevylíhnutým upírům klanu Rahabim. Kousek nalevo se vydejte dolů do další části, povšimněte si skla po vaší levici a zničte ho. Následně se dostaňte na pevnou zem pod nohama, švihněte vaším mečem přes plameny a získáte ohnivý meč. Ten se změní do původní podoby při styku s vodou, ale můžete ho navrátit zpět tím, že s ním máchnete přes jakýkoliv plamen.
Název:Fire Glyph
Požadavky:ohnivý meč
Lokace:Cisterna
Popis: Od brány 2 se vydejte dál, opusťte teleportační místnost a projděte dřevěnými dveřmi naproti. Doběhněte k rozcestí, dejte se doleva a sestupte do zatopené části. V první místnosti si to namiřte rovnou naproti, protáhněte se tunelem a dostanete se do místnosti, kde uvidíte znak ohnivého glyphu. Obejděte místnost, najděte dřevěné dveře a vydejte se jimi dál. Zabijte dvojici upírů, otočte pákou na stěně a hned poté se přepněte do spektrálního světa, čímž zamezíte tomu, že se velká vrata zase zavřou. Těmi proběhněte na druhou stranu, vraťte se do materiálního světa a seskočte dolů do kruhové místnosti. Otočte další pákou, proběhněte pod zvednutou mříží a okolo bazénku se dejte doprava. Odbočte do chodby, zabijte dvojici upírů a poté co projdete dřevěnými dveřmi na konci, tak shlédněte animaci. Seskočte dolů, aktivujte spektrální svět a vyskákejte po sloupech nahoru. Následně přeskočte dozadu k portálu, vraťte se do materiálního světa a vzadu máchněte přes oheň, čímž si aktivujete Fire Reaver. Nakonec se vracejte zpět, doběhněte k velké soše s miskou a jakmile do bouchnete ohnivým mečem, tak se objeví ohnivý glyph.
Název:Sunlight Glyph
Požadavky:plavání
Lokace:Maják
Popis: Od brány číslo 5 zamiřte k Tiché katedrále, seskočte do vodního příkopu kolem ní a dejte se doprava. U mříží aktivujte spektrální svět, protáhněte se jí a na druhé straně použijte planar portál. Poté plavte tunely dál, shlédněte sekvenci v níž vám bude představen maják a podél pravé stěny plavte dál. Odbočte do tunelu, na nějž narazíte, aktivujte bránu (10 – Lighthouse) a vraťte se do podvodní jeskyně. Vyplavte na povrch, skočte na pevnou zem a aktivujte si spektrální svět, aby vás neotravovali Turelimští upíři. Po skalních útesech skákejte vzhůru, dostaňte se až k portálu a vraťte se do materiálního světa. Poté zabijte jednoho upíra u ohně, vytvořte si Fire Reaver a na dálku upalte upíra u majáku. Následně přeplachtěte na druhou stranu, jděte doleva a na konci tunelu projděte dřevěnými dveřmi. Shlédněte animaci, dejte se doleva dolů a projděte prvními dveřmi nalevo. Za nimi se vydejte do místnosti, vyskákejte nahoru na potrubí a shoďte dolů blok. Ten odtlačte k páce, postavte ho nalevo od ní a co nejblíže otočnému kolu ve středu místnosti. Následně otočte pákou a ta se začne vracet zpět. Rychle chytněte blok, vsuňte ho do cesty velkému kolu a vraťte se do předchozí místnosti. Seskočte dolů na plošiny ve vodě, doskákejte na tu zadní a vstupte do spodní základny majáku. V chodbě zabijte dalšího upíra, projděte dveřmi a shlédněte další cutscénu. Seskočte až úplně dolů, vydejte se chodbou kupředu a projděte pod prvními zvednutými větráky. Ty další už zvednuté nebudou, takže použijte přechod do spektrálního světa a projděte pod nimi. Pak použijte portál pro návrat do reality, projděte obyčejnými dveřmi a na konci další chodby těmi dvojitými. Skočte doleva do části s bloky, s jejich pomocí propojte obě potrubí a poté vyskočte nahoru. Utíkejte podél potrubí dozadu, otočte ventilem a tím aktivujete proud vody, který rozběhne kolo. Kolem něj utíkejte dál doprava a uvidíte trojici potrubí, ze kterých utíká pára. S jejich pomocí vyleťte nahoru na dmychadlo, z jeho okraje přeskočte na rampu a z ní pak na další. Následně projděte dveřmi a dostanete se do místnosti s obřími písty, kde proskočte třetí dírou v podlaze. Vraťte se zpět před maják a uvidíte, že jste zažehli světlo. Přeskákejte přes plošiny (písty), vyskočte po útesech nahoru a projděte dveřmi po vaší levici. Poté už jen doběhněte do chrámu, ve chvíli, kdy světlo zasahuje do stěny, tak aktivujte spektrální svět a seberte glyph slunečního světla.
4) Upgrady života [s04]

Ve hře můžete v průběhu vašeho putování získat zářící výseče, které vám dohromady vytvoří vylepšení života. V následném přehledu se vychází z toho, že máte již všechny brány aktivovány a pokud ne, tak se držte jednotlivých části při hledání glyphů, do té doby, než bránu objevíte.
Vylepšení životů: 1
Požadavky:procházení mřížemi
Lokace:tréninková oblast
Popis: Od nulté brány (té první v tréninkové oblasti, která nemá symbol) se vydejte neustále dál a dorazíte k místu, kde jste se poprvé setkali s upíry. Seskočte do vody, čímž se aktivuje spektrální svět (pokud nemáte schopnost plavání), projděte bránou nalevo a seberte výseč.
Vylepšení životů: 2
Požadavky:procházení mřížemi
Lokace:okolí Melchiova doupěte
Popis: Přeneste se k 3. bráně, vyběhněte ven a vyskočte na dva kvádry poskládané na sobě. Z nich skočte nahoru do tunelu, projděte jím až na konec a brankou ven. Pak už jen seskočte do jezírka před vámi a po vaší levici najdete mříž, za kterou se skrývá vylepšení. Aktivujte tedy spektrální svět, protáhněte se mříží na druhou stranu a vezměte si ho.
Vylepšení životů: 3
Požadavky:procházení mřížemi
Lokace:teritorium Razielova klanu.
Popis: Přemístěte se k druhé bráně, vyběhněte ven a seběhněte po schodech na nádvoří. To opusťte hlavní branou a hned, jak to uděláte, tak se otočte doleva. Uvidíte mříž a za ní další upgrade. Otočte se, kvádr vzadu odtlačte k mříži a vyskočte na něj. Poté už jen aktivujte spektrální dimenzi a protáhněte se na druhou stranu.
Vylepšení životů: 4
Požadavky:procházení mřížemi
Lokace:Útočiště klanů
Popis: Přemístěte se k první teleportační bráně (1 – Lake of The Dead) a dveřmi vyběhněte ven. Dejte se doprava, proběhněte kaňonem a dostanete se zpět k Útočišti klanů. Tam aktivujte spektrální svět, utíkejte k mříži v pravé části a protáhněte se jí na druhou stranu, kde najdete další vylepšení (tenhle nelze minout a získáte ho v průběhu hry).
Vylepšení životů: 5
Požadavky:procházení mřížemi, Soul Reaver
Lokace:Tichá katedrála
Popis: Získáte ho po vyřešení puzzlu z bloky, který se nachází v Tiché katedrále. Poté se vám zpřístupní skleněné vězení a můžete sebrat vylepšení.
Vylepšení životů: 6
Požadavky:lezení po zdi
Lokace:okolí Melchiova doupěte
Popis: Opusťte místnost s 3. bránou, utíkejte k jezeru a skočte na jeden ze sloupů. Na něm se otočte doleva a uvidíte zeď, po které se dá vylézt nahoru. Udělejte to a najdete další upgrade.
Vylepšení:7
Požadavky:lezení po zdi
Lokace:tréninková oblast
Popis: Od nulté brány v podzemí utíkejte k prvnímu planar portálu ve hře (modrý kruh) a vylezte nahoru po stěně vzadu. V malém výklenku objevíte upgrade.
Vylepšení:8
Požadavky:plavání
Lokace:Tichá katedrála
Popis: Od brány 5 utíkejte k Tiché katedrále, skočte do vodního příkopu a plavte doleva. Na konci odbočte znovu doleva, proplavte tunelem a vyskočte ven z vody. Nakonec už jen vylezte nahoru po zdi a na útesu najdete vylepšení.
Vylepšení:9
Požadavky:plavání
Lokace:Lidská citadela
Popis: Přemístěte se k bráně 4 (postup najdete v sekci s03 u vodního glyphu), vyběhněte ven a oběhněte náměstí až k vodopádu. Za ním se skrývá stěna, po které můžete vylézt nahoru a získat předposlední výseč.
Vylepšení: 10
Požadavky: plavání
Lokace: Lidská citadela
Popis: Dostaňte se do citadely lidí a dvojitými dveřmi vstupte do hlavní části (podrobný popis v sekci s03 – vodní glyph). Vyběhněte po pravé rampě nahoru, utíkejte dozadu a v úzké chodbě projděte dveřmi po vaší pravici. Následně vyběhněte po schodech nahoru, projděte dalšími dveřmi a pokračujte až k vodnímu příkopu. Přeskočte ho, nalevo otočte ventilem a tím snížíte vodu. Pak tedy seskočte dolů, doběhněte do místnosti a najdete dva bloky. Nejprve si povšimněte mříží, pod kterými je zídka. Doprostřed před zídku dotáhněte blok, pak ho vyhoďte nahoru na ni a druhý blok vedle toho prvního. Oba bloky pak dejte na sebe, aktivujte spektrální svět a protáhněte se mřížemi. Poté utíkejte do další místnosti, vraťte se do reality a vyběhněte po schodech nahoru, kde najdete páku na stěně. Přehoďte ji, vstupte do další místnosti a ve fontáně objevíte vylepšení.
Vylepšení: 11
Požadavky: plavání
Lokace: Lidská citadela
Popis: V lidské citadele využijte postup pro to, abyste se dostali k soše, která vám dá vodní glyph. Než k ní dorazíte, tak musíte proplavat vodním tunelem a vyskočit ven z vody. Hned jakmile z ní vyskočíte, tak se otočte a přeplachtěte na protější stěnu. Po ní následně vylezte nahoru a tunelem doběhněte k vylepšení.
Vylepšení: 12
Požadavky: střelba projektilů
Lokace: Nupraptorova pevnost
Popis: Přesuňte se k 7. bráně v Nupraptorově pevnosti (viz. Stone Glyph), vyběhněte ven a dostaňte se lebkou až na vrchol, kde přeplachtěte na útes se zapálenou pochodní. Jděte po něm dál a předtím, než vstoupíte do tunelu, se otočte doprava. Na protější straně uvidíte blok, který vám zespodu blokuje cestu. Pomocí projektilu ho zasuňte do výklenku ve zdi, přeplachtěte na druhou stranu a po stěně vylezte nahoru. Potom už jen seberte další výseč, která slouží k vylepšení vašeho života.
Vylepšení: 13
Požadavky: obíhání (constrict)
Lokace: Dumahovy ruiny
Popis: Od trůnního sálu, kde jste se setkali s Dumahem utíkejte nazpět k monolitu a od něj chodbou doleva. Dostanete se na malé nádvoří se sochou uprostřed, na kterou použijte dvakrát schopnost constrict (obíhání) a vstupte do nově zpřístupněné části. Tam zabijte dva Turelim upíry a seberte vylepšení.
Vylepšení: 14
Požadavky: obíhání (constrict)
Lokace: okolí Razielova klanu
Popis: Teleportujte se k 2. bráně, opusťte teleportační místnost a dveřmi napravo od schodů se vydejte dál. Vyběhněte nahoru do věže s padacím mostem, oběhněte jednou zařízení ve středu (constrict) a přehoďte páku na stěně. Tím spustíte druhý padací most a můžete zamířit pro výseč.
Vylepšení: 15
Požadavky: obíhání (constrict)
Lokace: Zatopené opatství

Popis: Dostaňte se do hlavní části Zatopeného opatství, přeskákejte po plošinách ve vodě a dostanete se do budovy. Doběhněte do části s obrovskou závitovou tyčí a oběhněte ji (constrict). Poté se dole vypustí voda a vy můžete vytáhnout dva bloky ze stěn. Za jedním z nich najdete poslední výseč v celé hře. 

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..