0

Návod Silent Hill 3 HD Collection

Sekce
1)      Ovládání [s01]
2)      Návod[s02]
2.1) Snění [s0201]
2.2) Nákupní středisko Central Square [s0202]
2.3) Iluzorní nákupní středisko [s0203]
2.4) Stanice metra [s0204]
2.5) Kanalizace [s0205]
2.6) Kancelářská budova [s0206]
2.7) Iluzorní verze kancelářské budovy [s0207]
2.8) Apartmány Daisy Villa [s0208]
2.9) Nemocnice Brookhaven [s0209]
2.10) Iluzorní nemocnice [s0210]
2.11) Zábavní park Lakeside Amusement [s0211]
2.12) Kostel [s0212]
2.13) Finální boj [s0213]
3)   Zakončení [s03]
4)   Bonusové zbraně [s04]
5)   Kostýmy [s05]
1) Ovládání [s01]
D-pad
pohyb postavy, pohyb v menu
Levý analog
pohyb postavy, pohyb v menu
Pravý analog (R)
zmáčknutím použijete aktuální předmět
A
potvrzení, prozkoumání, útok
B
zrušení, opuštění menu, puzzle, aktivace/deaktivace baterky
X
běh, bránění
Y
mapa
RB
úkrok vpravo
RT
Příprava zbraně na útok
LB
úkrok vlevo
LT
umístění kamery za postavu Heather
RB + LT
otočení o 180º
2) Návod [s02]
2.1) Snění [s0201]
Při prvním hraní hry budete muset absolvovat úvodní část, která se během dalšího hraní už neobjeví. Jděte tedy rovně, pak kousek doleva a projděte ocelovými vraty, které vás zavedou na kruhové prostranství. Držte se podél pravé stěny, doběhněte k dřevěným dveřím, jež jsou osvětleny malou lampičkou a zamiřte rovně k pootevřeným vrátkům. Těmi projděte, zahněte doleva a kolem žluté budky utíkejte ke schodišti. Vyběhněte po něm nahoru, malou brankou u kabiny obsluhy vstupte na koleje a utíkejte až na samý konec.
2.2) Nákupní středisko Central Square [s0202]
Na dámských toaletách si nejprve pomocí červeného pentagramu uložte hru a následně vylezte okýnkem ven. Úzkou uličkou doběhněte ke dveřím, kterými se vraťte do nákupního centra a na rozcestí před vámi se vydejte doprava. Projděte dveřmi na konci chodby a ty vás zavedou do části s butiky. Po povytaženou roletou prolezte do jednoho z obchodů, shlédněte animaci, v níž získáte pistoli (handgun) a zadním východem opusťte místnost. Ujděte pár kroků ke kameře, napravo seberte z nástěnky mapu (shopping mall map) a dveřmi s nápisem Exit pokračujte ke schodišti. Vyběhněte po něm do 2. patra, vstupte do chodby a na rozcestí se dejte doleva. Na konci projděte dveřmi do hlavní haly, utíkejte dolů ke kameře a vstupte do pekárny Helen´s Bakery, kde najdete kleště na pečivo (tongs). S nimi se vraťte do předchozí chodby, na rozcestí jděte doleva a vstupte do posledních dveří po pravé straně s nápisem Store Room. Zpod palety vytáhněte pomocí kleští klíč (key taken with tongs) a spolu s ním jděte zpět do hlavní haly v 2. patře. Odemkněte dveře knihkupectví My Bestsellers, seberte ze země Shakespearovu antologii (Shakespeare Anthology 1-5) a prozkoumejte knihovnu. Zde vás čeká první hádanka.  Na obtížnost hádanek Easy stačí zasunout pouze 2 knihy a získáte kód. Na obtížnost Normal máte 5 knih, které musíte zasunout tak, aby jejich hřbety na sebe navazovali a vy tak získali kód. Na Hard je potřebná dobrá znalost angličtiny a výsledný kód je 8352. Získaný kód namačkejte na panelu u dveří za pultem, projděte dveřmi a shlédněte rozhovor se záhadnou ženou jménem Claudia. Chodbou před vámi utíkejte dál, vstupte do výtahu po levé straně a ten se sám od sebe rozjede. Jakmile spadne dolů rádio (radio), tak ho seberte a vyjděte ven z výtahu do iluzorní verze nákupního střediska.
2.3) Iluzorní nákupní středisko [s0203]
Dejte se doprava, na rozcestí odbočte znovu doprava a projděte dvojitými dveřmi na konci. Pokračujte na dámské toalety v levé horní části mapy, vezměte si bělidlo (bleach), obtížnost hádanek Normal a Hard a vraťte se na chodbu. Vstupte do sousední místnosti, zhasněte světlo a vezměte si baterku (flashlight). Následně si z polic posbírejte zásoby, místnost opusťte a utíkejte na konec chodby. Protáhněte se pod zničenou roletou a poté pod další, čímž se dostanete do obchodu, kde jste v normálním středisku získali pistoli. Z věšáku si vezměte neprůstřelnou vestu (bulletproof vest), vedle figuríny u vchodu pak i ramínko (hanger) a utíkejte k místu, kde je na mapě vyobrazen vstup do metra. Bohužel narazíte na zeď a tak musíte vstoupit do místnosti po vaší pravici. Jděte ke stolku u okna, použijte ramínko a po žebříku vylezte o patro výš. Utíkejte k eskalátorům, vyběhněte po nich do 3. patra a vstupte do restaurace nalevo. Uvnitř prohledejte tělo psa a získáte klíč (cooked key). Nyní se vraťte o patro níž, utíkejte na jižní konec chodby a vstupte do místnosti nalevo, kde najdete vlašský ořech (walnut) ve vitríně. Zadními dveřmi vyběhněte na chodbu, utíkejte po ní kupředu a na rozcestí se dejte doprava. Klíčem ze psa odemkněte dveře na konci a vstupte do kuchyně, kde najdete ve stěně zaraženou trubku (steel pipe). Dvojitými dveřmi pokračujte do haly a jděte do místnosti v jihovýchodním rohu (podívejte se do mapy). Vzadu seberte na obtížnost Hard a Normal saponát (detergent), zadním východem se vydejte dál a doběhněte k větráku, který vypněte tlačítkem na stěně. Projděte dveřmi nalevo, dojděte k roji hmyzu (Normal a Hard) a zkombinujte získaný saponát a bělidlo. Po animaci se objevíte zpět u větráku, který na chvíli zapněte. Poté ho zase vypněte a vstupte do chodby, která je nyní průchozí. Doběhněte k rozcestí a projděte jedinými odemčenými dveřmi napravo. V místnosti zastřelte několik monster, dveřmi naproti pokračujte dál a dostanete se do obrovské haly. Utíkejte doleva, vstupte do místnosti napravo a uvnitř použijte vlašský ořech na nástroj na lehátku. Seberte drahokam (moonstone), spolu s ním utíkejte zpět k eskalátorům v západní části mapy a vyběhněte do 3. patra. Do dveří přímo naproti eskalátorům vložte drahokam a dostanete se do velké haly. Přeběhněte na opačnou stranu, po můstku doběhněte do středu místnosti a po žebříku slezte dolů, kde vás čeká souboj s bossem Split Worm. Ten je poměrně jednoduchý a tak vám postačí, když si udržíte odstup a budete střílet do jeho tlamy. Po několika ranách z pistole zemře a vy se probudíte zpět v normální verzi obchodního centra. Protáhněte se pod pootevřenou roletou naproti vám, doběhněte k proskleným dveřím na konci chodby a za nimi shlédněte animaci s Douglasem.
2.4) Stanice metra [s0204]
Běžte k rozcestí, dejte se doprava a projděte dveřmi na konci chodby. Pokračujte rovně za nosem, pak odbočte doleva a projděte průchodem mezi turnikety a staniční kabinou po vaší levici. Na druhé straně kabiny seberte mapu metra (subway map) a po schodech seběhněte dolů. Podle mapy doběhněte ke schodišti v severovýchodním rohu a seběhněte po něm na nástupiště 1. Poté jděte k východnímu schodišti, sestupte o další patro níž a na konci chodby naleznete louskáček na ořechy (nutcracker). S ním se vraťte o dvě patra nahoru, utíkejte na jih a pomocí louskáčku zničte řetěz na vratech nalevo. Pak seběhněte dolů, v přistaveném vagónu seberte brokovnici (shotgun) a běžte podél nástupiště na sever. Po schodech sestupte o patro níž, podívejte se do mapy a vydejte se na nástupiště 3, které vede do ulice Bergen, kde žije Heather. Utíkejte na východní konec, seskočte na kolejiště a prozkoumejte osvětlené dveře. Poté rychle vylezte zpět na nástupiště a odehraje se sekvence, ve které přijede metro. Utíkejte podél něj až k brance, odemkněte ji a pokračujte ke schodišti. Po něm vyběhněte nahoru, opačnou stranou zase dolů a zamiřte do otevřené soupravy. Až se rozjede, tak se probojujte na opačný konec a shlédněte animaci. Pak už jen vystupte ven a projděte železnými dveřmi na konci nástupiště.
2.5) Kanalizace [s0205]
Seběhněte dolů, jděte doprava a projděte ocelovými vraty na konci. Za nimi se dejte doleva a po několika krocích projděte modrými dveřmi po vaší pravici. Vydejte se chodbou kupředu, projděte dalšími modrými dveřmi napravo a doběhněte ke křižovatce, ze které se vydejte doleva. V místnosti na konci seberte z nástěnky mapu kanalizace (underpass map), napravo palcát (maul) a druhými dveřmi pokračujte dál. Utíkejte rovně, projděte dveřmi napravo a na konci chodby seberte láhev vína (wine bottle). Vraťte se na chodbu, jděte kousek nazpět a odbočte doprava. Projděte ocelovými vraty, utíkejte rovně a dveřmi nalevo vstupte do další chodby. Ta vás zavede na křižovatku, ze které pokračujte na východ a po několika metrech projděte velkými vraty napravo. Podívejte se na mapu a všimněte si dvou úzkých chodeb nalevo, které vedou do malých místností. Nejprve jděte do té spodní, na přístroj v rohu použijte láhev vína a s nově získaným palivem (oil-filled bottle) zamiřte do horní místnosti. Nalijte palivo do čerpadla uprostřed místnosti, zapněte ho tlačítkem napravo a po žebříku slezte dolů do odčerpané jímky. Podívejte se do mapy a jižně od vás uvidíte podobnou místnost. Vydejte se tam a ze stoličky seberte fén (dryer). Poté místnost opusťte, vraťte se na křižovatku a pokračujte dál vraty naproti vám. Na dalším rozcestí se dejte doleva, vstupte do podzemní kanceláře a přečtěte si varování na zemi. Poté projděte opancéřovanými dveřmi, do zásuvky zapojte fén a tím zabijete monstrum, které se skrývalo ve vodě. Přeběhněte přes lávku na druhou stranu, projděte dveřmi do chodby a utíkejte ke dveřím na jihu, které vás zavedou do hlavní kanalizační chodby. Širší chodbou zamiřte na jih, pak odbočte doprava a jedinou možnou cestou doběhněte k žebříku, po kterém vylezete z kanalizace ven.
2.6) Kancelářská budova [s0206]
Oběhněte budovu, dvojitými dveřmi vstupte dovnitř a utíkejte na konec chodby. Jedinými průchozími dveřmi pokračujte ke schodišti, vyběhněte nahoru do 5. patra a proběhněte chodbou do obrovské místnosti. Udělejte pár kroků směrem ke kameře, povšimněte si jinak zbarveného rohu nalevo a několikrát do něj udeřte pomocí ocelové tyče. Mezi sutinami naleznete tlumič (silencer), který si vezměte a v inventáři ho můžete připevnit k pistoli nebo samopalu. Poté shoďte matraci uprostřed místnosti do díry a seskočte o patro níž. Dírou ve zdi před vámi vylezte na venkovní lešení, dejte se doprava a na konci prolezte otevřeným oknem do kanceláře. Opusťte ji dveřmi, po chodbě doběhněte k červené kontrolce a projděte dveřmi napravo od ní. Nyní utíkejte chodbou rovně, až ke dveřím s plakáty Monica´s Dance Studio, vstupte dovnitř a rovnou projděte dveřmi naproti, za kterými najdete na konferenčním stolku mapu (office building map). Pokud hrajete na obtížnost hádanek Normal či Hard, tak prohledejte stůl a objevíte zablokovaný šuplík (na obtížnost Easy je šuplík otevřený a uvnitř najdete lano), který se vám tímto zakreslí do vaší mapy. Vydejte se k výtahům a dveřmi, nad kterými je nápis EXIT, projděte na požární schodiště. Vyběhněte do 5. patra, podívejte se na mapu a všimněte si 2 čtvercových místností v západní části. V té spodní seberte hever (jack) a utíkejte do chodby v severovýchodní části mapy. Na severním konci této chodby seberte na obtížnost hádanek Normal a Hard šroubovák (screwdriver) a zamiřte do jediné odemčené místnosti, kde najdete katanu. Nyní se vraťte zpět do 3. patra, v kanceláři, kde jste našli mapu, použijte na šuplík šroubovák a seberte lano (rope). Poté zamiřte k výtahům na tomto patře, na pootevřený výtah použijte hever a spusťte lano, po kterém slaňte do 2. patra. Nakonec si to namiřte do místnosti v severozápadním rohu mapy, otočte kohoutkem na vaně a objevíte se v iluzorní verzi budovy.
2.7) Iluzorní verze kancelářské budovy [s0207]
Utíkejte do místnosti, která je na mapě napravo od vás a po zhlédnutí krátké animace, se ocitnete ve vedlejší místnosti. Z regálu seberte kysličník (oxydol) a léčiva, podle mapy doběhněte k výtahu a sjeďte do 1. patra. Ve velké místnosti v severovýchodní části seberte z lednice vepřová játra (pork liver), vraťte se k výtahu a vyjeďte do 5. patra. V jihozápadní místnosti seberte ze stolu sirky (matchbook) a následně se vydejte do největší místnosti v severovýchodním rohu tohoto patra. Prozkoumejte obraz na stěně, který v normálním světě chyběl, v inventáři zkombinujte vepřová játra s kysličníkem a nakonec použijte sirky. Jakmile obraz shoří, tak se protáhněte vrátky a po schodišti seběhněte do 4. patra. Chodbou doběhněte do místnosti v SZ rohu mapy, ze stolu seberte stříbrnou minci (silver coin) a vhoďte ji do automatu. Po sebrání klíče (life insurance key) se vydejte k výtahu, sjeďte do 1. patra a odemkněte dveře vedoucí do dlouhé chodby na západě. Dejte se chodbou doleva, pokračujte za roh a vstupte do druhých dveří po vaší levici. Přečtěte papíry na zakrvaveném lůžku a utíkejte zpět k výtahům. Tam už jen projděte dveřmi, které se objevily v severní části a opusťte kancelářskou budovu.
2.8) Apartmány Daisy Villa [s0208]
Dejte se po cestě kupředu, držte se levé strany a po chvilce odbočte do uličky nalevo, kterou doběhněte k domu Heather. Vstupte dovnitř, klíčem odemkněte dveře bytu 102 a shlédněte animaci, která vás zavede na střechu. Jakmile skončí, tak zabijte bosse  Misionáře, na kterého platí hlavně chladné zbraně a shlédněte sekvenci s Douglasem. Následně projděte dveřmi do obýváku, zamiřte do pokoje Heather, který je napravo od televizoru a z prádelníku seberte paralyzér (stun gun). Nakonec opusťte dům bočním vchodem a shlédněte další sérii animací.
2.9) Nemocnice Brookhaven [s0209]
Opusťte motel, podívejte se na mapu a s její pomocí utíkejte k místní nemocnici. Hlavním vchodem vstupte dovnitř, jděte na recepci dveřmi naproti a ze stolku seberte mapu (hospital map). Poté vyjeďte výtahem do 2. patra, ve Woman´s locker room seberte ze skříňky parfém (perfume)odlakovač na nehty (nail polish remover) a běžte k dvojitým dveřím vedoucím do chodby s pokoji M1-M6. Zjistíte, že jsou zamčeny a vy musíte zadat číselný kód. Přečtěte si papír na stěně vedle dveří a podle indicií zjistěte kód, kterým dveře odemknete (Easy 4639, Normal 8634, Hard 4896). Utíkejte do místnosti M4, vypněte zvonící budík a zapamatujte si vyobrazený čas. Přistupte ke kufříku na posteli a zjistíte, že ho odemknete zadáním dalšího kódu. Ten je závislý na čase na budíku. Pokud bylo na budíku například 9 hodin a 11 minut, tak na kufříku zadejte buď 0911 nebo také 2111. Po správném zadání kódu získáte fotoaparát (instant camera) a můžete se vrátit k výtahu, kterým sjeďte do 1. patra. V pokoji C4 použijte na koláž odlakovač a získaným klíčem (stairwell key) odemkněte dveře vedoucí ke schodišti (sousedí s místností Visiting Room). Seběhněte dolů do sklepních prostor, u výtahu seberte ze země samopal (submachine gun) a zamiřte do Store room. Prozkoumejte krvavou stopu na stěně, na mezeru za skříní použijte fotoaparát a objevíte kód. Po schodišti zavítejte do 3. patra, dveře vedoucí k pokojům odemkněte kódem z fotky a vstupte do pokoje S12. Zvedněte zvonící telefon, vyslechněte Leonarda a seběhněte do 2. patra. Vedle pokoje M6 se objevili nové dveře, kterými projděte a jedinou možnou cestou projděte labyrintem až k rudému symbolu na zdi, kde vás uvězní zábrany. Pokuste se uložit si hru a po animaci pokračujte do místnosti s žebříkem. Po něm už jen vyšplhejte nahoru a projděte dveřmi napravo.
2.10) Iluzorní nemocnice [s0210]
Přes Day room doběhněte k východnímu výtahu, sjeďte do 2. patra a zamiřte do pánské šatny. Otevřete zakrvácenou skříňku, vyslechněte rozhovor a v dámských šatnách seberte z koše igelitový pytlík (plastic bag). Pak sjeďte výtahem do patra B3 a prohlédněte si pec. Pokud hrajete na Easy, tak najdete klíč v otevřené peci a pokud na Normal nebo Hard, tak je pec chráněna zámkem a vy musíte zjistit číselný kód. Na Normal si prohlédněte obrázek na peci a uvidíte mřížku s římskými čísly, které odpovídají rozmístěným postelím s těly (musíte stát zády k výtahu). Podle toho těla prozkoumejte, zapište si jednotlivá čísla a ty zadejte na číselníku. Na obtížnost Hard je řešení složitější a kód je vždy 9271. Seberte klíč (cremated key), vraťte se zpět do výtahu a vyjeďte do 3. patra. V Examining room 4 naberte do pytlíku krev (plastic bag with blood), sjeďte výtahem dolů do 1. patra a klíčem z pece odemkněte místnost Day room. Proběhněte jí do chodby, v pokoji C4 použijte na oltář krev a slezte po žebříku do díry. Po animaci vás čeká souboj s Leonardem, na kterého platí především střelné zbraně. Po jeho zabití se probudíte v nemocnici a u sebe budete mít talisman. Vraťte se zpět k motelu a vstupte do pokoje 106, kde na vás bude čekat Vincent se zprávou od Douglase. Promluvte si s ním, opusťte pokoj a zamiřte na severozápadní konec Nathan Avenue.
2.11) Zábavní park Lakeside Amusement [s0211]
Utíkejte rovně, dveřmi nalevo běžte na kruhové náměstí a zastavte se v obchodě se suvenýry (obchod s dvojitými dveřmi a malou lampičkou nad nimi). Chvíli pobíhejte dokola a až uslyšíte ránu, tak v jednom z rohů naleznete spadlou plechovou krabici a v ní klíček (roller coaster key). Opusťte obchod, jděte doleva a projděte dřevěnou brankou. Zabijte dvojici psů, protáhněte se další brankou před vámi a zamiřte doleva. Po schodech vyběhněte nahoru ke kabině obsluhy, odemkněte si ji a vypněte horskou dráhu. Pak vstupte na koleje, utíkejte po nich kupředu a po skončení animace se objevíte u kiosku. Otočte se k němu zády, utíkejte k osvětleným dveřím nalevo před vámi a vstupte do zahrady strašidelného domu. Po cestičce zamiřte k domu, vstupte dovnitř a postupně jím postupujte tak, jak vás instruuje průvodce. Poté, co se situace přiostří, tak budete nuceni utíkat před červeným světlem, které vás v případě dostižení zabije. Po opuštění strašidelného domu utíkejte kupředu, prohlédněte si okolí a objevíte úzkou uličku, kterou se protáhněte na druhou stranu. Podél plotu doběhněte k zrezivělé brance, projděte jí a namiřte si to rovně skrze další bránu. Vyběhněte na jeviště, kde najdete červený střevíc (red shoe), z jedné lavičky seberte řetěz (chain) a utíkejte zpět přes dvojici branek. Od té druhé utíkejte rovně a narazíte na kolotoč napravo a branku nalevo. Nejprve připevněte jeden konec řetězu na branku, druhý pak na madlo, které je na středovém sloupu kolotoče a jděte do ovládací kabinky, kde přehoďte páku. Následně se vydejte nově zpřístupněnou cestou, shlédněte animaci s Douglasem a pokračujte brankou před vámi. Zamiřte do fialově osvíceného obchodu nalevo, přečtěte si Douglasův zápisník na židli a ze stolku seberte hlavu panenky (doll head). Opusťte obchod a pokračujte dál dveřmi po pravici Heather, které jsou osvětleny normální lampičkou. Projděte kolem figurín ke kolejím a prohlédněte si fotky. Na figurínu Popelky použijte střevíček, na Sněhurku zase hlavu panenky a projděte dveřmi na levém konci kolejiště, které jste tímto odemknuli. Z jeskyně pokračujte dál dveřmi nalevo a dostanete se ven. Utíkejte doleva, dojděte ke stánku se zmrzlinou a přečtěte si vzkaz, který zde před 17 lety zanechal váš otec Harry Mason, hlavní protagonista prvního Silent Hillu. Od stánku utíkejte doleva k lavičce, u ní se znovu otočte doleva a projděte brankou před vámi. Poté se vydejte rovně a vstupte na kolotoč. Jakmile se rozjede, tak si přečtěte vzkaz na jednom z koní, pomocí katany zastavte všechny koně v pohybu a po chvíli začne boj s bossem Memory of Alessa. Po její likvidaci si přečtěte krvavý nápis na podlaze a jedinou možnou cestou pokračujte až ke Claudii.
2.12) Kostel [s0212]
Po skončení animace seberte z oltáře tarotovou kartu (Eye of Night tarot card), projděte dveřmi napravo a ve výklenku nalevo od dveří seberte mapu (church map). Dveřmi za vámi vstupte do zpovědnice, prozkoumejte ji a vyslechněte si zpověď. Buď kajícníkovi odpusťte (možnost 1) nebo neodpovídejte (možnost 2) a zpovědnici odpusťte. Pokračujte chodbou na rozcestí, dejte se vlevo a přes boční místnost projděte do prostoru za mřížemi. Na rozcestí projděte dveřmi napravo a v místnosti naleznete magnetofonový pásek (cassette tape) a poznámky v deníku. Opusťte pokoj, pokračujte na sever do kaple a prozkoumejte obrazy. Běžte zpět do chodby, prozkoumejte obraz anděla a uslyšíte dětský pláč. Jakmile uvidíte stopy na zemi, které projdou obrazem, tak ho oddělejte bokem a projděte objevenými dveřmi. Chodbou se vydejte kupředu, vstupte do části s výtahem a po ochozu utíkejte doleva. Posledními dveřmi jděte do knihovny, ze stolu seberte druhou tarotovou kartu (Moon tarot card) a shlédněte animaci s Vincentem. Až skončí, tak se vraťte na ochoz, utíkejte k výtahu a sjeďte o patro níž. Jděte směrem ke kameře, projděte dveřmi a utíkejte rovně do márnice. Z lehátka s mrtvolou seberte třetí kartu (Hanged Man tarot card), vraťte se zpět k výtahu a pokračujte na druhou stranu. Projděte předposledními dveřmi, po ochozu doběhněte na konec a jedinými odemčenými dveřmi vstupte do temné chodby. Jděte kousek kupředu a projděte dveřmi nalevo. Dostanete se do místnosti s monstry, odkud vede cesta do dlouhé chodby na jihu. Zastavte se v místě, kde se změní pohled kamery, počkejte, až stopy skončí ve zdi a  prozkoumejte ji. Tajným průchodem zamiřte do pokoje Alessy, ze židle seberte čtvrtou tarotovou kartu (Fool tarot card) a vraťte se do chodby, ze které jste vstupovali do velké místnosti s monstry. Na konci této chodby objevíte malou místnost s ocelovými dveřmi s devíti sloty. Seberte mosazný klíč (brass key), který je umístěn na stěně vedle motýla a vraťte se do chodby se zpovědnicí. Pomocí klíče odemkněte dveře na jihu, proběhněte chodbou na konec a vstupte do místnosti napravo, kde najdete pátou a zároveň poslední tarotovou kartu (High Priestess tarot card). Nyní se vydejte zpět do místnosti, kde jste našli mosazný klíč a do dveří vložte karty podle diagramu níže (Legenda: E – Eye Of Night Card, F – Fool Card, HP – High Priestess Card, HM – Hanged Man Card a M – Moon Card).

2.13) Finální boj [s0213]
Proběhněte chodbou do kaple, shlédněte animaci a na díru před oltářem použijte přívěšek od vašeho otce, který máte u sebe od začátku hry. Shlédněte druhou animaci, seskočte do díry a vypořádejte se s finálním bossem, kterým je samotný Bůh. Ideální je držet si odstup a pomocí střelných zbraní do něj pálit na dálku a vyhýbat se ohni, který se objeví. Po jeho zabití už jen shlédněte závěrečnou animaci a konečné statistiky.
3) Zakončení
Ve hře jsou celkem tři zakončení, které můžete získat v závislosti na vašem počínání. Níže najdete přehled všech tří konců.
Normal: Běžný konec, který získáte při prvním dokončení hry. Nevyžaduje žádné speciální požadavky.
Possessed: Během hry musíte získat přes 4000 bodů. Ty můžete získat 3 způsoby. První způsob je odpustit kajícníkovi ve zpovědnici v kostele a získat 1000 bodů. Druhý způsob je za zabité nepřátele, protože za každé monstrum získáte 10 bodů. Třetí a zároveň poslední způsob je převod utrpěného poškození v poměru 1:1. Odpusťte tedy kajícníkovi a zároveň zabijte alespoň 100 nepřátel, čímž získáte 2000 bodů. Během hry také posbírejte, co nejvíce lékárniček a dostaňte se k poslednímu bossovi. Nechávejte se neustále zraňovat, doplňte si životy a celý postup opakujte, dokud nevyplýtváte všechny zásoby. Tímto způsobem byste měli bez problémů získat dalších 2000 bodů (musíte utrpět alespoň 2000 bodů poškození, které můžete vidět v závěrečných statistkách).
Revenge (UFO): Po získání Heather /Sexy Beamu začněte novou hru a zabijte s nimi alespoň 30 nepřátel předtím, než se dostanete do apartmánů, kde bydlí Heather. Přitom nesmíte žádné další nepřátele zabít pomocí jiné zbraně. Jakmile se do apartmánů dostanete a splníte tyto podmínky, tak se spustí tento konec.
4) Bonusové zbraně [s04]
Název: Unlimited Submachine Gun
Zisk: Zabijte finálního bosse pouze zbraněmi na blízku.
Lokace: Samopal s neomezenou municí můžete nalézt hned na začátku hry. Až vylezete ven ze záchodků, tak jděte doleva k barelům a prohledejte je.
Název: Beam Saber
Zisk: Během hry zabijte více nepřátel zbraněmi na blízku, než těmi střelnými.
Lokace: V 2. podlaží obchodního centra najdete světelný meč viset na klice u dveří. Z této chodby se dostanete do místnosti s paletou, kde naleznete zapadlý klíč.
Název: Flamethrower
Zisk: Během hry zabijte více nepřátel střelnými zbraněmi, než těmi na blízku.
Lokace: Plamenomet najdete v pekárně Helen´s Bakery v 2. podlaží obchodního centra.
Název: Heather Beam
Zisk: Dohrajte hru alespoň 3x, zároveň musíte hru dohrát na akční obtížnost Hard a zabít více jak 333 nepřátel.
Lokace: Pokud zbraň odemknete, tak ji najdete v inventáři.
Název: Sexy Beam
Zisk: Dohrajte hru s kostýmem Transform Shirt.
Lokace: Pokud zbraň odemknete, tak ji najdete v inventáři.
Název: Silver Pipe, Golden Pipe
Zisk: V kanalizacích vhoďte do vody ocelovou tyč a objeví se víla, které musíte odpovědět na její otázky. Zeptá se vás, jestli jste do vody upustili stříbrnou a následně zlatou tyč. Podle pravdy ji řekněte, že ne a za vaši upřímnost budete odměněni.
Lokace: V části kanalizace, kde jste zabili monstrum tím, že jste vhodili fén do vody.
5) Kostýmy [s05]
Po jednom dokončení hry na kteroukoliv obtížnost se vám odemkne možnost používat s Heather nové kostýmy. Těch je ve hře celá řada a odemknete je zadáním kódu do psacího stroje, který se objeví v hlavním menu hry. Po správném zadání kódu, se kostým objeví jako předmět v inventáři po započetí Extra New Game režimu. Některé kódy najdete ve hře či herních portálech a magazínech, zatímco jiné mohou být použity po splnění určitého předpokladu. V následující části najdete všechny kostýmy, které kdy byly v Silent Hill 3 dostupné.
Silent Hill 3 kostýmy: Originální
Kód
Kostým
Lokace kódu
PrincessHeart
Transform
Dokončete režim Extra New Game.
01_03_08_11_12
Royal Flush
Vyvodíte ho z nápověd v knihovně v kapli.
LightToFuture
The Light
Silent Hill 3 website.
BlueRobbieWin
Killer Rabbit
Oficiální průvodce od BradyGames.
I_Love_You
Onsen
Objevil se v magazínu Famitsu.
HappyBirthDay
Heather
Dokončete hru alespoň jednou.
cockadooodledoo
Golden Rooster
Získejte 10-ti hvězdičkové hodnocení.
PutHere2FeelJoy
Block Head
Během hry zabijte méně jak 10 nepřátel.
GangsterGirl
God of Thunder
Dokončete hru na obtížnost Extreme Level X.
ShogyouMujou
Transience
Dokončete hru se všemi obtížnostmi hádanek.
TOUCH_MY_HEART
Don´t Touch
Najděte časopis v ženské šatně nemocnice.
Shut_your_mouth
Zipper
Oficiální průvodce od BradyGames.
 Silent Hill 3 kostýmy:  Herní portály a magazíny (dostupné pouze v PS2 verzi)
Kód
Kostým
Lokace kódu
Suspense
13éme Rue
Francouzská kabelová síť.
EGMpretaporter
EGM
Electronic Gaming Monthly magazín.
Gameinformer
Game Informer
Magazín Game Informer.
ProTip
GamePro
Magazín GamePro.
SH3_Wrestlarn
Game Reactor
Ve skandinávském magazínu Game Reactor.
GMRownzjoo
GMR
Magazín GMR.
SH3_OPiuM
OPM
V americkém OPSM.
sLmLdGhSmKfBfH
Play
Magazín Play.
badical
PSM
Playstation magazín.
ING_pickleboy
ING
Na website IGN.com.
Iaml33t
GameSpy
Na website GameSpy.com.
IwannabeaGJ
GN
Internet.
extra_thumbs
OPS2
V oficiálním UK PlayStation 2 magazínu.
MATADOR
PS2RO
Ve španělském magazínu Revista Oficial.

Speciální kostým pro Douglase
Najeďte na extra new game, zmáčkněte ↑, ↑, ↓, ↓, ←, →, ←, →, o a x a vyberte si obtížnost. Pokud jste vše udělali správně, uslyšíte Heather vykřiknout vzrušením. Tento kód je znám pod názvem Konami Code a objevil se v mnoha hrách této firmy.

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..