0

Návod Splinter Cell: Conviction

Sekce
1) Ovládání [s01]
2) Návod [s02]
2.1) Merchant´s Street Market [s0201]
2.2) Kobin´s Mansion [s0202]
2.3) Price Airfield [s0203]
2.4) Diwaniya, Iraq [s0204]
2.5) Washington Monument [s0205]
2.6) White Box Laboratories [s0206]
2.7) Lincoln Memorial [s0207]
2.8) Third Echelon HQ [s0208]
2.9) Michigan Ave Reservoir [s0209]
2.10) Downtown District [s0210]
2.11) The White House [s0211]
3) P.E.C. Challenges [s03]
            3.1) Prepare And Execute Challenges [s0301]
3.2) Vanish Challenges [s0302]
3.3) Splinter Cell Challenges [s0303]
4) Zbraně [s04]
            4.1) Pistole [s0401]
            4.2) Automatické pistole [s0402]
            4.3) Samopaly [s0403]
            4.4) Útočné pušky [s0404]
            4.5) Brokovnice [s0405]
1) Ovládání [s01]
Levý analog
pohyb postavy
Pravý analog
zaměřování
Levý analog (zmáčknutí)
přebíjení zbraně
Pravý analog (zmáčknutí)
přiblížení
D-pad ↑
aktivace sonarových brýlí
D-pad ↓
změna zbraně, při podržení schová nebo vytáhne zbraň
D-pad ←, →
změna speciálních zařízení (gadget)
A
akční tlačítko (otevírání dveří, skok přes překážky atd.)
B
útok zblízka
X
použití speciálních zařízení (gadgetů)
Y
aktivace popravy
RB
označení nepřítele
RT
střelba
LB
postava se skrčí nebo postaví, při běhu skluz a skrčení
LT
aktivace zabití shora a chytnutí se za různá potrubí apod. (když jste blízko), kotoul (když nejste blízko překážek)
Back
zobrazení úkolů v misi
Start
pauza
2) Návod [s02]
Celý návod je sepisován pro obtížnost Normal a tak se některé situace se stealth prvky hry mohou měnit. Pokud pro vás bude hra moc těžká, tak přestaňte hrát potichu a nepřátele prostě vystřílejte.
2.1) Merchant´s Street Market [s0201]
V ulicích města to žije
Po úvodní animaci a rozmluvě s Grim se podívejte směrem nahoru. Až budete moci Sama ovládat, tak utíkejte za nosem k vyznačenému bodu a schovejte se za překážku. Ve chvílích, kdy se nepřítel nebude dívat, se protáhněte v přikrčení mezi překážkami, počkejte, až Grim přetíží transformátor a Sam bude mít flashback z doby před 20 lety. Jděte k pokoji Sarah, vstupte dovnitř a po rozmluvě se Sarah jí rožněte světlo. Poté zase zhasněte a Sam vysvětlí, že pokud jste ve stínu (obraz je černobílý), tak vás nikdo neuvidí, ale vy uvidíte své nepřátele. Počkejte, až rozmluva skončí a vy budete zpět na trhu. Rozstřelte světlo v pozadí, první dvojici stráží zastřelte a toho třetího pak zleva obejděte, čímž ho můžete potají popravit. Hned poté bude následovat další část flashbacku. Prvního zloděje zabijte stlačením B a po zisku jeho zbraně máte možnost použití schopnosti Mark And Execute. Pak označte pomocí RB oba zloděje za prosklenými dveřmi a stisknutím tlačítka Y je v rychlosti oba zabijte. Zpět na tržnici se vydejte dál, potichu zabijte muže, který je k vám otočen zády a pomocí Mark And Execute zabijte další dva nepřátele. Po přiblížení k cíli na 40 metrů se vám ozve Grim a sdělí, že vůdce gangu se jmenuje Dmitri Gramkos. Protáhněte se kolem auta, dejte se doleva a dojděte až k poslední překážce, kde uvidíte 4 členy gangu a Dmitriho. Zůstaňte schovaní, dokud k vám jeden nepřijde a nebude zády. Pak ho zabijte, pomocí MaE (Mark And Execute) se zbavte dvou členů v popředí a pistolí zastřelte i toho posledního. Potom se vydejte za Gramkosem, seběhněte dolů do sklepení a vykopněte dveře na toalety. Hned poté bude následovat jeho výslech, k čemuž můžete libovolně použít okolního prostředí (záchodová mísa, zrcadlo či dveře záchodů v zadní části). Nakonec ho Sam zabije a mise pro vás skončí.
2.2) Kobin´s Mansion [s0202]
Rychlá likvidace strážného
Utíkejte ke dveřím před vámi, podívejte se dolů a pomocí zrcátka se podívejte pod nimi. Vyběhněte ven na ulici, dejte se doprava a pomocí tlačítka B vyvolejte alarm u auta nalevo. Pak rychle utíkejte ke dveřím, schovejte se u boční stěny a až vyjde hlídkující strážný, tak ho zlikvidujte. Okamžitě projděte dveřmi, přikrčte se do stínu napravo u stěny a pomocí MaE zabijte dvojici strážných. U označeného místa vylezte nahoru k oknu, stáhněte nepřítele z okna a vlezte do budovy. Projděte dveřmi před vámi, zabijte muže u zábradlí a v místnosti nalevo zastřelte dva strážné pomocí MaE. Zadními dveřmi vyběhněte na ochoz, doběhněte k proskleným dveřím a za nimi naleznete vzadu Weapon Stash neboli bednu se zbraněmi, ve které si můžete vylepšovat vaše zbraně. Vezměte si z bedny zbraň MP-446, kupte si vylepšení Reflex Sight (během MaE můžete zabít 3 nepřátele najednou) a pokračujte chodbou dál. Zničte všechna světla, abyste si vytvořili stín, vyskočte na potrubí na konci chodby a přeručkujte nad strážného, kterého zlikvidujte skokem na něj. Po schodech vylezte nahoru, zabijte hlídkujícího vojáka a pomocí vypínače na sloupu zhasněte světlo. Podívejte se ke stropu ve středu místnosti, sestřelte visící objekt (trefte horní část řetězu) a seběhněte po schodech dolů do spodní části, kde zabijte 3 nepřátele pomocí Mark And Execute. Pak vyčistěte zbytek tohoto patra, utíkejte do chodby osvětlené lustrem v zadní části a ze stolku seberte EMP granáty. Po schodech napravo slezte dolů, vstupte do místnosti a schovejte se za překážku. Pomocí Mark And Execute zabijte stráže, pokračujte do další části a až zabijete několik hlídkujících stráží, tak utíkejte dozadu k bedně se zbraněmi. Vyběhněte po schodech nahoru do chodby, na jejím konci otevřete dveře a nad schody rozstřelte světlo. Po trubce na stěně vylezte nahoru, přeručkujte k oknu a vyhoďte z něj vojáka ven. Po schodech přiběhnou další dva strážní, kterých se zbavte ránou do hlavy a vytáhněte se do budovy. Po schodech vyběhněte do patra, podívejte se zrcátkem pod zamčeným dveřmi a oknem nalevo vyskočte ven. Po římse ručkujte doprava, z prvního okna vyhoďte ven muže a vraťte se před Kobinovu místnost. Rozstřelte trojici světel u stropu, vyslechněte paranoidního Kobina a počkejte, až voják přijde před dveře. Rozkopněte je, čímž zničíte vojáka před nimi, rychle utíkejte zpět k oknu napravo a vylezte na římsu. Prvním oknem vlezte do místnosti, pomocí Mark And Execute popravte zbylé vojáky a vraťte se na římsu. Následně už jen přeručkujte k oknu úplně napravo, vlezte dovnitř a za zády se připližte za Kobina, kterého vyslechněte. Pak už jen shlédněte sekvenci a mise skončí.
2.3) Price Airfield [s0203]
Na začátku několikrát udeřte Grim, vyběhněte ven z klece a dejte se doleva. Po pár krocích zabijte hlídkujícího vojáka, následně i další dva pomocí Mark And Execute a z bedny na stole si vezměte nálože C4. Dejte se doprava, vyběhněte nahoru po schodišti a podívejte se pod dveřmi, za kterým naleznete stát strážného. Opatrně otevřete dveře, zabijte ho a dejte se doprava. Doběhněte na konec ochozu, sestřelte motor visící na řetězu a jakmile přiběhnou hlídači podívat se, co se děje, tak se jich pár zbavte pomocí Mark And Execute. Potom vyčistěte zbylé vojáky ve spodní části, zboku připevněte na helikoptéru nálož a zadním východem vyběhněte ven na otevřené prostranství. V bedně si dle potřeby vylepšete a vyměňte zbraň, doběhněte k náklaďáku a kolem jeho pravé strany (když byste k němu stáli čelem) se vydejte až k bočnímu oknu ubikace. Potichu jím vlezte dovnitř, počkejte, až bude voják postávat vzadu u okna a zlikvidujte ho tak, abyste aktivovali schopnost MaE. Zadním oknem vylezte ven, dejte se doleva a u rohu druhé ubikace se přikrčte. Za rohem uvidíte dvojici hovořících vojáků, kterých se pomocí MaE zbavte, pak vlezte oknem do třetí ubikace a u dveří po pravé straně zlikvidujte potichu vojáka. Hned jak projdete dveřmi, doběhněte k power relay stanici a přikrčte se u okna. Označte si všechny tři vojáky uvnitř místnosti, zastřelte je a rychle proskočte dovnitř. V rohu přehoďte a ulomte páku, oknem vyskočte ven a napravo projděte brankou. Napravo si můžete v bedně opět vylepšit zbraně a následně pokračovat doleva. Vstupte do prvního hangáru po pravé straně, postupně si prostřílejte cestu skrze jednotlivé stráže a umístěte C4 na satelitní talíř. Potom utíkejte do hangáru napravo, protáhněte se mezi strážemi a v místě, kde vám zavolá Grim, se uloží hra společně s aktivací dalšího checkpointu. Zpoza náklaďáku zlikvidujte několik dalších stráží, prostřílejte se do označené budovy a použijte počítač. Nakonec už jen brankou vyběhněte ven a shlédněte závěrečnou animaci tohoto kola.
2.4) Diwaniya, Iraq [s0204]
Jedna z misí odehrávající se v Íráku
Nyní je před vámi poměrně krátká a dosti přímočará mise v Iráku. Utíkejte po ulici kupředu, kryjte se za různé překážky a postupně likvidujte nepřátele jednoho po druhém. Až dorazíte k čerpací stanici, tak rozstřelte červenou nádrž nákladního vozidla na benzín, postřílejte útočníky a doběhněte až k velkým modrým vratům. Projděte jimi, proběhněte kolem nákladního vozidla a dostanete se k polorozpadlým domkům, které jsou plně obsazeny vojenskými jednotkami. Vystřílejte vše živé, pokračujte dál a dostanete se do místní školy. Zde se jedinou možnou cestou prostřílejte na školní hřiště, utíkejte k domku napravo a po otevření dveří zastřelte dvojici vyslýchajících vojáků. Následně osvoboďte sama, kryjte ho před útočícími jednotkami a vydržte, dokud nedorazí vaše posily.
2.5) Washington Monument [s0205]
Utíkejte kupředu, projděte pod obloukem s nápisem Welcome a vzadu před vámi uvidíte prvního muže, kterého musíte zlikvidovat. Sledujte ho kolem stánku Philips s holicími strojky, po pár krocích zahněte do temné uličky napravo a tam ho vyslechněte. Pak se podívejte okolo a uvidíte zbylé dva křížky, jenž označují zbylé dva muže. Počkejte tedy ve stínu, dokud se jeden z nich nepřiblíží, pak ho sledujte do úzké uličky přímo před vámi a vyslechněte ho. Nyní vás čeká poslední agent. Poblíž vás je nyní část se čtyřmi stoly, kde posedávají návštěvníci zábavního parku. Počkejte v ústraní do příchodu agenta, pak se mu přilepte na paty a u automatu ho chytněte pod krkem a zatáhněte do stínu. Po jeho likvidaci a telefonátu s Victorem se vydejte mezi stánky až k monumentu a bočním vchodem vstupte do malého přídomku. Vezměte si od Vica nové vybavení, pak si vyslechněte důležité informace a nyní se musíte vydat na cestu zpět. Park je nyní plný vojáků a tak musíte pořádně taktizovat, k čemuž vám dopomůže přenosné EMP. To aktivujete stisknutím X a vyřadíte tak všechna okolní elektrická zařízení včetně osvětlení. Protáhněte se tedy mezi vojáky, snažte se být v neustálém pohybu a skrývejte se do temných zákoutí. Jakmile se dostanete k začátku poblíž oblouku, tak jděte boční cestou nalevo a schovejte se ve stínu. Rozstřelte červenou nádobu s plynem, po výbuchu přeskočte zábradlí a utíkejte k vašemu autu. Zde už se jen pomocí MaE (pokud ho máte nabitý) zbavte zbylých nepřátel a doběhněte k vozu. V následné sekvenci už jen jděte před Grim kupředu a mise skončí.
2.6) White Box Laboratories [s0206]
Vaše úkoly se promítají na zdi, což se povedlo na jedničku
Z bedny v kufru vozu si vezměte potřebné vybavení, utíkejte k závoře a zbavte se hlídače. Podle Vicovy zprávy utíkejte k levé straně budovy před vámi, vylezte po potrubí nahoru a odtud na střechu napravo. Utíkejte na konec, vylezte po potrubí a ručkujte doleva k dalšímu. Po něm nahoru, pak po římse doprava a takto se dostaňte až na železnou lávku. Napravo naleznete potrubí, takže po něm vylezte a ručkujte doprava, kde se po sérii trubek dostanete až do budovy. Po uložení hry jděte kupředu, přeskočte potrubí a dejte se doprava. Jakmile se protáhnete pod trubkou, tak vylezte na vyvýšené místo, seskočte dolů u okraje nalevo a doběhněte ke schodišti před vámi. Seběhněte po něm dolů, přelezte přes zábradlí a přeručkujte doleva k potrubí. Spusťte se po něm dolů, utíkejte doprava k vypnutému ventilátoru a seskočte o podlaží níž. Utíkejte po lávce kupředu, seběhněte až dolů k security room a pomocí zrcátka se podívejte pod dveřmi. Nalevo od dveří je potrubí, po kterém vylezte nahoru nad místnost, označte si všechny tři vojáky a následně je popravte. Seskočte dolů do místnosti, přistupte k počítači a začněte s průzkumem. Skrz kamery se postupně podívejte, co se děje v jednotlivých sekcích a shlédněte celé dění u EMP zařízení. Jakmile vše skončí, tak vyběhněte dveřmi nalevo na železnou lávku a doběhněte k oknu po vaší pravici. Proskočte jím, spusťte se dolů na pevnou zem a budete schováni ve stínu. Vyběhněte po schodech napravo, střelou do hlavy zabijte vojáka dole a přeskočte přes zábradlí. Ručkujte doleva k potrubí, vylezte po něm nahoru a na rozcestí pokračujte po trubce směrem nahoru. Doplazte se nad vojáky, rychle je zlikvidujte a seskočte na zem, kde si promluvte s vědcem. Vstupte do výtahu, zmáčkněte tlačítko na panelu a vyjeďte nahoru. Od recepce jděte doleva, doběhněte k dvojitým dveřím a podívejte se pod nimi. Označte si tři vojáky, kteří jsou vám nejblíže, vraťte se k bedně se zbraněmi (vezměte si sebou zařízení sticky camera) a projděte dveřmi vedle nich. Oknem vyskočte ven z budovy, ručkujte doprava a zastavte se u okna, před kterým stojí voják. Podržením tlačítka B si ho vezměte jako lidský štít, následně stiskněte Y, čímž popravíte označené vojáky a ty zbylé pak dorazte ručně. Nakonec se zbavte i muže, kterého máte jako rukojmí a utíkejte chodbou ke schodišti v zadní části. Postavte se k němu čelem, na stěně napravo zmáčkněte tlačítko pro vypnutí osvětlení a vojáka nad schody zastřelte ranou do hlavy. Na pilíř napravo od něj hoďte sticky kameru, vyvolejte rozruch a až se nepřátelští vojáci přiblíží, tak ji na dálku odpalte. Pak si prostřílejte cestu do nejvyššího patra, vykopněte dveře do malé místnosti a v bedně se zbraněmi si můžete koupit nějaké to vylepšení. Jakmile vám zavolá Grim, tak si nakrátko promluvte se svou dcerou a utíkejte do označené místnosti vzadu. Po vstupu zůstaňte ve stínu, sledujte vojáka a zezadu ho zabijte. Pak si označte tři muže v místnosti, pomocí MaE je zastřelte a zůstane zde poslední voják. Tomu se snažte nadběhnout a pomocí rukou ho zezadu zlikvidujte. Zadním dveřmi vyběhněte na železnou lávku, vylezte na potrubí na konci a dostaňte se po něm do osvětlené kanceláře nahoře. Rychle zhasněte světlo vedle dveří, otočte se doprava a počkejte, až přijde stráž. Zezadu ho odpravte, vraťte se ke dveřím a podívejte se pod nimi. Označte si pomocí RB dva hovořící vojáky, následně vykopněte dveře a popravte je ranou z milosti. Vydejte se dál a v další místnosti vás přepadnou čtyři vojáci. Schovejte se tedy za nejbližší roh, jednoho po druhé zastřelte a dojděte k dvojitým dveřím. Pod nimi prozkoumejte situaci pomocí zrcátka, vyskočte ven oknem napravo a přeručkujte k oknům. Zde nastává skvělá příležitost pro likvidaci všech vojáků v místnosti, protože na římse jste velmi rychlí a nepřátelé nemají moc šanci. Až je všechny zabijete, tak vyběhněte ven dveřmi v zadní části, po schodech zamiřte nahoru a promluvte si s Grim. Pořádně si obhlédněte místnost pod vámi, slezte do ní po trubce a použijte označený počítač. Jakmile se do něj nabouráte, tak budete muset zůstat na místě a ochraňovat ho před přicházejícími vlnami nepřátel. Neustále tedy zůstaňte přikrčení, střílejte rovnou na hlavu a používejte granáty. Až to zde skončí, tak najděte schodiště v zadní části, utíkejte po něm stále dolů a až nebudete moci pokračovat, tak vyskočte na trubku. Po ní sjeďte dolů, přeskočte zábradlí a seskočte do laboratoře. Hned jak vyběhnete ven, tak místnost vezmou útokem vojáci a vy se jich musíte zbavit. Postupně je tedy jednoho po druhém zastřelte, vyběhněte po schodech v zadní části místnosti a odpalte velkou EMP bombu. Jakmile to uděláte, tak se už jen prostřílejte z budovy ven a přes parkoviště doběhněte k vašemu vozu.
2.7) Lincoln Memorial [s0207]
Po skončení rozhovoru se vydejte dál a doběhněte ke kontrolní budce. Uvnitř hackněte počítač a následně budete moci ovládat kamery. Vždy se snažte mít zamířenou kameru tak, abyste viděli Reeda i Galliarda a vyslechněte rozhovor mezi nimi (nezapomeňte si přiblížit). Jakmile jejich setkání skončí, tak se vydejte k Lincolnovu memoriálu a začněte vyslýchat Galliarda. Bohužel vše nepůjde jak by mělo a po útoku Galliard zemře. Rychle se vydejte za vrahem, proběhněte V.I.P. stanem a přeskočte plot. Po cestě ručně odstavte dvojici policistů a sledujte vraha dál. Držte se ho skrz budovu, pak proběhněte mediální budkou, kde vrah zastřelí nevinného civilistu a pokračujte až k jeho autu, které exploduje. Otočte se, vyběhněte po schodech do kafé baru a zlikvidujte tři vlny útočníků. Jakmile se objeví čtvrtá, ozve se Grim a sdělí vám, že váš odvoz čeká na mostě za barem. Rychle se tedy zbavte útočníků a utíkejte na most, kde naskočte do připraveného zavazadlového prostoru vozidla.
2.8) Third Echelon HQ [s0208]
Obsah sběratelské edice pro Xbox 360.
Mějte na paměti, že v první části této mise vás nesmí nikdo spatřit nebo vyvolá poplach a tím pro vás mise skončí. Z bedny v autě si vezměte potřebnou výtahu, dejte si pozor na kamery a podél levé strany parkoviště se vydejte dál. Otvorem nalevo vlezte do větrací šachty, po trubce slezte dolů a v přikrčení se protáhněte na druhou stranu. Po potrubí napravo vylezte nahoru, proskočte okýnkem na druhou stranu, a když se nebude nikdo dívat, tak seskočte dolů do stínu. Jděte podél zdi doleva, sestřelte světlo na zdi a zůstaňte schovaní ve stínu, dokud se neobjeví jeden strážný, procházející touto částí. Potichu se ho zbavte, opodál zničte další světlo na zdi a povšimněte si vchodu do ventilační šachty na zdi před vámi. Vyskočte na rohový sloup napravo, vytáhněte se o úroveň výš a přeručkujte doleva do šachty. Tou se protáhněte do malé místnosti, připevněte C4 na bezpečnostní panel a aktivuje se checkpoint. U dveří se podívejte pomocí zrcátka pod nimi, pokud nebude nikdo poblíž tak vyjděte ven a po rampě nalevo seběhněte dolů. Kolem zdi uvidíte chodit hlídkujícího vojáka. Opatrně se mu tedy připližte za záda, zabijte ho a kolem stěny pokračujte ke dveřím v zadní části místnosti. Hned jak jim projdete, tak seběhněte po schodech dolů a na panel připevněte druhou nálož C4. Vlezte do větrací šachty napravo od panelu, protáhněte se jím a počkejte na hlídkujícího vojáka. Až půjde okolo, tak se ho zbavte, pomocí MaE sejměte dalšího naproti přes parkoviště a pokračujte doprava až k výtahu. Jakmile vyjedete nahoru, tak utíkejte k recepci před vámi a promluvte si s recepční. Po odpálení bomby přeskočte pult, vstupte do chodby před vámi a rychle se prostřílejte na konec, kde se za vámi zavřou vrata. Utíkejte dál, seběhněte po schodech dolů a přikrčte se u rohu napravo. Jakmile se přiblíží stráž, tak ho ručně sundejte a opodál zlikvidujte dvojici strážných pomocí Mark and Execute. Prostřílejte se kancelářemi, dojděte k dalšímu checkpointu a vystřílejte další skupinku vojáků Third Echelonu. Na konci zahněte za roh doprava, utíkejte kupředu a ručně zlikvidujte procházejícího vojáka. Následně se přikrčte za nějakou skříňku, označte si dva strážné, kteří si povídají a zastřelte je. Utíkejte k jejich mrtvolám, zničte kameru a pokračujte do serverovny, kde vám Fryman předá sonarové brýle. Počkejte, až se objeví trojice strážných, postupně je sundejte a prostřílejte se skrz kanceláře ke schodišti. Vyběhněte po něm nahoru a vstupte napravo do Executive Office. Aktivujte si sonarové brýle a uvidíte soustavu paprsků, přes které se musíte dostat dál. Prolezte tedy pod tím nalevo, přeskočte přes skříňku u zdi a podlezte pod laserem před vámi. Napravo si všimněte dvojice laserů, které dělí skříňka, přeskočte přes ni a prolezte pod vertikálně jezdícími paprsky. Pak projděte přes trojici postupně mizejících paprsků a zastavte se u zábrany. Otočte se doprava, přikrčte se a projděte pod dvojicí paprsků. Následně už jen prolezte skrz poslední parsky, přelezte přes stěnu na druhou stranu a doběhněte do Reedovi kanceláře. Vyběhněte tedy nahoru po schodech a vyslechněte Kobina. Pak vyběhněte z místnosti ven, zbavte se nově příchozích vojáků a po rozmluvě s Annou se vám otevře nová cesta. Nejprve se vypořádejte se čtyřmi vojáky, poté vstupte do chodby a aktivujte si sonarové brýle. Vstupte do kanceláře nalevo, přeskákejte přes jednotlivé sedačky tak, aby vás nezaznamenaly lasery a přelezte přes stěnu před vámi (ve dveřích jsou další lasery). Počkejte, až pojede laser dozadu, přelezte přes první stůl a vyčkejte. Jakmile nad vámi projede nazpět, tak přelezte i přes ten druhý a dveřmi napravo vyběhněte na chodbu. Dejte se doleva, proběhněte kolem amerických vlajek a dostaňte se do konferenční místnosti s několika obrovskými televizemi. Doběhněte dozadu ke schodišti, vyběhněte po něm nahoru do patra a prostřílejte se až do kanceláře Anny Grimsdottir. Tam zvedněte telefon a vyslechněte si Lambertovo vysvětlení ohledně okolních událostí. Až budete moci Sama ovládat, tak díky zjištěným informací bude naštvaný a vy tak můžete automaticky používat Mark and Execute na všechny vojáky, které potkáte. Prostřílejte se tedy kancelářemi nazpět až k recepci a skočte do výtahu, kde pro vás mise končí.
  
2.9) Michigan Ave Reservoir [s0209]
Když vás nepřátele nevidí, tak si můžete dělat, co chcete…
Vezměte si z kufru potřebnou výbavu, vydejte se kolem plotu kupředu a jakmile narazíte na díru, tak jí prolezte na malé nádvoří plné nepřátel. Nejprve si označte všechny tři vojáky napravo, pak rychle ručně sejměte osamoceného vojáky a ty tři popravte pomocí schopnosti MaE. Následně se prostřílejte k důstojníkovi Black Arrow vzadu u auta a vyzpovídejte ho. Zleva oběhněte skladiště před vámi, po potrubí na stěně vylezte do okna a vlezte dovnitř. Označte si nejbližší trojici vojáků, popravte je a rychle se schovejte do stínu. Vystřílejte spodní část, utíkejte do malé místnosti vzadu a vytáhněte se na trubku. Slezte po ní dolů, přikrčení se protáhněte kanály dál až k trojici vojáků a zůstaňte ve stínu. Hoďte mezi ně na dálku granát a až vybouchne, tak na stejné místo hoďte sticky kameru. Vyvolejte hluk, přilákejte další útočníky a odpalte je. Následně se přibližte k místu vašeho úkolu na přibližně 20 metrů, vylezte po schodech nahoru a postřílejte zbylé vojáky. Až bude okolí čisté, tak seskočte dolů a vyslechněte krátký rozhovor s profesorkou. Tunelem se vydejte dál, vyběhněte po schodech nahoru a na konci se vytáhněte po žebříku. Po zhlédnutí animace vylezte na po stěně před vámi, stáhněte vojáka přes zábradlí a z dveří si označte a zabijte trojici vojáku. Pak vyskočte na potrubí nad dveřmi, zlikvidujte z něj další vojáky, kteří prohlížejí okolí a utíkejte k tunelu v zadní části, kde zastřelte muže ovládající rotační kulomet. Vstupte do tunelu, přeskočte přes pytle s pískem a nalevo seskočte o patro níž. Proběhněte na druhou stranu, vytáhněte se ven a počkejte na příchod vojáka, kterého můžete shodit přes zábradlí. Následně vylezte ven, postřílejte postupně jednotlivé hlídky a utíkejte k věži, kde označte první generátor. Hned na to se vydejte dál a po vstupu do uličky se schovejte za vozík nalevo. Pomocí granátů likvidujte příchozí stráže a těch zbylých se zbavte kulkou do hlavy. Vběhněte do tunelu napravo, protáhněte se dveřmi na konci a úzkou chodbičkou dojděte k prvnímu průchodu. Zabijte dvojici hovořících vojáků, pak vstupte dovnitř a zastřelte vše, co se pohne. Dostaňte se tedy na druhou stranu podzemní části, vyběhněte ven a na scéně se objeví vrtulník. Oběhněte sutiny, kolem věže utíkejte doprava a rychle udělejte skluz, během kterého oslepíte několik blízkých vojáků. V získaném čase vběhněte do domu před vámi, počkejte, až ho helikoptéra zničí a vyskočte levou stranou ven. Kousek opodál už jen označte druhý generátor, počkejte, až se objeví Vic a misi ukončí.
2.10) Downtown District [s0210]
Výslechy se stanou vaší oblíbenou částí ve hře
Vyběhněte nahoru po schodech, přikrčte se u průchodu nalevo a granáty vyčistěte místnost od několika vojáků. Následně si to namiřte k východu, zbavte se zbylého odporu a dostanete se na ulici. Utíkejte mezi auty až na křižovatku, odbočte doleva a proběhněte kolem sanitky. Na konci vstupte do uličky napravo, za rohem zastřelte hlídkujícího vojáka a dostaňte se na další ulici, kde postupně postřílejte jednotlivé nepřátele. Pokračujte dál, proběhněte mezi kamiony a z bedny nalevo si vyberte potřebný arzenál. Dostaňte se ke skupině lidí, postřílejte okolní vojáky a až se rozprchnou, tak doběhněte na konec ulice, kde se spustí krátká animace. Běžte dál, rozstřelte červenou cisternu před bránou a vyčistěte celou oblast. Až budou všichni mrtví, tak projděte dvojicí bran na cestu, která vede k Bílému Domu. Doběhněte k Hummeru, přikrčte se za některou z překážek a zabijte první várku útočníků. Následně si nasaďte sonarové brýle, postupujte kupředu a jakmile se přiblížíte na takových 60 metrů, tak vás napadne další skupinka. Omračte je pomocí přenosného EMP, kulkou do hlavy je pošlete k zemi a doběhněte před Bílý Dům. Od něj se dejte doprava, schovejte se za živý plot a vzadu u domu uvidíte probíhající vojáky. Zbavte se jich pomocí granátů, případně je zasáhněte rovnou do hlavy, utíkejte k místu, odkud vyběhli (na zemi hoří červená světlice) a doběhněte po dlážděném chodníku na konec, kde mise končí.
2.11) The White House [s0211]
Po skončení animace utíkejte na konec chodby, vstupte do místnosti a před sebou uvidíte dvojic strážných. Přibližte se k nim, toho vzdálenějšího zasáhněte kulkou do hlavy a toho druhého pak sundejte rukama. Zadními dveřmi zamiřte dál, z bedny si vezměte vybavení a po schodech vyběhněte nahoru. Vstupte do místnosti přímo naproti, postřílejte nepřátele a neustále se snažte pohybovat, aby vás neodhalili. Pomocí sonarových brýlí se ujistěte, že jsou všichni mrtví a utíkejte do zadního sálu, kde se nachází viceprezident. Zbavte se nejprve stráží, pak doběhněte k viceprezidentovi a stisknutím tlačítka B začněte s výslechem. Po jeho skončení se schovejte za jeden ze stolů a zaměřte se na dveře naproti pódiu. Počkejte, až je vojáci odpálí, pak se jich pomocí granátů zbavte a vstupte do chodby, kde postřílejte další. Nakonec doběhněte do označené chodby, shlédněte krátkou sekvenci a vyčkejte, až budete moci Sama opět ovládat. Doběhněte k výtahové šachtě, seskočte jí dolů a vezměte si vojáka před vámi jako lidský štít. Aktivujte si sonarové brýle, označte si útočníky a pomocí Mark and Execute je popravte. Následně zlikvidujte i zbylý odpor a skrz kuchyni proběhněte do chodby, kde najdete bednu se zbraněmi. Následně vstupte do vedlejšího koridoru, schovejte se za bedny a dejte si pozor na kulomet v zadní části. Protáhněte se tedy až k mříži, otevřených průchodem nalevo se vydejte dál a pomocí sonarových brýlí zjistěte pozici blízkých útočníků. Jednoho po druhém se zbavte, vyběhněte na chodbu a zabijte obsluhu kulometu. Projděte dveřmi za kulometem, nechte aktivovat checkpoint a se zapnutými sonarovými brýlemi se vydejte kupředu. Prvního osamoceného vojáka si vezměte jako lidský štít, běžte dál a rychle si označte nepřátelé, kteří na vás začnou útočit. Pak je popravte stisknutím Y, doběhněte do úzké chodby s kancelářemi po stranách a vzadu uvidíte přebíhající nepřátele. Utíkejte tedy za nimi, na konci chodby zahněte doleva a doběhněte do místnosti, kde bude probíhat přestřelka. Odstraňte tedy všechny nepřátele, doběhněte do kanceláře Anny a shlédněte krátkou sekvenci. Anna vás odvede do oválné pracovny za prezidentkou a Reedem a vás bude čekat velké finále. Počkejte, až budete moci Sama ovládat, označte si všech 5 nepřátel v zadní části a až na vás Reed namíří zbraň, tak mu ji seberte a spolu s Annou automaticky postřílíte vojáky vzadu. Následně už jen vyslechněte Reeda, rozhodněte se, jestli ho zabijete nebo ho necháte a vychutnejte si závěr celé hry. Nakonec ještě přežijte závěrečné titulky a zhlédněte bonusovou konverzaci mezi Samem a Vicem.
3) P.E.C. Challenges [s03]
Ve hře naleznete několik speciálních výzev, za jejichž splnění dostanete body, které slouží k vylepšování zbraní, uniforem a strojků. Všechny challenge jsou pak rozděleny do třech kategorií, z nich každá obsahuje několik zkoušek.
3.1) Prepare And Execute Challenges [s0301]
Název: Death From Above
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 30
Popis: Vylezte na nějakou trubku nebo římsu, počkejte, až pod vámi bude procházet voják a ve vhodnou chvíli zmáčkněte tlačítko LT, čímž ho zabijete.
Název: Grab From Ledge
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 30
Popis: Když se držíte za nějakou římsu nebo parapet okna, tak počkejte, až k vám přijde nějaký voják a pomocí B ho stáhněte dolů.
Název: 5x Predator
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 15
Popis: Musíte neutralizovat 5 nepřátel v řadě, aniž byste byli detekováni. To můžete splnit poměrně snadno, protože se můžete neustále ukrývat ve stínech a likvidovat tak nepřátele jednoho po druhém.
Název: Stealth Headshot
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 50
Popis: Musíte zastřelit nepřítele zásahem do hlavy a nevzbudit přitom poplach. Postavte se tedy do stínu a z něj zlikvidujte nepřítele kulkou do hlavy. Udělejte to celkem 50krát a máte splněno.
Název: Mark Proficiency
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 100
Popis: Neutralizujte alespoň 2 nepřítele pomocí jedné Mark And Execute. Nejprve tedy ručně zabijte nějakého nepřítele, pak si označte pomocí RB dva nepřátelské vojáky a až budete mít šipku v červené barvě (znamená, že na vojáky vidíte a jsou na dostřel), tak zmáčkněte Y, čímž je v rychlosti oba popravíte.
Název: 3x Frag Grenade
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 50
Popis: Musíte zneškodnit alespoň tři nepřátele pomocí jediného granátu. Osobně se mi osvědčila mise v laboratořích, kde můžete vylézt po  trubce nahoru na přístřešek. Pak se jen podíváte směrem dolů a hodíte do prostoru granát, který zabije všechny tři vojáky uvnitř.  Pak jen stačí načíst hru z posledního checkpointu a postup opakovat.
Název: Remote Explosion
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 50
Popis: Musíte neutralizovat tři nepřátele pomocí výbušniny odpálené na dálku. Ve finále je tento úkol snadnější než u granátů, protože nepřátele výbušniny nespatří, dokud ji neodpálíte.
Název: Stunned
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 50
Popis: Musíte zabít nepřítele, který je omráčen flashbangem nebo EMP zařízením. Najděte si tedy jednoho až dva osamocené vojáky, oslepte je pomocí granátu či EMP a následně je zabijte buď ručně nebo ranou do hlavy.
Název: Behind Closed Doors
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 50
Popis: Podívejte se pod dveřmi pomocí zrcátka, označte si pomocí RB nepřátelé (musíte mít nabitou schopnost Mark and Execute) a vykopněte dveře. Pak jen zmáčkněte Y a postřílejte označené nepřátele.
Název: Sonar Mark
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 100
Popis: Po zisku sonarových brýlí si je zapněte a označte pomocí RB nepřátele. Pak už je jen zastřelte a máte hotovo.
Název: Shadow Takedown
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 100
Popis: Musíte zabít 100 nepřátel, přičemž zaútočíte ze stínu a nevyvoláte poplach.
Název: Sticky Camera Whistle
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 15
Popis: Jakmile získáte Sticky kameru, tak ji hoďte mezi nepřátele a přepněte se na kameru. Následně vyvolejte hluk a až se přiblíží nepřátelé, tak ji odpalte.
3.2) Vanish Challenges [s0302]
Název: Vanish Silently
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 15
Popis: Až vás nepřátelé uvidí, tak je nezabíjejte a místo toho se utíkejte schovat někde blízko do stínu. Následně vaše silueta zmizí a vy tak úspěšně splníte tuto výzvu.
Název: Cat And Mouse
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 15
Popis: Ukažte se před nepřítelem, rychle se utíkejte schovat a  počkejte, až půjde prozkoumat vaši poslední známou pozici. V tu chvíli ho zabijte pomocí útoku na blízku a máte splněno.
Název: Last Known Position
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 50
Popis: Velmi nepříjemná výzva, ve které musíte zneškodnit nepřítele a stát alespoň 10 metrů od poslední známé pozice, která je vyobrazena vaší siluetou. V takovém případě je nejlepší dát bombu na podlahu, rychle utéct pryč a až se nepřítel přiblíží, tak ji na dálku odpálit.
Název: EMP Escape
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 50
Popis: Pomocí přenosného EMP omračte alespoň tři nepřátele a  zmizte do bezpečí. Velmi snadno to můžete splnit na začátku Michigan Ave Reservoir, kde najdete hromadu nepřátel.
Název: Flashbang Escape
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 15
Popis: Stejně jako u výzvy Portable EMP Escape, jen s tím rozdílem, že musíte omráčit jediného vojáka a následně utéct do bezpečí.
Název: EMP Grenade Stun
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 50
Popis: Stejné jako u výzvy 3x Frag Grenade, tentokrát musíte 3 nepřátele omráčit. Můžete na to použít stejná místa jako u zmíněné výzvy nebo na začátku mise Michigan Ave Reservoir.
Název: Choke Hold Freedom
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 15
Popis: Během co-op hry nebo multiplayeru se vám může stát, že vás nebo vašeho společníka chytne nepřítel pod krkem, což se stane v případě, že jste se ho snažili zasáhnout útokem na blízku. Pokud tedy chytne společníka, tak ho osvoboďte a máte splněno.
Název: Reviving Team-mates
Počet levelů: 3
Odměny: 400/450/550 bodů
Počet: 15
Popis: Během multiplayeru může být váš partner zastřelen a  zůstane ležet na zemi. V tu chvíli máte možnost ho oživit tím, že půjdete k  němu a zmáčknete tlačítko A. Velmi snadno můžete splnit, pokud máte doma dva ovladače.
3.3) Splinter Cell Challenges [s0303]
Název: Mark Mastery
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: Označte a zlikvidujte 4 nepřátelé během jediné Mark and Execute sekvence, což lze splnit pouze s vylepšenou verzí pistole Five-Seven.
Název: Advanced Stealth
Počet levelů: 1
Odměny: 750 bodů
Počet: 1
Popis: Dokončete level bez spatření a znovunačtení checkpointu. Dobře se dá splnit v části Washington Monument. Bez problémů se dostaňte až k Vicovi a po skončení rozhovoru vás čeká cesta nazpět. Stačí se pořád držet ve stínu, prolézt pod atrakcemi a bez sebevětších problémů se dostanete až na začátek mise.
Název: Advanced Close Combat
Počet levelů: 1
Odměny: 750 bodů
Počet: 1
Popis: Použijte stejnou taktiku jako v případě výzvy Advanced Stealth a projděte celou částí, aniž byste vystřelili ze zbraně.
Název: 10x Predator
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: Stejně jako u výzvy 5x Predator, ale s tím rozdílem, že musíte bez prozrazení zabít 10 nepřátel. Nejjednodušší je pro vás zvolit nějaký level v Hunter módu nebo Last Stand Man a postupně zabít 10 nepřátel.
Název: Assault Rifle Marksman
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: Zabijte 15 nepřátel pomocí jednoho zásobníku. Nejlépe si zvolte M468 s hledím a pomalu likvidujte jednoho vojáka za druhým pomocí headshotů.
Název: Pistol Marksman
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: Zabijte 10 nepřátel pistolí a s použitím jediného zásobníku. Obdoba výzvy Assault Rifle Marksman, tentokrát doporučuji použít pistoli Five-Seven, která má větší kapacitu než ostatní.
Název: Collateral Damage
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: Jakmile najdete nějakého nepřítele, tak se k němu připližte zezadu a zmáčkněte a podržte B, čímž si ho vezmete jako lidský štít. Následně dojděte k nějakým dřevěným dveřím a opětovným stisknutím B ho jimi prohoďte.
Název: Human Collision
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: Vezměte si nepřítele jako lidský štít, stejně jako u  challenge Collateral Damage, odtáhněte ho k dalšímu nepříteli a hoďte ho proti němu.
Název: Deadly Fall
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: V tomto případě musíte shodit nepřítele přes zábradlí z  výšky 10 metrů a víc. Skvělou příležitostí vám nabízí level White Box Labs, kde se pohybujete neustále po římsách a máte tak možnost shodit nepřítele dolů.
Název: Enviromental Hazard
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: Zlikvidujte 3 nepřátelé pomocí jediné pasti nebo výbušniny. Nejjednodušší je sestřelit lustr v hlavní chodbě v Kobin´s Mansion.
Název: Security Device Diversion
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: V druhé polovině mise Third Echelon HQ se budete probíjet dál a dostanete se do kanceláří. Vyhlídněte si nějakou kameru, počkejte, až se přiblíží voják a kameru rozstřelte. Až k ní dojde a bude ji kontrolovat, tak ho zastřelte.
Název: Car Alarm Diversion
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: Na začátku mise Kobin´s Mansion vyběhněte na ulici a dejte se po ní doprava. Po levé straně spusťte alarm na posledním autě, rychle utíkejte dozadu ke dveřím a schovejte se u zdi. Až se objeví stráž, tak ho zabijte a máte splněno.
Název: Human Kevlar
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: Vezměte si nepřítele jako lidský štít (musíte mít možnost použít Mark and Execute), označte pomocí RB tři nepřátelské vojáky a  zmáčknutím Y je popravte.
Název: Group Neutralization
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: Najděte místnost s 3 vojáky, kde se můžete podívat pod dveřmi a všechny je označte. (výborná volba je poslední místnost v misi Kobin´s Mansion). Pak vykopněte dveře, pomocí portable EMP je oslepte a  rychlým stiskem Y popravte.
Název: Alternate Door Entry
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: Stačí najít dveře, před kterými je voják a vykopnout je. To můžete udělat ve třetí misi na letišti. Po zisku C4 vyběhněte nahoru po  schodech, podívejte se pod dveřmi a vyčkejte na příchod vojáka.
Název: Breaking Glass
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: Vezměte si nepřítele jako lidský štít a prohoďte ho nějakým malým oknem.
Název: Effective Interogation
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: Použijte tři speciální pohyby během jediného výslechu. Nejjednodušší volbou je konec první mise. Na záchodech postupně proveďte výslech u pisoáru, zrcadla a zadních dveří záchodku, čímž splníte zadání.
Název: Full Recovery
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: V coop hře se nechte obklopit vojáky a jakmile vás zastřelí, tak se pomocí A posaďte. Pak rychle zastřelte pětici vojáků a máte hotovo (váš spoluhráč vás ani nemusí oživit).
Název: Remain Undetected
Počet levelů: 1
Odměny: 500 bodů
Počet: 1
Popis: Ve White Box Laboratories seběhněte po schodech k malé místnosti, vstupte dovnitř a rychle oslepte nepřátele pomocí EMP. Dva z nich zabijte a ujistěte se, že vás ten poslední spatří (zůstane po vás bílá silueta). Potom už jen vyběhněte dveřmi zpět, po trubce vylezte nahoru nad místnost a zůstaňte nespatřeni po dobu 10 minut.
4) Zbraně [s04]
Seznam všech zbraní ve hře, který je rozdělený do jednotlivých skupin.
4.1) Pistole [s0401]
Mk.23
Zisk: Máte ji od samotného začátku.
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
Extended Mag
300
Zvětší kapacitu zásobníku z 12 na 18 nábojů.
Laser Sight
250
Zvýší přesnost zbraně.
Hollow Point Ammo
250
Silnější náboje.
MP-446
Zisk: Máte ji od samotného začátku.
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
Reflex Sight
400
Můžete označit 1 cíl navíc během Mark and Execute.
Laser Sight
250
Zvýší přesnost zbraně.
Match Grade Ammo
250
Náboje s větším dostřelem.
Desert Eagle
Zisk: Dokončete level Merchant´s Street Market ve hře pro jednoho hráče.
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
Laser Sight
250
Zvýší přesnost zbraně.
Reflex Sight
400
Můžete označit 1 cíl navíc během Mark and Execute. 
Match Grade Ammo
250
Náboje s větším dostřelem.
P228
Zisk: Dokončete level Price Airfield ve hře pro jednoho hráče.
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
Laser Sight
250
Zvýší přesnost zbraně.
Extended Mag
300
Zvětší kapacitu zásobníku z 13 na 20 nábojů. 
Match Grade Ammo
250
Náboje s větším dostřelem.
Five-Seven
Zisk: Dokončete level Washington Monument ve hře pro jednoho hráče.
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
Laser Sight
250
Zvýší přesnost zbraně.
Reflex Sight
400
Můžete označit 1 cíl navíc během Mark and Execute. 
Match Grade Ammo
250
Náboje s větším dostřelem.
USP.45
Zisk: Dokončete level Lincoln Memorial ve hře pro jednoho hráče.
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
Laser Sight
250
Zvýší přesnost zbraně.
Reflex Sight
400
Můžete označit 1 cíl navíc během Mark and Execute. 
Hollow Point Ammo
250
Silnější náboje.
4.2) Automatické pistole [s0402]
Skorpion
Zisk: V průběhu levelu Kobin´s Mansion.
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
Gun Stock
500
Zvýší přesnost zbraně.
Reflex Sight
400
Můžete označit 1 cíl navíc během Mark and Execute. 
Hollow Point Ammo
250
Silnější náboje.
SR-2M
Zisk: Dokončete level St. Petersburg Banya v co-op hře.
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
Gun Stock
500
Zvýší přesnost zbraně.
Reflex Sight
400
Můžete označit 1 cíl navíc během Mark and Execute. 
Laser Sight
250
Zvyšuje přesnost zbraně.
4.3) Samopaly [s0403]
MP5-N
Zisk: V průběhu levelu Price Airfield ve hře pro jednoho hráče.
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
Laser Sight
250
Zvyšuje přesnost zbraně.
Reflex Sight
400
Můžete označit 1 cíl navíc během Mark and Execute. 
Hollow Point Ammo
250
Silnější náboje.
MP5-SD3
Zisk: Dokončete level Diwaniya, Iraq ve hře pro jednoho hráče.
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
Gun Stock
500
Zvýší přesnost zbraně.
2x Scope
300
Větší přiblížení zbraně.
Hollow Point Ammo
250
Silnější náboje.
AKS-74U
Zisk: Dokončete level St. Petersburg Banya v co-op hře.
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
Reflex Sight
400
Můžete označit 1 cíl navíc během Mark and Execute. 
Laser Sight
250
Zvyšuje přesnost zbraně.
Hollow Point Ammo
250
Silnější náboje.
UMP-45
Zisk: Dokončete level Lincoln Memorial ve hře pro jednoho hráče. 
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
Laser Sight
250
Zvyšuje přesnost zbraně.
Suppressor
650
Tlumič na zbraň.
Hollow Point Ammo
250
Silnější náboje.
4.4) Útočné pušky [s0404]
AK-47
Zisk: Dokončete level Russian Embassy v co-op kampani. 
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
4x Scope
300
Větší přiblížení zbraně
Extended Mag
300
Zvětší kapacitu zásobníku z 30 na 55 nábojů.
Match Grade Ammo
250
Náboje s větším dostřelem.
M468
Zisk: Dokončete level White Box Laboratories ve hře pro jednoho hráče. 
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
Reflex Sight
400
Můžete označit 1 cíl navíc během Mark and Execute. 
Suppressor
650
Tlumič na zbraň.
Hollow Point Ammo
250
Silnější náboje.
G36C
Zisk: Dokončete level Michigan Ave. Reservoir ve hře pro jednoho hráče. 
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
2x Scope
300
Větší přiblížení zbraně.
Laser Sight
250
Zvyšuje přesnost zbraně.
Match Grade Ammo
250
Náboje s větším dostřelem.
SC3000
Zisk: V průběhu levelu Third Echelon HQ. 
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
Gun Stock
500
Zvyšuje přesnost zbraně
Suppressor
650
Tlumič na zbraň.
Hollow Point Ammo
250
Silnější náboje
4.5) Brokovnice [s0405]
M-500
Zisk: V průběhu levelu Kobin´s Mansion. 
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
Reflex Sight
400
Můžete označit 1 cíl navíc během Mark and Execute.
Match Grade Ammo
250
Náboje s větším dostřelem.
Laser Sight
250
Zvyšuje přesnost zbraně.
SPAS-12
Zisk: Při  předobjednávce byl v balení kód pro stažení z xlive.
Vylepšení
Cena
Popis vylepšení
Gun Stock
500
Zvyšuje přesnost zbraně.
Match Grade Ammo
250
Náboje s větším dostřelem.
2x Scope
300
Větší přiblížení zbraně.

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..