4

Návod The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

Sekce
1)      Ovládání [s01]
2)      Návod [s02]
2.1) Eastern Palace [s0201]
2.2) Tower Of Hera [s0202]
2.3) House of Gales [s0203]
2.4) Hyrule Castle [s0204]
2.5) Skull Woods [s0205]
2.6) Turtle Rock [s0206]
2.7) Thieves´ Hideout [s0207]
2.8) Sand Palace [s0208]
2.9) Dark Palace [s0209]
            2.10) Swamp Palace [s0210]
2.11) Ice Ruins [s0211]
            2.12) Lorule Castle [s0212]
3)      Čtvrtky srdcí (Heart Pieces) [s03]
4)      Potomci Maiamai [s04]
4.1) Hyrule [s0401]
4.2) Lorule [s0402]
5)      Master Ore [s05]
1) Ovládání [s01]
Analog
pohyb postavy
D-Pad
posuv kamery
A
akční tlačítko (povídání, splynutí se zdí, potápění atd.)
B
útok s mečem (v menu funguje jako tlačítko zrušení)
X
použije nastavený předmět
Y
použije nastavený předmět
L
sprint (vyžaduje Pegasus Boots)
R
krytí štítem
Start
menu
2) Návod [s02]
2.1) Eastern Palace [s0201]
Probuzení
Ihned po vašem probuzení opusťte dům, nechte si vysvětlit funkci korouhvičky a uložte si hru. Poté se vydejte směrem na západ za Gulleym, sledujte ho na severozápad a dostanete se až ke kovárně, do níž bez rozmýšlení vstupte. Uvnitř shlédněte rozhovor mezi kovářem a kapitánem a jakmile skončí, tak budete požádání, abyste zapomenutý meč zanesli kapitánovi do hradu. Seberte ho tedy ze stolu, opusťte kovárnu a vydejte se na východ do hradu, jehož lokaci vám kovář zakreslil do mapy. Jakmile tam dorazíte, tak si promluvte s hlídkujícím strážným a zjistíte, že se kapitán ještě nevrátil a pravděpodobně si to namířil do svatyně. Jděte tedy směrem nalevo, vezměte to zkratkou a pokračujte na sever k vyznačenému místu na mapě, kde si promluvte s Ceres. Ta vám odpoví, že jste na správném místě, protože kapitán přišel navštívit jejího otce. Shlédněte krátkou scénku, prohoďte několik slov Dampém a najednou uslyšíte ránu a dveře se zavřou. Odkývejte použití meče a podle Dampého rad se vydejte na východ na hřbitov. Tam si prosekejte cestu k náhrobku, který je obestavěn kameny, a odsuňte ho. Najdete tajné schodiště vedoucí dolů do podzemí. Dole nejprve zničte několik nádob, následně si z truhly nahoře vezměte lampu a použijte ji do volného slotu na tlačítko Y. Lampa slouží nejen pro osvětlení temných lokací, ale také s ní můžete zapálit místa k tomu určená. Použijte ji tedy na dvojici pochodní v horní části a dveřmi si to namiřte dál. Rovnou se dejte doleva, vyběhněte po schodech a zapalte pochodně. Poté od nich pokračujte doprava, otevřete bednu a získáte klíč, s nímž můžete odemknout dveře, kolem nichž jste procházeli. V další části zapalte další dvě pochodně po stranách a zbavte se nepřátel, což bude mít za následek otevření průchodu dál. V poslední části povytáhněte tahadlo ze zdi nalevo od schodiště a uvolněnou cestou zamiřte po schodech nahoru do vnitřní části svatyně, kde se odehraje důležitá příběhová sekvence.
Kakariko Village
Po probuzení si promluvte s obchodníkem jménem Ravio, přislibte mu, že u vás doma může přespat a na oplátku od něj získáte předmět Ravio´s Bracelet. Vydejte se do hradu Hyryle, promluvte si s vojákem u vstupu a objeví se Impa, která vás předvede před Zeldu. Hned po vstupu si nejprve prohlédněte obrazy na stěně a jakmile se Impa znovu objeví, tak ji následujte do hlavního sálu, kde se setkáte s princeznou Zeldou. Informujte ji o tom, co se stalo a získáte speciální talisman přímo od Zeldy. Poté už jen opusťte hrad a pokračujte západ do vesnice Kakariko, kde se nachází stařešina Sahasrahla. Uvnitř označeného domu si promluvte se stařešinou a on vám řekne, že jako další musíte navštívit Eastern Palace. Než se tam vydáte, doporučuji projít si vesnici a jižně od ní navštívit Cucco ranč. Zde si můžete zahrát minihru, v níž se musíte vyhýbat slepicím po dobu 30 sekund, za to pak dostanete odměnu v podobě rupií. Pokud navíc odehrajete i třetí (nejtěžší) úroveň, tak získáte svůj vůbec první Heart Container. Pokud je nasbíráte 4, tak se vám zvýší vaše zdraví o 1 srdce. Poté se vraťte do vesnice a namiřte si to i s rupiemi do severozápadního rohu. Tam se nachází obchod, ve kterém si můžete koupit štít, bomby a ovoce. Kupte si za 50 rupií alespoň štít, opusťte obchod a hned vedle něj se nachází další obchodník, od něhož si kupte za 100 rupií láhev. Jako další prozkoumejte dům uprostřed vesnice, který má na střeše znak včely. Uvnitř si promluvte s postavou Bee Guy, získejte od něj síťku na chytání hmyzu (Net) a zamiřte do severovýchodního rohu vesnice. Odtud pokračujte na sever, do stanu Fortune Tellera a získáte speciální sklenice (Hint Glasses), do kterých si v nedaleké jeskyni můžete nachytat monstra Hint Ghost, které vám pomohou, když nebudete vědět kudy kam. Vchod do jeskyně je momentálně zavalen velkým balvanem, takže neváhejte a konečně se vydejte na východ vstříc lokaci Eastern Palace.
Cesta do Eastern Palace
Vchod do lokace kolem Eastern Palace se nachází jihozápadně od červeného křížku na mapě. Hned jak se tam dostanete, tak pokračujte nahoru a dostanete se do části, kde najdete dva pilíře se symbolem luku a také cedule s informacemi od Ravia. Opusťte tedy lokaci, vraťte se zpět do svého domu, jenž se nachází jižně od hradu a promluvte si s Raviem. Sdělte mu, že jste narazili na jeho cedule a odpovězte, že symbol, který jste viděli, byl luk (třetí možnost). Za odměnu dostanete zdarma luk a jakmile opustíte dům, bude vám vysvětlen ukazatel energie v levém spodním rohu. Vraťte se zpět k Eastern Palace a v místech, kde jste viděli symboly, tak vyběhněte nahoru po schodech a zasáhněte orb nalevo a napravo. Tím si zpřístupníte dveře nahoře a budete se moci vydat na východ ke vstupu do paláce. Tam se setkáte s Osfalou, s nímž si promluvíte a ihned poté můžete aktivovat korouhvičku napravo. Jakmile to uděláte, tak vstupte do paláce.
Dungeon: Eastern Palace
Hned po vstupu zamiřte doprava, sešlápněte jinak zabarvenou dlaždici v rohu a nahoře se vám otevřou dveře, kterými se vydejte pro 4 zelené rupie. Vraťte se na začátek a před sebou uvidíte propast a zábradlí. Když se podíváte napravo přes propast, tak uvidíte orb, který můžete zasáhnout pomocí luku a aktivovat tak most, přes nějž můžete jít nahoru na sever. Hned jak projdete dveřmi, tak se otočte doleva a zasáhněte další orb, čímž získáte přístup k truhle. Utíkejte tedy nazpět, běžte doleva a otevřete truhlu, v níž se skrývá červená rupie. Nyní si to namiřte vzhůru a dostaňte se k místu, kde uvidíte valící se koule. Po bližším prozkoumání zjistíte, že nejprve se valí velká a následně malá vpravo, malá vlevo, malá vpravo a zase malá vlevo. Tento koloběh se neustále opakuje, takže si vyčíhněte, jak projede velká koule a proběhněte na sever, odkud si to namiřte do místnosti nalevo. Zde zlikvidujte nepřátele Popo (celkem jich bude 7) a uvidíte, jak se na horní platformě objeví truhla. Nejprve si to namiřte pod truhlou směrem na jih a dostanete se do čtvercové místnoti, kde sešlápněte dlaždici v pravém spodním rohu. Objeví se truhla a v ní najdete další červenou rupii. Jděte zpět do předchozí místnosti, projděte dveřmi vlevo dole a po schodech vyběhněte nahoru. Pokračujte na sever k truhle, která se vám zjevila po zabití nepřátel a z ní získáte kompas, který vám ukáže na mapě všechny truhly. Jděte nazpět, sešlápněte spínač a otevřenými dveřmi jděte dál. Dejte se na východ, přejděte přes železný můstek a mezi sochami se vydejte nahoru. Jakmile sešlápnete dlaždici, socha napravo se probere k životu a vy se jí budete muset zbavit. Poté se konečně vydejte do nejvýchodnější místnosti, zabijte nepřítele Popo a postavte se na plošinu, která jezdí nahoru a dolů. Vyjeďte s ní nahoru, zasáhněte orb napravo a jakmile sjede plošina o jednu úroveň níže, tak rychle zasáhněte i druhý orb nalevo. Tím si na krátkou chvíli zpřístupníte truhlu v pravém horním rohu, ve které se nachází klíč. Jakmile ho získáte, tak se vraťte zpět na plošinu a sjeďte s ní až úplně dolů a v tu chvíli zamiřte do místnosti na jihu, kde se nacházejí 3 víly (ty lze pochytat, pokud máte síťku a láhev) a několik modrých a zelených rupií. Nakonec se vydejte k truhle, z níž jste sebrali klíč, vydejte se dál dveřmi nalevo a odemkněte si červené dveře v severní části. Za nimi se skrývá schodiště, které vás zavede o patro výš.
Sešlápněte tlačítko uprostřed místnosti, zabijte 4 sochy, které na vás zaútočí a v místnosti se objeví teleportační portál, který vás může vzít zpět do prvního patra. Poté projděte dveřmi nalevo, vyhněte se koulím a sešlápněte dlaždici, která vysune schodiště. Rychle po něm vyběhněte nahoru, než zase zajede zpět do stěny, vyhněte se kouli a najděte další dlaždici, na kterou si můžete stoupnout. Jakmile to uděláte, schodiště severně od vás zajede na chvíli do stěny a odkryje třetí dlaždici. Rychle ji sešlápněte a objeví se truhla s vnitřnostmi monster. Poté se vraťte do centrální místnosti s teleportem, vstupte do místnosti napravo a dejte si pozor na pasti umístěné na zdech, které po vás vystřelují šipky. Pozabíjejte všechny 4 Popo nepřátele a na vyvýšené části se objeví truhla, ze které si můžete vzít další vnitřnosti monster. Jakmile to uděláte, tak pokračujte po vyvýšené cestě na jih a sešlápněte dlaždici, čímž otevřete dveře pod vámi. Těmi se vydejte do místnosti na jihu a hned po vstupu se otočte doleva a zasáhněte orb. Následně si stoupněte na plošinu, která jezdí nahoru a dolů a z ní zasáhněte orb severně od vás, čímž zpřístupníte místnost na východě. Tam si stoupněte na jednu z plošin, které krouží kolem místnosti a z ní zasáhněte čtyři orby. Jakmile se vám to podaří, tak se na východě objeví truhla ukrývající klíč. Vydejte se pro něj, vraťte se do předchozí místnosti a zamiřte k velkým dveřím. Nalevo od nich zasáhněte orb a přes nově zpřístupněnou plošinu zamiřte ke dveřím na západě, které si odemkněte klíčem. Pomocí luku zabijte trojici kostlivců (jsou imunní vůči meči), z velké truhly seberte velký klíč a po schodišti v jihozápadním rohu zamiřte ke dveřím, jež vás zavedou k dalšímu orbu. Ten zasáhněte mečem, jděte nazpět a z jezdící plošiny zasáhněte poslední orb na severu. Nyní už jen zamiřte k obřím dveřím, odemkněte je klíčem a vydejte se vzhůru do třetího podlaží.
Hned po vstupu se setkáte s Yugou a Osfalou a po krátké scénce započne první souboj s bossem. Snažte se držet stále naproti Yugovi a střílejte do něj šípy. Snažte se vyhýbat plamenům, které budou šlehat ze zdí a nakonec ho porazíte. Jelikož se jedná o prvního bosse, tak souboj zvládnete bez větších problémů. Poté bude link proměněn v obraz a zůstane na stěně, odkud ho zachrání záhadný náramek, který jste dostali od Ravia. Díky němu se odteď můžete kdykoliv ponořit do zdi a ve 2D režimu se pohybovat po zdech. Pak si vezměte Heart Container, který vám přidá jedno srdce navíc a zastavte se u mezery ve zdi. Zprava do ní vstupte a pokračujte kolem zdi doleva. Na konci opusťte zeď, seskočte o patro níže a opět skrze zeď pokračujte doprava. Pak zeď znovu opusťte, seskočte dolů a ponořte se do zdi, po které tentokrát pokračujte směrem doleva na východ. Na druhé straně otevřete truhlu, která skrývá stříbrnou rupii (hodnota 100 rupií) a vraťte se skrz zeď nazpět. Dejte se doleva, stoupněte se na plošinu a jakmile sjede dolů, tak pokračujte na jih. Jakmile plošina zajíždět do zdi, tak se rychle ponořte do ní a vyhněte se tak pádu dolů. Dál na jihu sjeďte po další plošině a napravo vstupte do zdi, která se pootočí o 90º a vy budete moci přejít na druhou zeď. Ta se vrátí zpět do původní polohy a vy se tak opět dostanete na pevnou zem. Povšimněte si díry ve zdi, ale ještě se jí nevydávejte dál. Místo toho vstupte do zdi nalevo od škvíry a pokračujte podél zdi doleva, dokud se nedostanete k truhle, jež skrývá fialovou rupii (hodnota 50 rupií). Vraťte se nazpět, protáhněte se škvírou ve zdi a zjistíte, že jste se dostali zpět do prvního podlaží ke vstupu do paláce. Než ho opustíte, tak si to ještě namiřte do pravého spodního a protáhněte se škvírou napravo. Tou se dostanete na osamocenou plošinu k truhle, která skrývá poslední truhlu se stříbrnou rupií. Nakonec opusťte palác a setkáte se s Sahasrahlou u Hyrule Castle. Tam se dozvíte, že budete muset získat tři přívěšky (Pendants of Virtue), abyste získali Master Sword. Naštěstí jeden z přívěšků jste již dostali od Zeldy a tak se budete muset vydat za zbylýma dvěma.
Poznámka: Následující 2 části můžete hrát v libovolném pořadí a je jen na vás, do které lokace se vydáte jako první. Já jsem zvolil Tower of Hera v horách na severu. Jihozápadně od hradu se nachází Gulley´s Wood, před kterým se nachází kovářova žena. Tam můžete nalézt na pařezu Gulleyho tašku, díky které si můžete nastavit další předmět na tlačítko X.
2.2) Tower Of Hera [s0202]
Death Mountain
Od hradu si to namiřte nejprve na západ a poté na sever směrem k horám. Během cesty narazíte na čarodějku Irene, která vám po krátké rozmluvě dá zvon (Bell), který slouží k tomu, abyste ji přivolali. Následně si můžete vybrat aktivovanou korouhvičku a Irene vás k ní dopraví, takže teď už víte, proč byla aktivace korouhviček tak důležitá. Nyní si povšimněte na mapě zatravněné plochy, které je na západ od označeného bodu v horách. Zde se nachází dům a v něm muž jménem Rosso, který vám daruje rukavice (Power Glove). S jejich pomocí můžete zvedat balvany a uvolnit si tak cestu. Opusťte tedy dům, vyčistěte ho od kamenů okolo a objeví se Rosso. Následujte ho zpět do domu a za odměnu si z truhly vezměte fialovou rupii. Vyjděte ven před dům, běžte o jednu obrazovku níže a napravo objevíte vchod do jeskyně zablokovaný kameny. Na nic tedy nečekejte, uvolněte si cestu a vstupte do jeskyně. Probojujte se jednoduchou chodbou až na konec a dostanete se do hor. Vyhýbejte se meteoritům ze sopky, jděte směrem dolů a následně na východ přes most. Za ní pokračujte vzhůru a po žebříku vylezte nahoru k jeskyni, kde si aktivujte korouhev. Vstupte do jeskyně, vyběhněte nahoru po schůdkách a zjistíte, že jste na úzké cestě, po které se valí balvany v určitých intervalech. Vyhněte se jím tím, že se schováte jako obraz do zdi a dostaňte se tak až na konec jeskyně. Východem na jihu ji opusťte a dostanete se na malý skalní výběžek s truhlou, jež skrývá červenou rupii. Poté seskočte dolů, dejte se doleva a vstupte do další jeskyně, kde se budete muset opět vyhýbat valícím se balvanům. Opusťte jeskyni východem v pravém horním rohu a rovnou si to namiřte do další, která se bude nacházet po vaší levici. Opět se probojujte do severozápadního rohu k východu a dostanete se na vrcholek hor. Překonejte propast tím, že se přeměníte v obraz na skále a pokračujte doprava ke korouhvi Tower of Hera. Aktivujte ji a povšimněte si pilířů se znakem kladiva. Přivolejte si tedy čarodějku Irene, nechte se přemístit k vašemu domu a uvnitř najdete Ravia, který si u vás otevřel obchod. Poté, co vám vysvětlí systém půjčování předmětů, tak si za malý poplatek půjčte vše, co vám přijde vhod, ale hlavně kladivo. S ním se nechte přemístit zpět k poslední korouhvi a zatlučte do země kůly. Nyní už na nic nečekejte a vstupte do dungeonu Tower of Hera, který obsahuje 13 podlaží.
Dungeon: Tower Of Hera
Hned po vstupu zasáhněte kladivem gumové kůly se smajlíkem, za nimi modrý orb a uvidíte, jak se vám uvolní cesta. Zasáhněte nahoře další orb, který změnil barvu na červenou a pokračujte do levého horního rohu, kde uvidíte vyvýšenou část ze dvou stran obklopenou gumovými kůly. Zasáhněte je, rychle si na ně stoupněte a nechte se vyhodit nahoru na plošinu. Zde se nejprve ponořte do severní zdi a skrz zamřížované okno vyjděte ven, kde objevíte truhlu s fialovou rupií. Vraťte se zpět dovnitř a podél zdi pokračujte na jih a následně na západ, kde se nachází další odrážedla. Ty využijte k tomu, abyste se dostali až k tomu velkému a s jeho pomocí se odrazte do patra 2F. Zde si to nejprve namiřte do středu plošiny a propadněte se k velkému odrážedlu o patro níž, kde se nachází truhla s kompasem, který vám odkryje všechny truhly v tomto dungeonu. Až ho získáte, tak se vraťte zpět do patra 2F a zabijte všechny nepřátele. Následně jděte k velkému odrážedlu na západě a nechte se vystřelit o další patro výš.
Vstupte jako obraz do stěny, po modré zdi se dostaňte k jednomu z orbů na severu či jihu a bouchněte do něj. Pak si stoupněte na modrou zeď a zasáhněte znovu orb. Tím stěna vyjede nahoru a vy se dostanete na plošinu ve středu místnosti, kde najdete malý klíč, s nímž si můžete otevřít dveře na východě. Za nimi se postavte na pohybující se plošinu a jeďte kolem budovy. Na jižní straně narazíte na místo, kde před vámi bude stěna. Rychle do ní vstupte, oběhněte ji dokola a opusťte ji, když se pod vámi bude nacházet plošina. Na konci cesty se pak postavte na plošinu u zdi a povšimněte si druhé, která jezdí nahoru a dolů. Na tu se musíte dostat skrz zeď a jakmile vyjede nahoru, tak se dostanete do 4. patra, kde můžete zeď opustit. Zde jen zabijte dvojici kostlivců, v severní části bouchněte do modrého orbu a rychle se zbavte i trojice červů. Poté už jen použijte odrážedlo a to vás vyhodí o patro výš. Zasáhněte červený orb, jakmile zeď sjede dolů, tak si na ni stoupněte a bouchněte do orbu znovu. Jakmile s vámi stěna vyjede nahoru, tak seskočte dolů k truhle a vezměte si z ní modrou rupii. Potom se postavte na modrou stěnu, zasáhněte blízký červený orb a stěna vyjede nahoru. Vstupte do stěny a podél zdi přeběhněte k oknu s mřížemi, kterým se dostanete na plošinu, která se nachází na boční straně budovy. Jeďte na ní podél jižní strany, dejte si pozor na vyjíždějící stěnu a vyhněte se pádu tím, že se do ní ponoříte. Potom se na druhé straně postavte na plošinu a opět se ponořte do zdi na západní straně, kde využijte výtahovou červenou plošinu, abyste se dostali do dalšího patra.
Zde zabijte pětici kostlivců a objeví se teleportační portál, který vás může vzít do prvního patra. Pak se jen postavte na výtah napravo a nechte se vyvézt nahoru. Na tomto patře se nachází spousta červených a modrých zdí, které ovládáte za pomocí orbů. Dostaňte se do levého horního rohu a povšimněte si naprasklé podlahy. Zničte ji pomocí kladiva, seskočte zpět do patra 6F a ocitnete se na plošině s malým klíčem. S ním se následně odrazte zpět do 7. patra a nalevo odemkněte dveře. Postavte se na plošinu s odrážedlem, která vás odveze k jižní stěně a pomocí odrážedla vyskočte do patra 9F. Zde nejprve můžete jako obraz pokračovat podél zdi na východ a u rohu opusťte stěnu. Spadnete na plošinu pod vámi, kde se nachází truhla se stříbrnou rupií. Pak se vraťte zpět do 9F, použijte další plošinu s odrážedlem a hned do něj bouchněte tak, aby vás vyhodilo nahoru ve chvíli, když budete pod čtvercovým výřezem. Vstupte do věže, vyhněte se dlaždicím, které na vás budou lítat a jakmile bude celý obrazec červený, tak zjistíte, že se jedná o výtahovou plošinu. Než na ni vstoupíte, tak otvorem pod ní seskočte do patra 8F, kde si můžete vzít fialovou rupii z truhly, posbírat víly a obnovit zdraví. Poté si stoupněte na teleportační portál v rohu a ten vás vrátí o patro výš. Nyní si konečně stoupněte na plošinu a vyjeďte do 10F.
Toto patro je velmi jednoduché a má tvar kříže. Zabijte tedy všechny nepřátele a v každém ze čtyř cípů aktivujte orb. Až budou aktivovány všechny, tak si stoupněte na plošinu v pravém horním rohu a nechte se vyhodit do 11. patra. Stoupněte si na jezdící plošinou s 2 velkými odrážedly, použijte to pravé a nechte se vyhodit na pravou horní plošinu k truhle, ze které si vezměte klíč. Následně seskočte zpět na plošinu a pokračujte za pomoci levého odrážedla ke dveřím, které odemkněte klíčem. Poté už jen použijte další odrážedla a dostaňte se do patra 12F. Zde si jen posbírejte srdce a pokračujte pomocí odrážedla do nejvyššího patra, kde vás čeká souboj s bossem. Zde vás čeká souboj s bossem jménem Moldorm, jehož slabým místem je červené zakončení ocasu. Problém je, že s každým zásahem do tohoto bodu se Moldorm stane rychlejším. Celkem ho musíte asi 6krát zasáhnout a souboj vyhrajete. Hned poté si vezměte Heart Container, který vám opět zvýší počet srdcí o jedno a také druhý přívěsek (Pendant of Power). Poté se objevíte zpět před dungeonem Tower of Hera.
2.3) House of Gales [s0203]
Zora´s Domain
Od vašeho domu se vydejte na východ k mostu, pak zamiřte na jih a dojděte až k místu, kde uvidíte kmen stromu, který spojuje pevninu s malým ostrůvkem. Vydejte se na něj a promluvte si s mužem, který vám poradí, co dělat v následující části hry a také to, že jihovýchodně od vás se nachází mlýn, který můžete spatřit, když na D-Padu současně stisknete šipku dolů a doprava. Vaší cílem se stane Zora´s Domain. Přes kmen se vraťte na pevninu a nyní utíkejte na sever. Přeběhněte přes most, od kterého jste předtím utíkali na jih a pokračujte stále na sever až k příbytku čarodějnice, která vaří lektvary. Aktivujte korouhev a napravo od příbytku si promluvte s učedníkem Zory, který zmíní, že most je zničený a nemá se jak vrátit zpět. Přes zeď napravo se dostaňte na druhou stranu propasti a pokračujte na východ. Následně si to namiřte na sever a dostanete se do další části, kde seběhněte po schůdcích dolů a vstupte na mělčinu (světle modrá voda). Zde do vás vrazí neznámý muž, po jehož útěku uslyšíte křik z jeskyně pod vodopádem. Na nic tedy nečekejte a zamiřte dovnitř. Po zhlédnutí scénky zjistíte, že byl ukraden Smooth Gem a vy ho musíte získat nazpět. Pomocí zvonu přivolejte Irene, nechte se odvést do Kakariko Village a nedaleko Shasrahlova domu najdete Shady Guye, na kterého jste narazili u jeskyně v Zora´s Domain. Ten se dá na útěk, pokud vás spatří, proto se z východní strany Shasrahlova domu nakreslete na zeď a dostaňte se mu za záda. Pak zeď opusťte a tím ho chytnete. Kromě toho, že vám poví o drahokamu, který už stihl prodat, tak získáte i vzácné boty Pegasus boots, díky nimž můžete rychle sprintovat (stačí podržet tlačítko L). Vydejte se tedy k pouličnímu prodejci a kupte od něj za 200 rupií drahokam, který se znenadání objevil v jeho nabídce. S ním se nechte přemístit zpět k chýši čarodějnice a pokračujte dál do jeskyně pod vodopádem, kde vhoďte drahokam do vody. Jakmile to uděláte, královna se vrátí do původní podoby a představí se vám jako Oren. Za vaši pomoc získáte předmět Zora´s Flippers, díky němuž se můžete potápět a plavat v hlubší vodě. Jděte do Raviova obchodu a pronajměte si od něj Tornado Rod a bomby. Pak si to namiřte za mužem, kterého jste potkali na malém ostrůvku ve vodě a skočte do ní. Doplavte k mlýnu a uvidíte pilíře se znakem Tornado Rodu. Použijte ho a objeví se tlačítko, které musíte sešlápnout, abyste získali vstup do mlýna.
Dungeon: House of Gales
Uprostřed první místnosti rozbijte vázy a stoupněte si na tlačítko. Pak použijte Tornado Rod pod větrnými proudy a nechte se vynést na horní platformu, odkud pokračujte do místnosti nahoru. Zde si to rovnou namiřte na sever a narazíte na dvě pochodně, které můžete zapálit pomocí lampy. Tím zhmotníte truhlu, která skrývá červenou rupii a budete se moci vydat do místnosti na východě. Zde se nachází několik nepřátel a v horní části rovněž uvidíte dva větráky, které foukají. Zabijte tedy nepřátele, ve spodní části aktivujte orb a až větráky deaktivujete, tak si z truhly vezměte Monster Guts. Opusťte místnost a hned jak to uděláte, tak jděte dolů a postavte se čelem k propasti. Ponořte se do zdi po vaší pravici, překonejte propast a dírou ve zdi běžte dál na jih. Dostanete se do malé místnosti s orbem, který musíte aktivovat. Jděte zpět nahoru, vyběhněte po schodech nahoru a jděte dolů k obrazovce. Přeneste se na stěnu, dejte se na východ (nad propastí s orbem) a dostanete se do místnosti s trojicí soch. Zde pomocí Tornado Rodu zneškodněte hořící lebky a poté je dorazte pomocí meče. Až bude po nich, tak se objeví truhla a v ní najdete malý klíč. S ním se vraťte do centrální místnosti a odemkněte dveře v levém spodním rohu obrazovky, kterými se vydejte dál. Překreslete se na pohybující se červenou platformu a jeďte k další plošině, kde otevřete truhlu skrývající kompas. Následně se dostaňte na stěnu napravo a pokračujte do pravého horního rohu místnosti, odkud se dostanete na druhou červenou plošinu, jenž vás zaveze na západ. Dostaňte se na pevnou podlahu, vyběhněte po schodech směřujících na jih a vylezte na horní část červené plošiny. Nechte se odvézt k té druhé a pokračujte na východ, kde se nachází červené tlačítko, po jehož sešlápnutí aktivujete větrák v této místnosti. Pokračujte dveřmi napravo do centrální místnosti, vydejte se na jih plošiny a stoupněte na tlačítko. Jakmile aktivujete větrák, tak použijte Tornado Rod a budete odneseni na severí plošinu. Vydejte se na východ, překreslete se na stěnu a dejte se na jih. Zde najdete orb, po jehož zásahu aktivujete horizontální větrák, který vás vynese do 2. podlaží.
           
Jděte na jih a počkejte, až se na vás povalí kůl s bodci a pomocí Tornado Rodu ho přeskočte. Potom seběhněte dolů o schodech, sešlápněte tlačítko v rohu schované pod vázami a na trámu na východě se objeví klíč. Jděte doprava, seběhněte po dalším schodišti a vstupte do místnosti po vaší pravici. Nejprve projděte dveřmi v jižní zdi (lze je vidět na mapě), napravo zatáhněte za tahadlo a objeví se velká truhla skrývající klíč od místnosti s bossem. S ním se vraťte do předchozí místnosti, jděte na sever a vyběhněte po schodech ke dveřím, které vás zavedou zpět do centrální místnosti. Proměňte se v obraz na zdi napravo od dveří, jděte směrem k trámu a jakmile budete nad ním, tak opusťte zeď a seberte malý klíč. Potom seskočte dolů, odemkněte dveře na jižní stěně v centrální místnosti a dostanete se na plošinu. Opět z ní seskočte dolů, jděte doleva a zatáhněte za tahadlo, čímž uvedete do pohybu malou plošinku. Postavte se pod ní, použijte Tornado Rod tak, abyste přistáli na malé plošince a nechte se zavést doleva. Ke dveřím zatím nemáte klíč, takže budete muset najít jinou cestu. Proměňte se v obraz nalevo od dveří, pokračujte přes roh na západní stranu a tam najdete plošinu s tlačítkem. Až ho sešlápnete, uvidíte, jak se v plamenech objeví klíč. Skrz stěnu se vraťte nazpět, seskočte dolů k plamenům a na chvíli je uhaste pomocí Tornado Rodu. Následně seberte klíč, dostaňte se zpět k zamčeným dveřím a pomocí klíče si je odemkněte. Poté vstupte do místnosti a zabijte dvojici monster, které musíte nejprve ochladit, abyste je vůbec zasáhli. Až bude po nich, tak se objeví teleportační portál a vy se budete moci vydat dveřmi napravo. Zde momentálně nic moc nezmůžete, takže jen seběhněte po schodech dolů a vstupte do místnosti na severozápadě. Zde sešlápněte nejprve tlačítko nalevo, pak dvakrát to horní a projděte dveřmi po vaší pravici. V další části se dejte doprava, potom dolů a objevíte tlačítko, jehož stisknutím vypnete dvojici ventilátorů. Poté se vraťte k posledním dveřím, od nich si to namiřte dolů a seskočte na cestičku pod vámi. Vyběhněte po schodech, jděte doprava a úzkou cestičkou, kterou blokovali ventilátory, se dostaňte ke dveřím. V další místnosti vyběhněte po schodech, seskočte dolů a sešlápněte spínač, čímž uvedete do pohybu obrovskou plošinu. Po pravé stěně si to namiřte na jih, utíkejte nazpět až k pohyblivé platformě a nechte se zavézt k orbu, který aktivuje velký ventilátor na jihu. Zamiřte tedy k němu a nechte se odfouknout do 3. podlaží.
Splyňte s východní zdí, dejte se na jih a projděte kolem proudu vzduchu. Pokračujte do místnosti nalevo, zlikvidujte nepřítele a pomocí lampy zapalte obě pochodně. Jakmile se otevřou dveře, tak pokračujte na západ a zlikvidujte všechny hořící lebky. Až se vám to podaří, tak projděte dveřmi vpravo nahoře. V centrální místnosti se dostaňte na stěnu, překonejte tak propast a jděte do místnosti na východě, kde najdete truhlu s klíčem. Nyní si to namiřte zpět do místnosti s pochodněmi, jděte doleva a prohledejte truhlu skrývající fialovou rupii. V předchozí místnosti odemkněte dveře, projděte jimi a postavte se na plošinu. Pomocí Tornado Rodu se dostaňte na tu druhou (musíte ho použít, když změní směr) a pokračujte až k bossovi. Jeho slabým místem je oko na horním plátu, ke kterému se dostanete použitím Tornado Rodu. Pak ho několikrát zasáhněte a bude následovat část, kdy boss získá extra kotouče navíc. Ty zneškodněte pomocí meče a až se objeví oko, tak ho znovu zlikvidujte. Nakonec celý postup zopakujte ještě potřetí a boss zemře. Až se tak stane, tak si vezměte Heart Container a také Pendant of Wisdom s nimiž automaticky opustíte dungeon.
2.4) Hyrule Castle [s0204]
Získání Master Swordu
Po získání všech tří přívěšků se můžete konečně vydat získat Master Sword. Vydejte se do severozápadního rohu regionu Hyrule a zde najdete lokaci Lost Woods, do které vstupte z východní strany (na západ od domu Rossa). Pokračujte směrem na západ a dostaňte se do části, kde uvidíte skupinku postav. Vaším úkolem bude postupně sledovat vybranou skupinku a bohužel je výběr tvořen náhodně. V první fázi uvidíte jednu z postav, která se bude jakoby třást a vybere si jeden směr, kam se musíte vydat. V druhé fázi uvidíte dvě postavy a musíte se vydat třetí cestou. Nakonec musíte vysledovat, kam 3 postavy zamíří své kroky a vydat se poslední cestou. Poté se konečně dostanete k místu, kde získáte Master Sword a budete se moci vydat do Hyrule Castle. Přemístěte se k Linkovu domu, od něj zamiřte na sever a přeběhněte přes most k hlavní bráně, kterou zasáhněte pomocí Master Swordu. Jakmile to uděláte, tak bariéra zmizí a Sahasrahla vám řekne, abyste rychle zachránili princeznu Zeldu. Využijte jeho nabídky a uložte si hru a následně zamiřte hlavním vchodem do hradu. Vyběhněte nahoru po chodech nalevo a projděte dveřmi po vaší levici. Pokračujte na jih a dostanete se na hradby. Zde už jen projděte velkými vraty a dostanete se do dungeonu uvnitř hradu Hyrule.
Uvnitř hradu Hyrule
Tento dungeon je velmi jednoduchý a není potřeba žádného většího vysvětlování, protože pro postup stačí jen zabít všechny nepřátele v dané místnosti. Probojujte se tedy až do 4. patra, kde se setkáte se Zeldou a Yugou. Po krátkém dialogu pokračujte vzhůru a dostaňte se až do 8. patra, kde vás čeká souboj s bossem Yugou. Pro tento boj je dobré mít v záloze Tornado Rod, protože Yuga na vás čas od času pošle skupinu rytířů a pomocí této hole je rychle odstavíte z cesty. Yuga se rozdělí na tři obrazy, bude putovat po stěně a nakonec ji opustí, když ho zasáhnete a promění se v rytíře, tak jste zasáhli jen jeho klon. Zaměřte se tedy na zbylé dva a najdete toho pravého, kterého po zásahu můžete udeřit ještě několikrát. Po celou dobu likvidujte rytíře, které na vás čas od času pošle a proces opakujte dokud ho neporazíte. Poté pokračujte na vrchol hradu do pracovny, sekněte do závěsu na stěně a objevíte zeď s prasklinou, ze které vychází zvláštní černá mlha. Proměňte se v obraz, vlezte do praskliny a projděte zvláštní barevnou dimenzí. Jakmile se ze zdi dostanete ven, tak budete v hradu, ale zjistíte, že vše se změnilo. Pokračujte tedy kupředu a dostanete se do místnosti, kde se opět shledáte s Yugou. Vychutnejte si tedy celou scénku, setkejte se s Hildou a přivítejte region Lorule.
Poznámka: V následující fázi hry musíte získat všechny obrazy mudrců a sjednotit je. Ty se nacházejí v dungeonech, které nyní můžete navštívit dle libosti a jsou na mapě světa Lorule označena křížkem. Abyste se k nim dostali, musíte se do oblasti dostat za pomocí speciálních barevných dimenzích, kde najdete onu zvláštní díru ve zdi, díky které lze přecházet z Lorule do Hyrule a zase naopak.
2.5) Skull Woods [s0205]
Putování lesem
Vydejte se do Kakariko Village a jděte k místu označenému křížkem, kde najdete zeď s dírou, která vás zavede do Hyrule. Následně se vydejte k Sahasrahlovu domu, přistupte k zadní zdi a jako obraz projděte dírou zpět do Lorule do lokace Skull Woods. Nejprve se dejte doprava, sejděte po schodech dolů a zamiřte na sever. Zabijte dva obry, na severu vyběhněte do kopečka a vstupte do lesa. Nyní už jen doběhněte ke korouhvi, u níž si uložte hru a vstupte do dungeonu.
Dungeon: Skull Woods
Hned po vstupu si všimněte obří ruky, která se vás snaží chytit. Pokud se jí to podaří, vyhodí vás ven z dungeonu a budete muset začít znova. Projděte dveřmi nalevo, zapalte si lampu a na jihu této chodby sešlápněte tlačítko na zemi. Otevřenými dveřmi vstupte do místnosti a po úzkých cestičkách pokračujte na jih, kde se dveřmi dostanete zpět do lesa. V něm se jen dejte cestou vpravo a dojděte k díře v zemi, která vás zavede zpět do patra B1. Stoupněte si na plošinu, nechte se svézt kolem zdi a v případě, že se vás ruka pokusí chytnout, tak se proměňte v obraz. Z plošiny slezte na severu, z truhly si vezměte klíč a dveřmi projděte do další části, kde budete opět muset použít lampu k osvětlení lokace. Na nic nečekejte a probojujte se do pravého spodního rohu místnosti, kde si odemkněte dveře klíčem a zamiřte do lesa. Utíkejte na sever, dírou seskočte zpět do dungeonu a z truhly si vezměte stříbrnou rupii. Na jihu seskočte dolů, otevřete další truhlu a najdete kompas. Poté se vraťte zpět do lesa k díře, kterou jste před chvíli skákali do podzemí a dejte se doleva. Po pár krocích jděte dolů, rozsekejte květiny a skočte do další části podzemí. Běže doleva, povšimněte si praskliny na drátěné plošiny a pomocí kladiva ji zničte. Seskočte dolů, sešlápněte tlačítko a nalevo uvidíte, jak sjede zeď do země a uvolní vám cestu. Vyběhněte po schodech nahoru, pomocí kladiva prorazte další prasklinu a ve spodní části otevřete truhlu, v níž se ukrývá další malý klíč. Až ho budete mít ve své moci, tak sešlápněte tlačítko a přes plošinu přeběhněte do pravé části, kde jste se nacházeli před chvílí. Nyní si to jen namiřte do levého spodního rohu místnosti a odemkněte si dveře klíčem. Dostanete se do horní části centrální místnosti, kde můžete v pravé části zatáhnout za tahadlo a zpřístupnit si tak schodiště do patra B2, kam rovou zamiřte.
Jako obraz, se po zdi napravo dostaňte do jihovýchodního rohu místnosti, kde si můžete povšimnout dvojice soch. Ty odtáhněte nahoru na vyznačené kruhy na podlaze a postavte je na druhou a třetí pozici, čímž se vedle sebe vysunou dvě zdi. Dejte se doleva, vyběhněte po schodech a jako obraz se přes stěnu a vysunuté zdi dostaňte do východní části, kde zatahejte za tahadlo a aktivujte tak schodiště. Dveřmi zamiřte do východní místnosti, seběhněte po schodech a sešlápěte tlačítko, které aktivujte kvádr. Jako obraz se ho zachyťte a nechte se přenést do středu místnosti. Nyní musíte aktivovat tlačítko na plošině nad vámi, což uděláte tak, že si pod něj stoupnete a počkáte, až ho zasáhne ruka. Tím aktivujete i druhý kvádr, který vás jako obraz zaveze na sever. Zde už jen sešlápněte tlačítko a pokračujte do další místnosti. Zde se musíte vypořádat se všemi nepřáteli, abyste si otevřeli dveře dál. Sešlápněte tlačítko na zemi, zlikvidujte první várku nepřátel a ty dva na plošinách zlikvidujte tak, že si pod ně stoupnete a ruka je zamáčkne. Jděte dál, stoupněte si na plošinu a nechte se zavést na západ. Seběhněte po schodech dolů, vstupte do vnitřní části druhé plošiny, jež vás zaveze až k bedně s klíčem. Po jeho sebrání se vydejte zpět na pevnou zem, vyběhněte po schodech k zamčeným dveřím a po odemčení jimi zamiřte do potemnělé místnosti. Utíkejte na západ, zapalte pochodeň a zabijte dvě mumie. Tím otevřete dveře ke schodišti, které vás zavede zpět do horního patra. Jako obraz se skrz díru dostaňte z malé uzavřené místnosti a napravo si povšimněte dvou podstavců ve tvaru očí. Jděte dál na východ, přes zeď se dostaňte na plošinu v rohu a vezměte bulvu, kterou hoďte k pravému podstavci. Následně se k němu dostaňte a umístěte do něj bulvu. Díky tomu uvidíte odkrytí velké bedny s klíčem a také to, jak se na jihu objeví plošina. Přeběhněte přes ni, dostaňte se k plošinám a ty vás zavezou na západ (rovněž tam můžete zamířit po zdi). Dostaňte se na samotný jih, jako obraz se dostaňte skrz díry ve stěně a vyběhněte zpět do lesa. Nalevo můžete otevřít bednu s fialovou rupií a poté se vydejte na sever. Na rozcestí jděte doprava, pak dolů a zničte záhon s květinami, který vám odkryje tajný vstup do patra pod vámi. Na nic tedy nečekejte a seskočte dolů. Dostanete se na horní plošinu, kde se proměňte v obraz a podél jižní zdi zamiřte na západ. Nad plošinou s okem zeď opusťte, shoďte oko dolů na zem a podél západní zdi se dostaňte k velké truhle, která skrývá Master Ore, jenž slouží k vylepšení vašeho Master Swordu. Potom seskočte dolů, vezměte si oko a na východní straně ho přehoďte přes propast. Následně se s ním za pomocí plošin dostaňte až k podstavci, do kterého ho uložte a z velké truhly seberte klíč od Boss Room. Skrze dveře v severozápadním rohu se vraťte do patra B2 a odemkněte velké vrata, za nimiž vás čeká obří ruka. Nejprve se přeměňte v obraz a počkejte, až ruka zasáhne zeď a tím se omráčí. V tu chvíli zeď opusťte a ruku několikrát zasáhněte. Celý postup ještě jednou zopakujte a ruka začne zasahovat i podlahu pod vámi. Teď se musíte schovat do zdi, aby mohl dvakrát zasáhnout podlahu a poté ji opusťte a dovolte vašemu ukazateli energie, aby se obnovil. Poté rychle zalezte zpět do zdi, vyhněte se dalším zásahům do podlahy a jakmile udeří do zdi, tak na ruku zaútočte. Tento postup zopakujte dvakrát a ruka by měla naposledy změnit barvu. V poslední fázi je to téměř stejné jako v té předchozí, jen ruka zasáhne do podlahy celkem čtyřikrát. Až ji zlikvidujete, tak si vezměte další Heart Container a uvolněným průchodem opusťte dungeon. Dostanete se k obrazu Seres, kterého se dotkněte a osvoboďte ji z jejího vězení.
2.6) Turtle Rock [s0206]
Cesta do Turtle Rock
Nejprve se vydejte k vašemu domu v regionu Hyrule a od Ravia si kupte ledovou hůlku (Ice Rod), pokud ji tedy ještě nemáte. Následně opusťte dům, jděte na východ a u mostu si to namiřte na jih. Dorazíte k obchodu, od něhož se vydejte dál na jih a tam se jako obraz dostaňte na skalní stěnu, po které pokračujte na jih k díře, která vás vezme do Lorule. Seskočte ze skály dolů, zachraňte převrácenou želvu a plavte na východ, kde narazíte na želví matku. Promluvte si s ní a ona vám poděkuje za záchranu potomka a řekne vám, že se zde nacházejí ještě dva, kteří potřebují vaši pomoc. Vraťte se zpět k místu, kde jste zachránili první želvu, plavte na sever a objevíte druhou. Zabijte tedy nepřátele, kteří ji obklopují a po záchraně se vydejte na sever, kde po schodech vyběhněte na pevninu. Následně jděte ke skalní stěně napravo, přeměňte se v obraz a podél stěny pokračujte na východ až k místu, kde uvidíte želvu uvíznutou ve zdi. V tom místě zeď opusťte a dostaňte tak želvu zpět do vody, kde vám za vaši práci poděkuje jejich matka a slíbí vám, že ji můžete využít pro jízdu po vodě. Vylezte tedy na vrchol jejích krunýře, nechte se zavést k hlavnímu ostrůvku v centru této lokace a vylezte na platformu, kde můžete napravo aktivovat korouhvičku. Pak použijte ledovou hůlku, abyste zamrazili lávový gejzír a jako obraz se dostaňte na druhou stranu, kde najdete vchod do dungeonu.
Dungeon: Turtle Rock
V první místnosti použijte Ice Rod na lávu a vytvořte si plošiny, přes které zamiřte do centrální místnosti. Přímo před sebou uvidíte klasickou rampu, která se překlápí podle toho, na které straně stojíte. Postavte se tak, aby rampa stoupala zleva doprava, pomocí ledové hůlky zasáhněte střed rampy (na chvíli ji zamrazíte a můžete přes ni přejít) a vyběhněte po ni nahoru. Po plošině jděte nahoru, zamrazte ledový gejzír po vaší levici a dostaňte se na plošinu ve středu místnosti. Zde pomocí hůlky zasáhněte všechny 4 orby a objeví se truhla skrývající kompas. Z plošiny se vraťte na lávky po vaší pravici, doběhněte až k východní stěně a jako obraz se přemístěte do severovýchodního rohu, kde v malém výklenku objevíte klíč. Poté jako obraz pokračujte do místnosti na jihovýchodě (pořád zůstaňte v horní části místnosti), uvnitř se postavte na teleportační zařízení a to vás přenese na severovýchod. Hned vedle vás se nachází další portál, který vás zavede jen k vílám, takže ho vynecháme. Místo toho seskočte o jednu úroveň níže, aktivujte teleport a budete přeneseni do místnosti na jihovýchodě. Zde podél zdi přejděte k monstrům na opačné straně místnosti a poté co je zabijete, tak zase nazpět k truhle, která se objeví (skrývá fialovou rupii).Nyní si to namiřte do severní části hlavní místnosti a v levé části si povšimněte další houpačkové kladiny. Pomocí hůlky zasáhněte okraj tak, aby se k vám naklonil, vylezte na ni a jděte na její jižní stranu. Znovu použijte hůlku, zmrazte kladinu a ze severního konce seskočte na platformu, kde najdete tlačítko, po jehož sešlápnutí se otevřou dveře v horní části severní stěny. Znovu se dostaňte na houpací kladinu, tentokrát ji nechte směřovat na jih a dostaňte se po ní na lávku. Jděte doleva, zmrazte gejzír a jako obraz pokračujte k západní stěně. Přes stěnu se dostaňte do jihozápadního rohu, sešlápněte další spínač a seskočte o patro níž, kde můžete rovnou projít otevřenými dveřmi do přilehlé místnosti. Pomocí houpací kladiny se dostaňte do horní části místnosti, projděte teleportem a ten vás zavede do severozápadního cípu. Napravo od vás je teleport, který vás přenese do do osamocené místnosti na severozápadě. Zde si pomocí Ice Rodu utvořte cestu na druhou stranu a vyjděte dveřmi ven z dungeonu. Objevíte se na plošině, kde najdete čtvrtku srdce, která je normálně z mapy regionu Lorule nedostupná. Vraťte se skrze teleporty zpět do jihozápadní místnosti a seskočte na vyvýšenou část pod vámi, kde se nachází další teleport. Použijte ho a dostanete se do části s klíčem (teď byste měli mít dva malé klíče u sebe). Seskočte o úroveň níže, jděte do hlavní místnosti a vstupte do severní místnosti. Zde pomocí Ice Rodu zlikvidujte všechny nepřátele a seběhněte po schodech o patro níže.
Utíkejte do hlavní místnosti a pomocí Ice Rodu zničte kouzelníky, kteří se nachází na plošinách. Tím aktivujete 2 plošiny v lávě. Poté jděte do severozápadní místnosti a zlikvidujte 4 ohnivé sochy (musíte je zasáhnout Ice Rodem a poté zasáhnout mečem). Díky tomu se aktivuje teleport zpět do prvního podlaží, který můžete v případu nouze použít. Z hlavní místnosti zamiřte do té na severovýchodě. Zmrazte gejzír uprostřed místnosti, ve formě obrazu se dostaňte na druhou stranu příkopu a seberte v pořadí již třetí klíč. Zpět v hlavní místnosti utíkejte do levé části a po houpací kladině zamiřte na jih. Vylezte na plošinu, z ní zlikvidujte jednoho z mágů a uvidíte, jak z lávy vyrazí třetí plošina. Nalevo poté zmrazte dva gejzíry a ve formě obrazu pokračujte na severní zeď v horní části, kterou opusťte a spadnete o patro níž. Vstupte do severní místnosti a z truhly seberte fialovou rupii. Potom se vraťte zpět na plošinu a přes zeď pokračujte na západ, kde se nachází poslední mág. Jeho zabitím z lávy vystoupí poslední plošina a zjeví se vám bedna. Nyní seskočte dolů, vedle dveří v horní části zasáhněte orb a uvidíte, jak se nad vámi zvýší plošina do nejvyššího patra. Stejnou cestou jako před chvílí se na ni dostaňte, klíčem si odemkněte dveře a z velké truhly získáte Boss Key. Opusťte místnost a povšimněte si napravo drátěné plošiny. Dostaňte se jako obraz na zeď, zastavte se za touto plošinou a zeď opusťte, čímž zařídíte, že vám plošina utvoří cestu k truhle skrývající Hylian Shield, díky němuž můžete vykrývat i magické útoky. Poté se po plošině vraťte nahoru, pokračujte po zdi na východ a spusťte se na pevnou zeď pod vámi, kde ze stěny opět uvolněte plošinu. Když máte vše takto připravené, tak jděte k houpačce v levé části a přes další na jihu se dostaňte až k jihozápadní místnosti. Odemkněte si ji malým klíčem, pomocí ledové hůlky se dostaňte do rohu a zničte lebky, pod nimiž se skrývá spínač. Sešlápněte ho, opusťte místnost a po nově zpřístupněné cestě zamiřte na jihovýchod, kde se nachází obdobná místnost. Tam aktivujte další tlačítko a tím si utvoříte plošinu na jihu. Po ní pokračujte do místnosti, kde se dostaňte na kruhové plošiny po stranách a z nich zasáhněte orb pomocí ledové hůlky. Jakmile vás plošina vyveze nahoru, tak po zdi přelezte ke dveřím a odemkněte je klíčem. Potom utíkejte na sever, zničte lebky a sešlápnutím tlačítka uvolníte cestu k bossovi. Na nic tedy nečekejte a seskočte dírou dolů. Tento souboj se skládá ze dvou částí. V té první se boss bude pohybovat pod drátěnou plošinou a vy ho musíte zasáhnout pomocí ledové hůlky ve chvíli, kdy se bude nacházet pod dírou v plošině. Jakmile ho dvakrát zasáhnete, tak ho rozzlobíte a bude z něj tryskat gejzír, před nímž musíte utíkat. Tento postup opakujte, dokud ho pětkrát nezasáhnete a boss se neobjeví na platformě. Všechny díry se uzavřou a vy mu budete čelit tváří v tvář. Nyní vždy když bude mít hlavu ven z krunýře, tak ho zasáhněte a poté si dejte pozor na jeho výpad ve snaze vás pokousat. Takto pokračujte, dokud se neschová do krunýře a bude rotovat po plošině. Utíkejte před ním, co vám budou nohy stačit a celý postup opakujte, dokud ho nezabijete. Nakonec už si jen vezměte Heart Container a na severu se dotkněte obrazu, čímž osvobodíte mudrce Impa.
2.7) Thieves´ Hideout [s0207]
Thieves´ Town
Vyjdete se do západní části Lorule a dostanete se do Thieves´ Town, kde si nejprve aktivujte korouhev pro případný teleport. Poté se vydejte k blízkému křížku na mapě, který je v severní části města a promluvte na dveře, které vám sdělí, že musíte znát supertajné heslo, aby vás vpustili dovnitř. Odpovězte tedy: a narrow path, pak really despair a nakonec to thievin´. Tím dveře otevřete a budete moci vstoupit do dungeonu.
Dungeon: Thieves´ Hideout
Nejprve jděte do místnosti nalevo, uprostřed místnosti zasáhněte orb, čímž změníte polohu mříží a pokračujte do jihozápadního rohu, kde se nachází dvě sochy. Obě je vytáhněte ven, poté se vraťte k orbu a znovu do něj udeřte, čímž vrátíte mříže do původní polohy. První sochu odtáhněte do severozápadního rohu na vystouplou dlaždici, druhou sochu na dlaždici poblíž dveří na severu a zamiřte skrz mříže do severovýchodní cely. Zde si nejprve z truhly vezměte fialovou rupii a poté stiskněte poslední dlaždici. Jakmile se dveře otevřou, tak se jimi vydejte dál a pokračujte na sever, kde narazíte na několik dřevěných lávek. Přejděte po jedné z nich až k tlačítku, sešlápněte ho a aktivujete větrák na levé zdi. Stoupněte si do větrného proudu, nechte se jím přenést na východ a po zdi pokračujte až ke schodišti, které vás zavede o patro níž.
Vyběhněte po schodech napravo nahoru na drátěnou plošinu, otevřete truhlu a najdete fialovou rupii. Pak seběhněte zase dolů a na jihu projděte dveřmi. Po schodech uprostřed místnosti vylezte na dopravní pás, na východním konci se dostaňte na zeď a přejděte po ní na pevnou zem na východní straně. Po schodech vyběhněte nahoru a zasáhněte orb, který změní směr otáčení pásu nalevo. Seskočte dolů zasáhněte nepřítele a jakmile se promění v bombu, tak ji vezměte a hoďte na pás. Pokud se vám to správně podaří, tak zasáhne orb a tím si otevřete dveře na jihu, kterými pokračujte dál. Zde jen pokračujte doprava, v další místnosti na sever a dostanete se do centrální a zároveň největší místnosti tohoto patra. Dostaňte se do cely vpravo nahoře, z truhly si vezměte kompas a pokračujte do cely jižně od vás. Zde si promluvte se zlodějkou, sešlápněte spínač na zemi a projděte otevřenými dveřmi k další dvojici cel. Vstupte do té horní, zasáhněte monstrum, které se promění v bombu a tu hoďte k severní stěně. Tím odkryjete tajnou chodbu a skrze zeď utíkejte na jih do druhé cely. Postavte se na červenou plošinku, zasáhněte orb a ten vás vyveze nahoru. Poté to zopakujte i s modrou plošinou a po úzkých zdech utíkejte na sever do poslední cely. Dírou v pletivu seskočte dolů, vstupte do další části a tam se zbavte všech nepřátel. Až se vám to podaří, tak posbírejte červené rupie, které po nich zůstanou a z truhly si vezměte malý klíč. S ním se vraťte zpět k dívce zavřené v celé, odemkněte jí dveře a pomocí tlačítka A jí řekněte, aby vás následovala. Jakmile se zavřou dveře na jihu, tak utíkejte na sever a objevíte dvě tlačítka. Nechte ji postavit se na jedno z nich a řekněte jí, aby vás nesledovala dál. Pak si stoupněte na to druhé a dveře napravo se otevřou. Znovu ji nechte vás následovat a utíkejte dál. V další části jen zlikvidujte nepřátele a po schodech seběhněte o patro níž.
Se zlodějkou se vydejte na jih, přejděte přes plošinu a nechte ji stát u okraje propasti, zatímco po zdi zamíříte na východ. Sešlápněte tlačítko na podlaze a jakmile se vysune plošina, tak si zajděte pro zlodějku a pokračujte s ní dál na jih. Ponechte ji u mříží, sami se jimi protáhněte a seskočte do vody. Plavte na západ, vyběhněte po schodech nahoru a jděte na sever k propasti, kde si povšimněte plošiny na stěně. Převtělte se do obrazu, stoupněte si za plošinu a zeď opusťte. Tím dostanete plošinu ze zdi a můžete si zajít pro zlodějku. S ní utíkejte ke dvojici tlačítek, které jste před chvílí míjeli a stoupněte si na ně. Na jihu uvidíte, jak se zatáhnou mříže do podlahy a skrz vodu můžete plavat dál až k tahadlu, za které zatáhněte a vypusťte tak vodu v celém patře. Utíkejte zpět pro vaši společnici, vraťte se s ní k orbu a postavte se na modrou plošinu. Pak orb udeřte a vyjedete nahoru, kde se můžete vydat přes můstek nalevo. Zde postavte zlodějku na červenou plošinu a nechte ji zde o samotě. Pak se vraťte zpět na modrou plošinu (musí být v horní poloze), dostaňte se jako obraz na východní zeď a po ní se přesuňte na jih. Zde ze stěny opět sundejte plošinu pomocí Merge a přejděte přes ni na druhou stranu propasti. Postavte se na druhou červenou plošinu, zasáhněte orb a poté, co se spojíte se spoluhráčkou, tak ji nechte, ať vás opět následuje. Seskočte dolů, sešlápněte obě tlačítka na podlaze a utíkejte na sever k velké truhle, která skrývá další Master Ore. S ním utíkejte zpět na jih a následně na východ ke schodům, po nichž vyběhněte o patro výš.
Postavte zlodějku na tlačítko, s Linkem vyběhněte po schodech nahoru a díru v plošině překonejte přes zeď. Následně pokračujte až úplně nahoru a sešlápněte druhé tlačítko, čímž otevřete dveře ve spodní části. Rychle seskočte dolů, zachraňte dívku před útočníky a projděte dveřmi. Z truhly si vezměte Monster Guts, pokračujte do místnosti na západě a až vás napadnou další nepřátele, tak rychle zasáhněte orb. Tím aktivujete padací podlahu a všichni se propadnou do hlubin. Pokračujte na sever, zabijte další nepřátele a zasáhněte orb, abyste změnili směr otáčení pásu. Pak už jen doběhněte ke dveřím a vyběhněte do patra B1. Postavte dívku před větrák na levé straně a rozdělte se. S Linkem pokračujte po zdi na jih a doběhněte k tlačítku, které stiskněte a dívka bude odfouknuta do pravé části. Jděte za ní, sešlápněte další tlačítko a spolu s dívkou se nechte odfouknout do středu místnosti. Zde na jihu sešlápněte dvě tlačítka na podlaze a zpřístupní se vám cesta k truhle, ve které najdete stříbrnou rupii. Pokračujte dál až ke vchodu a napravo uvidíte dveře k bossovi, ke kterým pořád nemáte klíč. Utíkejte tedy na sever, sešlápněte další duální spínače na zemi a jakmile se pojízdná stěna rozjede, tak vylezte nahoru po pravých schodech a zakreslete se na ni. Nakonec se jen nechte převézt k velké truhle, získejte klíč a s ním odemkněte dveře, které vás zavedou k bossovi. Souboj s ním má celkem tři fáze. V té první ho zasáhněte mečem a on úder vykryje štítem. Rychle použijte Merge, dostaňte se na štít a jakmile ho dá bokem, tak ho rychle opusťte a zaútočte na něj. Tento způsob opakujte, dokud štít neodhodí a nezačne další fáze boje. Zde se jen vyhýbejte jeho útokům mečem a útočte na něj ve volných chvílích. Rovněž si dejte pozor na jeho točivý útok, před kterým je nejlepší utíkat po místnosti. Nakonec mu upadne hlava a započne poslední fáze boje. V ní se snažte jen uhýbat hlavě plivající černý kouř a pokud máte dostatek životů, tak vsaďte a přímý útok, kterým ho rychle udoláte. Jakmile se tak stane, tak spolu s dívkou opusťte dungeon, vydejte se do nedalekého domu a tam si vezměte Heart Container. Poté už se jen dotkněte obrazu a osvoboďte Osfalu, který do obchodu navrátí písečnou hůl.
2.8) Sand Palace [s0208]
Získání Sand Rodu a cesta do Pouštního paláce
Opusťte region Lorule, vydejte se do Raviova obchodu a zde si kupte písečnou hůl (Sand Rod), kterou potřebujete pro vstup do do Pouštního paláce. Od Linkova domu utíkejte na jih do údolí a následně na západ. Mezi skalami nebudete moci pokračovat dál a tak využijte prasklinu, kterou projděte do regionu Lorule. Zamiřte do bažiny nazvané Misery Mire a nad schodištěm aktivujte korouhev. Od ní se vydejte na sever, seskočte dolů ze skály a skrze díru ve skále se protáhněte nazpět do Hyrule. Poté pokračujte směrem do pravého spodního rohu, vylezte po schodech nahoru a nalevo si povšimněte vyvýšeného sloupu, na němž se nachází červená rupie. Použijte Sand Rod a vytvořte si písečnou cestu až na skálu na západě. Zde použijte schopnost Merge a dostaňte se až k díře ve zdi, kterou se dostanete do Lorule. Z něj si to rovnou přes můstky namiřte do jihozápadního rohu a použijte další dírou ve zdi, která vás opět vezme nazpět do Hyrule. Pomocí hole si utvořte cestu na sever k sloupu, poté ještě jednou a nakonec na západ ke zdi, kde pomocí Merge pokračujte na sever až k místu, kde budete mít pevnou zem pod nohama. Pak seskočte dolů, doběhněte ke schodišti a zamiřte po něm nahoru. Aktivujte si korouhev, naposledy použijte písečnou hůl a vstupte do dungeonu Sand Palace.
Dungeon: Sand Palace
Jděte rovně, vytvořte si písečnou cestu směrem na sever a po cestě jděte směrem doleva. Na konci cesty vytvořte písečné bloky směřující na východ, pomocí Merge se dostaňte k truhle s modrou rupií a následně do místnosti na severu. Rovnou si to namiřte do pravého horního rohu, vyběhněte po schodech nahoru a po stěně zamiřte ke dveřím na jihu, kterými vstupte do další místnosti. Jděte nahoru, vytvořte si holí písečné bloky a přejděte po nich na plošinu na východě. Následně jděte na sever ke schodům a než půjdete dolů, tak se otočte doleva a vytvořte další bloky, po kterých můžete přejít přímo mezi sloupy a zasáhnout v rychlosti všechny orby. Jakmile se vám to podaří, jižně od vás se stáhnou sloupky a vy můžete zamířit na jih. Vytáhněte ze země bloky z písku a projděte kolem nich tak, aniž by vás zasáhli laserové kanóny. V jihovýchodní místnosti si to namiřte na jih a povšimněte si sochy ve výklenku. Vytáhněte ji a postavte ji na písek před zeď, která je vystouplá. Poté vyběhněte nahoru po schodech a povšimněte si 3 dlaždic, které mají tmavší barvu. Na ty musíte odtáhnout sochy, které nahoru dostanete pomocí písečné hole. Až to uděláte, tak se otevřou další dveře a těmi můžete projít do vedlejší mížnosti, kde sešlápněte červené tlačítko na zemi. Tím odkryjete schodiště vedoucí ke vstupu do dungeonu. Utvořte písečné bloky směřující na západ a přejděte přes ně do další neprozkoumané místnosti. Zde musíte zabít monstrum skrývající se v písku. Vytáhněte ho ven pomocí hole, následně zabijte a vydejte se na sever. V horní části místnosti vyběhněte po schodech, podél východní stěny utíkejte na jih a použijte schopnost Merge, díky níž se dostanete podél zdi až do místnosti na severozápadě. Z truhly si vezměte kompas, zatáhněte za tahadlo a jakmile se začne valit písek, tak se vraťte do předchozí místnosti. Z truhly si vezměte klíč, odemkněte s ním dveře na východní straně a zamiřte do další místnosti, kde musíte aktivovat další tahadlo. Jakmile to uděláte, místnost bude zasypána pískem a vy budete moci znovu použít písečnou hůl. Nejprve si udělejte cestu k sloupu napravo, z něj pak na plošinu severně od vás a aktivujte červené tlačítko, které vám zpřístupní malou místnost v rohu, v níž se schovává velká truhla. Utvořte si písečné krychle ke zdi nalevo, dostaňte se po nich na zeď a pokračujte až do místnosti s truhlou, v níž najdete rukavice Titan´s Mitt, které vylepšují Power Glove. Díky tomu teď budete moci zvedat i velké balvany a nejen malé kameny. S nově nabitou schopností utíkejte do jihozápadní části tohoto patra, vyběhněte po schodech na východní straně a utvořte si holí cestu na jih. Zde rychle odstraňte balvan a z truhly seberte klíč. Následně seskočte dolů, odstraňte balvan blokující dveře a ty následně odemkněte klíčem. Poté jen opusťte dveřmi na jihu dungeon a pokračujte do přilehlé jeskyně.
Pobíhejte po plošině a vyhněte se létajícím kachličkám, potom pomocí hůlky vytáhněte z písku dvě monstra a jakmile je zabijete, tak se objeví cesta vedoucí na sever. Vyběhněte po schodech nahoru, utvořte písečné sloupy a pomocí Merge se dostaňte na vyvýšenou část napravo. Pokračujte do chodby, tou proběhněte na sever a vstupte do místnosti na východě. Seběhněte dolů po schodech, proběhněte na jih a stoupněte si na červenou plošinu poblíž orbu. Následně do něj udeřte a jakmile vás plošina vyveze, tak vyběhněte nahoru po schodech. Otočte se doprava, použijte písečnou hůl a přejděte na plošinu ve středu místnosti. Po ní jděte dolů a uvidíte sochu na písečném podloží. Použijte hůlku, sochu odtáhněte z písku pryč a jakmile opadne sloup, tak uvidíte, jak šíp ze stěny zasáhne orb a umožní vám neustálý pohyb plošin nahoru a dolů. Běžte do jihovýchodního rohu místnosti, použijte obě plošiny a dostaňte se k truhle, která skrývá malý klíč. Následně seskočte dolů, jděte na sever a pomocí dalších dvou plošin se dostaňte nahoru ke dveřím, které vás zavedou do severní místnosti. Zde seběhněte po schodech dolů, jděte doprava a odstraňte balvan. V písku uvidíte truhlu, kterou můžete vytáhnout pomocí písečné hole a získat tak stříbrnou rupii. Nyní pokračujte podél jižní zdi a objevíte vchod vedoucí do malé místnůstky s balvanem (na mapě se tváří jako chodba). Ten rovněž odstraňte a stejným způsobem jako před chvílí otevřete další truhlu se stříbrnou rupií. Poté se vraťte do severní místnosti, jděte na východ a vyběhněte nahoru po schodech. Naprasklé kvádry zničte pomocí bomby a po sousedních schodech seběhněte směrem doprava a narazíte na balvan, který musíte odstranit. Nyní v horní části uvidíte, jak se valí obrovská koule, která spadne do propasti. Zde si musíte vzít písečnou hůl a vždy utvořit z písku podporu, aby koule mohl dorazit až na východ a tam zničit kvádr. Tím se uvolní písek, který zaplní východní místnost. Na nic nečekejte, vydejte se tam a pomocí písečné hole si udělejte cestu k velké truhle, která skrývá Boss Key. V případě, že potřebujete doplnit životy, tak se můžete vydat na jih a vstoupit do malé místnosti s vílami. Ty můžete chytnout a doplní vám zdraví (musíte mít síťku). Nyní se vraťte do místnosti s teleportem (lze ho vidět na mapě), kde znovu vyběhněte po schodech a utvořte si písečnou stěnu, po níž tentokrát zamiřte do chodby nalevo. Hned jak do ní vstoupíte, tak se otočte k severu a vytvořte písečnou stěnu. Po ní přeběhněte na druhou stranu a vstupte do místnosti napravo. Použijte písečnou hůlku na laserový kanón, po stěně se dostaňte do pravé části místnosti a z truhly si vezměte stříbrnou rupii. Nyní se vraťte zpět do chodby, klíčem odemkněte dveře po vaší levici a projděte jimi. Seběhněte po schodech, jděte k první plošině s laserovým kanónem a jakmile bude laser mířit na západ, tak použijte na kanón písečnou hůl. Tím ho dostanete nahoru a on zasáhne všechny orby, čímž otevřete dveře na jihu. Vydejte se tam, zabijte všechny nepřátele a z truhly, která se objeví, si vezměte malý klíč. Vraťte se do předchozí místnosti, jděte na sever a dojděte k druhému kanónu. Zopakujte stejný postup jako před chvílí, pak si stoupněte na modrou plošinu a ta vás vyveze k červené. Jakmile laser zasáhne další orb, tak vás vyveze červené plošina vzhůru a vy po zdi vydejte ke dveřím. Ty následně odemkněte a vyběhněte o patro výš.
Jděte dolů, vstupte do místnosti nalevo, která je schována za písečným vodopádem nalevo a z truhly seberte stříbrnou rupii. Vraťte se do předchozí místnosti, běžte na jih a dostanete se do podélné chodby. Z ní pokračujte do místnosti na jihu, postavte se k okraji a použijte písečnou hůl, díky které si vytvoříte cestu na západ. Po cestě se protáhněte kolem soch a z truhly si vezměte klíč. Seskočte dolů, vraťte se do chodby a na východním konci odemkněte dveře. Vstupte do místnosti, zasáhněte monstrum, které se promění v bombu a hoďte ji k prasklé krychli, kterou tím zničíte. Následně se dostanete do části, kde uvidíte na sloupech 3 prasklé krychle. Trik je v tom, že ke sloupu nalákáte monstrum, zasáhnete ho a použijete písečnou hůl, čímž bombu dostanete na úroveň kvádru a vyhodíte ho do vzduchu. Tímto způsobem zničte všechny tři a šíp bude mít volnou cestu, aby mohl zasáhnout orb a aktivovat vám tak plošiny. Jděte tedy k jižní straně místnosti a použijte modrou a červenou plošinu, které vás vyvezou nahoru, jakmile bude zasažen orb. Dveřmi projděte do chodby, zatáhněte za tahadlo a uvidíte, jak chodbu zasype písek. Seskočte tedy dolů, jděte na východ a odemkněte klíčem dveře. Za nimi si pomocí hole utvořte cestičku k plošině, shoďte z ní dolů balvan a pokračujte na jih ke dveřím, kterými opusťte dungeon. Nakonec venku projděte skrze dimenzionální prasklinu do regionu Lorule a dostanete se do písečné arény, kde vás bude očekávat další boss. Ten je poměrně jednoduchý a stačí na něj velmi jednoduchá taktika, která vyžaduje sebeobětování. Hned na začátku se pomocí písečné hole dostaňte na sloup uprostřed písečné oblasti. Z něj se vždy musíte otočit na jednu světovou stranu, udělat si písečnou cestu a utíkat k bossovi, kterého hlava nehlava sekejte. Než se pod vámi písek propadne, tak se vraťte na sloup uprostřed a jen se vyhýbejte útokům bosse. Vždy když zmizí, tak navíc sledujte stopu v písku a uvidíte, kam směřuje. Tímto způsobem bosse udolejte a vydejte se na sever, kde najdete další srdce a obraz. Jakmile se ho dotknete, tak zachráníte dalšího mudrce, kterým není nikdo jiný než čarodějka Irene.
2.9) Dark Palace [s0209]
Bludiště
Vezměte si sebou bomby, přemístěte se k Eastern Palace a pokračujte do nejjižnější části této oblasti. Až se sem dostanete, tak na západě objevíte prasklinu zatarasenou kameny, které vyhoďte do povětří. Následně ji využijte a protáhněte se do regionu Lorule, kde se nachází Dark Palace. Utíkejte na jih, napravo vylezte po žebříku nahoru a vstupte do další části, kde vám Hilda poví o obyvatelích, kteří vás uvězní, pokud vás uvidí. Naštěstí vidíte, kam až dohlédnou a můžete si naplánovat své kroky. Dejte se doleva, po zdi se protáhněte kolem prvního strážného a na severu se dostaňte na zeď. Obejděte ji a jakmile oba strážní půjdou do stran, tak utíkejte nahoru. Na rozcestí jděte doleva, u sloupu se dejte nahoru a po levé zdi se protáhněte až k bloku, který vám brání v cestě dál. Počkejte, až půjdou oba strážní od sebe a přejděte na pravou zeď, odkud pokračujte až na východ k platformám. Ty jsou o úroveň výš, než se právě nacházíte a je zde spousta hlídačů, kteří chodí dokola kolem sloupu a jako ostatní vidí vždy jen před sebe, takže můžete stát přímo vedle nich. Vyběhněte nahoru po prvních schodech, jděte ke sloupu na jihu a odtud na východ ke schodišti, přičemž se neustále vyhýbejte zornému poli nepřátel. Na východě seběhněte po schodech dolů a dostanete se ke dvěma pochodním. Po zdi pokračujte na jih, poté východ a dostanete se do části, kterou hlídají tři strážní. Až půjdou ti dva od sebe, tak se dostaňte na zeď uprostřed části, jděte po stěně doleva a na levé straně se zastavte. Až se horní strážný bude dívat bokem, ta ji rychle opusťte, běžte ke zdi na severu a dostaňte se mu za záda. Úzkou uličkou doběhněte do poslední hlídané části, kde jen seběhněte po schodech a za zády hlídače objevíte Temný Palác. Než vstoupíte dovnitř, tak si napravo aktivujte korouhev, uložte si hru a pomocí bomby zpřístupněte vchod.
Dungeon: Dark Palace
Jděte nalevo k orbu, položte k němu bombu a rychle utíkejte na platformu, která vás po výbuchu bomby zaveze na sever. Zde uvidíte, že z jednoho okna vychází paprsek světla a z druhého nikoliv. Položte tedy na zem bombu, vyhoďte ji do patra k oknu a jakmile desky zničíte a osvětlíte oko, tak se otevřou dveře. Těmi projděte na sever, zapalte pochodeň a po stěně utíkejte do severozápadního rohu, kde sešlápnete tlačítko. Tím se vám zhmotní klíč jižně od vás, ke kterému se vraťte po stěně poté, co bombou zničte dvě prasklé dlaždice vedle vás (poslouží později, aby prošel paprsek světla do dolního podlaží). Jakmile ho získáte, tak utíkejte do severní části místnosti, odemkněte dveře a zamiřte do další části. Seběhněte po schodech dolů a jděte k chodbě, kterou se valí velké kameny. Po zdi projděte na sever, vstupte do místnosti na východě a zlikvidujte monstra. Poté se nechte plošinou vyvézt nahoru, vyhoďte jižní zeď do povětří a vstupte do horní části místnosti na jihu. Zde si vezměte z truhly fialovou rupii a vraťte se do předchozí místnosti. Dejte se doleva do centrální místnosti, přes ni proběhněte na západ a postavte se na plošinu, která má po stranách orby. Ty jsou na blízku nepřístupné, proto je rychle zasáhněte bombou a z truhly, která se objeví, si vezměte kompas. Rovněž se můžete dostat do tajné místnosti na jihu, kterou zpřístupníte přímo z plošiny. Stačí, když položíte bombu a ta vybouchne, jakmile plošina sjede dolů. Vraťte se k místu, kde ze zdi vyjíždí velké balvany, jděte od něj o dva kroky doprava a následně dolů do úzké chodby. Zde na prasklou zem položte bombu a jakmile vybouchne, tak seskočte o patro níž.
Ocitnete se na malé plošině s klíčem, který seberte a projděte v severovýchodní části. Jelikož neuvidíte na cestu, tak jděte přesně na východ k pochodni a po zásahu mečem uvidíte, jak se zviditelní cesta. Doběhněte po cestě do severovýchodního rohu, seberte další klíč a s ním zamiřte do centrální místnosti na jihu, v níž na mapě vidíte 3 dveře se zámkem. Odemkněte dveře vpravo dole, vstupte do místnosti a zavřou se za vámi dveře. Nepřátelé kopírují vaše pohybu, ale v opačném směru. Nalákejte je do středu místnosti, aby spadli dolů, zlikvidujte je a po aktivaci plošiny vyjeďte nahoru, kde se aktivujte teleport do prvního podlaží. Dveřmi nalevo projděte do vedlejší místnosti, použijte Merge a podél jižní stěny přeběhněte na západní stranu, kde zasáhněte orb. Následně seskočte dolů, odemkněte přilehlé dveře v rohu a  z plošiny zasáhněte bombou všechny 3 orby na levé straně místnosti. Jakmile to uděláte, tak si z velké bedny vezměte Boss Key a vraťte se do předchozí místnosti. Z ní utíkejte do té na severozápadě, zhasněte všechny světla a pomocí Merge se po stěnách dostaňte do levého horního rohu místnosti, kde sešlápněte tlačítka. Tím zhmotníte truhlu na jihu, která skrývá malý klíč. Po jeho sebrání se vraťte o patro výš, odemkněte dveře napravo a pokračujte do patra 2F.
Položte bombu vedle orbu na jihu, postavte se ke zdi nalevo a jakmile bomba bouchne, stěna se otočí a vy získáte na krátko možnost projít. V další místnosti položte bombu k dalšímu orbu, pomocí Merge se dostaňte na stěnu a rychle zamiřte ke dveřím na jihu. V další části hoďte bombu k oknu, které je zataraseno prkny, jděte na východní stranu a pomocí bomb zničte prkna na dalších dvou oknech. Nyní když máte uvolněných všech 6 oken, tak tu ještě zůstaneme a získáme Master Ore. Uprostřed místnosti utíkejte k orbu na jihu, položte vedle něj bombu a rychle utíkejte na sever. Stoupněte si na platformu, zasáhněte orb a budete vyvezeni nahoru. Jakmile bomba u spodního orbu bouchne, tak uvídíte, jak se stěna protočí a a to je ta pravá chvíle, během které se dostanete do místnosti s truhlou. Z té si vezměte Master Ore, opusťte ji a vraťte se do patra B1. Rovnou se vydejte ke dveřím bosse, které jsou nyní přístupné, protože světlo osvětlí všechny orby. Projděte tedy do místnosti s bossem a připravte se na souboj tím, že si na jeden slot nastavíte bomby a na druhou lampu. Ve dvou rozích místnosti zapalte pochodně a započne boj. V první fázi ho zasahujte bombami a počkejte, dokud mu nezničíte kostěnou lebku. Poté se v místnosti zhasne a boss bude pobíhat po místnosti, přičemž bude nezranitelný. Rychle tedy zapalte pochodně, zasáhněte bosse bombou a celý postup opakujte, dokud ho nezabijete. Poté si vezměte Heart Container a zachraňte Gulleyho.
2.10) Swamp Palace [s0210]
Získání předmětu Big Bomb Flower
V Raviově obchodu si kupte Hookshot, pokud ho ještě nemáte a přemístěte se do regionu Lorule. Vydejte se od kováře na jihozápad a dostaňte se do části s domem a zahradou. Vstupte do domu, promluvte si s vědcem a za 200 rupií si zapůjčte Big Bomb Flower, který si vyzvedněte v zahradě. Jakmile ji aktivujete, tak doveďte květinovou bombu k velké skále na jihu, postavte ji vedle obrovského kamene a bombu zasáhněte. Po výbuchu si bombu znovu vyzvedněte a s ní si to namiřte na jihovýchod ke křížku na mapě, který se nachází ve středu jižní části. Zde zlikvidujte další kámen pomocí této bomby a uvidíte, jak odteče voda. Poté si vezměte Hookshot a zasáhněte kůl naproti přes příkop, čímž se dostanete k dungeonu. Nejprve aktivujte korouhev a pak vstupte do dungeonu, ze kterého jste odpustili vodu a zpřístupnili ho tím.
Dungeon: Swamp Palace
Po vstupu do dungeonu zasáhněte pomocí Hookshotu tahadlo, zatáhněte za něj a jakmile se místnost zaplní vodou, tak plavte na stranu a pokračujte do další místnosti. V té se nezdržujte, pokračujte do místnosti na západě a zde plavte skrz vodu na sever až ke schodišti, které vás zavede do patra B1. Hned jak se tam dostanete, tak jděte doprava a vstupte do místnosti, ze které vychází voda. Uvnitř otevřete truhlu a získáte kompas. Vraťte se do předchozí místnosti, plavte do jihovýchodního rohu a vstupte do místnosti. Postavte se na vrchol schodiště vpravo, vezměte si bombua hoďte ji na orb. Pokud ho správně zasáhnete, tak se objeví truhla skrývající zlatou rupii, která má hodnotu 300 rupií. Poté jděte do předchozí místnosti, jděte doprava a vyběhněte nahoru po schodech. Otočte se na severozápad a pomocí Hookshotu si přitáhněte klíč, který se nachází na malém sloupku. Následně seskočte dolů, jděte do místnosti po vaší pravici, kde jste nalezli kompas a odemkněte si severní dveře, kterými zamiřte dál. Nalevo zasáhněte pomocí Hookshotu orb a uvidíte, jak se změní směr proudění vody v pravé části místnosti. Jděte tam, nechte se shodit do bazénku a z pevné země zasáhněte Hookshotem orb. Tím aktivujete další proud vody. Vyběhněte tedy po schodech nahoru, nechte se odnést na západní konec místnosti a tam aktivujte poslední orb. Naskočte na proud a nechte se zanést ke dveřím, které vás zavedou zpět do patra 1F.
Zde vás bude čekat s velkou medúzou, kterou nejsnadněji zlikvidujete pomocí bomb. Následně se rozpadne na malé medúzy a tak se budete muset vypořádat i s nimi. Po souboji se objeví teleportační kruh a také se vám otevřou dveře v rozích místnosti. Těmi jihovýchodními se vydejte dál, sešlápněte tlačítko na zemi a na jihu zničte naprasklou zem pomocí bomby nebo nepřítele, který se v ni promění. Seskočte dírou o patro níž, ze severní strany lávky si pomocí Hookshotu přitáhněte klíč a odemkněte dveře na druhém konci lávky. Dostanete se do místnosti s velkým uzávěrem, který musíte aktivovat na levé straně, aby se snížila hladina vody. Jakmile se tak stane, jděte do místnosti na jihozápadě, tam se vyhněte laserům a zatáhněte za levé tahadlo, abyste si otevřeli dveře. Těmi se dostanete zpět o patro výš. Seskočte dolů na tlačítko, čímž otevřete dveře v pravém horním rohu, vodou se vraťte ke dveřím, kterými jste přišli a jděte od nich dolů a doleva na dlaždici se značkou Hookshotu. Otočte se k severní stěně, přitáhněte se a použijte Merge, abyste se jako obraz dostali na stěnu. Utíkejte na podél stěny doleva na jižní stranu a opusťte ji, až budete mít pevnou půdu pod nohama. Vyběhněte po schodech, pomocí Hookshotu dvakrát zatáhněte za pravou páku uzávěru a voda se zvedne na nejvyšší úroveň. Napravo si stoupněte na dřevěný vor, z truhly si vezměte malý klíč a vraťte se k uzávěru. Jednou zatáhněte za levou páčku a až se sníží hladina vody, tak projděte dveřmi na severovýchodě. Rovnou si to zamiřte k průchodu do západní místnosti, tam v rohu sešlápněte tlačítko na zemi a z voru otevřete truhlu, která skrývá další malý klíč. Poté pomocí bomby zničte prasklou dlaždici a seskočte dolů. Po lávce doběhněte k jihovýchodním dveřím, odemkněte je a dostanete se do dříve navštívené části. Zde seskočte do vody (musí být v nejnižší úrovni), projděte dveřmi na severu a podplavte pod ostnatým kůlem, který se pohybuje po místnosti. Následně otevřete velkou truhlu a získáte pro Linka modrý oblek, který sníží poškození na polovinu. Vraťte se do předchozí místnosti, vyběhněte nahoru po schodech a dvakrát zatáhněte za pravou páku, abyste zvedli hladinu vody.  Jihovýchodními dveřmi pokračujte dál, seskočte dolů a zabijte všechny nepřátelé (jako dřív je nejprve musíte vytáhnout Hookshotem z ulity). Poté uvidíte, jak se aktivuje vodní pramen a ustaví vám do spodní části místnosti kůl. Nejprve jděte do severní místnosti, nechte víly, aby vám doplnili zdraví a vraťte se zpět. Pomocí Hookshotu zasáhněte kůl na jihu a utíkejte ke dveřím, které vás zavedou zpět do patra 1F.
Plavte ke schodům nalevo od uzávěru, vyběhněte po nich nahoru a použijte Hookshot. Jakmile vrazít do stěny, použijte Merge a jako obraz pokračujte po stěně na platformu. Aktivujte levou páku, abyste snížili vodu, seskočte do ní a na severu místnosti sešlápněte tlačítko. Napravo použijte druhý uzávěr, zvedněte hladinu na střední úroveň, poté se stejně jako před chvíli dostaňte k prvnímu uzávěru a zvedněte hladinu na nejvyšší možnou úroveň. Poté zamiřte ke dveřím na severozápadě a vstupte do centrální místnosti. Rovnou si to zamiřte k platformě na severovýchodě, zničte lebky a sešlápněte tlačítko, které aktivuje vysunutí podlahy. Utíkejte na západ k uzávěru, snižte hladinu vody o jednu úroveň a vezměte si z truhly Boss Key. S ním si odemkněte dveře a vstupte do místnosti s bossem. Ten je asi nejjednodušší z těch, na které v Lorule narazíte. V první fázi mu musíte zničit štít z očí, který ho chrání před zraněním. Vždy si pomocí Hookshotu jedno oko přitáhněte a jakmile ztratí ochranu, tak ho zabijte. Takto mu zničte celý štít a započne druhá fáze souboj. V ní se vás boss bude snažit zlikvidovat vodními útoky, před kterými stačí, když budete neustále v pohybu. Vždy ho ve volnou chvíli zasáhněte a po několika zásazích ho zlikvidujete. Poté už si jen vezměte Heart Container, po schodech vyběhněte do podlaží 2F a tam se dotkněte portrétu s královnou Oren, kterou znáte z lokace Zora´s Domain.
2.11) Ice Ruins [s0211]
Death Mountain
V regionu Hyrule se přeneste k Tower of Hera, jděte doprava a pomocí Hookshotu se dostaňte na druhou stranu mostu. Na východě vstupte do první jeskyně, na kterou narazíte a dostanete se do Rosso´s Ore Mine. Po první skupině pohybujících se platforem se dostaňte na velkou plošinu, jako obraz se dostaňte na pravou zeď a obejděte ji. Na druhé straně se spusťte na další plošinu a seskákejte až úplně dolů. Opusťte jeskyně, zamiřte na západ a dojdětě až k díře ve skále, kterou se protáhněte do regionu Lorule. Vydejte se na východ, vstupte do jeskyně, kterou jste před chvíli opustili a po ledových blocích se dostaňte do nejvyšší části jeskyně. Jakmile se dostanete ven, tak pokračujte dál na východ a narazíte na vstup do dungeonu, který vám blokuje ledová socha. Rozpusťte ji pomocí Fire Rodu a vstupte do dungeonu.
Dungeon: Ice Ruins
Pomocí ohnivé hole zničte ledovou kostku před vámi, na severu zatáhněte za jazyk sochy a uvidíte, jak se aktivuje výtah, který vás může vzít až do spodního patra. Nejprve se vydejte do B2 a na levé straně místnosti uvidíte, jak ze zdi vychází ledový rampouch, který drží malý klíč. Zničte ho pomocí hole, seberte klíč a nechte se vyvézt výtahem do B1, kde si odemkněte místnost na severu. Zatáhněte za jazyk sochy nalevo, projděte dveřmi do další místnosti a tam zapalte 4 pochodně uprostřed místnosti, čímž zhmotníte klíč na ledové římse. Utíkejte do místnosti na jihu, napravo si z truhly vezměte kompas a dostaňte se na úzkou ledovou římsu, která se nachází napravo. Na rozcestí jděte směrem nahoru, dejte si pozor, abyste nespadli z římsy a u zdi se přeměňte v obraz pomocí Merge. Po zdi se dostaňte na římsu s klíčem, který si vezměte a vydejte se na cestu zpět. Až se po římse dostanete zpět k rozcestí, tak jděte dolů a dostaňte se ke dveřím, které odemkněte klíčem. V další místnosti se po zdi dostaňte do severozápadního rohu, zatáhněte za jazyk sochy a uvidíte, jak se sníží kus podlahy napravo. Na nic tedy nečekejte a seskočte dolů do podlaží B2. Projděte dveřmi napravo, jižní ledovou sochu zničte pomocí ohnivé hůlky a sešlápněte spínač na zemi, který vám otevře dveře na severozápadě. Pokud máte málo zdraví, tak jděte k zamčeným dveřím na severu, přeneste se na protější zeď jako obraz a pokračujte doleva po stěně až do místnosti s vílami, které vám doplní zdraví. Poté se se vydejte do otevřené místnosti severozápadními dveřmi a propadněte se do patra B4. Jděte doleva, nasedněte na rotující platformu a jakmile po vás nepřítel hodí bombu, tak ji vezměte a vrhněte k 4 orbům na severu. Pokud je zasáhnete, spadne dolů truhla skrývající stříbrnou rupii. Nechte se převézt na západ, pokračujte o jednu obrazovku dolů a narazíte na další platformy, které jsou tvořeny z ledu a tak i dost kluzké. Stoupněte si na jednu z nich, zasáhněte během cesty pochodeň uprostřed místnosti a uvidíte, jak se na severu aktivuje výtahová plošina. Vraťte se tedy na sever, nechte se vyvézt o patro výš a pokračujte po úzké ledové cestičce na jih. Nasedněte na plošinu, nechte se odvézt na jih a přesedněte na druhou plošinu. Ta vás zaveze na východ, kde nastupte na třetí plošinu, která vyjede nahoru a můžete projít dveřmi na severu. Pomocí ohnivé hole zničte alespoň první řadu ledových kostek a vraťte se zpět k výtahové plošině, která vás vyvezla z patra B4 do B3. Z ní jděte do místnosti napravo, po stěně se dostaňte dál na východ a zničte zbylé ledové kostky. Tím odkryjete orb, který zasáhněte a objeví se další výtahová plošina. Nastupte na ni a ona vás vyveze do patra B2.
Zde na západní straně zničte 4 lebky a sešlápněte tlačítko, které objevíte. Pak projděte otevřenými dveřmi na východě, zatáhněte za jazyk sochy a seskočte dolů k velké truhle, která skrývá artefakt Stamina Scroll, díky němuž se vám zvýší zásoba vaší energie. Seskočte nalevo dolů, nechte se zase vyvézt nahoru a dostanete se do části, kde jsou dvě ledové sochy střílející projektily. Jděte k jižní straně a povšimněte si, že pod vámi ze stěny vystupuje úzká ledová cesta, na kterou seskočte a jděte po ní až k pochodni. Po jejím zapálení se otevřou dveře na východě, kterými zamiřte dál. Pokud chcete, tak otevřete obě truhly (skrývají pouze zelenou rupii a monster tail) a následně zaměřte pozornost k výtahům, které vás dokáží vzít mezi patry a to oběma směry. Nejprve sjeďte až úplně dolů, z truhly vytáhněte velký klíč a vyjeďte do patra B2. Projděte dveřmi vpravo, následně těmi v severozápadním rohu a dostanete se do dříve navštívené místnosti, kde se tentokrát propadnete jen o patro níž, protože se zde nachází podlaha. Dole zatáhněte za jazyk, seskočte dolů o další patro a při pokusu opustit místnost vás napadne skupina zelený ptáků, včetně jednoho obrovského. Po jejich zabití se v místnosti objeví teleport a vy se budete moci vydat dveřmi nalevo. Po ledových dlaždicích se dostaňte k soše, které povytáhněte jazyk, vraťte se do místnosti s teleportem a jděte na východ. Uprostřed místnosti zapalte pomocí ohnivé hole pochodeň, projděte dveřmi na jihu a nalevo sešlápněte spínač na zemi. Po jižní zdi se jako obraz protáhněte na pevnou zem, dírou na jihu seskočte dolů a z truhly si vezměte malý klíč. Seskočte na ledovou římsu, dejte se doleva a sešlápněte tlačítko, které aktivuje další římsy. Ty vás zavedou zpět k výtahu a vy se budete moci vrátit do patra B2.
Zde si to rovnou namiřte do severovýchodního rohu, odemkněte si klíčem dveře do poslední neprobádané místnosti v tomto patře a seskočte dolů k velkému ledovému bloku. Ten roztavte pomocí hůlky, postavte se do větrného proudu a budete odneseni na platformu se sochou. Zatáhněte za její jazyk, jděte do místnosti severně od vás a seskočte do patra B4. Napravo odstraňte ledové koule z cesty, jděte na jih a zasáhněte pochodeň pomocí ohnivé hole. Pokračujte na jih a po úzké římse dojděte k soše, které zatáhněte za jazyk. Tím naposledy přesunete velkou plošinu a po ní můžete zamířit k velkým dveřím na západě, které odemknete získaným klíčem. Po vstupu seskočte dolů dírou v podlaze a započne souboj s dalším bossem. Nejprve mu ohnivou holí zničte ledový krunýř a jakmile začne poskakovat po místnosti, tak do něj sekejte mečem. Tento postup opakujte, dokud nezemře a pak si vezměte Heart Container, který vám opět navýší zásobu srdcí. Poté se jen vydejte k obrazu na severu a zachraňte Rossa, kterým je posledním potomkem původních 7 mudrců.
Nyní po záchraně všech mudrců vyběhněte nahoru po schodech a získáte Triforce of Courage.
2.12) Lorule Castle [s0212]
Hrad Lorule
Vydejte se k hradu Lorule, projděte hlavní bránou a aktivujte si korouhev. Poté jděte dál a promluví k vám Hilda, která prolomí bariéru a vy budete moci vstoupit do hradu. Osobně se mi zde nejvíce osvědčili vylepšené bomby a Tornado Rod, díky kterému omráčíte nepřátele. Hned po vstupu jděte doleva, probojujte se ke dveřím na severu a vstupte do malé místnosti, kde zabijte jednoho nepřítele. Následně si tak otevřete dveře a budete moci vyběhnout do patra 2F. Zde se nic zajímavého nenachází, proto jděte na jih do centrální místnosti a zde na jižní straně objevíte schodiště vedoucí do patra 3F. Nejprve zasáhněte orb, který zhmotní teleport, poté shoďte dolů dvě sochy a seskočte dolů do prvního patra, kde v truhle najdete malý klíč. S ním se vraťte zpět do patra 3F, otevřete dveře na západní straně a vyběhněte do podlaží 4F. Napravo odemkněte truhlu a seberte si kompas, který se v ní skrývá. Poté zasáhněte obě pochodně a jižně od vás uvidíte zhmotnění dvou říms. Přeběhněte po nich na jih, otevřete velkou truhlu a získáte červený obleček, díky kterému se opět sníží obdržené poškození na polovinu. Nyní jděte k levým dveřím, projděte jimi a dostanete se do potemnělé místnosti. Zde je vaším úkolem jediné a to truhla v horní části místnosti. Trik je v tom, že vždy musíte zhasínat pochodeň, abyste uviděli cestu, tu si zapamatovat a následně pochodeň zapálit. Jakmile to uděláte, tak se zdi, které vám blokovali průchod dál, stáhnou a vy můžete zamířit k další pochodni. U té třetí ji zažehněte, jděte doleva a nahoru k truhle a po otevření získáte malý klíč. S ním pokračujte ke dveřím na severu, odemkněte je a dostanete se o patro výš, kde musíte zabít rytíře s koulí na řetězu. Jakmile zemře, tak se teleportujte do hlavní místnosti v podlaží 3F a uvidíte, jak se na velkých vratech rozzáří jeden panel.
Nyní si nastavte bomby a jděte do dveří nalevo od velkých vrat. Utíkejte na sever, zasáhněte orb a jděte doleva, kde orb znovu zasáhněte bombou. Nyní byste měli mít napravo zvednutou modrou stěnu a dole červenou. Postavte se na červenou zeď, hoďte bombu k orbu na severovýchodě a jakmile se s vámi zvedne, tak seskočte dolů k chrliči. Jděte do místnosti nalevo, stoupněte si na modré dlaždice a hoďte bombu na sever k orbu. Po výbuchu vás modrá zeď vyveze nahoru a vy můžete jít na jih, kde nalevo i napravo od vás uvidíte červené dlaždice. Napravo rovněž uvidíte na vyvýšené části orb. Hoďte k němu bombu, rychle si utíkejte stoupnout na zeď nalevo a ta vás vyveze nahoru. Hned jak to udělá, tak použijte Merge u severní zdi, pokračujte podél ní doprava a dostaňte se na pevnou zeď. Běžte o jeden čtverec nalevo, přes zeď na severu hoďte bombu k dalšímu orbu a utíkejte na jih, kde se sníží červená zeď. Nyní jen utíkejte na východ a dostanete se ke květinové bombě. Tu rovnou odpalte, abyste zničili velký kámen a následně si vezměte další bombu. Zaveďte ji od dva čtverce doleva a nahoru a hoďte bombu k orbu za zdí, čímž zajede do země modrá zeď napravo. Znovu hoďte bombu k orbu, rychle zaveďte bombu do čtverce napravo po výbuchu na sever. Nyní běžte doleva k orbu, zásáhněte ho a uvolní se cesta nahoru. Jakmile se tak stane, rychle utíkejte s bombou na východ k velkému kameni a dejte si pozor, aby ho nezasáhl chrlič. U kamene bombu odpalte, z truhly si vezměte klíč a seskočte dolů k zamčeným dveřím. Ty si odemkněte, seběhněte o patro níž a zabijte minibosse, díky čemuž se na vratech aktivuje druhá část.
Nyní se vydáme aktivovat třetí část vrat skrze dveře napravo. Utíkejte na sever a dostanete se do části, kde před vámi budou z podlahy vystupovat kvádry, po nichž můžete přeběhnout. V této sekci tak vždy řeknu směr, kterým se vydat a na kterém kvádru se musíte zastavit. Jděte 6krát doprava, poté 4krát nahoru a dostanete se na pevnou zem, kde odsuňte sochu doleva, aby mohla ostnatá koule zamířit na jih. Kouli následujte až k místu, kde vrazí do druhé a uvolní cestu. Použijte Merge na dvojitý kvádr po vaší pravici, zamiřte po něm na jih a vstupte do další místnosti. Zde pohybujte zleva doprava a naopak, abyste vždy zvedli zeď a ta zablokovala létající dlaždice. Jakmile všechny zmizí, tak vyjede další část drátěné podlahy z lávy a vy budete moci vyběhnout po schodech ke dveřím, kterým se vraťte do hlavní místnosti. Po kvádrech přeběhněte do severovýchodního rohu místnosti a tam uvidíte, jak ze stěny vyjíždí další ostnatá koule. Vaším úkolem je držet se levé strany kvádrů, utíkat podél ní cestou na jih a vytvořit tak cestu pro ostnatou kouli. Až vám do cesty vrazí zeď, tak použijte Merge a pokračujte až na jih. Jakmile druhá koule spadne do lávy, tak si stoupněte na její místo a vydejte se na sever k truhle, která skrývá malý klíč. Nyní se vydejte nazpět a namiřte si to do severozápadního rohu, kde odemkněte dveře klíčem. Zabijte velkou fialovou medúzu, následně i ty malé a po souboji zamiřte na teleport, který vás vrátí zpět k velkým vratům.
Jakmile se aktivuje třetí panel na vratech, tak vyběhněte nahoru do podlaží 4F a utíkejte na východ. Tam použijte Hookshot na tahadlo a vstupte do poslední místnosti, kterou musíte projít. Jděte doprava, pomocí háku se přitáhněte ke zdi napravo a utíkejte k platformě, kterou se nechte odvést na sever. Po celou dobu si dejte pozor na ruku, která se vás snaží zasáhnout a na severu si z truhly vezměte fialovou rupii. Nalevo si povšimněte tahadla na sloupu, které povytáhněte a tím se aktivuje platforma, která vás zaveze na západ ke dvěma podstavcům ve tvaru oka. Nasedněte na raft severně od vás, pomocí háku se přitahujte od zdi ke zdi a zastavte se pod plošinou s tlačítkem. Jakmile ruka zasáhne tlačítko, tak se uvolněnou cestou vydejte dál a na konci cesty sesedněte z raftu. V místnosti odtlačte sochu na jedno tlačítko, následně si na druhé stoupněte a jakmile vás bude chtít ruka zasáhnout, tak přeběhněte na třetí. Pokud to uděláte správně, tak budete mít všechny tři spínače stisknuty ve stejnou chvíli a otevřete dveře do vedlejší místnosti. Zde si stoupněte pod prasklou dlaždice, kterou rozbije ruka a vy si budete moci vzít první bulvu. S ní se vraťte na raft a stejnou cestou dojeďte až k podstavcům. Do jednoho z nich umístěte bulvu a utíkejte na západ ke stěně. Pomocí Merge se dostaňte na plošinu jižně od vás, stoupněte si pod další plošinu s okem a opět nechte ruku, ať ji zničí. Poté oko hoďte k levé zdi, po zdi se dostaňte na sever a otočte se k jihu. Použijte hák a přitáhněte si oko k sobě, čímž ho dostanete přes propast. Poté už jen vložte oko do druhého podstavce, z truhly si vezměte klíč a odemkněte si klíčem dveře.  Opět se vypořádejte s minibossem, se kterým jste se setkali už dříve, stoupněte si na teleport a uvidíte, jak aktivujete poslední panel na velkých vratech.
Vydejte se jimi dál a dostanete se do horní části hradu Lorule, kde použijte škvíru na severní stěně a projděte do regionu Hyrule. Zde posbírejte víly, které vám doplní zdraví a vraťte se dírou ve zdi nazpět do Lorule. Zde už jen pokračujte na východ a zamiřte do místnosti, kde vás bude čekat finální souboj.
Finále
V první části souboje s Yugou se pohybujte neustále po místnosti, vyhýbejte se jeho útokům a jakmile se odkryje ze strany, tak na něj útočte. Postupně bude měnit svoje útoky, ale všem se dá poměrně jednoduše vyhnout a neměli byste mít větší potíže. Poté shlédněte sekvenci a započne druhá část souboje. V ní po vás Yuga vystřelí energetickou kouli, kterou na něj odrazte zpět pomocí Master Swordu a on ji po vás odpálí zpět. Takto proveďte několik výměn a nakonec koule zasáhne Yugu. Ten se promění v obraz a vy dostanete od zeldy nový luk Bow of Light, díky kterému můžete útočit i ve formě obrazu. Dostaňte se tedy na zeď, zasáhněte Yugu a poté ji rychle opusťte. Za Yugovými zády se vraťte zpět na stěnu a střelte mu do zad. Tím ho zraníte a on opustí zeď, přičemž zůstane na nějakou chvíli omráčený. Několikrát ho zasáhněte, vyhněte se projektilům vycházejícím ze stěny a zopakujte část s odrážením energetické koule. Poté na Yugu ve formě obrazu vystřelte, ihned opusťte zeď a jakmile kolem vás na zdi proběhne, tak mu vpadněte do zad a zasáhněte. Následně na Yugu zaútočte, znovu se vyhněte projektilům a odrazte na něj orby, které vystřelí rovnou dva. Až bude zase ve zdi, tak na něj vystřelte zepředu a on ránu zblokuje. Rychle se tedy otočte, vystřelte šíp na opačnou stranu a ten ho zasáhne do zad. Jakmile vypadne ze zdi, tak ho naposledy zasáhněte a porazte ho. Nakonec už jen utíkejte k portrétu Zeldy a shlédněte závěrečné rozuzlení.
3) Čtvrtky srdcí (Heart Pieces) [s03]
Tyto artefakty můžete nalézt během vašeho putování a k jejich získání většinou potřebujete nějakou speciální schopnost. Celkem se jich nachází ve hře 28 a pokaždé, když nasbíráte 4 čtvrtky, tak získáte navíc jedno srdce (Heart Container), o které se zvýší váš život. Prvních 14 srdcí je dostupných v regionu Hyrule v první části hry a zbylých čtrnáct najdete až poté, co se dostanete do Lorule (některé z nich jsou stále v Hyrule, ale potřebujete schopnosti, které získáte až později).
#
Lokace
Popis
1
Kakariko Village
V severozápadní části vesnice se nachází vstup do jeskyně a nalevo od ní i  studna. Vylezte na zatravněnou plochu nad jeskyní, nalevo odstraňte kameny, bránící vám v seskoku, pomocí Power Glove a skočte dolů. Tam jen zlikvidujte nepřátele a vyběhněte nahoru po schodech, kde najdete čtvrtku srdce.
2
Kakariko Village
Jižně od vesnice se nachází farma se slepicemi Cucco, se kterými si můžete zahrát minihru Cucco Rush za malý obnos rupií. V ní je vaším úkolem vyhýbat se slepicím po dobu 30 sekund. Jakmile dohrajete všechny tři obtížnosti, tak získáte čtvrtku srdce.
3
Sanctuary
Sewers
Jděte na hřbitov napravo od lokace Sanctuary a po tajném schodišti pod jedním z hrobů seběhněte do kanalizace. První části proběhněte a v té druhé vyběhněte na ochoz v horní části místnosti. Po něm se vydejte doprava až k truhle, překreslete se na zeď pomocí Merge schopnosti a  pokračujte tak doprava až k výběžku, který skrývá třetí čtvrtku srdce.
4
Hyrule
Vydejte se k příbytku kováře, splyňte se zdí a pokračujte na zadní stěnu domu. Potom už jen opusťte 2D podobu a pokračujte na sever pro čtvrtku srdce.
5
Lost Woods
Vydejte se do Lost Woods ze severovýchodu (přesně na západ od Rossova domu) a jděte na jih a následně na západ. Uvidíte polorozpadlý kmen stromu a přesně jižně od něj si můžete povšimnout malé škvírky. Přesuňte se tedy do své 2D formy a  protáhněte se jí až ke čtvrtce srdce.
6
Hyrule Castle
Vydejte se k hlavní bráně Hyrule Castle, dejte se kolem ní doprava a nahoru. Na konci pěšinky objevíte čtvrtku srdce obklopenou kameny, které musíte odstranit pomocí Power Glove.
7
Jižně od Kakariko Village
Tato čtvrtka srdce bude dostupná poté, co Ravio otevře obchod ve vašem domě. Pak se vydejte na jih od Kakariko Village a od farmy se slepicemi jděte dál na jihozápad. Zde najdete dívku, která vám představí hru Rupee Rush. Vaším úkolem je získat 100 rupií, abyste získali čtvrtku srdce a na to máte 30 sekund, které bohužel nikde nejsou ukázané. Trik je v tom, že pokud dokončíte úkol zůstane vám méně jak 3 sekundy času, tak se vám množství rupií zdvojnásobí a pokud méně jak 1 sekunda, tak se dokonce ztrojnásobí.
8
Death Mountain
Od korouhvičky u Tower of Hera pokračujte na západ a na stěně hory uvidíte dvě srdce. Splyňte se zdí pomocí Merge, jděte kousek doleva a pod sebou uvidíte vstup do jeskyně. Opusťte zeď a až spadnete dolů ke vchodu, tak jděte na sever pro čtvrtku srdce, která se nachází přímo za horou.
9
Zora´s Domain
Od vodopádu, za nímž jste poznali královnu, se dejte na jih a narazíte na další dvojici vodopádů. Až seskočíte dolů, tak se podívejte skrz vodu a uvidíte vchod do jeskyně, kde se skrývá čtvrtka srdce. Potřebujete předmět Zora´s Flippers.
10
Hyrule Valley
Vydejte se na jih od Linkova domu do údolí a tam uvidíte čtvrtku srdce poblíž jeskyně, které je blokováno 5 sochami. Dejte se tedy na jihovýchod a  v malé zákrutě uvidíte dvojici soch. Ke stěně za nimi položte bombu a  objevíte tajný vchod. Poté už jen projděte tunelem a seberte čtvrtku srdce.
11
Jižně od Eastern
Palace
Přemístěte se k Eastern Palace, jděte na jih a uvidíte vstup jeskyně zasypaný kameny. Pokračujte dál na jih, tam vyběhněte po schodech nahoru a odhoďte si z cesty balvany pomocí Power Glove. Následně pokračujte až k zátarasu, odpalte ho bombou a vstupte dovnitř. Tam jen skrz stěnu překonejte propast a  získáte další čtvrtku srdce.
12
Jižně od Eastern
Palace
Vydejte se na jih od Eastern Palace a hned jak vstoupíte do nové části, tak si to namiřte na jihovýchod. Zde najdete kruh z kůlů, který skrývá čtvrtku srdce. Stačí použít kladivo a je vaše.
13
Hyrule
Vydejte se od House of Gales na západ skrz vodu a následně na sever až malé dívce, která po vás bude chtít, ať co nejrychleji zdoláte závod. Cíl se nachází severně od Rossova domu, v severní části Hyrule Regionu. V prvním kole pokořte 75 sekund a v druhém pak 65 sekund, za což získáte čtvrtku srdce. Abyste tento čas zdolali, budete potřebovat předmět Pegasus Boots, který se dá získat od chlápka jménem Shady Guy.
14
Rosso´s Ore Mine
Přemístěte se k Tower of Hera, jděte na východ a narazíte na přerušený most. Stoupněte si k okraji, pomoci Hookshotu zasáhněte kůl a dostaňte se na druhou stranu. Zde pokračujte na východ a dojděte k dolu s cedulí Rosso´s Ore Mine. Po vstupu projděte dveřmi napravo, postavte se na platformu a seskákejte po několika platformách na pevnou zem. Skrz západní stěnu se dostaňte jako obraz na platformu a využijte soustavu odrážedel, které vás zavedou až na osamocený vysoký sloup, kde najdete čtvrt srdce.
15
Dům stylistky v Hyrule
Do tohoto domu se můžete dostat pouze z regionu Lorule. Vydejte se do vesnice Kakariko a najděte zeď, skrze kterou projdete do regionu Hyrule. Ten vás zavede do domu stylistky, která vám dá čtvrtku srdce.
16
Jižně od Skull Woods
Dostaňte se přes Sahasrahlův dům v Hyrule do regionu Lorule a objevíte se u Skull Woods. Zůstaňte jako obraz na stěně domu, celý ho obejděte a na jižní straně objevíte malou plošinu se srdcem.
17
Turtle Rock
Pro tuto čtvrtku se musíte dostat skrze dungeon Turtle Rock. Dostaňte se do jihozápadní místnosti, pomocí houpací kladiny se dostaňte k teleportu a  ten vás zanese do místnosti v severozápadním rohu. Rovnou si to namiřte do teleportu vedle vás, pomocí Ice Rodu si vytvořte cestičku skrze lávu a  vyjděte ven z dungeonu. Ocitnete se na osamocené plošině s čtvrtkou srdce.
18
Hyrule
Až získáte rukavice Titan´s Mitt, vydejte se ke kováři v Hyrule a u jeho domu se nachází jeskyně, před kterou je balvan. Ten odstraňte a vstupte dovnitř, kde najdete čtvrtku srdce.
19
Dark Palace
Až budete procházet bludištěm u Dark Palace, tak se dostaňte na platformy, kde hlídkují obyvatelé paláce. Zde najdete srdce na jednom výstupku, který nelze minout, protože kolem něj budete procházet.
20
Skull Woods
Vydejte se do severovýchodní části Skull Woods a objevíte rozbořený dům, na jehož střeše uvidíte čtvrtku srdce. Vydejte se od něj na jih, vylezte po žebříku na skálu napravo a utíkejte na sever. Až uvidíte Cuccoo slepici, tak si ji vezměte a utíkejte dál na sever. Zde se sneste směrem na jihozápad a  přistaňte na střeše u srdce.
21
Thieves´ Town
Ve východní části Thieves´ Town se nachází dům, ve kterém si můžete zahrát minihru s otvíráním truhel. Nejprve zaplaťte 200 rupií a následně budete moci otevřít celkem 3 truhly, z nichž jedna obsahuje Heart Piece. Doporučuji si uložit hru předtím než tuto minihru vyzkoušíte.
22
Jižně od Thieves´ Town
Vydejte se na jihovýchod města, pokračujte na jih a projděte kolem domu. Poté pokračujte doleva a promluvte si s mužem, u kterého si opět můžete zahrát minihru Rupee Rush. Cena je tentokrát 100 rupií za hru a vaším úkolem je získat alespoň 150 rupií, přičemž vám zůstane na časomíře méně jak 3 sekundy. Pokud se vám to podaří, získáte čtvrtku srdce jako odměnu.
23
Jižně od kováře v Lorule
Vydejte se do lesa jižně od kováře v Lorule a zde si zahrajte minihru Octoball Derby, což je jakási forma baseballu. Musíte vyhrát 100 rupií a za odměnu získáte čtvrtku srdce.
24
Graveyard
Vydejte se na hřbitov v Lorule, v severní části vylezte po žebříku na skálu a pomocí bomby odstraňte kameny blokující škvíru. Tou se protáhněte zpět do regionu Hyrule a vstupte do jeskyně.
25
Swamp Palace
Doveďte Big Bomb Flower na východ od Swamp Palace a aktivujte ji před velkým kamenem. Pak jen vstupte do jeskyně a najdete čtvrtku srdce a dvě truhly, které skrývají stříbrnou a zlatou rupii.
26
Treacherous Tower
Přemístěte se ke korouhvi v Death Mountain, jděte na západ a tam vylezte po žebříku nahoru. Pak pokračujte na severovýchod k věži, která stojí přesně na místě Tower of Hera. Před vstupem si ještě aktivujte korouhev u vstupu. Před věží si promluvte s ďáblicí a zaplaťte 100 rupií za základní kurz ve věži, kde musíte porazit 5 pater plných nepřátel. Po dokončení dohrajte i  střední úroveň, která skrývá 15 pater a za odměnu dostanete čtvrtku srdce.
27
Death Mountain
Přemístěte se ke korouhvi u dungeonu Ice Ruins, jděte na západ a vstupte do jeskyně. Po  ledových římsách se dostaňte na centrální platformu s velkou ledovou sochou a tu zničte pomocí ohnivé hůlky. Pak jděte doleva, nastupte na pohybující se platformu a uvidíte nad vámi další, na kterou se musíte dostat pomocí Tornado Rodu. Tahle plošina vás odveze na západ na platformu, kde sesedněte a nastupte na další na severu. Zde se pomocí Tornado Rodu dostaňte ven z jeskyně, protáhněte se škvírou na sloupu do regionu Hyrule a tam objevíte čtvrtku srdce.
28
Misery Mire
Vydejte se do severní části pouště v jihozápadním rohu Hyrule, vyběhněte po  schodech nalevo a pomocí písečné hůlky vytvořte písečné krychle směrem na východ. Použijte Merge, dostaňte na východní plošinu a vyběhněte po schodech nahoru. Pomocí bomby zničte kameny, které blokují škvíru ve skále a tou se protáhněte do Misery Mire v Lorule regionu. Zde jen opusťte zeď a  získáte poslední čtvrtku srdce.
4) Potomci Maiamai [s04]
Poté, co získáte bomby, tak se vydejte na východ od Linkova domu a dojděte k mostu. U něj si to namiřte na jih a napravo uvidíte zatarasený vchod do jeskyně, který uvolněte pomocí bomby. Uvnitř si promluvte s Mother Maiamai a požádá vás, abyste našli její potomky. Těch je celkem 100, přičemž 50 jich můžete najít v regionu Hyrule a 50 v Lorule. Rovněž můžete zmáčknout na touchscreenu ikonu jejich potomků a mapa vám ukáže, kolik dětí se v každé části nachází. Z každých 10 zachráněných potomků vám jejich matka vylepší jednu ze zbraní dle vašeho výběru.
4.1) Hyrule [s0401]
House of Gales

1
Přímo vedle jeskyně, kde se nachází matka všech Maiamaiů. Použijte schopnost Merge, abyste ho dostali ze skalní stěny dolů.
2
Pod vodní hladinou jižně od dungeonu House of Gales.
3
Od House of Gales se vydejte vodou o jeden obraz na východ a zde ho najdete pod vodní hladinou.
4
Přemístěte se ke korouhvi v House of Gales, obejděte dům zprava a na zemi uvidíte znak. Použijte Tornado Rod a odkryjete čtvrtého potomka.
5
Vydejte se do severovýchodní části této oblasti, kde se nachází dívka nabízející závod a podél východní zdi jako obraz zamiřte na jih. Na vyvýšené části najdete balvan, který musíte odstranit za pomoci předmětu Titan´s Mitt.
Kakariko Village

1
Od Shady Guye se vydejte na východ po cestičce a dostanete se k útesu, kde uvidíte dva malé keříky a z horní a spodní strany plot. Zničte keříky a  objevíte potomka.
2
V jihozápadní části (západně od Cucco ranče), se nachází soutěž Rupee Rush. Začněte ji a na jižní stěně objevíte potomka, kterého sundáte pomocí schopnosti Merge.
3
Vezměte si slepici Cucco, jděte k Sahasrahlovu domu a přeleťte na dům jihovýchodně od vás (poznáte ho podle fialové střechy). Zde pomocí Power Glove odstraňte kámen a najdete potomka.
4
Od korouhve se vydejte na jih a narazíte na dřevěnou boudu s malým výběhem po vaší levici. Projděte boudou, vezměte si do ruky Sand Rod a použijte ho na písečný čtverec na zemi.
5
Vydejte se ke Cucco ranči a napravo od něj uvidíte strom. Aktivujte Pegasus Boots, vrazte do něj a shodíte ze stromu posledního Maiamaie v této části.
Hyrule Valley

1
Uprostřed údolí se nachází vchod do dungeonu, před nímž jsou dva balvany, které lze odstranit pomocí Titan´s Mitt. Napravo od dungeonu je hlubší voda, do které se za pomocí Zora´s Flippers ponořte a najdete ho.
2
Vydejte se na jih přímo od Linkova domu a narazíte na skupinu soch, z nichž jedna bude dokola obehnána vodou. Na vrcholu této sochy bude Maiamai, kterého sundáte dolů, když použijete Pegasus Boots a do sochy narazíte.
3
Zamiřte do jihovýchodního rohu údolí a narazíte na zákoutí se dvěma sochami. Mezi ně položte bombu a objevíte tajný vchod do jeskyně. Vstupte dovnitř, utíkejte na sever a skočte do vody, kde se s pomocí Zora´s Flippers ponořte pro posledního potomka.
Lost Woods


1
Západním vstupem zamiřte do lesa, vydejte se na sever a projděte kmenem stromu. Na malém lesním prostranství se dejte doleva a uvidíte 3 keříky, které zničte.
2
Z východní části Kakariko Village se vydejte na sever směrem k Lost Woods a narazíte na stan věštce, na němž se drží Maiamai. Použijte Merge a dostaňte ho ze stěny stanu.
3
Utíkejte na východ od stanu věštce a objevíte vodní příkop. Seběhněte po schůdkách dolů a s pomocí Zora´s Flippers se ponořte pod hladinu.
4
Od posledního Maiamaie se vydejte na sever a po pravé straně uvidíte vchod do jeskyně. Vstupte tam, jděte na sever a odstraňte pomocí Titan´s Mitt velký balvan z cesty. Pak už jen pokračujte ven z jeskyně a Maiamaie uvidíte na stěně skály, ze které ho sundáte pomocí Merge (proměňte se v obraz na zdi a opusťte zeď).
5
Vraťte se ke vstupu do jeskyně v předchozím bodě a podél zdi pokračujte na sever. Hned jak se obraz přesune, tak uvidíte Maiamaie na stěně napravo, z níž ho sundáte opět pomocí Merge.
6
Z východní strany vstupte do lesa, hned zamiřte na jih a uvidíte dva kameny. Pomocí Power Glove zvedněte ten napravo a najdete dalšího potomka.
7
Od stanu věštce jděte na sever, vsupte do lesa a na stromě před vámi uvidíte potomka. Použijte Pegasus Boots, nárazem ho srazte dolů a seberte.
8
Od západního vstupu do lesa jděte kousek doprava a uvidíte velký balvan, který odstraňte za pomocí Titan´s Mitt. Poté uvidíte několik keřů a mezi nimi kámen. Ten obraťte a najdete potomka. Alternativně můžete do této lokace přijít z lesa ze severu a pomocí kladiva zabouchnout do země dva kůly.
Central Hyrule


1
Kolem západní stěny hradu se vydejte směrem na sever a narazíte na strom. Pomocí Pegasus Boots do stromu vrazte a Maiamai spadne ze stromu.
2
Oběhněte Linkův dům, použijte Merge  a sundejte Maiamaie ze stěny.
3
Od Linkova domu jděte doleva, seběhněte z kopce dolů a nalevo uvidíte stromy. Otočte se k tomu osamocenému severně od vás a s pomocí Pegasus Boots do něj narazte.
4
Zamiřte do jihozápadního rohu této části a jižně od malého lesíku, kde se nachází Gulley, najdete díru ve skále. Projděte jí do regionu Lorule, tam seskočte doleva ze skály a použijte další prasklinu ve skále pro návrat do Lorule. Objevíte se u balvanu, který je obklopen malými kameny. Použijte Titan´s Mitt, odhoďte velký balvan z cesty a objevíte potomka.
5
V severní části Gulley´s Wood narazte do stromu, na kterém se Maiamai nachází.
6
Od hradu se vydejte na jih přes most, pokračujte na západ a na rozcestí uvidíte na zemi dlaždice. Použijte Tornado Rod a pod jednou z nich ho najdete.
7
Použijte Tornado Rod na dlaždice u kovárny.
8
Po stěně kovárně se jako obraz dostaňte za dům, jděte na sever a seskočte ze skály dolů.  V korunách stromu před vámi se nachází poslední Maiamai v této části, kterého objevíte, když do stromu vrazíte za pomoci Pegasus Boots.
Desert Palace


1
Přeneste se ke korouhvi u Desert Palace, seběhněte po schodech dolů a jděte ke zdi na jihu. Na písek použijte Sand Rod a objevíte další Maiamaie.
2
Severovýchodně od korouhve uvidíte na mapě dvě schodiště. Vydejte se k nim a uslyšíte pískání potomka. Použijte tedy Sand Rod na písek a objevíte potomka.
3
Vydejte se do údolí jižně od Linkova domu a pokračujte na západ do části, která spadá pod Desert Palace. Zde se nachází vyvýšená část, na níž jsou 3 červené rupie. Napravo uvidíte dva velké balvany, z nichž ten spodní skrývá potomka (vyžaduje Titan´s Mitt).
Death Mountain: Hyrule


1
Přemístěte se ke korouhvi v Death Mountain, seběhněte po schodech dolů a jděte na východ. Až přejdete přes dřevěný most, tak jděte kousek dolů a pomocí Power Glove zvedněte malý kámen, pod nímž se Maiamai skrývá.
2
Vstupte do jeskyně u korouhve v Death Mountain, projděte částí s valícími se kameny a zamiřte až k východu na západě. Hned jak vylezete ven, tak na stěně napravo uvidíte potomka na stěně, ke kterému se dostanete jako obraz skrz zeď.
3
Teleportujte se k Tower of Hera, pokračujte doprava a pomocí zbraně Hookshot se dostaňte na druhou stranu dřevěného mostu. Dostaňte se do nejvýchodnější části Death Mountain a na stěně skály objevíte potomka, kterého sundáte pomocí Merge.
4
Teleportujte se k Tower of Hera, pokračujte doprava a pomocí zbraně Hookshot se dostaňte na druhou stranu dřevěného mostu. Nyní pokračujte doprava a vstupte do první jeskyně, na kterou narazíte. Uvnitř se po platformách dostaňte na centrální plošinu, která má na třech stranách zeď. Jako obraz se přeneste na jižní zeď, obejděte ji a dostaňte se na platformu. Nechte se dovézt do bodu, kde budete mít po stranách další dvě platformy a za pomoci té pravé se dostaňte k východu z jeskyně. Hned jak ji opustíte, tak zvedněte kámen pomocí Power Glove a najdete potomka.
5
Stejným způsobem jako v předchozím případě se dostaňte do jeskyně a na plošinu se třemi zdmi. Přeneste se jako obraz na tu východní, použijte systém platforem a seskákejte až do spodní části jeskyně, kde vyjděte ven. Nyní už si to jen namiřte na západ a dostaňte se po chvilce putování k přerušenému dřevěnému mostu. Použijte Hookshot a na druhé straně pomocí Power Glove nadzvedněte kameny. Pod jedním z nich najdete posledního potomka v této části.
Eastern Palace


1
Od korouhve sejděte dolů po schodech, pak ještě jednou po dalších a dejte se doleva. Seskočte dolů z okraje a jihovýchodně od vás uvidíte v malém výklenku Maiamaie, ke kterému se dostanete za pomocí Merge.
2
Od jihovýchodního rohu hradeb jděte doprava (cestu si uvolněte pomocí Power Glove) a pokračujte na východ ke skalní stěně. Zde na jedné hromádce najdete potomka matky Maiamaiů, ke kterému se dostanete, když do ní narazíte za pomoci Pegasus Boots.
3
Od House of Gales se vydejte vodním příkopem na sever a dostaňte se k mostu. Potopte se za pomoci Zora´s Flippers pod vodní hladinu a  vytáhněte Maiamaie.
4
Dostaňte se na most zmíněný v předchozím bodě, přeběhněte přes něj na server a  hned se dejte na východ podél vodního příkopu. Dojděte že ke skále a pomocí nárazu (musíte mít Pegasus Boots) setřeste Maiamaie dolů.
5
Až přejdete přes most jako v minulém bodě, tak jděte o jeden obraz doprava. Následně jděte o jednu obrazovku nahoru a ocitnete se před dvěma sloupy, na nichž je položena kamenná deska. Utíkejte dál na východ a dostanete se ke stromu, na jehož vrcholu bude potomek Maiamai. Použijte Pegasus Boots, narazte do stromu a seberte ho.
6
Od posledního Maiamaie jděte doprava ke schodům, pokračujte na jih a následně na západ. U okraje se přeneste jako obraz na skalní zeď a zamiřte doleva směrem na jih. Až budete mít pod sebou pevnou zem, tak opusťte zeď a napravo zvedněte velký balvan pomocí Titan´s Mitt.
Sanctury, Graveyard a Zora´s Domain


1
Přemístěte se k Sanctuary a přesně jihozápadně od vás na skále objevíte Maiamaie, kterého sundáte pomocí Merge.
2
Vstupte do Sanctuary, skrze díru ve zdi se dostaňte do Lorule regionu a opusťte budovu. Poté jděte doprava, vylezte po žebříku na skálu a uvidíte balvany, které zakrývají další škvíru. Pomocí bomby je vyhoďte do povětří, protáhněte se zdí zpět do regionu Hyrule a nalevo objevíte potomka.
3
Přemístěte se ke korouhvi u  domku čarodějnice, vstupte dovnitř a sundejte Maiamaie ze zdi nalevo.
4
Utíkejte za dům čarodějnice, seskočte do vody a plavte o jednu obrazovku doleva. Tam vylezte po žebříku nahoru a najdete ho na skále.
5
Od předchozího Maiamaie seskočte zpět do vody, plavte na západ a následně na jih až k mostu. Přímo pod ním se ponořte a vytáhněte z vody dalšího potomka.
6
Od domku čarodějnice zamiřte na východ, dostaňte se pře zeď na druhou stranu příkopu a dostaňte se až k trojici velkých balvanů. Od nich jděte doprava a následně dolů ke zdi na jihu. Přeneste se na ni jako obraz a kousek nalevo uvidíte potomka.
7
Ve vodě, kousek na jih od vodopádu, kterým projdete do komnaty královny.
4.2) Lorule [s0402]
Turtle Rock


1
Vydejte se do severovýchodního rohu Turtle Rock a vystupte na plošinu s lebkami. Jako obraz zamiřte po skalní stěně na západ a dostanete se na plošinu s osamocenou lebkou. Rozbijte ji a najdete potomka.
2
Zamiřte do jihovýchodního rohu Turtle Rock a prohledejte jižní stěnu. Na ní uvidíte jednoho potomka, který se jí drží. Za pomocí Merge se pod něj dostaňte a  opusťte zeď, čímž ho sundáte.
3
Nachází se pod hladinou v jezeře napravo od dungeonu Turtle Rock.
4
Běžte k obchodu v severozápadní části, od něj pokračujte na jih a  objevíte Maiamai. Použijte tedy schopnost Merge a s ní ho sundejte ze zdi.
5
V jihozápadním rohu Turtle Rock zvedněte pomocí Titan´s Mitt velký balvan.
Misery Mire


1
Přemístěte se ke korouhvičce, seskočte severně ze skály a pomocí Merge sundejte Maiamaie ze skály.
2
Dostaňte se ke škvíře v jihozápadním rohu Misery Mire, seskočte do vody a severně od vás najdete ve vodě potomka.
3
Od korouhve běžte na jich a následně na východ o jednu obrazovku. Doběhněte ke škvíře vedoucí do Hyrule a jižně od vás naleznete dva balvany. Pomocí Titan´s Mitt nadzvedněte ten spodní a získáte posledního Maiamaie v této části.
Skull Woods


1
V Hyrule jděte k Sahasrahlovu domu, protáhněte se dírou na zadní stěně do Lorule a na levé straně domu najdete Maiamaie, kterého sundáte pomocí Merge.
2
Od předchozího Maiamaie jděte kousek doleva a nahoru do lesa. Pomocí Titan´s Mitt zvedněte velký balvan a najdete Maiamaie.
3
Od domku v bodě 1 pokračujte doprava, seběhněte po schodech dolů a pak nahoru. V nové části jděte rovnou doleva a na skále najdete Maiamaie, kterého sundáte pomocí Merge.
4
V jihovýchodním rohu Skull Woods najdete prázdnou nádrž a v ní na stěně Maiamaie.
5
Z jihovýchodního rohu pokračujte na sever a najdete stromy, které jsou poskládány do tvaru písmene V. Ve vnitřní části tohoto útvaru najdete květiny, které rozsekejte svým mečem a objevíte dalšího potomka.
6
Utíkejte do severovýchodního rohu Skull Woods a narazíte na polorozbořený dům. Jižně od něj se nachází strom, do kterého musíte narazit za pomoci Pegasus Boots.
7
Vstupem na severovýchodě zamiřte do lesa, držte se severní stěny a utíkejte na západ. Nakonec dojdete do části, kde uvidíte lebku obklopenou porostem z trávy ve tvaru kruhu. Zničte lebku a objevíte Maiamaie.
8
Z jihozápadního rohu Skull Woods zamiřte do lesa, utíkejte na sever a dojdete ke sloupu se škvírou. Od něj se vydejte na východ a jižně od vás uvidíte v malém výklenku dva stohy trávy. Zničte je a objevíte posledního Maiamaie.
Death Mountain: Lorule


1
Přemístěte se ke korouhvi u dungeonu Ice Ruins, jděte na západ a vstupte do jeskyně. Po  ledových římsách se dostaňte na centrální platformu s velkou ledovou sochou a tu zničte pomocí ohnivé hůlky. Jděte na jih a po ledových římsách se dostaňte až k východu z jeskyně ve spodní části. Hned jak vyjdete ven zničte lebku a objevíte Maiamaie.
2
Přemístěte se ke korouhvi u Treacherous Tower, jděte na západ úzkou cestičkou a  dostanete se k ledovým kůlům. Zarazte je do země pomocí kladiva a na západě zvedněte velký balvan pomocí Titan´s Mitt.
3
Od korouhve u Treacherous Tower jděte pořád na jihozápad směrem k žebříku a  objevíte místo, kde můžete seskočit na malý skalní útes s lebkou. Zničte ji a objevíte Maiamaie. Z této plošiny můžete po vaší levici vidět zmíněný žebřík.
4
Od předchozího Maiamaie seskočte dolů, jděte na východ a dostanete se k dřevěnému mostu. Přímo před ním nadzvedněte balvan pomocí Titan´s Mitt.
5
Přemístěte se ke korouhvi v Death Mountain, jděte doprava a dostanete ke svahu, po  němž seběhněte dolů. Hned na to uvidíte další svah, od kterého jděte ke skále doprava, použijte Merge a přejděte po skalní stěně až k Maiamaiovi.
6
Najdete ho na skalní stěně, která obklopuje dungeon Ice Ruins v severovýchodním rohu Death Mountain.
Central Lorule: Thieves´ Town, Lorule Castle a Swamp 


1
Jděte do jihozápadního rohu Thieves´ Town a narazíte na rozpadlé ostatky domu. Na jižní stěně najdete Maiamaie, kterého sundáte pomocí Merge.
2
V jihovýchodním rohu Thieve´s Town vrazte do stromu pomocí Pegasus Boots.
3
Od předchozího Maiamaie jděte na jih a dostanete se k domku, kde sídlí výzkumník, který vám prodá Big Bomb Flower. Vstupte do zahrady, zničte trávu kolem velké bomby a objevíte ho.
4
Jižně od Thieves´ Town se nachází oblast, ve které si můžete zahrát minihru Rupee Rush. Začněte ji, jděte do severozápadního rohu této části a objevíte Maiamaie.
5
Jižně od kováře se nachází les a v něm minihra Octoball Derby. V jihozápadní části lesa zničte tři lebky a objevíte
6
Vydejte se k domu kováře, na pravou stěnu použijte Merge a jako 2D obraz přejdětě na levou stranu, kde sundáte ze stěny Maiamaie.
7
Přesuňte se za dům kováře a objevíte stan věštce. Nalevo od něj se nacházejí dva velké balvany. Pomocí Titan´s Mitt zvedněte ten nalevo a najdete potomka.
8
Jděte na jih od lesa s minihrou Octoball Derby a najdete jeskyni, kterou blokuje velký kámen. Jižně od jeskyně se protáhněte škvírou do Hyrule a  napravo seskočte k další škvíře. Tou se vraťte do Lorule a ocitnete se na skále. Přichytněte se na jižní stěnu, vydejte se po ní na západ a  jihozápadně od jeskyně sundejte Maiamaie ze stěny.
9
Jděte k Lorule Castle a na pravé straně hradeb najdete Maiamaie.
10
Od Maiamaie 9 jděte na jih k cestičce a napravo uvidíte strom, do kterého vrazte za pomoci Pegasus Boots.
11
Jděte za Vacant House (Linkův dům v Lorule), seskočte ze skály a na stěně nalevo objevíte Maiamaie.
12
Od předchozího Maiamae jděte doleva a poblíž stromů najdete velký balvan. Zvedněte ho pomocí Titan´s Mitt a najdete dalšího potomka.
13
Od Vacant House jděte na jih do části bažin a hned po vstupu najdete Maiamaie napravo na stěně.
14
Od Maiamaie 13 se dejte doleva podél skály a dojdete ke vstupu do jeskyně. Poblíž něj se nachází vodní nádrž. Skočte do ní a nalevo prozkoumejte prostor pod vodou.
15
Západně od Swamp Palace najdete 3 sloupy a na tom prostředním i Maiamaie. Vrazte do něj pomocí Pegasus Boots a seberte ho.
Graveyard


1
Přemístěte se ke korouhvi na hřbitově, jděte od ní o jeden obraz doprava a poté na jih. Pomocí Pegasus Boots narazte do stromu a Maiamai spadne dolů na zem.
2
Ze Sanctuary v Hyrule se protáhněte škvírou do Lorule a opusťte jeskyni. Nalevo objevíte velký balvan, který zvedněte pomocí Titan´s Mitt.
3
Od jeskyně zmíněné v předchozím bodě jděte doprava  a najdete Maiamaie na skále nalevo od škvíry mezi světy Lorule a Hyrule.
Dark Palace


1
Přemístěte se ke korouhvi u Dark Palace a vstupte do bludiště. Hned jak to uděláte, jděte doleva a za zdí uvidíte Maiamaie na stěně. Stačí jít bludiště na jih, poté na západ a nakonec na sever, čímž se k němu dostanete.
2
Nachází se na zdi v jihozápadní části bludiště u Dark Palace (na mapě je bludiště vyobrazeno tmavě zelenou barvou).
3
Od předchozího Maiamaie jděte na východ a opusťte bludiště. Hned jak to uděláte, tak použijte schopnost Merge na severní stěnu. Po ní pokračujte na jih a  dostaňte se až k Maiamaiovi.
4
Od Maiamaie 2 jděte na jih, opusťte bludiště a vrazte s pomocí Pegasus Boots do stromu přímo naproti vám.
5
V jihozápadním rohu regionu Dark Palace se nachází strom, do kterého vrazte s pomocí Pegasus Boots.
6
Severně od Maiamaie 5 jsou kopky kamení a na jedné z nich najdete potomka.
7
Jděte do severozápadního rohu regionu Dark Palace, skočte do vody a prozkoumejte oblast pod vodopádem.
8
V severozápadním rohu této části jděte ke skále, která přiléhá k bludišti a po stěně zamiřte na východ. Hned jak se dostanete na pevnou zem, tak jděte na sever, skočte do vody a ponořte se pro Maiamaie.
9
Dostaňte se k místu, kde jste opustili skálu, než jste seskočili do vody, jděte doprava a objevíte dva velké balvany. Nalevo od nich vylezte po žebříku nahoru, použijte Merge a dostaňte se na zatravněnou plošinu, která je jižně od vás. Posekejte trávu a objevíte Maiamaie.
10
Po zisku posledního Maiamaie pokračujte po zdi na východ a zamiřte dál na sever. Zde skočte do vody nalevo a objevíte posledního potomka Maiamai.
5) Master Ore [s05]
Master Ore je speciální hornina, díky které vám kovář dokáže vylepšit Master Sword na vyšší úroveň a ten se stane silnějším. Na vylepšení musíte mít vždy alespoň 2 kusy této horniny. První upgrade vám udělá kovář v regionu Hyrule a ten druhý a zároveň finální vám udělá kovář v Lorule.
1) Skull Woods: Na konci dungeonu se dostanete do místnosti, kde musíte získat 2 oční bulvy, jenž slouží jako klíče. Jedno z nich se nachází na vyvýšené plošině na jihu. Severně od tohoto oka se nachází velká truhla, ke které se dostanete pomocí Merge.
2) Thieves´ Hideout: Po záchraně dívky v dungeonu ji budete muset pomoci při útěku. Až se dostanete do podzemí, které je částečně zaplněné vodou. V jihozápadním rohu společně sešlápněte obě tlačítka a utíkejte podél zdi na sever k velké truhle, která master ore skrývá.
3) Dark Palace: V 2. podlaží se nachází místnosti s okny, kterými prochází sluneční světlo. Na mapě můžete vidět severně od vás uzavřenou místnost s truhlou (musíte mít kompas). Utíkejte k orbu na jihu, položte vedle něj bombu a rychle utíkejte na sever. Stoupněte si na platformu, zasáhněte orb a budete vyvezeni nahoru. Jakmile bomba u spodního orbu bouchne, tak uvidíte, jak se stěna protočí a to je ta pravá chvíle, během které se dostanete do místnosti s truhlou.
4) Jeskyně u hřbitova: Vydejte se do Sanctuary v Hyrule, projděte škvírou vzadu na zdi a v Lorule budovu opusťte. Jděte doprava na hřbitov a objevíte velký balvan. Za pomoci Titan´s Mitt ho odstraňte z cesty a seběhněte dolů po schodech. Aktivujte lampu, na levé straně místnosti zničte lebky a sešlápněte tlačítko, které je pod nimi schované. Pak projděte dveřmi a dostaňte se do severozápadního rohu místnosti. Tam vyběhněte po schodech nahoru, jděte po lávce směrem doprava a u truhly použijte Merge, abyste se dostali dál na východ. V malém výklenku seberte malý klíč a s ním odemkněte dveře v SZ rohu. V další místnosti zabijte nepřátele, běžte dál a povytáhněte pravé tahadlo ze zdi. Nakonec vyběhněte nahoru po schodech, přejděte přes zeď směrem na jih a z truhly seberte Master Ore.

xDante1986

4 Comments

  1. O dost věcí jsem z minulosti přišel, ale dost jich mám…jen to poupravit a nahodit…. doporučuji,pokud máš zájem o nějaké konkrétní hry napsat návrh např. do chatboxu a já to přidám do příštího hlasování.

  2. Klidne i Nintendo DS, na tvych starsich strankach nejake navody byly ale uz jsou smazane. Klidne to sem taky nahod 🙂

  3. Ahoj, něco už mám rozpracovaného, takže určitě ano. Návody neplánuji jen na některé konzole, ale pro všechny. většinou částečné, ted připravuji nějaké kategorie pro Bravely Default.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..