0

Sam and Max: Season One (Návod)

Epizoda 1: Culture shock

Nejprve jděte ke dveřím v pravé části kanceláře, otevřete je a v šatní skříni objevíte sýr. Otevřete tedy inventář, zvolte pistoli a použijte ji na sýr. Následně si ho vezměte k sobě, použijte na malou krysí díru a promluvte si s krysákem Jimmym. Nejprve na něj použijte Maxovy výhružky, poté se ho jako Sam zeptejte na bolest hlavy (headache) a opět v Maxově těle zvolte možnost Hang the rat out to dry. Hlavními dveřmi vyběhněte ven na ulici, dejte se doprava a vstupte do Boscova obchodu. Promluvte si s Boscem, ze stolu napravo seberte sýr a jděte doleva. Vstupte na záchod, počkejte až si Whizzer odskočí  a do jeho košíku položte sýr. Během jeho snahy opustit obchod bude zastaven Boschovým vynálezem a vy můžete obchod opustit.
Jděte doleva, projděte kolem své kanceláře a za vaším policejním vozem s názvem Desoto najdete auto, na jehož kapotě najdete sprej s barvou. Seberte ho, jděte ke kanceláři a použijte sprej na grafiti nalevo od schodů. Na scéně se objeví Specs a pokusí se je opravit. Jděte tedy do kanceláře, seberte bowlingovou kouli v pravé části a použijte ji na otevřené okno, ze kterého ji nasměřujte na Specse. Z okna si vezměte boxerskou rukavici, opusťte kancelář a nastupte do Desota. Zvolte první možnost, s autem najeďte za projíždějící auto, čímž zpomalíte a vytáhněte si zbraň. Střelte do zadního světla vozu před vámi, použijte megafon a řekněte, aby zastavilo. Zvolte odpověď Hideously broken taillight, zkasírujete peníze a zvolte ikonku města v pravém spodním rohu obrazovky, díky čemuž Sam a Max zastaví u své kanceláře. Jděte do Boscova obchodu, dejte mu 10 000 dolarů a zeptejte se ho, co nabízí (What´ve you got?). Zeptejte se ho, co má za pultem (Okay, what´s behind the counter?), kupte si slzný granátomet (Give us the tear gas) a vyjděte před obchod.  Jděte doleva kolem kanceláře, přejděte přes cestu a vstupte do budovy s velkým nápisem Sybil´s. Na Peeperse použijte slzný granátomet, následně boxerskou rukavici a otevřete komoru, ve které je zavřena skutečná Sybil. Vyjděte ven, u vaší kanceláře probuďte Specse a následně i Whizzera v Boscově obchůdku. Ten se pokusí o útěk a bude následovat automobilová honička. Dojeďte k němu, co nejblíže, vytáhněte zbraň a zasáhněte dodávku. Ta zastaví a Whizzer vás odkáže naproti přes ulici. Nalevo od opičáka si vezměte přihlášku (Admission Form) a zapište si někde bokem příznaky, protože je musíte znát pro další postup. Nastupte do auta, vraťte se zpět ke kanceláři a vydejte se za Sybil. Promluvte si s ní a jako první se zepteje na Inkblots.
Odpovědi na inkoustové skrvny (Inkblots)
Symptom: peníze (money)
Symptom: sláva (fame)
1. Pennies on the eyes of a dead mime.
1. Susan Lucci holding an Emmy.
2. An SUV crashing into an opulent mansion.
2. Pigeons on a marquee at Mann´s Theater.
3. My uncle Louie´s moth-eaten wallet.
3. An autograph written in braille.
4. Elephants at the NY Stock Exchange.
4. A cheering crowd of lanky albinos.
5. A debit card fed through a doc. shredder.
5. That blotchy thing a flashbulb does to …
Poté se jí zeptejte na asociační chování a vy musíte nějak zareagovat na určité slovo. Podle druhé tabulky tedy počkejte, až zareaguje některým ze slov a použijte na ni zbraň. Pokud se zeptá na nějaké slovo, které tam není, tak si s ní promluvte a ona zvolí jiné.
Řešení asociačního chování (Free Association)
Symptom: zubařství (dentistry)
Symptom: vlasy (hair)
Použijte zbraň na Sybil, pokud uslyšíte slova Crown, Drill, Fluoride, Polish nebo Filling.
Použijte zbraň na Sybil, pokud uslyšíte slova Comb, Dryer, Teasing, Shampoo nebo Tint.
Nakonec se jí zeptejte na analýzu svých snů.
Analýza snů (Dream Analysis)
Symptom: matka (marry your mother)
Symptom: stárnutí (getting older)
Napravo vyberte jako osobu Sybil.
Napravo vyberte jako osobu Maxe.
Krabici nalevo označte za svatební dort.
Krabici vlevo označte za narozeninový dort.
Jakmile vám Sybil vyplní formulář, tak vyběhněte ven, nastupte do Desota a odcestujte do lokace Brady Culture´s “Home“ for former child stars. Použijte formulář na čtecí zařízení pod opičákem a vstupte do budovy. Po shlédnutí animace vás Brady Culture zhypnotizuje a jako Sam se objevíte v Boscově obchodu. Při odchodu ukradněte sýr ze stolku a Sama omráčí bezpečnostní systém. Následně se objevíte ve snu ve své kanceláři. Nejprve zhasněte světlo, pak se postavte pod Maxovu hlavu a sestřelte ceduli na stěně s nápisem One Way. Získanou hlavu Maxe použijte na jeho tělo, seberte ramínko z televize a otevřete komoru. Pak už jen použijte pumpu na krysu a ta naroste do obřích rozměrů. Po probuzení opusťte obchod, vydejte se za Sybil a zeptejte se ji na pomoc. Dostanete nákres zařízení, které musíte sestrojit. Zamiřte do kanceláře, z televizoru sundejte ramínko a jděte do obchodu, kde použijte diagram a následně i ramínko na Bosca. V Desotu zamiřte k úkrytu Bradyho Cultura, vstupte dovnitř a řekněte dětem, aby se stali Brady Culturem (Become Brady Culture). Následně jim řekněte Worship me a Attack me a epizoda skončí.
Epizoda 2: Situation: Comedy
Vydejte se do Boscova obchodu, promluvte si s ním a pokuste se ze stolku sebrat holící pěnu. Objeví se krysí gang a ukradne ho. Vyběhněte na ulici, nastupte do Desota a vyberte volbu After those rats. Následně sestřelte krysí auto do kanálu a získejte pěnu zpět. Znovu nasedněte do Desota, zamiřte do televizního studia a promluvte si s režisérkou. Zeptejte se jí, co zde dělá (What are you doing here?), následně udělejte konkurz (We´d like to audition) a na Sama použijte holící pěnu. Poté střelte Maxe pomocí plynové pistole a dveřmi napravo vstupte do prostředí sitcomu Midtown Cowboys, kde začněte s nahráváním (Let´s start taping). Ze stolu seberte talíř, následně stínítko z lampy a to použijte na krávu. Řekněte, že je to váš kuchař (Our chef), použijte talíř na lejno za krávou a odpovězte Moo Goo Gai Pan. Následně projděte dveřmi v pravé části do show Who´s never going to be a millionaire a odsud se pokuste vstoupit do talk show. Zeptejte se Myry, zda můžete být hosty v její show (Can we be guests on your show?) a ukažte jí vaše video ze sitcomu. Pokračujte na západ, vstupte do části s pěveckou soutěží a vedle Peeperse najdete text. S ním se vraťte k milionářské soutěži, aktivujte soutěžní pult a libovolně odpovězte na otázku, čímž prohrajete. Poté použijte text na vedlejší pult, znovu si zasoutěžte a Hugh vám položí otázku, zdali je modrý. Pokud ano, tak odpovězte Yes a pokud ne, tak No. Vraťte se do části sitcomu, jděte dolů k obrazovce a dveřmi po vaší pravici vstupte do kuchyně. Klikněte na jakýkoliv předmět na lince, řekněte, že upečete koláč (A bake!) a vyberte různé ingredience. Následně klikněte na symbol trouby v pravém spodním rohu mapy, čímž ho upečete a proběhněte do západní místnosti, kde najdete dveře ven ze studia. Zamiřte k Boscovi, dejte mu stravenky a chtějte za ně hlasový modulátor (Give us the voice modulator). Poté jděte dozadu k záchodům a napravo od nich najdete na lince koření (Condiments). Použijte na něj koláč, vraťte se do TV studia a v části Embarrassing Idol dejte Whizzerovi koláč. Na Sama použijte hlasový modulátor, klikněte na mikrofón a zazpívejte song. Poté se vydejte do části s Myrou a ukažte jí nahrávací smlouvu (Record contract). Promluvte si s Hughem Blissem napravo, zeptejte se ho na magický trik a řekněte mu, ať změní svou barvu na zelenou (Green). Poté se s ním vyfoťte, opusťte studio a vydejte se k Sybil. Ukažte ji fotku, jděte k Boscovu obchodu a ze stojanu seberte noviny. Poté zamiřte do TV studia, opět si promluvte s Myrou o vstupu do její show a ta bude následovat. Vystřídejte všechny možnosti rozhovoru, použijte hlasový modulátor na Sama a klikněte na banjo. Sam zazpívá písničk a díky hlasovému modulátoru praskne sklenička na stole. Poté jí řekněte o fotce v Timesu, řekněte, že do toho byl zapleten někdo další (…was involved) a zvolte Bessy the Cow. Spustí se animace a medvěd bude zničen.
Epizoda 3: The mole, the mob and the meatball
U krysí díry seberte pikové eso, utíkejte k Desotu a odcestujte do kasina, kde získáte několik žetonů. Ty použijte na automat Whack da Ratz napravo, střelte 20 oranžových krys a získáte odměnu v podobě magnetky Teddy E. Bear. Použijte pikové eso na obrovský nos klauna nad vstupními dveřmi, jděte k pokerovému stolu a promluvte si s medvědem. Řekněte, že chcete hrát karty (We wanna play cards), zeptejte se na pravidla a započněte hru. Na otázku vašeho protihráče odpovězte, že vsadíte (We´ll bet) a vyhrajete od něj peníze. S nimi se vydejte k Boscovi a kupte od něj odposlouchávací zařízení v podobě brouka. Vraťte se zpět do kasina, použijte brouka na hlídače s modrou medvědí  hlavou a použijte žeton na automat One Armed Bandit. Ven vyjde medvěd s červenou hlavou a při odchodu zašeptá heslo. Vezměte si tedy brouka zpět, vyslechněte heslo a to pak řekněte hlídači (Leave the gun. Také the cannolis). Po vstupu si vyslechněte nabídku a odpovězte (Sounds good). Zeptejte se na všechny tři úkoly a zjistíte, že se máte přilepit na Bosca, zabít Sybil a získat ztracený sendvič. Zamiřte k Sybil, seberte ze stolku její hrnek a zamiřte k Boscovi. Promluvte si s ním, upozorněte ho na mafii (Look, it´s the toy mafia) a tím odlákáte jeho pozornost. Na kameru nalevo použijte magnet, pak dejte krabici s medvědem na prodejní stůl a vzadu vedle záchodků použijte hrnek na nádoby s kořením, čímž si do něj naberete kečup. Opusťte obchod, jděte do kanceláře a vyslechněte rozhovor mezi Leonardem a krysou Jimmym. Šipkou doleva na D-padu si přepněte na Maxe a zvolte jeho otázku Hey, is that a cap gun? Následně začne výslech a vy budete muset zvolit reakce, které jsou popsány v tabulce níže.
Sam
Max
Yo´ mama´s so fat…
She has more folds than an origami accordion!
Yo´ mama´s so radiant…
If she fell in nuclear waste, no one would notice!
Yo´ mama´s so perky…
The only time she´s low is at a limbo contest!
Yo´ mama´s so thrifty…
She brings coupons to the penny arcade!
Yo´ mama´s so vulgar…
Her mouth would make a longshoreman blush!
Yo´ mama´s so punctual…
She showed up early for her own funeral!
Jakmile zvolíte pět kombinací, tak Leonarda zlomíte a on vám poví, kde je sendvič. Nyní jděte za Sybil, dejte jí hrnek naplněný kečupem a střelte do něj, čímž oblbnete Chucklese i jeho šéfa. Jeďte do kasina, použijte ruku na automat bandity a vložte do něj žeton. Po výhře sandviče shlédněte animaci a bude následovat automobilová honička. V ní sestřelte velkou ceduli nad cestou a vaši pronásledovatelé se vybourají. Zpět v kasinu projděte dveřmi vpravo, vyslechěte rozhovor a budete muset předstírat hypnózu. V inventáři zvolte atrapu zbraně, kterou máte od Leonarda a vystřelte z ní po Maxovi. Poté jděte k rozloženému automatu jednodrukého bandity, nalevo seberte šroubovák a použijte ho na banditu. Tím vymontujete hlasové zařízení, které seberte a vhoďte ho do oranžového kontejneru vzadu. Poté seberte medvěda, který spadne na zem, s jeho pomocí zhypnotizujte mafiánského bosse a ten uvěří tomu, že hoří. Jakmile poběží k hasícímu přístroji, tak přehoďte páku vedle něj a epizoda skončí.
Epizoda 4: Abe Lincoln must die!
Klikněte na telefon napravo od hlavního vchodu a zjístíte číslo. Poté nastupte do Desota, vraťte se zpět ke kanceláři a uvnitř použijte svůj telefon. Zavolejte do Bílého Domu (White House) a až to agent zvedne, tak mu řekněte, ať vydrží na lince (Please hold). Jděte tedy zpět k autu, zamiřte k Bílému Domu a vstupte dovnitř. Promluvte si s prezidentem, jděte ven a seberte boxerskou rukavici u fontánky. Pak se vraťte dovnitř, opět promluvte s prezidentem a zvolte volbu We´re ready to interpret. Poté zvolte odpovědi What´s guy gotta do to get a drink around here? a Which way is the war room a na prezidenta použijte boxerskou rukavici. Vraťte se na ulici, jděte dozadu za Desoto a prozkoumejte plakáty na zdi. Seberte plakát s nápisem Give me all you got, jděte k obchodu a promluvte si s Hughem Blissem. Zeptejte se ho magický trik a po jeho zmizení seberte cedulku s nápisem Free home delivery. Vraťte se k Bílému Domu, jděte ke stojanu s cedulemi (nachází se před Lincolnem) a nechte tam odpověď Two wrongs don´t make a right. Promluvte na Lincolna, zeptejte se ho na problémy a jako otázku zvolte náboženství a školství (religion and school). Odpoví podle cedule, což pobouří občany a klesnou mu volební preference. Následně dejte na stojan plakát s nápisem Give me all you got, zeptejte se ho na problematiku daní (tax plan) a nechte ho promluvit. Poté položte na stojan plakát Free home delivery a zeptejte se na problém s toxickým odpadem (toxic waste). Seberte leták u Lincolnových nohou, použijte na Lincolna brouka k odposlechu a po jeho promluvě si ho vezměte zpět. Vydejte se za Sybil, dejte jí leták a ve vaší kanceláři použijte brouka na telefon. Z něj zavolejte Sybil a postupně zvolte jednotlivé odpovědi (1. I, Abraham Lincoln, am that man. 2. This is a date that will be remembered for centuries to come. 3. I stand here at the steps of the White House a nakonec 4. The time to act is now.). Jděte do Bílého Domu, shlédněte sekvence a vraťte se za Sybil zpět do města. Zeptejte se jí na seznamku (How does carbon-dating work?), jděte zpět do Bílého Domu a prohlédněte si knihu s rozpočtem na vašem stole (national budget). Zaškrtněte příspěvek pro Sybil, vydejte se za ní a z jejího stolu seberte zařízení Carbon-dating device. Následně zamiřte do obchodu k Boscovi, použijte získané zařízení na otočný rošt nalevo od Bosca a jděte do Bílého Domu. Znovu si otevřete rozpočet a zaškrtněte Boscův obchod, do kterého se vraťte. Vezměte si od něj sérum pravdy, to použijte na Whizzera v Bílém Domě a shlédněte krátkou sekvenci. Ze stolu seberte stuhu, podívejte se na kalendář a poznámku Today přemístěte na pole Secretary´s Day. Poté použijte stuhu na agenta Superballa napravo, vyhlašte ho kancléřem a řekněte mu, aby si vzal dovolenou (vacation). Poté vstupte do válečné místnosti (war room), podívejte se na zaměřovací počítač v čele stolu a jako cíl zvolte Boscův obchod. Poté se do něj vyběhněte a napravo od dveří uvidíte kameru, která skrývá naváděcí zařízení (beacon). Nastupte do vašeho Desota, zvolte druhou možnost a bude následovat honička s Lincolnem. Vyberte naváděcí zařízení, střelte ho Lincolnovy do zad a vraťte se do válečné místnosti Bílého Domu. Jděte k počítači a na obrazovce uvidíte záda sochy Lincolna, odpalte tedy raketu a ukončete tak epizodu 4.
Epizoda 5: Reality 2.0
Vydejte se do Boscova obchodu, promluvte si s krysou Jimmy, který se nachází na stolku vedle kanónu a optejte se ho, co prodává. Poté použijte na Jimmyho boxerskou rukavici, než přebije kanón, tak na něj klikněte a jděte za Sybil. Použijte na ni kanón, pořádně si s ní promluvte a vstupte do sousedící budovy napravo (Lefty´s). Uvnitř střídejte volby rozhovoru, dokud nedostanete čip a s ním se vydejte zpět k Sybil, kde zkombinujte čip spolu s brýlemi na pohovce. Opusťte budovu, jděte do kontrolní místnosti a zde nejprve klikněte na zelený počítač napravo. Poté položte počítačového brouka na sousední modrý počítač a Sam a Max se dostanou do 2D podoby. Vraťte se k virtuální Sybil, vstupte do šatníku a získáte zlatou minci. Zpět v kontrolní místnosti seberte počítačového brouka a položte ho na bílý telefon nalevo. Poté klikněte na brýle v pravé dolní části obrazovky a vraťte se do reality. Jděte do své kanceláře, použijte brýle pro přechod do virtuální reality 2.0 a vstupte do krysí díry, kde najdete další zlatou minci. Vraťte se do kontrolní místnosti, brouka předělejte z telefonu na oranžový automat a jděte ven, kde seberte šaška v hrací skříňce napravo (Jack in the box). Jděte k hlavní cestě, klikněte na jednu ze tří mincí a Sam pro ně vyskočí a sebere je. Jděte do Boscova virtuálího obchodu, zeptejte se ho na jeho živnost a za zlaté mince od něj dostanete dlouhý meč. Aktvivujte zařízení nalevo (Sludgie machine), použijte meč na sliz a započne souboj. V něm vyberte možnost Attack with item, zvolte si meč a po úspěšném zásahu bude sliz poražen. Vyběhněte ven, jděte k budově Virtual Sybil a klikněte na meč +2 nahoře na střeše. Jakmile tam vyskočíte, tak použijte na meč modrý sliz z inventáře a vezměte si ho. Jděte za Boscem, zeptejte se ho na život a peníze na internetu (nejprve life a poté money) a také na to jak máte zaplatit a heslo. Poté na něj použijte meč a vraťte se do reálného světa. Promluvte si s ním, řekněte mu, ať se podívá za sebe (look behind) a seberte dalekohled. Dokud se dívá pryč, tak ho na něj použijte a vraťte se do reality 2.0. Vyjděte ven, promluvte si s internetovým kouzelníkem (velká hlava Hugha Blisse) a zeptejte se ho na magický trik. Získáte plechovku s barvami, kterou použijte na virtuální Desoto a postupně použijte modrou, červenou a fialovou barvu (blue, red a purple). Poté do něj nasedněte a odcestujte do banky. Aktivujte zámek na Boscově účtu, zadejte heslo Bosco a bude vás čekat převod peněz. Klikněte tedy na cook the books na čtverci Digital bussiness, poté na dalším s názvem Hollywood Cognoscenti a také Grandma Bosco. Nakonec už jen klikněte na Boscův, čímž mu na účet převedete miliardu dolarů. Vraťte se do reálného světa, utíkejte si promluvit s Boscem a dostanete od něj biologickou zbraň. Přepněte se do reality 2.0, jděte k Virtual Sybil a zaútočte na Auntie Biotic pomocí meče. Jakmile souboj začne, tak se nejprve ubraňte pomocí předměteu Jack in the box a poté zaútočte +2 mečem. Tím vyhrajete souboj a můžete hodit do poštovní schránky počítačový virus (computer disease). Nyní volte postupně jednotlivé volby: get respect for living things, go east, get Bosco´s, go west, go northwest, use Bosco´s with nauseating lake, go southeast, go down, use nauseating Bosco´s with corporate presence, get respect for living things, go up a nakonec use respect for living things with internet. Poté už jen shlédněte závěrečnou animaci a ukončete epizodu.
Epizoda 6: Bright side of the Moon

Utíkejte doprava do obchodu se suvenýry, podívejte se na ohnutou lžičku (spoon bending display) vzadu na stěně a dejte Maxovi. Poté pokračujte dál doprava, promluvte si s agentem Superballem a postupně použijte tyto dialogy: What are you doing here?, Let´s try spectrum analysis a So long. Se získaným jednorožcem zamiřte k Desotu a odcestujte zpět na Zemi. Ve své kanceláři seberta ramínko (coat hanger) umístěné na televizi a zamiřte do Boscova obchodu. Zde vložte jednorožce do mikrovlné trouby a vydejte se zpět na Měsíc. Ukažte jednorožce agentu Superballovi a ten vás nechá vstoupit dovnitř, kde se setkáte se starými známými. Jděte za Lincolnem, promluvte si s ním (1. What´s your problem? 2. So, why are you upset? 3. We´ll help you with Sybil. 4. Just relax, baby. 5. Lady, you  stone cold fox! a nakonec 6. Play some one-on-one love hockey.) a získáte gastrokinesis talisman. Nyní zamiřte k přístrojům C.O.P.S., promluvte si s nimi a začněte hrát videohru, která funguje jako klasické piškvorky na 3×3 polích. Vaším úkolem je, aby automat vyhrál a vy prohráli, což není až tak snadné, ale po několika pokusech se vám to podaří a vy získáte za odměnu další talisman. Dveřmi se vraťte zpět na povrch Měsíce, použijte na Maxe Lincolnův talisman a získáte výstavní kousek, který před chvílí spolknul v obchodě se suvenýry. Použijte ho na motor měsíčního vznášedla (lunar lander), pak si pomocí ramínka otevřete dveře ze strany a po krátké sekvenci seberte talisman v podobě ohnuté lžičky, jenž najdete pod vznášedlem. Vraťte se zpět do budovy, kterou hlídá Superball, použijte duhový výtah a na dveře nalevo talisman ve tvaru oka. Poté si povšimněte držáku, který drží bowlingovou kouli a na něj použijte talisman ohnuté lžičky. Po animaci projděte zadními dveřmi, sjeďte výtahem dolů a použijte ohnutou lžičku na obrovskou vidličku, kterou drží socha Hugha Blisse. Poté jděte blíž k červenému Maxovi a ve chvíli, kdy bude na vozíku horské dráhy, tak vytáhněte zbraň a střelte do tlačítka pod ním. Následně se vraťte k Desotu a v něm odcestujte na Zem. V kanceláři použijte gastrokinesis talisman na Leonarda a získáte ústavu. S ní se vydejte k Sybil, použijte ji na ni a vyjděte na ulici. Dejte se doprava a narazíte na ohnuté parkovací hodiny, které opravíte použitím příslušného talismanu. Pak nasedněte do Desota, vraťte se na Měsíc a vstupte do hlídané budovy Blister of Tranquility. Promluvte si se slepicí Philo Pennyworth, vraťte se na Zem a jděte do Boscova obchodu. Použijte magický klobouk na nenažraného Maxe, pak ještě jednou a získáte jeho žaludek. Od Bosca kupte jeho přístroj na zemětřesení a v Desotu zamiřte na Měsíc. Jděte doprava a narazíte na posledního dvojníka Maxe. Pouřijte na něj přístroj na zemětřesení, pak na něj klikněte a získáte Maxův ocásek. Vstupte do Blister of Traquility, použijte duhový výtah a shlédněte krátkou animaci. Poté použijte ohnutou lžičku na držák, který drží magický talisman nad vámi (hlava Hugha Blisse) a ten použijte pro výměnu místa s Hughem. Dostanete se do magického boxu, takže si znovu vyměňte místo s vaším soupeřem a použijte na něj pilu. Po krátké výměně názoru se Sam dostane do vznášedla a tak vám nezbude nic jiného než opět použít magický talisman. Tento postup opakujte a až budete moci znovu použít pilu, tak ji použijte na nohu vznášedla. Poté si prohoďte místo s Hughem a on zůstane uvězněný v kádi s vodou. Použijte klíč z inventáře na vznášedlo a dokončete tak poslední epizodu. 

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..