0

Silent Hill: Homecoming (Kompletní průvodce)

Sekce
1)      Ovládání [s01]
2)      Návod [s02]
2.1) Nemocnice Alchemilla [s0201]
2.2) Ulice Shepherd´s Glen [s0202]
2.3) Dům Shepherdových [s0203]
2.4) Hřbitov Rose Heights [s0204]
2.5) Smetiště [s0205]
2.6) Grand Hotel [s0206]
2.7) Sepulcher [s0207]
2.8) Policejní stanice [s0208]
2.9) Kanalizace [s0209]
2.10) Průzkum Shepherd´s Glen [s0210]
2.11) Sestup do pekla [s0211]
2.12) Scarlet [s0212]
2.13) Zpět ve městě [s0213]
2.14) Otheworld verze domu Shepherdových [s0214]
2.15) Silent Hill [s0215]
2.16) Nápravné zařízení [s0216]
2.17) Otherworld verze nápravného zařízení [s0217]
2.18) Asphyxia [s0218]
2.19) Otherworld kostel [s0219]
2.20) Lair [s0220]
2.21) Amnion [s0221]
3)      Collectibles [s03]
4)      Zbraně [s04]
5)      Zakončení [s05]
6)      Extras [s06]
1) Ovládání [s01]
Levý analog                                       pohyb postavy
Pravý analog                                      otáčení kamery
A                                                        rychlý útok
B                                                        obrana
X                                                        silný útok
Y                                                        mapa
RB                                                     výběr zbraní
RT                                                      střelba
LB                                                      výběr předmětů
LT                                                      bojový mód
Back                                                   n/a
Start                                                   pauza, menu nastavení
2) Návod [s02]
2.1) Nemocnice Alchemilla [s0201]
Jakmile vás doktor doveze do malé místnosti a vyjde ven, tak uvidíte, jak ho někdo probodne obrovským nožem. Rychle začněte mačkat A a dostaňte se z lůžka. Stiskněte RB, pomocí X aktivujte baterku a vyjděte ze dveří ven. Jděte doprava, projděte dveřmi a dostanete se na chodbu, kde poblíž mříží promluvte na Joshe. Pak vstupte do místnosti napravo, povšimněte si snímku na rentgenové tabuli a z nástěnky seberte mapu. Utíkejte do pokoje 203, vezměte si ze stolku Health drink a proskočte oknem do pokoje 204. Tam sundejte z tabule druhou část rentgenového snímku a vraťte se do sesterského centra. Na rentgenovou tabuli použijte druhou část snímku, vyčtěte z něj číselný kód (624872) a dveřmi napravo se vraťte k mřížím. Na panelu naťukejte právě získaný kód, projděte otevřenou mříží a uvidíte, jak Josh uteče pryč. Ze země si vezměte dětskou kresbu (1/18), vstupte na pánské záchody a pokračujte do skladiště, kde si pomocí červeného symbolu na stěně uložte hru. Na dámských toaletách si vezměte bojový nůž zaklíněný v zrcadle, pak shlédněte transformaci do Otherworldu a poté zabijte sestřičku. Jděte ke dveřím, kterými jste přišli, protáhněte se dírou ve zdi napravo (dříve tu byl záchod) a vedle dveří si vezměte lékárničku. Vyjděte ven na chodbu, dveřmi po vaší levici zamiřte ke schodišti a dejte si pozor na vozíček, který po něm sjede dolů. Na dveřích si přečtěte zápisek, pak vyběhněte po schodech nahoru a rozbijte naprasklé sklo. Poté proskočte do místnosti, zabijte dvě sestřičky a nožem rozřízněte hmotu napravo od zapnuté televize. Protáhněte se do další místnosti, pokud chcete tak si uložte hru a přečtěte si zápisek na lůžku. Jedinými dveřmi opusťte místnost, dejte se doprava a shlédněte krátkou animaci, po jejímž skončení se vypořádejte s hmyzem. Z police v Lineen Room si vezměte Health Drink, pak druhými dveřmi vyběhněte na chodbu a utíkejte na jih. Z lůžka si vezměte první fotku (1/11) a následně vstupte do Operation Theatre. Utíkejte po balkónu dokola a seskočte dolů do centra. Zde se nejprve zbavte trojice sestřiček, pak prořízněte otvor ve stěně a protáhněte se na druhou stranu. Přímo ze stěny naproti si vezměte další dětskou malbu (2/18) a vyběhněte po schodech. Od mrtvoly na lůžku si vezměte klíč, s ním se vraťte zpět do operačního centra a odemkněte si dvojité dveře. Na stolku si přečtěte zápisky o elektrošocích a dveřmi nalevo pokračujte do chodby, kde se odehraje krátká scénka.
Možnost 1
Y         Jak si se sem dostal? (přesune k možnosti 2)
X          Bojíš se? (přesune k možnosti 2)
Možnost 2
Y          Chci ti pomoci. (konec konverzace)
X          Myslím si, že ti nemohu pomoci (konec konverzace)
Po skončení rozhovoru otevřete dveře nalevo od brány, uvnitř místnosti si vezměte Health Drink a druhými dveřmi vyběhněte na chodbu, odkud zamiřte do pokoje 203. Po shlédnutí krátké animace utíkejte k zrcadlu, sáhněte dovnitř a jakmile vás něco začne stahovat, tak mačkejte akční tlačítko vyobrazené na obrazovce. Nakonec získáte hračku v podobě králíčka Robbieho. Zabijte hmyz, který vyletí z prostředního inkubátoru, seberte dětskou malůvku na stěně vedle zrcadla (3/18) a utíkejte zpět k mřížím, kde jste si povídali s Joshuou. Otevřete inventář, vyberte Robbieho a shlédněte další animaci. Po jejím skončení si vezměte dětskou malbu ze země (4/18), z dveří pokoje 206 pak další (5/18) a utíkejte směrem k výtahu. Tlačítkem na stěně nalevo si ho přivolejte a pak shlédněte animaci, která ukončí vaše putování nemocnicí.
2.2) Ulice Shepherd´s Glen [s0202]
Utíkejte po ulici na východ a dorazíte k radnici, kde se odehraje krátká scénka s Judge Hollowayovou. Až rozhovor skončí, tak vstupte dvojitými dveřmi na radnici a projděte dveřmi přímo naproti vám. Uvnitř místnosti si vezměte ze stolku fotku (2/11), pak si přečtěte knihu s historií města a dveřmi v pravé části místnosti vyběhněte na chodbu. Podívejte se trochu napravo a přímo před vámi uvidíte dveře. Těmi vstupte do místnosti, na stolku si prohlídněte kufřík a uvnitř najdete sérum (1/8). Následně opusťte místnost, dejte se doprava a vstupte do první místnosti po vaší pravici. Uvnitř najdete Judge Hollowayovou, se kterou si promluvte.
Možnost 1
Y          Proč je město prázdné? (přesune k možnosti 2A)
X          Výročí města? (přesune k možnosti 2B)
Možnost 2A
X          Výročí města? (přesune k možnosti 2B)
A          Jak se má Elle? (přesune k možnosti 3A)
Možnost 2B
X          Jak to, že je všechno zavřené? (přesune k možnosti 3B)
A          Jak se má Elle? (přesune k možnosti 3A)
Možnost 3A
Y          Co se stalo? (konec konverzace)
X          Ptala se na mě? (konec konverzace)
Možnost 3B
A          Je moje máma v pořádku? (konec konverzace)
B         Konec (konec konverzace)
Až rozhovor skončí, tak si ve vedlejší místnosti vezměte Health drink, následně si uložte hru a opusťte radnici. Po Craven Avenue zamiřte na sever k domu Shepherdových a jakmile se přiblížíte, tak se spustí další sekvence. Po jejím skončení vstupte hlavními dveřmi do domu.
2.3) Dům Shepherdových [s0203]

Vyběhněte po schodech nahoru, povšimněte si fotek na zdech a zjistíte, že na žádné z nich nejste. Dvojitými dveřmi vstupte do ložnice rodičů, na stolku se zrcadlem najdete dopis, který si přečtěte a ve vedlejší koupelně naleznete magnetofonovou pásku. Vyběhněte zpět na chodbu, kolem schodiště utíkejte dál a vstupte do pokoje nalevo. Z postele si vezměte baterku, následně shlédněte krátkou animaci a jděte ke knihovně, kde vás bude čekat jednoduchý puzzle. Jednoduše přesuňte knihy zprava doleva a odkryjte tím tlačítko, která odhalí tajnou místnost. Jakmile se otevře, tak vstupte dovnitř a seberte mapu vašeho domu. Vraťte se zpět na chodbu, seběhněte po schodech dolů a shlédněte animaci s vaší matkou. Až skončí, tak dostanete starý revolver a otevřou se dveře do sklepa. Vydejte se tam, zabijte Lurkera, který na vás zaútočí z vody a prohlédněte si plátno. Zatím ho neničte a vydejte se k vodnímu čerpadlu, kde najdete ovladač ke garážovým vratům. Vyběhněte před dům, utíkejte ke garáži a použijte ovladač. Uvnitř seberte železnou tyč, vypačte skříňku a seberte prázdný kanystr od benzínu. Pomalu se pokuste opustit garáž a z díry v cihlové zdi napravo vás napadne další Lurker. Jakmile se ho zbavíte, tak prolezte dírou, proběhněte k další zdi a dírou vlezte na dětské hřiště. Ze zdi napravo si vezměte dětskou kresbu (6/18), pak i fotku, která leží na zemi u skluzavky (3/11) a pomocí páčidla vypačte branku na jihu. Doběhněte ke kamionu v uličce nalevo, u nádrže použijte kanystr a se získaným benzínem utíkejte zpět do sklepa. Tam ho použijte na vodní čerpadlo, počkejte, až odsaje vodu a nejbližšími dveřmi vyběhněte na dvorek. Zadními dveřmi vstupte do domu, přehrajte si magnetofonový pásek a z ledničky seberte léčiva. Potom vyběhněte ven, seběhněte po schůdkách dolů a za stromem nalevo najdete dětskou kresbu visící na plotě (7/18). Potom si prohlédněte batoh na brance, vezměte si z něj fotku (4/11) a opusťte dvorek.
2.4) Hřbitov Rose Heights [s0204]

Od vašeho domu se dejte doleva, projděte malou brankou a doběhněte do první části hřbitova, kde najdete na lavičce nalevo mapu. Jedinou cestou doběhněte k místu, kde uvidíte muže kopajícího hrob a kousek dál seskočte do jámy. Zde nejprve shlédněte animaci, pak se vypořádejte s krvelačným Feralem a utíkejte ke zničené fontánce. Prohlédněte si ji, seberte polovinu Old Stone Plate a napravo vylezte nahoru. Z prostřední lavičky v kovovém altánku si vezměte Health drink, vstupte do úzké uličky napravo a proběhněte brankou přímo naproti vám. V další části vstupte do druhé krypty napravo, uložte si hru a proběhněte další brankou. Odtud pokračujte do druhé krypty nalevo, protáhněte se úzkou dírou ve zdi a dostanete se do další uličky s kryptami. V druhé kryptě nalevo seberte Health drink, vyjděte ven a jděte přímo naproti. Přikrčte se a malou dírou ve zdi protáhněte do vedlejší krypty. Vyběhněte ven do uličky, proběhněte brankou na východě a zamiřte do druhé krypty po vaší pravici. Zde se naposledy protáhněte zdí a dostanete se do části Founders Row. Utíkejte na jih, zbavte se dalšího Ferala a projděte otevřenou brankou nalevo. Seskočte dolů do jámy, protáhněte se otvorem a na druhé straně vylezte nahoru, kde po schodech zamiřte do Founders Garden. Seběhněte do středu, zabijte Ferala a pokračujte k brance na severu. Jakmile jí projdete, tak si zvolte jednu z cest (je jedno, kterou, protože vás obě zavedou do stejného místa) a doběhněte k fontánce. Lépe si ji prohlédněte a najdete druhou polovinu artefaktu. Otočte se o 180°, doběhněte k zamčené brance a do otvoru vložte obě části kruhu. Nyní projděte odemčenou brankou na parkoviště, dejte se doprava a vyběhněte na hlavní cestu.
2.5) Smetiště [s0205]

Utíkejte na západ, proběhněte kolem dodávky a dorazíte k billboardu, kde mladá dívka vyvěšuje listy pohřešovaných dětí. Jakmile rozhovor skončí, tak získáte vysílačku a z druhé strany billboardu můžete sebrat dětskou kresbu (8/18). Jelikož jsou cesty všude okolo zničené, tak se vydejte na jih po River View Road, po několika desítkách metrů odbočte na západ a doběhněte až k brance, která vás zavede na smetiště. Hned po vstupu se otočte doprava, zamiřte k díře v dřevěném plotě a protáhněte se na druhou stranu. Jedinou cestou zamiřte k dřevěné boudě, vstupte dovnitř a prolezte úzkým otvorem ven. Následně už jen utíkejte ke dveřím a vstupte do místnosti, kde se seznámíte s Curtisem.
Možnost 1
Y          Ahoj?
X          Ty jsi Curtis?
A          Jak se vede?
Všechny volby musí být zvoleny a nemají žádný vliv na další otázky. Bude následovat kratší rozhovor, který vyvrcholí výměnou zničeného revolveru za střelnou zbraň Mk 23 Handgun. Poté si znovu promluvte s Curtisem a budete muset zvolit další možnosti rozhovoru.
Možnost 1
Y          Můžu mít tu brokovnici? (přesune k možnosti 2)
X          Proč jsi pořád tady? (přesune k možnosti 2)
Možnost 2
Y          Co se stalo se všemi těmi hodinami okolo? (přesune k možnosti 3)
Možnost 3
Y          Proč? (konec rozhovoru)
X          Můžeš je spravit? (konec rozhovoru)

Za Curtisem si vezměte náboje do pistole, vstupte do vedlejší místnosti a z pračky si vezměte mapu smetiště. Potom si vezměte náboje ze sporáku, z poličky Health drink a u savepointu si uložte hru. Dveřmi nalevo vyběhněte ven a opusťte smetiště brankou v SV rohu mapy. Přes můstek se vraťte zpět na hlavní cestu a uvidíte animaci, ve které se setkáte s monstrem nazvaným Smog. Jeho slabým místem jsou oranžově svítící plíce na jeho hrudi. Vezměte si tedy do ruky pistoli, pošlete ho k zemi a utíkejte zpět na hřbitov. Stejnou cestou se vraťte do části East Garden, utíkejte rovně a vstupte do Bartlett Mausoleum. Prozkoumejte rakev před vámi a bude následovat puzzle. Vaším úkolem je posunout jednotlivé symboly, tak abyste mohli potáhnout dlouhý symbol směrem dolů (vyřešení níže). Pak započne animace, po jejímž skončení budete mít v inventáři zničené hodinky a probudíte se na neznámé ulici.
1) Posuňte horní malý blok doprava a následně pak dva dlouhé bloky nalevo směrem nahoru.
2) Posuňte dolní malý blok nahoru a následně dva dlouhé bloky vpravo do pozice nalevo.
3) Malý blok v pravém horním rohu posuňte až dolů a poté dva dlouhé bloky nalevo přetáhněte doprava.
4) Přesuňte malý blok vlevo směrem nahoru a následně velký vertikální blok nalevo do levého spodního rohu.
5) Nakonec už jen potáhněte horní blok čtyřikrát dolů.
2.6) Grand Hotel [s0206]

Utíkejte po hlavní cestě kupředu, povšimněte si hotelu po vaší levici a dojděte k hasičskému vozu, který visí ven ze silnice. Vstupte do malé uličky mezi domy napravo, zabijte Smoga, který vás napadne a na konci cesty seskočte ze srázu dolů. Dejte se doleva, podlezte pod hasičským vozem a seberte si hasičskou sekeru. S tou se vraťte zpět k hotelu, rozbijte prkna, jenž blokují hlavní vchod a vstupte dvojitými dveřmi dovnitř. Po pár krocích kupředu odbočte do temné chodbičky napravo, na jejím konci si z vitríny vezměte Health drink a vraťte se na hlavní chodbu. Utíkejte dál a uvidíte temnou siluetu vašeho bratra Joshe. Zahněte tedy doleva, na recepci si přečtěte vzkaz na pultu a z jedné z poštovních schránek hotelu seberte mapu. Utíkejte na západ, vstupte do výtahové šachty a přeskočte jí na druhou stranu. V rohu si z pracovního vozíku vezměte Maintenance Key a vyběhněte ven před hotel. Dejte se podél zdi doprava, odemkněte branku a z parapetu seberte Health drink. Následně se otočte k elektrické krabici napravo a prozkoumejte ji. Najdete kabeláž, kterou musíte zapojit podle schématu uvedeného níže (tzn. žlutý drát, který je v horní řadě první, propojte na druhé kolečko zleva ve spodní řadě, bílý s bílým, červený s červeným atd.).
Jakmile vše správně propojíte, tak otestujte přívod energie a hlavními dveřmi vstupte zpět do Grand Hotelu. Utíkejte rovně k výtahu, zmáčkněte tlačítko napravo a jakmile přijede dolů, tak vstupte dovnitř. Zmáčkněte jediné funkční tlačítko a výtah se rozjede do pátého patra, kde vás napadne nový typ monstra Needler. Vypořádejte se s několika monstry tohoto druhu a jakmile výtah zastaví, tak začne klesat. Po chvíli se zastaví mezi druhým a třetím patrem, výtahové dveře se otevřou a vy budete muset vylézt nahoru. Přistupte k obrazu ženy, vezměte si do ruky nůž a rozřízněte ho. Protáhněte se otvorem na druhou stranu, ze dveří seberte fotku (5/11) a otvorem nalevo vklouzněte do pokoje 302. Uložte si hru pomocí savepointu na stěně, vyběhněte ven na chodbu a shlédněte interaktivní animaci u pokoje 301.
Možnost 1
Y          Kdo jste? (přesune k možnosti 2)
X          Jak jste se tam dostala? (přesune k možnosti 3)
Možnost 2
Y          Kdo vás tady nechal? (přesune k možnosti 3)
X          Jak jste se tam dostala? (přesune k možnosti 3)
Možnost 3
Y          Nemohu vám pomoci (přesune k možnosti 4)
X          Chci vám pomoci. (konec rozhovoru)
Možnost 4
X          Chci vám pomoci. (konec rozhovoru)

Vstupte do pokoje 303, prohlédněte si noční stolek nalevo od postele a přečtěte si zprávu (Nevidím svou tvář, možná ji uvidíš v 404), jenž se zařadí mezi vaše vodítka v poznámkovém bloku. Utíkejte do části, která spojuje pokoje 301-304 s pokoji 305-309 a projděte dírou ve zdi. Jedinou cestou zamiřte do pokoje 307, vyběhněte z něj ven a zamiřte po chodbě k pravé straně pokoje 309. Pomocí hasičské sekery rozmlaťte prkna, vylezte po nábytku do čtvrtého patra a vyběhněte ven na chodbu. Vstupte do jediného otevřeného pokoje (402), odsuňte skříň u stěny a otvorem ve zdi vklouzněte do 404. Běžte do koupelny, z otevřeného zrcadla si vezměte pohlednici (Alchemilla Postcard) a vraťte se zpět do 402. Vyběhněte na chodbu, utíkejte k pokoji 406 a shlédněte animaci s monstrem Pyramid Head. Jakmile skončí, tak na vás zaútočí hmyz a vy se s ním budete muset vypořádat. Z pokoje 405, přeběhněte do 407 a odtud na chodbu. Pomocí sekery rozsekejte prkna blokující vstup na toalety pokoje 408, seberte sérum (2/8) a pokračujte do severovýchodního rohu patra. Rozmlaťte další prkna, po schodech utíkejte nahoru a přeskočte díru v podlaze. Následně si to namiřte do pátého patra, kde se odehraje krátká animace s Needlerem. Zabijte ho, přeskočte díru naproti a ze stolku si vezměte Health Drink. Poté si prosekejte cestu do pokoje 505, odsuňte skříň a z postele seberte druhou pohlednici (Lakeside Amusement Park Postcard). Vraťte se na chodbu, vydejte se k pokoji 504 a po cestě zastřelte Needlera několika ranami do hlavy. Po jeho smrti rozbijte prkna blokující vchod, vstupte dovnitř a seberte náboje do pistole. Potom odsuňte skříň a vezměte si dětskou kresbu (9/18). Vyběhněte na chodbu, povšimněte si díry vedoucí do koupelny pokoje 503 a vlezte tam. Uvnitř seskočte o podlaží níž, jděte do koupelny a prozkoumejte umyvadlo, ve kterém najdete poslední pohlednici (Toluca Lake Postcard). Vraťte se zpět do 3. patra, utíkejte k pokoji 301 a dejte ženě fotografie. Za odměnu od ní dostanete tajemný klíč. Otočte se, vstupte do pokoje 302 a uložte si hru. Následně se protáhněte dírou ve zdi a tajemným klíčem odemkněte dveře místnosti 306. Vstupte dovnitř, pokuste se přeskočit díru směrem k Joshovi a shlédněte animaci, která se spustí. Po probuzení v jídelně si vezměte z jednoho stolku náboje do pistole a léčivý lektvar, pak si uložte hru a proběhněte dveřmi směřující na jih. Prozkoumejte dveře před vámi a zjistíte, že jsou zamčené. Jděte tedy pomalinku nazpět a v jednu chvíli se svět začne měnit do podoby Otherworld. Otočte se, běžte ke dveřím, jenž byly před chvílí zamčeny a vstupte jimi do skleníku, kde si promluvte se starostou Bartlettem. Konec rozhovoru pak vyústí v souboj s bossem.
Možnost 1
Y          Znáte mě? (přesune k možnosti 2A)
X          Co se stalo se Shepherd´s Glen? (přesune k možnosti 2B)
Možnost 2A
Y          Řekněte mi o Joeym. (přesune k možnosti 3B)
X          Co se stalo se Shepherd´s Glen? (přesune k možnosti 2B)
Možnost 2B
Y          Nechcete udělat více? (přesune k možnosti 3A)
X          Neudělal jste dost! (konec rozhovoru)
Možnost 3A
Y          Řekněte mi o Joeym. (přesune k možnosti 3B)
Možnost 3B
Y          Prosím, potřebuji vaši pomoc. (konec rozhovoru)
X          Pomozte mi hned! (konec rozhovoru)
2.7) Sepulcher [s0207]
Nejprve si zapamatujte, že musíte být v neustálém pohybu, aby vás zbytečně nezranil. Vaším prvním cílem jsou čtyři vaky, které visí ze stropu. Běhejte tedy neustále dokola, několikrát do nich sekněte a až budou všechny čtyři viset blízkou u stropu, tak bude Sepulcher oslaben a spadne na zem. V tu chvíli běhejte kolem něj a vyčkejte na chvíli, kdy udeří rukou do země a uvízne v ní. Rychle mu sekněte do ruky, počkejte, až se skácí na zem a kombem mu začněte sekat do hlavy. Po chvíli se zvedne a vy budete muset celý postup opakovat. Jakmile bude boss dostatečně zraněn, tak k němu doběhněte a pomocí X mu zasaďte finální úder.
2.8) Policejní stanice [s0208]
Po souboji s bossem a následné animaci se probudíte v cele na policejní stanici a nebudete mít u sebe žádnou zbraň. Prozkoumejte pořádně celu a nakonec se spustí animace.
Možnost 1
Y          Já nevím. (přesune k možnosti 2)
X          Odešel domů. (přesune k možnosti 2)
A          Je mrtvý. (přesune k možnosti 3)
Možnost 2
A          Je mrtvý. (přesune k možnosti 3)
Možnost 3
Y          Neuvěříš mi. (přesune k možnosti 4)
X          Byla to nehoda. (přesune k možnosti 4)
A          Zabilo ho monstrum. (konec rozhovoru)
Možnost 4
A          Zabilo ho monstrum. (konec rozhovoru)

Až animace skončí, tak vám Wheeler otevře celu a vy se za ním vydejte do skladiště, kde si uložte hru. Následně si s ním krátce promluvte, vyjděte na chodbu a shlédněte další animaci. Po jejím skončení utíkejte chodbou rovně, dejte si pozor na Schisma, který proti vám vyrazí z místnosti napravo a uvnitř si vezměte fotku (6/11). Následně vyběhněte ven, utíkejte na konec chodby a projděte dveřmi nalevo. Ujděte pár kroků dopředu a vstupte do kanceláře velitele po vaší levici. Jakmile animace skončí, tak získáte brokovnici i všechno vaše vybavení a ze stolku vedle dveří si vezměte mapu policejní stanice. Na chodbě se dejte vlevo, shlédněte animaci a pomocí sekery rozbijte prkna, kterými je zatarasen průchod dál. Ve vedlejší místnosti se vypořádejte s dvojicí Schismů, pak proskočte rozbitým oknem do místnosti a vezměte si Health Drink. Následně proskočte zpět a vstupte do chodby vpravo. Doběhněte na konec, prolezte dírou ve zdi a v místnosti zabijte další dvě monstra. Následně rozsekejte prkna, vyběhněte na chodbu a projděte dvojitými dveřmi na konci do garáže. Zabijte monstrum, pak vstupte do malé místnůstky v rohu a koukněte se na kódovací zařízení na skříňkách. Následně se podívejte na hodiny, které se zastavily na čase 2:06 a tak zadejte kód 206 na panelu. Ze skříňky si vezměte léčivý lektvar, náboje do brokovnice a pistole a pak přehoďte páčku na stěně, čímž zvednete garážová vrata. Utíkejte k nim, podlezte pod nimi a shlédněte krátkou animaci, v níž bude Elle napadena monstrem Siam. Několika ranami ho pošlete k zemi, zachraňte tak Elle a v následné animaci uniknete do kanalizace.
2.9) Kanalizace [s0209]
Nyní vás bude následovat Elle, takže ji ochraňujte, co možná nejlépe. Seskočte dolů, jděte na rozcestí a začněte otáčet kolem u brány číslo 3. Jakmile se Elle dostanete na druhou stranu, tak vám odtamtud zvedne bránu a vy pod ní můžete bez problémů podlézt. U smetí se dejte doleva, vylezte nahoru do vyvýšené části a na druhé straně seskočte dolů do kanálu plného vody. Zabijte Lurkera, který na vás zaútočí, probijte se kolem rozbitého mikrobusu dál a vylezte do další vyvýšené části. Ze zničeného bojleru seberte dvě krabičky nábojů do pistole a sestupte do další kanalizační chodby. Dojděte k místu, kde seshora prochází kužel světla, vstupte do chodby nalevo a vypačte branku pomocí tyče. Otočte kolem, čímž vypustíte vodu v nádrži a pokračujte chodbou dál. Žebříku nalevo si prozatím nevšímejte a proběhněte kolem něj až k savepointu, kde si uložte hru. V přilehlé místnosti si pak vezměte mapu a náboje do brokovnice a po zmíněném žebříku slezte dolů. Na druhé straně vylezte nahoru, doběhněte k bráně 9 a vydejte se směrem na jih. Po pár krocích odbočte do uličky nalevo, vezměte si léčivý lektvar a pokračujte k bráně číslo 8 dál na jihu. Pomocí kola zvedněte bránu, nechte Elle, ať udělá to samé a zjistíte, že je kolo zaseklé a vy musíte najít jinou cestu. Utíkejte tedy nazpět k bráně číslo 4, po cestě zlikvidujte dvojici Needlerů a jednoho Lurkera a nakonec se protáhněte pod bránou, kterou pro vás Elle zvedne. Utíkejte tunelem kupředu, zabijte dalšího Needlera a v malé odbočce po vaší pravici si vezměte náboje do brokovnice. Na konci chodby vylezte nahoru na vyvýšenou část, po žebříku slezte dolů a přes plechový můstek přeběhněte na druhou stranu. Sestupte dolů do vody, zabijte dva Lurkery ve vodě a po žebříku na jižní straně vylezte nahoru. Utíkejte směrem na západ, dvěma ranami do hlavy se zbavte Needlera a v rohu chodby si vezměte náboje do brokovnice a pistole. Jděte nazpět, přehoďte páku na stěně a otevřenými dveřmi se vydejte dál. Doběhněte do Main Drain Chamber, otočte kruhem a počkejte, až Elle projde na druhou stranu. Následně zabijte trojici Needlerů a jednoho Siama, kteří se objeví v místnosti a počkejte, až se sama zvedne brána. Projděte jí, utíkejte kupředu a v chodbě po vaší levici seberte další fotku (7/11). Potom se vydejte chodbou dál, prohlédněte si kaluž krve a vysílačku Elle a nakonec vylezte po žebříku nahoru.
2.10) Průzkum Shepherd´s Glen [s0210]
Utíkejte po Craven Avenue směrem na jih, vyslechněte rozhovor s Wheelerem a pokračujte dál na jih. Po cestě se zbavte dvou Feralů, kteří na vás zaútočí a zamiřte na radnici. Hned po vstupu, projděte dveřmi nalevo a rozbijte sekyrou prkna. Následně vstupte do místnosti, odtlačte skříň a vezměte si dětskou kresbu (10/18). Pak si prohlédněte obraz Isaaca Shepherda na stole, opusťte radnici a vydejte se na západ do ordinace doktora Fitche (je označena na mapě). Až se přiblížíte, tak se spustí animace, v níž se setkáte se zakrváceným doktorem Fitchem, který uteče do své ordinace. Vstupte za ním dovnitř, utíkejte na recepci a vezměte si Health drink. Utíkejte tmavou chodbou dál a vstupte do posledních dveří po vaší pravici, kde se nachází pokoj Scarlet. Ze stolu nalevo si vezměte fotku (8/11), pak utíkejte k malé skříňce před zrcadlem a prozkoumejte ji. Vraťte se na chodbu, zabijte pět sestřiček a vstupte do místnosti, ze které vyšly. Z kufříku  si vezměte sérum (3/8), pak prohledejte stolek a přečtěte si dopis, u kterého najdete malý klíč. Vraťte se ke skříňce ve vedlejším pokoji, odemkněte ji malým klíčem a prohlédněte si panenku.
2.11) Sestup do pekla [s0211]

Po skončení animace se Alex probudí v iluzorní verzi dětského pokoje a ze země sebere panenku. Otočte se, utíkejte nově objevenou chodbou a pak seskočte dolů. Po pár krocích uvidíte Alexova bratra Joshe, který utíká směrem doprava. Vy se vydejte doleva, seběhněte po točitém schodišti dolů a proběhněte první zatáčkou směřující doprava. Doběhněte na rozcestí, ignorujte cestu rovně a dejte se doprava. Po chvíli přeskočte díru v podlaze, která se s vámi na druhé straně propadne a tak budete muset rychle mačkat akční tlačítko, abyste se zachránili. Na rozcestí před vámi se dejte opět doleva, dojděte na konec a skočte do díry ve zdi napravo. Dejte se doleva, přeskočte větrák v podlaze a jděte k dalšímu před vámi. Ten je zničený a tak jím můžete seskočit o patro níž. Zabijte hmyz, který na vás zaútočí, z lavičky si vezměte náboje do pistole a vydejte se uličkou dál. Na konci seskočte na železnou lávku pod vámi, pokračujte po schodišti dolů a přeskočte díru. Po dalším schodišti pokračujte nahoru, držte se levé strany a dojdete k místu, ze kterého můžete seskočit na schody pod vámi. Nejprve se vydejte nahoru, ze stolku si vezměte Health drink a následně utíkejte po schodech stále dolů. Doběhnete na rozcestí, kde uvidíte Joshe běžet směrem doleva. Ve slepé uličce napravo seberte kresbu (11/18) a pokračujte doleva. Na konci přeskočte na lávku před vámi, utíkejte po ní doleva a spusťte se o další patro níž. Utíkejte chodbou dál, povšimněte si žebříku nalevo a slezte po něm dolů. Dejte se doprava a jakmile budete vyzváni, tak seskočte dolů. Po pár krocích přeskočte díru v podlaze, doběhněte ke kleci a seskočte do prostoru napravo. Po žebříku slezte dolů, jděte kupředu a protáhněte se mezi trubkami. Následně prolezte zastaveným větrákem a seberte si páčidlo (Crowbar). Nyní se stejnou cestou vracejte zpět, přeskočte první propast s lávou a následně i druhou, čímž se dostanete do dříve míjené části. Po pár krocích seskočte dolů, slezte po žebříku a jděte k zašlému větráku, který vypněte pákou na stěně. Jakmile se úplně zastaví, tak prolezte na druhou stranu a seběhněte po schodech. Nakonec seskočte na lávku pod vámi, utíkejte k dalšímu větráku, a jakmile se jím protáhnete na druhou stranu, tak si ze země seberte dětskou kresbu (12/18). Otočte se vpravo, utíkejte rovně a následně zahněte doleva. Dostanete k trojici větráků, z nichž jeden je na zemi a další dva před vámi. Projděte větrákem napravo, vezměte si do ruky nůž a prořízněte otvor. Protáhněte se jím na druhou stranu, zabijte útočící hmyz a přehoďte páku na stěně, čímž zastavíte dva zbylé větráky. Tím v podlaze seskočte dolů, otočte se a chodbou doběhněte k systému větráků. Protáhněte se větrákem číslo 3, následně 2 a prohledejte kufřík, ve kterém najdete sérum (4/8). Potom se vraťte před ně a připravte se na menší puzzle. Důležité je, abyste si uvědomili, že tlačítka na aktivaci větráku jsou vždy umístěny mezi dvěma větráky. Jejich aktivací uvedete větrák do opačného stavu, než ve kterém se nachází. Pokud je tedy vypnutý, tak ho zapnete a naopak. Zmáčkněte tlačítka v tomto pořadí: 4/5, 3/4, 5/6, 4/5, 2/3 a 3/4. Skrze větráky 4, 5 a 6 se vydejte dál, slezte po žebříku dolů a uložte si hru. Otočte se, slezte po dalším žebříku a utíkejte po železné lávce dál. Po chvíli se spustí animace a před vámi se rozprostře nová chodba. Utíkejte kupředu, na konci si otevřete dveře a uvnitř si promluvte s doktorem Fitchem.
Možnost 1
Y          Můžu vám vyléčit zranění. (přesune k možnosti 2)
X          Dobře, ty blázne. (přesune k možnosti 2)
Možnost 2
Y          Co tady děláte? (přesune k možnosti 3)
Možnost 3
Y          Kdo poslouchá? (přesune k možnosti 4)
X          Co to má k sakru znamenat? (přesune k možnosti 4)
Možnost 4
Y          Co se stalo Scarlet? (přesune k možnosti 5)
A          Dejte panenku doktoru Fitchovi. (konec rozhovoru)
Možnost 5
A          Dejte panenku doktoru Fitchovi. (konec rozhovoru)
2.12) Scarlet [s0212]
V tomto souboji se budete muset plně spoléhat na techniku úskoků a úhybů, protože nemáte možnost se někde schovat. Pro tento souboj doporučuji vzít si páčidlo, které je rychlejší než sekyra a to vám může v několika případech zachránit život. Mezi útoky Scarlet ji začněte pomalu udolávat komby a ona pak klesne do kolen. V tu chvíli si rychle přehoďte na sekeru a začněte využívat komba. Tento postup několikrát opakujte a jakmile zničíte všechen porcelán na horní i dolní části těla, tak budete moci využít zakončovací úder. Boj tím však ještě nekončí a bude následovat druhá část. Scarlet se nyní může pohybovat po všech čtyřech a útočit pak na vás. Opět se tedy snažte uhýbat a nadbíhat jí zboku. Pak ji rychle zasypte několika údery a ve chvíli, kdy padne k zemi, použijte akční úder. Pokud by Scarlet vyskočila na strop, tak sledujte obrazovku a může se stát, že v určitou chvíli budete muset zmáčknout B. Pokud to uděláte ve správnou chvíli, tak se Scarlet vyhnete a můžete do ní zabodnout páčidlo. Celý postup opakujte do té doby, než do Scarlet potřetí zabodnete páčidlo a tím ji zabijete.
2.13) Zpět ve městě [s0213]

Po zisku Founders Key opusťte ordinaci, vydejte se k radnici a vstupte dovnitř. V hlavní části radnice (místnost uprostřed) utíkejte k oltáři, vložte do něj právě získaný klíč a seběhněte po tajném schodišti dolů. Seberte lékárničku ve výklenku naproti vám, pokračujte dál a dostanete se do čtvercové místnosti. Zde se nejprve zbavte trojice zdravotních sester, následně pak prozkoumejte kříž na pravé zdi a získáte ceremoniální dýku, která nahradí váš bojový nůž a zároveň pomůže při otvírání speciálních zámků, jenž jsou navrženy právě pro ni. Po skončení animace utíkejte ke dveřím mezi dvěma malými oltáři vzadu, vezměte si do ruky dýku a s její pomocí dveře otevřete. Dlouhou úzkou chodbou utíkejte dál a dostanete se do místnosti s psacím strojem. Vylezte po žebříku nahoru, ze stěny nalevo si vezměte dětskou kresbu (13/18) a pomocí dýky si otevřete dveře vedoucí ven z krypty. Jakmile vyběhnete ven, zjistíte, že se nacházíte na hřbitově Rose Heights. Utíkejte rovně, odemkněte si kryptu přímo naproti vám a uvnitř najdete další sérum (5/8). Následně si to namiřte na sever, doběhněte až na parkoviště a odtud se po hlavní cestě vydejte k místu, kde Elle vylepovala letáky zmizelých dětmi. Ze země si vezměte fotku (9/11), utíkejte k mostu, jenž vede ke smetišti a přeběhněte přes něj. Poblíž plotu si vezměte ze země léčivý drink a dvě krabičky nábojů a vraťte se zpět na hřbitov. V lokaci Founders Garden vyběhněte po schodech na jihu, pak utíkejte na západ a seskočte dolů do jámy. Novým otvorem prolezte do chodby před vámi, zbavte se dvou Smogů a u zdi na konci si přivlastněte lékárničku a krabičku nábojů do brokovnice. Otočte se, prolezte otvorem ve zdi napravo a vylezte nahoru do Founders Row. Zastřelte dalšího Smoga, který vás chce zabít, protáhněte se škvírou do krypty a dostaňte se do uličky nazvané Family Crypts North. Vezměte si do ruky sekeru, rozmlaťte prkna a uvnitř krypty najdete Chrome Hammer Pistol, která nahradí normální pistoli. Nyní utíkejte na východ a vstupte do East Garden. Odtud to vezměte přes staré krypty až k uličce za vaším domem a brankou vstupte na zahradu.
2.14) Otheworld verze domu Shepherdových [s0214]
Zadními dveřmi vstupte do kuchyně, vezměte si do ruky sekyru a rozsekejte prkny zatarasený vchod. Jděte do vedlejší místnosti, ze stolku si vezměte lékárničku a opusťte dům. Jděte ke sklepním dveřím, sestupte dolů a prořízněte dýkou látku. Protáhněte se na druhou stranu, otočte se vlevo a prozkoumejte dveře. Po zhlédnutí krátké animace použijte dýku pro jejich otevření a vstupte dovnitř. Z pracovního stolu si vezměte Attic Key, následně pak novou verzi brokovnice ze skříňky a po dřevěných schodech vyběhněte nahoru do domu. Po schodech vyběhněte do druhého patra, dejte se chodbou doleva a dveře na konci odemkněte pomocí klíče, který jste našli v otcově dílně. Uvnitř pokoje nic nenajdete a tak projděte dveřmi nalevo, za kterými najdete schodiště, po němž vyběhněte na půdu. Otočte se doleva, z krabic seberte fotku (10/11) a utíkejte ke skříni naproti schodišti. Odsuňte ji směrem doprava a pokuste se vstoupit do dveří, čímž spustíte další animaci. Jakmile skončí, tak vstupte dovnitř a přistupte ke stolu, který skrývá posuvný puzzle.
Toto je počáteční nastavení puzzlu a v první části posuňte jednotlivé části takto: 2 doleva, 5 nahoru, 7 doprava, 6 doprava a 9 doleva.
Po první nastavení byste měli mít puzzle v této podobě. Následně posuňte bloky takto: 7 dolů, 6 doprava a 9 nahoru.
Po druhém nastavení byste měli mít puzzle v této podobě a bloky musíte posunout takto: 7 doleva, 6 dolů, 9 doprava, 7 doleva, 7 nahoru a 8 dvakrát doprava.
Nakonec posuňte bloky takto: 7 dolů, 9 doleva, 5 dolů, 3 dolů a 1 dolů a máte puzzle vyluštěn. Poté si ze šuplíku vezměte mapu Silent Hillu a dopis od vašeho otce, seběhněte dolů do přízemí domu a shlédněte animaci, díky které se poměrně posunete v příběhu. Jakmile členové řádu unesou vaši matku, tak si v obýváku uložte hru (nutnost, protože tato část hry je dosti zabugovaná, dále také nedoporučuji hru ukládat, dokud se nedostanete z domu ven) a vydejte se na průzkum domu, který se změnil do podoby Otherworld. Z podstavce na stole si vezměte masku Angry a vraťte se zpět ke vchodovým dveřím. Prozkoumejte je a zjistíte, že jsou semknuty čtyřmi řetězy, které odpovídají čtyřem hádankám, jenž musíte rozluštit. Jděte k mechanismu naproti dveřím do obývacího pokoje a dvakrát zatáhněte za páku. Po schodech vyběhněte do 2. patra, dejte se doprava a ze stolku si vezměte sekáček (Cleaver). Poté projděte dvojitými dveřmi nalevo, utíkejte po lávce kupředu a přeskočte propast. Vstupte do koupelny přímo před vámi, z vany vytáhněte plyšového králíka a mezi umyvadly najdete druhou masku s názvem Indifferent. Vraťte se zpět ke schodišti a pokračujte do pokoje Joshe a Alexe, kde vás čeká první hádanka. Hned po vstupu si přečtěte poém na stěně a na stolku najdete memo pacienta. Pak přistupte k hodinám a nastavte na nich čas 2:06 (podle pacientova dokumentu, jenž hovořil o pokoji 206), čímž otevřete okna na straně. Přistupte k tomu, ze kterého vyzařuje oranžová záře a prozkoumejte ho. Následně použijte plyšového králíčka a máte vyřešen první puzzle, který se týkal Joshe a Alexe. Vezměte si do ruky ceremoniální dýku, prořízněte se hmotou nalevo od hodin a protáhněte se do místnosti. Ze stolku si vezměte řeznický nůž a dětskou kresbu (14/18) a vraťte se do prvního podlaží. Zatáhněte jednou za páku na stěně a po schodech seběhněte dolů do sklepa. Zde se vypořádejte s Lurkerem, který na vás zaútočí, pak pokračujte chodbou dál a podlezte pod zničenou mříží. Kousek opodál se protáhněte mezi trubkami, pomocí dýky se prořežte skrz další masitou hmotu a dostanete se do místnosti s druhou hádankou. Z těla, které visí na háku, si vezměte Bogeyman Knife a přistupte ke stolu. Řeznický nůž vložte na příslušné místo na desce (vlevo nahoře), pak tam umístěte i sekáček a nůž Bogeymana zarazte do Schismovy hlavy, čímž dokončíte druhou hádanku. Vraťte se k hlavním dveřím a všimněte si, že dva rohy svítí (tzn., že jste splnili dvě hádanky). Zatáhněte za páku na stěně, dveřmi napravo se vydejte do kuchyně a z linky si vezměte léčivý lektvar. Následně si přivlastněte Frowning Mask a zbavte se hmyzu, který vás napadne. Otočte se čelem ke dveřím, kterými jste vstoupili do kuchyně a projděte dveřmi nalevo od nich. Dostanete se do pokoje, kde se nachází hádanka, jenž je spjata s vaší milovanou matkou. Prozkoumejte přední a zadní tělo a získáte nápovědu pro její vyřešení. Umístěte Indifferent Mask na přední tělo, Frowning Mask na to zadní a máte dokončenou třetí hádanku. Nyní se vraťte zpět k mechanismu a naposledy zatáhněte za páku na stěně. Vyběhněte po schodech do druhého patra, dejte se doleva a vstupte do pokoje pro hosty. Prozkoumejte železný kabinet, odsuňte ho doleva a najdete Heart of Darkness Medal. Pak vyběhněte po schodech na půdu, jděte doprava a zabijte Schisma, který se zde skrývá. Úzkým otvorem nalevo se protáhněte na druhou stranu a ze země si vezměte náboje do pistole a brokovnice. Pak se protáhněte nazpátek, postavte se naproti schodům, kterými jste přišli a podívejte se kousek napravo před vás. Podlezte pod potrubím, z figuríny seberte Vile Acts Medal a pomocí brokovnice zlikvidujte Schisma, který vás zezadu napadne. Následně podlezte znovu pod trubkami, jděte na sever a úzkou škvírou mezi velkou a malou rourou zamiřte dál. Zastřelte Schisma nenápadně ležícího na podlaze, jděte doprava a podlezte dírou. Poté přeskočte potrubí a doběhněte do místnosti, kde najdete malý box skrývající poslední medaili. Otočte se doleva, přistupte k vojenské blůze a pověste medaile ve správném pořadí (Fallen Star, Heart of Darkness a Vile Acts). Nyní, když jste vyřešili poslední hádanku, tak se vraťte k hlavnímu vchodu a od něj pokračujte do obýváku, kde si uložte hru (pro jistotu na jinou pozici). Nakonec otevřete hlavní dveře a shlédněte animaci, která vyvrcholí příjezdem do Silent Hillu.
2.15) Silent Hill [s0215]

Po dřevěných schodech nalevo utíkejte nahoru, přeskočte na skalní útes a zachytněte se poničených schodů nad vámi. Pokračujte dál, přeskočte propast a po žebříku vylezte nahoru. Potom se protáhněte malou dírou ve zdi a dostanete se na hlavní cestu, kde se po pár krocích spustí krátká animace. Následně projděte dírou ve zdi na západní straně ulice a dostanete se na hřbitov Dargento. Utíkejte kupředu, na rozcestí se otočte doleva a z lavičky si vezměte safír. Potom se otočte a vstupte do Janus Garden. Zabijte Smoga, který na vás zaútočí, prozkoumejte sochu Januse a stejnou cestou se vraťte zpět na hlavní cestu. Utíkejte na jih po Sagan Street, vypořádejte se s Lurkery, kteří vás napadnou a povšimněte si Bait shopu v zatáčce. Běžte k němu, prolezte dírou v plotu nalevo a uložte si hru. Následně si vezměte náboje do pistole a dětskou kresbu (15/18). Utíkejte zpět na hlavní cestu, vydejte se směrem na západ a přeběhněte přes můstek z dřevěných prken. Hned jak se dostanete na druhou stranu, tak se otočte doprava a dírou ve zdi zamiřte do druhé části hřbitova. Dostaňte se do části nazvané Sun Garden, pokračujte na západ a všimněte si poškozené zdi po vaší pravici. Pomocí sekery ji rozbijte, vstupte do skryté části a z lavičky seberte další drahokam (granát). Opusťte hřbitov na východě a po Sagan Street pokračujte dál na západ, kde se spustí animace poté, co se přiblížíte k budově Overlook Penitentiary. Jakmile skončí, tak se vydejte dál na západ a projděte dveřmi. Běžte rovnou za nosem, na rozcestí odbočte doleva a přibližte se k hlavní bráně, kde zjistíte, že je pod proudem. Po ulici se vydejte dál a vstupte do Boiler Room. Seběhněte dolů po schodech, z jednoho stroje si vezměte Health drink a pokračujte až k druhému schodišti uvnitř budovy. Po něm si to namiřte nahoru a dveřmi vstupte do malé uličky, ze které se dostanete do druhé části Koontz Street. Nejprve se dejte na východ a z okna Boiler Room si vezměte náboje do pušky. Následně pokračujte na západ, držte se jižní strany ulice a vstupte do malé zahrádky poblíž nemocnice Alchemilla. Tam si vezměte drahokam Bloodstone a namiřte si to dál na východ, k hlavnímu vchodu nemocnice. Otevřete kufřík na lavičce nalevo, vezměte si sérum (6/8) a pokračujte na sever po Wilsonově ulici. Pokud to půjde, tak se vyhněte střetu s nepřátelskými monstry, sledujte chodník napravo a vstupte do komplexu Toluca Lake Offices. Přečtěte si novinový článek na stolku, následně seberte náboje do pistole a otevřete si dveře v severní části recepce. Po prozkoumání dveří napravo zjistíte, že jsou zamčené a musíte najít klíč. Utíkejte tedy chodbou na západ do kanceláře (office) a seberte si z umyvadla Turquoise. Potom seberte i léčivý lektvar, přeskočte propast do místnosti Break Room a uložte si hru. Pomocí sekyry dolů desky, kterými je zatarasen vchod a v kuchyni si vezměte klíč od Toluca Lake Water and Power. Vraťte se k uzamčeným dveřím v tomto areálu, odemkněte je získaným klíčem a vstupte do vedlejší budovy. Nejprve zabijte členy Řádu, kteří vás zde napadnou a v jihovýchodní části budovy si vezměte z poličky náboje do pistole. U generátoru A v severní části si prohlédněte diagram na bílé tabuli a zjistíte, jak fungují jednotlivé stanice. Vylezte tedy po žebříku do 2. patra, v severozápadním rohu si vezměte lékárničku na stěně a zamiřte k Foreman´s Office. Z regálu seberte dvě krabičky nábojů do pušky a pak si přečtěte dokument nalevo od dveří. Nyní vás bude čekat menší hádanka s otvíráním uzávěrů. Otočte se tedy doleva, otočte uzávěrem s označením B a sestupte po žebříku do prvního patra. Nalevo od tabule s diagramem narazíte na uzávěr A, kterým také otočte a vraťte se zpět do 2. patra. Nakonec otočte uzávěrem C v jihovýchodním rohu budovy, otočte se a přehoďte páku přímo před vámi. Spustí se krátká animace, ve které budete mluvit s vaším přítelem Wheelerem. Slezte dolů do přízemí, zabijte dva členy Řádu (dejte si pozor jeden z nich má u sebe pušku) a opusťte budovu. Utíkejte po ulici na jih, protáhněte se opět přes Boiler Room a dostanete se zpět na Simmons Street. Vydejte se po ní na sever, držte se pravé strany vozovky a uvidíte jak monstrum Siam prorazí hlavní bránu. Rychle ho pošlete k zemi několika ranami z brokovnice, vstupte na nádvoří a z korby auta si vezměte sekeru Pulaski, která nahradí vaši stávající. Nyní se vraťte zpět na hřbitov a utíkejte k soše Januse. Zepředu dejte k římskému číslu I drahokam Garnet, následně Turquoise zezadu k XII a seberte klíč. Poté hřbitov opusťte a znovu na něj vstupte, tentokrát však z jižní strany. Zamiřte k Moon Garden, pomocí klíče si odemkněte branku a vedle budovy seberte pušku M14 Assault Rifle. S ní se vraťte na nádvoří, kde jste našli sekyru Pulaski a severní uličkou zamiřte do budovy.
2.16) Nápravné zařízení [s0216]
Proběhněte kolem recepce, promluvte si přes vysílačku s Wheelerem a projděte dveřmi. Utíkejte chodbou kupředu až k zamčené mříži, vstupte do kontrolní místnosti napravo a pákou na stěně je otevřete. Vběhněte do nově zpřístupněné chodby, pomocí sekery sundejte prkna, které blokují průchod a v místnosti pro návštěvy si vezměte lékárničku. Následně se vydejte po chodbě dál, zahněte za roh a rozbijte okno v druhé části místnosti pro návštěvníky. Skočte dovnitř, přečtete si dokument a vyjděte ven. Naproti schodišti si vezměte ze stěny mapu a vstupte do místnosti nalevo, kde najdete Health drink. Vraťte se do předešlé místnosti, vyběhněte po schodech nahoru a po ochozu utíkejte k propasti. Přeskočte ji, vstupte do místnosti po vaší pravici a přehoďte jedinou funkční páku v místnosti. Poté ji opusťte, vstupte do otevřené chodby napravo a několika ranami do hlavy zastřelte dva členy Řádu. V první cele nalevo si přečtěte novinový článek, následně zatáhněte za páku na pravé stěně a seběhněte po schodišti dolů. V jedné z cel si přivlastněte náboje do pušky a zamiřte dál západními dveřmi. Projděte uličkou do velké místnosti, zabijte další členy Řádu a přehoďte páku na stěně, čímž osvobodíte Wheelera. Po zhlédnutí animace zabijte Siama, který na vás zaútočí, počkejte, až Wheeler otevře bránu dál a vyběhněte po schodech nahoru. Doběhněte na konec ochozu, v cele nalevo si vezměte ze zdi dětskou kresbu (16/18) a poté přeskočte propast. Prolezte malou dírou ve zdi, v místnosti přehoďte páku a vyběhněte ven. Chodba vás zavede do bloku s celami, který jste již jednou navštívili a tak sledujte Wheelera do ovládací místnosti, kde se odehraje krátká animace. Jakmile skončí, tak vyběhněte ven, přeskočte propast a počkejte až Wheeler otevře mříže do bloku A. Utíkejte pořád rovně, dostaňte se k brance a Wheeler vám sdělí, že máte počkat, dokud ji pro vás neotevře. Bohužel se zasekne a tak budete muset najít jinou cestu. Vraťte se do vedlejšího bloku s celami, v jedné z cel si vezměte Health Drink a po schodišti na západní straně seběhněte dolů. Otevřenými dveřmi se vydejte dál, zabijte Needlera a Wheeler vám zpřístupní umývárny. Vydejte se tam, zabijte dva Needlery a utíkejte až na konec. Pomocí sekery Pulaski rozbijte oprýskanou stěnu napravo, protáhněte se otvorem do Boiler Room a projděte jedinými dveřmi v místnosti. Potom vyběhněte po schodech, uložte si hru a doběhněte k zamčeným dveřím. Po skončení animace se vraťte ke schodišti, seběhněte dolů a jděte k mřížím za vámi, které pro vás Wheeler otevře. Pokračujte k hromadě sutin, dveřmi napravo vstupte do bloku A a povšimněte si otvoru pod lávkou, která se zhroutila z horního patra. Protáhněte se jí do cely, z ní pokračujte úzkou skulinou do té vedlejší a ze světla vozu seberte první drát (Loose Wire). Vraťte se zpět do hlavní části a vyběhněte po schodech v severní části bloku. Z poličky si vezměte léčivý nápoj, přeskočte propast a prozkoumejte krabičku s pojistkami v první cele. Ve vedlejší cele si z rádia seberte druhý drát (Radio Wire) a projděte dvojitými dveřmi na konci ochozu. Zde prozkoumejte místnost napravo, seberte třetí a poslední drát (Scrap of Wire) a vraťte se do cely s pojistkami, kde postupně vložte do panelu všechny 3 dráty.
Následně zapojte dráty podle schématu nahoře, zapněte proud a přehoďte druhou páku nalevo. Opusťte celu, dejte se po ochozu doprava a na konci přeskočte do právě otevřené cely. V ní si z poličky vezměte sérum (7/8), přeskočte zpět na ochoz a utíkejte do spodního podlaží. Přehoďte levou páku v jihozápadním rohu bloku, vstupte do cely A12 a přečtěte si zápisek, ze kterého vyčtete číselný kód (110391). Projděte dvojitými dveřmi na východní straně, otočte se doleva a na panelu zadejte získaný kód. Potom už jen doběhněte úzkou chodbou až k vaší matce a shlédněte interaktivní rozhovor.
Možnost 1
Y          Dobře, udělám to. (konec rozhovoru)
X          Promiň, nemůžu. (konec rozhovoru)
2.17) Otherworld verze nápravného zařízení [s0217]
Po skončení animace se hra přesune do Otherworldu a vy opět získáte nadvládu nad Alexem. Utíkejte nazpět, uložte si hru a projděte dvojitými dveřmi. Uvnitř místnosti se odehraje krátká sekvence, po jejímž skončení se před vámi objeví tajemné zařízení, které si prohlédněte a zjistíte, že se na něm nachází jeden otvor a tři tlačítka. Potom si přečtěte vzkazy na tabulích a podle nich pak nastavte symboly umístěné na zařízení (vlevo hlava koně, uprostřed rakev a vpravo ponechte prázdné místo). Jakmile budete mít všechny symboly nastaveny, tak sáhněte do otvoru a seskočte dolů. Po setkání s Wheelerem si uložte hru na konci chodby a v jihozápadním rohu najděte místo, kterým se můžete protáhnout na druhou stranu. Následně si otevřete dveře napravo, vyběhněte po schodech nahoru a proběhněte dlouhou chodbou. Na jejím konci seběhněte po schodech dolů a vstupte do místnosti, kde budete napadeni dvěma Needlery. Počkejte, až je Wheeler postřílí, vydejte se dál a otevřete dveře na konci chodby.
2.18) Asphyxia [s0218]
Ihned po skončení vás čeká v pořadí již třetí boss, který je mutací několika osob. Všem jeho útokům se dá poměrně dobře uhnout, když si vše pečlivě časově naplánujete. Pokud máte brokovnici s dostatkem nábojů, tak do Asphyxie začněte střílet a držte si ji v dostatečné vzdálenosti od těla. Jakmile vám náboje dojdou, tak si vezměte do ruky sekyru a začněte ji kombem zasazovat těžké údery, přičemž nezapomínejte uhýbat jejím rychlým útokům. Ve chvíli, kdy ji dostatečně oslabíte, tak padne k zemi a vy ji můžete zasadit finální úder. Po souboji shlédněte animaci a proskočte rozbitým oknem na železnou lávku. Utíkejte kupředu, projděte dvojicí dveří a dostanete se velké otevřené části před kostelem. Nejprve si nalevo vezměte dvě krabičky nábojů do pistole, pak utíkejte k Joshovi a ten před vámi uteče. Utíkejte kupředu, otočte kolem umístěným na stěně a projděte otevřenou brankou. Hned jak to uděláte, tak si napravo vezměte léčivý drink a doběhněte ke schodišti v pozadí. Napravo od něj si vezměte náboje do pušky a zamiřte do kostela.
2.19) Otherworld kostel [s0219]
Z první lavičky napravo si vezměte mapu kostela, utíkejte k pódiu a po vaší pravici najdete na zemi náboje do brokovnice. Následně si prohlédněte varhany a do otvoru vložte ceremoniální dýku. Zabijte Schisma, který vás napadne a vydejte se do východního křídla. Protáhněte se pod hromadou sutin, projděte otevřenou brankou a z nádoby pod zrcadlem si vezměte poslední fotku (11/11). Pak vyběhněte nahoru po schodech a uložte si hru (během zisku plátů nedoporučuji hru znovu ukládat, kvůli případným bugům ve hře). V zadní části místnosti si vezměte svíčku a léčivý drink a vstupte do zpovědnice, kde vyslechněte zpověď vašeho otce.
Možnost 1
Y          Co jsi udělal? (přesune k možnosti 2A)
X          Proč by to mělo Boha zajímat? (přesune k možnosti 2B)
Možnost 2A
Y          Zní to, jako by ses dokázal změnit. (konec konverzace – odpuštěno)
X          To nezní dobře, promiň. (konec konverzace – neodpuštěno)
Možnost 2B
Y          Bude. (konec konverzace – odpuštěno)
X          Nebude. (konec konverzace – neodpuštěno)
Po skončení animace si vezměte plát klečícího muže a seběhněte po schodech dolů do prvního podlaží. Hned jak seběhnete, tak jděte doprava a otočte kolem na stěně. Tím zvednete klec a budete muset zabít hmyz, jenž na vás zaútočí. Pak si vezměte plát kalichu a vraťte se do hlavní haly, kde zlikvidujte dvojici Schismů. Následně zamiřte do západního křídla, přistupte před oltář a na podstavec položte svíčku, čímž si vysloužíte třetí plát. Po schodech vyběhněte nahoru, vezměte si Health drink ze stolku napravo a následně i náboje do brokovnice v rohu místnosti (nalevo od zamčené mříže). Pak přistupte k obrazům a pomocí dýky prořízněte ten, který zobrazuje muže zachyceného kořeny. Vezměte si plát stromu, zabijte Schisma, který rozrazí zamčenou mříž a nově zpřístupněnou chodbou doběhněte k obrovskému barevnému sklu. Nejprve seberte ze stolku lékárničku, pak si vezměte do ruky brokovnici a nabijte si ji. Prozkoumejte barevné sklo, vezměte poslední plát (Sword Plate) a bude následovat animace, po jejímž skončení budete muset zabít dva Siamy. Až to uděláte, tak přistupte k varhanům a bude následovat další puzzle, ve kterém budete muset vložit pláty ve správném pořadí. Vložte je tedy dovnitř (Penitence = Kneeling Man Plate, Vengeance = Sword Plate, Desire = Tree Plate, Sorrow = Candle Plate, Sacrifice = Chalice Plate), přistupte k vašemu otci a po shlédnutí animace dostanete prsten Shepherdovy rodiny. Proběhněte zbytky vašeho otce, napravo si vezměte léčivý lektvar a nalevo pak dětskou kresbu (17/18). Cestou před vámi se vydejte dál, seběhněte po schodech až dolů a jděte doleva. Oblečte si hornické vybavení na stole, proběhněte kolem trubek, ze kterých uniká pára a vstupte do výtahu. Shlédněte animaci (v žádném případě momentálně neurychlujte animace, protože by vám mohla zamrznout hra) a nepouštějte ovladač z ruky. Až bude Alex připevněn k židli, tak začněte rychle mačkat akční tlačítko na obrazovce a pomozte mu dostat se z jeho svízelné situace.
2.20) Lair [s0220]

Po skončení animace se otočte, posbírejte si věci (lékárničku, léčivý lektvar, mapu této části a ceremoniální dýku) a uložte si hru. Potom opusťte místnost, utíkejte na sever a vstupte do místnosti 212, kde zabijte člena Řádu. Následně si vezměte ocelovou trubku, rozbijte sklo a proskočte do místnosti 211. Zbavte se dalšího nepřítele, prozkoumejte místnost a vezměte si náboje do brokovnice, pistoli a klíč od sektoru 3. Dveřmi vyběhněte ven z místnosti, zaměřte se na železný box nalevo a za ním najdete na zemi poslední dětskou kresbu (18/18). Po jejím zisku se vraťte zpět do 212, vyběhněte na chodbu a utíkejte nazpět. Až uvidíte nadzdvihnuté mříže po vaší levici, tak se pod nimi protáhněte a odemkněte si klíčkem dveře. Zabijte člena Řádu, utíkejte ke dveřím v jihovýchodním rohu místnosti a vypačte je pomocí ocelové trubky. Utíkejte chodbou kupředu, zbavte se dvou nepřátel a jakmile dojdete k mříži, tak se pod ní protáhněte. Jakmile se přiblížíte k místnosti 320, tak uslyšíte řev Elle a spustí se krátká animace. Po jejím skončení rychle přeskočte mříž nalevo, odsuňte starou ledničku od dveří a vypačte dveře dovnitř. Ihned po vstupu do místnosti 321 na vás zaútočí Curtis a tak vám nezbude nic jiného, než ho zabít. Pak shlédněte další animaci a vraťte se do 320, kde si ze stolku vezměte lékárničku a léčivý drink. Ve vedlejší místnosti si nezapomeňte vzít klíč visící na stěně a chodbou utíkejte nazpět ke spadlé mříži. Stejnou technikou jako v kanalizaci ji zvedněte, utíkejte nazpět a připravte si do ruky pistoli. Hned po vstupu do severní části sektoru 3 zastřelte oba členy Řádu (jeden z nich má pušku), odemkněte 301 a uvnitř najdete vak se všemi vašimi zbraněmi. Po jeho sebrání místnost dobře prohledejte a najdete dvě krabičky nábojů do pistole, léčivý drink a sérum (8/8). Následně rozbijte okno do 302, proskočte jím a ze skříňky napravo si vezměte lékárničku. Potom se vraťte do 301 a vyběhněte ven z místnosti. Pokračujte na západ do sektoru 2, otevřete dveře na severu a vstupte do sektoru 1. Zabijte člena Řádu, otevřete si bránu na východě a zamiřte do 113. Zde najdete upgradovanou Police Marksman Rifle (pokud jste měli tu původní, jinak je to vaše první puška). Následně si ještě vezměte náboje do brokovnice a pokračujte oknem do 112, kde se odehraje krátká scéna.
Možnost 1
Y          Dejte mu lékárničku. (konec sekvence – zachráníte Wheelera)
X          Ne, už to zašlo příliš daleko. (konec sekvence – nezachráníte Wheelera)
Potom jděte do místnosti 111, shlédněte animaci a vyběhněte na chodbu. Utíkejte na východ, vstupte do dveří přímo před vámi a naposledy si uložte hru, protože jdeme do finále. Zamiřte do velké kruhové místnosti a přistupte k panelu. Nyní vás čeká další hádanka, kterou musíte vyřešit tím, že nastavíte správně vnitřní a vnější kruh. Povšimněte si tabletů na stěnách. Každý tablet má napravo od sebe sloup se slotem pro vaši dýku. Aktivujte tedy všechny čtyři tablety, přečtěte si je a zjistíte, že každá rodina má svůj určitý symbol (symbol značí způsob smrti). Přistupte znovu k panelu a otočte vnitřním kruhem dvakrát a tím vnějším celkem osmkrát. Po vyřešení hádanky se odemkne malý panel na vratech před vámi a vy můžete vyřešit druhou hádanku. Na vnitřním kruhu nastavte kapku padající do vody, na tom vnějším pak zahnutou vidličku a vstupte do obětní místnosti všech čtyř rodin. Prozkoumejte všechny obětní altáře a shlédněte animaci, které bude následovat po průzkumu toho, jenž patří rodině Shepherdových.
2.21) Amnion [s0221]

Finální boss celé hry je rovněž tím nejtěžším z nich. Vezměte si do ruky pušku a začněte zpovzdálí střílet, co to jen půjde. Měli byste ho bez problémů ničit a započne druhá fáze, ve které se bude pohybovat trošku jiným způsobem. Pokud vám ještě zbyly náboje, tak se je nebojte použít, v opačném případě se budete muset spolehnout na starou dobrou sekyru. Když se k vám přiblíží, tak se hlavně nezapomeňte vyhýbat jeho útokům a ničte ho. Využívejte chvil, kdy udeří do země a zůstane v ní na chvíli zaseknutý. Nakonec zůstane ochromen a tak použijte dýku pro zasazení finálního úderu.
3) Collectibles [s03]
#
Předmět
Umístění
Nemocnice Alchemilla
1/18
Kresba
Jakmile zadáte na panelu kód a  otevřete mříže, tak ji najdete na podlaze před vámi.
1/11
Fotka
Vyběhněte z místnosti Lineen Room, utíkejte chodbou směrem na jih a z lůžka seberte fotku.
2/18
Kresba
V Operation Theatre se dostaňte do spodní části, prořízněte nožem hmotu a jakmile se jí protáhnete, tak uvidíte kresbu na stěně naproti.
3/18
Kresba
Vedle zrcadla v pokoji 203, kde najdete hračku králíka Robbieho.
4/18
Kresba
Najdete ji na zemi poté, co dáte Joshovi králíka Robbieho.
5/18
Kresba
Na dveřích pokoje 206, po sebrání předchozí kresby.
Ulice Shepherd´s Glen
2/11
Fotka
Hned jak vstoupíte na radnici, tak proběhněte dveřmi naproti a najdete ji na oltáři.
1/8
Sérum
Z první místnosti radnice projděte dveřmi napravo, vstupte do první místnosti po vaší pravici a z kufříku na stolku seberte sérum.
Dům Shepherdových
6/18
Kresba
Hned jak se dostanete na dětské hřiště vedle vašeho domu, tak ji najdete na stěně napravo.
3/11
Fotka
Vedle skluzavky na dětském hřišti.
7/18
Kresba
Na plotě za stromem, který se nachází na zadním dvorku.
4/11
Fotka
Prohledejte batoh, který visí na brance.
Smetiště
8/18
Kresba
Po rozhovoru s Elle ji najdete na druhé straně billboardu, na který přidělává fotky ztracených dětí.
Grand Hotel
5/11
Fotka
Jakmile proříznete obraz, tak se protáhněte dírou a fotku najdete na dveřích naproti.
2/8
Sérum
Rozsekejte prkna, které blokují průchod do pokoje 408 a vstupte dovnitř.
9/18
Kresba
Odsuňte skříň v pokoji 504 a  najdete ji na stěně.
Policejní stanice
6/11
Fotka
Až budete utíkat, tak ze dveří napravo vyrazí Schism. Vyhněte se mu, vstupte do místnosti a najdete ji na stole.
Kanalizace
7/11
Fotka
Až se rozdělíte s Elle a zabijete 3 Needlery a 1 Siama, tak se sama od sebe zvedne brána. Proběhněte jí a po  pár krocích odbočte do uličky nalevo (předtím než narazíte na krvavou skvrnu na zemi).
Průzkum Shepherd´s Glen
10/18
Kresba
Vstupte na radnici, projděte dveřmi nalevo a pomocí sekyry zničte prkna na dveřích. Poté vstupte dovnitř a  odsuňte skříň.
8/11
Fotka
Najdete ji na stolku v pokoji Scarlet v ordinaci doktora Fitche.
3/8
Sérum
V sousedním pokoji, kde najdete malý klíček.
Sestup do pekla
11/18
Kresba
Jakmile uvidíte Joshe utíkat doleva, tak jděte doprava a najdete ji.
12/18
Kresba
Protáhněte se větrákem, před kterým uvidíte Joshe a najdete ho na podlaze.
4/8
Sérum
Až se dostanete k několika větrákům, tak projděte větrákem 3, následně 2 a otevřete kufřík na lavičce.
Zpět ve městě
13/18
Kresba
Najdete ji na stěně v kryptě poté, co proběhnete chodbami, které vedou od radnice na místní hřbitov.
5/8
Sérum
Jakmile seberete poslední kresbu, tak vyjděte z krypty ven a pomocí dýky si otevřete tu, která je přímo naproti. Uvnitř najdete v kufříku další sérum.
9/11
Fotka
Na zemi před cedulí, kde Elle vyvěšovala letáky zmizelých dětí při vašem prvním setkání.
Otheworld verze domu Shepherdových
10/11
Fotka
Hned jak vyběhnete po schodech na půdu, tak se otočte doleva a najdete ji vzadu na krabicích.
14/18
Kresba
Najdete ji společně s řeznickým nožem v malé místnosti, do které se dostanete tak, že proříznete hmotu ve zdi Joshova a Alexova pokoje a protáhnete se dovnitř.
Silent Hill
15/18
Kresba
Projděte dírou v plotě nalevo od Bait Shopu a vzadu na stěně najdete kresbu.
6/8
Sérum
Jakmile opustíte Boiler Room, tak utíkejte na západ a vstupte na malé nádvoří u nemocnice Alchemilla. Zde objevíte kufřík nalevo na lavičce.
Nápravné zařízení
16/18
Kresba
Po osvobození Wheelera vyběhněte po  schodech nahoru, doběhněte na konec ochozu a skrz rozbouranou zeď vstupte do místnosti. Na stěně po vaší levici objevíte kresbu.
7/8
Sérum
Až vyřešíte puzzle s dráty, tak přehoďte páku nalevo a doběhněte na konec ochozu. Z něj přeskočte do otevřené cely a z police seberte sérum.
Otherworld kostel
11/11
Fotka
Najdete ji v nádobě pod zrcadlem ve východním křídle kostela.
17/18
Kresba
Proběhněte ostatky vašeho otce a  otočte se doleva. Kresbu najdete na stěně po vaší levici.
Doupě
18/18
Kresba
Z místnosti 211 vyběhněte dveřmi, utíkejte rovně a najdete ji nalevo za vozíkem.
8/8
Sérum
V místnosti 301 na stolku napravo od vaku se zbraněmi.
4) Zbraně [s04]
Combat Knife:Najdete ho zaklíněný v zrcadle na dámských toaletách v nemocnici.
Laser Pistol:Na bedně vedle postele ve vašem pokoji uvnitř domu Shepherdových poté, co splníte potřebné podmínky.
Steel Pipe:V garáži vašeho domu.
Circular Saw:V garáži vašeho domu poté, co splníte potřebné podmínky.
Mk 23 Handgun:Vyměníte ji s Curtisem za starý revolver.
Fire Axe:Nedaleko Grand Hotelu projděte pod hasičským vozem.
12 Gauge Shotgun:V kanceláři velitele na policejní stanici.
Crowbar: Najdete ho v části Sestup do pekla poté, co projdete zastaveným větrákem.
Ceremonial Dagger:Získáte ji z kříže v tajné komnatě pod radnicí.
Chrome Hammer Pistol:Na hřbitově zamiřte do uličky Family Crypts North a pomocí sekery zničte desky na dveřích.
Blue Steel Shotgun:V tajné místnosti ve sklepě vašeho domu, kde musíte použít ceremoniální dýku.
Pulaski Axe:Na korbě auta na nádvoří před Overlook Penitentiary.
M14 Assault Rifle:Podle návodu najděte drahokamy Turquoise a Garnet, zamiřte do Janus Garden a vložte je do sochy. Poté seberte klíč, opusťte hřbitov a z jižní strany na něj znovu vstupte. Nakonec už jen doběhněte k Moon Garden, odemkněte si branku klíčem a seberte si pušku nedaleko krypty.
Police Marksman Rifle:V doupěti v místnosti 113 na stolku.
5) Zakončení [s05]
Happy Ending
 – zastřelte Alexovu matku
 – odpusťte jeho otci
 – zachraňte Wheelera nebo ho nechte zemřít
Drowning Ending
 – zastřelte Alexovu matku
 – neodpouštějte jeho otci
 – zachraňte Wheelera nebo ho nechte zemřít
Bogeyman Ending
 – nesmíte zastřelit Alexovu matku
 – neodpouštějte jeho otci
 – nezachraňujte Wheelera
Hospital Ending
 – nesmíte zastřelit Alexovu matku
 – odpusťte jeho otci
 – zachraňte Wheelera nebo ho nechte zemřít
Ufo Ending
 – nesmíte zastřelit Alexovu matku
 – neodpouštějte jeho otci
 – zachraňte Wheelera
6) Extras [s06]
Kostým Big Rig Alex: Dohrajte hru se zakončením Happy.
Kostým Řádu: Dohrajte hru se zakončením Drowning.
Kostým Bogeymana: Dohrajte hru se zakončením Bogeyman.
Kostým zdravotníka: Dohrajte hru se zakončením Hospital.
Policejní kostým: Dohrajte hru se zakončením Ufo
Laser Pistol: Dokončete hru se zakončením Ufo a započněte hru. Laserovou pistol najdete v pokoji Joshe a Alexe v domě Shepherdových.
Kruhová pila: Dokončete hru s jakýmkoliv zakončením a pilu najdete v garáži vašeho domu.
Extra animace: Dohrajte hru, během které najdete všechny fotky a video se spustí po závěrečných titulcích. 

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..