0

Castlevania: Lords of Shadow – Návod: Kapitola II

Enchanted Forest

Utíkejte k útesu, spusťte se na římsu a poté dolů na plošinu pod vámi. Následně se chytněte další římsy, slaňte a jakmile uvidíte nalevo další svítící bod, tak se přehoupněte doleva. Poté pokračujte až dolů k vodopádu, od něja pokračujte směrem ke kameře a doprava po cestičce. Zabijte vlkodlaka, který na vás zaútočí, stisknutím levého analogu absorbujte orby pro magii světla a utíkejte dál. Aktivujte magii světla (LB), zabijte druhého vlkodlaka a zjistíte, jak funguje. Následně seskočte dolů, doběhněte k fontáně s orby a doplňte si magii světla. Nyní zamiřte kupředu, probojujte se mezi skalami a zvolte pravou cestu. U díry v zemi seskočte dolů, po troskách napravo vylezte zpět nahoru a kousek dál strhněte strom. Přehoupněte se na druhou stranu, vylezte po stěně nahoru a utíkejte dozadu ke zdi.

20150611201033 20150611201816

Podél ní se vydejte doleva, přeběhněte přes malý kamenný můstek a jděte k budově vzadu. Po ní vylezte nahoru, proskočte kruhovým otvorem a na nádvoří prohledejte tělo rytíře. Na scéně se objeví Warg a vy si můžete povšimnout nového ukazatele ve spodní části obrazovky. Ten se vám bude každým úspěšným zásahem naplňovat a ve chvíli kdy se dokončí, tak každý další zásah nepřítele uvolní neutrální orby. Ty pak můžete nasát a použít s libovolným typem magie. Zabijte tedy Warga, následně se na scéně objeví goblini a s pomocí jejich granátů zničte dveře v zadní části. Vydejte se dál, kolem obřího pařezu jděte doleva a vytáhněte se po římsách nahoru. Zachyťte se zářícího bodu nad vámi, ručkujte, co nejdál doprav a přehoupněte se na pevnou zem. Nakonec už se jen zachyťte větve a skočte do útrob obřího pařezu, kde pro vás úroveň končí.

20150611201953 20150611202238

Underground Caves

Jeskynním tunelem se vydejte kupředu, u vodopádu se spusťte dolů na římsu a ručkujte doleva. Poté vyskákejte nahoru, pokračujte doleva za roh a zmáčknutím A skočte dozadu. Shlédněte animaci, mačkejte akční tlačítko a odrazte pavoučí útok. Poté ho zabijte, utíkejte k zadnímu průchodu a zachytněte se zářícího bodu. Po skalní stěně se vytáhněte nahoru, proběhněte další chodbou a na stěně uvidíte další záchytný bod. S jeho pomocí se spusťte dolů na pevnou půdu pod nohama a zabijte několik vlkodlaků a dalšího pavouka. Nyní si můžete vybrat jednu ze dvou cest. Vyberte si protentokrát tu nalevo, po skalních římsách přeskákejte na druhou stranu a vzadu u skály uvidíte dřevěný totem. S ním momentálně nic neuděláte, takže utíkejte dál, doběhněte k blikajícím vratům a na scéně se objeví goblini. Pomocí granátů zničte dveře, pak zabijte gobliny a nově zpřístupněnou chodbou běžte na konec útesu, kde najdete tělo vojáka, po jehož prohledání najde Gabriel první ze dvou klíčů.

20150611202816 20150611202912

Nyní se vraťte zpět k rozcestí, kde jste se dříve vydali vlevo a tentokrát pokračujte vpravo. Spusťte se dolů, zachyťte se římsy a přeskákejte doprava. Po cestě utíkejte dál, přejděte přes pavučinu na druhou stranu a prozkoumejte tělo vojáka. Poté jděte doleva, seskočte do další větší části a přejděte přes další pavučinu, kterou vidíte nalevo. Zbavte se pavouka, vyskočte na skálu napravo a chytněte se římsy. Pokračujte doleva, vytáhněte se nahoru a chodbou nalevo zamiřte k propasti. U ní se přehoupněte na druhou stranu, od mrtvého vojáka seberte druhý klíč a seskočte dolů. Oba klíče vložte na vyznačená místa po stranách dveří, vstupte dovnitř a Gabriel získá další vylepšení kříže nazvané Spiked Chain (ostnatý řetěz). S ním se vydejte dál a dojdete k druhému totemu. Zmáčkněte RT, pak kývejte levou analogovou páčkou dopředu a dozadu a zničte ho. Nakonec už jen doběhněte na konec tunelu a chytněte se bodu nad vámi.

20150611204507 20150611204519

Labyrinth Entrance

Seskočte dolů, utíkejte dozadu k obrněným vratům a prozkoumejte je. Na scéně se objeví bojové prase Warthog, které začněte řezat a až ho omráčíte (bude zářit), tak ho i osedlejte. Nejprve s ním zničte vrata tím, že do nich bude nabíhávat, pak ho uškrťte pomocí RT + LT a uvolněnou cestou zamiřte dál. Po dřevěných trámech na stěně nalevo vylezte nahoru, zachyťte se bodu nad vámi a vytáhněte se na hradby. Kousek dál přejděte po dřevěných trámech na druhou stranu, pak skočte na římsu nalevo a ručkujte pořád doleva. Nakonec se spusťte na pevnou zem, chyťte se osvícené římsy a poté záchytného bodu nad vámi. Spusťte se o kousek níž, zmáčkněte X nebo Y, čímž se odrazíte od stěny a poté A ke skoku.

20150611205045 20150611205337

Po schodech seběhněte na malé nádvoří, zbavte se vlkodlaků a začněte otáčet mechanickou pákou. Až se mříž vytáhne nahoru, tak vyběhněte ven na nádvoří plné soch a shlédněte krátkou sekvenci. Potom přeběhněte na druhou stranu nádvoří, vstupte do budovy a utíkejte na sever. Přeskočte malou propast, vyběhněte ven a tam vás přepadnou goblini. Zabijte toho, který nese dřevěný kůl, pak i ty ostatní a na scéně se objeví velký vlkodlak, kterého rovněž zabijte. Ze země seberte kůl, vložte ho do buvolí hlavy a otáčeje jím proti směru hodinových ručiček. Následně už jen shlédněte závěrečné video tohoto kola a také statistiky.

20150611205758 20150611210006

Waterfalls of Agharta

Utíkejte kousek dopředu, odbočte do chodby vpravo a seskočte na velkou plošinu. Zde osedlejte pavouka, vydejte se doprava ke stromu a zmáčkněte Y. Poté mačkejte akční tlačítko, strhněte strom a pavouka uškrťte (RT + LT). Následně se přehoupněte na útes napravo, běžte k vodopádu a spusťte se dolů na římsu. Přeručkujte směrem doleva, přeskočte na zem a vylezte nahoru. Utíkejte k polorozpadlému mostu, chytněte se modrého bodu na větvi a zabijte většího vlkodlaka. Následně se chytněte skalní římsy, zachyťte se řetězem bou nad vámi a přehoupněte se doleva na zem. Poté pokračujte dál k průchodu, projděte jím na druhou stranu a zneškodněte skupinku vlkodlaků. Doběhněte na konec útesu, stáhněte dolů obří kamennou hlavu a stoupněte si na ní. Pomocí řetězu se zhoupněte ke stěně napravo, slaňte dolů a seskočte na zem. Utíkejte dál, použijte další záchytný bod a shlédněte animaci, po jejímž skončení se vymaňte ze sevření Trolla. Toho následně řežte hlava nehlava a jakmile ho omráčíte, tak si ho osedlejte.

20150612165049 20150612173401

S jeho pomocí zničte velký kus skály, pak ho uškrťte a přehoupněte se na druhou stranu. Dle potřeby si doplňte zdraví ve fontáně, levou chodbou utíkejte dál a zničte dřevěný totem. Na plošině se zbavte vlkodlaků, utíkejte do levého zadního rohu plošiny a vyskočte na římsu. Pak ručkujte doleva, přeskočte na protější stranu vodopádů a spusťte se na zem. Poté utíkejte dál, chytněte se zářícího bodu nad vámi a vylezte nahoru. Vypořádejte se s pavoukem, naskočte na něj a utíkejte k rozpadlému mostu. U něj zmáčkněte Y, vytvořte most z pavučiny a pavouka se zbavte. Přejděte na druhou stranu, vstupte do budovy a zničte sousoší tří postav. Poté shlédněte animaci, v níž získáte amulet magie stínu, vyběhněte ven a utíkejte k fontáně napravo. Zmáčknutím pravé analogové páčky načerpejte orby pro magii stínů, vraťte se zpět do budovy a utíkejte dozadu k mříži. Pomocí RB aktivujte novou magii, aktivujte panel nalevo a vyběhněte ven. Zde už se jen vypořádejte s vlkodlaky a po římsách a záchytných bodech pokračujte až do horní části skal.

20150612173840 20150612175812

Agharta

Jděte doprava ke zničenému mostu, skočte do prázdna a na poslední chvíli se zachyťte bodu, čímž se dostanete na druhou stranu. Potom pokračujte rovně, dolů ke kameře a doprava, až k dalšímu bodu. S jeho pomocí se přehoupněte na otevřené prostranství, jděte na sever ke zničenému dřevěnému mostu a tlačítkem RT ho prozkoumejte. Poté si osedlejte Warga, který se objeví na scéně a přeskočte na druhou stranu propasti (dvakrát zmáčkněte šipku ve stejném směru, aby se rozběhl a poté tlačítko A). Utíkejte s ním kupředu, odbočte doleva a přeskočte další propast. Na druhé straně ho uškrťte, vytáhněte se na římsu napravo a na druhé straně seskočte dolů. Poté se vypořádejte s malými trolly, osedlejte si toho velkého a pokračujte směrem na západ. Seskočte dolů, kousek dál rozbijte vrata a doběhněte k rozcestí. Z něj zamiřte dál na sever, uškrťte trolla a vylezte nahoru. Poté osedlejte druhého Warga, po cestě přeskočte tři rozpadlé mosty a vylezte s ním nahoru po zarostlé stěně. Nakonec ho uškrťte, spusťte se dolů na římsu a chyťte modrého bodu nad vámi.

20150612183224 20150612184840

Dark Dungeon

Spusťte se o kousek níž, přeskočte na římsu a ručkujte doleva. U vodopádu se spusťte dolů, pak přeskočte na druhou stranu, zhoupněte se po dvou záchytných bodech a skočte na další římsu. Po ní se vydejte vpravo, slaňte o kousek níž a pomocí odrazu od stěny přeskočte na pevnou zem. Na konci skočte na římsu, dejte se doprava a spusťte dolů na pevnou zem. Pokračujte dozadu do jeskyně, vyběhněte po schodech nahoru a shlédněte animaci s dívkou. Poté před sebou uvidíte dva mechanismy a tak budete muset najít runové klíče. Dejte se cestou doleva, dojděte k místu, kde vás napadnou gremlini a zbavte se jich. Pak prohledejte mrtvolu, seberte runový klíč a vraťte se zpět k mechanismům.

20150612190348 20150612190821

Do otvoru nalevo vložte klíč, vyběhněte na vysunutou část mostu a zamiřte do jeskyně napravo. Zde prozkoumejte zamčenou bránu, osedlejte si pavouka, který se objeví a s jeho pomocí bránu otevřete (zmáčkněte Y a poté mačkejte příslušné tlačítko na obrazovce). Potom ho uškrťte, projděte otvorem na druhou stranu a od mrtvoly seberte klíč. Pokud potřebujete, tak si doplňte životy a vraťte se zpátky k mechanismu, kde umístěte druhý klíč do příslušného otvoru. Přeběhněte přes most na druhou stranu, doběhněte ke stěně a vylezte až úplně nahoru. Zde si nejprve doplňte magii v blízké fontánce, pak se vypořádejte s gremliny a shlédněte závěrečnou animaci.

20150612191139 20150612191347

Sanctuary Entrance

Jděte kousek dozadu, pak doleva a vyběhněte po schodech nahoru. Proskočte troskami, zabijte několik vlkodlaků a na konci cesty vylezte na římsu nalevo. Z ní se vytáhněte nahoru, utíkejte doleva a pomocí bodu se přehoupněte na druhou stranu. Následně zabijte další smečku, utíkejte směrem k obrazovce a prohledejte fialově zářící objekt, ze kterého získáte první úlomek krystalu. Vydejte se dál, na konci cesty se vytáhněte nahoru za pomoci modrého bodu a utíkejte kupředu. Po schodech nalevo pokračujte dál, seskočte dolů a doběhněte k propasti, kde vás přepadne skupinka vlkodlaků. Zbavte se jich, po římsách napravo přeskákejte na druhou stranu propasti a spusťte se dolů. Seberte druhý úlomek zářícího krystalu, vraťte se po římsách na opačnou stranu propasti a utíkejte nazpět. Poté vylezte na další římsu na pravé stěně, chytněte se bodu nad vámi a vylezte o kousek výš. Odrazte se od stěny, přeskočte doleva a tam se zachytněte k dalšímu bodu, od kterého pokračujte doprava na římsu. Dostaňte se na pevnou zem, rychle přeběhněte přes propadající se podlahu a skočte na plošinu napravo. Z ní pak dál na římsu a přeručkujte doleva. Přeskočte na opačnou stranu, opatrně pokračujte vpravo a spusťte se na zem.

20150612192226 20150612192249

Doběhněte na malé nádvoří, zabijte trojici velkých vlkodlaků, která vás zde napadne, a vytáhněte se nahoru přes římsu v pravém zadním rohu. Napravo přeskočte další malou díru, vylezte o další patro výš a utíkejte směrem k obrazovce. Po sebrání třetí úlomku utíkejte dál seskočte na nádvoří a v rohu najdete poslední úlomek. Nyní když jste konečně našli všechny 4 úlomky, tak máte složený krystal temnoty (Dark Crystal). Počkejte, až se na scéně objeví velký troll, oslabte ho a následně osedlejte. S jeho pomocí rozbijte zářící sochu, poté ho uškrťte a uvolněnou cestou se dostanete na nádvoří, kde tato kapitola začínala. Utíkejte k první soše, zmáčkněte u ní RT a Gabriel do ní vloží temný krystal. Poté si ho vezměte zpět, proběhněte otevřenými vraty a vložte krystal do zadní sochy. Tou otáčejte tak dlouho, dokud se paprsek neodrazí na tu naproti a běžte k ní. Druhou sochu otočte tak, aby paprsek směřoval na tu třetí se zrcadlem, a tu musíte natočit směrem vratům před vámi. Jakmile se otevřou, tak máte puzzle vyřešený a můžete ukončit kapitolu.

20150612193246 20150612200554

Sanctuary Of Titans

Počkejte, až po vás titán hodí kus skály, chyťte ho pomocí RT a hoďte ji po něm zpět tím, že budete točit levou analogovou páčkou proti směru hodinových ručiček. Až ho srazíte do kolen, tak k němu utíkejte, chyťte se levé nohy (z vašeho pohledu je napravo) a vylezte až nahoru. Potom se přehoupněte na druhou nohu, spusťte se dolů ke koleni a zničte první pečeť. Hned jak to uděláte, tak se spusťte dolů, čímž se vyhnete titánově ruce a následně se jí pomocí RT chytněte. Držte se zápěstí, shlédněte animaci a vyskákejte nahoru k loktu, kde zničte druhou pečeť.

20150612202535 20150612202623

Poté se spusťte dolů, zachyťte se ruky, která se vás snaží setřást a až titán bouchne do země a vy spadnete dolů, tak na něj rychle naskočte zpět. Vylezte nahoru k třetí pečeti, kterou rozbijte, ihned poté vyskočte o dva stupínky nahoru a vyhněte se útoku. Počkejte, až kolem vás poletí zářící kus skály, skočte na něj a poté na hlavu titána. Pokračujte nahoru k poslední pečeti, několikrát ji zasáhněte a spustí se animace. V ní buďte připraveni na zmáčknutí jednoho z tlačítek, zničte poslední pečeť a dorazte tak i druhého titána, který vám stál v cestě.

20150612202912 20150612204923

The Black Knight

Hned jak souboj začne, tak rytíře sečte hlava nehlava a vyhýbejte se jeho útokům. Ty jsou přímočaré a tak není problém uhýbat před nimi do stran. Poté, co mu uberete dostatek zdraví, tak začne blikat a vy musíte zmáčknout RT a k tomu vybrané tlačítko ovladače, čímž ho připravíte o část zbroje. Tento postup opakujte, zničte mu i druhou část brnění a on přijde s novým útokem, kdy bouchne do země a vytvoří černou hmotu, která vás pronásleduje. Snažte se jí tedy vyhýbat, nadále útočte a zničte mu třetí a následně i čtvrtou část zbroje. Až se vám to podaří a sundáte mu masku, tak získáte novou relikvii v podobě temné rukavice a ukončíte kapitolu.

20150612205104 20150612205542

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..